Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

sinir sistemi

VIEWS: 29 PAGES: 25

									SİNİR SİSTEMİ
     SİNİR SİSTEMİ

• MERKEZİ SİNİR
 SİSTEMİ
• -Beyin
• -Omurilik
              BEYİN
*1300-1400 Gramdır.
*100 Milyon sinir hücresi(nöron)ve trilyonlarca
“glia”(destek hücresi)’lerden olușur.

    SİNİR ORGANI

*İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır.
*Kadınlarda 43 cm.
*Erkeklerde 45 cm.
*35-40 gr. Ağırlığındadır.
   BEYİNİ OLUȘTURAN
     YAPILAR
• BEYİN
 FONKSİYONLARI
• Korteks
• İstemli Hareket
• Dil
• Sonuç Çıkarma
• Algılama
• BEYİNCİK
 En önemli iki
 fonksiyonu:
• Hareket
• Denge
• BEYİN SAPI
 Fonksiyonları

• Kan Basıncı
• Kalp Hızı
• Hayatı Fonksiyonlar
• HİPOTALAMUS
 Fonksiyonları

• Hipofiz Bezinin
 Kontrolu
• Vücudun iç ısısını
 dengeler
• Duyguların
 Düzenlenmesi
• TALAMUS
 Fonksiyonları

• Duygusal Entegrasyon
• LİMBİK SİSTEMİ
• Öğrenme ve Hafıza
• BAZAL GANGLİA

• Hareketi Fonksiyonlar


• ORTA BEYİN

• Görme,Duyma

• Göz ve Vücut Hareketleri
PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ
   a)Somatik Sinir Sistemi

   b)Otonom Sinir Sistemi
SOMATİK SİNİR SİSTEMİ
  OTONOM SİNİR
   SİSTEMİ(OSS)
  3 gruba ayrılır:
a)SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ
b)PARASEMPATİK SİNİR
  SİSTEMİ
c)ENTERİK SİNİR SİSTEMİ
• 1)Derideki Kaslar

• 2)Kan Damarlarındaki Düz Kaslar

• 3)Gözdeki İris

• 4)Kalp Kasları
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İLE PERİFERİK
SİNİR SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLAR


• 1)Merkezi Sinir Sistemindeki Nöron
 Topluluklarına Nükleus
• 2)Periferik Sinir Sistemindeki Nöron
 Topluluklarına Ganglion.
• 3)Merkezi Sinir Sistemindeki Akson
 Topluluklarına Traktus
• 4)Periferik Sinir Sistemindeki Akson
 Topluluklarına Sinir denir.
      SİNİR ve KAS

• SİNİR DOKUSUNUN ÖZELLİKLERİ
1)HÜCRE ZARLARI VARDIR.
2)GENLERİ İÇEREN ÇEKİRDEKLERİ VARDIR.
3)SİTOPLAZMA,MİTOKONDRİ ve DİĞER
  ORGANELERİ VARDIR
DİĞER HÜCRELERDEN FARKLARI
1)DENTRİT ve AKSON DENİLEN UZANTILARI
2)BİRBİRLERİYLE ELEKTRO KİMYASAL İȘLEMLE
  HABERLEȘİRLER
3)SİNAPS gibi ÖZEL YAPILAR ve NÖROTRANSMİTTER
  gibi KİMYASAL MADDELER İÇERİRLER.
     NÖRONLAR
• Nöronlar 3’ e ayrılır:
• 1)PSEUDOUNİPOLAR NÖRONLAR

• 2)BİPOLAR NÖRONLAR

• 3)MULTİPOLAR NÖRONLAR
BİPOLAR NÖRON
MULTIPOLAR NÖRON
NÖRONLARIN ÖZELLİKLERİ
• 1)Aksonlar

• 2)Dentritler
• AKSONLAR        • DENTRİTLER


• Nöron gövdesinden    *Nöron gövdesinde bilgi
 bilgi alırlar.      getirirler.
             *Yüzeyi düz değildir.
• Yüzeyleri düzdür.
             *Genellikle bir nöronda
• Hiç ribozom yoktur.    çok sayıda nöron
• Myelinli olabilirler.   vardır.
• Nöron gövdesinden    *Ribozomları vardır.
 uzakta dallanırlar.   *Myelinleri yoktur.
             *Nöron gövdesinin
              yakınında dallanırlar.
Sinaps
   KAS DOKUSUNUN
    ÖZELLİKLERİ
• 1)İSKELET KASI

• 2)KALP KASI

• 3)DÜZ KAS
   BEYİN HASTALIKLARI
•  Beyin İltihabı
•  Beyin kanaması
•  Beyin travması
•  Beyin sarsıntısı
•  Beyin tümörleri

								
To top