program 030305 by Qv7nix

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                       Oslo 3. mars 2005


TETRA seminar, SAS Scandinavia Hotel i Oslo 7. – 9. mars 2005.Mandag 7. mars:

Tid:   Tema:          Foredragsholder:

11:30  Lunsj og registrering  Utstillingsbesøk

12:30  Åpning         Steinar Jensen,
                 styreleder, TETRA-forum Norge

12:40  Innledning       Einar Holstad, Stortingsrepresentant
                 Etter Stortingets vedtak, hva er viktig
                 nå fremover i prosessen?

13:00  Brukerreaksjoner    Arne Johannesen,
     Politi         Forbundsleder, Politiets Fellesforbund

13:30  Brukerreaksjoner    Sissel Hunderi Stemland, Avdelingsleder
     Brann          Leder for Sør-Trøndelag 110-sentral, Trondheim
                 brann og redningstjeneste: Nødnettbeslutningen
                 i lys av erfaringer fra piloten i Trondheim

14:00  Kaffepause       Utstillingsbesøk

15:00  Orientering om status Tor Helge Lyngstøl, prosjektdirektør
     i nødnettprosjektet  Justisdepartementet RBA

15:30-  Paneldebatt       Deltakerne er dagens foredragsholdere
16:15              leder er Professor Gunnar Stette, NTNU.

16:15-              Utstillingsbesøk
17:30

17:30  Registrering      for deltagelse på
17:45  Årsmøte         TETRA-forum Norge's årsmøte.

19:00  Fingermatservering
Tirsdag 8. mars

08:00  Myk start med kaffe  Utstillingsbesøk

08:30  Pålegg fra NVE til   Carl Georg Abel, Senior Rådgiver, NVE
     E-forsyningen     Konsesjons- og tilsynsavdelingen
                Beredskapsseksjonen

08:50  Status i Sverige    Stefan Kvärneraas, RAKEL

09:20  Status i Danmark    Hardy Mortensen
                Ingeniørfirmaet H. Mortensen P/S

09:50  Pause         Utstillingsbesøk

11:00  Status for TETRA    Jeppe Jepsen, Vice-chairman, TETRA MoU
     internasjonalt

11:30  Data Messaging     Hannu Aronsson, CTO, Portalify Ltd. Finland
     Services on Tetra   og Pekka Nurhonen fra finsk politi
     Networks

12:00  Lunsj         Utstillingsbesøk

13:30  Kommunikasjon i nød Linda Latterstad, konsulent

13:55  Nyheter fra NOKIA   Pekka Blomberg, Sales Director, Nokia

14:15  Nyheter fra Motorola  Manuel Torres, Director of Distribution Western
                Europe. Tetra for Public Safety.

14:35  Nyheter fra Zenitel  Peter Jac Kristensen,

14:55  Nyheter fra Siemens  Terje Hoemsnes, Sales Director

15:15  Pause         Utstillingsbesøk

16:00  Nyheter fra Frequentis Peter Haberl

16:20  Eex terminaler     Dan Segerbjørk, Sales and Technical Support
                Manager, OTE

16:40  Nyheter fra Sepura   Roger Dowling, Vice Adm Direktör, Sepura Ltd

17:00-  Nyheter fra Thales   Torbjørn Faller, Director Public Sector
17:30              Thales Norway AS

19:00  Fellesarrangement   Buffetmiddag på Stortorgets Gjestgiveri.
Onsdag 9. mars

08:00  Myk start med kaffe   Utstillingsbesøk

08:30  Samarbeide over     Johan Allard, Poliskommissarie
    grensen mot Sverige   Utvecklings- och strategienheten
                 Rikspolisstyrelsen

09:00  Samarbeide over     Janne Koivukoski, Beredskapsdirektör
    grensen mot Finland   Inrikesministeriet Finland

09:30  Erfaringer fra Belgia,  Steinar Jensen, tidligere prosjektmedlem i
    Schengen og       "ASTRID-prosjektet" og belgisk representant i
    "3-country pilot"    Schengen Telcom og Schengen Telecom Crypto

10:00  Pause          Utstillingsbesøk

11:00  Erfaringer fra      Dimitrios Xenikos, Head of the Mobile
    OL i Athen        Telecommunications Planning Div., OTE SA.
                 TETRA Manager for the 2004 Olympic Games

11:30  TETRA versa       Professorene Steinar Andresen og Gunnar Stette
    TETRAPOL         NTNU Trondheim

12:00  Avslutning

12:30  Lunsj

								
To top