Stuburiniai gyvunai Ivadine pamoka Parenge biologijos mokytoja metodininke Audrone Kucinskiene Taurage 2004 Stuburiniai gyvunai ivadine pamoka Tikslai by 9Q1057zw

VIEWS: 271 PAGES: 21

									Stuburiniai gyvūnai
    Įvadinė pamoka

   Parengė biologijos
   mokytoja-metodininkė
   Audronė Kučinskienė

  Tauragė
   2004
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

 Tikslai ir uždaviniai
 1. Pakartoti gyvūnų klasifikacijos principus
 2. Susipažinti su stuburinių gyvūnų
   sandaros skiriamaisiais bruožais, jų
   paplitimu, ekologine ir praktine reikšme.
 3. Išmokti klasifikuoti stuburinius gyvūnus.
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)


   Gyvūnų klasifikacija remiasi jų
   simetrijos tipu, gemalinių lapelių
   skaičiumi, kūno ertmės tipu ir
   segmentacija.
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)


  Gyvūnų požymiai
1.  Heterotrofai, maistą ryja, o po
   to virškina.
2.  Gali judėti ar keisti buvimo
   vietą susitraukiant
   raumeninėms skaiduloms.
3.  Yra daugialąsčiai ir daugumos
   jų specializuotos ląstelės
   sudaro audinius bei organus.
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)


  Gyvūnų požymiai

          4.  Turi gyvenimo ciklą, kuriame
            suaugėlis visada diploidinis.
          5.  Paprastai dauginasi lytiškai, o
            besivystantis gemalas
            praeina tam tikras vystymosi
            stadijas.
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

  Klasifikuojant gyvūnus, naudojami 7
  klasifikacijos rangai:
          Rūšis
          Gentis
          Šeima
          Būrys
          Klasė
          Tipas
          Karalystė
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

  Pilkojo kiškio (Lepus europaeus),
  paplitusio Lietuvos miškuose, klasifikacija.
     Rūšis      pilkasis
     Gentis      kiškis
     Šeima      kiškiniai
     Būrys     kiškiažvėriai
     Klasė      žinduoliai
     Tipas     stuburiniai
    Karalystė     gyvūnai
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

          Stuburiniai

    Bežandžiai      Žanduotieji

           Kaulinės žuvys    Kremzlinės žuvys


                 Varliagyviai

                   Ropliai

                 Paukščiai

                 Žinduoliai
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

  Žuvys
          Šiandien pasaulyje yra daugiau kaip 24000
           rūšių žuvų – daugiau, nei bet kurių kitų
           stuburinių gyvūnų. Jų yra pačių įvairiausių
           – nuo nykštukinio grundalo, tesiekiančio 1
           cm, iki milžinų, tokių, kaip banginis ryklys,
           kurio ilgis gali būti net 12 metrų. Žuvys
           būna kremzlinės (rykliai, rajos), kaulinės
           (kitos žuvys).
              Visos žuvys gyvena vandenyje.
           Jūrose gyvenančių yra mažiausiai 14000
           rūšių, o likusios gyvena viso pasaulio
           gėluosiuose ežeruose ir upėse. Žuvys
           kvėpuoja tam tikrais organais – žiaunomis,
           kuriomis iš vandens pasiima deguonį.
           Vietoje kojų jos turi pelekus ir uodegą, dėl
           kurių juda vandenyje.
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

   Žuvys minta labai įvairiai.
 Kai kurios maitinasi vandens
 augalais. Kitos gaudo smulkius   Žuvys
 gyvūnėlius arba košia juos iš
 vandens per organus, esančius
 ant žiaunų ir panašius į filtrą.
 Daugelis žuvų yra judrios,
 greitai plaukiojančios
 medžiotojos su aštriais
 dantimis, o kitos, pvz., plekšnė
 ar jūros velnias, guli
 pasislėpusios ant jūros dugno ir
 laukia, kada grobis priplauks
 arčiau.
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

  Varliagyviai
          Varliagyviai, arba amfibijos, buvo pirmieji
          stuburiniai gyvūnai, apsigyvenę sausumoje.
          Jie išsivystė iš žuvų maždaug prieš 370
          milijonų metų. Dabartiniai varliagyviai dalį
          savo gyvenimo vis dar praleidžia
          vandenyje. Daugelis iš jų poruojasi ir deda
          kiaušinius taip pat vandenyje. Iš kiaušinių
          išsirita vandenyje gyvenančios lervos,
          turinčios pelekus ir žiaunas. Lengvai
          beaugant, žiaunos dingsta, bet išsivysto
          kojos ir plaučiai, todėl jaunas varliagyvis
          jau gali gyventi sausumoje. Tačiau kai
          kurie varliagyviai, pvz., uodeguotosios
          amfibijos protėjai, visą gyvenimą praleidžia
          vandenyje ir išsaugo šakotas išorines
          žiaunas
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)


   Varliagyviai
   Dabar yra žinoma apie 4550 rūšių varliagyvių, bet
   nuolat atrandamos naujos jų rūšys, ypač
   tropikuose. Taigi tikėtina, kad šių gyvūnų gali būti
   daugiau kaip 5000 rūšių. Varliagyviai skirstomi į dvi
   pagrindines grupes: salamandras ir tritonus
   (uodeguotosios amfibijos) bei varles ir rupūžes
   (beuodegės amfibijos). Yra ir trečioji, mažesnė,
   grupė, kuriai priklauso bekojai, turintys ilgą kūną ir
   panašūs į sliekus varliagyviai, vadinami
   kirmrausomis.
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

  Ropliai
  Pirmieji ropliai išsivystė iš varliagyvių
  maždaug prieš 300 milijonų metų.
  Atstovaudami dinozaurams,
  atsiradusiems prieš 225 milijonus
  metų, ropliai dominavo Žemėje 140
  milijonų metų.
     Šiuo metu žinoma per 6500
  roplių rūšių, tarp jų yra tokie gyvūnai,
  kaip jūrų vėžliai, plėšrūs krokodilai,
  chameleonai, nuodingos gyvatės,
  žalčiai ir greitakojai driežai. Jie
  gyvena visuose žemynuose, išskyrus
  Antarktidą.
     Dauguma iš jų maistui medžioja
  kitus gyvūnus, tačiau yra kelios
  augalais mintančios vandens ir
  sausumos vėžlių bei driežų rūšys.
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

  Varliagyviai
          Viena iš ypatingų pranašumų
          prieš varliagyvius, yra jų
          kiaušinių sandara. Kiaušiniai
          turi stiprų kevalą, apsaugantį
          roplio jauniklį ir trynį –
          maisto atsargas, kuriomis jis
          augdamas maitinasi. Tai
          reiškia, kad kiaušinių
          nebereikia dėti į vandenį,
          kuriame yra daug priešų.
          Paprastai kiaušiniai pasilieka
          patelės kūne ir palikuonys
          gimsta kaip visiškai
          susiformavusios miniatiūrinės
          suaugusiųjų kopijos
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

  Paukščiai
          Paukščiai yra vieni iš
          sėkmingiausiai klestinčių
          pasaulio gyvūnų, užkariavusių
          orą, sausumą ir vandenį. Jie
          sutinkami visame pasaulyje,
          netgi ledo sukaustytoje
          Antarktyje bei tolimiausiose
          salose. Paukščiai gyvena
          didesniame kaip 8000 m
          aukštyje Himalajų kalnuose ir 40
          m žemiau jūros lygio ties
          Negyvosios jūros krantais.
          Paukščiai būna plėšrieji, vištiniai,
          vandens paukščiai, žvirbliniai,
          geniniai ir kiti.
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)

  Paukščiai
    Iš viso žinoma apie 9000 skirtingų
 paukščių rūšių, besiskiriančių dydžiu – nuo
 mažyčių kolibrių, sveriančių vos kelis gramus,
 iki milžiniškų erelių ir greitakojų stručių. Nors
 ir labai jie skiriasi vieni nuo kitų, tačiau visi
 deda kiaušinius. Paukščiai negalėtų nešioti
 augančių jauniklių savo kūno viduje, kaip tai
 daro žinduoliai, nes tada taptų per sunkūs
 skraidyti. Paukščiukus kiaušinio viduje saugo
 kietas kevalas, o pačius kiaušinius tėvai lizde
 peri – laiko šilumoje. Perėjimo trukmė – laikas,
 per kurį jauniklis kiaušinyje užauga ir
 prasikala, - nevienoda: smulkieji paukščiai,
 pvz., pečialindos ar karetaitės peri maždaug
 10 – 12 dienų, o albatrosai – net iki 84 dienų.
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)


   Žinduoliai

   • Šikšnosparniai
   • Primatai
   • Graužikai
   • Plėšrieji
   • Kanopiniai
   • Bangininiai
Stuburiniai gyvūnai
(įvadinė pamoka)


   Žinduoliai
Fosilijos rodo, kad pirmieji žinduoliai išsivystė anksčiau kaip prieš 200
  milijonų metų iš į žinduolius panašių roplių grupės. Tada žemėje
  tebegyvavo dinozaurai. Pirmieji žinduoliai buvo maži, į kirstukus panašūs
  gyvūnai, kurie maitinosi vabzdžiais ir dinozaurų kiaušiniais. Kai maždaug
  prieš 65 milijonus metų dinozaurai pradėjo nykti, žinduoliai užėmė jų
  vietą ir tapo dominuojančiais gyvūnais. Sugebėjimas prisitaikyti prie labai
  skirtingų biotipų padėjo jiems paplisti visame Žemės rutulyje.
     Žinduoliai yra šiltakraujai gyvūnai, tai reiškia, kad jų kūno
  temperatūra pastovi, ji nepriklauso nuo aplinkos temperatūros. Sukaitę
  daugelis žinduolių prakaituoja, kad atvėstų. Drambliai negali prakaituoti,
  todėl jie vėsinasi laikydamiesi šešėlyje, maudydamiesi vandenyje bei
  vėdindamiesi didžiulėmis ausimis.
     Žinduoliai yra skirstomi į: dedančius kiaušinius, sterblinius,
  kloakinius.
 Stuburiniai gyvūnai
        (įvadinė pamoka)
Ačiū, už dėmesį!
    Stuburiniai gyvūnai
    (įvadinė pamoka)

  Sąvarankiško darbo užduotys mokiniams
  Naudojantis papildomais informacijos šaltiniais paruošti
  praneršimus. Siūlomos pranešimų temos:


   Žuvų vidinės ir išorinės sandaros bruožai. Prisitaikymai gyventi
  vandenyje.
  Varliagyvių roplių prisitaikymas gyventi vandenyje ir sausumoje.
  Paukščių išorinės ir vidinės sandaros bruožai. Paplitimas, ekologinė
  ir praktinė reikšmė.
  Žinduolių sandaros ypatybės. Biologinė įvairovė, paplitimas ir
  reikšmė.
  Stuburinių  gyvūnų apsauga.

								
To top