Kap 4 Navnsetting by 9Q1057zw

VIEWS: 5 PAGES: 2

									Kap.4. Navnsetting
   » Trivialnavn
   » Binære forbindelser (metall+ikke-metall)
       Nevn først navnet på det minst elektronegative elementet i
       formelen, deretter det andre elementet i formelen, eller
       stammen av dette med endelsen –id.
       Oksidasjonstallet skal angis med romertall dersom det er
       flere muligheter
   » Oksosyrer
       Får navn etter det sentrale element med endelsen –syre
   » Salter av oksosyrer
       Metallet etterfulgt av navnet på syreresten som slutter på -at
   » To ikke-metalliske forbindelser
       Angi hvor mange atomer det er av hver type med greske tall.
       (mono,di tri, tetra , penta, heksa, hepta, okta, nona og deka)
Sammenkobling av ioner
    Sulfat,  Fosfat,  Karbonat,  Kromat,  Nitrat,  Hydroksid Cyanat,
    SO42-   PO43-   CO32-    CrO42-  NO3-   . OH-   CN-
Al3+       AlPO4

Ba2+

Cd2+

Ca2+

Cu+

Fe2+

Fe3+

Mg2+

Mn2+

								
To top