Algemene Ledenvergadering

Document Sample
Algemene Ledenvergadering Powered By Docstoc
					Algemene Ledenvergadering
Tennisclub Stabroek
21 februari 2006
       Agenda

Opening van de Algemene Vergadering
Organisatie TC Stabroek vzw
   Organisatie TC Stabroek
   Leden Algemene Vergadering
   Ontslag / Verkiezing beheerraad 2006
Seizoen 2005 - 2006
Financien TCS
   Overzicht financiele toestand 2005
Voor te leggen aan de Algemene
 Ledenvergadering
Algemene vragen en/of opmerkingen
    Organisatie TC Stabroek

                                 Verantwoordelijkheden
                   Leden Algemene Vergadering  - Wijzigen van de Statuten
Voorwaarden                            - Benoemen / Afzetten leden van
- Drie jaar opeenvolgend                     de raad van beheer
spelend lid TC Stabroek                      - Goekeuren van de rekeningen en
- Aanvaard worden met gewone                   begrotingen
meerderheid door de leden van                   - Statuten / Ontbinding vereniging
de Algemene Vergaderingv                     - Ledenlijst wordt neergelegd bij
                                 griffie rechtbank.


  Voorwaarden                           Verantwoordelijkheden
  - Verkozen door de leden van de                 - Dagelijks beheer v/d vereniging
  Algemene Ledenvergadering       Raad Van Beheer      - Officiele orgaan naar spelende
                                  leden
                                  - Leden van de Raad Van Beheer
                                  worden gepubliceerd in staatsblad
       •
  Voorwaarden                          Verantwoordelijkheden
  - Betalen van lidgeld
                   Spelende Leden       - Huishoudelijk reglement
                                 - Halreglement
     Leden Algemene Vergadering
Bastiaens Alain    Bastiaensens Guy   Bastiaensens Walter
Bergmans Jacques    Bernaerts Gaby    Bogaerts Sonia
Campaert Ann      Claessens Els     Colomier Wouter
Cox Herman       Cuypers Paul     De Backer Christiane
De Cock Marie-Louise  De Roeck Kim     De Roeck Tom
De Winter Louis    De Winter Tom     Deelen Marc
Dekeyser Rik      Didden Elly      Dorikens Herman
Duerloo Wilfried    Elsen Frieda     Eysackers Marcella
Geets Eddy       Geets Linsey     Goddefroy Erna
Haesen Rudi      Heirman Veerle    Huygen Liliane
Ipermans Chris     Ipermans Lieve    Jansen Eddy
Janssen Karen     Janssens Rudi     Joppen Griet
Laureys Libert     Lauwers Kris     Maas Laurens
Matthijsens Charles  Mooens Frank     Noppe Magda
Remon Robert      Reynen Jeanine    Rijmenants Paul
Schippers Viviane   Schippers Wesley   Simons Nora
Simons Sven      Snelders Marita    Soetewey Irma
Sorée Bart       Soree Peter      Staes Rudi
Steurs Jozef      Stormezand Jacky   Swinkels Lea
Thaens Godelieve    Van Broeckhoven Wim  Van de Leur Franci
Van Der Heyden Mia   Van de Weyer Roger  Van Der Mast Liliane
Van Dingenen Frank   Van Gastel Sonja   Verschueren Louis
     Leden Algemene Vergadering
Verschueren Philip      Verswijvelen Lea    Van Hoof Steven
Van Opstal Rita       Van Rompay Dirk
Vanloocke Frank       Verdonck Michael    Verelst Gilbert
Verelst Arne
•  Totaal aantal leden : 74

•  Nemen ontslag of vervallen door langdurige afwezigheid:
   – Van Gilsen Katrien
   – Joosen Eddy•  Kandidaten algemene ledenvergadering :
   – Soree An
   – Van Til Pat
   – Van Oproy Peter
Organisatie TC Stabroek

     Verkiezing Leden Raad Van Beheer
•  Praktisch voorbeeld 1 :
  – Bestuur bestaat uit 11 leden , er zijn 3 kandidaten dwz het totaal
   bestaat uit 14 kandidaten
  – De ganse raad van beheer neemt ontslag, er wordt gekozen door de
   Algemene Ledenvergadering en de eerste 12 met het hoogste aantal
   stemmen vormen de nieuwe raad van beheer.
•  Praktisch voorbeeld 2 :
  – Bestuur bestaat uit 12 leden , er zijn 8 kandidaten dwz het totaal
   bestaat uit 20 kandidaten
  – De ganse raad van beheer neemt ontslag, er wordt gekozen door de
   Algemene Ledenvergadering.
  – De 12 verkozenen met het meeste aantal stemmen en met een
   maximum aan 4 nieuwe leden van de raad van beheer vormen de
   nieuwe raad van beheer.
  – Stel dat de 8 nieuwe kandidaten de 8 verkozenen zijn met het
   meeste aantal stemmen dan worden er hiervan 4 in de raad van
   beheer opgenomen. De andere 8 zijn dan de 8 mensen die in de
   vorige raad van beheer zetelden met de meeste stemmen.
 Organisatie TC Stabroek


Verkiezing Leden Raad Van Beheer 2005

 •  Ontslag 2005-2006:

   – Niemand

 •  Kandidatuur Raad Van Beheer 2005

   -  Linsey Geets
Seizoen 2005 - 2006
Seizoen 2005 - 2006
•  Zomerseizoen :
   –  Aantal zomerleden :  510 (492) (472) (510)
   –  Aktiviteiten :

      •  VTV enkel tornooi
      •  Interclubploegen (volwassenen) : 8 VTV ploegen, 4 LTL ploegen, 1 recreatie VTV
      •  Ontmoeting T.C. Raffic
      •  Winterbarbeque
      •  Griekse avond
      •  Smikkeltoer
      •  Clubavond
      •  Winterwandeling en afternoon-tea
      •  Whiskydegustatie
      •  Winterclubavond met thema’s•  Winterseizoen :
   –  Aantal verhuurde terreinen :
     47 (42) (53) (56) goedkope uren/week, 88 (94) (102) (102) dure uren/ week,
     45 (43) (58) (59) (34) jeugduren, 42 (43) (40) (38) dagpasuren in totaal,
     63 (55) (59) (45) dagpassers,
   –  Aktiviteiten :
      • Millennium tornooi : aantal ploegen 180 (183) (180) (174) ploegen
      • T.C. Stabroek Cup Tornooi : aantal ploegen 13 (bestaande uit minimum 6 personen)
      • Fair play cup : 3 ploegen
 Seizoen 2005 - 2006

• Progression

  –  Jeugdbeleid
     • Progression is een vzw met een eigen bestuur.
     • Werkt in opdracht en onder voorwaarden van TC Stabroek.
     • Bij organisaties medewerking van de jeugdraad.
     • Tennisschool Progression geeft les aan zowel volwassen als aan
      jeugdleden.    • Aantal Jeugdleden die les nemen : 112

    - Volwassenen : 7
  Seizoen 2005 - 2006


•  Jeugd Aktiviteiten
        – Sint Niklaasfeest
        – Jeugdontmoeting op Smash
        – Jeugdontmoeting op Cepa
        – Jeugdontmoeting op TC Stabroek
        – Minitennistornooi
        – VTV Jeugdtornooi
        - Clubkampioenschap jeugd

•  Jeugdraad Activiteiten:
     - Hawaien Party
     - Zomercompetitie

     TC STABROEK behaalde het kwaliteitslabel
      ‘’Jeugdvriendelijke tennisclub 2005’’

     werd ‘’Laureaat Jeugdvriendelijke tennisclub 2005’’
Seizoen 2005 - 2006

• Jeugdraad

 Is momenteel niet qctief, moet terug opgestart worden.
FINANCIËN
        Financiën 2005

• Belangrijkste uitgaven
• Saldo’s lopende rekeningen
           Financiën 2005

Belangrijkste uitgaven    2003    2004   2005

• Intresten:         9747,95  8082,45  6554,75
•
• Energie:         10872,92  12888,60  17303,59
•
•  Huur:          5949,44  5949,44  5949,44
•
•  Verzekering:       3163,12  3025,27  2968,81
•
•  Materiaal:        3700,17  4543,43  5652,02
•
•  Grondbelasting:     3757,36  3541,59  3627,88
            Financiën 2005

Saldo’s lopende rekeningen
                2003    2004    2005

Totaal rekeningen:      35656,68  27546,82  23732,35

Totaal activa - hal:     371840,28  371840,28  371840,28

Totaal passiva - krediet:  148310,75  121885,72  93933,72

Netto eigen vermogen     259186,20  277501,38  303941,91

Gecorr. eigen vermogen    108261,19  91581,24  78534,75
            Financiën 2005

Cashflow

Enkele belangrijke inkomsten (in euro):

                2003        2004        2005

- winterverhuur:       72048,64*     60155,74*     55728,26
- zomerlidgeld:       28667,50      30475,00      32425,10
- publiciteit:        3773,94      3264,73      1025,59

•  * winterverhuur te corrigeren met sponsoring Progression 6400,- dus netto
  53755,74
 Voor te leggen aan vergadering

Vrijwilligersploeg onderhoud terreinen
 Bestaat nu uit 4 mensen
   Marc Boeren
   Bob Remon
   Jacques Bergmans
   Roger Van De Weyer
Vernieuwing Electriciteit
 Problemen met electriciteit : vervanging en
  heraanleg – kostprijs raming : 2500 €
Vragen en Antwoorden

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:45
posted:3/25/2012
language:
pages:19