URBANISTYKA IR URALISTYKA by HC120324234143

VIEWS: 122 PAGES: 9

									            URBANISTYKA I RURALISTYKA

1. "ŚCIANY" i "bramy" w krajobrazie / Piotr Patoczka; Politechnika Krakowska im.
  Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
  2000. - 192 s. : rys ; 24 cm . - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza
  Kościuszki. Architektura, ISSN 0860-097X ; nr 268)
  Sygn. 2097 , 9388 , 2626 – 2627
  4 egz.

2. AKTYWIZACJA turystyczna małych miast : aspekty architektoniczno-krajobrazowe /
  Wojciech Kosiński. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2000. -
  397 s. : mapy, pl., rys., wykr. ; 24 cm . - (Monografia - Politechnika Krakowska im.
  Tadeusza Kościuszki. Architektura, ISSN 0860-097X ; nr 269)
  Sygn. 2095 , 2628 – 2629
  3 egz.

3. ARCHITEKT w procesie tworzenia harmonijnego środowiska / Elżbieta D. Ryńska. -
  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004. - 155 s. : fot., pl.,
  rys., schem., tab., tabl ; 24 cm
  Sygn. 10097 – 10098, 19893 - 19898
  8 egz.

4. ARCHITEKTURA : wybór czy przeznaczenie / Léon Krier; tł. z ang. Piotr Choynowski. -
  Warszawa : Arkady, 2001. - 205, [6] s., [12] s. tabl. kolor. : mapy, pl., rys. ; 30 cm
  Sygn. 711 , 8622
  2 egz.

5. ARCHITEKTURA i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920 / Joanna Kucharzewska. -
  Warszawa : Wydaw. Neriton, 2004. - 472 s., [16] k. tabl. : faks. (w tym kolor.), fot. (w tym
  kolor.), pl. (w tym kolor.), portr ; 24 cm. - (Z Prac Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej
  Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Sygn. 11843, 13240-13241
  3 egz.

6. ARCHITEKTURA krajobrazu a planowanie przestrzenne : praca zbiorowa : podręcznik
  dla studentów wyższych szkół technicznych / red. Krystyna Pawłowska. - Kraków :
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2001. - 387 s.: fot., mapy, plany, port.,
  rys. ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie)
  Sygn. 2107 , 2634 – 2635
  3 egz.

7. ARCHITEKTURA wsi / Zuzanna Borcz. - Wrocław : Wydaw. Akademii Rolniczej we
  Wrocławiu, 2003. - 134 s. : fot., 1 mapa, pl., rys. ; 24 cm . - (Skrypty Akademii Rolniczej
  we Wrocławiu, ISSN 0239-5762 ; nr 482)
  Sygn. 16131 – 16134
  4 egz.

8. ARCHITEKTURA wybrzeża : uwarunkowania i rozwój / Robert Ast. - Poznań : Wydaw.
  Politechniki Poznańskiej, 1999. - 221 s. : fot. (w tym kolor.), mapy (w tym kolor.), pl. (w
  tym kolor), rys. (w tym kolor.), tab. ; 24 cm
  Sygn. 11539, 17616 – 17618
  4 egz.

9. BETONOWE dziedzictwo : architektura w Polsce czasów komunizmu / Andrzej Basista. -
  Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 188, [109] s. : fot., 1 pl., tab ; 24
  cm + err
  Sygn. 3444
  1 egz.

10. BYCIE, przestrzeń i architektura / Christian Norberg- Schulz; tł. Barbara Gadomska. -
  Warszawa : Murator, 2000. - 120 s. : fot., mapa, pl., rys. ; 21 cm . - (Biblioteka
  Architekta)
  Sygn. 771
  1 egz.

11. DER Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen : vermehrt um
  "Grossstadtgrün" / Camillo-Sitte.- Repr. der 4. Aufl. von 1909, 4. unveränd. Nachdr.-
  Basel : Birkhäuser, 2010.
  Sygnatura: 29303 , 29304 , 29305 , 29306
  4 egz.

12. ELEMENTY kompozycji urbanistycznej / Kazimierz Wejchert.- Wyd. 2, repr.- Warszawa :
  Arkady, cop. 2010.
  Sygnatura: 30936 , 30937 , 30938 , 30939 , 30940 , 30941
  6 egz.

13. ELEMENTY naturalne środowiska : teoria i zasady projektowania architektoniczno-
  urbanistycznego : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Maria
  Łuczyńska-Bruzda; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Wyd. 5. -
  Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1999. - 52, [1] s., 30 s. tabl.,
  [1] k. tabl. złoż.: rys., tab. ; 24 cm
  Sygn. 2105 , 2640 – 2641
  3 egz.

14. FIZJOGRAFIA urbanistyczna / Adolf Szponar. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN,
  2003. - 258, [2] s. : fot., mapy, pl., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 7604 - 7605 , 7825
  3 egz.

15. GOSPODARKA przestrzenna polskich miast i wsi / red. Witold Czarnecki, Marek
  Proniewski; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. - Białystok : Wydaw.
  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2002. - 306 s. : fot., mapy, pl.,
  rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 11492 , 12676
  2 egz.

16. GRA w miasto / Czesław Bielecki. - Warszawa : Fundacja DOM DOSTĘPNY, cop. 1996.
  - 206 s. : fot., mapy, pl., rys., wykr. ; 28 cm
  Sygn. 332 , 641
  2 egz.

17. Idea miasta-ogrodu a tereny zieleni miasta Nysy : [prace konkursowe] / pod red.
  Bogusława Szuby ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.- Nysa : Oficyna
  Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.
  Sygnatura: 30873 , 30874 , 30875 , 30876 , 30877 , 30878 , 30879 , 30880 , 30881 ,
  30882
  10 egz.

18. IDEA swojskości miasta / Krystyna Pawłowska; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
  Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2001. - 206 s. :
  fot., mapy, pl., rys., schem., 1 tab ; 24 cm
  Sygn. 5793 - 5794 , 6917
  3 egz.

19. INFRASTRUKTURA terenów wiejskich / Zuzanna Borcz. - Wrocław : Wydaw. Akademii
  Rolniczej we Wrocławiu, 2000. - 93 s.; rys., tab., wykr. ; 24 cm . - (Skrypty Akademii Rolniczej
  we Wrocławiu, ISSN 0239-5762 ; nr 456)
  Sygn. 326, 16136 – 16139
  5 egz.

20. KAMIENICE mieszczańskie Zamościa : problemy ochrony / Bonawentura Maciej
  Pawlicki; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury.
  Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. - Kraków : Politechnika Krakowska
  im. Tadeusza Kościuszki : Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 1999. - 183, [1] s.,
  [32] k. tabl. : fax., fot. (w tym kolor.), mapy, pl., rys., wykr ; 27 cm . - (Prace Naukowe
  Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków)
  Sygn. 5777 - 5778 , 6898 – 6899
  4 egz.

21. KRAJOBRAZ miejski : nowe trendy, nowe inspiracje, nowe rozwiązania / Ágata
  Losantos, Daniela Santos Quartino, Bridget Vranckx ; tł. z ang. Edyta Tomczyk ; red.
  Monika Brodowska. - Warszawa : TMC, 2008. - 255 s. : w tym kolor. : fot., rys. ; 24 cm
  Sygn. 23552 – 23561
  10 egz.

22. KSZTAŁTOWANIE krajobrazu : idee, strategie, realizacje. Cz. 1. Saksonia,
  Brandenburgia, Berlin / red. Alina Drapella-Hermansdorfer. - Wrocław : Oficyna
  Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - 99 s. : fot., mapy, pl., tab ; 30 cm
  Sygn. 10681
  1 egz.

23. KSZTAŁTOWANIE przestrzeni regionów i miast : wybrane zagadnienia / Robert Ast. -
  Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001. - 157 s. : fot., mapy, pl., rys. (w tym
  kolor), schem. ; 24 cm
  Sygn. 542
  1 egz.

24. KSZTAŁTOWANIE zdrowego środowiska mieszkaniowego : wybrane zagadnienia /
  Grażyna Schneider-Skalska; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków
  : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2004. - 186 s., [1] k. tabl. : fot., pl., rys., tab ; 24 cm . -
  (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, ISSN
  0860-097X ; nr 307)
  Sygn. 10194
  1 egz.

25. MIASTA Ameryki Północnej w okresie pionierskim 1559-1681 : dzieje formy
  urbanistycznej / Maciej Motak; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. -
  Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2004. - 150 s. : faks., fot., mapy, pl., rys., tab
  ; 24 cm . - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura,
  ISSN 0860-097X ; nr 296
  )Sygn. 10193
  1 egz.

26. MODERNIZACJA osiedli mieszkaniowych / Jan Maciej Chmielewski, Małgorzata
  Mirecka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. - 273 s. :
  fot., pl., rys., schem., 1 tab., wykr ; 24 cm . - (Architektura i Urbanistyka - Politechnika
  Warszawska)
  Sygn. 4289 , 5907 – 5909
  4 egz.

27. New city spaces / Jan Gehl & Lars Gemzoe ; [english transl. Karen Steenhard].- 3rd ed.,
  2nd print.- Copenhagen : The Danish Architectural Press, 2006.
  Sygnatura: 31149 , 31150 , 31151
  3 egz.

28. NIEPEŁNOSPRAWNI w obszarach i obiektach zabytkowych : problemy dostępności /
  Hanna Grabowska-Pałecka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków
  : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2004. - 229 s. : fot., pl., rys., tab., wykr ; 24 cm. -
  (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, ISSN
  0860-097X ; nr 304)
  Sygn. 10190 – 10192
  3 egz.

29. PARKINGI i garaże dla samochodów osobowych : wymagania techniczno-prawne /
  Władysław Korzeniewski. - Wyd. 2, stan prawny na 31 marca 2000 r.. - Warszawa :
  Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 2000. - 127 s. : pl., rys., schem., tab ; 21 cm
  Sygn. 3863 , 7902 – 7904
  4 egz.

30. PLAC rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce : na przykładzie białostocczyzny
  / Bartosz Czarnecki; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. - Białystok :
  Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2003. - 176 s. : fot.,
  mapy, pl., rys., 1 schem., tab., tabl. ; 24 cm
  Sygn. 11499, 12682
  2 egz.

31. PLACE i rynki jako zagadnienie urbanistyczne / Tomasz Jastrząb. - Poznań : Wydaw.
  Politechniki Poznańskiej, 2002. - 202 s. : fot., 1 mapa, pl., rys., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9523
  1 egz.

32. PLANOWANIE przestrzenne : zarys metod i technik badawczych = Spatial planning : an
  outline of methods and research techniques / red. Eugeniusz Bagiński; Katedra
  Planowania Przestrzennego Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. - Wrocław :
  Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1994. - 150 s., [2] k. tabl. złoż.: mapy, rys., schem.,
  wykr ; 24 cm
  Sygn. 4222
  1 egz.

33. PODSTAWY ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego / Witold Czarnecki, Szkoła
  Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły
  Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2004. - 156 s. : fot., mapy, pl., tab., rys., schem.,
  wykr ; 23 cm
  Sygn. 12683 , 11501
  2 egz.

34. PODSTAWY urbanistyki / Witold Czarnecki; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
  Białymstoku. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w
  Białymstoku, 2002. - 224 s. : fot., mapy, pl., rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 6207, 25533
  2 egz.
35. PRZEKSZTAŁCENIE i formowanie architektury i urbanistyki w nawiązaniu do źródeł
  energii odnawialnej i innych czynników energetycznych / Wiktor Jackiewicz. - Wrocław :
  Typoscript, 2002. - 53 s. : fot. kolor., mapy kolor., pl. (w tym kolor.) ; 24 cm
  Sygn. 3474 – 3483, 14322 - 14324, 31809 , 31810
  15 egz.

36. PRZESTRZEŃ miasta i jej przeobrażenia / Janusz Słodczyk. - Wyd. 2. - Opole : Wydaw.
  Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - 307 s. : mapy, pl., rys., tab., wykr ; 24 cm . - (Studia i
  Monografie - Uniewrsytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 298)
  Sygn. 7864 – 7866, 17645 - 17646
  5 egz.

37. PSYCHOLOGIA środowiskowa / Paul A. Bell, Thomas C. Greene, Jeffrey D. Fisher,
  Andrew Baum; tł. z ang. Anna Jurkiewicz [et al.]. - Wyd. 1 pol.. - Gdańsk : Gdańskie
  Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 774 s. : fot., mapy, rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 13299, 15032 – 15034
  4 egz.

38. REWITALIZACJA starych miast województwa zielonogórskiego / Krystyna Gruszecka. -
  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998. - 162 s. ; 24 cm
  Sygn. 5910
  1 egz.

39. REŻYSERIA przestrzeni : o doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta / Anna Franta;
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Wydaw. Politechniki
  Krakowskiej, 2004. - [2], 203 s., [6] k. tabl. : rys ; 24 cm . - (Monografia - Politechnika
  Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, ISSN 0860-097X ; nr 309)
  Sygn. 10195
  1 egz.

40. ROZWIĄZANIA urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a
  problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów : na przykładzie Kłodzka, Nysy,
  Legnicy i Wrocławia / Bogna Galantowicz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki
  Wrocławskiej, 1997. - 133, [2] s., [9] k. tabl. : fot., pl., rys., tab ; 21 x 30 cm
  Sygn. 7349 – 7350
  2 egz.

41. STAN równowagi w modelowaniu systemów osadniczych za pomocą modeli przesunięć
  bilansujących / Elżbieta Litwińska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki
  Wrocławskiej, 2004. - 152 s. : mapy, pl., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 10682 , 18736 – 18738
  4 egz.

42. STRATEGIE rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej / Zbigniew K. Zuziak; Politechnika
  Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza
  Kościuszki, 1998. - 159 s. : fot., pl., rys., tab ; 24 cm . - (Monografia - Politechnika
  Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, ISSN 0860-097X ; nr 236)
  Sygn. 5810 - 5812 , 6932 – 6934
  6 egz.

43. Street furniture / Chris van Uffelen ; [tł. Cosima Talhouni].- [Berlin] : Braun, 2010.
  Sygnatura: 32060 , 32061 , 32062
  3 egz.

44. STUDENCKIE projekty koncepcyjne 2002/2003 / Studenckie Koło Naukowe przy
  Instytucie Architektury PWSZ w Nysie; fot. i oprac. graficzne Tomasz Hrynyszyn. - Nysa :
  Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2003. - 75 s. :
  fot. projektów ; 24 cm . - (Prace Studenckie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
  Nysie. Architektura i urbanistyka ; z. 1)
  Sygn. 6617 – 6618
  2 egz.

45. STUDENCKIE projekty koncepcyjne 2003/2004 / Studenckie Koło Naukowe przy
  Instytucie Architektury PWSZ w Nysie; fot. i oprac. graficzne Tomasz Hrynyszyn. - Nysa :
  Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2004. - 101 s. :
  fot. projektów ; 25 cm . - (Prace Studenckie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
  Nysie. Architektura i urbanistyka ; z. 2)
  Sygn. 10076 – 10077
  2 egz.

46. STUDIA i plany zagospodarowania przestrzennego / Wiesława Strabel ; Państwowa
  Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. - Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej
  Szkoły Zawodowej w Nysie, 2009. - 171 s. : fot., mapy, pl. (w tym kolor.), schem., tab. ;
  30 cm . - (Skrypt - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; [nr 17])
  Sygn. 26162 – 26171
  10 egz.

47. ŚRÓDMIEJSKIE transurbacje technologiczne / Krzysztof Borowski. - Poznań : Wydaw.
  Politechniki Poznańskiej, 2001. - 144 s. : fot., pl., rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9525 , 11541
  2 egz.

48. TEORIA urbanistyki : wybrane zagadnienia / Jan Maciej Chmielewski. - Warszawa :
  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1996. - 134, [1] s.; mapy., plany., rys.,
  schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Architektura i Urbanistyka - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 624 , 1655
  2 egz.

49. TEORIA urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast / Jan Maciej Chmielewski. -
  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, cop. 2001. - 332 s., 16 k.
  tabl. kolor. : fot., mapy, pl., rys., schem., tab., wykr ; 28 cm
  Sygn. 4294 , 5904 – 5906
  4 egz.

50. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast / Jan Maciej Chmielewski.- Wyd. 2
  zm., [dodr.].- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, [dr. 2010].
  Sygnatura: 29717 , 29718 , 29719 , 29720 , 29721 , 29722
  6 egz.

51. THE adaptive re-use and re-integration of urban industrial areas : case studies in Covilha
  (P), Zurich (CH), and Berlin (D) / Anna Włodarczyk. - Berlin : WVB Wissenschaftlicher
  Verl. Berlin, cop. 2009. - XIV, 234, [1] s. : w tym kolor.: fot., pl., rys., schem. ; 30 cm
  Sygn. 26964 – 26965
  2 egz.

52. THE signs of tradition in architecture / ed. Tomasz Drewniak, Jan Rabiej ; Krzysztof
  Gerlic, Bogusław Szuba, Ewa Smolka-Drewniak, Piotr Bernat, Wiesława Strabel, Irena
  Bracichowicz, Tomasz Malczyk, Konrad Dobrowolski, Małgorzata Korpała, Michał
  Matuszczyk [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; tł. z pol. Katarzyna
  Drabczyk, Ryszard Drabczyk. - Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły
  Zawodowej w Nysie, 2008. - 267 s. : fot., pl., rys., tab. ; 23 cm
  Sygn. 23027 – 23036
  10 egz.

53. TRWAŁY rozwój polskich miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarządzania
  przestrzenią / red. Ewa Heczko-Hyłowa; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
  Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2001. - 284 s.,
  [7] k. tabl. : fot., mapy (w tym kolor.), pl. (w tym kolor.), rys. (w tym kolor.), schem., tab.,
  wykr ; 27 cm
  Sygn. 5798 - 5799 , 6913 – 6916
  6 egz.

54. Trzewia Lewiatana : miasta ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego / Adam
  Czyżewski. Miasta ogrody przyszłości / Ebenezer Howard ; tł.: Piotr Borman, Adam
  Czyżewski.- Warszawa : Państwowe Muzeum Etnograficzne, 2009.
  Sygnatura: 30512 , 30513 , 30514 , 30515
  4 egz.

55. TWÓRCZOŚĆ architektoniczna : wstep do teorii projektowania systemowego (elements
  of system designing theory) / Adam Maria Szymski. - Wyd. 2 zm. - Szczecin : Wydaw.
  Uczelniane PS, 1997. - 400 s.; fot., pl., rys., schem., tab. ; 24 cm . - (Prace Naukowe
  Politechniki Szczecińskiej. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, ISSN
  0208-7065 ; Nr 101, nr 10)
  Sygn. 716
  1 egz.

56. URBANISTYKA w systemie planowania przestrzennego / Janina Kopietz-Unger. -
  Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000. - 138 s. : mapy, pl., rys., tab., tabl ; 24
  cm
  Sygn. 324 , 9542 – 9543
  3 egz.

57. URBANIZACJA na świecie / Daniela Szymańska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN,
  2007. - 390, [1] s. : fot., mapy (w tym kolor.), schem. (w tym kolor.), tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 18779 – 18784
  6 egz.

58. UWAGI na temat zasad kształtowania architektury wiejskiej : pomoc dydaktyczna /
  Barbara Górnisiewicz; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków :
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1999. - 60 s. : fot., rys., 1 tabl ; 24 cm
  . - (Pomoc Dydaktyczna - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
  Sygn. 2657 - 2658 , 5786 - 5787 , 2104
  5 egz.

59. WSPÓŁCZESNA agora : wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla
  małych społeczności lokalnych / Marek Kowicki; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
  Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 2004. - 129, [1]
  s., [65] k. tabl. (w tym kolor.) : fot.(w tym kolor.), pl., rys ; 29 cm
  Sygn. 10198 – 10200
  3 egz.

60. WSTĘP do projektowania architektonicznego : podręcznik dla technikum / Krzysztof
  Tauszyński. - Wyd. 9, stan prawny na 31.01.2007 r.. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i
  Pedagogiczne, 2007. - 119, [1] s. : pl., schem., tab. ; 22 x 24 cm . - (Dokumentacja
  Budowlana ; 3)
  Sygn. 19877 – 19884
  8 egz.
  61. WYTYCZNE do projektowania zieleni na terenach zabudowanych / Tomasz Malczyk;
    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. - Nysa : Oficyna Wydawnicza
    Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. - 118 s. : rys., schem., tab.,
    wykr ; 24 cm . - (Skrypt - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; nr 6)
    Sygn. 12172 – 12181
    10 egz.

  62. ZAGOSPODAROWANIE przestrzenne i zabudowa wsi / Hanka Zaniewska, Agata
    Pawłat-Zawrzykraj, Halina Gloza-Musiał; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
    (Warszawa). - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2000. - 137, [1] s.: fot., mapy, plany, rys.,
    tab., ; 24 cm
    Sygn. 325
    1 egz.

  63. ZAGRODA okólna jako jedna z form przestrzennych tradycyjnej zagrody wiejskiej / Małgorzata
    Drożdż-Szczybura; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika
    Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2000. - 234 s. : fot., mapy, pl., rys., tab., wykr ; 24 cm . -
    (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura, ISSN 0860-
    097X ; nr 273)
    Sygn. 10185
    1 egz.

  64. ZARZĄDZANIE gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta / red.
    Janusz Słodczyk, Zbigniew Jakubczyk; Uniwersytet Opolski; Stanisław Czaja [et al.]. -
    Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2002. - 307 s. : pl., schem., tab., wykr. ; 24
    cm. - (Miasta w Okresie Przemian)
    Sygn. 11508, 17647 - 17649
    4 egz.

  65. ZARZĄDZANIE rozwojem miast / Tadeusz Markowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe
    PWN, 1999. - 247, [1] s. : 2 mapy, rys., tab., wykr ; 24 cm + err . - (Przedsiębiorczość)
    Sygn. 2012
    1 egz.

  66. ZARZĄDZANIE w gospodarce przestrzennej / Wanda Maria Gaczek. - Bydgoszcz ;
    Poznań : Branta, 2003. - 238 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
    Sygn. 4437
    1 egz.

  67. ZARZĄDZANIE zrównoważonym rozwojem miast / Wojciech Pęski. - Warszawa :
    Arkady, 1999. - 293, [1] s. : mapy, plany, rys., schem., tab ; 24 cm
    Sygn. 3928 , 5422 , 4549 , 10524
    4 egz.

  68. ZNACZENIE małych cieków wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego na
    przykładzie Krakowa / Urszula Nowacka-Rejzner. - Kraków, 2001. - 83 s., [5] k. tabl.
    złoż. : fot., mapy, pl., rys., tab ; 24 cm . - (Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej.
    Seria Architektura, ISSN 0137-1371 ; nr 45)
    Sygn. 10181
    1 egz.

KSIĄŻKI UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI
(Własność Ogniska Artystycznego - nieobjęte katalogiem Biblioteki PWSZ)


  1. Szolginia W.: Estetyka miasta
   Warszawa: Arkady, 1981
2. Szolginia W.: Życie miast
  Warszawa: Iskry, 1966

								
To top