Iqtisadi Inkisaf Nazirliyi

Document Sample
Iqtisadi Inkisaf Nazirliyi Powered By Docstoc
					    AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
    İQTİSADİ İNKİŞAF NAZİRLİYİ
İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ-TƏDQİQAT
       İNSTİTUTU
   Azərbaycanın dövri mətbuatında və
    Rusiya jurnallarında çap olunmuş
    iqtisadi məqalələrin sahələr üzrə

     KATALOQU
    (01 oktyabr – 31 dekabr 2009-cu il)
          BAKI - 2009
                  MÜNDƏRİCAT
                                                     Səh.

I. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ......................................................         3
II. Ekologiya, təbii sərvətlər və turizm .................................................         5
III. İnvestisiyalar ...................................................................................  6
IV. Kənd təsərrüfatı ..............................................................................    7
V. Maliyyə ............................................................................................  8
VI. Nəqliyyat .......................................................................................   10
VII. Özəlləşdirmə ................................................................................     11
VIII. Pul-kredit siyasəti və bank sistemi ..............................................          12
IX. Rabitə və informasiya texnologiyaları ..........................................            14
X. Sahibkarlığın inkişafı ....................................................................       16
XI. Sığorta ..........................................................................................   18
XII. Sosial inkişaf ...............................................................................    18
XIII. Tikinti .........................................................................................  20
XIV. Vergilər və gömrük işi .................................................................       20
XV. Neft sənayesi ..............................................................................      21
XVI. Energetika və alternativ enerji ..................................................          23
XVII. Ticarət və xidmət ........................................................................      25
XVIII. Qeyri-neft sənayesi ...................................................................       25
XIX. Ümumi materiallar ...................................................................         26
Azərbaycan jurnallarının xülasəsi ........................................................         29
Rusiya jurnallarının xülasəsi ...............................................................       34
İstifadə olunmuş dövri mətbuatın siyahısı ............................................           42
                        2
        I. BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR

   26. Уникальный трубопровод Nabucco (или О правилах игры,
установленных Евросоюзом). Зеркало, 10.10.2009.
   27. Грузия намерена экспортировать азербайджанский газ в Румынию (А
лоббируемый Россией проект Nord Stream столкнулся с новыми
сложностями). Зеркало, 10.10.2009.
   28. Almaniya-Azərbaycan aqrar forumu keçirilib (Azərbaycan kənd
təsərrüfatı məhsullarının Avropa bazarlarına çıxarılması imkanları genişdir). Kaspi,
06.10.2009.
   29. Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstanın hökumətlərarası komissiyanın altıncı
iclasının yekunlarına dair hökumətlərarası protokol imzalanıb. Azadİnform,
01.10.2009.
   30. «Боржоми» рассматривает азербайджанский рынок в качестве
стратегического (Компания намерена существенно увеличить поставки
минеральной воды в страну). Зеркало, 17.10.2009.
   31. Россия перехватывает инициативу (Реализация проекта "Набукко"
идет гораздо медленнее, чем хотелось бы). Зеркало, 22.10.2009.
   32. Многосложные финты диверсификации поставок энергоносителей
(Россия делает ставку на реализацию "Южного потока"). Зеркало, 24.10.2009.
   33. Bakıda Qara dəniz iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının Biznes Şurası idarə
heyətinin 38-ci iclası keçirilir. Respublika, 20.10.2009.
   34. Газовые битвы ("Газпром" начинает прижимать противников, но
хватит ли у него сил, средств, терпения и главное - денег?). Зеркало,
27.10.2009.
   35. Россия умело договаривается с клиентами (Азербайджан же все еще
продолжает нянчиться с Турцией). Зеркало, 39.10.2009.
   36. Rusiya və Türkiyə neft kəməri və zavodu tikəcəklər. Paritet, 29-
30.10.2009.
   37. Россия и Сербия заключили соглашения по газопроводу «Южный
поток». Бакинский рабочий, 28.10.2009.
   38. МВФ рекомендует странам Кавказа и Центральной Азии увеличить
потенциал экономики. İqtisadiyyat, 30.10-05.11.2009.
   39. Çin Afrikanı mənimsəyir (Qitənin neft və mineral ehtiyatlarına çıxış cəmi
10 milyard dollara başa gəlib). Kaspi, 11.11.2009.
   40. Alternativ enerji məsələsində Sloveniya təcrübəsindən yararlana bilərik.
Palitra, 10.11.2009.
   41. «Вступление в ВТО откроет новые горизонты сотрудничества между
ЕС и Азербайджаном» (заявила в интервью Trend News посол
Великобритании в Азербайджане Каролин Браун). Зеркало, 05.11.2009.
   42. Скандинавы дали «добро» России на строительство газопровода
«Северный поток». Бакинский рабочий, 11.11.2009.                     3
   43. Россия и Британия готовят соглашения по борьбе с кризисом.
Бакинский рабочий, 11.11.2009.
   44. Россия начнет разведку и добычу нефти на Кубе. Бакинский рабочий,
11.11.2009.
   45. Европа увеличивает закупки российского газа. Бакинский рабочий,
11.11.2009.
   46. Россия и Турция построят в Джейхане нефтеперерабатывающий
завод. Бакинский рабочий, 04.11.2009.
   47. Hindistanla ticarətin həcmi artır. Palitra, 25.11.2009.
   48. Быть или не быть «Набукко» (и территориальной целостности
Азербайджана)? Зеркало, 21.11.2009.
   49. Турции стоит крепко задуматься (Азербайджан в поисках
альтернативного этой стране маршрута для поставок своего газа). Зеркало,
21.11.2009.
   50. Германская RWE заинтересована в партнерстве с SOCAR. Зеркало,
24.11.2009.
   51. Бизнес-диалог между Азербайджаном и Великобританией идет по
восходящей линии (Потенциал Азербайджана - объект пристального
внимания зарубежных бизнесменов). Зеркало, 24.11.2009.
   52. Azərbaycanda 6 yeni zavod tikiləcək. Palitra, 02.12.2009.
   53. ABŞ Azərbaycanda yeni layihələrin icrasına başlamaq istəyir (Rəsmi
Vaşinqton qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında respublikamızın
rolunu xüsusi qiymətləndirir). Yeni Azərbaycan, 27.11.2009.
   54. Федеральный бюджет России на 2010 год утвержден сенаторами.
Бакинский рабочий. 02.12.2009.
   55. Yaponiya Azərbaycanla alternativ enerji üzrə əməkdaşlıqda maraqlıdır.
Paritet, 12-14.12.2009.
   56. Саммит Россия-ЕС (Главное – энергетика). Зеркало, 19.11.2009.
   57. Cari il Azərbaycan 136 ölkə ilə 16,5 mlrd. ABŞ dolları məbləğində idxal-
ixrac əməliyyatları aparıb. Azadİnform, 07.12.2009.
   58. Россия возглавила «Газовый ОПЕК». Бакинский рабочий, 16.12.2009.
   59. Bakıda Azərbaycan-Belçika bİznes-forumu keçirilib (Biznes-forumda
Belçikadan 15, Azərbaycandan 40-a yaxın iş adamı iştirak edib). Azad
Azərbaycan, 24.11.2009.
   60. Путин рассказал о настоящем и будущем российской экономики.
İqtisadiyyat 26.11-03.12.2009
   61. В России принят закон о торговле. Бакинский рабочий, 23.12.2009.
   62. Российская экономика справилась с кризисом. Бакинский рабочий,
23.12.2009.
   63. Россия готова продавать нефть Беларуси без пошлин. Бакинский
рабочий, 23.12.2009.
   64. Страны СНГ предполагают совместно строить энергообъекты.
İqtisadiyyat, 26.11-03.12.2009.                    4
   65. Знаковый год (Азербайджан и Евросоюз наметили новые контуры
сближения). Зеркало, 26.12.2009.
   66. Азербайджан и ОАЭ договорились расширять экономическое
сотрудничество. Зеркало, 26.12.2009.
   67. Yaponiya ilə Azərbaycan arasında 8 müqavilə imzalandı. Azadİnform,
25.12.2009.
   68. ЕС остается приоритетным направлением для поставок
азербайджанского газа. İqtisadiyyat, 26.11-03.12.2009.
   69. Европейская экономическая палата в Азербайджане стартовала с
Лондона. Зеркало, 31.12.2009.


      II. EKOLOGİYA, TƏBİİ SƏRVƏTLƏR VƏ TURİZM

   24. Легенда о золотом руне или шерсть на вес золота. Зеркало,
03.10.2009.
   25. İqtisadiyyat və ekologiya. Respublika, 06.10.2009.
   26. Turizmlə bağlı yeni layihə. Palitra, 09.10.2009.
   27. Увеличились доходы Азербайджана от туризма. Зеркало, 23.10.2009.
   28. Qlobal istiləşmə: ekologiya və iqtisadi problemlər. İqtisadiyyat, 23-
29.10.2009.
   29. Бытовые отходы утилизируют. Зеркало, 27.10.2009.
   30. Kür və Araz transsərhəd çaylarında keçirilən növbəti monitorinqin
nəticələri açıqlandı. Azadinform, 26.10.2009.
   31. Впервые создан экологический сайт (С этим журналистов поздравил
координатор ООН в Азербайджане). Зеркало, 31.10.2009.
   32. Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodunun təməlqoyma mərasimi
keçirilib (Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib). Kaspi, 04.11.2009.
   33. Otellərin xidməti aldığı ulduzun sayına müvafiq olmalıdır. Palitra,
06.11.2009.
   34. Водные бассейны - стратегически важные oбъекты государства (При
поддержке Еврокомиссии в Азербайджане реализуется проект "Управление
водными ресурсами"). Зеркало, 14.11.2009.
   35. Грядет Год экологии (Минэкологии Азербайджана усиливает надзор
над защитой окружающей среды). Зеркало, 20.11.2009.
   36. «Безотходная» окружающая среда – Возможно ли такое? Зеркало,
05.12.2009.
   37. Ətraf mühitin çirklənməsi və bunun nəticəsində ekoloji tarazlığın
pozulmasında rol oynayan başlıca amillər. Azad Azərbaycan, 11.12.2009.
   38. В США решена проблема управления состоянием среды? (Возможно
ли это использовать, чтобы предотвратить глобальную экологическую
катастрофу)? Бакинский рабочий, 01.10.2009.
                   5
   39. Глобальная борьба с глобальным потеплением (В Копенгагене
прошла историческая 15-я конференция ООН по изменению климата).
Зеркало, 19.12.2009.
   40. Təhlükəsiz qida məhsulları istehsalı dövrün tələbidir. Respublika,
04.12.2009.
   41. Siqaret tüstüsünün tərkibi 4 mindən çox kimyəvi birləşmədən ibarətdir.
Azərbaycan, 22.11.2009.
   42. Suyun möcüzəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan, 22.11.2009.
   43. Непобедимый мусор (Проблема своевременного вывоза бытовых
отходов так и не решена). Зеркало, 25.12.2009.
   44. Копенгагенское разочарование (Министры экологии ЕС недовольны
итогами конференции по климату). Зеркало, 26.12.2009.
   45. Bu il turizm sahəsi nə ilə yadda qaldı. Paritet, 29.12.2009.
   46. О мусорной свалке замолвите слово...(Нужен ли нам чистый город)?
Зеркало, 31.12.2009.
   47. Формула туристического успеха (Согласно всемирно известному
туристическому гиду Lonely Planet, Баку занял 8-е место в топ-десятке самых
привлекательных для туристов городов). Зеркало, 31.12.2009.
   48. Qlobal ekoloji problem. İqtisadiyyat, 31.12.2009.              III. İNVESTİSİYALAR

   10. Окно в Европу (Германия планирует увеличить инвестиции в
продовольственный и сельскохозяйственный сектор Азербайджана). Зеркало,
10.10.2009.
   11. Azərbaycanda əlverişli investisiya mühiti yaradılıb (İlham Əliyev:
"Azərbaycan xarici investorlar üçün cəlbedici ölkə kimi əhəmiyyətini daha da
artırır"). Səs, 14.10.2009.
   12. ЕБРР и HOLCIM вносят свой вклад в развитие азербайджанской
экономики (ОАО "Гарадаг Цемент" получило кредит для модернизации в
размере 120 млн. евро). Зеркало, 14.10.2009.
   13. Azərbaycanda bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 5,2 mlrd. manat
investisiya yönəldilib. Azadinform, 21.10.2009.
   14. AYIB Azərbaycanda metanol istehsalı üzrə zavodun tikintisinə $120 mln.
ayıracaq. Azadinform, 26.10.2009.
   15. İnvestisiya proseslərinin aktivləşdirilməsində əhalidən cəlb olunan
vəsaitlərin xüsusiyyətləri. İqtisadiyyat, 30.10-05.11.2009.
   16. Правительство прогнозирует рост инвестиций. Зеркало, 30.10.2009.
   17. Tikinti sektoruna 4,3 milyard manat investisiya qoyulub (Bu vəsaitin
hamısı daxili investisiyaların payına düşür). Azad Azərbaycan, 04.11.2009.
   18. Заседание совета директоров СПС намечено на январь 2010 года.
Зеркало, 12.11.2009.

                    6
   19. Doqquz ayda əsas kapitala 5 milyard 199 milyon manatdan çox
investisiya yönəldilib. Yeni Azərbaycan, 28.10.2009.
   20. Инвестиции в сектор ЖКХ составят 260 млн. манатов. Зеркало,
13.11.2009.
   21. AIB-in Azərbaycanda sərmayələri çoxalıb. Palitra, 25.11.2009.
   22. Иностранные инвесторы не спешат в Азербайджан (Кроме нефтяного
сектора, они не видят привлекательных для себя отраслей). Зеркало,
21.11.2009.
   23. Структуру госинвестиций необходимо изменить (Параллельно с
инфраструктурным строительством нужно выделять cредства реальному
сектору национальной экономики). Эхо, 18.11.2009.
   24. Londonda I Azərbaycan İnvestisiya Sammiti baslayıb. Kaspi, 09.12.2009.
   25. Азербайджан привлекает крупные инвестиции в транспортный
сектор (Местные компании выигрывают тендеры на проведение работ за
рубежом). Зеркало, 12.12.2009.
   26. Azərbaycan investisiya şirkəti alman sirkətlərilə memorandumlar
imzalayıb ("Ağstafasüd Kompleksi" və "Ağstafa Aqroservis" müəssisəsi
yaradılacaq). Kaspi, 19-21.12.2009.
   27. Бизнес-проекты в ненефтяном секторе страны получают солидную
помощь (Азербайджанское правительство направляет значительные
финансовые потоки в регионы). Зеркало, 19.12.2009.


             IV. KƏND TƏSƏRRÜFATI

   16. Gələn il kənd təsərrüfatı istehsalçılarına 10 milyon manat kredit veriləcək
(İlham Quliyev: Respublikamız ərzaq buğdası ilə 100 faiz yerli istehsal hesabına
təmin olunacaq). Yeni Azərbaycan 03.10.2009.
   17. Kənd təsərrüfati məhsullarimiz Koreya bazarina ixrac ediləcək. Palitra,
09.10.2009.
   18. Qazaxıstana meyvə-tərəvəz ixrac ediləcək. Palitra, 02.10.2009.
   19. Рост по всем отраслям. Бакинский рабочий, 17.10.2009.
   20. "Aqrolizinq" ASC kəndin texnika təminatında müstəsna rol oynayır.
Respublika, 23.10.2009.
   21. Животноводство: курс - племенное скотоводство. Бакинский
рабочий, 27.10.2009.
   22. Kənd təsərrüfatı naziri: "cari il pambıq və bostan məhsullarının
istehsalında azalma müşahidə olunub". Azadinform, 30.10.2009.
   23. Минсельхоз считает целесообразным снижение цен на хлеб (Аграрии
переходят от количества к качеству). Зеркало, 31.10.2009.
   24. Проблема сбыта продукции АПК будет решена. Зеркало, 04.11.2009.
   25. Правительство сократит финансирование "Агролизинга". Зеркало,
13.11.2009.                     7
   26. Azərbaycanda güclü səkər istehsalı sənayesi yaradılır (Şəkər çuğunduru
mülkiyyətçilərinə göstərilən hər cür maddi və texniki dəstək bu sahədə). Yeni
Azərbaycan, 18.11.2009.
   27. Kənd təsərrüfatında məsləhət və informasiya xidməti. Xalq qəzeti,
06.12.2009.
   28. Азербайджан готовится к экспорту молочной продукции. Зеркало,
08.12.2009.
   29. Gələn il taxıl istehsalında azalma müşahidə olunacaq. Azadinform,
10.12.2009.
   30. Год продовольственного изобилия. Бакинский рабочий, 16.12.2009.


                 V. MALİYYƏ

   22. Золото - не нефть или природный газ (Стоит ли нам менять его на
подмочивший свою репутацию доллар)? Зеркало, 03.10.2009.
   23. ВВП будет расти во всем мире (В Азербайджане прогнозы по этому
показателю не слишком обнадеживающие). Зеркало, 01.10.2009.
   24. Böhrandan sonrakı iqtisadiyyata hazırlıq (Listinq alternativ maliyyələşmə
yolu kimi ucuz və iri həcmli vəsaitlərə çıxışı təmin edə bilər). İqtisadiyyat, 02-
08.10.2009.
   25. Beynəlxalq Valyuta Fondu: "Bu il Azərbaycanın dövlət büdcəsində kəsir
gözlənilmir". Palitra, 09.10.2009.
   26. Азербайджану выпал уникальный шанс (У страны есть все
возможности для создания солидного золотого запаса). Зеркало, 17.10.2009.
   27. Azərbaycanda inflyasiya sentyabrda 0,4% olub. Paritet, 20-21.10.2009.
   28. Контрактованный внешний госдолг составляет 3,7 млрд. долларов.
Зеркало, 23.10.2009.
   29. Доллар останется ведущей валютой мира (А манат и впредь будет
стабильным по отношению к "зеленому"). Зеркало, 24.10.2009.
   30. По темпам роста ВВП Азербайджан сравним с Китаем (Но в
национальной экономике все же раздаются тревожные сигналы). Зеркало,
24.10.2009.
   31. Böhrandan sonrakı iqtisadiyyatda maliyyə resurslarının səmərəli idarə
olunmasında şəffaflığın rolu. İqtisadiyyat, 23-29.10.2009.
   32. Fitch присвоило АИФ долгосрочные рейтинги. Зеркало, 28.10.2009.
   33. Нужен ли стране золотой запас (Похоже, валютные средства лучше
хранить в слитках из "рыжего металла")? Зеркало, 29.10.2009.
   34. Lizinq portfeli 36 milyon manatı ötmüşdür. İqtisadiyyat, 30.10.-
5.11.2009.
   35. Оборот рынка корпоративных ценных бумаг вырос более чем на
11%. Зеркало, 04.11.2009.
                    8
   36. Номинальный ВВП в 2010 году может достичь 51,9 миллиарда
долларов (Наша экономика не зависит от денежных переводов из-за рубежа).
Зеркало, 04.11.2009.
   37. ГКЦБ и ВБ обсудили совместные действия по защите прав
потребителей. Зеркало, 13.10.2009.
   38. Доллар достиг критической отметки (Существует ли заговор против
американской валюты)? Зеркало, 13.10.2009.
   39. Dövlət büdcəsində xərclərin 34%-i sosial sahəyə ayrılır (Gələn ilin
büdcəsindən təhsilə ayrılan vəsait 2009-cu ildə ayrılan vəsaitdən daha çox olacaq).
Paritet, 05-06.11.2009.
   40. Qiymətli kağızlarla ticarət elektron rejimə keçir (Proses növbəti ilin
ortalarında yekunlaşacaq). Kaspi, 06.11.2009.
   41. ABŞ-dakı aşağı faiz dərəcələrİ maliyyə sistemində böyük boşluqlara yol
aça bİlər (İnvestorlar sərmayə məqsədilə ucuz dolları digər valyutalara dəyişirlər).
Azad Azərbaycan, 03.11.2009.
   42. Золотовалютных резервов страны становится все больше (А от
международных заимствований правительство никак не откажется). Зеркало,
10.11.2009.
   43. Valyuta ehtiyatları 20 milyard dolları ötəcək (Beynəlxalq maliyyə
institutlarının qiymətləndirmələrinə görə, Azərbaycanda 2009-cu ildə iqtisadi artım
7-7,5 faiz olacaq). Palitra, 11.11.2009.
   44. Потрачен практически каждый второй        нефтедоллар ГНФАР
(Ведущие страны мира отдают предпочтение золотым слиткам). Зеркало,
05.11.2009.
   45. Büdcə kəsirinin örtülməsi üçün lazımi qədər qiymətli kağızlar
yerləşdirmək mümkündür (Rüfət Aslanlı: "Ən əlverişli faiz şərtləri ilə vəsaitlər
cəlb etmək imkanına malikik"). Kaspi, 14-16.11.2009.
   46. Стабильность маната (Она подтверждает устойчивость экономики
Азербайджана). Зеркало, 14.11.2009.
   47. Ужесточаются правила игры на рынке ценных бумаг (АИФ получил
возможность для выпуска облигаций на сумму до 100 млн. манатов). Зеркало,
14.11.2009.
   48. Бюджет в целом хорош, но не без изъянов (Как считает экспертная
группа объединения "Гюзаран", не всегда деньги используются разумно).
Зеркало, 20.11.2009.
   49. Нефтяные доходы - это не манна небесная (Одного лишь "черного
золота" недостаточно для достижения светлого будущего). Зеркало,
18.11.2009.
   50. Золото должно храниться в Азербайджане (Покупательная
способность желтого металла держится около 750 лет). Зеркало, 18.11.2009.
   51. Развитие рынка ценных бумаг Азербайджана зависит от
объективности и полноты информации. Зеркало, 21.11.2009.
   52. Преимущества акционерной формы организации бизнеса. Зеркало,
21.11.2009.

                     9
   53. Осенний марафон индексов на фондовых рынках. Зеркало,
21.11.2009.
   54. Золото установило новый рекорд (В 2010 году Азербайджан может
увеличить его добычу). Зеркало, 04.12.2009.
   55. Объем операций с ценными бумагами вырос. Зеркало, 27.11.2009.
   56. Госпомощь мировой экономике уходит в фондовый рынок.
İqtisadiyyat, 12-19.11.2009.
   57. Золотой век (Бурный рост спроса на золото поднял цену на металл до
исторического максимума). İqtisadiyyat, 12-19.11.2009.
   58. IFC начнет новый проект. Зеркало, 11.12.2009.
   59. «Золотые игры» мирового рынка (на котором Азербайджан пока еще
выступает в качестве новичка). Зеркало, 18.12.2009.
   60. Бюджетные страсти (В Азербайджане утвержден бюджет на 2010
год). Зеркало, 23.12.2009.
   61. 200 тыс. манатов для проведения экономических исследований.
Зеркало, 26.12.2009.


               VI. NƏQLİYYAT

   20. Безопасность жизни начинается с безопасности на дорогах. Зеркало,
03.10.2009.
   21. Иран стал полноправным членом проекта TRACECA (А Каспар
пополнил свою флотилию новым танкером "Шуша"). Зеркало, 03.10.2009.
   22. Постоянный секретариат TRACECA ведет переговоры по
расширению коридора (Восстанавливаются пассажирские рейсы по
Каспийскому морю с Ираном). Зеркало, 10.10.2009.
   23. Россия делает ставку на платные дороги (Азербайджан с этим пока
не торопится...). Зеркало, 16.10.2009.
   24. Азербайджан ожидает роста поступлений в Автодорожный фонд.
Зеркало, 17.10.2009.
   25. В Азербайджане возрастают объемы грузоперевозок (Региональные
транспортные проекты вновь оказались в в центре внимания). Зеркало,
23.10.2009.
   26. Dünya nəqliyyat sistemində konteynerləşdirilma. İqtisadiyyat, 23-
29.10.2009.
   27. Финансирование строительства и ремонта автодорог будет
увеличено. Зеркало, 27.10.2009.
   28. Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda yük daşınmanın 33,8%-i boru
kəmərləri vasitəsilə həyata keçirilib. Azadİnform, 27.10.2009.
   29. Будущее автопрома определят пять человек. İqtisadiyyat, 30.10-
05.11.2009.
   30. Автомобилисты недовольны (но предпочитают молчать). Зеркало,
30.10.2009.

                  10
   31. В ожидании «звездного часа» (Проекты по железным дорогам пока
на стадии рассмотрения). Зеркало, 31.10.2009.
   32. Внимание к портам и дорогам (В Азербайджане и Казахстане
уделяют повышенное внимание транспортной инфраструктуре). Зеркало,
05.11.2009.
   33. Грузоперевозки растут (Мировой финансовый кризис не повлиял на
строительство железной дороги БТК). Зеркало, 13.11.2009.
   34. Сдаем в эксплуатацию мосты, строим порт (В целом экономика
Азербайджана заканчивает год на мажорной ноте). Зеркало, 29.12.2009.
   35. Самый дешевый вид транспорта (Бакинский метрополитен до сих
пор остается дотационным). Зеркало, 20.11.2009.
   36. Объем грузоперевозок упал (Впрочем, транспортники оптимизма не
теряют). Зеркало, 20.11.2009.
   37. Современные дороги - дорогое удовольствие (или О том, сколько
средств требуется на километр дороги). Зеркало, 18.11.2009.
   38. Böhran yükdaşımalara mənfi təsir edib (Bu il ölkədə ixrac 64, idxal isə 23
faiz azalıb). Azad Azərbaycan, 25.11.2009.
   39. Современные дороги (Как скоро они появятся в Азербайджане).
Зеркало, 21.12.2009.
   40. В рамках TRACECA начнет функционировать рабочая группа по
тарифам (Автоперевозки увеличились, доходы снизились, ДТП растут).
Зеркало, 08.12.2009.
   41. Azərbaycanda müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə
34428,4 min ton yük daşınıb. Səs, 09.12.2009.
   42. Большие планы - большие деньги (ВБ готов предоставить кредит
железной дороге). Зеркало, 09.12.2009.
   43. Перекинут ли мост через Бакинскую бухту (Министерство
транспорта и KOICA подписали соответствующий протокол)? Зеркало,
19.12.2009.
   44. Темпы сокращения грузопотока по коридору TRACECA
сохраняются (Но, как всегда, нет худа без добра). Зеркало, 31.12.2009.


               VII. ÖZƏLLƏŞDİRMƏ

  5. Недвижимость вновь может стать привлекательной (Или о
механизмах ее реализации через ипотеку). Зеркало, 02.10.2009.
  6. Не начать ли нам приватизацию в энергетическом секторе (В отличие
от России, нам не надо латать бюджетные дыры, но вопрос далеко не
лишний)? Зеркало, 08.10.2009.
  7. На облигации АИФ наблюдается высокий спрос (Цены на
недвижимость в целом пока зависли). Зеркало, 10.10.2009.
                    11
   8. Интерес к вложениям в недвижимость возрождается (АИФ за 9
месяцев получил из госбюджета азербайджана 4,3 млн. манатов). Зеркало,
14.10.2009.
   9. Приватизация как средство покрытия дефицита бюджета (В
Азербайджане это неактуально). Зеркало, 28.10.2009.
   10. Əmlak məsələləri dövlət komitəsində Kollegiya iclasi keçirilib.
Azadinform, 26.10.2009.
   11. Жилье в Баку продолжает дешеветь (А в России у 61% покупателей
недвижимости наблюдаются признаки маниакально-депрессивного психоза).
Зеркало, 09.12.2009.
   12. ЦБА обсудит план дальнейшего развития ипотеки (Цены на жилье в
Баку хотя и незначительно, но все же снизились). Зеркало, 19.12.2009.
   13. Недвижимость - вечная ценность (Ипотека на страже семьи).
Зеркало, 26.12.2009.
   14. Ожидается снижение цен на недвижимое имущество. Зеркало,
26.12.2009.
   15. Азербайджан увеличил выпуск жилищных сертификатов в 14 раз
(Ипотека как инструмент стабилизации экономики). Зеркало, 31.12.2009.


      VIII. PUL-KREDİT SİYASƏTİ VƏ BANK SİSTEMİ

   42. Окно в Европу (Германия планирует увеличить инвестиции в
продовольственный и сельскохозяйственный сектор Азербайджана). Зеркало,
10.10.2009.
   43. Активы банков страны растут (Это неплохо в сложные то ли
кризисные, то ли посткризисные времена). Зеркало, 01.10.2009.
   44. Ипотека заработала (АИФ размещает очередные облигации на БФБ).
Зеркало, 07.10.2009.
   45. Политика центральных банков в посткризисный период (МВФ
поддерживает гибкую линию ЦБА Азербайджана). Зеркало, 10.10.2009.
   46. Fitch отмечает ухудшение качества активов азербайджанских банков
(А ЦБА заявляет о своей поддержке процессу слияния коммерческих
банков). Зеркало, 09.10.2009.
   47. От нас ушел МВФ (Азербайджанскому правительству отныне никто
не советчик). Зеркало, 09.10.2009.
   48. ЦБА обеспечил конкурентоспособность национальной экономики (А
над долларом тучи сгущаются). Зеркало, 16.10.2009.
   49. Bakıda beynəlxalq bank konfransı keçirilir (Sergey Lebedev: "MDB
ölkələri arasında böhran ən az Azərbaycana təsir edib"). Paritet, 15-16.10.2009.
   50. Azərbaycan hökuməti makroiqtisadi sahədə хeyli təcrübə yığıb
(Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanı tərk etmir). Kaspi, 09.10.2009.
   51. Финансовые и банковские системы государств СНГ (Как выйти на
траекторию устойчивости)? Зеркало, 17.10.2009.

                   12
   52. Планируется упростить процедуры с выдачей ипотечных кредитов
(IFC выясняет запросы их потенциальных получателей). Зеркало, 22.10.2009.
   53. Elman Rüstəmov: "Gələn il ölkədə inflyasiyanın 3,5% həddində olacağı
gözlənilir". Azadinform, 21.10.2009.
   54. ЕБРР утвердил крупный кредит. Зеркало, 23.10.2009.
   55. Основная задача - в список 100 крупнейших российских банков, (-
заявил в интервью "Зеркалу" председатель правления МБА-Москва Фуад
Абдуллаев). Зеркало, 24.10.2009.
   56. Низкое качество (управления рисками остается существенной
проблемой для банков СНГ). Зеркало, 31.10.2009.
   57. АИФ разместил очередные облигации (а также о предупреждении
МЧС по поводу некачественных построек). Зеркало, 27.10.2009.
   58. Банковская жизнь после кризиса (или О создании новых систем
гарантий в финансовом секторе). Зеркало, 29.10.2009.
   59. Население вновь стало доверять банкам (Мина замедленного
действия - высокие процентные ставки по вкладам). Зеркало, 30.10.2009.
   60. Глава МБА награжден медалью королевы Виктории. Зеркало,
31.10.2009.
   61. Состоится форум по посткризисному развитию страны (МФИ
продолжают оказывать помощь Азербайджану). Зеркало, 06.10.2009.
   62. Банковский сектор уже не лихорадит (Центральные банки выражают
уверенность в завтрашнем дне). Зеркало, 06.10.2009.
   63. Неоднозначная ситуация в банковском секторе Азербайджана
(Депозитная база сокращается, тогда как вклады физических лиц, напротив,
растут). Зеркало, 10.11.2009.
   64. Azərbaycan böhrana böyük immunitet nümayiş etdirib (İpotekanın bərpası
mənzillərin kəskin ucuzlaşmasının qarşısını alıb). Kaspi, 11.11.2009.
   65. В Азербайджане ипотечное кредитование набирает обороты (Это
положительно отразилось на рынке недвижимости, но возросли цены на
строительные материалы). Зеркало, 12.11.2009.
   66. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan kreditlərin həcmi 18% artaraq 7 780,8
mln. manat təşkil edib. Azadinform, 10.10.2009.
   67. Ölkədə banklara qoyulan əmanətlərin 62% xarici valyuta ilə cəlb edilib.
Azadinform, 10.10.2009.
   68. Рубль в курсе. Бакинский рабочий, 11.11.2009.
   69. ЦБА констатирует рост доходности банков (А Банк России
ограничивает процентные ставки по вкладам). Зеркало. 06.11.2009,
   70. МФК помогает ЦБА управлять банковским сектором страны (А в
России впервые в этом году начала снижаться просроченная задолженность
по кредитам). Зеркало, 07.11.2009.
   71. Устойчивый банк в устойчивой системе. Зеркало, 07.11.2009.
   72. Deutsche bank выделил беззалоговый кредит SOCAR. Зеркало,
13.11.2009.                    13
   73. Активы банков Азербайджана увеличились на 7% (Но кредитные
ставки все еще держатся на высоком уровне). Зеркало, 03.12.2009.
   74. ЦБА поддержал стабильность курса национальной валюты
(Влиятельное международное агентство Moody's cчитает маловероятным
риск обесценивания маната). Зеркало, 02.12.2009.
   75. АИФ продолжает выдачу ипотечных кредитов (Впрочем,
возобновление ипотечного кредитования не изменило ситуацию на рынке
недвижимости). Зеркало, 04.12.2009.
   76. Иностранцев привлекает банковский сектор Азербайджана (ЦБА
продолжает развитие центрального кредитного реестра). Зеркало, 27.11.2009.
   77. Усиливается контроль над ведущими банками мира (Прибыль
банковской системы Азербайджана выросла на 18%). Зеркало, 05.12.2009.
   78. Азиатский банк развития направил к нам миссию по энергетике.
Зеркало, 08.12.2009.
   79. Создание аграрного банка на подходе. Зеркало, 11.12.2009.
   80. Ухудшение экономической конъюнктуры банки переживут (Однако
темпы кредитования реальной экономики пока низки). Зеркало, 11.11.2009.
   81. МБА удостоен международной Банковской награды (Банк ведет
переговоры о создании "исламского окна"). Зеркало, 12.12.2009.
   82. Адекватность капитала банковского сектора весьма приемлема (А
кредитный риск находится на уровне ниже среднего). Зеркало, 12.12.2009.
   83. Ölkədəki hər beş bankdan 1-i zərərlə işləyir. Azadinform, 08.12.2009.
   84. "Əmrahbank"ın adı dəyişdirilərək "Amrahbank" Açıq Səhmdar Bankı
adlandırıldı. Azadinform, 11.12.2009.
   85. В стране население не только доверяет коммерческим банкам (но и
отдает предпочтение национальной валюте). Зеркало, 26.11.2009.
   86. ЦБА не рассматривает возможность снижения учетной ставки
(Азербайджанские банки создали резервы на уровне 90% от объема
проблемных кредитов). Зеркало, 18.12.2009.
   87. Прозрачность банковского сектора (как элемент реформирования
финансовой системы). Зеркало, 23.12.2009.
   88. Банкам «капут»? (ЦБА выступает за сохранение стабильного курса
маната). Зеркало, 26.12.2009.
   89. Банкиры полны оптимизма (ЦБА планирует в 2010 году удержать
инфляцию на уровне 3%). Зеркало, 31.12.2009.


     IX. RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI

  18. Азербайджанские связисты в числе аутсайдеров (ITU представил
новый отчет). Зеркало, 02.10.2009.
  19. Пора навести порядок и в Интернете (Государство наряду с
телевидением также должно уделить пристальное внимание Интернету).
Зеркало, 10.10.2009.

                   14
   20. Poçt əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması ilə bağlı layihə başa çatıb
("Azərpoçt" kredit istisna olmaqla, bütün növ bank-maliyyə xidmətləri təqdim
edəcək). Kaspi, 14.10.2009.
   21. «Азерпочта» намерена войти в число лидеров рынка финансовых
услуг страны (При помощи информационных технологий). Зеркало,
17.10.2009.
   22. ИКТ-2009: Азербайджан перешел на новый уровень (В 2009 году
страна перешла на уровень «активного конструирования»). Зеркало,
24.10.2009.
   23. IBM переводит клиентов на Linux. İqtisadiyyat, 30.10-05.11.2009.
   24. 15-я юбилейная Азербайджанская международная выставка и
конференция «Телекоммуникации и информационные технологии». Зеркало,
04.11.2009.
   25. "Elektron hökumət" layihəsi hökumətin müzakirəsinə təqdim edilib.
Palitra, 04.11.2009.
   26. Azerfon və Vodafone arasındakı tərəfdaşlıq mobil sektorun inkişafında
yeni mərhələdir. Azərbaycan, 04.11.2009.
   27. Глава России обеспокоен отставанием страны в развитии сотовой
связи (А в Азербайджане собираются дать старт мобильной связи третьего
поколения). Зеркало, 03.11.2009.
   28. Elektron imza gələn ilin ikinci yarısında tətbiq ediləcək (Əli Abbasov:
İKT və poçt sektorunda əldə olunan gəlirlərin həcmi ötən ilin müvafıq dövrü ilə
müqayisədə 9,3 faiz artıb). Yeni Azərbaycan, 07.11.2009.
   29. Информационно-коммуникационным технологиям предстоит бурное
развитие (Предполагается, что доля сектора связи в ВВП будет стабильно
расти). Зеркало, 12.11.2009.
   30. Страны ОЧЭС начинают новый телекоммуникационный проект.
Зеркало, 07.11.2009.
   31. Через тернии к звездам (Не за горами запуск первого национального
спутника, а ИКТ - самый динамично развивающийся сегмент экономики).
Зеркало, 07.11.2009.
   32. «60% доли на рынке - это великолепно» (говорит президент
компании TeliaSonera Ларе Нильберг о работе компании Azercell). Зеркало,
14.11.2009.
   33. Азербайджанцы много общаются (и готовы платить за это звонкой
монетой). Зеркало, 18.11.2009.
   34. В режиме онлайн (ЕС защитит интернет-пользователей от
произвольных отключений). Зеркало, 14.11.2009.
   35. Almaniyada "TRASEKA ölkələri üçün beynəlxalq logistik mərkəzlər"
layihəsİ çərçivəsində müzakirələr keçirilir. Azadİnform, 24.11.2009.
   36. Куда двигаться азербайджанскому ИТ-бизнесу (Зарубежный рынок
наиболее предпочтителен). Зеркало, 21.11.2009.
                    15
   37. В Азербайджане на каждые 100 человек приходится 8 компьютеров
(Этот показатель в Минсвязи считают небольшим и выражают
заинтересованность в его увеличении). Эхо, 18.11.2009.
   38.   Азербайджанская    IT-компания   развивает   глобальное
сотрудничество. Зеркало, 27.11.2009.
   39. TeliaSonera - новаторы мобильной революции (Компания TeliaSonera
запустила сеть четвертого поколения). Зеркало, 27.11.2009.
   40. IT-специалист: профессия будущего?! Зеркало, 05.12.2009.
   41. Gələn il "E-hökumət" layihələri daha geniş tətbiq ediləcək (Elmir
Vəlizadə: "Bu layihələrin tətbiqi nəticəsində İnternetin inkişafına yeni təkan
veriləcək"). Kaspi, 04.12.2009.
   42. "Azercell Telekom" mobil rabitə bazarında sosial təhlükəyə çevrilib. İki
sahil, 10.12.2009.
   43.  Внедрение   ЗG-услуг  повысит   технологический    имидж
Азербайджана. Зеркало, 12.12.2009.
   44. Завершаются тестовые работы по внедрению цифрового
телевидения. Зеркало, 12.12.2009.
   45. Темпы роста в развитии ИКТ очевидны. Зеркало, 15.12.2009.
   46. Тормознутая Сеть Интернет в Азербайджане - низкое качество и
высокая цена. Зеркало, 26.11.2009.
   47. Кто займется интернет-контентом в Азербайджане? Зеркало,
19.12.2009.
   48. Обсуждены вопросы внедрения икт в таможенной сфере. Зеркало,
26.12.2009.
   49. Сфера ИКТ — приоритетное направление развития Азербайджана.
Бакинский рабочий, 26.11.2009.
   50. Сектор ИКТ: ожидания в 2010 году. Зеркало, 31.12.2009.


            X. SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI

   7. Долг платежом красен. Зеркало, 14.10.2009.
   8. SKMF Azərbaycanın Cənub-Qərb regionunda sahibkarlara 1,6 mln. manat
məbləğində güzəştli kreditin verilməsini təşkil edib. İqtisadiyyat, 02-08.10.2009.
   9. Regionlarda taxıl məhsullarının təmizlənməsi və saxlanılması üçün anbar
komplekslərinin tikintisinə başlanıb. Paritet, 01-02.10.2009.
   10. Dövlət sahibkarlığın inkişafı üçün keyfiyyət infrastrukturuna ciddi
əhəmiyyət verir (Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Ramiz Həsənovun yap.orq.az-a müsahibəsi). Səs, 10.01.2009.
   11. Azərbaycan sahibkarlarına 1 milyon manatdan artıq güzəştli kredit verilib.
Azad Azərbaycan, 16.10.2009.
   12. Азербайджан намерен расширять финансовые операции с ЧБТР.
Зеркало, 20.10.2009.                    16
   13. НФПП разработает правила мониторинга за целевым
использованием льготных кредитов. Зеркало, 27.10.2009.
   14. НФПП Азербайджана признал ряд недостатков в работе за 2008 год.
Зеркало, 13.10.2009.
   15. 1 tondan çox yararsız ərzaq məhsulu məhv edilib. Kaspi, 30.10.2009.
   16. "Regionlarda sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi" tədbiri davam
etdirilir. Paritet, 14-16.11.2009.
   17. Sahibkarlara verilmiş güzəştli kreditlər müəssisələrin açılmasına şərait
yaratmışdır. Xalq qəzeti, 18.11.2009.
   18. Предпринимателям выдано свыше 103 млн. манатов льготных
кредитов. Зеркало, 14.11.2009.
   19. Bakıda "Azərbaycan sahibkarlarının Avropa İttifaqına güzəştli şərtlərlə
ixrac imkanları" mövzusunda seminarlara start verilib. Azadİnform, 18.11.2009.
   20. Тяжелая доля бизнесмена (Малым и средним предприятиям не
хватает кислорода). Зеркало, 20.11.2009.
   21. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlar ABŞ texnologiyası ilə tanış
olub. Palitra, 25.11.2009.
   22. НФПП организовал выдачу льготных кредитов. Зеркало, 21.11.2009.
   23. Sumqayıtda sahibkarlar üçün treninq keçirilmişdir. İqtisadiyyat, 26.11-
03.12.2009.
   24. Sahibkarlar daha 3,6 mln. manat məbləğində güzəştli kreditlər alıb
("Regionlarda sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi" tədbirləri davam etdirilir).
Paritet, 12-14.12.2009.
   25. НФПП выдал льготные кредиты предпринимателям Южного
региона. Зеркало, 12.12.2009.
   26. 80-dən çox sahibkara güzəstli kreditlər verilib. Kaspi, 19-21.12.2009.
   27. Əsassız qiymət artımına qarşı monitorinqlərə başlanılıb (Yeni il
hədiyyələri və pirotexniki məmulatlarla bağlı yoxlamalar da aparılacaq). Kaspi,
22.12.2009.
   28. Кабмин обновил критерии для определения малых предприятий.
Зеркало, 23.12.2009.
   29. Ailə biznesi sahibkarlığın inkişafında uğurlu modeldir. Respublika,
18.12.2009.
   30. НФПП увеличил льготное кредитование на 48%. Зеркало, 26.12.2009.
   31. НФПП с начала 2009 г. организовал выдачу льготных кредитов на
103 млн. манатов. İqtisadiyyat, 26.11-03.12.2009.
   32. Проведен семинар на тему "Экспортные возможности
азербайджанских предпринимателей на льготной основе в ЕС". İqtisadiyyat,
26.11-03.12.2009.
                    17
                 XI. SIĞORTA

   7. ARPA ищет партнеров для организации улучшения системы
управления рисками в страховых компаниях. Зеркало, 03.10.2009.
   8. Страховой рынок азербайджана медленно, но растет. Зеркало,
03.10.2009.
   9. С повышением платежеспособности населения страхование станет
популярным и в регионах. Зеркало, 03.10.2009.
   10. МСК разрабатывает серию новых продуктов. Зеркало, 17.10.2009.
   11. Большинство страховщиков выполнят минимальные требования по
капиталу. Зеркало, 31.10.2009.
   12. MOODY’S присвоило МСК рейтинг "В2". Зеркало, 31.10.2009.
   13. Страховщики Азербайджана по итогам 2009 года сократят сбор
премий на 16%. Зеркало, 31.10.2009.
   14. Международный рейтинг МСК - показатель надежности и
финансовой устойчивости. Зеркало, 31.10.2009.
   15. МСК продолжает развивать и укреплять свои партнерские
отношения. Зеркало, 14.11.2009.
   16. PWC разрабатывает стратегию развития МСК. Зеркало, 14.11.2009.
   17. МСК ведет переговоры по получению очередного международного
рейтинга. Зеркало, 14.11.2009.
   18. ГССН расширила реестр лицензированных страховых агентов.
Зеркало, 14.11.2009.
   19. Конечная цель аудита - улучшение работы страховой компании в
целом. Зеркало, 14.11.2009.
   20. Дорогие друзья. Зеркало, 26.12.2009.
   21. МСК способна обеспечивать безупречный сервис в условиях
мирового кризиса. Зеркало, 27.11.2009.
   22. Выверенные шаги МСК на страховом рынке. Зеркало, 12.12.2009.


               XII. SOSİAL İNKİŞAF

   8. Qlobal böhran şəraitində sosial müdafiə siyasəti (Əhalinin gəlirləri 13,6
faiz artaraq 12,5 milyard manata, hər bir nəfərə düşən gəlirlər isə 12,1 faiz artaraq
1423 manata çatıb). Səs, 07.10.2009.
   9. Численность населения Азербайджана возросла. Зеркало, 23.10.2009.
   10. Səlim Müslümov: "Pensiya yaşının artırılması insanların işləmək istəyi ilə
bağlıdır" (Almaniyanın Bədbəxt Hadisələrdən Sosial Sığorta Təşkilatının icraçı
direktoru Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovla görüşüb).
Paritet, 22-23.10.2009.
   11. Прожиточный минимум в Азербайджане составит 65 манатов.
Зеркало, 27.10.2009.                     18
   12. Səlim Müslümov "Əmək pensiyaları haqqında "qanuna edilən dəyişiklik
ölkədə həyata keçirilən pensiya-sığorta islahatlarının növbəti mərhələsidir".
Azadİnform, 28.10.2009.
   13. Глава ГФСЗ рассказал о пенсиях. İqtisadiyyat, 30.10-05.11.2009.
   14. Пришло время нового курса в области миграции. Зеркало,
06.10.2009.
   15. Барьеры, преодолеваемые человеческой мобильностью (Доклад ООН
о развитии человека в этом году посвящен проблеме миграции). Зеркало,
06.10.2009.
   16. Azərbaycanda əhalinin gəlirləri inflyasiyanı 7,7 faiz üstələyib. Səs,
04.11.2009.
   17. Minimum məbləğlə pensiya təyinatına son qoyulur ("Əmək pensiyaları
haqqında" qanuna edilən dəyişiklik sosial qruplar arasında narazılığı aradan
qaldıracaq). Kaspi, 03.11.2009.
   18. "Əmək pensiyaları haqqında" qanuna edilən son dəyişikliklər nələrdən
ibarətdİr? Palitra, 03.11.2009.
   19. Azərbaycan əhalisinin sayı 9 mln. nəfərə çatır. Azadİnform, 03.11.2009.
   20. Əmanətlərin Sığortalanması Fondu iştirakçı banklardan III rübün
təqvim haqlarını toplayıb. Azadİnform, 03.11.2009.
   21. Səhər əhalisinin sayı artır (Amma şəhərdən kəndə qayıdış başlayıb).
Kaspi, 11.11.2009.
   22. Система социального страхования (Реформы продолжаются).
Зеркало, 07.11.2009.
   23. Взаимовыгодная миграция (Россия и Азербайджан обсуждают
соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции). Зеркало,
13.11.2009.
   24. Yanvar-oktyabr ayları ərzində ölkə əhalisinin gəlirləri 7,8 faiz artıb. Azad
Azərbaycan, 18.11.2009.
   25. Pensiyaçıların sayı artıb (Ölkədə 1 milyon 298,9 min nəfər təqaüdçü var).
Azad Azərbaycan, 18.11.2009.
   26. Пора создавать негосударственные пенсионные фонды (Экономист
Губад Ибадоглу считает, что у населения должен быть выбор). Зеркало,
14.11.2009.
   27. Azərbaycanda əmək pensiyası alan şəxslərin sayı 1 298 850 nəfər təşkil
edir. Respublika, 03.12.2009.
   28. Əlilliyə görə 311 min nəfər əmək pensiyası alır (Bu istiqamətdə xərclər
son 5 ildə 2 dəfə artıb). Kaspi, 04.12.2009.
   29. Fizuli Ələkbərov: "Son 3 ildə ünvanlı sosial yardım alanlar arasında
yoxsulluq səviyyəsi 20% azalıb". Azadİnform, 10.12.2009.
   30. Əlillər dünya əhalisinin 10 faizini təşkil edir. Palitra, 11.12.2009.
   31. Fərdi uçot sistemində sığorta olunanların sayı 8,6% artaraq 1 631 479
nəfərə çatıb. Azadİnform, 09.12.2009.
   32. Dünya iqtisadiyyatının qlobal demoqrafik problemi. İqtisadiyyat, 11-
17.12.2009.

                     19
  33. С безработицей покончено? (Согласно официальным данным, в
Азербайджане резко снизилось число безработных). Зеркало, 25.11.2009.
  34. Qlobal ərzaq problemi. İqtisadiyyat, 18-24.12.2009.
  35. Бороться с бедностью делом, а не словами (В 2010 году
предусмотрено утверждение программы социальной реабилитации
малообеспеченных семей). Зеркало, 23.12.2009.


                 XIII. TİKİNTİ

   1. В Баку падают цены на объекты коммерческого назначения (Fitch
обеспокоено судьбой девелоперов в Китае, России и Бразилии). Зеркало,
09.07.2009.
   2. Непростая ситуация на рынке недвижимости (Но положительные
тенденции в жилищном строительстве в Азербайджане все же
прослеживаются). Зеркало, 18.07.2009.
   3. He соответствующие нормам градостроительства постройки будут
снесены (В столице цены на недвижимость стабилизировались). Зеркало,
28.08.2009.
   4. Bakı şəhərində 172 tikinti təşkilatı tərəfindən tikintisi davam etdirilən 476
yeni tikili qeydə alınıb. Azadinform, 18.09.2009.
   5. İlkin mənzil bazarında orta qiymətlər yüksəlib (Səbəb binaların
əksəriyyətində tikinti işlərinin başa çatmasıdır). Kaspi, 19-23.09.2009.
   6. Жилищный кодекс вступит в силу с 1 октября 2009г. İqtisadiyyat, 04-
10.09.2009.
   7. Частный капитал бежит из строительного сектора (Или расклады на
жилищном рынке у нас и у соседей). Зеркало, 18.08.2009.


           XIV. VERGİLƏR VƏ GÖMRÜK İŞİ

   6. Перенимая европейский опыт (Налоговики внедряют электронный
аудит). Зеркало, 02.10.2009.
   7. Время изменений ставок и акцизов (В Азербайджане подсчитывают,
сколько составит недобор в бюджет). Зеркало, 24.10.2009.
   8. Принцип «единого окна» в действии (SOCAR выполнит прогноз по
налогам). Зеркало, 20.10.2009.
   9. Налоговые льготы продлены. Зеркало, 28.10.2009.
   10. Налоговикам увеличен сбор налогов и пошлин. Зеркало, 31.10.2009.
   11. Принцип "единого окна" в действии. Зеркало, 12.11.2009.
   12. О положительной роли принципа "единого окна". Зеркало,
02.12.2009.
   13. Началось тестирование электронных счетов-фактур. Зеркало,
05.12.2009.

                     20
   14. Сайт министерств налогов вновь признан лучшим (Речь идет о
доступности информации). Зеркало, 11.12.2009.
   15. Россия улучшает позиции в рейтинге простоты уплаты налогов (А
Азербайджан определяет приоритеты налогово-таможенной политики на
среднесрочный период). Зеркало, 25.11.2009.
   16. Налоговые страсти (В Азербайджане выявлены новые факты
нарушения законодательства). Зеркало, 09.12.2009.
   17. Yeni ildən elektron vergi hesab-fakturaları tətbiq ediləcək (Vergilər
nazirliyinin kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının təşkili və iqtisadi
təhlili baş idarəsinin rəisi Rauf Namazovla müsahibə). Respublika, 18.12.2009.


              XV. NEFT SƏNAYESİ

   42. SOCAR в поисках «голубого топлива» (Компания совершенствует
инфраструктуру своего газового хозяйства). Зеркало, 01.10.2009.
   43. Нефть вновь правит балом (Так будет и в следующем году). Зеркало,
07.10.2009.
   44. Fitch присвоило SOCAR рейтинг (В Баку подписано соглашение
между Госнефтекомпанией и "Газпромом"). Зеркало, 16.10.2009.
   45. ГНФАР рассчитывает увеличить активы на 25%. Зеркало, 17.10.2009.
   46. Dövlət Neft Fondunun aktivləri artıb (Fondun büdcə gəlirləri 5 465,2
milyon manat təşkil edib). Kaspi, 21.10.2009.
   47. Горячая пора прогнозов (Азербайджан решил подстраховаться,
учитывая изменчивость цен на нефть). Зеркало, 23.10.2009.
   48. İqtisadi inkişafa və tərəqqiyə xidmət edən boru kəməri (1997-ci il
oktyabrın 25-də Azərbaycan neftinin şimal marşrutu ilə nəqlinə başlanmışdır).
Respublika, 25.10.2009.
   49. Цены на «черное золото» будут расти (Спрос на нефть в ближайшие
десятилетия останется высоким). Зеркало, 28.10.2009.
   50. Рекордный рост цен на нефть в октябре (Азербайджан продолжает
наращивание нефтедобычи). Зеркало, 31.10.2009.
   51. Азербайджанская нефть оказалась востребована в Украине
("Укртатнафта" начала производство дизтоплива Евро-4 из азербайджанской
нефти). Зеркало, 13.10.2009.
   52. Россия или Запад? (Азербайджан ставит жесткие условия в "большой
газовой игре"). Зеркало, 06.10.2009.
   53. «Газовая атака» (Иран - за "Набукко"). Зеркало, 03.11.2009.
   54. "Şimal axını" "Nabukko"nun işlərini korlaya bilərmi? Paritet, 07-
09.11.2009.
   55. Каспийский регион привлекает инвесторов (SOCAR намерена
подписать контракт на разработку ряда перспективных нефтяных
месторождений). Зеркало, 10.11.2009.                    21
   56. В поисках природного газа в регионе (Россия помогает Ирану).
Зеркало, 05.11.2009.
   57. У SOCAR «разыгрался аппетит» (Цены на нефть позволяют
задуматься о новых приобретениях за рубежом). Зеркало, 06.11.2009.
   58. Малообнадеживающие прогнозы по рынку газа от МЭА
(Азербайджан и Турция продолжают переговоры по поставкам "голубого
топлива"). Зеркало, 07.11.2009.
   59. Bulgartransgaz хочет создать СП по транспортировке
азербайджанского газа в Болгарию. Зеркало, 13.11.2009.
   60. Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına
şaxələndirilmiş nəqlində maraqlıdır (Ölkəmiz Bolqarıstana qaz ixrac edəcəkdir).
Azərbaycan, 15.11.2009.
   61. Программа INOGATE начинает информационные мероприятия,
(которые пройдут во всех странах-партнерах). Зеркало, 14.11.2009.
   62. Турецкий гамбит в партии «Набукко» (на фоне стремления
гроссмейстеров из Кремля поставить мат Евросоюзу). Зеркало, 14.11.2009.
   63. "Nabukko" və "Cənub axını" rəqib, yoxsa tamamlayıcı layihələrdir? Xalq
qəzeti, 18.11.2009.
   64. Еще один шаг к реализации проекта «Набукко» (Азербайджан
становится энергетическим партнером Европейского Союза). Зеркало
14.11.2009.
   64. Азербайджан наращивает поставки нефти на мировые рынки (Запасы
"черного золота" на планете гораздо более скудны, чем хотелось бы).
Зеркало, 14.11.2009.
   66. От Тебриза до Ерасха ("Тройственный союз" начинает строительство
нового трубопровода). Зеркало, 20.11.2009.
   67. Значимость терминала Кулеви в Грузии возрастает (Украинское
направление может стать альтернативой турецкому). Зеркало, 20.11.2009.
   68. SOCAR арендовала в Южной Корее терминалы. Зеркало, 21.11.2009.
   69. Азербайджан осваивает новые рынки (Начинается сражение за
транзит казахстанской нефти). Зеркало, 24.11.2009.
   70. Проекты Nord Stream и «Южный поток» набирают сторонников
(Россия весьма преуспевает в своей "газовой игре"). Зеркало, 03.12.2009.
   71. ВТС наращивает прокачку нефти (Тем временем SOCAR
увеличивает пропускную мощность BST). Зеркало, 02.12.2009.
   72. Neft sənayesinin infrastruktur imkanları artır. Xalq qəzeti, 03.12.2009.
   73. Названы объемы добычи нефти в рамках Chirag Oil Project
("Азнефть" приступило к бурению новой скважины на Нефтяных Камнях).
Зеркало, 04.12.2009.
   74. Откуда пойдет газ для Евросоюза? (В регионе этого добра в
избытке). Зеркало, 27.11.2009.
   75. Экономика, основанная на деятельности SOCAR (У нефтяников
работы невпроворот). Зеркало, 27.11.2009.                    22
   76. Азербайджанский газ остается востребованным на рынке (SOCAR
активизировала поиски природного газа). Зеркало, 05.12.2009.
   77. Противостояние проектов «Набукко» и «Южный поток» нарастает
(Транзитные страны внимательно отслеживают ход этой "конкурентной
войны"). Зеркало, 08.12.2009.
   78. Объем нефтедолларов сокращается (Цены на "черное золото" катятся
вниз). Зеркало, 11.12.2009.
   79. Цены на нефть будут расти (SOCAR расширяет географию охвата).
Зеркало, 11.11.2009.
   80. Россия обходит Украину (Азербайджан столкнулся с проблемами в
поставках природного газа в Европу). Зеркало, 19.11.2009.
   81. Азербайджан не менял приоритетного направления поставок газа
(Еврокомиссия подтвердила выделение 200 миллионов евро на поддержку
"Набукко"). Зеркало, 12.12.2009.
   82. SOCAR начнет строительство НПЗ в Турции (Мировые цены на
нефть будут расти). Зеркало, 12.12.2009.
   83. МЭА повысило прогнозы спроса на нефть на следующий год
(SOCAR на этом фоне огласила объемы экспорта "черного золота"). Зеркало,
15.12.2009.
   84. Нефть как инструмент для спекуляции (Азербайджану удается
успешно балансировать между «акулами» мирового рынка). Зеркало,
26.11.2009.
   85. «Юбилейный» перевозчик (В порту Джейхан загружают
азербайджанской нефтью 1000-й танкер). Зеркало, 19.12.2009.
   86. SOCAR продолжает переговоры о поставках газа в страны ЕС
(Общая ситуация в регионе меняется прямо на глазах). Зеркало, 19.12.2009.
   87. SOCAR осваивает украинский рынок (и надеется увеличить
доказанные запасы газа на 1 трлн. kубометров). Зеркало, 25.12.2009.
   88. SOCAR арендовала в Южной Корее терминалы для хранения нефти.
İqtisadiyyat, 26.11-03.12.2009.
   89. Нефть в цене (Стоимость "черного золота" установилась на
приемлемом для страны уровне). Зеркало, 26.12.2009.
   90. Архитекторам «Набукко» будет нелегко заполнить газопровод
(Туркменистан уходит на Восток). Зеркало, 26.12.2009.
   91. Новогодний подарок целой стране (Высокие цены на нефть на
мировых рынках пришлись очень кстати). Зеркало, 29.12.2009.
   92. Могущество SOCAR растет (Госнефтекомпания расширяет свою
империю). Зеркало, 31.12.2009.


       XVI. ENERGETİKA VƏ ALTERNATİV ENERJİ

  12. Работаем по старинке (Тогда как во всем мире ищут новые пути
развития энергетики). Зеркало, 03.10.2009.

                  23
   13. Азербайджан претендует на роль страны-транзитера каспийских
энергоносителей (Оживление на нефтяном мировом рынке также играет нам
на руку). Зеркало, 08.10.2009.
   14. Роль альтернативных источников энергии будет возрастать (В
Азербайджане пока не спешат признавать эту истину). Зеркало, 10.10.2009.
   15. Японцы собираются развивать альтернативную электроэнергию в
космосе (Мы пока так высоко не заглядываем). Зеркало, 14.10.2009.
   16. Azərbaycanın elektrik energetika sistemi: Yaxın keçmişə, bu günə və
gələcəyə bir baxış. Paritet, 17-19.10.2009.
   17. Smartkartlı sayğacların tətbiqi yığımların faizini artırıb (Etibar
Pirverdiyev: "Əhali ilə bağlı problemlər varsa, bu bizim öz problemimizdir").
Kaspi, 21.10.2009.
   18. А как же энергомост с Турцией (Энергетики переходят от
количественных показателей к качественным)? Зеркало, 24.10.2009.
   19. Терпение Азербайджана не безгранично (Станет ли Румыния
альтернативой Турции)? Зеркало, 20.10.2009.
   20. США вложат $3,4 млрд. в hi-tech энергетику. İqtisadiyyat, 30.10-
05.11.2009.
   21. Yunanıstan alternativ enerji ilə bağlı pilot layihə həyata keçirəcək. Palitra,
30.10.2009.
   22. Кредиты для энергетиков (Международные финансовые институты,
и в частности, АБР активизируются в регионе). Зеркало, 03.11.2009.
   23. Большая энергетическая игра (Иран активизируется). Зеркало,
13.11.2009.
   24. Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən istifadəyə başlanılacaq
(Respublikamızda külək, günəş, biokütlə və geotermal enerji növlərinin istehsalı
üçün əlverişli coğrafi iqlim şəraiti mövcuddur). Yeni Azərbaycan, 18.11.2009.
   25. Горькие плоды реформ электроэнергетики в Азербайджане (Может,
в самом деле надо больше экономить?). Зеркало, 14.11.2009.
   26. Alternativ enerjidən səmərəli istifadənin ölkəmiz üçün böyük perspektivi
var. Palitra, 25.11.2009.
   27. 2 миллиона на подготовку (Президент выделил деньги на
дополнительные меры по применению альтернативных и возобновляемых
источников энергии в стране). Эхо, 18.11.2009.
   28. Многовекторность энергопоставок (Азербайджан официально
заявляет, что готов продавать свои ресурсы и Западу, и России). Эхо,
18.11.2009.
   29. Президент утвердил Положение о Госагентстве по альтернативным и
возобновляемым энергетическим источникам. İqtisadiyyat, 12-19.11.2009.
   30. Реформы надо начинать с себя ("Экономика должна быть
экономной", - сказал кто-то когда-то где-то...). Зеркало, 05.12.2009.
   31. Азербайджан сокращает производство электроэнергии (а
строительство Товузской гидроэлектростанции обойдется в миллиард
долларов). Зеркало, 11.11.2009.

                     24
   32. «Альтернативная служба» (В проблеме энергозаменителей важны
экспертные исследования). Зеркало, 19.11.2009.
   33. Перспективы развития энергетической отрасли (Главные
направлвния - возобновляемые источники и энергоэффективность). Зеркало,
25.11.2009.
   34. Günəş enerjisindən istifadənin yeni layihəsi hazırlanıb (Nurməmməd
Məmmədov: "Alternativ regenerativ enerjinin hesabına Bakının bütün binalarının
fasadlarını və magistral yolların işıqlandırılmasını təmin etmək mümkündür").
Palitra 23.12.2009.
   35. Энергия солнца и ветра на службе человечеству. Бакинский рабочий,
30.12.2009.


            XVII. TİCARƏT VƏ XİDMƏT

   5. Azərbaycan qızıl ixracını artırmağı planlaşdırır. İki sahil, 16.10.2009.
   6. Ölkə üzrə pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 8,7% artaraq 9,5 mlrd.
manat olub. Azadinform, 10.10.2009.
   7. Макароны, вода, рис, соль, чай и другие продукты питания (В целом
более 110 кг просроченных товаров было выявлено в магазинах Сумгайыта и
Гянджи). Эхо, 18.11.2009.
   8. Bir sıra obyektlərdə yararsız məhsullar aşkarlanıb (İstehlak bazarına
nəzarət üzvə dövlət xidməti tərəfindən həmin məhsullar satışdan çıxarılaraq məhv
edilib). Azad Azərbaycan, 02.12.2009.
   9. "Sədərək"də mənşəyi bəlli olmayan oyuncaqlar aşkarlanıb (6956 ədəd uşaq
oyuncağı məhv edilib). Paritet, 12-14.12.2009.


            XV. QEYRİ-NEFT SƏNAYESİ

   6. Спрос на химпродукты из Азербайджана на мировом рынке растет
(Расширяется география экспорта продукции "Азеркимья"). Зеркало,
07.10.2009.
   7. Новый подход к проблемам глобальной продовольственной
безопасности и борьбы с голодом. Зеркало, 17.10.2009.
   8. Sumqayıtda Ümumi Məhsul Buraxılışının tərkibində qeyri-dövlət
sektorunun payı 81,2% təşkil edib. Azadİnform, 21.10.2009.
   9. Ümumi Daxili Məhsulun strukturunda qeyri-neft bölməsinin payı artır
(Ötən 9 ay üzrə makroiqtisadi göstəricilər respublikamızda düşünülmüş iqtisadi
strategiyanın davam etdirilməsinin məntiqi nəticəsi sayıla bilər). Yeni Azərbaycan,
29.10.2009.
   10. Минэкономразвития активизирует деятельность в регионах. Зеркало,
31.10.2009.                    25
   11. Азербайджан справился с мировым кризисом (А вот для США,
Великобритании и Японии все может закончиться плачевно). Зеркало,
03.11.2009.
   12. Содействие в повышении информированности остается важным
компонентом деятельности IFC. Зеркало, 21.11.2009.
   13. Азербайджанские производители не рвутся на внешние рынки сбыта
(не изучают профильные рынки, а также требования потенциальных
покупателей в других регионах, вопреки существованию потенциала). Эхо,
18.11.2009.
   14. Мир ждет беспрецедентный дефицит продовольствия и рост цен (По
прогнозам экспертов, в 2010 голу рис вырастет в цене на 63%, сахар - на 25%,
а запасы сократятся). İqtisadiyyat, 31.12.2009.
   15. Əsas kapitala yönəldilmiş sərmayələrin 74,1 faizi qeyri-neft sektorunun
inkişafina sərf olunub. Azərbaycan, 07.11.2009.
   16. Məhsullarımızı Avropa bazarlarına güzəştli şərtlərlə ixrac edəcəyik
(Azərbaycan sahibkarları məhsullarını Avropa ittifaqı ölkələrinə aşağı faiz
dərəcələri ilə ixrac etmək imkanı əldə edə biləcək). Paritet, 19-20.11.2009.
   17. Bakıda gəmiqayırma zavodu inşa olunur (Yeni müəssisənin Heydər
Əliyev adına bakı dərin özüllər zavodunun Şimal-şərqində inşası nəzərdə tutulur).
Paritet, 21-23.11.2009.
   18. Azərbaycanın makroiqtisadi göstəriciləri: real durum və proqnozlar
(Beynəlxalq təşkilatlar ölkəmizin inkişaf tempinin 2010-cu ildə daha da artacağını
bildirirlər). Səs, 26.11.2009.
   19. Корпоративное управление - залог долгосрочного успеха и
процветания. Зеркало, 21.11.2009.
   20. Браво, Азербайджан! (Выбор экономической модели правительства
говорит сам за себя). Зеркало, 05.12.2009.
   21. Азербайджан заинтересован в увеличении ненефтяного экспорта.
Зеркало, 19.11.2009.


            XVIII. ÜMUMİ MATERİALLAR

   31. İqtisadi inkişaf nazirliyində müvəkkil kredit təşkilatlarının nümayəndələri
ilə görüş keçirilmişdir. Respublika, 14.10.2009.
   32. «Коммерческий секрет» (За что мы платим лоббистским
организациям в США). Зеркало, 16.10.2009.
   33. Bakıda "Böhrandan sonrakı iqtisadİyyatda maliyyə resurslarının səmərəli
idarə olunmasında şəffaflığın rolu" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.
Xalq qəzeti, 17.10.2009.
   34. Азербайджан — одна из стран, наименее пострадавших от кризиса в
мире (Выступление министр экономического развития Шахина Мустафаева
на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-                     26
экономического развития за девять месяцев 2009 года). Бакинский рабочий,
20.10.2009.
   35. Моделирование кластерного развития экономики Азербайджана.
Зеркало, 17.10.2009.
   36. Bakıda Azərbaycanın uzunmüddətli iqitsadi inkişafı üzrə Beynəlxalq
Forum keçirilib. Azadİnform, 21.10.2009.
   37. Вторая волна кризиса вполне возможна (считает Сорос). Зеркало,
27.10.2009.
   38. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət
Xidməti ölkə ərazisində monitorinq keçirib. Azadİnform, 26.10.2009.
   39. Azərbaycanda sənayenin sürətli inkişaf dövrü başlayır (Doqquz ayda
ölkədə 15,6 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunub). Səs, 28.10.2009.
   40. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı və daxili bazarın qorunması. İqtisadiyyat,
30.10-05.11.2009.
   41. "Təhlükəsizlik" anlayışının substansional mexanizminə dair. İqtisadiyyat,
12-19.11.2009.
   42. Азербайджан присоединился к международному пакту по
экономическим, социальным и культурным правам. İqtisadiyyat, 30.10-
05.11.2009.
   43. Новая стратегия партнерства. Зеркало, 30.10.2009.
   44. Реформы в Азербайджане получили высокую оценку от МФИ
(Движение в верном направлении продолжается). Зеркало, 04.11.2009.
   45. Bakıda Nano texnologiyası üzrə beynəlxalq konfrans keçirilib.
Azadİnform, 05.10.2009.
   46. Müasir dünya seçim qarşısında: iqtisadi inkişaf, yoxsa ətraf mühitin
mühafizəsi. İqtisadiyyat, 06-12.11.2009.
   47. Человеческий капитал - наше все (А вовсе не энергоресурсы...).
Зеркало, 14.11.2009.
   48. "Ərzaq balansının tərtib olunması qaydası" təsdiqlənib (Yeni qaydalara
əsasən, ərzaq balansı strateji qida məhsulları üzrə aparılacaq). Azad Azərbaycan,
25.11.2009.
   49. Анализ реформы «единого окна» для регистрации бизнеса в
Азербайджане. Зеркало, 21.11.2009.
   50. Пессимизм: есть ли основания для него (В разных странах по-
разному относятся к возможному появлению второй волны кризиса).
Зеркало, 21.11.2009.
   51. Главное богатство любой нации – люди (убежден председатель
Меджлиса экономического мышления, д.э.н. Ровшан Гулиев). Зеркало,
02.12.2009.
   52. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin
yüksəldilməsi məsələləri. İqtisadiyyat, 04-10.12.2009.
   53. Uorren Baffetdən 10 hikmət. İqtisadiyyat, 26.11-03.12.2009.
   54. В Минэкономразвития обсудили выполнение государственных
программ. Зеркало, 31.12.2009.

                    27
   55. "İqtisadi təhlükəsizlik" anlayışının anatomiyasına dair. İqtisadiyyat, 18-
24.12.2009.
   56. Опасность не миновала (Призрак второй волны кризиса бродит по
миру). Зеркало, 25.11.2009.
   57. Azərbaycan 2009-cu ili iqtisadi artımla başa vuran çox azsaylı ölkələrdən
olacaqdır. Xalq qəzeti, 14.11.2009.
   58.   Минэкономразвития     разрабатывает    проект   закона    "Об
инновационной деятельности". Зеркало, 23.12.2009.
   59. Проверяющие органы необходимо лишить права закрывать
предприятия (Азербайджану нужны коренные реформы в системе проверок и
инспекций). Зеркало, 25.12.2009.
   60. В 2010 г. планируется подготовить предложения по унификации
ставок акцизов на внутреннее производство и на импорт. İqtisadiyyat, 26.11-
03.12.2009.
   61. В Минэкономразвития обсудили выполнение государственных
программ. Зеркало, 31.12.2009.
   62. Маркетинг: необходимость и проблема анализа конкурентного
положения предприятия на рынке. İqtisadiyyat, 31.12.2009.
   63. İqtisadi təhlükəsizlik sistemində enerji təhlükəsizliyinin yeri. İqtisadiyyat,
31.12.2009.
   64. Cari ilin 10 ayında Azərbaycanda 0,7%-lik deflyasiya baş verib.
Azadinform, 11.10.2009.
   65. Стремительный рост ВВП небезопасен (Экспорт Азербайджана
пропитан нефтью и нефтепродуктами). Зеркало, 27.11.2009.
   66. Cari ilin 10 ayında 0,7%-lik deflyasiya baş verib. İqtisadiyyat, 12-
19.11.2009.
   67. ВВП Азербайджане вырос более чем на 8% (В то же время ведущие
экономики мира пока только восстанавливаются). Зеркало, 19.11.2009.
   68. Жизнь взаймы (Азербайджан не откажется от взятых на себя
обязательств). Зеркало, 12.12.2009.
   69. МФИ прислушиваются к протестам общественности (Давно прошли
времена, когда они едва ли не руководили национальной экономикой).
Зеркало, 15.12.2009.
   70. Высокий уровень развития Азербайджана (На фоне сложной
экономической ситуации в мире). Зеркало, 17.12.2009.
   71. "Keçid dövrü" başa çatdi (İqtisadiyyatda yeni mərhələ başlanır).
Azərbaycan, 17.11.2009.
   72. В Азербайджане завершился переходный этап (Участие государства
в экономике сведено к минимуму). Зеркало, 25.12.2009.
   73. Sənaye məhsulları istehsalı 8 faizdən çox artıb. Azərbaycan, 25.12.2009.
                     28
        AZƏRBAYCAN JURNALLARININ XÜLASƏSİ

          “İQTİSADİYYAT VƏ AUDİT” JURNALI

                   Nömrə 9-2009

   AZƏRBAYCAN AUDİTİ

   Qənaət VƏLİYEVA. Sərbəst auditorların, yerli auditor təşkilatlarının və
xarici auditor təşkilatlarının filiallarının (və ya nümayəndəliklərinin) 2009-cu ilin I
yarımilliyi üzrə fəaliyyətinə dair icmal.

   NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKA

   Ə.İ.BAYRAMOV. Virtuallaşan iqtisadiyyatın fəsadları.

   İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ

   K.A.XUDAVERDİYEVA.        Azərbaycanın    sosial-iqtisadi   inkişaf
strategiyasının əsas istiqamətləri.

   AZƏRBAYCANDA SAHİBKARLIQ VƏ SAHİBKARLAR

  Сарвиназ ХАНЛАРЗАДЕ. Механизмы становления             и  развития
производственной деятельности малых предприятий.

   TƏCRÜBƏ. TƏHLİL. TƏKLİF

   Ragim LƏTİFOV. Tikinti şirkətinin və məhsulunun rəqabət qabiliyyətliliyinə
təsir edən amillər.

   BAZAR İNFRASTRUKTURLARI

  О.H.HOBPУ3OBA. Экономические предпосылки и условия создания
агропромышленной финансовой группы.

   DÜNYA VƏ BİZ

   Şahin BAYRAMOV. Avropa Qonşuluq Siyasəti: reallıqlar və perspektivlər.

   QLOBALLAŞAN DÜNYA VƏ AZƏRBAYCAN

   N.Ə.ŞALBUZOV, R.Z.HÜSEYN. İqlim dəyişikliyi və bioenerji konfransında
qaldırılan məsələlərə Azərbaycan Respublikasının prizmasından baxış.

                     29
  EKOLOGİYA
  T.H.MEXTИEB. Состояние и пути улучшения экологической обстановки
в Азербайджанской Республике.

  MALİYYƏ İDARƏETMƏSİ

   Aytən SƏFƏROVA. Şəhərətrafı kənd təsərrüfatının maliyyə təminatının
yaxşılaşdırılması istiqamətləri.

  ANTİKORRUPSİYA

  O.Абдуллаев.   Инструментарии  противодействия     легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  SOSİAL HƏYAT

   Səfər PİRİYEV. Əhalinin sosial təminatının və sosial müdafiəsinin bəzi
nəzəri-metodoloji problemləri.

  GƏNC TƏDQİQATÇININ TRİBUNASI

  Rəşad RÜSTƏMOV. Aqrar bazarın maliyyə-kredit tənzimlənməsi.

  YENİ NƏŞRLƏR

   Qəşəm BAYRAMOV, Vəli RƏHİMOV. Mühasibat uçotu haqqında sanballı
dərs vəsaiti.

  DAXİLİ AUDİT

   Anar BAYRAMOV. Müəssisədə daxili nəzarət və daxili audit, onların
qarşılıqlı münasibətləri.

  RƏSMİ ŞÖBƏ

   Dövlət ehtiyacları üçün alınan daşınmaz əmlakın satınalma qiymətinin
hesablanması Qaydası (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il
4 aprel tarixli 54 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir).
                   30
               “AUDİT” JURNALI

                 Nömrə 2-2009

   AUDİT, UÇOT VƏ İQTİSADİ TƏHLİL

   Abbasov İ.M. i.e.d, prof. Audit fəaliyyətinin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi meyarları.
   Abdullayev Z.D., dos. Xəzinədarlıqda aktivlərin, öhdəliklərin dövriyyəsi və
uçotu.

   BÜDCƏ VƏ VERGİ PROBLEMLƏRİ

   Məcidov M.K., i.e.n. Vergi nəzəriyyələri və baxışlarının inkişaf mərhələləri.

   MALİYYƏ VƏ KREDİT

  Həsənli M.X., prof. Qlobal maliyyə böhranı və Azərbaycan iqtisadiyyatı.
  Abbasov A.H., dos. Maliyyə bazarının auditinin təşkili xüsusiyyətləri.
  Гаджиев 3.M., доц. К эволюции видов денег и денежного обращения в
Азербайджане.

   BAZAR İQTİSADİYYATINA KEÇİD VƏ İSLAHATLAR

   Babayev Ə.P., prof. Azərbaycanın müasir iqtisadiyyatında sosial infrastruktur.
   Quliyev H.X., dos. İnformasiya iqtisadiyyatında elektron kommersiyanın
inkişaf problemlərinə sistemli yanaşma.
   Əliyev E.H., dos., Abdullayev F.İ., dos. İqtisadi sistemlərin tədqiqində
eksperimentlərin planlaşdırılması və faktların təhlili üsullarının tətbiqi.
   Rzayev İ.M., dos. Regionun vergi potensialına təsir edən amillərin təhlili və
qiymətləndirilməsi.
   Агасиев И.К., к.и.н. «Немецкий фактор» и положение Азербайджанского
населения Борчалинского уезда (1918 год).

   HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

   Qasımov S.Y., h.e.n. Ayrı-ayrı cinayətlər üzrə maddi sübutlar, onların əldə
edilməsi və həlli xüsusiyyətləri.

                 Nömrə 3-2009

   AUDİT, UÇOT VƏ İQTİSADİ TƏHLİL

   Rəsulov M.M., i.e.n. Dövlət xərclərinin tənzimlənməsində daxili auditin rolu.

                    31
  Ələsgərov A.K., i.e.d., prof. Xarici iqtisadi əlaqələrin qiymətləndirilməsi
meyarının tədqiqinə dair.

  BÜDCƏ VƏ VERGİ PROBLEMLƏRİ

  Məcidov M.K.,    i.e.n.  Azərbaycanda  vergi  sisteminin  formalaşması
xüsusiyyətləri.

  MALİYYƏ VƏ KREDİT

   Xankişiyev B.A., prof. Dövlət maliyyəsinin idarə olunmasının perspektiv
istiqamətləri.
   İsgəndərov R.Ə., dos. Dünya maliyyə çatışmamazlığı şəraitində ölkənin
iqtisadi potensialının gücləndirilməsi amilləri.
   Abbasov R.H., asp. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafında maliyyə
bazarının rolu.

  BAZAR İQTİSADİYYATINA KEÇİD VƏ İSLAHATLAR

   Məmmədova Z.M., dos., İbrahimova X.H., mütəxəssis. Müstəqil Azərbaycan
Respublikasında beynəlxalq turizm əlaqələrinin yaranması və inkişaf etdirilməsi
məsələlərinə dair.
   Əbdülsəlimzadə Q.Y., prof. Böhranların mahiyyəti və onun sosial-iqtisadi
nəticələri.
   Abdullayev A.A., i.e.n., Turac A.A., dis. Sənaye istehsalının və investisiya
fəaliyyətinin idarə olunmasının dövlət tənzimlənməsi.
   Eyvazov A.A., b.m. Müstəqil Azərbaycan və Ukrayna Respublikaları arasında
iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinin formalaşdırılması.
   Əmirxanov S.A., dos. Muzey texnologiyası.
   Məmmədov Q.V., dis. Kənd təsərrüfatının inkişafına gömrük siyasətinin təsiri
istiqamətləri.
   Ağayev N.A., prof, Əliyev Z.H., dos. Azintensivli suvarma sistemlərinin
tətbiqinin Azərbaycanda dağ əkinçiliyinin inkişafında rolu.
   Namazov Q.M., dos. Anlayışların mənimsənilməsində məktəblilər tərəfindən
buraxılan xarakterik səhvləri doğuran səbəblər və onların aradan qaldırılması
yolları.

  HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

  Гусейнов А.И., д.ю.н. К адвокатской правовой культуре.

  RƏSMİ XRONİKA

  Professor Bəybala Aslan oğlu Xankişiyev – 70.

                    32
                  Nömrə 4-2009

    AUDİT, UÇOT VƏ İQTİSADİ TƏHLİL

    Rəsulov M.M., i.e.n. Beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi və prinsipləri.

    BÜDCƏ VƏ VERGİ PROBLEMLƏRİ

    Həsənli M.X., prof. Dövlət gəlirləri sisteminin formalaşmasında vergilərin
rolu.
    MALİYYƏ VƏ KREDİT

   Мамедова Э.Г., доц. Основы организации и управления финансирования
на предприятиях.
   Abbasov R.H., asp. Maliyyə bazarının mahiyyəti və iqtisadi zəruriliyi.

   BAZAR İQTİSADİYYATINA KEÇİD VƏ İSLAHATLAR
   Qarayev İ.Ş. prof., Qarayev A.İ., dos. Milli iqtisadi inkişaf və ərzaq
təhlükəsizliyi.
   Salmanova M.Ə., dos. Qərarların qəbul edilməsində intellektual sistemlərin
tətbiqi.
   Гусейнова И.М., доц. Формирование свободного предпринимательства в
Азербайджанской Республике.
   Рзакулиев Р.А. Роль информации в процессе принятия решений.
   Abdullayev F.İ, dos., Mehdiyev Ə.Ə., dos. Sistemin tədqiqində yeni
texnologiyaların tətbiqi.
   Əliyev E.H., dos. Yeni nəsil simsiz şəbəkələrin "iBurst" texnologiyasının
biznesdə rolu və inkişaf perspektivləri.
   Dadasov İ.M., dis. Milli iqtisadiyyatın inkişafına beynəlxalq əmək
bölgüsünün əsaslı təsir istiqamətləri.
   Əmirxanov S.A., dos. Muzey fəaliyyətinin mərhələləri üzrə qarşılıqlı əlaqələr
və qanunauyğunluqlar.
   Агасиев И.К., доц. Народы Кавказа и деятельность европейских
христианских миссионеров на Кавказе в первой половине XIX века.
   Axundova N.R., t.e.n. Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasında
beynəlxalq mədəni əlaqələrin inkişafında rolu.

  HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ
  Kərimov Ş.M., dos., Şirinov E.X., hüquqşünas. İnsan və vətəndaşın
konstitusion hüquqlarının, azadlıqlarının və vəzifələrinin əlamətləri.

    RƏSMİ XRONİKA

    Əkbərli H.H. - 80.

                     33
         RUSİYA JURNALLARININ XÜLASƏSİ

            «ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ»

                Номер 10-2009

  КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

  Л.Полищук.   Корпоративная   социальная  ответственность или
государственное регулирование: анализ институционального выбора.
  А. Радыгин. Российский рынок слияний и поглощений: этапы,
особенности, перспективы.

  ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

  И.Гилбоа, Э.Постлуэйт, Д.Шмайдлер. Вероятность и неопределенность в
экономическом моделировании.

  ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

  М.Левин, И.Шевелева. Институциональные аспекты организации и
функционирования мирового алмазного рынка.
  О.Коленникова. Оборонные предприятия России и государство: в
поисках эффективного взаимодействия.
  Н.Розанова. Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных
технологий: мировой опыт и Россия.
  И.Башмаков. Низкоуглеродная Россия: перспективы после кризиса .

  АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА

  И.Буздалов. Перекачка как отражение социально-экономической
ущербности аграрной политики.
  A.Голубев. Посткризисное развитие сельского хозяйства России.

  ЗАМЕТКИ И ПИСЬМА

  Л.Зевин. Векторы внешнеэкономической политики России.
  B.Белкин, В.Стороженко. Жилищное строительство как         фактор
демографической динамики.

  КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
  Клинова М.В. Государство и частный капитал в поисках прагматичного
взаимодействия.
  Economics in Russia. Studies in Intellectual History/V.Barnett, J.Zweynert.

                   34
          МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
         МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

                Номер 9-2009

  Мир в начале тысячелетия

  В.Шейнис. Экономический кризис и вызовы модернизации.
  Д.Холловэй. Реально ли видение мира, свободного от ядерного оружия?

  ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

  Е.Ковалев. Обострение мировой продовольственной ситуации.

  ЕВРОПА: НОВЫЕ РЕАЛИИ

  К.Зуева. Французский "евро-атлантический проект"
  Д.Малышева. "Южный" и "Восточный" фланги европейской политики

  РОССИЯ: ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА

  С.Перегудов. Лоббизм российского крупного бизнеса в Европейском
союзе (макроуровень).
  М.Кольчугина. Нацпроект "Образование": инноватизация подготовки
кадров.

  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

  Я.Бергер. Китайская модель развития.


  СТРАНЫ И РЕГИОНЫ

  В.Таций. Финансовые кризисы и накопление: опыт Азии.
  И.Абрамова. Глобальный экономический кризис и страны Африки.

  ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

   Д.Замятин. Пространство и цивилизация в зеркале гуманитарной
географии

  ВОКРУГ КНИГ
                  35
  В.Климов. Кредо американского либерализма: социально-правовое
государство.
  К.Воронов, И.Гришин. Первая отечественная комплексная монография о
Северной Европе.

              Номер 10-2009

  УЧЕНЫЙ СОВЕТ ИМЭМО РАН

  Мировой кризис и глобальные перспективы энергетических рынков.

  МИР В НАЧАЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

  A.Элъянов. Мировой экономический кризис и развивающиеся страны.
  B.Оболенский. Антикризисные меры: регулирование импорта.

  ЕВРОПА: НОВЫЕ РЕАЛИИ

  К.Воронов. Восприятие России на Севере Европы: знаки времени.
  О.Трофимова Мусульмане и ислам в Западной Европе.

  БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК

  Т.Носенко Израиль в пути: некоторые итоги парламентских выборов.

  МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

  К.Зайка. Диаспорические и иммигрантские сообщества.

  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

  Е.Садовая, М.Хохлова. Политика занятости и адаптационный потенциал
рынка труда в России.

  СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И СМИ

  Т.Ровинская. Медиакратия в России.

  ПАМЯТИ УЧЕНОГО

  X.Тиммерманн. Европа и ее восток с геополитической точки зрения
                 36
ВОКРУГ КНИГ

П.Кандель. Малое прекрасно?

Ю.Шишков. Конфликтогенное пространство.
                                 38
      РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

              Номер 6-2009

  СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

  Общий ход реформы

  С.Глазьев. Об антикризисной стратегии России.
  Проблемы структурной перестройки российской экономики в условиях
глобального кризиса (по материалам научной конференции в Институте
Европы РАН).

  СОБСТВЕННОСТЬ. КОРПОРИРОВАНИЕ. ИНВЕСТИЦИИ

  О.Осипенко. Институциональные  уроки  кризиса:  корпоративно-
управленческий аспект.

  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

  Б.Порфирьев. Глобальные климатические изменения: новые риски и
новые возможности экономического развития страны.

  МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

  И.Розинский. Иностранные банки: к вопросу о роли в «миграции»
кризисных импульсов.

  КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

  О монографии «Инновационная ориентация российских экономических
институтов», подготовленной учеными ГУУ, ГУ-ВШЭ и МГУ, ЦЭМИ и
ИНП РАН.

  НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ. ФОРУМ
  В.Роик. Российские институты пенсионного и в целом социального
страхования перед вызовом «старения населения».
  В.Коннов. О государственных научных фондах.
  А.Никулин. К характеристике негосударственного сектора вузовской
системы России.
  Е.Серегин. Стратегия развития подмосковного строительного
комплекса: некоторые концептуальные аспекты.
   А.Доровских. По поводу формирования инновационых стратегий
нефтяных корпораций.
                                     39
                «ЭКОНОМИСТ»

                 Номер 10-2009

  ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА

  О.Иншаков,    А.Фесюн.  О  приоритетах  государства  в  сфере
наноиндустрии.

  АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Т.Ускова. Производительность труда — главный фактор роста
экономики.
   С.Ковтун. Формирование и использование интеллектуальных ресурсов .

  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

  В.Карачаровский.   Управление   инновациями   в  промышленном
производстве.

  МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА

  К.Хубиев.  О  теоретико-содержательных   основах  экономического
образования.

  ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

  О.Рогова. Системные факторы социально-экономического кризиса.

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  В.Бобков, Ю.Песковская. Динамика структуры и уровня материального
достатка населения.

  ЭКОНОМИКА СНГ

  О.Караталов. Интеграция промышленного производства Киргизстана.

  ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

  М.Гасанов. Проблемы развития производственной инфраструктуры
Дагестана.

  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
                                   40

  М.Смирнова, В.Смирнова.   Развитие  мясного  скотоводства  в
Ленинградской области.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

  А.Алиев. О способе решения проблемы финансового контроля.

  БИБЛИОГРАФИЯ

  Э.Азроянц. Ценный источник экономических знаний.
  Г.Богомазов. Анализ творческого наследия ученых России.

              Номер 11-2009

  ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА

  С.Губанов. Кризисная динамика: параметры и причины.
  П.Игнатовский. О системности продовольственного комплекса.

  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

  Состояние промышленного производства.

  АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  A.Брыкин, В.Шумаев. Контуры высокотехнологичной транспортной
системы.

  ИЗ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

  М.Гузев, Е.Логинова. Неоиндустриализация как выход из кризиса.
  3.Корчагина. Об актуальности трудовой парадигмы.

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

  B.Архипов. Экономика Австралии: состояние и перспективы.

  ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

  Н.Обухов. Фритредеры и протекционисты: уроки истории.

  ЭКОНОМИКА СНГ
                               41
В.Манасян. Пути повышения эффективности плодоводства в Армении.

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

В.Авдеева. Особенности стратегии развития Калужской области.

БИБЛИОГРАФИЯ

Ю.Якутин. От экспортно-сырьевой модели к инновационой.
В.Живалов. О новом учебнике по политэкономии.
                         42

   İSTİFADƏ OLUNMUŞ DÖVRİ MƏTBUATIN SİYAHISI

 I. Qəzetlər

 1. Azərbaycan qəzeti
 2. Yeni Azərbaycan qəzeti
 3. Azad Azərbaycan qəzeti
 4. Xalq qəzeti
 5. İqtisadiyyat qəzeti
 6. İki sahil
 7. Paritet
 8. Kaspi
 9. Бакинский рабочий
 10.Зеркало
 11. AzadİnformII. İstifadə olunmuş Azərbaycan jurnalları

1. İqtisadiyyat və Audit
2. Audit

III. İstifadə olunmuş Rusiya jurnalları

1. Вопросы экономики
2. Мировая экономика и международные отношения
3. Новое в экономике
4. Общество и экономика
5. Российский экономический журнал
6. Финансы
7. Экономист

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:103
posted:3/24/2012
language:
pages:42