BESIKTAS STRATEJIK PLANI son by 6w86y9

VIEWS: 91 PAGES: 124

									Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
                T.C.
   BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
            2010-2014
         STRATEJİK PLAN
              1
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
              2
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
              Sadettin YÜCEL
           BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI
              3
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
              Şeref ÇALIŞIR
          İlçe Milli Eğitim Müdürü
              4
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planİçindekiler
Önsöz
  A. Stratejik Plan Hazırlık Süreci Ve Yönetim
    1. Stratejik Planlama Üst Kurulu
    2. Teknik Ekibin Kurulması
    3. Stratejik Planlama Çalışma Grubu
    4. Stratejik Planlama Hazırlama Ekibi Ve Onayın Alınması
    5. Hazırlık Program Tablosu
  B. Durum Değerlendirme
    1. Tarihi Gelişim
    2. Coğrafi Özellikleri Ve Toplumsal Yapısı
    3. Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi
      3.1.   Yönetim Hizmetleri
      3.2.   Personel Hizmetleri
      3.3.   Eğitim –Öğretim Hizmetleri
      3.4.   Bütçe Yatırım Hizmetleri
      3.5.   Araştırma – Planlama – İstatistik Hizmetleri
      3.6.   Teftiş Rehberlik Soruşturma Hizmetleri
      3.7.   Sivil Savunma Hizmetleri
    4. Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi
      4.1.   Örgün Eğitim
       4.1.1. Okul Öncesi Eğitim
       4.1.2. İlköğretim Eğitimi
       4.1.3. Orta Öğretim Eğitimi
       4.1.4. Özel Eğitim
      4.2.   Yaygın Eğitim
       4.2.1. Resmi Yaygın Eğitim
       4.2.2. Açık Öğretim (Uzak Eğitim)
      4.3.   İlçe MEM Bölümleri İş Ve Görev Alanı
       4.3.1. AB Projeler Bölümü
       4.3.2. Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Bölümü
       4.3.3. Bilgisayar Ve Sınav Hizmetleri Bölümü
       4.3.4. Burslar Ve Yurtlar Bölümü
                      5
  Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
   4.3.5. Eğitim Ve Donatım Araçları Bölümü
   4.3.6. Eğitim Öğretim Öğrenci İşleri Bölümü
   4.3.7. Yaygın Eğitim Bölümü
   4.3.8. Hizmet İçi Eğitim Bölümü
   4.3.9. İlk Atama Bölümü
   4.3.10. Norm Kadro Bölümü
   4.3.11. Kültür Bölümü
   4.3.12. Mesleki Ve Teknik Atama Bölümü
   4.3.13. Muhasebe Özel Bütçe Bölümü
   4.3.14. Okul İçi Bedebn Eğitimi Spor Ve İzcilik Bölümü
   4.3.15. Okul Öncesi Atama Bölümü
   4.3.16. Orta Öğretim Atama Bölümü
   4.3.17. Öğretmene Hizmet Ve Sosyal İşler Bölümü
   4.3.18. Özel Dershaneler Bölümü
   4.3.19. Özel Kurslar Bölümü
   4.3.20. Özel Okullar Bölümü
   4.3.21. Özlük Kadro – Terfi Bölümü
   4.3.22. Özlük Bölümü
   4.3.23. Sağlık Bölümü
   4.3.24. Sivil Savunma Bölümü
   4.3.25. Strateji Geliştirme Bölümü
   4.3.26. Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtım Bölümü
   4.3.27. Yatırım Ve Tesisler Bölümü
   4.3.28. Personel Ve Yönetici Atama Bölümü
   4.3.29. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Ve Dış İlişkiler Bölümü
5. Organizasyon Şeması
  5.1.   İlçe MEM Personel Durumu
  5.2.   Örgün Ve Yaygın Eğitim Durumu
  5.3.   Detaylı Örgün Ve Yaygın Eğitim Durumu
  5.4.   Okul Öncesi Eğitim Okullaşma Oranı
  5.5.   Yıllara Göre Öğretmen Öğrenci Durumu
  5.6.   Yıllara Göre Öğretmen Öğrenci Ve Derslik Durumu
  5.7.   Resmi Ve Özel Ortaöğretim Kurumlarında Yıllara Göre Öğretmen, Öğrenci
   Ve Derslik Durumu

                6
  Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  5.8.      İlçemizde (2003-2008) Mevcut Ve Kurulumu Yapılmış

    BT Sınıf Ve Bilgisayar Laboratuar Sayıları

  5.9.      Yıllara Göre İlçemizde Halk Eğitim Merkezi Tarafından Açılan Yaygın Eğitim

    Kursları

  5.10.     Yıllara Göre İlçemizde Üniversiteye Yerleşenlerin Sayı Ve Oranları

  5.11.     AB Projeleri

  5.12.     2008 – 2009 Öğretim Yılında İlçemizde Düzenlenen Mahalli Hizmet İçi

    Eğitim Faaliyetleri Ve Katılımcı Sayıları

  5.13.     Öğrenci Sayıları

  5.14.     Branşlarına Göre Öğretmen Sayıları

  5.15.     İlçemizde Sportif Faaliyetlere Katılan Öğrenci Sayıları

  5.16.     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde Yıllara Göre

    Düzenlenen Sosyal Ve Sportif Faaliyetle

  5.17.     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yıllara Göre İzci Ünitesi Ve İzci Sayıları

  5.18.     Kız Çocuklarının Okullaşma Oranı

  5.19.     Yaygın Eğitim Kurum Türleri

6. Paydaş Analizi

  6.1.      İç Paydaş (Çalışanlar)

  6.2.      Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler)
    6.2.1. Valilik

    6.2.2. Sivil Toplum Kuruluşları

    6.2.3. Büyükşehir Belediyesi Ve İlgili Müdürlükler

    6.2.4. İlçe Belediye Başkanlığı İle İlişkiler

    6.2.5. Kaymakamlıkla İlişkiler

    6.2.6. Milli Eğitim Bakanlığı Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle İlişkiler

    6.2.7. Üniversiteler İle İlişkiler

  6.3.      Müşteri (Yararlanıcı, Hedef Kitle)

7. Gzft Analizi

  7.1.      Güçlü Yönler/ Zayıf Yönler

  7.2.      Fırsatlar/ Tehditler

                   7
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  8. Dış Çevre Analizi

    8.1.    Politik / Hukuki Eğilimler

    8.2.    Ekonomi (Bilgi Ve Ekonomi Eğilimleri)

    8.3.    Sosyal / Kültürel (Sosyal Eğilimler)

    8.4.    Teknolojik Eğilimler

C. Stratejik Plan

  1. Vizyon, Misyon, İlkeler Ve Değerlerimiz

    1.1. Vizyon

    1.2. Misyon

    1.3. İlkelerimiz

    1.4. Değerlerimiz

  2. Temalar
   2.1. Okul Öncesi Eğitim
    2.2. İlköğretim
    2.3. Ortaöğretim
    2.4. Özel Öğretim
    2.5. Özel Eğitim Rehberlik
    2.6. Bilgi Toplumu Ve Hayat Boyu Öğrenme
    2.7. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
    2.8. Uluslar Arası İlişkiler Ve Ab’ye Uyum
    2.9. Denetim Ve Danışmanlık

  3.  Stratejik Amaç Ve Hedefler

   Okul Öncesi Eğitim
   İlköğretim

   Ortaöğretim

   Özel Öğretim

   Özel Eğitim Ve Rehberlik

   Bilgi Toplumu Ve Hayat Boyu Öğrenme

   Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

   Uluslar Arası İlişkiler Ve Ab’ye Uyum

   Denetim Ve Danışmanlık

                    8
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
                  ÖNSÖZ
    Stratejik planlama, bir kurumda görev alan her kademedeki kişilerin katılımını ve kurum
yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik tüm çabaların bütünüdür. Stratejik planlama
sistemi kendi içinde Şu an neredeyiz? Nerede olmayı istiyoruz? Gelişmemizi nasıl ölçeriz? Olmak
istediğimiz yere nasıl ulaşırız? Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl belirleyebiliriz sorularına
yanıt arar. Bu çerçevede çevrenin beklentilerine duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve
önceliklerini belirlemiş, hesap verebilen, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak yol haritamızı
çizmek üzere Müdürlüğümüzce ‘’Stratejik Yönetim’’ yaklaşımı benimsenmiştir.
  Beşiktaş Milli Eğitim Müdürlüğü olarak amacımız, Milli Eğitim Bakanlığının ilçe düzeyindeki
görevlerini planlamak, yönetmek, denetlemek ve değerlendirmektir. Kurumumuzun hızla değişen ve
gelişen sistemlerdeki yeni koşullara uyum sağlayabilmesi için çalışmalarımızı ‘’İşi doğru yapmak’’
yerine ‘’Doğru işi yapmak’ ’felsefesiyle şekillendirmek kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanarak,
beklentileri karşılamak noktasından hareketle beş yıllık faaliyetlerin yer aldığı stratejik planlarımızı
hazırlayarak, bir yandan kurum kültürü oluşturulmaya çalışıp, bir yandan da uygulamalara idari ve
mali etkinlik kazandırmayı temel ilke edindik.
  Planlama amaçlarımızı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununa göre şekillendirirken iyi insanı
yetiştirme de bize yol gösterecek Stratejik Planlama faaliyetlerimizin tüm öğrencilerimize ve topluma
hayırlı olması dileğiyle birlikte, beş yıl boyunca stratejik planın başarımında çalışacak olan
meslektaşlarıma teşekkür ediyor başarılar diliyorum.


                                    Saygılarımla…….
                                     Şeref Çalışır
                                Beşiktaş Milli Eğitim Müdürü
                     9
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
   Stratejik planlama bir yönetim aracıdır. Bütün yönetim araçları gibi sadece tek bir amaç

için kullanılır.Bu amaç organizasyonun işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine
odaklanmasına yardımcı olmak, çalışanlarının aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlamak,
faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru
gitmesini sağlamaktır. Kısaca stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve

neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri
geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır.


Tüm bu bilgilerin ışığında hazırladığımız bu kitapçıkta Beşiktaş İlçesinin sistemli çabasının bir

kılavuzunu oluşturarak yol haritamızı çizdik. Beşiktaş ilçesi eğitimcileri olarak bu sistemli
çabada başarılı olmak ve var olan başarılarımıza yenilerini eklemek en başta gelen hedefimizdir.
                            Stratejik Planlama Ekibi
                    10
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik PlanA. SRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM
   1. Stratejik Planlama Üst Kurulu
     1. Şeref ÇALIŞIR (İlçe Milli Eğitim Müdürü)
     2. Serpil ÇAKMAK (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü)
     3. Ayhan ÖRENÇ (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü)


   3. Stratejik Planlama Ekibi
     1.AR-GE Melek Okur
     2.AR-GE Lerzan Hale Demirtaş
     3.AR-GE Gülcan Yeten
     4. AR-GE Ekrem İşbilir
     5. Okul Müdür Yardımcısı Kamer Emultay
     7. Okul Müdür Yardımcısı Şenol Özcan
     8. Sosyal Yardımlaşma Vakfı Temsilcisi Mürver Baras
     9. Öğrenci Meclisi Başkanı :Bengisu Kadı
     10. Okul Aile Birliği Temsilcisi : Ayşe Çalık Ross


   4. Stratejik Plan Hazırlama Süreci
Stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesinde proje yönetimi yaklaşımı benimsenerek,
planlama sürecinin belirli bir zaman dilimi içerisinde tamamlanması ve kaynakların etkin
kullanımı amacıyla, SPE tarafından bir iş takvimi oluşturulmuş ve çalışmaların söz konusu
takvime uygun olarak yürütülmesine dikkat edilmiştir.
Stratejik Planlama Kurulu; İl Milli Eğim Müdürlükleri bünyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün
başkanlığında ARGE ve İlçe Kalite Kurulu Üyelerinin yer aldığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
01.12.2009 tarihli ve 024/27843 Sayılı Oluru ile oluşturulmuştur.
  Planlamanın yapılması
  1. Hizmetiçi eğitimler
  2. Stratejik Planlama Üst Kurulun oluşturulması
  3. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması: İlçedeki tüm birimlerin temsil edilmesi
   sağlanarak, planlama konusunda eğitimli, temsil yeteneği yüksek kişilerle Planlama ekibi
   oluşturulmuştur.                    11
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  4. Çalışma takviminin hazırlanması: 2010/14 İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan
    hazırlama genelge takvimi doğrultusunda tüm okul ve kurumlarla birlikte İlçe çalışma
    planı yapılmıştır.
  5. Paydaş analizinin yapılması
  6. Durum tespiti için çalışanlar ve paydaşların görüşlerinin katılımcı yöntemler ile alınması,
    elde edilen sonuçların Stratejik planlama ekibi tarafından “güçlü yanlar, zayıf yönler,
    fırsatlar ve tehditler” (GZFT) matrisinde birleştirilmesi ve bu matrisin değerlendirilerek
    stratejik konuların tespit edilmesi
  7. Tüm paydaşlar ve akademisyenlerin katılımıyla panel ve çalıştay düzenlenerek ilçenin
    stratejik konuları üzerine görüşülmesi ve çözümler üretilmesi
  8. Planın unsurlarının belirlenmesi (Misyon, Vizyon, İlkeler, Stratejik Amaçlar, Hedefler)
  9. Planın tüm birimlerin onayına sunulması,
  10. Stratejik Planın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayına sunulması,


Planlamanın   planlaması   olarak   adlandırılan  bu  faaliyetlerin,  detaylı  bir  şekilde
adımlandırılmasıyla çalışmalara başlanmıştır. Çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmek
ve sürece ilişkin anlam birliğini sağlamak amacıyla Müdürlüğümüzün tüm personeline,
çalışmalarda alacakları rollere uygun seviyelerde bilgilendirme toplantıları ve eğitim
programları düzenlenmiştir. Bununla birlikte ilçemizde tüm okullarda eğitim verilerek her
okuldan 3 kişinin konu ile ilgili hizmet içi eğitim alması sağlanarak konunun okul ve diğer
kurumlarda da ilçenin eğitim kurumlarındaki takibi sağlanmıştır.
Dış paydaşlarımıza düzenlenen anketlerle; kurumumuzda gerçekleştirilen çeşitli hizmet ve
faaliyetlerin yürütülmesinde bazı sıkıntılar olduğu tespit edilerek, kurumsal süreçlere ilişkin
paralel bir çalışmanın başlatılmasının gerekliliği üst yönetime arz edilmiştir.
Stratejik planlama çalışmalarında; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yayımlanan
“Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu” temel doküman olarak kullanılmıştır.


    B. DURUM DEĞERLENDİRME
    1.Tarihi Gelişim
Beşiktaş’ın  tarihi  ilk  çağlara   uzanır.  O
zamanlardaki adı "Taş Beşik" anlamına gelen
"KunePetr"   olarak  bilinir.  İlk  sakinleride
Traklar’dır.
Ünlü seyyah Evliya Çelebi; şehrin kurulduğu yerde

                      12
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
çok eskiden büyük bir kilise kuran Yaşkı adlı bir papazın, İsa’nın çocukluğunda yıkandığı taş bir
tekneyi, Kudüs’ten beşik taşı getirdiği ve buradaki kiliseye koyduğunu yazar.
Öte yandan bazı tarihçiler de Barbaros Hayrettin Paşa’nın gemilerini bağlamak için bu sahile beş
tane direk diktiğini, bu nedenle buraya BEŞ-TAŞ adının verildiğini, daha sonraki tarihlerde bu
kelimenin değişikliğe uğrayarak BEŞİK-TAŞ olduğunu yazmışlardır.
Bir eserde de Barbaros Hayrettin Paşanın Beşik Kaya’da gömüldüğü kayıtlıdır. Kaya ile taşın eş
anlamda oldukları göz önünde bulundurulursa sözü edilen Beşik kelimesinin önceden de burada
bulunan taşlar üzerinde yeni eklerle meydana getirilen bir gemi beşiğini anlattığı ve temelinde
bulunan taşlara bu nedenden dolayı Beşiktaş’ı denildiği ve bu adın sonradan kasabanın adı
olarak kaldığı söylenmektedir.
Beşiktaş’ın İstanbul’un fethi sırasındaki adı ise "Diplokionion" idi. Çifte sütün anlamına gelir.
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, iskan hareketine başladı. Fatih devrinden
kalma eserler arasında bulunan Fatih’in Ekmekçi Başısı Ali Ağa’ya ait bir türbe bu yerleşme
sırasında yapılmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman zamanında bölge daha da gelişti ve daha sonraki yıllarda bu gelişme
devam ederek zaman içinde esir pazarlarının kurulması, Rumeli’den Anadolu’ya geçen askerlerin
ve ticari kervanların toplandıkları ve dinlendikleri yer haline gelmesi ile artmıştır.
Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ile kasır ve köşklerin yapılmasıyla Osmanlı
İmparatorluğunun yönetim merkezi haline geldi.
                    13
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
Cumhuriyet döneminde, İstanbul’un tarihsel bir yapıya sahip olması yanında, yeni ve modern
kentleşmeye de kavuşmuştur.
Ulu Önder Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’ın Akaretler, Spor Caddesi, 76 numaralı evde
(şimdiki Dispanserin bulunduğu bina) ikamet etmiş olması ve Büyük Önder’in Dolmabahçe
Sarayı’nda vefatı, Beşiktaş’a Cumhuriyet tarihinde müstesna bir yer kazandırmıştır.
Ayrıca; Atatürk’ün 16 Mayıs 1919 günü yukarıda belirtilen evden ayrılarak, vatanın kurtuluşu
için, Samsun’a Bandırma Vapuru ile hareket ettiği bilinmektedir.
                    14
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
    2. Coğrafi Özellikleri
Beşiktaş, Dünyanın tarih ve kültür merkezi olan
İstanbul’un en merkez ve en şirin İlçelerinden
birisidir. İl topraklarının Avrupa bölümünde yer
alır. Doğusundan İstanbul Boğazı, kuzeyinden
Sarıyer İlçesi, batısından Şişli İlçesi, güneyinden
Beyoğlu İlçesi ile çevrelenmiştir. Yüzölçümü 1.520
hektardır. İstanbul Boğazı’nda kıyısının uzunluğu
8.375 m’dir.
En eski yerleşmeden günümüze uzanan süreçte
Beşiktaş’ın semtleri iki ana eksende gelişmiştir.
Kıyı köyleri ve iç yerleşmeler. Beşiktaş-Ortaköy,
Kuruçeşme Arnavutköy ve Bebek gibi kıyı köyleri
tarihsel çekirdeği oluştururlar. İç yerleşmeler ise 19.yüzyılda Yıldız çevresinden başlayarak
yoğunlaşmış, art bölge sayılabilecek Levent, Etiler gibi bugün Beşiktaş’ın en kalabalık semtleri
ise son elli yılda ortaya çıkmışlardır.
    3. Toplumsal Yapı
İlçe geçirdiği tarihi oluşumu itibarıyla eğitim ve öğretimden devamlı yararlanarak kültür düzeyi
Türkiye genelinin üzerinde bir toplum kesimine sahip olmuştur.İlçemizde eğitim ve kültür
alanında bir çok ünlü kişiler yetişmiştir.
                       15
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
                     Barbaros Hayrettin Paşa, Süleyman Paşa, Nedim,
                     Abdülhak Hamid, Hamid Tarhan, Mehmet Bin Durmuş
                    (Gazali), Tuzcu Baba, Baltacı Mehmet Paşa, Ahmet Vefik
                    Paşa, İsmail Hakkı Altınbezer, Fevzi Çakmak, Faruk
                    Nafiz Çamlıbel, Refik Erduran, Abdülhak Şinasi Hisar,
                    Orhan Veli Kanık, Behçet Necatigil örneklerimizin
                     bazılardır.
                     Resmi  Kurum  ve  Kuruluşlarla  yapılan  işbirliği
                     neticesinde, Merkeze bağlı olarak açılan kursların
büyük bir çoğunluğu beceri geliştirme, meslek kazandırma okuma yazma ve boş zamanları
değerlendirmek düşüncesiyle sosyal-kültürel kursları kapsamaktadır.
İlçemizde 19 adet matbaa ve basımevi, 3 adet tenis ve yüzme ihtisas klubü, 9 adet kitapevi, 1
adet Özel buz paten sahası ve 3 adet sinema mevcut olup, Telgraf ve Beşiktaş adlı mahalli gazete
yayınlanmaktadır.
İlçemizde spor klubü dernekleri mevcut olup, İnönü ve Fulya Stadyumları sınırlarımız
dahilindedir.
Eğitim düzeyindeki bu gelişmişlik Kültür ve sanat alanında Beşiktaş’ı etkin bir İlçe haline
getirmiştir. Öteden beri tercih edilen bir yaşam beldesi olduğu için Kültür ve sanat adamlarının
çoğunlukla ikamet ettiği yer olarak Beşiktaş büyük bir kültür potansiyeli taşımaktadır. Bu
avantajların yanında İlçe de Beşiktaş Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde bünyesinde
bir tiyatro salonu, bir konser salonu, sanat atölyesi ve kütüphane içeren Ortaköy Kültür Merkezi,
Tiyatro Okulu ve Tiyatro Salonu içeren Akatlar Kültür Merkezi ve Levent’teki 2 bin kişilik kapalı
konser salonu yer almaktadır. Ayrıca bütün bunlara, sanatçıların bir araya gelip, eski Mıstık
Sinemasını yeniden düzenleyerek oluşturdukları Beşiktaş Kültür Merkezi ve Levent Kültür
Merkezini de eklediğimizde son birkaç yıl içinde Beşiktaş’ın Kültür Kurumları bakımından ne
denli zengin olduğunu görülür.
Resmi Kurum ve Kuruluşlarla yapılan işbirliği neticesinde, Merkeze bağlı olarak açılan kursların
büyük bir çoğunluğu beceri geliştirme, meslek kazandırma okuma yazma ve boş zamanları
değerlendirmek düşüncesiyle sosyal-kültürel kursları kapsamaktadır.
Mesleki kurslara devam eden kursiyerlerin büyük bir çoğunluğu ev kadını, diğer Sosyal ve
Kültürel kurslara devam eden kursiyerlerin tamamına yakını ise orta öğrenim veya yüksek
öğrenim öğrencisidir. Her yıl açılan 50’yi aşkın çeşitli kurslardan 2071’e yakın yetişkinimiz
sertifika almaktadır.
1 adet Özel buz paten sahası ve 3 adet sinema olup, Mimar Sinan Üniversitesi TV Merkezi
İlçemizdedir.
                    16
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
Türk Halk oyunları ve Halk Müziği konularında detaylı çalışmalar yapılmakta, bu konuda ayrı
ayrı topluluklar oluşturulması için çalışmalara devam edilmektedir. Halk Oyunları usta öğretici
açığı, bu konuda öğrenim gören üniversite öğrencileri tarafından giderilmektedir.
Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması için ücretli usta öğreticilerin bilgi ve birikimlerinden
yararlanılarak Anadolu motiflerinin yaşatılması için kurs programlarında gerekli düzenlemeler
yapılmaktadır. Bu konuda yapılan işlerin halka tanıtılması için Belediye ile işbirliği yapılarak
sergiler düzenlenmektedir.
İlçemizde 17 matbaa ve basım evi, 3 adet tenis ve yüzme ihtisas kulübü, 9 adet kitap evi, 3 adet
sinema mevcut olup, Telgraf ve Beşiktaş adlı mahalli gazeteler yayınlanmaktadır. İlçemizde Spor
Kulübü Dernekleri mevcut olup, İnönü ve Fulya Statları sınırlarımız dahilindedir.
İlçemizde her yıl öğretim yılının son ayında Beşiktaş Kültür ve Sanat Şenlikleri adı altında bir
hafta süren etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinliklerde folklor, tiyatro, bilgi yarışmaları, resim
sergileri, defileler, şiir ve kompozisyon yarışmaları, spor müsabakalarını kapsayan ve Beşiktaş’ı
bir bayram havasını çeken faaliyetler sergilenmektedir.
Beşiktaş ilçemiz 17.yüzyılda kurulmuş Bizans Osmanlı dönemine başkentlik yapmış, İstanbul'un
yöneticilerinin çoğu Beşiktaş’ta oturmuş, devlet idaresine ait birçok kararlar buradan alınmıştır.
Bu vesile ile ilçemizde saraylar, köşkler, müzeler, kasırlar, korular ve yalılar o dönemin
nostaljisini yaşatmaktadır. Bu anlamda turizm açısından oldukça verimlidir. Çırağan Sarayı,
Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Feriye Sarayları ve Ihlamur Kasrı bulunmaktadır.
Boğaziçi’nde doğal güzellikleri bozulmadan her mevsim yeşil örtüsünü koruyan Yıldız Korusu,
Naile Sultan Korusu, Naciye Sultan Korusu, Vakıf Korusu, Emir Erkayınlar Korusu, Arnavutköy
Robert Koleji Korusu, İpar Korusu, Fransız Yetimhanesi Korusu, Kortel Korusu, Ayşe Sultan
Korusu, Boğaziçi Üniversitesi Koruları ile kıyıdan 160m.
Mesafesi olan Kuruçeşme Adası (Galatasaray Adası yer almaktadır. 18.yüzyıldan itibaren de kıyı
yerleşim yerlerinde yapılan yalı ve konaklar da dikkat çekicidir. Dinsel yapılarda da cami, havra,
kilise ve sinegogları bir arada gezip görebilirsiniz. Canlı ve zengin bir kültür yaşamına ev
sahipliği yapan ilçemizde tiyatro, sinema, alış-veriş merkezleri ve otellerin yan sıra Aşiyan
Müzesi, Yıldız Sarayı Müzesi, Deniz Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi ve Şehir Müzesi
gezilebilecek yerler arasındadır.    3. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Beşiktaş
Kaymakamlığı’na bağlı bir kurumdur. Anayasa doğrultusunda oluşturulmuş bir yapıya sahiptir.

                    17
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
Devletin  politikalarının kaymakamlık    makamına bağlı olarak       gerçekleştirilmesi
müdürlüğümüzün sorumlulukları arasındadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın devlet adına üstlendiği
sorumluluğun yerine getirilmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler
doğrultusunda milli eğitim temel ilkeleri çerçevesinde kendisine bağlı birimleri izlemek,
değerlendirmek ve geliştirme yönüyle sorumlulukları MEB Milli Eğitim Müdürlükleri
Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Sisteminin taşra teşkilatındaki bir birimidir. Bu doğrultuda eğitim
sisteminin genel yapısının incelenmesi kurumumuzun işlevselliğini anlayabilmek için
gerekmektedir. Milli Eğitim Sistemimiz; T.C. Anayasası, Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar,
Hükümet Programları, Kalkınma Plânları, Millî Eğitim Şûraları, Ulusal Program esas alınarak
düzenlenmektedir.

Bu esaslara göre eğitimin ilkeleri; “Eğitim millî, cumhuriyetçi olacak, lâiklik esasına dayanacaktır,
eğitim planları bilimsel temellere dayalı olacaktır, eğitimde genellik ve eşitlik olacak,
fonksiyonel ve çağdaş olacaktır” şeklinde belirlenmiştir. Eğitim sisteminin genel karakteri;
demokratik, çağdaş, bilimsel, laik ve karma bir eğitim özelliği taşımaktadır. Türk Eğitim
Sisteminin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak,
milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak
ve Türk ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini, T.C. Anayasanın 10, 24, 42, 62. maddeleri ile 1739
Sayılı Milli Eğitim Temel Yasası hükümleri kapsamında yürütmektedir.

Süreç odaklı bir değerlendirme anlayışı kapsamında, personele iyi veya kötü hizmet üretimi geri
bildirilmektedir. Sistematik değerlendirme prosedürü ile personelin yazılı ve sözlü görüşleri
alınmakta, katılım ve demokratik yaklaşım ön plana çıkarılmaktadır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kaliteyi artırma adına yaptığı diğer bazı çalışmaları şu şekilde
sıralayabiliriz:

1.   Avrupa Birliği ortaklıkları
2.   BİMEM ARGE Çalışmaları
3.   Mahalli Hizmet içi Eğitim faaliyetleri
4.   Bilim Şenlikleri
5.   Kültür Sanat Etkinlikleri
6.   Spor ve Kültür Yarışmaları
                     18
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
7.   Süreli yayınlar
8.   Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği
9.   Paydaşlarla birlikte karar almaya dayanan yönetim uygulamaları (Strateji Çalıştayı,
anketler)

Söz konusu çalışmalar sürekli olarak gözden geçirilmekte, bu doğrultuda programlar ve mevzuat
başta olmak üzere bir seri yeni düzenlemelere ve değişikliklere gidilmektedir. Bu değişikler
doğrultusunda müdürlüğümüz uygulama faaliyetlerini sürekli iyileştirerek gerçekleştirmektedir.

Teşkilat ve Görevleri

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile sürekli kurul ve
komisyonlardan meydana gelir.

3.1. Yönetim Hizmetleri

Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen iş ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde
yapılması için gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulması sağlanmıştır. Bu doğrultuda;
Okul ve Kurum Bilgi dosyaları ile Okul Müdürleri bilgi formları güncelleştirilmiştir.

Bakanlığımız ve diğer kurumlar tarafından yapılan sınavlar için gerekli tedbirler alınmış olup,
teknolojik araçların ve kurum kaynaklarının etkili kullanılması sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya geçtiği Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarıyla ilgili
olarak Müdürlüğümüzce TKY faaliyetleri yıllık çalışma planı doğrultusunda, düzenli ve sitemli
bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vizyon, misyon ve stratejisini oluşturulmuş, ekip
çalışmalarının yaygınlaştırılmasına önem verilmiş, TKY ile ilgili gerekli ekipler oluşturulmuştur.
Resmi-Özel tüm Okul ve Kurumların Kurum Temsilcileri eğitime alınmıştır. Müdürlüğümüz
çalışanları ile hizmet verilen kesimin anketler vb. yoluyla istek ve beklentilerinin belirlenmesi
cihetine gidilmiş, kurum çalışanları ile hizmet alanları memnuniyet algılama ölçümleri anketi ve
sorunların önem derecesi belirlenmiştir. Kurumumuzun özdeğerlendirme-radar puanlama
matrisi ile kurumumuzun kuvvetli yönleri ve iyileştirilmeye açık alanlarının önceliklendirme
matrisi yapılmıştır. TKY ile ilgili çalışmalar çok iyi derecede yürütülmüş ve yapılan çalışmalar
örnek kitapçık haline getirilmiştir. TKY kapsamında başarılı olan ilçemiz okullarının çalışmaları
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulmuştur.

                     19
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

1- Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerce kendilerine verilen
görevleri yapmak,

2- Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve
kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları
yetkili makamlara bildirmek,

3- Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, gerektiğinde
ilgili makamlara teklifte bulunmak,

4- Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını
sağlamak,

5- Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı,
düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını
sağlamak,

6- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin
zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,

7- Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak,

3.2.  Personel Hizmetleri

Okul ve kurumlarda çalışan her türlü personelin özlük haklarının korunması, çalışma ve
motivasyonlarının artırılmasına azami gayret gösterilmiştir. Bu doğrultuda: Okul ve kurumlarda
çalışan personelin atama, terfi, izin adaylık emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işler zamanında
yapılmaktadır. Kadro fazlası ve maaş karşılığı derslerini tamamlayamayan öğretmenlerin ihtiyaç
olan başka okullarda görevlendirilmeleri sağlanmıştır.

a) İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri şunlardır:

1- Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi
defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen
sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara
bildirmek,

                     20
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
2- Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin taltif
edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak,

3- Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dahilinde
bulunan cezaları vermek,

4- Görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sosyal
tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak,

5- “Sicil Amirleri Yönetmeliği” gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlemlerini
zamanında yürütmek,

6- Atama ve nakillere ait işleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili olarak alt ve
üst makamlarla koordinasyonu sağlamak.

7- Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin
işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

1- İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini İl Makamına teklif etmek ve
alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak,

2- Çeşitli sebeplerle göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli
tedbirleri almak.

3.3.  Eğitim-Öğretim Hizmetleri

Sosyal kültürel çalışmalarda ilçe olarak İstanbul’un başta gelen ilçelerinden olmakla beraber
Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda eğitim faaliyetleri Atatürk İlke ve İnkılapları
doğrultusunda yürütülmektedir.

2008-2009 eğitim-öğretim yılı sınav takvim sonuçlarının açıklanması üzerine      SBS ve ÖSS
başarıları ile ilgili ilçemiz genelinde istatistik çalışmaları yapılarak, sonuçları İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Sonuçlar itibariyle 2009 SBS başarılarına bakıldığında İstanbul
ilinde en başarılı ilçe durumunda olduğumuz görülmektedir. 2009 ÖSS Anadolu Liselerinden
sınava giren 643 öğrenciden 627 sinin 4 yıllık üniversiteye yerleştiği sonucundan hareketle %
90,59 gibi başarının İstanbul birinciliğine tekabül ettiği, bütün liselerin toplamında sınava giren

                    21
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
2882 öğrenciden 1742 sinin 4 yıllık üniversiteye yerleştiği sonucundan da % 60,4 oranındaki
başarının İstanbul birinciliğine tekabül ettiği görülmektedir.

2009-2010 Eğitim-öğretim yılının sorunsuz geçirilebilmesi adına Müdürlüğümüzde kurulan
komisyonlar marifetiyle belirlenen ilköğretim okulları ve ortaöğretim okulları kayıt bölgelerine
öğrenci alımları okul müdürlüklerince, sınavla öğrenci alan okul kayıtları ise elektronik ortamda
Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. Bazı öğrencilerin açıkta kalma ihtimaline karşı meslek
liselerimizde kontenjan artımına gidilerek hiç bir öğrencinin mağdur edilmemesi adına bütün
önlemler alınmış ve eğitim-öğretime sorunsuz başlanmıştır. Sorumluluk sınavları bakanlığımızın
belirlediği takvim çerçevesinde gerçekleştirilerek başarılı olanların diplomaları düzenlenmiştir.

İlçemiz öğrenci işleri Bakanlığımıza bağlı İLSİS Modülünün e-okul linkinden ilköğretim ve
ortaöğretim olarak ayrı ayrı takip edilmektedir. Ortaöğretim kurumlarında e-okul sisteminin
yeni işlerlik kazanması nedeniyle uygulamada karşılaşılan sorunlar ile ilgili Bakanlığımız yetkili
birimlerine bilgi akışı sağlamak adına toplantılar ve yazışmalar yapılmaktadır.

2009-2010 eğitim-öğretim müfredatı hakkında İlçemiz İsmail Tarman İlköğretim Okulu’nda
İlköğretim Müfettişlerinin katılımıyla okulöncesi ve ilköğretim okullarında görev yapan yönetici
ve öğretmenlerine yönelik 09-10-11 Eylül 2009 tarihlerinde seminerler düzenlenerek zümre ve
mesleki çalışmaların verimli geçmesi sağlanmıştır. Ayrıca eğitim-öğretim yılının açılış programı
Bakanımız Sayın Nimet ÇUBUKÇU ‘nun katılımı ile ilçemizde coşkulu bir şekilde
gerçekleştirilmiştir.

İlçemiz kayıt bölgesindeki eğitim-öğretim çağında olup okula devam etmeyen öğrenciler okul
müdürlükleri ve mahalle muhtarlıkları aracılığı ile tespit edilerek, öğrencilerin okullara
devamlılıkları sağlanmıştır. Yine kayıt bölgemizde olup da adres değişikliğinden, özel okulda
okuma gerekçesinden, yurt dışına çıkış gibi nedenlerden dolayı ilçemiz resmi okullarında
devamsız öğrenci şeklinde görülen öğrencilerin bilgileri e-okul sistemine işlenerek, takipleri
gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalara istinaden 1995-1999 doğumlu olup, her hangi bir
sebepten dolayı okula devam edemeyen yaşıtlarından üç sınıf geride olan öğrencilerin
belirlenmesi amacıyla ilçemizde çalışma yapılmış ve bu şartlarda eğitim alması gereken
öğrencinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ilçemizde Yetiştirici Sınıf açılamamış her
ihtimale karşı yıl boyunca sürecek çalışmalara yönelik Anafartalar İlköğretim Okulu’nda sınıf
açılmış ve okul müdürü ilçe komisyon üyeliği görevinin haricinde yetkili müdür kılınmıştır.

                     22
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
Devamsız öğrenciler okul müdürlüğü, mahalle muhtarlıkları ve müdürlüğümüz işbirliği ile
ortaklaşa yürütülmektedir.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23. maddesi gereğince Denetimli Serbestliğe Tabi iki
öğrenci ilçemiz Halk Eğitim Merkezi’ne yönlendirilerek mesleki eğitime alınmışlardır.

Öğrenci nakil işlemleri yine e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğümüze
bağlı 21(yirmi bir) resmi okulumuzda sınavlara hazırlama ve yetiştirme kursu açılmış olup,
müdürlüğümüzce denetimleri yapılmakta ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilmektedir.
Resmi 3 ana okulumuzda da çocuk kulübü açılmıştır. Öğretmenlik staj çalışmaları ve anket
çalışmaları Valilik Onayları gereğince ilçemiz okullarında gözetim ve denetim altında
yürütülmektedir.

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri il seçimlerinde ilçemiz Arnavutköy Korkmaz Yiğit Lisesi
öğrencisi il birinciliğine seçilmiştir. Emeği geçen yönetici ve öğretmenler teşekkür belgesi ile
ödüllendirilmişlerdir. Ayrıca son altı ay içerisinde 389 yönetici/öğretmen ve personel başarılı
çalışmalarından dolayı Teşekkür belgesi ile müdürlüğümüzce ödüllendirilmişlerdir.

2009-2010 Eğitim-öğretim yılının başlaması ile “Öğrenci Disiplin Kurulu” ve “Öğrenci
Davranışları Kurulu” oluşturulmuş her iki kurulda da birer öğrencinin durumları görüşülerek
karara bağlanmıştır.

Yine eğitim-öğretim yılının başlamasıyla iş birliği, yardımlaşma, paylaşım, dayanışma ve
koordinasyon amaclı eğitim bölgeleri bazında okullar gruplandırılarak Valilik onayına
bağlanmıştır.

Milli bayramların coşkulu, etkin kutlanması için Müdürlüğümüz ve İlçe Lig Heyeti tarafından
gerekli tedbirler alınarak okul müdürlüklerince günün anlam ve önemine yakışır şekilde etkin
kutlanması sağlanmaktadır. Resmi özel ilk ve orta dereceli okullar arasında çeşitli kategorilerde
ilçe içi ve il genelinde müsabakalar düzenlenmekte, okullarımızın katılımı teşvik edilmekte ve
destek verilmektedir.

İlçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığı ile yürütülen yaygın eğitim ve kültürel
faaliyetlere önem verilmektedir. 2009-2010 eğitim öğretim yılı boyunca Beşiktaş Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gerek merkez tarafından gerekse çeşitli iş kolları ve Belediye
işbirliğiyle çeşitli seminerler, konferanslar ve kursların düzenlenmesi planlanmış, planlamalara
esas öğretmen, usta öğretici görevlendirmeleri yapılarak eğitim için gerekli tedbirler alınmıştır.
                    23
    Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
Merkez Müdürlüğü koordinesinde, müdürlüğümüz denetiminde bakanlığımızın başlattığı
kampanyalar yürütülerek sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne periyodik zamanlarda rapor
edilmektedir.

Kültürel etkinlikler kapsamında; okul ve kurumlarımızda il içi, il dışı ve yurt dışı geziler kültürel
amaçlı düzenlenerek, gerek okullarımız gerekse müdürlüğümüz bünyesinde seminer ve
konferanslarla yenilikler takip edilmektedir. 09/09/2009-13/11/2009 tarihleri arasında sadece
kültürel amaçlı düzenlenen seminerler aşağıda belirtilmiş olup, bölümler bazında da seminerler
düzenlenmektedir. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler, sivil toplum örgütünün
düzenlemiş oldukları çalışmalara da gerekli önlemler alınarak yönetici/öğretmen/veli/okul aile
birliği üyeleri ve öğrencilerin katılımları sağlanmaktadır.

2008-2009 öğretim yılında başlayan, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Modern
Müzesi tarafından ortak yürütülen 'Çocuk ve Gençler için Sanat Eğitimi ve Uygulamaları' projesi
ve İlçemiz müdürlüğünce yürütülen “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Beşiktaş” projesi
kapsamında düzenlenen, seminerler ve etkinlikler 2009-2010 Eğitim öğretim yılında da
sürdürülmeye devam edecektir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Beşiktaş Projesi kapsamında Zübeyde Hanım Kız
Meslek Lisesi tarafından hazırlanan Yahya Kemal BEYATLI konulu seminer çalışması 07 Aralık
2009 tarihinde ilçemiz Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir.

2009-2010 eğitim-öğretim yılı il genelinde düzenlenen münazara, bilgi kültür yarışmaları için
müdürlüğümüzde çalışmalar devam etmekte olup, Bakanlığımız ve diğer sivil toplum
örgütlerinin düzenlemekte olduğu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarına katılım sağlanmakta,
derecelere girenlerin yıl sonunda ödüllendirilmesi planlanmaktadır.

İlçemiz okullarının “Kardeş Okul” kapsamındaki il içi, il dışı ve yurt dışı çalışmaları devam
etmekte olup, kardeş okullara paylaşımların artırılması adına geziler düzenlenmektedir. Öğrenci
değişim programları da başarı ile yürütülmektedir

    a) İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri şunlardır:

1- Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim
amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak,

2- Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları

                     24
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü,
yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak,

3- Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından
ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

4- Eğitim ve Öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi artırmak
için gerekli tedbirleri almak,

5- Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan
korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara
bildirmek,

6- Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki yönetici ve
öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların huzurlu ve verimli
çalışması için gerekli programları hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek,

7- Danışma ve benzeri kurulların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak,

8- Okul ve kurumlardaki öğrencilerin problemlerini inceletmek ve yaygın görülen problemler
hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak,

9- Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit
etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak,

10- Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci üst
disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek,

11- Aynı programı uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasında farklılıkları ortaya
çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karşılaştırma yapma imkânını
sağlamak amacıyla karşılaştırmalı sınavlar yaptırmak ve diğer ilgili işlemleri yürütmek,

12- Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları
ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri
yürütmek,

13- Gençler ve öğrenciler için kamplar ve spor tesislerinin kurulmasını sağlamak, faaliyetler
yapmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde bulunmak,

                     25
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
14- Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerini organize etmek ve
yürütmek,

15- Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faaliyetlerine ait
araç-gereç, ödül ve diğer benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

16- Millî ve mahalli bayramların programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının
değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak,

17- Görev alanıyla ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışında yapılacak her türlü faaliyetlere katılacak
olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izin işlerini yürütmek,

18- Gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu
sağlamak,

19- Halk eğitim merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve çıraklık eğitim
merkezlerinin açılmasını, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmaların daha
verimli olması için gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim kurumlarında görevlendirilecek
öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik işleri yapmak,

20- Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plân ve programların hazırlanmasına ve
uygulanmasına katılmak, ilgililerle devamlı işbirliği yapmak,

21- Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan
bina, tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeşitli kurumların bina, tesis ve
imkânlarından yararlanmak,

22- Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa ve bu Kanuna göre çıkarılmış diğer mevzuata göre işleri
yürütmek, eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak,

23- Örgün eğitim sistemine girememiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş
vatandaşların yaygın eğitim yoluyla, genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitilmelerini sağlamak,
hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek,

24- Vatandaşların genel, mesleki ve teknik eğitimlerinde görev alan örgün ve yaygın eğitim
kurumlarındaki öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar için yetiştirici mahiyette kurs
ve seminerler düzenlemek,


                     26
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
25- Sağlık eğitim merkezleri açılması için gereğini yapmak, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde
yürütülmesi, sağlık personelinin verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,

26- Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar
düzenlemek,

27-Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama işlemlerinin
zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesini
sağlamak,

28- Öğretmen ve diğer personeli sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmak,

29- Sağlık eğitim merkezi ve öğretmen hastanelerinde Bakanlık emirlerine uygun olarak her
türlü fiş, belge ve dosyaların tutulması, kayda geçirilmesi ve saklanmasını sağlamak,

30- Beslenme eğitim faaliyetlerini takip etmek,

31- Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç ve benzeri
bakımından geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,

32- Okullarda özel eğitim sınıflarının açılması ve bunların ihtiyaca göre sayılarının artırılması
için tedbirler almak,

33- Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirler almak,

34- Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmî ve özel okul, kurum
ve birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

35- Özel eğitim okul ve kurumlarının çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

36-İlkokuldan   itibaren  öğrencilerin  mesleki  ilgi  ve    yetenekleri  doğrultusunda
yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak,

37- Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders ve
laboratuvar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait
ihtiyaçlarını tespit etmek, plânlamak ve dağıtımını sağlamak,

38- Eğitim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların kullanılması ile
ilgili tedbirler almak,
                     27
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
39- Okul müzelerinin kuruluş donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak,

    İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır:

1- Bakanlığa bağlı resmî, özel okul ve kurumların verdikleri diploma ve belgeleri incelemek,
onaylamak, bunlara ait evrakı arşivlemek,

2- Sınıf ve okul kitaplıklarının kurulmasını, zenginleştirilmesini, öğretmen ve öğrencilerin
faydalanmasını sağlamak,

3- Okul ve kurumlarda sağlık, beslenme, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim
programlarının uygulanması için tedbirler almak,

4- Okul-Aile birliklerinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak,

5- Mecburi öğrenim çağındaki çocukların okullara, okuma-yazma bilmeyenlerin yetiştirici ve
tamamlayıcı sınıflara ve kurslara devamlarını sağlamak,

6- Okul ve diğer eğitim kurumlarının yöneticilerinin belirlenen esaslara göre düzenledikleri
sınav günlerine ve komisyonlarına ilişkin programları inceleyip onaylamak, gerekenleri il millî
eğitim müdürlüğüne göndermek,

7- İlk ve orta dereceli okullarda aynı sınıf veya dersi okutan öğretmenlerin zaman zaman
toplanarak program değerlendirmesi ve verimliliği artırıcı çalışmalar yapmalarını sağlamak,

8- Her öğretim yılı başında okullardan her birinin hangi semtlerin çocuklarını veya hangi
okulların mezunlarını alacağını belirlemek, öğrencilerin bazı okullarda yığılmamaları için okullar
arasında dengeli öğrenci dağılımını sağlamak, böylece okullara alabileceklerinden fazla öğrenci
kayıt olmasına engel olmak ve ilçede sistem dışında öğrenci bıraktırmamak,

9- Okul ve kurumlarda eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları denetlemek,
örnek çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici yarışmalar düzenlemek,

3.4.  Bütçe-Yatırım Hizmetleri

İlçemiz okullarındaki yatırım durumu planlaması yapılması öncelik arz eden okullar,

    1-59 pafta, 447 ada, 28,35,39,40 parseller üzerinde bulunan (8768 metre kare) Hüseyin
    Aycibin İlköğretim Okulu bahçesine Özel Eğitim Okulu,
                     28
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
    2-68-69 pafta, 632 ada, 385 parsel, 7272 metrekarelik alana Gençlik Lisesi (Fen Lisesi-
    Gençlik Lisesi yapılabilir),
    3-13 pafta, 1310 ada, 270 parsel 10390 m2’lik alana Halk Eğitim Merkezi Binası ve
    Merkezi Eğitim Merkez Binası,
    4-59 pafta, 1308 ada, 18 parsel, 1595 m2’lik Alana üstü Anaokulu altı otopark,
    5-55 pafta 1442 ada, 1 parsel 2658 m2’lik Alana İnternet Kafe yapımı Müdürlüğümüzce
    uygun görülmektedir.

2008 yılında İSKB/İSMEP deprem güçlendirme kapsamında yer alan ve yıkılarak yeniden
yapılması teklif edilen okullar arasından:

Büyük Esma Sultan İlköğretim Okulu, Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu ve Etiler Lisesi
güncelliğini korumakta olup, Yine Yeni Levent Lisesi’nin yıkımı ve yapımı gündemdedir. Şair
Nedim İlköğretim Okulu A Bloğunun ise Bilim Sanat Merkezi olarak açılma onayı gelmiş olup
deprem güçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

2007 yılında spor salonu yapımı teklif edilen ve teklif geçerliliğini koruyan okullar
arasında;

Nimetullah Mahruki İlköğretim Okulu, Beşiktaş Anadolu Lisesi yer almaktadır.

2009 yılı İSMEP projesi kapsamında deprem güçlendirmesi devam eden okullar;

Rahmi Kirişçioğlu İlköğretim Okulu, Burak Reis İlköğretim Okulu yer almaktadır.

2009 yılı İSMEP projesi kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilecek okullar;

Beşiktaş İlköğretim Okulu A ve B blok binaları İSMEP projesi kapsamında yıkılarak yeniden
yapılacaktır. Bina boşaltılmış olup, inşaatı henüz başlatılmamıştır.

2009 yılı İSMEP Projesi Kapsamında güçlendirme çalışmaları kapsamına alınan okullar;

Etiler Lisesi, Yeni Levent Lisesi, Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu, Büyük Esma Sultan İlköğretim
Okulu, Ortaköy Zübeyde Hanım And. Meslek ve Kız Meslek Lisesi, Etiler And. Otelcilik Turizim
Meslek Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Ziya Kalkavan And. Denizcilik Teknik Lisesi, 100. Yıl
Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi yer almaktadır.

2009 yılında küçük ve büyük onarımlar kapsamında on üç okulumuz acil ihtiyaç sıralamasına

                     29
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
göre ilsis e-yatırım modülünden ihtiyaç bilgileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.
Anasınıfı ve İlköğretim okullarımızın tamamı doğalgaz ile ısınmakta olup, ortaöğretim
okullarımızın 4’ü fueloil ile, 11’i ise doğalgaz ile ısınmaktadır. İmkanlar ölçüsünde on bir
okulumuza olası bir deprem esnasında gaz kesimi için deprem cihazı ve selenoit vanası
taktırılmıştır.

- İlçemiz resmi okulların tamamında Bilgisayar Teknoloji sınıfı bulunmakta olup, toplamda 63
olan BT sınıflarımız çalışır durumdadır.

a) İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri şunlardır:

1- İl sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile Bakanlığın diğer
imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dahilinde dengeli olarak faydalanmasını
sağlamak,

2- Okul ve kurumlar için arsa temin etmek ve eğitim tesislerinin yapım, bakım ve onarım işlerini
yürütmek,

3- Okul ve kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin
sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak,

4- Genel ve özel idare bütçelerinden, müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak
dağıtım ve sarf işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek,

5- Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak hazırlamak ve
zamanında ilgili makama iletmek,

6- Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek,

7- Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs ve benzeri işlerini yapmak,

8- Ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri yapmak,

b) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

1- Genel ve özel idare bütçesinden verilen ödeneğin ve sarf edilen miktarın bu iş için ayrılan
defterlere işlenmesini ve harcamaların kontrolünü sağlamak.

2- Avans olarak alınan ödeneklerin usulüne uygun sarf edilmesini, alınan avansın zamanında
                      30
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
kapatılmasını ve bu hususlar için bir defter tutulmasını sağlamak.

3.5.  Araştırma-Plânlama-İstatistik Hizmetleri

Tüm okul ve kurumlarımızın her yıl Ekim ve Kasım aylarında istatistik bilgileri
güncellenmektedir. 2009-2010 Eğitim öğretim yılında ilçemizdeki öğretmenlerimizin tamamı,
tüm okullarımızdan veli ve öğrencilerimizin %20’silerine uyguladığımız memnuniyet
anketleriyle okullarımızın genel algılama durumunu; dış paydaşlarımız olarak yerel yönetim,
kurum yöneticileri ve diğerlerine düzenlediğimiz anketlerle algılama durumları ve dilek ve
önerileri alınmış raporlanmıştır.

a) İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ortak Görevleri Şunlardır:

1- Millî Eğitim Müdürlüğünün şubeleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

2- Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı ve ilgisini tespit
etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını plânlamak,

3- Her türlü istatistiki bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili
formları hazırlamak ve geliştirmek,

4- Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların tutulmasını
sağlamak ve takip etmek,

5- İl ve İlçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip etmek ve
değerlendirmek,

6- Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibariyle dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için gerekli
araştırmayı yapmak,

7- Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve plânlama yapmak.

3.6.  Teftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri

İnternet ortamında BİMER’e yapılan başvurular ve e-mail olarak Müdürlüğümüze ulaşan şikayet
ve başvurular günlük olarak takip edilmekte olup, değerlendirmeye alınarak, en kısa sürede
sonuçlandırılmasına özen gösterilmekte, ayrıca başvuru sahibine de konu hakkında bilgi
verilmektedir.


                    31
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
a) İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri şunlardır:

1- Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plân içinde denetlemek veya denetlenmesini
sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak,

2- Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve yaptırmak,

3- Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak veya
uygulanmasını sağlamak.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır:

1- İlçede teftiş, soruşturma ve rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli
işleri yapmak,

2- İnceleme ve soruşturma için gerektiğinde il milli eğitim müdürlüğünden talepte bulunmak,

3.7. Sivil Savunma Hizmetleri

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak görevleri şunlardır:

1- Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları
düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak,

2- Sivil savunma teşkilâtı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini
temin etmek,

4. Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Müdürlüğümüzün görev alanları aşağıda verilmiştir.

4.1. Örgün Eğitim

Örgün Eğitim, Resmi ve Özel Okullardaki; (a) Okul Öncesi Eğitim, (b) İlköğretim, (c) Ortaöğretim
ve (ç) Özel Eğitim Kurumlarıyla ilgili işlevleri kapsamaktadır.

4.1.1. Okul Öncesi Eğitimi:

Ana Okulu ile bünyesinde uygulama sınıfı ve ana sınıfı bulunan her derece ve türdeki okul, okul
öncesi eğitim kapsamındadır.
                     32
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
Ana Okulu: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okulu,

Ana sınıfı: 60-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan
sınıfı ifade etmektedir. Müdürlük bu kapsamda aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirir:

    Bilim Kurulundaki toplantılarda Ana Sınıflarındaki sıkıntılara değinerek çözüm yolları
    arama.
    Okul öncesi kurumlarına yönelik derslik yapılması, donatım ve malzemelerin sağlanması
    için il milli eğitim müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu gerçekleştirmek.
    Kurumun fiziksel koşullarını, kapasitesini ve önceki yıldan devam eden çocukları dikkate
    alarak okula alınacakların sayısının tespiti.
    Şehit, harp malûlü, gazi çocukları, anne ve babası veya bunlardan birisi ölmüş ya da anne-
    babası ayrılmış, ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin çocukları ile özel eğitim
    gerektiren çocuklara öncelik tanır.

4.1.2. İlköğretim Eğitimi:

İlköğretim eğitimi; zorunlu eğitim çağında bulunan 6-13 yaş gurubundaki çocukların eğitimiyle
ilgili olarak resmi ve özel okullar yoluyla; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri
doğrultusunda eğitim-öğretim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir.

4.1.3. Ortaöğretim Eğitimi:

Ortaöğretim eğitimi; zorunlu eğitim almış çocukların eğitimiyle ilgili olarak resmi ve özel okullar
yoluyla; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim
görme haklarını kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir.

4.1.4. Özel Eğitim: Rehberlik hizmetleri çerçeve programı okul türüne göre okullarımız
rehberlik servislerince  Bakanlığımızın internet sayfasından indirilerek, Okul özel eğitim
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri kurulu tarafından Okul rehberlik çerçeve planı haline
dönüştürülmüş ve uygulanmıştır. Okullarımızın planlamalara esas olmak üzere 2008-2009 yılı
rehberlik planların Rehberlik Araştırma Merkezine gönderilmesi sağlanmıştır. 2009-2010
Eğitim-Öğretim yılı içinde ilçemiz okullarının rehberlik servisi tarafından düzenlenen “Okul
Rehberlik Çerçeve Planı” periyodik olarak devam edecektir.

Okul öncesi ve ilköğretimden itibaren ilgi, yetenek, becerilerin tespiti, bireysel    ve sosyal
gelişimlerinin desteklenmesi çalışmaları okul rehberlik çerçeve planları içerisinde tüm eğitim

                     33
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
dönemi boyunca planlanmakta rehberlik servisi, sınıf öğretmeni ve aile işbirliği içerisinde
amaçlanan hedefe ulaşmak için çalışmalar sürdürülmektedir .Okul rehberlik servislerinde ve
Rehberlik ve Araştırma Merkezinde öğrencilerin farklılıklarını ve performanslarının bilimsel
tespitine yönelik dikkat, algı, muhakeme, el göz koordinasyon, ince ve kaba motor becerilerin
tespiti ,sosyal beceri öz bakım, akademik başarı, kaygı ölçeği gibi test ve envanterler
uygulanmakta   uygulama   sonucu  verilerine  göre  öğrencilerin  eğitim  programları
belirlenmektedir.

Bunların yanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz ve İlçemiz
Okulları tarafından uzmanların katılımı sağlanarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini
ve Özel Eğitimi içine alan konularda( Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu, etkili iletişim,
sınav kaygısı ,rehberlik ve yöneltme, aile eğitimi, Anne destek eğitimleri) toplantılar seminerler
düzenlenmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızın düzenlediği hizmet içi eğitim çalışmalarına
öğretmenlerimizin katılımı sağlanmaktadır.

Ortaöğretimde üst öğrenime, meslek alanlarına ve mesleğe yönelme, etkili öğrenme ve çalışma
becerilerini geliştirme uğraşlarına yönelik ilköğretimde 7. ve 8. sınıflardan başlayarak mesleki
yöneltme planlaması ilköğretim sınıf rehberlik programı, Ortaöğretim sınıf rehberlik programı,
okul rehberlik çerçeve planı içerisinde aylara göre idareci, öğretmenler ,rehberlik servisi, aile
katılımları sağlanarak planlanmış ve uygulanması yapılmıştır. Öğrencilere yönelik mesleğe
yöneltme envanterleri, mesleki olgunluk ölçekleri uygulanacaktır. İlçemiz İlköğretim
okullarından Ortaöğretim Okullarına, Ortaöğretim Okullarından da Yüksek Öğretim Kurumlarına
tanıtım gezileri yapılmıştır.

İlköğretim Okullarımıza devam eden ancak gerek zihinsel ve gerekse diğer engel gruplarında
yetersizlik gösteren öğrencilerimiz sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından belirlenip
Rehberlik ve Araştırma Merkezimize Yönlendirmeleri resmi olarak sağlanmakta RAM tarafından
yapılan eğitsel inceleme ve gerekli görüldüğünde yapılan tıbbi inceleme sonuçlarına göre
öğrenciler yetersiz oldukları alanlara göre eğitim planları ve yöneltme raporları hazırlanarak
kaynaştırma eğitimi, özel eğitim sınıfı, özel eğitim okulları, mesleki eğitim ve iş okullarına
yöneltmeleri sağlanmaktadır.2009-2010 eğitim-öğretim yılında, İlçemiz Ortaköy Hayat İ.Ö.O
bünyesinde Hafif Zihinsel Yetersizlik düzeyinde performans gösteren 10 öğrenci, Cumhuriyet İlk
Öğretim Okulu bünyesinde Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Performans gösteren 2
öğrenci, Lütfi Banat İlköğretim Okulu bünyesinde otizm düzeyinde performans gösteren 4
öğrenci olmak üzere toplam 16 zihinsel özürlü öğrenciler bu okullarda tam gün eğitim görmekte
olup, okulların öğretmen ihtiyacı karşılanmış ve özel eğitime gereksinim duyan engelli
                     34
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
öğrencilerin okullara erişimleri ücretsiz taşınma projesi ile karşılanmaktadır.

Kaynaştırma eğitimine tabi tutulacak öğrencilerin durumu ilçemizin Özel Eğitim Hizmetleri
Kurulu’nda  yöneltme   raporları  incelenerek  okullarımıza  yöneltmeleri  yapılır  ve
bireyselleştirilmiş eğitim programı düzenlenmesi emri verilir. Bu öğrenciler her eğitim öğretim
dönemi sonunda RAM da incelenerek performansları ölçülür ve kaynaştırma öğrencisi olarak
okullarımızda eğitimlerine devam etmeleri sağlanır. İlçemizde Temmuz 2009 ayı itibariyle
İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümüne
bildirdiğimiz Kaynaştırma Öğrencisi 170 kişidir.

“Eğitim Her Engeli Aşar Projesi ”kapsamında, kampanyayı desteklemek amacıyla, İstanbul
Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Beyazay Derneği işbirliğince ilçemiz okul öncesi, ilk
öğretim, orta öğretim okul müdürlerine 23/06/2009 tarih ve saat 14.00’te Şişli-Mecidiyeköy
Kültür Merkezinde seminer verilmiştir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin yürütülmesine yönelik Rehberlik ve Araştırma
Merkezimiz ve İlçemiz resmi ve özel okullarımız rehberlik servislerince koordineli toplantı,
seminer ve çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar;

a)Okul rehberlik servislerinin oluşturulması rehber öğretmen olmayan okullarımıza rehber
öğretmen görevlendirilmelerinin sağlanması ve rehberlik çalışmalarının denetlenmesi,

b)İlçemiz okulları rehber öğretmen, sınıf ve branş zümre öğretmen gruplarının çalışmalarının
sağlanması.

c)Şiddeti önleme ve azaltma eylem planı doğrultusunda;

1-İlçemiz resmi özel okullarla tek gündem maddeli toplantılar yapılmakta yada yapılan genel
toplantılarda Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı ile ilgili görüşmeler yapılmaktadır.

2-İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı
Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı” Müdürlüğümüz Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
Bölümü tarafından,   resmi-özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarına dağıtılmıştır. İlçemiz
okullarından söz konusu kitapçığın içindeki Ek-1 den Ek-54’e kadar farklı konu başlıklı faaliyet
formlarının doldurulması istenilmiş, ve toplanan formlar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmiştir.

3-Okullarımızdaki rehberlik servislerinin etkin kullanımı ve rehberlik hizmetinin açılımı
                     35
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
konusunda yılda iki kez Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü başkanlığında
toplantılar yapılmaktadır.

4-İlköğretim ve ortaöğretim okullarında sınıf rehberlik uygulamaları konusunda seminerler
verilmekte olup, ilçemize zaman zaman akademisyenler getirilip bilgilendirme toplantıları
yapılmaktadır.

5- İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümünce çeşitli
tarihlerde RAM Müdürlükleri ile toplantı yapılmakta, yapılan toplantı sonucu alınan kararlar
İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müdürlüğümüze bildirilmekte olup, bu kararlar
doğrultusunda müdürlüğümüz Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümünce iş ve işlemler
yürütülmektedir.

6- İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü ile
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği işbirliğinin kapsamında “Bilgi Ol Bağımlı Olma” BOBO eğitimi
için, ilçemiz 27 okul rehber öğretmene 27/10/2009 tarihinde konferans verilmiştir.

7- İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve YÖRET Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber
Yetiştirme Vakfı işbirliğinin kapsamında ilçemiz MEF Okulları toplantı salonunda 15/10/2009
tarih ve saat 09.00-16.30 arası ilçemiz okullarının psikolojik Danışmanlarının katıldığı “Önleyici
Rehberlik Çalıştayı” gerçekleşmiştir.

8- İlçemiz resmi özel ilköğretim okulu ve ortaöğretim velilerine yönelik İstanbul Aydın
Üniversitesi akademisyenleri tarafından “meslek seçimi, zararlı madde kullanımı, yeni sınav
sistemi” vb. konularda okul idaresinin gözetimi ve sorumluluğunda bilgilendirilme toplantıları
yapılması planlanmaktadır.

9- İlköğretimde mesleki rehberliğin daha kaliteli gerçekleştirilmesi, ailelerin mesleki rehberlik
konusunda bilinçlendirilmeleri vb. konuları içeren broşür, afiş örnekleri ilçemiz Resmi-Özel
İlköğretim Okulu 8.inci sınıf öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla gönderilmiştir.

10-İlçemiz Beşiktaş Eğitim Kültür Dergisi okullarımız dergilerine öncülük ederek öğrencileri
şiddetten uzaklaştırması planlanan sportif faaliyetlere yer vermekte olup, dergide şiddeti
önlemeye ve azaltmaya yönelik eğitici çalışmalar yer almaktadır.

4.2. Yaygın Eğitim

Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu
                    36
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
kademesinden ayrılmış bireylere gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün
eğitimin yanında veya dışında onların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde yaşam boyu
(beşikten-mezara) yapılan eğitim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür.

Yaygın eğitim örgün eğitim kuruluşları dışında verilen eğitim uygulamalarını kapsar.

4.2.1. Resmi Yaygın Eğitim:

Halen örgün eğitim sisteminde öğrenim gören veya örgün eğitim sistemini bitirmiş olan
bireylere ihtiyaç duydukları alanlarda Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim (Çıraklık)
Merkezleri, Olgunlaşma, Pratik Kız Sanat Özel Eğitim Okulları yoluyla ve 3308 sayılı kanun
kapsamında; kurslar yoluyla; çağa uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak için okuma-yazma
kursları, çocuk, genç ve yetişkin bireylere sosyal kültürel kurslar ile meslek edindirmeye yönelik
mesleki teknik kurslar açarak, ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda istihdama yönelik kısa
sürede meslek kazandırmak; onların sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı nitelikte bilgi ve
davranışların kazandırılması için faaliyetler düzenleme işlemlerini kapsamaktadır. Temel
fonksiyonu ise Avrupa Birliğinin belirlemiş olduğu    “yaşam boyu öğrenme” sürecinde tüm
vatandaşlarımızın “aktif vatandaş” bireyler haline getirmektir.

4.2.2.Açık Öğretim (Uzaktan Eğitim):

İlçemizde yapılan açık ilköğretim ve lise ile ilgili iş ve işlemleri, Açık Öğretim Lisesine kayıt
yaptıran öğrencilerin yüz yüze eğitim almaları için uygun okullara yerleştirilmelerini sağlamak
ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi, nakil vb. iş ve işlemler
halk eğitimi merkezimiz bünyesinde sürdürülmektedir.

4.3. Ücretsiz Ders Kitaplari:

2009-2010 Eğitim Öğretim yılında Ücretsiz Ders Kitapları Projesi kapsamında, ilçemiz resmi
ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere öğrenci sayısı kadar kitap
dağıtılmış, artan kitapların bir kısmı ihtiyaç duyulan diğer İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
gönderilmiş olup, kalan kitaplar depomuzda (İsmail Tarman İÖOk.) muhafaza edilmektedir.
2010-2011 eğitim öğretim yılında da ücretsiz olarak dağıtılacak olan ders kitapları ile ilgili
çalışmalar devam etmektedir.

4.3.2. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü

                     37
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
Halkla  ilişkiler konusunda web sayfamız olan ve Milli Eğitim        Bakanlığı  uzantılı
http://www.besiktas-meb.gov.tr/ adresinden duyurular, bilgilendirmeler ve yönlendirmeler
elektronik ortamda yapılmakta olup,     yöneticilerimize ait iletişim adresleri ile şikayet ve
temenniler değerlendirilmektedir 2004-Nisan ayından itibaren 3(üç) aylık dönemler halinde
başlanan Beşiktaş Eğitim ve Kültür Dergisi adı altındaki derginin altı aylık dönemler halinde
çıkarılmasına karar verilmiş ve şimdiye kadar 10(On) dergi çıkarılmıştır.

Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü, Müdürlüğümüzün Basın ve Halkla İlişkilerini yürüten ve
planlayan bölümdür.

1- Müdürlüğümüzün Basın ve Yayın Organları ile iletişimini ve işbirliğini sağlamak
2- Halkın Müdürlüğümüz ile ilgili müracaatlarını değerlendirmek, bu konuda ilgili birimlerle
işbirliği yapmak ve sonuçlandırmak.
3- Basında yer alan Milli Eğitim ile ilgili her türlü şikayeti değerlendirmek, incelenmesini
sağlamak ve gerekirse açıklama ve düzeltme yapmak.
4- Basında yer alan Milli Eğitim ile ilgili her türlü haber ve yazıyı her sabah düzenli olarak
izlemek, kupürleri kesmek ve basın dosyası haline getirerek sayın Milli Eğitim Müdürümüze
sunmak.
5- Okul, kurum ve kuruluşlarımız ile buralardaki personelle ilgili her türlü olayı
değerlendirmek ve ilgili birimlere duyurmak.
6- Kamuoyuna duyurulması gereken hususları “Basın Bülteni” halinde basın ve yayın
kuruluşlarına anında faks ve e-posta yoluyla iletmek.
7- Basın ve yayın Organlarının okul, kurum ve kuruluşlarımızdaki film ve resim çekme,
görüşme ve röportaj yapma isteklerini değerlendirmek, uygun görülenler hakkında Valilik Onayı
almak ve onay sonucunu ilgili makamlara iletmek.
8- Müdürlüğümüzde bulunan panoları düzenli bir şekilde düzenlemek, Sayın Müdürümüzün
uygun gördüğü resimleri panoya yerleştirmek ve bunların takibini yapmak.
9- Basında Müdürlüğümüz ile ilgili çıkan ve Kaymakamlığımızca Müdürlüğümüze gönderilen
gazete  haberleri  hakkında,  gerekli  inceleme  ve  araştırmaları  yaparak,   sonuçtan
Kaymakamlığımıza bilgi sunmak.
10- Sayın Milli Eğitim Müdürümüzün yapacağı basın toplantıları ile ilgili her türlü düzenlemeyi
yapmak.
11- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirtilen iş ve işlemleri yürütmek.

4.3.3. Bilgisayar Ve Sınav Hizmetleri Bölümü

                    38
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
İl Özel İdaresinin İlköğretim Okullarımıza yönelik Bilgisayar laboratuvarı kurulması
çalışmalarının bitirilmesi sonrasında İlçemiz okullarının tümünde bilgisayar hizmetlerine
erişilmiştir. Resmi İlköğretim okullarımızda laboratuvar/BT sınıfı 41, ortaöğretim okullarımızda
ise 22 adet kurulmuş, aktif olarak ders ve ders dışı öğrenci-veli çalışmalarına yardımcı olmak için
kullanımı sağlanmaktadır. İlçemiz web sayfası gelişmelere paralel olarak güncellenmektedir.
Bilgi Teknoloji sınıfları ilçemiz formatörleri tarafından analiz edilmiş ve okul sitelerine de
rehberlik edilmektedir.

Diğer yandan tüm okullarımızda internet hizmetlerinden faydalanılmakta olup, okullarımızın her
birinin Web Sitesi mevcuttur. Web Sitesi ile ilgili seminerler verilmeye devam edilmektedir.

Beşiktaş İlçesinde Bakanlığımız ve İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan Merkezi
Sistem Sınavları, Seviye belirleme sınavları, Protokollü Sınavlar, Açık öğretim Lisesi, Açık
ilköğretim Okulu Sınavları, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Sınavlarının iş ve işlemlerini
uygulamak, uygulama esnasında çıkabilecek olumsuzlukları gidermek.

Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin iyi şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla
gerekli önlemleri almak,

  Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim ile ilgili olarak çıkarılmış mevzuat hükümleri
uyarınca yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek ve bu işlemleri sonuçları hakkında yetkili
makamlara bilgi vermek,
  Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin çalışmalarını takip etmek, çalışmalar sırasında
karşılaşılan aksaklıkları gidermek için gerekli önlemleri almak,
  Bilgisayar laboratuvarlarının bakım, onarım iş ve işlemlerini takip ederek arızaların
zamanında giderilmesini sağlamak,

4.3.4. Burslar Ve Yurtlar Bölümü

  Her öğretim yılında düzenlenen Devlet Parasız yatılılık ve Bursluluk sınavını kazanan
öğrencilerin okullar tarafından girilen tüm bilgilerinin ilsis e-burs sistemi üzerinden her bir
öğrenciye onay vermek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayına sunmak.
  Burslu öğrencilerin burslarının zamanında ödenmesi ile ilgili burs ödeme ve saymanlık
listelerini okullara göndermek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak, takibini yapmak.
  Mezun olan ve çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan burslu öğrencilerin Yönetmelik
hükümlerince burs ödemelerinin sonlandırılması ile ilgili işlemleri takip etmek, İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bildirmek.
                     39
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  Nakil olan burslu öğrencilerin gittikleri okullarca nakil alınmasını sağlamak,
  Çeşitli nedenlerle geçmiş dönemlere ait bursları ödenmeyen öğrencilerin burslarını İl Milli
Eğitim Müdürlüğünden istemek, ödemelerin yapılmasını sağlamak.
  İlçemizde özel yüksek ve orta öğretim öğrenci yurdu açmak isteyen, Şirket, vakıf, şahıs ve
derneklerden Yönetmelikteki şartları taşıyanlara ait evrakları kurum açma izni almak üzere İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne sunmak.
  Açılan ve mevcut yurtlarımızın personel görevlendirmelerini ve istifa onaylarını almak,
  Yurtların denetimleri sonucunda, denetim raporlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek,
denetimde eksiklileri olan yurtların takip ederek, eksikliklerini gidermelerini sağlamak.
  Yurtların yerleşim planı değişiklikleri ile ilgili müracaatlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
sunmak.
  Yurtların Devri, Nakli, Kurucu Temsilcisi değişikliği, kontenjan değişikliği gibi işleriyle ilgili
yazışmalar.
  Özel öğrenci yurtları ile ilgili yukarıda sayılan bütün bilgilerin ayrıca e-Yurt modül sistemi
(Internet) üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmesi görevleri
arasındadır.

4.3.5. Eğitim ve Donatım Araçları Bölümü

  Bölümümüz İlköğretim Okullarının Taşınır Mal Yönetmeliği ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu uyarınca demirbaş eşya, ana sınıfı malzemeleri ve tüketim malzemeleri ile ilgili her türlü
eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarının tespiti, planlanması ve dağıtımı, eğitim araç ve
gereçlerinin satın alma, depolama iş ve dağıtım işlemleri,
  Bakanlığımız Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca İlköğretim ve Ortaöğretim
kurumlarına gönderilen malzemeler ile ilgili tahsis işlemlerinin okul müdürlüklerine
duyurulması, tahsis işlemleri ile ilgili istenen Taşınır İşlem Fişlerinin takibi,
  İlçemiz İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün mühür
yapımı ile ilgili iş ve işlemler,
  İlçemiz İlköğretim ve Orta öğretim kurumları ve Müdürlüğümüzün Demirbaş, araç düşümü
ile ilgili iş ve işlemler,
  Müdürlüğümüz tüm hizmet bölümlerinin kırtasiye, sarf malzemeleri ve demirbaş
malzemelerinin alımı bölümlere dağıtımı,
  Müdürlüğümüz birimlerinde görevli personele Taşınır Mal Modülü üzerinden zimmet
yapılması,
  Müdürlüğümüz hizmet bölümlerinin bilgisayar, telefon, yazıcı, faks, fotokopi, vb.

                      40
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
demirbaşların tamir ve bakımlarının yaptırılması,
  Müdürlüğümüze ait hizmet araçlarının kurşunsuz benzin ve mazot alımı ile ilgili iş ve
işlemler,
  Müdürlüğümüze ait hizmet araçlarının bakımı ve tamiri yaptırılarak hizmete sunulması
işlemleri yürütmek

4.3.6. Eğitim Öğretim Öğrenci İşleri Bölümü

  Öğrenci kayıtları ile ilgili iş ve işlemler,
  e-kayıt bölgeleri sokak, cadde ve bina numaraları belirlenerek, İlçemizde Okulların Kayıt
Bölgelerinin belirlenmesi, e-kayıt ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve okullara öğrenci
yerleştirme işlemleri,
  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kurulan İlgili Nakil Komisyonları tarafından nakilleri yapılan
öğrencilerin iş ve işlemleri,
  Bakanlığımızdan ve İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen Genelge ve emirler
doğrultusunda iş ve işlemler yürütülmekte olup, söz konusu Genelge ve emirlerin okullarımıza
ulaştırılması,
  Okullarımızın Eğitim Öğretim şekillerinin günün ihtiyaçlarına göre teklif edilmesi, Valiliğimiz
ve Kaymakamlığımız onayları doğrultusunda uygulama yapılması,
  İlçemizdeki devamsız öğrencilerin takibi, okula devamlarının sağlanması, devamın
sağlanması için gerekli yasal işlemlerin yapılması,
  İl dışından sorulan devamsız öğrencilerin adreslerinden araştırılması, adresi bulunmayan
öğrencilerin adres tespitinin yapılarak gönderilmesi istenmesi.
  Adresinde tespit edilen devamsız öğrencilerin okula gelmeme nedenlerinin araştırılması, İlçe
Sınırlarında bulunan resmi kurumlarla ortaklaşa çalışmaların yapılması,
  Okul çağında olup da okul hiç kaydolmamış öğrencilerin tespiti ve okula kazandırılması,
  Okula kayıt edilememe sebeplerinin araştırılması,
  İlköğretim okullarından gelen e-okulla ilgili sorunlarının araştırılması ve çözümü,
  Ortaöğretim okullarından gelen e-okulla ilgili sorunların araştırılması ve çözülmesi
  Müdürlüğümüzce çözülemeyen konuların Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüklerle yazışma
yapılarak çözülmesi
  Çocuk Mahkemelerinden gelen eğitim tedbiri uygulaması gerekil olan çocukların eğitime
kazandırılma çalışmalarının iş ve işlemlerinin yürütülmesi
  Okullarımızın eğitim öğretime açılması ve kapanması törenlerinin iş ve işlemlerinin
yürütülmesi,

                       41
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  Eğitim öğretime hazır hale gelen yeni İlköğretim ve ortaöğretim binalarının açılışının
yapılması

4.3.7. Yaygın Eğitim Bölümü

Yaygın Eğitim; Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan
veya bu kademesinden çıkmış bireylere gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için
örgün eğitimin yanında veya dışında onların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde yaşam boyu
yapılan eğitim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür.

Yaygın Eğitimin Amacı ise başta okur-yazar olmayan halkımızı okur-yazar hale getirmek,
Vatandaşlara Atatürk devrimlerini, Cumhuriyet esaslarını, hukuk, demokrasi yöntemini
anlatmak, benimsetmek, bağımsız düşünce, karşılıklı anlayış, sevgi, saygı, hoşgörülük duygularını
geliştirmek, aile, toplum hayatı yurttaşlık görevleri ve ilkyardım gibi temel konularda bilgi ve
alışkanlıklar kazandırmak, bilimsel düşünme, planlı ve metotlu çalışma alışkanlıkları
kazandırmak, yurdumuzun özellikleri, imkan ve kaynakları ile tanıtmak, tam bir dünya görüşü
kazandırmak, boş zamanlarını faydalı şekilde kullanmalarına, iş ve meslek edinmelerine
yardımcı olmak, her alanda yaratıcı kabiliyetlerini ve teşebbüs güçlerini geliştirmektir.

4.3.8. Hizmet içi Eğitim Bölümü

Hizmet içi eğitim, bir meslek elemanının mesleğine aday veya asil olarak girişinden çeşitli
nedenlerden işinden ayrılana kadar geçen sürede bilgi, beceri ve tutumlarında değişiklik
yapmaya, gelişme ve yenileşmeye yönelik etkinliklerin tümü olarak tanımlanabilir.

Personelin yetişme kaynağından çıkışta görülen olumsuz durumların giderilmesi için eğitim
gerekmektedir.

    Hizmetiçi eğitim;

    Daha verimli hizmet üretimi,
    Daha nitelikli hizmet üretimi,
    Daha ekonomik hizmet üretimi, sağlamaktadır.

Müdürlüğümüz Hizmet içi Eğitim Bölümü başta Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
olmak üzere, diğer genel müdürlükler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdürlüğümüzün ilgili tüm
bölümleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteler ile işbirliği kurarak yönetici, öğretmen ve
                     42
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
diğer personele hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızın açmış
olduğu faaliyetlere katılacak olan personel gerekli duyuru yapılır.

 4.3.9. İlk Atama Bölümü

Sınıf Öğretmenlerinin İsteğe, Özre ve Zorunlu Hizmete Bağlı Yer Değiştirme başvurularının kabul
edilmesi, kontrollerinin yapılarak onaylanması, alan değişikliğine bağlı yer değiştirme
başvurularının kabul edilmesi, elektronik başvuruların kontrol edilerek onaylanması ve
Bakanlıkça uygun görülerek atamaları yapılan öğretmenlerin kararnamelerinin Okul - Kurum
Müdürlüklerine gönderilmesi.

a) İlk Atama

b) Kurum İçi Atama

c) Kurumlar arası İlk Atama

ç) Açıktan Atama

d) Kurum İçi Yeniden Atama

e) Kurumlar arası Yeniden Atama

f) Açıktan Atama için başvuruların duyurusunu Okul - Kurum Müdürlüklerine bildirmek, ataması
yapılan öğretmenlerin kararnamelerinin Okul - Kurum Müdürlüklerine gönderilmesi.

Bölümümüzce yapılan tüm iş ve işlemlerde dayanak oluşturulan mevzuatlar aşağıda
gösterilmiştir. ( Referans: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 3797sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin, Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, Milli
Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Talim
ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı)

4.3.10. Norm Kadro Bölümü

MEB’nın İLSİS-MEBBİS projesi çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Bakanlığımızın tüm Genel Müdürlükleri ile koordineli çalışma, projenin uç kullanıcılara tanıtımı
ve kullanımının sağlanması, Norm Kadro Uygulamaları kapsamında ilçemizdeki tüm resmi
                     43
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
kurumların norm kadrolarının belirlenmesi ve onaylanması, Müdürlüğümüzün Web Hizmetleri
ile e-posta hizmetlerinin düzenli sağlanması ve bölümlere e-posta hizmetinin verilmesi.
Öğretmen alımlarında Başvuru merkezlerinin oluşturulması ile onaylama işlemlerinin yapılması
ve sorunlara çözüm bulunması işlemleri. Bakanlığımızın elektronik ortamda aldığı merkezi
sınavlar ile MTSK ve diğer sınavların müracaatlarının alınması, özel ve resmi kurumlara destek
sağlanması işlemleri yapılmaktadır.

4.3.11.Kültür Bölümü

18 Ocak 1995 tarih ve 22175 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Milli
Eğitim Müdürlükleri yönetmeliğinin 11.Maddesinde belirtilen aşağıdaki maddelerle açıklanan iş
ve işlemler:

1-Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü ve güzel sanatlar alanlarında Yurt içi ve yurt dışında
yapılan çalışmalardan Bakanlıkça Programa bağlananların yürütülmesini sağlamak, eğitim
kurumlarında Türkçe’nin doğru ve düzgün konuşulması ve yazılması için çeşitli etkinlikler
düzenlemek, okul gazetesi çıkarılmasını teşvik etmek ve bu amaçla danışmanlık hizmetlerini
yürütmek;

2-Okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için alınacak tedbirleri belirlemek,
yetkili makamlara sunmak, bu amaçla okul ve sınıf kitaplıkları açılmasına yardımcı olmak;

3-Milli kültür zenginliklerinin araştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılarak yaşatılmasına
yönelik programlar hazırlamak, çalışmalar yapmak;

4-Sağlık, beslenme, çevre, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitici programlar hazırlamak ve
eğitim kurumlarında uygulanmasını sağlamak;

5-Eğitim faaliyetlerinin; Milli Eğitim genel amaç ve temel ilkeleri, okulun amaçları, Atatürk İlke
ve İnkılapları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, öğrencileri her türlü bölücü, yıkıcı ve
zararlı etki ve davranışlardan korumaya yönelik okul, ilçe ve il bazında sempozyum, panel,
münazara gibi etkinlikleri gerçekleştirmek;

6-Milli Eğitim Danışma Kurulu ve Eğitim Komisyonunun çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek;

7-Bakanlıkça düzenlenen yarışmaların il düzeyinde mevzuata uygun olarak yürütülmesini
sağlamak;
                    44
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
8-Her yıl kitaplıktan yararlanan öğrenci ve öğretmenlere ait istatistiki bilgileri değerlendirmek;

9-Film, radyo, televizyon ile eğitim ve öğretim hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmek;

Ayrıca;

  a) Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gönderilen anket çalışmaları ile
ilimizdeki üniversitelerde yüksek lisans, doktora ve araştırma görevlilerinin yaptıkları bilimsel
araştırmalarda yapacakları anket çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek;

4.3.12.Mesleki Ve Teknik Atama Bölümü

İlçemizde bulunan Halk Eğitim Merkezi, 1 Kız Teknik, 1 Ticaret Turizm, 1 Adalet Meslek Lisesi 1
Sağlık ve 2 Özel Eğitim Genel müdürlüklerine bağlı toplam 7 okul ve kurumumuzun iş ve
işlemlerinin yürütülmesi.

4.3.13. Muhasebe Özel Bütçe Bölümü

Genel Bütçe Bölümü

    a) Maaş

    b) Ek Ders Ücreti

    c) Tedavi ve Yolluklar

    d) Kurs ve Etüt Ücretleri

    e) Maaş Nakil İl Muhabereleri

    f) Elektrik-Su Doğalgaz Ödemeleri

    g) Hastane-Eczane ödemeleri

    h) İlçelerin ödenek işlemleri

    g) Personel Restoran ve Mutfak Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

  Özel Bütçe Bölümü: İlköğretim Okullarının Kantin işlerini – Elektrik- Su – Doğalgaz –Telefon
   fatura ödemeleri- İnşa edilen ve ek yapılan bölümlerin hak edişlerini ödemek,

                     45
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  İlçemizdeki resmi ilköğretim okullarının giderlerini 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
  gereğince İl Özel İdare Müdürlüğü Bütçesinden ayrılan ödeneklerle ve bu ödeneklere yardım
  mahiyetinde Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerle karşılanması,
  İlçemizdeki resmi ilköğretim okullarının elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin ödenmesi için
  ödenek durumuna göre İl Özel İdare Müdürlüğünce gönderilen ödeneklerle elektrik, su ve
  doğalgaz giderlerinin zamanında ödemelerinin yapılması,
  Ödenek yetersizliği nedeniyle senesi içinde ödenemeyen elektrik, su, doğalgaz v.b. borçlar da
  bir sonraki yıl geçen yıl borçları harcama kaleminden ödenmek üzere İl Milli Eğitim
  Müdürlüğüne bildirilmesi.

4.3.14. Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Bölümü

  Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında değişiklik yapılmasına dair
  03.11.1989 gün ve 20331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 385 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararname ile ana hizmet birimleri arasında kurulan Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik
  Dairesi Başkanlığı, Bakanlığa bağlı örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarındaki Beden Eğitimi,
  Spor ve İzcilik faaliyetleri ile ilgili bütün hizmetlerin yürütmesi,
  385 sayılı Kanun Hükmünde kararname doğrultusunda ve 01.04.1991 gün ve 20832 sayılı
  Resmi Gazete ile 13.05.1991 gün ve 2336 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Okul Spor
  Kolları Yönetmeliği” çerçevesinde, Okullar arası sportif yarışmaların yürütülmesi,
  Söz konusu sportif faaliyetlerin; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve
  Görevleri Hakkındaki Kanunun 29.maddesi gereğince, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile
  koordineli bir şekilde yürütülmesi.

4.3.15. Okul Öncesi Atama Bölümü

  Okulöncesi  eğitimin  yaygınlaştırılması,  okullaşma   oranının  yükseltilmesi  amacıyla
  ilçelerimizdeki her tür ve derecedeki okulların fiziki kapasitelerinden yararlanılarak,
  bünyelerinde anasınıfı, müstakil anaokulu ve Kız Meslek Liseleri bünyesinde uygulama sınıfı
  açılması eğitim-öğretimin sağlanması ile bu öğretim kurumlarında çalışan öğretmen
  atamalarının iş ve işlemlerini yürütmesi,
  Okulöncesi Eğitim Kurumları öğretmen ihyacını karşılamak üzere Kadrosuz Usta Öğretici
  görevlendirilmesi yapılması,
  İlimiz okulöncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin
  Koordinatör Okul Müdürlüklerince doldurulan Yıl Sonu Değerlendirme formlarının
  incelenmesi yapılmaktadır.
                      46
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  4.3.16. Ortaöğretim Atama Bölümü

Kültür branşı öğretmenlerinin İsteğe, Özre ve Zorunlu Hizmete Bağlı Yer Değiştirme
başvurularının kabul edilmesi, kontrol edilip onaylanması, alan değişikliklerine bağlı yer
değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onaylanması ve Bakanlıkça uygun görülerek
atamaları yapılan öğretmenlerin kararnamelerinin İlçemiz Okul-Kurum Müdürlüklerine
gönderilmesi. İlk Atama, Kurumlar arası İlk Atama, Açıktan Atama, Kurum İçi Yeniden Atama ve
Açıktan Atama için başvuruların duyurunun yapılarak ataması yapılan öğretmenlerin
kararnamelerinin gönderilmesi, Fen ve Sosyal Bilimler Lisesine müracaat eden öğretmenlerin
başvurularının kontrol edilip onaylanması, Bölümümüzce yapılan iş ve işlemlerde dayanak
oluşturan Kanun, Genelge, Yönerge, Tüzük ve Mevzuatlar aşağıda gösterilmiştir.

   1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
   3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
   Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği
   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına Dair İlişkin Yönetmelik
   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği
   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İliştin
Yönetmelik
   Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararı

     4.3.17. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü

2009-2010 Eğitim Öğretim yılı başında Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca ilçemiz okullarında yardıma muhtaç öğrencilere giyim,
kırtasiye ve nakdi yardımlar yapılmıştır.

2009 Yılı içerisinde ilçemiz Resmi Okul ve Kurumlarımızdan toplam 36 emekli olan idareci,
öğretmen ve personele 24 Kasım 2009 Öğretmenler günü kutlamaları çerçevesinde hizmet şeref
belgeleri takdim edilmiştir.

   Öğretmenevleri, lokaller, öğretmen eğitim merkezi ve tatil köyleri ile diğer sosyal tesislerin
açılması, kurulması, bu tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
   Müdürlüğümüze bağlı okul bünyelerinde bulunan ait sosyal tesislerin ve lojmanların ve
                     47
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
müştemilatların tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  Öğretmenevlerimizi kültür yuvaları haline getirmek,
  İnsan merkezli hizmet sunmak,
  Hizmet sunumunda objektiflik, İnsana saygı, genellik ve eşitlik sağlamak,
  Birlik, bütünlük ve ulusal değerlere bağlı kalmak,
  Yönetimde şeffaflık sağlamak,
  Üyelerimizin ve öğretmenlerimizin memnuniyeti,
  Paydaşlara odaklı hizmet,
  Genellik ve eşitlik ilkesinden sapmamak,
  Çağdaş yaşam normlarına uygun hizmet,
  Minimum maliyetle maksimum yarar sağlamak,
  Eğitim çalışanlarının sanatsal ve kültürel etkinliklerine ortam oluşturmak.
  Üye ve öğretmenlerimizin bilim ve teknolojik gelişmeleri takip etmeleri için ortam
hazırlamak.

4.3.18. Özel Dershaneler Bölümü

  Özel dershane ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerine teklif edilen personel için ders ücretli
  olanlara kaymakamlık onayı alınması, kadrolu olanlar için ise geçici Kaymakamlık onayı
  alınması
  Adaylık işlemlerinin takibi,
  Özel dershane ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görevli personelin özlük
  yazışmaları,
  Özel dershane ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurum açılış müracaatları, nakli,
  devri, kurucu temsilcisi ve yerleşim planı değişikliği işlemleri,
  Denetim tebliğlerinin takibi,
  Müracaat ve şikâyetlerle ilgilenilmesi

4.3.19. Özel Kurslar Bölümü

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Öğretim
Kurumları Standartlar Yönergesi ve bunlara dayalı genelge ile tamimlere göre; Özel Muhtelif
Kurslar (Bilgisayar, İngilizce, Muhasebe, Cilt Bakımı, Kur’an Kursu v.b) Özel Motorlu Taşıt ve
Sürücüleri Kursu, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili aşağıdaki işlemler
gerçekleştirilmektedir.


                     48
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  Şirket ya da şahıslar tarafından açılması istenen kurumlara ait evrakların kontrolü ve İl Milli
  Eğitim Müdürlüğüne sunulması.
  Kurum nakli, isim ve kontenjan değişikliği ile ilgili iş ve işlemlerin İl Milli Eğitim
  Müdürlüğüne sunulması.
  Kurum müdürü ve personel teklif –atama işlemleri,
  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının grup açma, test ve direksiyon sınavlarının takibi,
  Motorlu Taşıt Sürücüleri Adayları Sistemi işlemleri (MTSAS)
  Kurumların Program ilaveleri ile ilgili işlemler.
  İzinsiz kurs faaliyetlerinin iş ve işlemleri,
  Personelin görev yeri tespiti ile ilgili işlemler,
  Kurumların yerleşim planı değişikliği işlemleri,
  Kursların genel denetim sonucu tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi hususunda yapılan
  yazışmalar ve bunların takip işlemleri
  Şikayet dilekçelerinin işleme alınması,
  Kurucu temsilcisi değişikliği iş ve işlemleri,
  Günlük iş ve işlemlerin yürütülmesi,

4.3.20. Özel Okullar Bölümü

  Müdürlüğümüze özel okul açmak için gelen girişimcilere müracaat esasında istenen
  dokümanlar ve hazırlanacak evraklar hakkında bilgi verilmesi,
  Kurum açmak isteyen girişimciler tarafından hazırlanan evraklar Kurum açma müracaat
  formu İlçe Kaymakamımızın havalesinden sonra Bölümümüzde incelenerek, İl Milli Eğitim
  Müdürlüğüne yazılarak ilgiliye elden teslim edilmesi,
  Daha önceden açılmış olan okulların nakil ve kontenjan değiştirme talepleri de yönetmelikte
  belirtilen evraklarla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulması.

4.3.21. Özlük Kadro-Terfi Bölümü

  İlçemizde görevli tüm personelin derece/kademe ilerlemelerinin takibi, sağlanması ve bu
  konuya ilişkin yazışmalar.
  Farklı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına (Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu) bağlı geçen
  hizmetlerin Emekli Sandığına bağlı hizmetlerle birleştirilmesi, müdürlüğümüz bünyesinde
  görevli olanların emekli keseneğine esas terfilerinin takip edilmesi.
  İntibakla ilgili mahkeme kararları (Bulgaristan’da öğretmenlikte geçen hizmetlerin,
  sözleşmeli öğretmenlik hizmetlerinin değerlendirilmesi gibi) gereğinin yapılarak maaş ve
                      49
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  müktesep terfilerinin düzenlenmesi.
  Müdürlüğümüzde görevli tüm personelin askerlikte geçen hizmetlerin 1327/84. Madde
  gereği maaş terfilerinde değerlendirilmesi.
  5234 sayılı yasanın 1. fıkrası ile –eski hükümlere bağlı kalınarak yeniden düzenlenen- 657
  sayılı kanunun 36/A maddesi 12/d fıkrası ve 142 seri nolu devlet memurları genel tebliği
  gereği memuriyette iken öğrenim durumu değişen ve lisans tamamlayanların, ayrıca, önceki
  yıllarda terfi kaybı bulunanların 331 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği
  intibaklarının düzenlenmesi ve terfilerinin sağlanması.
  Ücretsiz izinde geçip Emekli Sandığınca fiili hizmetine eklenen sürelerin emekli keseneğine
  esas aylığında değerlendirilmesi.
  ilçemizde görevli tüm personelin unvanlarından veya mezuniyet durumlarından dolayı
  memuriyete girişlerinde farklılık olan(Mühendis, Biyolog unvanı, dört yıllık lise, Teknik
  Eğitim Fakültesi mezuniyeti gibi) personelin 657 sayılı kanunun 36/A maddesi ilgili fıkraları
  gereği mezuniyetlerine veya unvanlarına göre terfilerinin sağlanması.
  İlçemizde görevli tüm personelin adaylıkta veya stajyerlikte geçen sürelerin 1897/159.
  Madde gereği terfilerinde değerlendirilmesi.
  Kurumumuzdan önce Emekli Sandığına bağlı çalışmaları bulunanların önceki hizmetlerinin
  değerlendirilmesi.
  Terfi durumunda yanlışlık olduğunu düşünen personelin terfi durumlarının kontrolü,
  ilgililere bilgi verilmesi, gerekli hallerde düzeltme yapılması.
  Kadrosu İlçemizde bulunan EÖH, GİH, THS, YHS kadrolarında görevli tüm personelin kadro
  kayıtlarının ilsis’e işlenmesi.
  Kadrosu ilçemizde bulunan EÖH, GİH, THS, YHS kadrolarında görevli tüm personelin ilsis
  kadro kayıtlarının gözden geçirilmesi ve varsa yanlışlıkların düzeltilmesi.
  İlçemizde görevli tüm personelin 139 Seri No’lu tebliğe göre altı yıllık sicil notundan terfi hak
  edenlerin durumlarının incelenmesi, terfilerinin sağlanması.
  123 Seri No’lu tebliğe göre açıkta geçen sürelerin değerlendirilmesi.
  Kalkınmada öncelikli iller kapsamında çalışmaları bulunup, 418 Sayılı Kanun Hükmünde
  Kararname gereği terfi başvurusunda bulunanların, durumlarının incelenerek ilgili illerle
  yazışma yapılması; ilgili illerce terfileri sağlandığında gerekli terfi düzeltmelerinin yapılması.
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce emekliye ayrılan personelin intibaklarında çelişki
  bulunduğunun bildirilmesi durumunda, ilgililerin terfi seyrinin incelenerek gerekli intibak,
  terfi düzeltme ve yazışmaların yapılması.
  Önceki yıllarda yapılıp ara verilmiş hizmetlerin hizmet ihyası kapsamına girip girmediğinin
  incelenerek gerekli görülenlerin ihyası için Emekli Sandığına bildirilmesi, Emekli Sandığınca
                     50
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  ihya edilen hizmetlerin ilgili birimlere gönderilmesi.
  Vekil öğretmenlikte veya vekil imamlıkta geçen hizmetlerin fiili hizmetine eklenmesi için
  Emekli Sandığına bildirilmesi, Emekli Sandığınca fiili hizmetine eklendiği bildirilenlerin ilgili
  yerlere gönderilmesi.
  Yukarıda belirtilen konular kapsamında gereken tüm yazışmaların yapılması.
  Bakanlığımız kadrosunda görev yaparak emekliye ayrılmış personelden kadro derecesi
  uygun olanların hususi damgalı pasaport yazışmalarının yapılması, hali hazırda görevde
  bulunan müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlarda görevli personelden kadro derecesi
  uygun olanların pasaport talep formlarının incelenmesi, Bakanlığımızca görevli izinli olarak
  yurt dışına gönderilenlerin hizmet damgalı pasaport talep formlarının incelenmesi.
  Hususi ve hizmet damgalı pasaportlara ilişkin tüm yazışmalar.

4.3.22. Özlük Bölümü

  Özlük Bölümüne ait gelen evrakı ayırmak ve memurlara vermek, yazıların yazılmasını
  sağlamak.
  Sendikalarla ilişkiler bölümünün tüm yazışmalarını takip etmek.
  İlsis ile ilgili tüm yazışmaları ve bilgi düzeltmelerini takip etmek
  Emeklilik işlemleri
  Askerlik Tecil işlemleri
  Askerlik Borçlanma İşlemleri
  Ücretsiz izin borçlanma işlemleri
  Devlet memurluğuna son ve çıkarılma işlem yazışmaları
  Takdir ve Teşekkür belgelerinin ilsis modülüne işlenmesinin takibi.
  Çekilme işlemleri (İstifa-Müstafilik işlemleri)
  Askere giden ve doğum nedeniyle ücretsiz izin alan personelin iş ve işlemlerinin takibi.
  Bölümden çıkan tüm yazıların paraf edilmesi
  Önişlem ve Sicil işlemleri ile ilgili yazışmaların kontrolü
  Tüm iş kontrollerinin yapılması
  Çeşitli yazışmalar
  Bölüm ile ilgili gelen e-maillerin takibi.
  İlçemizde görev yapan tüm Müdür, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı öğretmen,
  memur ve hizmetlilerin terfi durumlarını takip etmek ve okullardan gelen terfileri İlsis Özlük
  Modülüne işlemek.
  Son altı yıllık sicil not ortalaması 90 puanın üzerinde olan personelin tespitinin yapılarak

                      51
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  01/01 tarihleri itibariyle bir kademe verilmesi ve buna göre ilsis bilgilerinin güncellenmesi.
  Hizmet birleştirme işlemlerinin İlsis kaydına işlenmesi.
  Yurt dışına çıkacak olan personele ait Kaymakamlık onaylarının alınması.
  Aylıkla Ödüllendirilecek personelin tespiti ve onayı ile ilgili yazışmaların yapılması.
  İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen e-maillerin takibi ve işlemlerinin yapılması.
  Mazeret ve sağlık izin raporlarının onaylarının alınması ve Okullarına üst yazı ile bildirilmesi.
  İlsis Özlük Modülünde durum raporlarının takibi ve raporlamalara göre bilgilerin
  güncellenmesi.
  İlçemizde görev yapan personelden ücretsiz izne ayrılanların, askerlik yapanların, yüksek
  lisans mezunu olanların ve 4 yıllık lise mezunlarının terfilerini yapmak.
  Takdir ve Teşekkür belgelerinin ilsis modülüne işlenmesi.
  Sendikalar ile ilgili tüm yazışmalar ve sendika üyelerinin takibi. Sendika Tevkifat listelerinin
  hazırlanması.
  İlçemize atanan öğretmenlerin sicil dosyalarının teslim alınması ve eksik evraklar var ise
  istenmesi takibi.
  İlçemiz öğretmeni iken, İliçi ve İldışına atanan öğretmenlerin sicil dosyalarının gönderilmesi
  ile ilgili yazışmalar.
  Sicil raporlarının düzenlenmesi ve İlsis Özlük Modülüne işlenmesi.
  İlsis Özlük Modülünde personel bilgilerinin güncellenmesi.
  İlsis Özlük modülünde bulunan sicil raporları ile ilgili raporlamaları takip ederek eksik
  sicillerin istenmesi .
  Okul Müdürlerinin yıllık izinlerinin takibi.
  İliçi sıra atamaları ile ilgili İlsis müracaatlarının onaylanması.
  İldışı özür grubundan atamaların ilsis modülünden onaylanması.
  Müdür, Müdür Başyardımcılığı, Müdür Yardımcılığı atamaları ile ilgili tüm yazışmalar.
  Emeklilik işlemlerinin takibi.
  Emekli olan istifa eden öğretmenlerin hizmet cetvellerinin çıkarılması
  Hizmet birleştirme işlemlerinin takibi.
  Nöbet çizelgelerinin takibi
  Personelin Yıllık izinleri ile ilgili iş ve işlemlerin takibi.
  Okul Müdürlerinin yıllık izinlerinin takibi.
  İlçemizde görev yapan öğretmenlerin görevlendirme onaylarının alınması ve iptal onayları.
  İlçemizde çalışan stajyer personelin stajyerliğinin kaldırılması ile ilgili yazışmalar ve ilsis
  bilgilerinin güncellenmesi.
  İstifa ve müstafi durumuna düşen personelin yazışmaları.
                       52
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  Askere giden ve doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılanların onaylarının alınması ve İlsis
  bilgilerinin işlenmesi.

4.3.23. Sağlık Bölümü

25.09.2006 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında imzalanan “Okul Sağlığı”
protokolü kapsamında yer alan amacı; yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller
yetiştirilmesi, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi olan Beyaz
Bayrak Projesi bu senede devam etmektedir. Bu projeye katılan Okullarımızın listesi İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir.

1-2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Okul Sağlığı (Ergen ve Üreme Sağlığı) semineri vermek
üzere İlçemizden bir formatör öğretmen görevlendirilmiştir.

2-İlçemiz resmi okullarının su depoları ile ilgili analiz sonuçları çıkartılmıştır. Sonuç olarak
Okullarımızın su depolarının dezenfekte ve temizlik işlemlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

3-Pandemik A H1N1 Virüsü ile ilgili ilçemiz okullarından aşı olacak ve olmayacak öğrenciler
tespit edilmiştir.

  a. Aşı olacak öğrenci sayıları  :1622
  b. Aşı olmayacak öğrenci sayılar :34468 dır.

Müdürlüğümüz adına öğretmen ve Milli Eğitim mensupları adına her türlü sağlık işlemlerinin
yürütülmesi, eğitimlerinin verilmesi, öğrencilerin her türlü sağlıklı ve hijyenik koşullarda eğitim-
öğretimlerini sürdürmeleri için gerekli her türlü tedbirlerin alınması, öğretmen ve öğrencilerin
sağlıklı yaşaması için gerekli bilgilendirmenin kamu kurumu ve kuruluşların özel sivil toplum
örgütleri vasıtası ile sağlanması. Öğrencilerin sağlık kontrollerinden geçirilmesi.(Referans:18
Ocak 1995 tarih ve 22175 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim
Müdürlükleri yönetmeliğinin 11.Maddesinde belirtilen aşağıdaki maddelerle açıklanan iş ve
işlemler)

1-Eğitim kurumlarında toplum, insan sağlığı ve çevreyi kuruma konularında halka açık kurs,
seminer ve konferanslar düzenlemek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek.

2-Koruyucu sağlık önlemlerini belirleyerek, uygulamaya koymak, eğitim kurumlarında
öğrencilere yönelik sağlık taraması ve aşı hizmetlerinin bir plan dahilinde yürütülmesini
sağlamak, buna dair iş ve işlemleri yürütmek.
                     53
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
3-Öğrenci öğretmen ve diğer personelin sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

4-Öğrencilerin beslenme eğitimi ile ilgili faaliyetleri takip etmek, buna dahil hizmetleri bir plan
dahilinde yürütmek

5-Ergenlik dönemi projesi ile ilgili çalışmalar.

6-İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilköğretim
okullarında öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı çalışmaları.

7-Bakanlığımıza bağlı sağlık meslek liselerinin iş ve işlemleri. (Öğrenci, öğretmen, araç gereç
gibi)

8-İlimizde görevli Milli Eğitim mensuplarının tereddütlü sağlık raporlarının istenmesi halinde
Yasa, Yönetmelik ve emirler doğrultusunda tetkiki ve görüş bildirilmesi.

9-Sağlıkla ilgili istatistiklerin toplanarak, İl Sağlık Müdürlüğüne ve Bakanlığa gönderilmesi
işlemleri.

10-İl dışı, kadroları Müdürlüğümüzde bulunan azınlık okullarında ve yurt dışında görevli
personelin sevk işlemlerini yürütmek.

11-Diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına dönük
plan ve programların hazırlanması.

12-Sağlık kurumlarında tedavi gören İlimiz Milli Eğitim Mensuplarının tedavi giderlerine ait
faturalarının ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi ve Müdürlüğümüz personeline
sağlık karnelerinin dağıtımı.

4.3.24. Sivil Savunma Bölümü

  Milli Eğitim Binaları dâhil Resmi-Özel tüm okul ve kurumların sivil savunma planı ile tedbir
  planı dosyalarını kontrol etmek ve makamlardan onay almak.
  İstemeleri halinde; tüm resmi ve özel kurumlara Özel Güvenlik Onayı almak, Gizlilik dereceli
  yerlerde çalışan personelin Güvenlik soruşturmalarını yapmak

4.3.25. Strateji Geliştirme Bölümü

  Hizmet birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
                     54
        Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
    Genel nüfus sayımı sonuçlarını eğitim hizmetleri yönünden değerlendirmek,
    Eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kısa ve uzun vadeli plânlar hazırlamak,
    Eğitim faaliyetlerini istatistiki verilere dayalı olarak yorumlamak ve bu amaçla gerekli iş ve
    işlemleri yürütmek ve öğretim kurumlarını bina, atölye, derslik, araç gereç, öğrenci,
    öğretmen ve benzeri durumunu gösteren istatistiki bilgileri edinmek, tutmak ve bu yöndeki
    gelişmeleri takip etmek, Hizmetlerin hızlı, doğru ve verimli yürütülmesini sağlayıcı çalışmalar
    yapmak,
    Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlardan Milli Eğitim İstatistikleri (MEİS)’nin internet
    üzerinden veri girişlerinin kontrol etmek ve istatistik raporlarının hazırlamak,
    Müdürlüğümüz istatistiklerini açıklamak, yayımlamak, bölümlerin, kurumların ve kişilerin bu
    yöndeki taleplerini yasal çerçevede karşılamak,
    Toplam Katile Yönetimi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
    Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Çalışmalarının yürütmek,
    Diğer birimlerle hizmetin gerektirdiği iş birliğini sağlamak,

4.3.26. Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtım Bölümü

    Bakanlığımız Yayımlar Dairesi Başkanlığınca Ücretsiz Ders Kitapları Temini Projesi
    Kapsamında temin edilerek ilçemize gönderilen kitapların ilk ve ortaöğretim kurumlarında
    okuyan öğrencilerimize sağlıklı ve zamanında ulaştırılmasını sağlamak,
    Öğrencilerimize ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile öğrencilerce artık kullanılmayacak
    durumdaki kitap, defter ve benzeri materyalin geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine
    kazandırılması ve okullarımıza bu yolla gelir temin edilmesi amacıyla Atık Kağıt Projesi
    kapsamında toplatılarak satılmasını sağlamak,
    Öğrencilerimizin karne, diploma ve başarı belgesi ihtiyacını tespit etmek, Bakanlığımızca
    ücretsiz gönderilen bu belgelerin okullarımıza ulaştırılmasını sağlamak,
    Bakanlığımızca öğretmen, öğrenci ve eğitim kurumlarının ihtiyacı için ilimize gönderilen her
    türlü yayını ilgililerini ulaştırmak.

4.3.27. Yatırım ve Tesisler Bölümü

    İlk Yatırım Bölümü

    İlköğretim Okulu yapımlarının gerçekleştirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
     koordineli bir şekilde çalışılarak ihtiyaca göre belirlenen Taslak İlköğretim Yatırım
     Programı onaylanmak üzere İl Milli eğitim Müdürlüğüne sunulması,

                        55
          Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
      İl Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanarak kesinleşen İlköğretim Yatırım Programında yer
      alan okullara ait arsa bilgi ve belgelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilmesi,
      Temin edilen arsa bilgi ve belgelerinin vaziyet planı hazırlanması amacıyla İl Özel İdaresi
      Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ihalesi yapılmak üzere İl Milli Eğitim
      Müdürlüğüne gönderilmesi,
      Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu e-Yatırım Programına onarım tekliflerinin girilmesi ile
      ilgili olarak; Programa okullar tarafından girilen onarım tekliflerinin İlçe Milli Eğitim
      Müdürlüğünce onaylanması, onarıma ihtiyaç duyulan okulların e-Yatırım Programından İl
      Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanarak, bütçe dahilinde hazırlanan program İl Özel
      İdaresine ihale edilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilmesi,

Dayanak oluşturan yasal mevzuatlar aşağıda gösterilmiştir.

       4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
       4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu
       3194 Sayılı İmar Kanunu
       5256 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
       Kamu İhale Genel Tebliği
       Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
       Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği

  Orta Yatırım Bölümü

    Yatırım programında yer alan yatırımlarımıza ait bilgilerin Bakanlığımızın uygulamaya
    koyduğu E-Yatırım Programına girilmesi ve takip edilmesi,
    Ortaöğretim yapımlarının gerçekleştirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir
    şekilde çalışılarak ihtiyaca göre belirlenen Taslak Ortaöğretim Yatırım Programı onaylanmak
    üzere İl Milli eğitim Müdürlüğüne sunulması,
    İl Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanarak kesinleşen Ortaöğretim Yatırım Programında yer
    alan okullara ait arsa bilgi ve belgelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilmesi,
    Temin edilen arsa bilgi ve belgelerinin vaziyet planı hazırlanması amacıyla ihalesi yapılmak
    üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi,
    Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu e-Yatırım Programına onarım tekliflerinin girilmesi ile
    ilgili olarak; Programa okullar tarafından girilen onarım tekliflerinin İlçe Milli Eğitim
    Müdürlüğünce onaylanması, onarıma ihtiyaç duyulan okulların e-Yatırım Programından İl
    Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanması
                        56
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
Referans:

    4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
    4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu,
    3194 Sayılı İmar Kanunu,
    Kamu İhale Genel Tebliği,
    Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği,
    Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği

4.3.28. Personel ve Yönetici Atama Bölümü

Eğitim Kurumları Müdür, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı ile Genel İdare Hizmetleri ve
Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadroda görev yapan personelin isteğe bağlı yer değiştirme, ilk atama
işlemleri yapılması, atama ve nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kararnamelerinin Okul-
Kurum Müdürlüklerine gönderilmesi.

     1. İlk Atama.
     2. Kurum İçi Atama.
     3. Zorunlu Yer Değiştirme.
     4. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme.

Yönetici Atama işlemlerinde ilçemizde mevcut bulunan Okul ve Kurumlara İhtiyaç ve Norm
kadro doğrultusunda Okul Müdürü, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı ve Yeni açılan
okullara Kurucu Müdür Görevlendirilmesi, İsteğe bağlı Yönetici istifaları, isteğe bağlı İdareci
görevlendirilmeleri iptal işlemlerinin yürütülmesi. Okul ve Kurumların yönetici İstatistiğinin
tutulması, bilgilerin güncellenmesi

4.3.29. Yurt Dışı Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Bölümü

Bakanlığımız Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün ülkelerarası antlaşmalar
çerçevesinde Yüksek Öğretim görmek isteyen öğrencilerin Öğrenim Belgeleri ile ilgili Apostil
işlemleri,

  Bakanlığımız Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün ilgili emir ve yazıları
  doğrultusunda yurt dışında öğrenim görecek ortaöğrenim öğrencilerinin iş ve işlemleri,
  Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Topluluklarında görevlendirilecek öğretmenlerle ilgili
  Bakanlığımızdan bildirilen Sınavların öğretmenlere duyurulmak üzere okullarımıza

                      57
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  bildirilmesi. Sınava başvuruları sağlamak amacıyla müracaat eden öğretmenlerin
  belgelerinin İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü Yurt Dışı Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Bölümüne
  iletilmesi.
  Söz konusu sınavda başarı gösterdiği bildirilen öğretmenlerin mülakat ve sınav yerlerinin ve
  sınav sonuçlarının kendilerine bildirilmesi,
  İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze bildirilen Türk Cumhuriyetleri ile
  Türk Akraba Topluluklarından gelen gezi gruplarının ağırlanması ve gezdirilmesi ile ilgili iş
  ve işlemler,
  Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün kanalıyla Yurt dışında görev alacak
  öğretmenlerin belgelerinin komisyonda değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak amacıyla
  belgelerin gönderilmesi,
  İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilen Yurt dışında Eğitim Ataşesi, Eğitim Ataşe
  Yardımcısı, Okutmanlık görevi yapmak isteyenlere ait duyuruların, okul müdürlüklerimize
  bildirilmesi ve gitmek isteyenlerin belgelerinin Bakanlığa gönderilmesi,
  Dünya ülkelerinden İlimize gelen gezi gruplarından İlçemizde konaklamak üzere İlimiz Milli
  Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilen öğrenci gruplarının İlimizin tarihi ve turistik
  yerlerinin gezdirilmesi ve Eğitim Sistemimizin tanıtılması,
  Yurt Dışında görevlendirilecek öğretmenlerin iş ve işlemleri
  İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğünden ilçemize yönlendirilen Türk Cumhuriyetleri ile Türk
  Akraba Topluluklarından ve çeşitli dış Devletlerden gelen gezi gruplarından. İlimize gelen
  heyetlerin İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerinin gezdirilmesi için gelen gezi gruplarına
  mihmandar sağlanarak, Türk Kültürünün Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarına
  tanıtmak,
  Yurtdışında Eğitim Ataşesi, Eğitim Ataşe Yardımcısı, Okutmanlık görevi yapmak isteyenlere
  ait duyurular ve bununla ilgili işlemlerin yürütülmesi.
                     58
    Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
5. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Organizasyon Şeması
                                      Kenan ALKAÇ
                             Şerife Serpil    MEMUR
                             ÜŞENMEZ
                   Serpil Çakmak   ŞEF        İlhan TAŞKAYA
                   İlçe Milli Eğitim
                    Şube Müdürü             MEMUR
                             Berrin ÇELEBİ
                                ŞEF     Mustafa
                                      ÖZTÜRK
                                      MEMUR
                              Göksel KILIÇ
                                      Zehra GÜRBÜZ
                                      MEMUR
                               Asuman
                               ÖZTÜRK


                             Zeynel GÖZEL
                   Ersan Öksüz
                    İlçe Milli
                   Eğitim Şube
                    Müdürü        Hanife
                              HANEDAR


                             Dürdane KÖZ                             Onur KESKİN                    Dr. Recep     Derya ÖZTEKİN
                    Eryılmaz
                    İlçe Milli
                   Eğitim Şube
                    Müdürü      Cemal ÇATAR    Soner TEKER
          Halisİşler İlçe
          Milli Eğitim
           Müdürü
                             Meliha BOYACI
                   Ayhan ÖRENÇ
                     İlçe Milli
                    Eğitim Şube
                     Müdürü
                             Birol HAZIRBAŞ
                   Pınar ORHAN
                     İlçe Milli
                    Eğitim Şube
                     Müdürü
                             Hale Demirtaş
                      Harun
                   İlçe Milli Eğitim
                    Şube Müdürü
                              Melek Okur

                     ARGE

                             Gülcan Yeten                             Ekrem İŞBİLİR

                              Mitat Eren
                             Eğitici Bilişim
                             Teknolojileri
                             Formatörü      Necmiye
                             Özgür Şengül    YILMAZ,
                             Eğitici Bilişim
                             Tekn.
                             Formatörü     Kadime ERCAN
                              YARDIMCI
                              Himzetler
                    Bilişim
                   Koordinatörler             Yakup YAYLA
                      i


                                      Yasemin KILIÇ                                       İsmet GÜN

                               şöförler

                                      Niyazi SIRMA
                     59
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Personel Durumu
    Müdürlük personelinin unvanlara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.          Ünvanı                     Mevcut

          İlçe Milli Eğitim Müdürü            1

          Şube Müdürü                  4

          ARGE                      4

          Eğitici Bilişim Teknolojileri Koordinatörü   2

          Şef                      5

          Memur                     6

          Veri hazırlama Kontrol İşletmeni        9

          Hizmetli                    5

          Şoför                     2

          Yardımcı personel               2

          Kurye                     1

          TOPLAM                     41
                    60
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
     5.8.    Örgün ve Yaygın Eğitim Durumu
                   2002     2003       2004      2005       2006   2007       2008
Resmi Okul/Kurum sayıları
                   2003     2004       2005      2006       2007   2008       2009
Anaokulu               1       2       2        3        3       3        3

İlköğretim Okulu           28      28      28       30        30      30        30

Ortaöğretim Kurumu          14      14      14       14        15      15        15

Pratik Kız Sanat Okulu        1       1       1        1        1       1        1

Halk Eğitim Merkezi          1       1       1        1        1       1        1

Öğretmen Evi                                   1        1       1        1

Rehberlik Araştırma Merkezi                            1        1       1        1

Bilim ve Sanat Merkezi                                                      1

Toplam                45      46      46       51        52      52        53Özel Okul/Kurum          2002       2003     2004      2005       2006     2007       2008
sayıları             2003       2004     2005      2006       2007     2008       2009
Dershane             12      14        17       20        26      31        31
Anaokulu ve Anasınıfları     3       6         7        15        17      18        18
İlköğretim Okulu         11      13        14       16        14      14        14
Lise               6       5         7        11        13      12        12
Meslek Lisesi                                   1        1      2         2
Akşam Lisesi                                                  1         1

Sürücü Kursu           6       6         7        7        7      7         7
Muhtelif Kurs           28      30        34       33        33      29        29
Rehabilitasyon Merkezi                              4        4      3         3
Özel Yurt             5       5         6        6        6      7         7
Etüt Eğitim Merkezi        2       2         3        3        3      2         2

Özel Eğitim Kursu                                                1         1
Toplam              73      81        95       116       124     127        127Resmi Okulların Fiziki Durumları
                                                                 Bünyesind
                                                           Konferans
                                                                 Sınıfı Olan
                                   Laboratuv
                                               Uygulama
                                         Kütüphan
                                                     Toplantı
                      BT Sınıfı
                                                                  Okullar
                                          e Sayısı
               Derslik
                                    Atölye-
                             Salonu
                                                      Salonu                                                            Salonu
               Sayısı                      Sayısı
                                                                  e Ana
                             Spor
                                                Mes.

                                                Lab.
      Okul Adı
                                     ar
Yıldız Erten Anaokulu     -      -       -       -     -      -     -      -        -
Akatlar Anaokulu       -      -       -       -     -      -     -      -        -
Milli Saraylar Anaokulu    -      -       -       -     -      -     -      -        -


                        61
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
Ali Yalkın İlk.Öğ.       12  1    -  1   1   -    -  -  +
Anafartalar İ.Ö.O.       18  2    -  0   1   -    -  -  +
BernarNahum İ.Ö.O.       10  1    -  2   1   -    -  -  +
Beşiktaş İlköğ.        18  1    -  1   1   -    -  -  +
Burakreis İ.Ö.O.        9  1    -  1   1   -    -  -  +
Büyük Esma Sultan İ.Ö.O.    20  1    -  1   1   -    -  -  +
Cumhuriyet İ.Ö.O.       9  1    -  0   1   -    -  -  +
Dikilitaş Mehmetçik İ.Ö.O.   9  1    -  0   1   -    -  -  +
Murat Beyaz İ.Ö.O.       8  1    -  1   1   -    -  -
Gazi Mustafa K. İ.Ö.O.     17  1    -  1   1   -    -  -  +
Gaziosmanpaşa İ.Ö.O.      9  2    -  2   1   -    -  -  +
Hamiyet Gerçek İ.Ö.O.     9  1    -  1   1   -    -  -  +
Hasan Ali Yücel İ.Ö.O.     16  2    1  1   1   1    -  -  +
Hüseyin Aycibin İ.Ö.O.     10  1    -  0   1   -    -  -  +
Kılıçalipaşa İ.Ö.O.      9  1    -  1   1   -    -  -  +
Lütfi Banat İ.Ö.O.       23  4    1  1   1   -    -  -
Mahmut Erseven İ.Ö.O.     10  1    -  1   1   -    -  -  +
Nimetullah Mah. İ.Ö.O.     16  1    -  1   1   -    -  1  +
Org.Kami Saadet Güzey İ.Ö.O.  9  1    -  1   1   -    -  -  +
Ortaköy Hayat İ.Ö.O      9  1    -  1   1   -    -  -
Rahmi Kirişçioğlu İ.Ö.O.    10  2    -  0   1   -    -  -  +
Ş.Behçet Kemal Çağla İ.Ö.O.  14  1    -  1   1   1    1  1  +
Ş.Mehmet Emin Yurdakul İ.O   14  2    -  1   1   -    -  -  +
Şair Nedim İlköğretim Okulu  12  1    -  0   1   -    -  -  +
Tabiyeci Mehmet Emin Erg.
                9  1    -  1   1   -    -  -  +
İ.Ö
Tevfik Fikret İ.Ö.O.      16  1    1  2   1   -    -  -  -
İsmail Tarman İ.Ö.O      35  4    1  3   1   6    -  1  +
50.Yıl Sühey.Arta İ.Ö.O.    8  2    -  0   1   1    -    +
100.Yıl M.Kemal İ.Ö.O.     13  1    -  1   1   -    -  -  +
Mimar Sinan G.S.Müz.Bale
                40  -    -  0   1   -    -  -  -
İ.O.
Beşiktaş Atatürk And.Lisesi  33  1    1  3   1   -    1  1  -
Beşiktaş And. Lisesi      21  1    -  1   1   -    1  -  -
Etiler Lisesi         25  1    -  0   1   1    -  -  -
Kabataş Erkek And. Lisesi   21  2    1  3   1   -    -  -  -
Sakıp Sabancı And. Lisesi   18  1    -  4   1   -    1  1  -
Korkmaz Yiğit And. Lisesi   10  1    1  2   1   -    -  1  -
Yeni Levent Lisesi       25  1    -  3   1   1    -    -
Bingül Erdem Lisesi      27  2    -  2   1   1    -  1  -

                    62
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
 Levent Kız Meslek Lisesi     9      1    -     3       1   -   -          +
 Etiler And. Otelcilik Ve Tml   24     1    -     3       1   -   1     1     -
 Mehmet Ali Büyükhanlı Atml    19     4    -     1       1   4   -     -     -
 Rüştü Akın And. T. K. M. L.    22     1    -     14      1   -   -     -     +
 Ziya Kalkavan And. Dnz. M. L.   20     1    -     11      1   -   -     -     -
 Zübeyde Hanım And. KT AML     29     4    -     14      1   -   -     -     +
 İSOV Dinçkök And. Teknik L.    25     1    1     12      1   1   -     1     -                         2003' e Kadar             2003-2008 Yılları Arası
 Eğitim Yatırımları                Yapılanlar                 Yapılanlar
                      Devlet Bağış   Toplam           Devlet Bağış   Toplam
 Okul Öncesi                -        1        1     2     -      2
 İlköğretim                 19        8        27     2     1      3
 Genel Orta Öğretim             5        3        8     -     -      0
 Mesleki Teknik Orta Öğretim        3        3        6     -     1      1
 BT Sınıfları                5        1        6     51     4      55
 Bilgisayar Laboratuarı           7        2        9     18     7      25
 Akıllı Sınıf                -        -        0     8     130     138
 Projeksiyon Sayısı             11        4        15     74     369     443
 Fen Laboratuarı              12        5        17     2     15     17
 Kapalı Spor Salonu             2        4        6     1     3      4
 Kütüphane                 9        9        18     1     25     26      5.9.    OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI İSTATİSTİKİ VERİLER
 Beşiktaş ilçesinde 2009 Adrese Dayalı Nufus Kayıt Sisteminden (31.12.2009) alınan bilgiye göre
36 - 72 aylık çocuk sayısı 6147'dir.

         BEŞİKTAŞ'TA ÇOCUK SAYISI            Erkek        Kız         TOPLAM
          36 aylık çocuk sayısı      :      800         713           1513
          48 aylık çocuk sayısı      :      794         760           1554
    3 VE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAYISI         :      1594         1473          3067
          60 aylık çocuk sayısı      :      757         719           1476
          72 aylık çocuk sayısı      :      805         799           1604
    5 VE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAYISI         :      1562         1518          3080
   36-72 aylık TOPLAM çocuk sayısı        :      3156         2991          6147


         OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANAN 36-72 AYLIKÇOCUK SAYISI

 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANANLAR                         Erkek      Kız  TOPLAM
36-48 aylık çocuk sayısı                         :       698       604    1302


                        63
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
60-72 aylık çocuk sayısı                  :       737        645    1382

36-72 aylık TOPLAM çocuk sayısı               :       1435       1249    2684                                     Okul Öncesi Eğitim Birimleri
İlçedeki Okul Öncesi Eğitim Birimleri
                                        Çocuk Sayısı
 (Anaokulu/Anasınıfı)                          Erkek      Kız    TOPLAM
 3      Resmi Anaokulu                       261       233     494
 18     Özel Anaokulu                        669       562     1231
 26     Resmi İlköğretim Okulu Anasınıfı              455       403     858
 3      Resmi Ortaöğretim ok. Anasınıfı               50       51      101
                              TOPLAM    Erkek      Kız    TOPLAM

 50     Okul Öncesi Kurumda Çocuk Sayısı              1435      1249     2684                                   Okul Öncesi Eğitim Birimleri
 Okul Öncesi Şube Sayısı
                                     Öğretmen Sayısı
 (Anaokulu/Anasınıfı)               Şube     Erkek      Bayan       TOPLAM

 Resmi Anaokulu                    25      2        18        20

 Özel Anaokulu                    101      10        82        92

 Resmi İlköğretim Okulu Anasınıfı           43      3        41        44
 Resmi Ortaöğretim ok. Anasınıfı            6      0        7         7

                    TOPLAM   175       15      148         163
   İlçedeki Okul Öncesi Kurumlarda Şubelerdeki Ortalama Çocuk Sayısı             Bir şubedeki
                                                ortalama çocuk
                                                   sayısı
 (Anaokulu/Anasınıfı)              Şube        Öğrenci Sayısı

 Resmi Anaokulu                 25            494            19,76

 Özel Anaokulu                  101           1231            12,19

 Resmi İlköğretim Okulu Anasınıfı        43            858            19,95

 Resmi Ortaöğretim ok. Anasınıfı         6            101            16,83


                  TOPLAM    175           2684            15,34
                     64
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

                                                    2008'e göre
  Yıllara Göre Okul Öncesi Kurum Sayısı         2007    2008       2009
                                                      Artış Yüzdesi

Resmi Anaokulu                       2       3       3      %    0,00
Özel Anaokulu                        11       14      18      %    22,22
Resmi İlköğretim Okulu Anasınıfı              21       24      26      %    7,69
Resmi Ortaöğretim ok. Anasınıfı               3       3       3      %    0,00

                      TOPLAM     37      44       50      %    12,00
      5.10.   İLKÖĞRETİM KURUMLARI İSTATİSTİKÎ VERİLER
 Beşiktaş ilçesinde 2009 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (31.12.2009) alınan bilgiye göre 7-15 yaş
grubu çocuk sayısı 14,333'dür.

             OKULLAŞMA ORANI             Erkek          Kız        TOPLAM
     İlköğretim Okulu Çağı Nüfusu - Beşiktaş   :      7.458         6.875        14.333

    İlköğretim Okulu Öğrenci Sayısı - Beşiktaş  :      10.132         9.046        19.178

                                 Erkek %         Kız %        TOPLAM
        BEŞİKTAŞ'TA OKULLAŞMA ORANI     :
                               %  135,85      %   131,58       133,80

        NOT: Okullaşma oranı sonucu: İlçemiz, çevre ilçelerden de öğrenci almaktadır.    İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SAYISI                  Erkek      Kız      TOPLAM
                      2007-2008Öğretim Yılı
                                        8.141     7.355      15.496
                        Öğrenci sayısı
                      2008-2009Öğretim Yılı
   RESMİ İLKÖĞRETİM OKULARI                         7.705     6.991      14.696
                        Öğrenci sayısı
                      2009-2010Öğretim Yılı
                                        7.439     6.717      14.156
                        Öğrenci sayısı
                      2007-2008Öğretim Yılı
                                        2.498     2.193      4.691
                        Öğrenci sayısı
                      2008-2009Öğretim Yılı
    ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULARI                         2.637     2.322      4.959
                        Öğrenci sayısı
                      2009-2010Öğretim Yılı
                                        2.693     2.329      5.022
                        Öğrenci sayısı
                      2007-2008Öğretim Yılı
                                        10.639     9.548      20.187
                        Öğrenci sayısı
    RESMİ + ÖZEL İLKÖĞRETİM      2008-2009Öğretim Yılı
                                        10.342     9.313      19.655
            OKULARI        Öğrenci sayısı
                      2009-2010Öğretim Yılı
                                        10.132     9.046      19.178
                        Öğrenci sayısı  İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETMEN SAYISI              Erkek        Bayan       TOPLAM
 Öğretmen sayısı      2009-2010          RESMİ    294         513          807
                       65
          Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
                  Öğretim Yılı            ÖZEL     328       881        1.209

                                 TOPLAM       622       1.394       2.016                                                          Öğrenci
                  ŞUBE SAYILARI                          Şube
                                                           Sayısı
                                          RESMİ      466        14.156
               İLKÖĞRETİM KURUMLARI
                                           ÖZEL     458        5.022

                                         TOPLAM      924        19.178
     İlçedeki İlköğretim Okulları Şubelerdeki Ortalama Öğrenci Sayısı                   Bir şubedeki
                                                      ortalama öğrenci
 Resmi - Özel İlköğretim Okulları                Şube       Öğrenci Sayısı         sayısı

 RESMİ                             466         14.156            30,38
 ÖZEL                              458          5.022            10,97

 TOPLAM                             924         19178             20,76
                                İlköğretim Okullarının
          20,400            Yıllara Göre Öğrenci Sayılarının Karşılaştırılması
          20,200
          20,000
  Öğrenci Sayısı
          19,800
          19,600
          19,400
          19,200
          19,000
          18,800
          18,600
                  '2007-2008             2008-2009            2009-2010
               .    20,187               19,655              19,178
                 ALT YAPILARI İLE İLKÖĞRETİM OKULLARIMIZ
Resmi İlköğretim Okulu Sayısı                29     Özel İlköğretim Okulu Sayısı             13
Bilgisayar Laboratuvarı                   4      Bilgisayar Laboratuvarı                --

Bilgisayar Teknoloji Sınıfı                 6      Bilgisayar Teknoloji Sınıfı              --

Çok Amaçlı Salon                      9      Çok Amaçlı Salon                   4
Fen Bilgisi Laboratuvarı                  10     Fen Bilgisi Laboratuvarı               11
Kütüphane (Sınıf Kitaplıkları Hariç)            6      Kütüphane (Sınıf Kitaplıkları Hariç)         9
Konferans Salonu                      2      Konferans Salonu                   8
İşlik                            3      İşlik                         3
                            66
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
Ortak Laboratuvar                 2     Ortak Laboratuvar                  5
Rehberlik Servisi                 8     Rehberlik Servisi                  18
Kapalı Spor Salonu                3     Kapalı Spor Salonu                  11
Toplantı Salonu                  4     Toplantı Salonu                   8
Yabancı Dil Laboratuvarı             --     Yabancı Dil Laboratuvarı               2

      5.11.    ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İSTATİSTİKİ VERİLER


 Beşiktaş ilçesinde 2009 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (31.12.2009) alınan bilgiye göre 16-19 yaş
grubu KİŞİ sayısı 7,866'dır.

              OKULLAŞMA ORANI              Erkek         Kız       TOPLAM

   Ortaöğretim Okulu Çağı Nüfusu - Beşiktaş     :       4.125        3.741        7.866

  Ortaöğretim Okulu Öğrenci Sayısı - Beşiktaş    :       7.084        6.939       14.023

                                  Erkek %        Kız %       TOPLAM
       BEŞİKTAŞ'TA OKULLAŞMA ORANI       :
                                %   171,73     %   185,49      178,27

     NOT: Okullaşma oranı sonucu: İlçemiz, çok yoğun bir şekilde çevre ilçelerden öğrenci almaktadır.
Hata! Bağlantı geçersiz.

   ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETMEN SAYISI              Erkek     Bayan       TOPLAM
Öğretmenler, Resmi-Özel Ortaöğretim, Kız          RESMİ    266       456        722
 Teknik, Erkek Teknik ve Ticaret Turizm
  Öğretim Kurumunu kapsamındadır.             ÖZEL     49       104        153

                             TOPLAM    315       560        875           ŞUBE SAYILARI                     Şube        Öğrenci Sayısı
                               RESMİ       396          10.991
      ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
                               ÖZEL       218          3.032
                              TOPLAM       614          14.023
 İlçedeki Ortaöğretim Okulları Şubelerdeki Ortalama Öğrenci Sayısı         Bir şubedeki ortalama
                                             öğrenci sayısı
 Resmi-Özel Ortaöğretim Okulları         Şube       Öğrenci Sayısı

 RESMİ                      396         10.991            27,76

 ÖZEL                       218         3.032            13,91

 TOPLAM                      614         14023            22,84
                       67
            Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
                               Ortaöğretim Kurumları
             14,500         Yıllara Göre Öğrenci Sayılarının Karşılaştırılması
             14,000
             13,500
   Öğrenci Sayısı

             13,000
             12,500
             12,000
             11,500
             11,000
             10,500
                   '2007-2008         2008-2009          2009-2010
                 .   11,909           13,533           14,023         ALT YAPILARI İLE RESMİ ve ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KARŞILAŞTIRMA
Devlet Kurumları Sayısı              16    Özel Oretaöğretim Kurumları Sayısı      15
Bilgisayar Laboratuvarı              6     Bilgisayar Laboratuvarı           9

Bilgisayar Teknoloji Sınıfı            10    Bilgisayar Teknoloji Sınıfı         -

Çok Amaçlı Salon                  6     Çok Amaçlı Salon               9
Fizik Laboratuvarı                 8     Fen Bilgisi Laboratuvarı           12
Kütüphane (Sınıf Kitaplıkları Hariç)        8     Kütüphane (Sınıf Kitaplıkları Hariç)     14
Konferans Salonu                  4     Konferans Salonu               7
Biyoloji Laboratuvarı               5     Biyoloji Laboratuvarı            8
Kimya Laboratuvarı                 7     Kimya Laboratuvarı              6
Rehberlik Servisi                 11    Rehberlik Servisi              15
Kapalı Spor Salonu                 5     Kapalı Spor Salonu              14
Toplantı Salonu                  3     Toplantı Salonu               15
Ortak Laboratuvar                 5     Ortak Laboratuvar              11
                            68
  Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
  5.12.   YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İSTATİSTİKİ VERİLER


  AÇILAN KURS GRUP SAYISI        Sayısal Verilerin Alındığı
                                               Doksan
                    Müdürlüğümüze Bağlı Toplam         99    Dokuz
                    Yaygın Eğitim Kurumu Sayısı

        721
Başlayan Kursiyer/Öğrenci Sayısı            Bitiren Kursiyer/Öğrenci Sayısı
Erkek      Kız     TOPLAM       Erkek        Kız        TOPLAM
9.462     25.026     34.488       8.314        22.712       31.026         HALK EĞİTİM MERKEZİ ve YÜRÜTTÜĞÜ KURSLAR
 KURSLARIN ADI            KURS SAYISI      Erkek      Kız     TOPLAM
      Aile Eğitimi          1         0       57       57
  Berberlik ve Cilt Bakımı        7         0       348      348
      Bilgisayar           72        1.206     2.442      3.648
   Eczane Personeli Eğt.         2        348       114      462
  El Sanatları-Makine ve El
                      102       495      5.535      6.030
      Nakışları
   Elektrik ve Enerji - Isı        4        279       12      291
      Gıda ve Sağlık         10        177       474      651
     Güzel Sanatlar          6        15       267      282
  Mekanik Ve Metal İşleri         1         0       39       39
  Müzik ve Sahne Sanatları        1        33        9       42
  Otel, Restoran ve Kate ring       3        177       48      225
   Saç Bakımı ve Güzellik
                      4        18       210      228
     Hizmetleri
  Sanatsal, Sosyal-Kültürel
                      8        129       486      615
      Kurslar
 Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri      12         3       753      756
     Okuma Yazma           13        51       483      534
  El Sanatları Teknolojisi        1         0       39       39
  İşitsel-Görsel Teknikler Ve
                      1        30       42       72
       Medya
     Kişisel Beceriler         14        144       795      939
  Müzik Ve Sahne Sanatları        105       2.337     3.915      6.252
  Sanatsal, Sosyal-Kültürel
                      27        243      1.131      1.374
      Kurslar
     Sportif Kurslar         50        798      1.839      2.637
    Yabancı Dil Kursları        108       2.046     4.254      6.300

              TOPLAM     552       8529      23292     31.821


                   69
   Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
         PRATİK KIZ SANAT OKULU ve YÜRÜTTÜĞÜ KURSLAR
      KURSLARIN ADI          KURS SAYISI          Erkek    Kız      TOPLAM
    Çocuk Bakımı ve Gençlik            24           0    677       677
     El Sanat Becerileri            34           0    1.241      1.241
      Güzel Sanatlar              18           0    708       708
   Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri         6            0    164       164
             TOPLAM           82           0    2.790      2.790                   YATILI ÖĞRENCİ SAYILARI
   Öğrenci Sınıfı     Erkek       Kız          Öğrenci Sınıfı      Erkek    Kız

2.   Sınıflar         1       --      Hazırlık Sınıfı          29     22

4.   Sınıflar         1       --        9.   Sınıflar        46     63

6.   Sınıflar         --       2      10.     Sınıflar        37     63

7.   Sınıflar         2       --      11.     Sınıflar        34     49

8.   Sınıflar         5       1      12.     Sınıflar        2     36

       TOPLAM       9       3               TOPLAM      148     233


                  BURSLU ÖĞRENCİ SAYILARI
   Öğrenci Sınıfı     Erkek     Kız         Öğrenci Sınıfı        Erkek    Kız
6.   Sınıflar         2     3       10.    Sınıflar         86      64
7.   Sınıflar         7     10       11.    Sınıflar         83      51
8.   Sınıflar         17     10       12.    Sınıflar         53      34
9.   Sınıflar         90     90                TOPLAM      338     262


                     70
         Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

6. MEMNUNİYET ALGILAMA SONUÇLARI
ÖĞRENCİ VELİSİ MEMNUNİYET ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ ANKET ANALİZİ
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2010–2011 yılında İlköğretim, ortaöğretim,
mesleki liseler ve Rehberlik araştırma Merkezi velilerinin okullarından memnuniyetlerini
yansıtan anketlerde, velilerimize 13 ana başlık altında toplam 60 soru sorulmuştur. Sorulan
soruların memnuniyet yüzdeleri aşağıdaki gibidir.
                   İLKÖĞRETİM  ORTAÖĞRETİM   MESLEKİ   BEŞİKTAŞ
                                  TEKNİK    GENEL
                                  EĞİTİM

Öğrenci İşleri            %89,30    %79,83     %75,42    %81,53
Güvenilirlik             %88,07    %80,29     %77,88    %80,73
İletişim               %87,06    %75,83     %79,21    %77,93
Okul/kurum       hizmetlerine  %86,74    %75,99     %81,23    %77,68
ulaşma

Olumlu davranış kazanma        %84,90    %70,22     %66,78    %75,29
Güvenlik               %88,07    %73,75     %76,61    %75,19
Sınıf Ortamı             %83,83    %71,12     %73,96    %74,54
Okulların fiziki Ortamı        %79,00    %71,23     %70,65    %74,43
Ders Programları           %87,06    %70,28     %74,51    %73,31
Değerlendirme,ödül,takdir       %80,39    %68,55     %68,02    %72,64
Dilek ,öneri,şikayet         %83,69    %69,82     %77,93    %71,89
Kararlara katılım           %83,69    %65,43     %75,48    %70,28
Ders araç-gereçleri          %83,93    %65,42     %72,54    %69,91
Rehberlik    ve  yönlendirme  %78,34    %66,54     %77,51    %69,64
hizmetleri

Ders Arası              %82,04    %65,23     %71,01    %68,53
Kantin,yemekhane,yatakhane      %78,08    %58,59     %70,42    %66,53
Sosyal,bilimsel,kültürel,sportif   %78,68    %59,30     %70,26    %65,01
faaliyetler

GENEL MEMNUNİYET           %83,59    %70,51     %74,25    %73,70


Veli memnuniyetimizde ortalama %73 ile özellikle güvenilirlik, iletişim ve öğrenci işleri
özellikleriyle oldukça olumlu sonuçlar çıkmıştır. Velilerden gelen veriler değerlendirildiğinde
velilerimizin sosyal etkinlikleri yetersiz buldukları, var olan etkinliklerin karar süreçlerinde
yer almak istediklerini ve rehberlik hizmetlerinden fazla yararlanmak istediklerini
görmekteyiz.
                        71
         Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan


          ÖĞRENCİ VELİSİ MEMNUNİYET ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ
                  ANKET ANALİZİ
 100.00%
  90.00%
  80.00%
  70.00%
  60.00%
  50.00%
  40.00%
  30.00%
  20.00%
  10.00%
  0.00%
         İLKÖĞRETİM   ORTAÖĞRETİM    MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM  BEŞİKTAŞ GENEL


ÖĞRENCİ MEMNUNİYET-ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ ANKETİ ANALİZİ
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilköğretim, ortaöğretim, meslek eğitim ve
pratik kız sanat okullarında öğrencilere uygulanan, okullarından memnuniyet yüzdelerin
aşağıdaki gibidir.
                  İLKÖĞRETİM   ORTAÖĞRETİM    MESLEK  YAYGIN    BEŞİKTAŞ
                                   EĞİTİM  EĞİTİM    GENEL

Öğrenci İşleri           %76,39     %59,45      %63,53  %90,69    %71,23
Güvenilirlik            %79,97     %60,87      %67,36  %94,40    %74,49
İletişim              %78,73     %65,19      %70,72  %93,49    %75,12
Okul/kurum      hizmetlerine  %74,68     %61,78      %66,34  %94,58    %71,23
ulaşma

Olumlu davranış kazanma       %81,66     %62,19      %67,85  %93,46    %75,69
Güvenlik              %76,13     %63,25      %66,57  %85,99    %72,23
Sınıf Ortamı            %77,25     %63,28      %68,15  %93,31    %73,38
Okulların fiziki Ortamı       %71,80     %53,24      %65,05  %76,49    %67,21
Ders Programları          %78,02     %54,29      %59,96  %94,23    %70,66


                       72
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan


Değerlendirme,ödül,takdir      %78,65    %52,,04  %61,53  %70,03   %70,35
Dilek ,öneri,şikayet         %69,28    %45,74   %54,21  %88,94   %62,64
Kararlara katılım          %75,61    %59,60   %65,47  %79,53   %70,91
Ders araç-gereçleri         %75,02    %55,53   %52,64  %79,40   %67,38
Rehberlik   ve    yönlendirme  %74,46    %59,82   %67,65  %51,50   %70,07
hizmetleri

Ders Arası              %68,99    %45,53   %46,04  %93,62   %60,80
Kantin,yemekhane,yatakhane      %63,58    %44,51   %56,36  %51,17   %58,06
Sosyal,bilimsel,kültürel,sportif   %73,38    %45,62   %57,71  %80,01   %65,44
faaliyetler

Öğretme-öğrenme yöntemleri      %76,25    %52,28   %56,76  %90,59   %68,59

Belirli gün ve hafta kutlamaları   %78,73    %53,50   %62,17  %88,16   %71,19


Öğrenci Kulüpleri          %73,90    %47,13   %50,54  %53,00   %64,10
GENEL MEMNUNİYET           %75,09    %55,23   %61,49  %77,00   %69,04


Öğrenci Memnuniyet ortalamamız %69,04 olarak görülmektedir. Bu sonuç ortaöğretimden
kaynaklı ciddi bir düşüşü işaret etmiş olsa da ortaöğretim ortalamalarıyla kıyaslandığında
beklenilen bir durumdur. Özellikle “Dilek, Öneri ve Şikâyetlerin Dikkate Alınması, Kararlara
Katılım, Öğretme/Öğrenme Yöntemleri, İkili Öğretimden Kaynaklı Ders Aralarının Yetersizliği,
Öğrenci Kulüplerinin İşleyişi” özelliklerinde iyileştirme yapılması gerektiği görüldü. Öğrenci-
Öğretmen ve Öğrenci-Yönetim iletişimlerinin çok güçlü olması ilçemizin en güçlü yönleri
olarak öne çıkmaktadır. Güçlü bir iletişimin olmasıyla bağlantılı olarak ilçemizde güvenilirliğin
yüksek seviyede olması şiddet olaylarının oranının düşük olmasıyla da ortaya çıkmıştır.
“Güvenlik, Öğrenci İşleri, Olumlu Sınıf Ortamı ve Olumlu Davranış Kazanma” özellikleri güçlü
yanlarımız olarak öne çıkmaktadır.
                       73
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan         ÖĞRENCİ MEMNUNİYET-ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ ANKETİ ANALİZİ
 100.00%
 90.00%
 80.00%
 70.00%
 60.00%
 50.00%
 40.00%
 30.00%
 20.00%
 10.00%
  0.00%
      İLKÖĞRETİM  ORTAÖĞRETİM    MESLEK EĞİTİM    YAYGIN EĞİTİM   BEŞİKTAŞ GENELKURUM ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET- ALGILAMA ANKET ÖLÇÜMLERİ ANALİZİ
(Öğretmen, Güvenlik, memurlar ve diğer personel)
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Anaokulları, İlköğretim Okulları, Orta
öğretim Okulları Mesleki Liseler, Olgunlaşma, Halk Eğitim Merkezi ve Rehberlik Araştırma
Merkezinin öğretmenleri ve çalışanlarının kurumlarından memnuniyetlerini gösteren anket
yüzdeleri aşağıdaki gibidir.
                   ÖĞRETİM
                           ÖĞRETİM
                                     YAYGIN
                                MESLEK
                                           RAM
                                EĞİTİM
                                     EĞİTİM
              OKULU
                                                  GENEL
                           ORTA
              ANA
                   İLK
Kariyer Geliştirme     72,70%   75,96%     58,71%  62,12%  79,26%    77,14%    64,63
                                                  %
İletişim          88,55%   86,92%     72,99%  79,60%  87,27%    80,00%    79,31
                                                  %
Yetkilendirme       87,24%   83,49%     67,86%  66,12%  78,34%    75,00%    71,27
                                                  %
Fırsat Eşitliği      82,12%   82,48%     66,89%  69,00%  79,39%    85,71%    71,65
                                                  %
Kararlara Katılım     79,43%   77,71%     61,68%  63,38%  77,72%    75,00%    66,72
                                                  %


                        74
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan


Yönetimden         83,78%  85,74%  69,80%  71,00%  86,80%   83,93%  74,55
memnuniyet                                      %
Takdir/tanıma sistemi   79,65%  76,84%  58,27%  65,06%  76,24%   64,29%  65,78
                                           %
Performans         82,45%  80,93%  65,33%  64,80%  79,65%   73,21%  69,37
Değerlendirme                                    %
Okulun vizyon misyon    80,13%  78,40%  65,92%  75,16%  85,04%   70,00%  73,19
değerlerine   ilişkin                               %
algılama
Destek     (moral-   86,97%  85,58%  64,86%  72,14%  82,13%   78,57%  73,05
motivasyon,  kariyer                                %
vb.)
Okulda    bulunan   89,72%  84,99%  78,10%  70,19%  88,59%   98,21%  77,81
araç,gereç                                      %
Okul/kurum ortamı     79,17%  84,46%  77,62%  75,68%  86,49%   89,29%  78,55
                                           %
Çalışana okul tarafından  78,61%  77,88%  60,93%  59,41%  77,10%   56,25%  64,89
sağlanması   gereken                               %
hizm.
GENEL MEMNUNİYET      %82,2  %81,2  %66,9  %68,94  %82,2    %77,5  %71,6
              7    5    1         7      4    7


İlçemiz Çalışan Memnuniyetini değerlendirdiğimizde ilçe düzeyinde % 71, 67 ortalama ile
olumlu bir sonuç elde edilmiştir. Çalışan memnuniyetimizde özellikle “Takdir-Tanıma Sistemi,
Performans Değerlendirme ve Kariyer geliştirme” özellikleri iyileştirmeye açık özellikler
olarak belirlenmişlerdir. Kurumlarımızda özellikle iletişim ve Okul/Kurum Ortamı en önemli
özellikler olarak ortaya çıkmıştır. Kurumlarımızda destek alabileceğimiz başka unsurlar ise
Yönetimden Memnuniyet ve Moral, Motivasyonla Destek oluşturma olarak öne çıkmaktadır
                    75
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan


        KURUM ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET- ALGILAMA ANKET
      ÖLÇÜMLERİ ANALİZİ (Öğretmen, Güvenlik, memurlar ve diğer personel)
 120.00%

 100.00%

 80.00%

 60.00%

 40.00%

 20.00%

  0.00%
         ANA OKULU    İLK ÖĞRETİM  ORTA ÖĞRETİM  MESLEK EĞİTİM
         YAYGIN EĞİTİM  RAM      GENEL


DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ
Stratejik planlama, bir örgütte görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve örgüt
yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur. Bu
anlamda paydaşların gereksinim ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların örgütün
misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde etkin rol oynamasını ifade
eder . Stratejik planlama sistemi, kendi içinde “Şu anda neredeyiz?”, “Nerede olmayı
istiyoruz?”, “Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?”, “Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” ve
“Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl belirleyebiliriz?” sorularına yanıt arar. Bu sorulara
verilecek yanıtlar, stratejik planlamanın içeriğini oluştururlar.
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yol haritamızı çizmek, nerede olduğumuzu
görmek ve nereye gideceğimizi belirlemek amacıyla stratejimizin ön basamaklarından biri
olan dış paydaş anketlerimizin analizleri aşağıda sıralanmıştır.Anketlerimiz 15 bölümden
oluşmakta olup toplam 195 kişi ve kurumun görüşlerine başvurulmuştur.                     76
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

1.BÖLÜM:BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURUMSAL KİMLİĞİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Müdürlüğümüzün kurumsal kimliğinin sorulduğu ankete toplam 157 kişi katılmış olup
katılanların  %  97,52  si  Müdürlüğümüzün   kurumsal  duruşunu   çok  başarılı
bulmuştur.Buradan hareketle Müdürlüğümüzün kurumsal tasarımla ilgili genel anlayışını
başarılı bir şekilde ortaya koyduğu ve çalışmaları en doğru şekilde devam ettirdiği
söylenebilir.

         Paydaşlarımızın Beşiktaş İlçe Milli Eğitim
        Müdürlüğü'nün BİRİMLERİ ile ilgili memnuniyet
                dereceleri.
          100.00

           95.00

           90.00

           85.00

           80.00

           75.00

           70.00

           65.00

           60.00
Toplam 23 bölümün değerlendirildiği ankette genel memnuniyet oranı %97,28dir.Bu
dilimde inceleme-soruşturma, özlük ve eğitim-öğretim ve öğrenci işleri bölümünün % 100 e
yakın performansla çalıştığı gözlenmektedir. Araştırmanın en önemli bulgusu anketlerde
belirtilen, fonksiyonlar arası koordinasyonun örgüt performansı üzerindeki önemli etkisidir.
Yani örgütün varlığını sürdürebilmesi, paydaş memnuniyeti ve bağlılığı yaratabilmesi için
çok önemli olan fonksiyonlar yine önemlerini korumuşlardır.                    77
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

3.BÖLÜM: BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN SAĞLADIĞI HİZMETLER
HAKKINDA HANGİ YOL İLE BİLGİ EDİNMEKTESİNİZ
Elde edilen verilere göre paydaşlar en çok bilgiyi Beşiktaş      MEM Web sayfasından
sağlamaktadırlar.(%66,15). Kurumlar arası iletişimi sağlamak için oluşturulan kurum-net
sisteminin (%39,49 )gerekli iletişimi sağlamakta yetersiz kaldığı ,kurumun medya ayağının
ise % 3,59 luk bir oranla başarısız olduğu gözlenmektedir.
Bu verileri yanlış yorumlamışsın. İletişim araçlarının tercih edilebilirliğini belirtmiş burada,
yani web sitesinin memnuniyetinin yüksek olması kurum netin yetersiz olduğunu
göstermez. Sadece tercih sırasıdır yargılama yoktur.
Kurum hakkında bilgi edinme yollarının yüzdelik oranlarının %66,15-%3,59 arasında olması
bilgi edinme konusunda ihtiyaca göre çözümler üretilmesini gerektirmektedir.Günümüzde,
bütün çağdaş örgütler yürüttükleri hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlarına ,topluma
bilgi ve hesap verme,dilek, beklenti ve düşüncelerini öğrenerek çalışmalarında bunlardan
yararlanma ve böylece kendileri ile paydaşlar ve toplum arasında en yüksek oranda uyum ve
işbirliği sağlamak amacı taşıyan halkla ilişkileri, yönetim sürecinin vazgeçilmez bir öğesi
olarak benimseyip uygulamak zorundadırlar.
4.BÖLÜM: BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETLERİNİ BAŞARILI
BULMA DERECESİ
Bu bölümde 21 ana başlık altında hizmetler değerlendirmeye sunulmuş olup başarılı bulma
derecesi toplamda %82,13(iyi) olarak belirlenmiştir. Kurumun zorunlu ilköğretim
faaliyetlerini sunma başarısı % 90,21 ile ilk sıradadır.Bunu %87,09 ile yürüttüğü projeler ve
AR-GE başarısı,% 86,58 ile hayata ve ortaöğretime hazırlayıcı hizmetleri başarıyla sunması
takip etmektedir.Yüzdelik dilimin en altında %72,26 ile yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımız için eğitim programları,%73,27 ile eğitim öğretim için bina ,malzeme ve
fiziksel altyapı,yatırım ve donatım hizmetler,%74,02 ile uzaktan eğitim faaliyetleri
bulunmaktadır.
Analiz sonucunda, mevcut teknolojinin öğrenme-öğretmeye uyarlanarak etkin bir eğitim-
öğretiminin oluşturulması, etkinlikte kullanıcı istekleri, uygulanan programın ara yüzü,
çoklu öğretim entegrasyon çalışmaları ve kurumlara fiziki destek sağlamak için dış
paydaşlarla iletişim, geliştirilmeye açık yönler olarak değerlendirilebilir.
5. BÖLÜM: BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYET ALANLARINA EK
OLARAK HANGİ HİZMETLERİ VERMESİ FAYDALI OLACAKTIR.                     78
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılanların % 28,77 si hizmetleri yeterli bulurken,
%71,23 ü ek olarak faydalı olabilecek hizmetler konusunda görüş bildirmişlerdir. Bu
görüşlerden hareketle; öğretmenlerin branşlarına göre hizmetiçi eğitime alınması, ailelerin
eğitim faaliyetlerine katılımı, bazı okullarda bulunan sportif alanların diğer okullara ücretsiz
olarak tahsisi, öğretmenlere yönelik kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, okul öncesi
öğrencilerine yönelik seminer ve yarışmaların düzenlenmesi isteklerin başında gelmektedir.
Paydaşların isteklerini dikkate almak hayati öneme sahiptir. Kamu sektörü ve kar amaçlı
olmayan organizasyonların başarı anahtarı, kilit paydaşların isteklerine cevap verilmesidir.
6. BÖLÜM: BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ HİZMETLER ÖNCELİK
VERMELİDİR.
Yapılan ankette dış paydaşlar toplam 246 adet hizmet önceliği sunmuşlardır. Yüksek
öğretim kurumları ile işbirliği, sağlık temizlik işleri ve özel öğretim kurumları önceliğinin
düşük olması bu konularda öncelikli işleyişin yeterli olduğunu göstermektedir. Özellikle
öncelik verilmesi gereken hizmetler, öncelik sırasına göre; hizmetiçi eğitim, eğitim ve
öğrenci işleri, öğretmene hizmet, sosyal işler, tesis ve iletişim, program ve yurt içi yurt dışı
proje geliştirme, yaygın eğitim faaliyetleri, bütçe yatırım tesisler ve personel ihtiyaçları
olarak görülmektedir.
Kaynaklar, olanaklar sınırlı ve ilçemizin ihtiyaçlarının tümünü karşılayacak kadar yeterli
değildir. Bu nedenle dış paydaşların önerileri doğrultusunda ihtiyaçlar önceliklendirilmesi
önemlidir ve giderilmeye çalışılmalıdır.
7.BÖLÜM: DIŞ PAYDAŞLARIN BAĞLI OLDUĞU KURUMUN BEŞİKTAŞ MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNDEN BEKLENTİSİ NELERDİR
Değerlendirmeye katılanların %44,16 sı Beşiktaş Milli Eğitim Müdürlüğünün, beklentilerine
karşılık verildiğini beyan etmiştir. Katılımcıların %55,84 ‘ü ise beklentilerini çeşitli başlıklar
halinde önceliklendirmişlerdir. Öncelikli beklentiler;acil yazışma ve bilgi alma sürelerinin
makul ölçüde olması,başarılı okul ve kurumların tanıtımına katkının sürmesi, uygulanması
istenilen projelere daha geniş zaman ayrılması,Milli Eğitim Müdürünün en az 2 ayda bir
okulları ziyaret edip,öğretmenler odasında sohbet etmesi şeklinde sıralanmıştır.
8.BÖLÜM:BEŞİKTAŞ    MİLLİ   EĞİTİM    MÜDÜRLÜĞÜNÜN    SUNDUĞU    HİZMETLERİN
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER VE GÖRÜŞLER NELERDİR
Veri toplama araçlarına verilen yanıtlarda, katılanların %28,30 u; verilen hizmetlerin
talepleri karşıladığını ve önerileri olmadığını söylerken %71,70 lik kısmı öncelik sırasına
göre çeşitli önerilerini paylaşmışlardır.Paylaşılan öneriler; Web sayfasının haber alma

                      79
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

kaynağının merkezi olarak kendini yenileyerek yükselmesi,öğretmenler ile piknik,gezi vs.
etkinliklerinin düzenlenmesi,sunulan hizmetlerin sürelerinin eğitim-öğretim saatlerini
etkilememesi ve hizmetiçi eğitimlerin uzman kişilerle verilmesinin sağlanmasıdır.
9.BÖLÜM: DIŞ PAYDAŞIN BAĞLI OLDUĞU KURUMUN ,BEŞİKTAŞ MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ              FAALİYET,PROJE VE
ETKİNLİKLER NELER OLABİLİR
Bu bölümde toplam 41 faaliyet, proje ve etkinlik paylaşılmıştır.Paydaşların işbirliği içinde
yapmak istedikleri projeler öncelik sırasına göre;meslek edindirme projesi,2010 kültür
başkenti İstanbul,Bilim,sanat,sporşenliği,çevre konulu etkinlikler ,il içi ve il dışı gezilerdir.
Kurumlar arası işbirliği kültürünü oluşturmak ,çalışanların biribirlerini destekleyeceği
gönüllü bir yapının kurulmasını sağlayacağı için oldukça önemlidir.Bu nedenle paydaşların
istekleri doğrultusunda işbirlikçi bir yaklaşım bağı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam
edilmelidir.
10.BÖLÜM:PAYDAŞLARIMIZIN BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE BUGÜNE
KADAR ORTAK BİR FAALİYET ,PROJE,ETKİNLİK YÜRÜTME ORANLARI
Araştırmaya katılanların % 57,96 sı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte faaliyet
yaptıklarını beyan etmişlerdir .Birlikte yapılan etkinliklerden katılımı yüksek olanlar faaliyet
yüzdelerine göre; kitap okuma ,kompozisyon, münazara, bilgi ve şiir yarışmaları ,bilim
kültür ,sanat ve spor şenliği,2010 kültür başkenti İstanbul başlıkları altındadır. Geri kalan
%42,04 lük dilimdeki paydaşlarla işbirliği içinde çeşitli sosyal faaliyetlerin yapılması
,faaliyet oranının genele yayılmasına yardımcı olacaktır.


10.2.BÖLÜM:YÜRÜTTÜĞÜNÜZ ORTAK FAALİYETLERDE KARŞILAŞTIĞINIZ SORUNLAR
NELERDİR
  Yapılan faaliyet,proje ve etkinliklerde sorunsuz sonuçlanma oranı %72,53 olarak
saptanmıştır.% 27,46 lık dilimde yaşanan sorunlar önceliklendiridiğinde en çok sorun
yaşanan kısmın ,velilerin isteksizliği ve zaman darlığı olduğu tespit edilmiştir.Bunun yanında
iletişimin daha sağlıklı kurulması,yarışmalarda objektifliğin sağlanması ,etkinliklerde
uygulama maddelerinin eksiksiz tanımlanması konularında da geliştirici önlemlerin alınması
başarı ve işbirliğini arttıracaktır.
11.BÖLÜM:BEŞİKTAŞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİ OLUMLU YÖNDE
ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR                      80
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

  Yapılan araştırma sonuçlarına göre, Beşiktaş ilçesi için 139 olumlu faktör sıralanmış olup,
bunlardan %13,67 lik yüzde ile kurumlar arası iletişim ve hiyerarşik yapının sağlamlığı ilk
sıraya yerleşmiştir.Bu sıralamayı kaliteli yöneticilik ve öğretmenlere sağlanan seminerler ve
hizmetiçi eğitimler takip etmektedir.Bunun yanında yapılan yardım kampanyaları ile
çevrenin takdirini toplama,TKY-stratejik plan uygulamasını içeren seminerlerdeki başarısı
ve öğrencilerin rekabet ortamını arttırıcı gibi faktörlerde, geliştirmeye açık alanlar
mevcuttur.
12.BÖLÜM:BEŞİKTAŞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNİ OLUMSUZ YÖNDE
ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR
  Alınan veri değerlerinde göre 23 olumsuz faktör sıralanmıştır.Bu faktörlerden ;yapılan
faaliyetlerde ders saatlerinin çakışması sonucu eğitimde aksama oluşması %21,74,nadir de
resmi yazılara kısa sürede cevap istenmesi %17,39,veli ve öğrenci beklentisinin yüksekliği
%17,39 oranlarıyla olumsuz faktörlerin başında gelmektedirler.Yapılan iyileştirme
faaliyetlerinde bu oranların dikkate alınması stratejik planlama açısından önem arz
etmektedir.Bulunan diğer olumsuz föktörlerin yüzdelerinin düşük olması sevindiricidir.
13.BÖLÜM:BEŞİKTAŞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN WEB SAYFASI ,FAALİYETLERİNİ
ETKİN OLARAK TANITACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR.
Değerlendirmeye katılanların %86,34 ü web sayfasının başarılı olduğunu beyan etmiştir.Bu
oran başarı açısından çok iyi ile değerlendirilmiştir.Kurumun, kurumsal kimlik oluşturma da
elde ettiği %97,28 lik başarı yüzdesi web sayfası ile desteklendiği için bu yüzdeye ulaşmak
hedef gösterilebilir.
14.BÖLÜM:BEŞİKTAŞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ KURUMLARLA İŞBİRLİĞİNE
ÖNCELİK VERMELİDİR
Veri toplama araçlarına verilen yanıtlarda 184 kurum önerisi yapılmıştır.Bu önerilerden
%23,37 ile belediyeler,%16,30 ile sivil toplum kuruluşları ve %16,30 ile üniversiteler ilk
sıralarda yer almaktadır.Kurumlar ancak kaynakları kadar güçlüdür. Kar amacı gütmeyen
örgütlerin kaynaklarını arttırmak işbirliğiyle gerçekleşir.Bu nedenle ;önerilen kuruluşlarla
işbirliğinin arttırılması hedeflenmelidir.
15.BÖLÜM:GÖRÜŞ ÖNERİ VE BEKLENTİLER
İlk on dört bölüm maddeleri dışında görüş ve öneri sunan 9 dış paydaştan 6 sı;Beşiktaş Milli
Eğitim Müdürlüğünün İstanbul’ da eğitimi yönlendiren ,tüm kurumlar arasında birlik ve
bütünlüğü sağlayan bir yapıya sahip olduğunu dile getirmekte ve İlçe Mill Eğitim
Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür etmektedir.Geri kalan 3 paydaş ise;resmi

                       81
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

yazıların zamanlanması konusunda daha özverili olunması, çalışanların nezaket kurallarına
biraz daha dikkat etmesi ve TKY uygulamalarının çalışanlar ve veliler tarafından bilinmediği
,bu konudaki bilgilendirmenin artması ve ilgili bölümün desteklenmesi ,personel sayısının
arttırılması gerektiğini önermişlerdir.


  BİRARAYA GELMEK, BİR BAŞLANGIÇTIR. BİR ARADA BULUNMAK, BİR GELİŞMEDİR.
                         BERABER ÇALIŞABİLMEK İSE BAŞARIDIR.
                                         Henry Ford
5. Paydaş Analizi


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hizmetlerini kullanan, alan, yararlanan ve faaliyetlerimizden
doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen çalışmalara girdi sağlayacak
paydaşlar belirlenmiştir. Paydaşların çoklu katılımını sağlamak amacıyla dış paydaşlarla anket
ve yüz yüze görüşmeler, iç paydaşlarımız olan Müdürlük personeli, bağlı Kurumlarımızın
öğretmen öğrenci ve yöneticilerimiz ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Paydaş ve
müşterilerin tespiti çalışması sırasında, Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetlerden
yararlananlar ile bu hizmetlerden etkilenen kurum ve kuruluşlar, sunulan hizmetin niteliğine
göre bazen paydaş, bazen müşteri olarak karşımıza çıkmıştır. Müdürlüğümüz tarafından
hazırlanan stratejik planda, çalışma kapsamında paydaşların tespiti gerçekleştirilmiştir.
Paydaş tespit çalışması sonucunda; iç paydaş olarak Müdürlüğümüz personeli, bağlı
Kurumlarımızdaki Yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz belirlenmiş olup, izleyen bölümde
listesi sunulan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile Eğitim Sendikaları dış
paydaşlarımız olarak belirlenmiştir.
                     82
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan


          BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAŞ LİSTESİ
                         Dış Paydaşlar
                                                          Temel Ortak
                 İç Paydaşlar
                                           Yararlanıcı,
                                                   hedef Kitle
                                     Çalışanlar
                                                                           Tedarikçi
                                                                 Stratejik
Önemli Paydaşlar
                                                                       Ortak
                                 Lider
Öğretmen             √                   √

Öğrenci              √                          √

Veli               √                          √                               0

Personel             √                   √

Okul Aile Birlikleri       √

Yöneticilerimiz          √               √

Resmi Okul/Kurumlarımız      √                                        √

Özel - Okul/Kurumlarımız     √                                        √

Bakanlık Merkez Teşkilatı     √                                        √

İl Milli Eğitim Müdürlüğü     √                                        √

İstanbul Valiliği         √                                         √      √

İst. Büyükşehir Belediye Başk.          √                                        √

İlçe Emniyet Müdürlüğü              √                                        √

Beşiktaş Kaymakamlığı       √                                               √

İlçe Belediye Başkanlığı             √                                        √

Üniversiteler                  √                  √                     √          0

YURT-KUR İst. Bölge Müd.             √                  0
Başbakanlık Sosyal Esirgeme           √
                                           0                     √          0
Kurumu İl Müdürlüğü

Ulusal Ajans                   √                                        √          √

Medya                      √                                        0

Eğitim Sendikaları                √                                        0

Sivil Toplum Kuruluşları             √                                        0          0

Özel Sektör                   √                  0                     0          0                         83
        Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan


Ticaret Odaları              √                   0    0

İl Özel İdaresi              √                   0    0

İl Kültür Turizm Müd            √                   0    0

İl Gençlik Spor Müd.            √                   0    0

İstanbul Modern              √                   0    0
Defterdarlık                √                   0    0
Tapu Kadastro Müd.             √                   0    0
İstatistik Ens. İl Müd.          √                   0    0
Hizmet Kurumları              √                   0    0
Yerel ve Ulusal Basın           √                   0    0
Yayınevleri ve Yazarlar          √                   0    0
Eğitim Sendikaları             √                   √


    6.2.1. Valilik
İl İdaresi Kanunu Kapsamında, müdürlüğümüz Valiliğe bağlı olarak görev yürütmektedir. Bir üst
makam olarak valilik makamı, yapılan işlemlerle ilgili onay yetkisine sahiptir. Bu doğrultuda,
eğitimden sorumlu olan Vali Yardımcısı milli eğitimle ilgili konularda Vali’nin aktardığı yetkiler
kapsamında doğrudan ilişkilidir.
    6.2.2. Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil toplum örgütleri, eğitim öğretim çalışmalarının yanında maddi ve mali katkılar da
sağlamak suretiyle işbirliği konusunda çok geniş bir yelpazede ilişkili olunan kuruluşlardır.
Birçok sivil toplum örgütleriyle projeler yürütülmekte, eğitimin nicel ve nitel kalitesinin
geliştirilmesi için doğrudan katkılar alınmaktadır.
    6.2.3. Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Müdürlükler
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarıyla çeşitli konularda ilişki
içinde olabilmektedir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile İstanbul ilinde bulunan Okul servisleri ve
ücretleri konusunda gerekli yazışmalar yapılmaktadır. Milli ve Mahalli Halk Eğitimi Merkezleri
ilçe belediye başkanlığı ile işbirliğinde kurslar düzenlemektedir. Okul binaları konusunda imar
planları ve plan tadilatları konusunda yine Büyükşehir belediyesiyle ilişkiler kurulmaktadır.
Okullara su bağlanması ve su borçları hakkında İSKİ ile ve doğalgaz konusunda ise İGDAŞ
kurumu ile ilişki içinde olunmaktadır. Özel Dershaneler; İtfaiye Müdürlüğünden, kurumun

                      84
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

kullanacağı   binanın  Eğitim-Öğretim    faaliyetinin  sürdürülmesine  uygunluk  raporu
istenmektedir.
İlk Yatırım bölümü, imar planları ve plan tadilatları için ilgili müdürlüklerle ilişkilerini
sürdürmektedir.
     6.2.4 İlçe Belediye Başkanlığı ile İlişkiler
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, belediye ile yatırımlar konusunda; İmar Müdürlükleri ile okul
inşaatlarına ruhsat alınması konusunda ilişki içinde bulunmaktadır. Bunun dışında özellikle
okulların küçük inşaatları, bakım-onarım ve boya işlerinde ilçe belediye başkanlığından destek
alınmaktadır.
  6.2.5 Kaymakamlıkla İlişkiler
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlık ile emeklilik onayları, ücretsiz izin onayları ve diğer
onayların alınması konusunda ilişki içindedir. Bazı yetkilerin Kaymakamlıklara devredilerek
işlemlerin daha hızlı yürütülmesini sağlamak, sicil dosyaları ve sicil raporlarının ilgili birimleri
gönderilmesi yine kaymakamlıklar aracılığıyla olmaktadır.
Halk Eğitim Merkezinde açılan kursların açılması ve öğreticilerin görevlendirilmesi onayları
Kaymakamlık Makamından alınmaktadır. Ayrıca İlçemizde yürütülen Yaygın Eğitim Faaliyetleri
Kaymakamlık sorumluğunda yürütülmektedir. Yaygın Eğitim Faaliyetleri ile ilgili yönetmelik,
yönerge, genelge ve diğer emir ve talimatlar Kaymakamlıklara gönderilerek bilgi verilmektedir.
Kaymakamlıklarla ilişki kurulmasını gerektiren diğer konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Yatırımlar.
Çalışma alt birimi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü.
İlçe Kadastro Müdürlüğü.
İlçe Mal Müdürlüğü.
İlçe Özel İdare Müdürlüğü.
Özel Dershanelerde kaçak faaliyet takibi.
Kurum kapama (Süreli-Süresiz).
Personel ve Yönetici atamalarında İlçe Kaymakamlıkları ile her türlü İdareci Atama Kararname
tebligatı için yazı yazılıp, işbirliği yapılmaktadır.
İlk atama, açıktan atama, il dışı gelen, il dışı giden, il içi atama kararnameleri Kaymakamlıklara
gönderilmekte olup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce tebliğlerinin yapılarak İLSİS Atama
Modülüne ayrılma başlama tarihlerinin işlenmesi işlemi yapılmaktadır.
Soruşturma sonucu idari teklif üzerine görev yeri değişikliği istenen öğretmenlerden bazılarının

                      85
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

bir müddet daha denendikten sonra Kaymakamlık görüşü üzerine görev değişikliği
yapılmaktadır. İl içinde görev yeri değişikliği yapmak isteyen bazı öğretmenlerin atamaları
hakkında Kaymakamlık görüşü doğrultusunda işlem yapılmaktadır.
Ayrıca ilçemiz Kaymakamlık bünyesinde kurulan BEKA-AB Ekibinin ilçemizle istişareli olarak
proje yürütmektedir.
  6.2.6 Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle İlişkiler
Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli birimleri, müdürlüğümüz bölümlerinin doğrudan ilişkili olduğu
faaliyetlerle ilgili mevzuatlar kapsamında yönlendirme yetkisine sahiptirler. Bunun dışında
yönergeler ve yönetmeliklerle ilgili olarak tereddüde düşülen hususlar hakkında İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve bakanlıktan bilgi istenmektedir. Bu tür konularda Özellikle Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü başta olmak üzere diğer müdürlüklerle koordineli bir
çalışma içinde olunmaktadır. Bakanlığın sorduğu ve Bilgi Edindirme Kanunu’na göre
bakanlığımıza intikal ettirilen dilekçeler doğrultusunda bilgi alış verişi ele alınmaktadır. Ayrıca
Bakanlığımız düzeyinde değişik kurum-kuruluşlar ve firmalar ile yapılan işbirliği protokolleri
gereği faaliyetlerde yürütülmektedir. Yapılan faaliyetler ile ilgili periyodik ve istenilen
zamanlarda Bakanlığımıza rapor ve istatistik bilgiler sunulmaktadır.
     6.3 Üniversitelerle İlişkiler
Üniversitelerle ilişkilerimiz, daha çok eğitim fakültelerinin ilgili alanlarıyla çeşitli projelerin
hazırlanması, var olan projelerle ilgili destek sağlanması, yönetici ve öğretmenlerin eğitimlerine
destek sağlanması şeklindedir


7  GZFT Analizi
Müdürlüğümüzün performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve bunları
yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında GZFT Analizi
yapılmıştır.
İç paydaşlarla yüz yüze görüşme tekniği ve anket uygulama ile iki aşamada gerçekleştirilen
çalışmalar, dış paydaş mülakatları kapsamında elde edilen görüş ve öneriler GZFT Analizine
temel girdiyi sağlamıştır.
Diğer taraftan, Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik (PEST) açıdan çevre analizi yapılmış ve
hazırlanan dokümanda yer alan konular analiz kapsamında fırsat ve tehditlere girdi sağlamak
üzere kullanılmıştır. PEST dokümanında yer alan başlıklar beyin fırtınası yöntemi ile çeşitli
toplantılarda ele alınarak tartışılmış ve toplantılar neticesinde üzerinde uzlaşılan hususlar GZFT
Analizinin ilgili bölümlerine yansıtılmıştır.

                     86
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

Paydaşlarla yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilen diğer analizlerin birleştirilmesi neticesinde
Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditlerini içeren uzun bir liste
oluşturulmuştur. Analiz çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve
ulaşılabilir bir çerçevede ele alınması amacıyla GZFT analizinde bir önceliklendirme yapılması
kararlaştırılmıştır. Bu bilgiler ışığında önceliklendirilen konular, SPE tarafından GZFT
matrisinde birleştirilerek, stratejik konular tespit edilmiştir.
  7.1.    Güçlü Yönler
    Bakanlık talimatlarını zamanında yerine getirme
    BT sınıflarının Donanımı ve internete erişimi
    Başarılı ve tecrübeli personel
    Çevre ilçelerden çok fazla tercih edilen eğitim kurumlarına sahip olma
    Demokratik tutumlu yöneticiler
    Nitelikli personel
    Personelin yeniliklere açık olması
    Teşkilatlanma
    Mevzuata hakim olma
    Mali kaynaklara sahip oluş
    OKS ve ÖSS başarımızın yüksek olması
    Paydaşlarımız ile yakın işbirliklerinin kurulması
    Sivil toplum kuruluşları ile yapıcı işbirliklerinin kurulmuş olması
    MEB tarafından yürütülen projelerde elde edilen yüksek başarılar
    AB uyum programlarına katılım oranının yüksek olması
    Önemli gün ve haftaların kutlanmasında başarının yüksek olması
    Sosyal- kültürel ve sportif alanda ülke çapında ve uluslar arası elde edilen başarının
    yüksek olması
    Okul öncesi eğitimde kalitenin yüksek olması
    Proje çalışmalarından elde edilen başarının yüksek olması
    Yatırım projelerimizin yüksek olması
    Okullarımızda teknoloji takibinin yapılması ve kullanılması
    Okullarımızda TKY çalışmasına gereken önemin verilmesi
    İlçe merkezimizde bir tane rehberlik ve araştırma merkezinin bulunması
    Ekip çalışmasına önem verilmesi
    Hizmet içi eğitim faaliyetlerine önem verilmesi

                     87
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

  Ulaşım imkânlarının çeşitliliği
  Okulların ve kurumların ekonomik gücünün olması
7.2.     Zayıf Yönler
   Uzman personel yetersizliği
  Birimler arası koordinasyon eksikliği ve performans değerlendirme sisteminin
  kurulmamış olması
  Fiziki alt yapı yetersizlik
  Ortaöğretimde dersliklerde öğrenci sayısının fazla olması
  Mahalli düzeyde yapılan hizmet içi çalışmalarının verimliliğinin değerlendirilmesi
  Mesleki eğitimde koordinasyon eksikliğinden dolayı mezunların istihdam sorunu
  yaşaması
  Görev dağılımındaki yetersizlikler
  İlçelerde memur ve hizmetli sıkıntısı
  Öğrencilerin farklı ekonomik seviyelerden gelmeleri
  Yetki ile sorumluluk dengesi
  Zaman yönetimini bilememe
  Çalışanların İkili eğitim yapılmasından kaynaklanan motivasyonunun eksik olması
  Yatırımlar için arsa sıkıntısı
  Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yetersiz olması
  Personelin hizmetiçi eğitimlerinin sürekli hale getirilmemiş olması
  Kurum içinde kurum doktorunun bulunmaması
  Okullarda önleyici sağlık hizmetlerinin yetersiz olması
  Bilişim teknolojilerinden yeterli ölçüde yararlanılmaması
  Trafik nedeniyle oluşan ulaşım sorunları
  Hizmet alımı
  Yetenekli öğrencilerin yeterince teşvik edilememesi
7.3.     Fırsatlar
  İlçemizin güçlü imajı
  Finans ve ticaret merkezi olma
  İstanbul ilinde pek çok tam teşekküllü hastane, tıp fakülteleri, diş sağlığı merkezlerinin
  olması
  İstanbul ilinde çok sayıda üniversitenin bulunması
  İstanbul ilinde kültürel miras zenginliğinin olması

                   88
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

    Özel idarenin eğitime ayırdığı payın yüksek olması
    İlçemizde gerek görüldüğü anda hizmet içi eğitimin hızlı bir şekilde düzenlenmesi
    Hayırseverlerin artması
    İlçemizdeki velilerin genelde sosyo-ekonomik ve akademik profilinin yüksek olması
    Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği
    Ailelerin eğitime destek sağlaması
    Devlet kurumlarının desteği
    Çevrede dershanelerin bulunması
    Üst öğrenime hazırlayan özel kurumların ve özel okulların fazla olması
    Ulaşım açısından merkezi bir yerde konumlanmış olması
    Gelişen teknolojiyi yakından ve zamanında tanıyabilme imkanı
  7.4.     Tehditler
    Muhtemel deprem beklentisi
    Çarpık kentleşme
    Beşiktaş ilçesinin göç alıyor olması
    Özel dershanelerin okuldan daha önemli görülmesi
    Yerleştirmede öğrenci başarısının dershanelere mal edilmesi
    İlçe genelinde parçalanmış ailelerin çokluğu
    Eğitim politikalarının hükümetlere bağlı olarak değişkenliği
    Okul bahçelerinin ve sosyal donatı alanlarının yetersiz olması
    İlçenin göç almasından dolayı oluşan kültürel farklılıklar
    Madde bağımlılığı
    Basın-yayın organlarının zaman zaman yeterli ve yetkili kurumlardan bilgi almadan
    medyaya taşıdığı olumsuz vakaların topluma yansıma şekli
    Toplumsal duyarsızlık (bana ne deyicilik)
    Ulaşım
    Sosyo-ekonomik dağılım
    İmar durumu
    Parçalanmış aile yapısı
    Bilişim araçlarının kontrolsüzce amacı dışında kullanılması
 8. Dış Çevre Analizi
Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik yönden çevre faktörlerinin incelenerek, önemli ve hemen
harekete geçirilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu veya olumsuz etkilerini

                     89
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

ortaya çıkarmak için yaptığımız bir analizdir. Kurumlarımızın politik, ekonomik, sosyal ve
teknolojik alanlardaki çevre değişkenlerini değerlendirdik. Bu değişkenlerin Kurumlarımızın
gelişimine nasıl katkı sağlayacağını ya da Kurumların gelişimini nasıl engelleyeceğini belirledik.
Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik çevre değişkenlerinden Kurumların gelişimine katkı
sağlayacak olanlar bir fırsat olarak değerlendirdik. Kurumların gelişimini engelleyebilecek olan
değişkenler ise tehdit olarak aldık. Planlama yapılırken bu tehditler göz önünde bulundurduk.


5. PEST ANALİZİ
      6.1.    Politik/Hukuki Eğilimler
   Çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma
   Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli
  etkilerinin farkındalığındaki artış
   Toplumun, eğitime ve öğretime erişe bilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri
   Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması
    AB’nin, “Lizbon 2010 Ortak Hedefleri” olarak bilinen eğitimdeki hedefleri üye ülkeleri
    olduğu kadar üye olmak isteyen Türkiye’yi de etkilemektedir.
    Avrupa Birliği’nde eğitim ve öğretim sistemlerinin performans ve ilerlemesini izlemede
    kabul gören 29 kriterin   (öğretmen, yönetici yeterlilikleri v.b.) eğitim sistemimizi
    doğrudan etkilemektedir.
    2006-2008 orta vadeli planda kamu yatırım politikasında eğitimin öncelikli olarak
    görülmektedir.
    Başarı seviyesinin OECD ülkeleri arasında üst seviyelere çıkarılmak istenmektedir.
    Eğitim politikalarının belirlenmesiyle ilgili değişkenlik çok fazla yaşanmaktadır.
    Öğrencilerin değişik ilgi ve beceri alanlarına yönlendirilmeleri önem kazanmaktadır.
    İlk ve ortaöğretimde yeni programlar uygulanmaktadır.
    OKS kaldırılarak yerine SBS getirildi. Bu özel öğretim kurumlarını etkileyecektir.
    Mesleki teknik eğitime, okul öncesi ve özel eğitime her geçen gün daha fazla önem
    verilmektedir.
    Kamuoyunda liyakate dayalı olmayan atamaların yapıldığı düşüncesi mevcuttur.
    Eğitimin yerinden yönetimi konusundaki gelişmeler yaşanmaktadır.
    Kamu personel rejim yasasının getireceği istihdam değişiklikleri olacaktır.
    5018 sayısı yasa gereği kamu kurumlarının stratejik plan hazırlama zorunluluğu
    bulunmaktadır.

                     90
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

  Kalite  yönetim  tekniklerinin   kamu  kurumlarında  yerleşik  hale  getirilmeye
  çalışılmaktadır.
  Çalışanların daha fazla yönetime katılmak istemektedirler.
  Eğitimde özel sektöre verilen önem artmaktadır.
8.1.     Ekonomi (Bilgi Ve Ekonomi Eğilimleri)
  AB’ye uyumun, işgücü piyasası üzerinde büyük etkiler yaratması beklenmektedir.
  Sosyal güvenlik sistemindeki değişim çalışanları önemli ölçüde etkileyecektir.
  İşsizlik oranı artış göstermektedir.
  Çalışma yaşamında emek yoğun üretimden bilgi ve hizmet yoğun üretime
  geçilmektedir.
  Göç aldığı için ailelerdeki ekonomik dengesizlikler oluşmaktadır.
  Okul kitaplarının ücretsiz dağıtılmaktadır.
  Okul katkı payı alınıp alınmaması konusundaki belirsizlik devam edecektir.
  Yazışmaların elektronik ortama aktarılması kırtasiyecilikteki azalmaya neden
  olmaktadır.
  GSMH dan eğitime ayrılan kaynaklarda yıllara göre artma olmaktadır.
  Eğitimde son yıllarda niceliksel sorunlar yerine niteliksel sorunlar ön plana
  çıkmaktadır.
 Vergi muafiyetinden dolayı özel okullar teşvik edilmektedir.
 Hayırseverler eğitim finansmanında (okul inşaatı vb.) önemli bir yere sahip olmaya
  devam edecektir.
  Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi,
  Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen
  değişiklikler,
  İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış,
  Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları
  İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması,
8.2.     Sosyal/Kültürel ( Sosyal Eğilimler )
  İstanbul diğer illerden göç almaktadır. Buna paralel olarak Beşiktaş de bu göçten
  etkilenecektir.
  Genel olarak boşanma oranlarında artış görülmektedir. Ayrıca göç sebebiyle veya
  yakınlarının yanında okuyan öğrenci sayısında artış olmuştur
   Ailenin işlevlerinin bir çoğunu başka kurumların (Sosyal yardımlaşma Vakfı, yardım

                     91
    Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

  kuruluşları) üstlenmesinde artış görülmektedir.
  Yürütülen ulusal projelerin okullaşma oranlarını arttırmaktadır.
  Okula başlama yaşı düşmekte, okul öncesi eğitimin önemi artmaktadır.
  Çocuk ve gençlerin eğitime devam etme oranı ve süresinde her geçen gün artış
  olmaktadır.
  Kamu kurumlarında hijyene daha fazla önem verilmektedir.
  Ailelerin kaliteli okul arayışındaki artış gözlenmektedir. Bu da okul servis sektörünü
  ortaya çıkarmıştır.
  Güvenli okul ortamlarının oluşturulmasına daha fazla önem verilmektedir.
  Gelir seviyesindeki artışa paralel olarak eğitime olan talep artmaktadır.
  Okuma yazma bilmeyen nüfusun oranı azalmıştır.
  İlimize yapılan hızlı göçler dolayısıyla artan okul çağındaki çocuk sayısı,
  Yeni okullara olan talebin artması,
  Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle
  değişen aile yapısı ve sosyal yapı,
  Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması,
8.3.    Teknolojik (Teknolojik Eğilimler)
  Teknolojinin ilerlemesinin ve benimsenmesinin artması
  Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi
  Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim/paylaşım olanakları
  E-devlet sisteminin uygulanması ilçemizde yapılmaktadır. Bu konudaki gelişimleri
  takibi ve uygulamasına devam edilecektir.
  Eğitime ilişkin iş ve işlemler bilgisayar ortamında yapılmaya devam edilecektir.
  Teknolojik yenilikler konusunda ilk ve orta öğretim kurumları başta olmak üzere
  toplumsal farkındalık ve beklentiler artmaktadır.
  Eğitimde kullanılan teknolojinin her geçen gün hızla yenilenmektedir.
  Bürolarda teknolojinin ağırlıklı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
  Teknolojiyi kullanma oranı her geçen gün artmaktadır.
  Bilgi ve iletişim teknolojilerine herkesin ulaşılabilirliğini sağlayacak sistem arayışları
  bulunmaktadır.
  Uzaktan eğitim daha da yaygınlaşacaktır.
  Okullardaki bilgisayar ortamlarından halkında faydalanmasına devam edilecektir.                    92
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

    Mesleki Teknik okullarımızdaki materyallerin teknolojiye paralel olarak yenilenmesine
    devam edilecektir.
    Beşiktaş bulunduğu konum itibariyle tüm Türkiye’deki ve İstanbul’daki teknolojik
    gelişmeleri takip ederek uygulamaya yönelik çalışmalarını sürdürecektir.
  C. STRATEJİK PLAN
  1. Vizyon, Misyon, İlkeler Ve Değerlerimiz
İç paydaşlar ile yapılan çalışma ve görüşme kapsamında ortaya konulan görüş ve öneriler ile
yapılan beyin fırtınaları mevcut durumun tespitinde temel girdiyi teşkil etmiştir. Karşılıklı
etkileşime açık ve azami düzeyde katılımcılığın sağlandığı çalışmalar       çerçevesinde,
Müdürlüğümüzün misyonu (varoluş nedeni), vizyonu (geleceğe bakışı), ilke ve değerleri (iş yapış
tarzları), güçlü ve geliştirmeye açık yönleri tespit edilmiştir.
Bu çerçevede, iç paydaşlarımız olan Müdürlük personeliyle misyon, vizyon, ilke ve değerlerin ne
anlama geldiği ve başlıca özelliklerine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış, ardından tüm
katılımcılara Müdürlüğün faaliyetlerinin ana amacı, Müdürlüğün geleceği, iş yapış tarzı ile güçlü
ve geliştirmeye açık yönleri dağıtılan anket aracılığıyla sorulmuştur. Çalışma kapsamında
gruplarda yer alan personelin, yöneltilen sorulara bireysel olarak yanıt vermeleri sağlanmıştır.
Aynı yöntem ile vizyona ilişkin olarak her bir grubun görüş ve önerileri elde edilmiştir. Söz
konusu çalışmanın ardından kurumun temel çalışma felsefesini ifade eden ilke ve değerlerin
tespitine yönelik, “Neye inanıyoruz?” sorusunun yanıtlanması için bir çalışma yapılmış ve her
grup tarafından belirlenen ilke ve değerler arasından önceliklendirme yapılarak ilke ve değerin
belirlenmesi istenmiştir. Daha sonra, aynı yöntem ile Müdürlüğümüzün faaliyet ve hizmetlerini
yerine getirme sürecinde sahip olduğu güçlü yanları ile geliştirmeye açık yönlerinin tespiti
çalışması                                      yapılmıştır.
Sonuç olarak, iki gün süren çalışmalar kapsamında, anketlere verilen yanıtlar değerlendirilerek
misyon, vizyon ifadeleri ile ilke ve değerler belirlenmiştir.
  1.1.   Vizyon
      Eğitim Modelleriyle fark yaratan lider bir kurum olmak                      93
     Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

1.2. Misyon

  Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda; tüm kurumlarımıza 21.yüzyıl
  ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi, beceri, değer ve donanımları, insanı
  merkeze alarak kendi kültürünü temsil eden ve farklı kültürlere anlayışlı
              kurumlar kazandırmak.

1.3. Değerlerimiz


     Bilgi okur yazarı yetiştirmek,
     Özgür ve bilimsel bir akademik ortama sahip olmak,
     "Sevgi, saygı, dürüstlük ve sorumluluk” kavramlarını kurumun temel değeri; “üretici ve
     nitelikli insan”ı evrensel gelişmenin vazgeçilmez gereği saymak,
     Nitelikli bir eğitim-öğretim ve yönetim kadrosuna sahip olmak,
     Okul ile amaç birliği içinde ve işbirliğine açık, katılımcı bir veli grubuna sahip olmak,
     Okulunu seven ve öğrenerek gelişmekten zevk alan bunu işi bilen ÖĞRETMENLERE
     sahip olmak,
     Kaynak, yöntem ve teknolojilere ilişkin yenilikleri sürekli izleyerek uygulamak;
     sonuçlarını değerlendirmek,
     Sürekli bir kalite sistemi oluşturarak, uygulamalardan bilgi üretmek ve niteliğin
     arttırılmasını tüm çalışanların sorumluluğu yapmak
     Kültürlerarası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının zenginliğini
     içselleştirmeyi sağlamak.
     Öğrencilerin doğaya ve çevre sorunlarına duyarlı olmasını sağlamak.
     Sorumluluk sahibi, yetki kullanan, kararlı, dürüst, takım çalışmasında yer alabilen,
     demokratik, lider niteliklerine sahip birey yetiştirmek.
     Kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakate önem verir ve emeğe saygı
     gösteririz.
     Karşılıklı güven, çalışmalarımızın temelini oluşturur.
     Amacımız mükemmelliktir.


  2. Temalar
  2.1.Okul Öncesi Eğitim
  2.2.İlköğretim


                     94
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

  2.3.Ortaöğretim
  2.4 Özel öğretim
  2.5 Özel eğitim rehberlik


  3. Stratejik Amaç Ve Hedefler
Stratejik amaç ve hedeflerin tespiti çalışması ile genel olarak Müdürlüğümüzün ulaşmak istediği
noktanın belirlenmesi öngörülmüş; söz konusu amaçların, Müdürlüğümüzün faaliyetlerini daha
ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmasına ve ayrıca, gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik
taşımasına dikkat edilmiştir.
Bu çerçevede, stratejik amaçlar; misyon, vizyon, ilke ve değerlerle uyumlu, misyonun yerine
getirilmesine katkıda bulunacak ve mevcut durumdan gelecekteki arzu edilen duruma
dönüşümü sağlayabilecek nitelikte, ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade eden ve
stratejik planlama sürecinin sonraki aşamalarına rehberlik edecek şekilde stratejik konulara
uygun olarak tespit edilmiştir.
Her bir stratejik konuya ilişkin amaçlar, SPE tarafından beyin fırtınası yöntemi ile listelenmiş ve
daha sonra çok yönlü değerlendirmeler yapılarak üzerinde uzlaşma sağlananlar stratejik amaç
olarak kabul edilmiştir. Söz konusu çalışma sırasında iç ve dış paydaşlarla yapılan çalışmalar ile
GZFT matrisi sonuçları da dikkate alınmıştır.
Bu bağlamda, stratejik amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak belirli ve ölçülebilir
hedefler tespit edilmiş ve hedeflerin sayısal olarak ifade edilmesine gayret edilmiştir. Bu
yaklaşıma uygun olarak, hedefler belirli bir zaman dilimi içinde, ulaşılması öngörülen çıktılara
dönük, ölçülebilir alt amaçlar olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Hedeflerin miktar, maliyet,
kalite ve zaman cinsinden tanımlanabilir olmasına dikkat edilmiş olmakla birlikte, faaliyet
alanına ilişkin veri setlerinin yetersizliği sebebiyle çeşitli konularda kısa vadede ölçüme yönelik
alt yapının tesis edilmesi amaçlanmıştır.
Hedeflerin tespitinde paydaş beklentileri, konulara ilişkin alternatifler, mevcut durum analizi ve
istatistikî verilerin varlığı ve verilere olan ihtiyaç göz önünde bulundurulmuştur. Diğer taraftan,
tüm Müdürlüğümüzün bölümleri ile toplantılar yapılarak, stratejik planın bütünü ile uyumlu
olarak hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulama stratejisini oluşturan faaliyet ve
projeler belirlenmiştir.
Stratejik planlama çalışmaları ile; kurumsal rol ve sorumluluklar çerçevesinde stratejinin
operasyonlara dönüştürülmesi, hizmet birimleri arasında sinerji yaratılarak Müdürlüğün tespit
edilen stratejilere yönlendirilmesi, bireysel stratejilerin kurumsal stratejiler ile ilişkilendirilerek

                     95
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

bütünleştirilmesi, bir başka ifadeyle stratejik yönetimin sürekli bir süreç haline getirilmesi ve
herkes tarafından benimsenmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Tema 1: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
Bir ülkenin gelişmişliğinin, eğitime verdiği önem ve doğru eğitim stratejilerinden geçtiği tartışılmaz bir
gerçektir. Gelişen dünyada her geçen gün farklı eğitim strateji ve yaklaşımları bilimsel literatürlerde
yerlerini almaya devam etmiş ve toplumsal ihtiyaçlara göre şekil değiştirerek hayatımızın bir parçası
haline gelmiştir. Şimdiye kadar ülkemizde uygulanan eğitim stratejilerinin sürekliliğinin sağlanamamış
olmasında en önemli etken; uygulayıcı katılımının ve bölgesel ihtiyaçların göz ardı edilerek bir eğitim
sistemi yapılmaya çalışılmasıdır.
Hayat boyu öğrenme temelli Milli Eğitim sistemimizde kronolojik sıralamada ilk basamağı okul öncesi
eğitim oluşturmaktadır. Maalesef ülkemizde hala yaygın bir kanı olarak Okul Öncesi Eğitim denince;
çalışan annelerin çocuklarını gönderdiklerini oyun sınıfları, Öğretmenleri ise çocuk bakıcısı olarak
algılanmaktadır.   Bu yanlış algıdan kurtulmak ve çocukların ilk eğitimini oluşturan Okul Öncesi
kurumların işlerliğini arttırmak eğitimde yapılacak en öncelikli iş olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda
Beşiktaş İlçesinin Okul Öncesi Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek için yaptığımız geniş katılımlı çalıştay
sonrası çıktılar aşağıdaki gibidir.


ÜST POLİTİKA BELGELERİ ÖZET RAPORU
•   Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı ihtiyacı karşılanacak,
eğitim hizmetleri çeşitlendirilecek, toplumsal farkındalık düzeyi yükseltilecek, erken çocukluk ve ebeveyn
eğitimleri artırılacaktır.
•   Öğretmen açığı bulunan alanlarda ihtiyacın karşılanması için üniversite kontenjanları artırılacak,
öğretmenlerin bölgelere ve yerleşim yerlerine göre dengeli dağılımı sağlanacak, özlük haklarında hizmet
yaptıkları yerleşim yerleri ve hizmet şartları itibarıyla farklılaşmaya gidilebilmesine imkân sağlanacaktır.
•   Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve
özel sektörün katkısı artırılacaktır.
•   Müfredat programlarındaki ve eğitim yöntemlerindeki değişiklikler dikkate alınarak öğretmen
yeterlilikleri sürekli olarak geliştirilecek, gereken yeterliliklerin kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitimde etkin yöntemler uygulanacaktır.
•   Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde kaynaştırma yöntemine öncelik verilecek ve mevcut
okulların fiziki koşulları uygun hâle getirilecektir.
•   Eğitime ayrılan özel kaynaklar eğitimde fırsat eşitliğine imkân sağlayacak şekilde yönlendirilecektir.
Bütün eğitim kademelerinde özel sektörün payı artırılacak, kamu kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyan
kesimlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. Etkin bir kalite değerlendirme ve denetim sistemi kurulması
koşuluyla özel yükseköğretim kurumlarının açılabilmesine imkân sağlanacaktır.
•   Kaliteli eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim kurumlarında kalite güvence sistemi
kurulacak, kalite standartları belirlenerek yaygınlaştırılacak, eğitim kurumlarının yetkileri ve kurumsal

                        96
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir model geliştirilecektir. (9. KALKINMA PLANI
2007- 2013)
•   Öğrencilerin yeteneklerinin ve bireysel farklılıklarının erken dönemlerde belirlenmesi için rehberlik
ve yönlendirme sisteminin etkin hale getirilmesi çabası sürdürülecektir.
•   Okulöncesinde okullaşma oranı % 50'ye çıkarılacaktır.
•   Eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım imkanları
geliştirilecektir. (60. HÜKÜMET PROGRAMI EYLEM PLANI 2008- 2012)
•   Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları artırılacak, donanım ihtiyacı karşılanacak, fiziki
altyapı geliştirilecektir.
•   Okul öncesi eğitim çeşitlendirilecek ve toplumsal farkındalık artırılacaktır.
•   Özel okulların yaygınlaştırılması teşvik edilecektir. (2008 YILI PROGRAMI)
(VİZYON 2023 5. madde Stratejiler)
i. Bireylerin eğitimin her kademesinde bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumalarına yardımcı olacak
sağlık personelinin eğitim kurumlarında istihdamının sağlanması için gerekli altyapı oluşturulmalı.
ii. Eğitim kurumlarınca verilen sağlık hizmetlerinden öğrencilerin yanı sıra okul personelinin ve ailelerin
de yararlanması sağlanmalı.
iii. Eğitim kurumlarında sağlık hizmeti verecek bütün personelin eğitimi için ilgili sağlık eğitimi
kurumlarında gerekli altyapı oluşturulmalı ve bu alan ilgili kurumlarda akademik araştırma ve uygulama
dalı haline getirilmeli.
(VİZYON 2023 15. madde Stratejiler)
i. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin sadece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil, özel kurum ve
kuruluşlar tarafından da verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı.
ii. Her öğretmenin en az iki yılda bir hizmet içi eğitim çalışmalarına katılması sağlanmalı.
iii. Öğretmenlerin alanları ile ilgili olarak düzenlenen konferans, kongre ve sempozyumlara katılmaları
sağlanmalı.
iv. Yirmi yıl içinde, öğretmenlerin yarısının yüksek lisans dereceli olması sağlanmalı.
v. Öğretim elemanlarının her yıl alanları ile ilgili yurt dışı ve yurt içi kongre ve konferanslara katılmaları
için gerekli mali düzenlemeler yapılmalı.
vii. Öğretmenlerin kendi çalışmalarını sergileyebilecekleri ve diğer meslektaşları ile paylaşabilecekleri
sanal ortamlar geliştirilmeli.
viii. Okulların hafta içinde ders saati ücreti kapsamında ders saatleri dışında öğretmenlerin bir araya gelip
tartışabilecekleri saatleri (seminer v.b.) belirlemeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalı.
i. Kurumların çalışanlarının verimlilik ve kalitesini sürekli geliştirici, yıllık eğitim-öğretim projelerinin
uygulamaya konması, örnek modellerin diğer birim ve kurumlara aktarılması teşvik edilmeli.
ii. Verimlilik ve kalite geliştirici teknolojik yeniliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik teşvik sistemi
geliştirilmeli.


                       97
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

TEMA 1:OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
Stratejik Amaç 1.1: Okul Öncesi Eğitim kurumlarımızda standardizasyonu yakalamak.
Stratejik Hedef 1.1.1plan dönemi sonuna kadar okul öncesi eğitim kurumları kalite
standartlarını belirlemek.
Performans Göstergeleri 1.1.1.12011-2012 döneminde okul öncesi eğitim kurumları kalite
standartlarını belirlemek.
Performans Göstergeleri 1.1.1.2. 2012-2014 dönemlerinde ilçemizdeki 3 36-72 ay eğitim
veren tüm resmi kurumlarda belirlenen standartları gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 1.1.2. İlçemizde ikamet eden özel eğitime ihtiyacı olan okul öncesi yaş grubu
çocuklarının tespit edilebilmesi için çalışmaların organize edilmesi.
Performans Göstergesi 1.1.2.1.: Her yıl ilçemizde ikamet eden 3-6 yaş grubu çocuğu olan
ailelerin toplam sayısı
HEDEF 1.1.3: İlçemizdeki okul öncesi eğitim kurumları ile özel eğitim sınıfları arasında
işbirliği ve ziyaretlerin yapılması
Performans Göstergesi 1.13.1: Devlet ve özel okullarda, Okul öncesi eğitim veren
kurumların özel eğitim sınıf ve okullarına düzenledikleri ziyaret sayısı
HEDEF1.1.4: İlçemizde Devlet ve özel okullarda okul öncesi eğitim veren kurumlara özel
eğitim sınıfları açılması ve binaların fiziksel koşullarının engelli öğrenciler için düzenlenmesi
çalışmaların organize edilmesi
Performans Göstergesi1.1.4.1: Özel eğitim sınıfı açılan okul öncesi eğitim okullarının sayısı
Performans Göstergesi1.1.4.2: İlçemizde özel eğitim sınıfı açılan okul öncesi eğitim
kurumlarının açılmayanlara göre oranı
Performans Göstergesi1.1.4.3: Engelli öğrenciler için uygun fiziksel donanımları
tamamlanmış okul sayısı ve oranı
HEDEF1.1.5: İlçe Milli Eğitim ve Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinden okul öncesi eğitim
çalışmalarını organize edecek birim oluşturulması. Bu şekilde bürokratik sürecin hedefe
yönelik hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması
Performans Göstergesi1.1.5.1: Rehberlik Araştırma Merkezinde özel eğitim testi uygulanan
okul öncesi yaş grubu çocuk sayısı
Performans Göstergesi1.1.5.2: Konuyla ilgili 1 yılda yapılan resmi yazışmaların sayısı
Amaç1.2 : İlçemizde Okul Öncesi Eğitim etik meslek grubunun (dernek) ve kurumlar
arası işbirliklerinin arttırılması
                     98
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

HEDEF 1.2.1: İlçemizde okul öncesi meslek grupları oluşturarak üniversite desteği ile
kurumlar arası iletişim ve bilgi paylaşımı yapılması
Performans Göstergesi 1.2.1.1: Kurulan okul öncesi eğitim meslek gruplarının sayısı
Performans Göstergesi1.2.1.2: Meslek gruplarına üye olan kişi sayısı
Performans Göstergesi1.2.1.3: Derneklere üye olan ve destek sağlayan üniversite öğretim
üyelerinin sayı ve ünvanları
Performans Göstergesi1.2.1.4: Kurulacak derneklerin okul öncesi eğitim ile ilgi yıl içinde
yaptığı çalışma sayısı
Amaç1.3:   AR-GE   (Araştırma-Geliştirme   Birimleri),  akreditasyon  (Uygunluk
değerlendirme kuruluşlarının resmi bir otorite tarafından uluslar arası kriterlere göre
denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla
denetlenmesi işlemi) çalışmalarının ve standart göstergelerinin yetersiz olması
HEDEF1.3.1: İlçemizde özel ve resmi okul öncesi kurumlarına hizmet verebilecek bir AR-GE
ekibinin kurulması
HEDEF1.3.2: İlçemizdeki tüm paydaşlarla ortak bir strateji oluşturularak bu stratejilere uygun
eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi
Performans Göstergesi 1.3.2.1: Paydaşların ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetlerinin sayısı
Performans Göstergesi1.3.2.2: 1 yıl içinde düzenlenen faaliyet sayısı
HEDEF1.3.3: İlçemizde bir Akreditasyon ekibi kurulması
Performans Göstergesi1.3.31: Okul öncesi eğitim kurumlarının uygulayacakları öncelikli
kriterlerin sayısı
Performans Göstergesi1.3.3 2: 1 yıl içerisinde değerlendirilen kurum sayısı
Performans Göstergesi 1.3.3.3: Kurumların ilk değerlendirme ve son değerlendirme
arasındaki iyileşme göstergeleri
Amaç1.4: İlçemizde ki Okul Öncesi Eğitim veren kurumların fiziksel standardizasyonun
yapılması
HEDEF 1.4.1: İlçemizde fiziksel yetersizliği olan kurumların şartlarının iyileştirilmesi ve
fiziksel standartlara uygun hale getirilmesi
Performans Göstergesi 1.4.1.1: Fiziksel standartlara uygun hale getirilen kurum sayısı
HEDEF 1.4.2: İlçemizde ki okul öncesi eğitim kurumlarının dış mekanlarının (bahçe, hayvanat
bahçesi, zeka labirentileri,) belirlenen standartlara göre düzenlenmesi
Performans Göstergesi 1.4.2.1: Standartlara göre düzenlenen dış mekanların sayısı                      99
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

HEDEF 1.4.3: İlçemizde ki okullarda sınıf başına düşen öğrenci sayıları sınıf büyüklükleri ile
orantılı şekilde ayarlanıp, düzenlenmeli
Performans Göstergesi1.4.3.1:    Sınıf büyüklüklerine göre düzenlenen sınıf sayıları ve
düzenlenme oranları
HEDEF 1.4.4: İlçemiz okul öncesi eğitim kurumlarında katılımcı veli sayısının arttırılması
Performans Göstergesi 1.4.4.1: Veli eğitimlerinin sayısı
Performans Göstergesi 1.4.4.2: Düzenlenen eğitimlere katılan velilerin sayısı
HEDEF 1.4.5: İlçemizde ki okul öncesi eğitim çağında çocuğu olan herkesi okul öncesi eğitim
hakkında bilinçlendirebilmek için çalışmalar yapılması (Görsel ve yazılı medya, el ilanı, eğitim
vs.)
Performans Göstergesi 1.4.5.1: Yapılan çalışmaların sayısı
Performans Göstergesi1.4.5.2: Yapılan faaliyetler sonrası uygulanan farkındalık anketlerinin
sonuçları
HEDEF 1.4.6: İlçemizde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle
bilgilerini yenilemeleri ve güncel tutmaları sağlanmalı.
Performans   Göstergesi1.4.6.1:  Hizmet   içi  eğitimler  için  yapılan  ihtiyaç  analizi
sonuçları(hangi alanlarda hizmet içi eğitim verileceği)
Performans Göstergesi 1.4.6.2: Hizmet içi eğitimlere alınan yönetici ve öğretmen sayısı
HEDEF 1.4.7: İlçemizde okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yardımcı personele hizmet içi
eğitim verilmesi
Performans Göstergesi 1.4.7.1: Yapılan hizmet içi eğitim sayısı
Performans Göstergesi 1.4.7.2: Faydalanan personel sayısı ve oranı
                      100
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

TEMA 2:İLKÖĞRETİM
İlköğretim eğitim sistemimizin en temel yapı taşıdır. Bu nedenledir ki eğitimin bu kademesi
çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de “Temel Eğitim” olarak adlandırılmaktadır. İlköğrenim
hakkı Anayasamızın 42. Maddesinde garanti altına alınmış ve “Temel Eğitimin” istisnasız
herkese ücretsiz ve zorunlu olduğu belirtilmiş, bu anayasal zorunluluğun devletler tarafından
sağlanacağı belirtilmiştir.
İlköğretimin tüm getirisi toplumadır. Bu nedenledir ki, İlköğretimle toplumun varlığı
eşdeğerdir. İlköğretim, çocuğun vatandaşlık bilincinin oluştuğu, aidiyet duygusunun
şekillendiği, örgün eğitime başladığı çağdır. Bu çağdaki çocuğun eğitimi ve öğretimi sağlam
temeller üzerine kurulmalı, çocuğun iyi bir vatandaş haline gelmesi için, Atatürk ilkelerine
bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiş, insan
haklarına saygılı bir eğitim sistemi izlenmelidir.
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak amacımız yalnızca bireyi ortaöğretim kurumlarına
hazırlamak değil; aynı zamanda araştırmacı, sorgulayıcı, kendi ayakları üzerinde durabilen
bireyler yetiştirmektir.
1-ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLKÖĞRETİM ÖZET RAPORU
Bu rapor hazırlanırken kaynakça bölümünde yer alan Üst Politika belgeleri göz önünde
  bulundurulmuştur. Üst Politika Belgeleri incelenerek İlköğretimde karşılaşılan sorunlar ve
  üst politika belgelerinde bahsi geçen HEDEF önce maddeler halinde listelenmiş, daha
  sonra detaylandırılmıştır.
1. Sağlık bakanlığıyla işbirliği yapılarak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında her
  ilköğretim kurumunda en az bir sağlık personelinin bulunması(MEB 2010-2014 Stratejik
  Planı)
2. Ekonomik anlamda sorun yaşayan öğrencilerin belirlenmesi ve tespit edilen öğrencilere
  bu yardımların ulaştırılması(MEB 2010-2014 Stratejik Planı, Fırsat ve imkan eşitliği)
3. İkili öğretim yapılan okulların belirlenmesi ve tekli öğretime geçilmesi konusunda
  çalışmalar yapılması(9. Kalkınma Planı)
4. İlçe sınırları içindeki öğrenci sayıları az olan birbirine yakın olan okulların
  birleştirilmesi(Çalış tayda ortaya çıkan bir öneri)
5. Okullarda beslenme uzmanı kadrosu açılması veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından
  okullara bu anlamda destek verilmesi.(Çalıştayda ortaya çıkan bir öneri)
                     101
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

6. İlçemiz sınırları içindeki her ilköğretim okulunda en az bir rehber öğretmen kadrosunun
  bulunması, norm kadro belirlenirken tüm kayıt öğrenciler sayıları göz önünde
  bulundurularak belirlenmesi. (MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
7. Öğretmenlerin 2 yılda en az bir kez hizmetiçi eğitim alması. (MEB 2010-2014 Stratejik
  Planı, İstanbul MEM 2010-2014 Stratejik Planı)
8. İlçe içerisinde kardeş okul uygulaması(özel kamu dayanışması, kaynak paylaşımı). (MEB
  2010-2014 Stratejik Planı)
9. Evrensel değerlerin benimsenmesi: Dış ülkelerden ziyaretçilere ev sahipliği yapan ve
  çeşitli etkinlikler düzenleyen okulların, Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde bulunan diğer
  okulları bu etkinliklere davet etmesi. Okullar arasında oluşturulacak “dayanışma ağı”
  aracılığı ile bu ve benzeri etkinliklerin duyurulması.(Çalıştayda çıkan bir öneri)
10. İlköğretim öğrencilerinin yaz tatili süresince de vakitlerini verimli geçirmeleri amacıyla
  Belediye ve STK lar ile işbirliği üçerisinde yaz eğitim kampları düzenlenmesi,(Bu madde
  öğrenci başarılarını arttırmak ve ödüllendirme amacıyla kullanılabilir)(İstanbul MEM)
11. Okulların sosyal ve kültürel alanlarının çevre halkına açılması. Eğitim-öğretim
  sisteminden çevre halkının da yararlanması.(MEB 2010-2014 Stratejik Planı, İstanbul
  MEM 2010-2014 Stratejik Planı
12. İlköğretim kurumlarında bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaştırılması. BDE ve BDÖ için
  uygun yazılımların oluşturulması. (MEB 2010-2014 Stratejik Planı, İstanbul MEM 2010-
  2014 Stratejik Planı)
13. Kardeş sınıf uygulaması. (MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
14. İlköğretim son sınıf öğrencilerinden başlamak üzere hayat boyu öğrenim kapsamında, tüm
  toplumda girişimcilik ruhunun geliştirilmesini sağlamak üzere etkinlikler düzenlenmesi.
  (MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
15. İlköğretim okullarında uygulanan projelerin(özellikle Matematik ve Fen teknoloji dersleri)
  ilçe çapında okullar tarafından paylaşılması için bir proje havuzu oluşturulması.
  Uygulanan projelerin sonuçları göz önünde bulundurularak diğer kurumlarda da
  uygulanması.( MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
16. Öğrenme ortamının ve öğrenme sürecinin daha eğlenceli hale getirilmesi amacıyla uygun
  materyaller geliştirilmesi.(OECD MEB Talis Konferansı)
17. İlköğretim okullarının kütüphanelerinin iyileştirilmesi. (60. hükümet programı eylem
  planı (2008- 2012), 9. Kalkınma Planı)                     102
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

18. İlköğretim okullarında şiddeti ve şiddet eğilimini önlemeye yönelik çalışmalar
  yapılmalı(panel, konferans, dersler).(2008-2010 Orta Vadeli Program)
19. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin sadece MEB tarafından değil, özel kurum ve
  kuruluşlar tarafından da verilmesi. (MEB 2010-2014 Stratejik Planı, OECD MEB Talis
  Konferansı)
20. İlköğretimde sınıf mevcutlarının azami 30 olması.(MEB 2010-2014 Stratejik Planı, 9.
  Kalkınma Planı, 60. hükümet programı eylem planı (2008- 2012))
21. Bilişim okuryazarlığının arttırılması hususunda; bilgisayar yazılımlarının müfredata
  uygun oluşturulması, BT sınıflarının daha etkili kullanılmasının sağlanması ve BT
  kullanımı konusunda hizmetiçi eğitimlere ağırlık verilmesi. Bunun yanında okul
  çevresindeki insanların bilişim okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi. .(2008 Yılı
  Programı, 60. hükümet programı eylem planı (2008- 2012), MEB 2010-2014 Stratejik
  Planı)
22. BT sınıflarının altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında; BT laboratuvarı kurulan
  okullarda mevcut sistemin iyileştirilmesinin yapılması,     bu sınıflarda çoklu ortam
  kütüphanelerinin kurulması ve bu kütüphanelerin güncelliğinin sağlanması, BT
  laboratuvarlarının öğrencilerin kullanımı dışındaki saatlerdeki çevre halkın kullanımına
  açılması ya da bu yönde projeler geliştirilmesi,(Anneme-Babama Bilgisayar Öğretiyorum
  gibi). .(2008 Yılı Programı, 60. hükümet programı eylem planı (2008- 2012), MEB 2010-
  2014 Stratejik Planı)
23. İlköğretim okullarındaki mevcut sınıfların tümünün fırsat eşitliği ilkesi de göz önünde
  bulundurularak bir adet bilgisayar ve bir adet projeksiyonla donatılması, ilköğretim
  müfredatındaki derslerin bilgisayar destekli öğretim kapsamında işlenmesi.(2008 Yılı
  Programı, 60. hükümet programı eylem planı (2008- 2012), MEB 2010-2014 Stratejik
  Planı)
24. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin 4. sınıftan itibaren tespit edilmesi ve öğrencinin bu
  yönde yönlendirilmesi.(TUBİTAK Vizyon:2023 -Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu, MEB
  2010-2014 Stratejik Planı)
25. İlçemizde sayıları 3 olan Özel Eğitim Sınıflarının sayılarının arttırılması(9. Kalkınma Planı)
26. Branş öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrenciler konusunda bilinçlendirilmesi.(9. Kalkınma
  Planı)
  Stratejik Amaç 2.1. Kalıcı Öğrenmeyi sağlama ve kendi kendini yönetebilen bireyler olma
  yolunda öğrencilere yeterlilik kazandırma

                     103
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

Stratejik hedef 2.1.1: Kazanımlar bazında öğrenme tasarımları ve materyalleri ile ilgili
kaynak sağlama

Performans Göstergesi 2.1.1.1 :Eğitim bölgelerinde oluşturulan “Öğrenme Tasarımları ve
Materyal Geliştirme Merkezi” sayısı

Performans Göstergesi 2.1.1.2: Vakıf okulları ve özel okullar ile devlet okulları arasında
kaynak paylaşımına yönelik düzenlenen seminer toplantı ve atölye çalışmaları sayısı.

Stratejik Hedef 2.1.2: İlköğretim Okullarında sosyal faaliyetlerin etkin hale getirilmesi

Performans Göstergesi 2.1.2.1 :    Okullarda açılan müzik, resim, tiyatro vb kurs sayıları

Performans Göstergesi 2.1.2.2 :     Sosyal kulüplerin organize ettiği ders dışı etkinlik
sayıları

Performans Göstergesi 2.1.2.3 :     Sosyal faaliyetler de yer alan çevredeki gönüllü
katılımcı sayıları
 Stratejik Amaç 2.2: AB projeleri hazırlama ve yürütme

Stratejik hedef   2.2.1: AB  projeleri   ve  eğitim  programları  konusunda  okulların
bilgilendirilmesi

Performans Göstergesi 2.2.1.1 AB eğitim programlarının ile ilgili yapılan duyuru sayıları.

Performans Göstergesi 2.2.1.2: ilçe web sitesinde AB projeleri duyurularının yapıldığı bir
başlık açılması

 Performans Göstergesi 2.1.2.3: AB projeleri konusunda düzenlenen Hizmetiçi eğitim
semineri sayıları

Performans Göstergesi 2.1.2.4: AB projeleri paylaşım toplantısı sayısı

Performans Göstergesi 2.1.2.5: Düzenlenen seminerlere her okuldan katılan öğretmen
sayıları

Performans Göstergesi 2.1.2.6: Başvurulan ve yürütülen AB projeleri sayısı

Stratejik Amaç 2.3: Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerinin ve sağlıklı gelişiminin sağlanması

Stratejik Hedef 2.3.1: Öğrencilerin beslenme alışkanlıklarındaki        olumsuzlukların
giderilmesi (Sağlık, Beslenme ve Güvenlik Hizmetleri)

                     104
    Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

Performans Göstergesi 2.3.1.1: Okullarda beslenme eğitimi adı altında ayrılan süre/ ders
saati sayısı

Performans Göstergesi2.3.1. 2: Öğrenci velilerine düzenlenen seminer-panel sayısı

Performans Göstergesi2.3.1.3: Okul kantinlerinde en fazla satışı yapılan ürünlerin
belirlenerek bunlar arasındaki sağlıksız olarak nitelenen gıda sayıları.

Stratejik Hedef 2.3.2 : Okullarda öğrenci sağlığını güven altına alma.

Performans Göstergesi 2.3.2.1 : Okullarda veli öğretmenlere verilen acil yardımla ilgili
eğitim sayıları

Performans Göstergesi 2.3.2.2 : Öğrencilere periyodik olarak uygulanan göz, kulak ve diş
tarama sayıları

Performans Göstergesi 2.3.2.3 : Öğretmenlerden sağlık konulu hizmetiçi eğitim alanların
sayısı

Stratejik Amaç 2.4: Öğretmen yeterliliklerini arttırma

Stratejik Hedef 2.4.1: Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi(TALİS) sağlama

Performans Göstergesi 2.4.1.1 : Düzenlenen Hizmetiçi eğitim sayıları

Performans Göstergesi 2.4.1.2 : Hizmetiçi eğitim alan öğretmen sayıları

Performans Göstergesi 2.4.1.3 : Lisansüstü eğitim alan öğretmen sayıları

Performans   Göstergesi   2.4.1.4 Öğretmenlerden    var  olan   uzaktan  eğitim
programlarında eğitim alanların sayıları

Stratejik Amaç 2.5: Yönetici yeterliliklerini arttırmak

HEDEF 2.5.1: Okul liderliğindeki eksikliklerin giderilmesi (TALİS)

Performans Göstergesi 2.5.1.1: Liderlik vb konularda okul yöneticilerine düzenlenen
eğitimlerin sayıları

Performans Göstergesi 2.5.1.2: Eğitimlere katılan yöneticilerin sayıları

Performans Göstergesi 2.5.1.3:Okul yöneticilerinin yönetim alanında yüksek lisans
yapanların sayıları

Stratejik Amaç 2.6: Demokrasi kültürünün yaygınlaştırılarak içselleştirilmesi


                   105
    Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

27. Stratejik Hedef 2.6.1: Öğrencilerde demokrasi kültürünün oluşturulması.
28. Performans Göstergesi 2.6.1.1 :   Okul Öğrenci meclisi öğrencilerinin düzenledikleri
  organizasyon sayıları

Performans Göstergesi 2.6.1.2 :     Okul öğrenci meclisi üyesi öğrencilerin katıldıkları
okul yönetimi toplantı sayıları

Performans Göstergesi 2.6.1.3 : Öğrencilerin Okul Öğrenci Meclisi ve Sınıf Temsilciliği
konusunda bilinçlendirilmesi konusunda yapılan etkinlik sayıları

Stratejik Amaç 2.7: Öğrencileri ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmek

Stratejik Hedef 2.7.1:Mesleki Yönlendirmedeki eksikliklerin giderilmesi.

Performans Göstergesi 2.7.1.1:   Öğrencilere ilköğretim dördüncü sınıftan itibaren
mesleki yönlendirme amaçlı yapılan gezi ve toplantı sayıları

Performans Göstergesi 2.7.1.2 :     Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi
amacıyla yapılan anket test sayı ve sonuçları

Performans Göstergesi 2.7.1.3 :       Meslek liseleri ve diğer meslek alanları ile ilgili
yapılan tanıtım toplantı sayıları

Performans Göstergesi 2.7.1.4 :     Çıraklık eğitim merkezine yönlendirilen öğrenci
sayıları

Stratejik Amaç 2.8: BT sınıflarının etkinliğinin arttırılması

HEDEF 2.8.1: BT Sınıflarının halka açılması.

Performans Göstergesi 2.8.1.1 :     Çevre halkının BT sınıflarını kullanması amacıyla
geliştirilen proje sayıları

Performans Göstergesi 2.8.1.2 :       Bu projelere katılan örgün eğitim dışında yer
alanların sayıları

Performans Göstergesi 2.8.1.3 :    Çevre halkına yönelik olarak düzenlenen bilgisayar
kullanımına yönelik bilgilendirme toplantı sayıları

HEDEF 2.8.2: BT Sınıflarının branş derslerinde kullanılmasının sağlanması.

Performans Göstergesi 2.8.2.1 :    Bilgisayar Destekli Eğitimin yapılan sınıf sayısı

Performans Göstergesi 2.8.2.2:        Branş derslerinde bilgisayar yazılımı kullanan
öğretmen sayısı

                    106
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

    Performans Göstergesi 2.8.2.3:      İlköğretim okullarındaki projeksiyon ve bilgisayar
    bulunan sınıf sayıları

ORTA ÖĞRETİM


Genel ortaöğretimin amacı; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun da belirtilen, insan
yetiştirmeye yönelik olarak ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun
sorunlarını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan
insanlar olarak yetiştirmek ve yüksek öğretime hazırlamaktır.       Genel ortaöğretim; Genel
Liseler, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Spor
Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ve Çok Programlı Liselerden oluşmaktadır.
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu doğrultuda
Müdürlüğümüz önderliğinde, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri
ile birlikte, geniş katılımlı, sorunlarımızı paylaşmaya ve Hedefini geliştirmeye çalıştık.
Çalış tayımızın ortaöğretimin geleceği açısından önemli çıktıların elde edildiği, bu çıktılara ait
stratejiler oluşturmaya yönelik iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz.


   ÜST POLİTİKA BELGELERİ ORTAÖĞRETİM ÇALIŞTAY ÖZET RAPORU
Bu çalıştay hazırlığında Üst Politika belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün strateji planları incelenerek ortaöğretim de aşağıdaki sorunların ön
plana çıktığı gözlemlenmiştir.
1.   Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme
yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, millî ve manevî değerleri
özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip ve çağdaş uygarlığa katkıda
bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı
bilgi çağı insanı yetiştirilecektir. (9.Kalkınma Planı).
2.   Eğitim sistemi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere, yaşam boyu eğitim
yaklaşımıyla ve bütüncül olarak ele alınacak; sistemin etkinliği, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine
dayalı yapısı güçlendirilecektir. (9.Kalkınma Planı)
3.   Öğrenciler bilimsel araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilecektir.(9.Kalkınma Planı)
4.   Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. (9.kalkınma
planı, 60. Hükümet programı, 2008 Yılı Programı)
                      107
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

5.   Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere
güçlendirilecek, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır. (Bilgi
Toplumu Strateji Eylem Planı, 2008 Yılı programı, Orta vadeli program 2008-2010)
6.   Okulların kalite standartları belirlenerek yaygınlaştırılacak, eğitim kurumlarının yetkileri ve
kurumsal kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir model geliştirilecek ve
uygulanacaktır. 9.Kalkınma Planı)
7.   Ortaöğretimde farklı okul türlerinin bulunması farklı idari yapılanmalar oluşturulmasına yol
açmakta ve kaynakların etkin olarak kullanılmasını engellemektedir. Okul türleri azaltılarak aynı
okul çatısı altında çeşitli programlar uygulanmasına imkân veren bir yapı kurulmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. (60.Hükümet Programı, 2008 yılı Programı)
8.   Derslik, altyapı, öğretmen ve donanım gibi erişim sorunları azaltılacak, eğitim kalitesi
artırılacaktır. (60.Hükümet Programı, orta vadeli program (2008- 2010, 2008 Yılı Programı)
9.   Eğitimin her kademesinde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim
yatırımları kalite odaklı bir anlayışla teşvik edilecektir. (Orta Vadeli Program, 9.Kalkınma Planı, 2008
Yılı Programı)
10.  Orta ve yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve hareketliliğini
yaygınlaştırıp artırmaya yönelik uluslararası programlar ile yabancı öğrenci ve bilim insanlarının
ülkemizdeki   eğitim  ve  öğretim  faaliyetlerine  katılmasına  yönelik  hibe  programları
yaygınlaştırılacaktır. Bu yaklaşım çerçevesinde, idari yapıda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. (Orta
Vadeli Program)
11.  Öğrencilerin kullanımı dışında BT laboratuvarları belirli saatler arasında vatandaşların
kullanımına açılacaktır. Erişim amaçlı kullanıma açık olduğu saatlerin dışında sabah (işsiz, ev kadını,
emekliler) ve akşam (çalışanlar) olmak üzere günün 2 farklı zamanında BİT dersleri verilecektir.
Bilgisayar ve İnternet kullanmayı bilmeyen bireylere yardım etmesi amacıyla bir danışman görevli
merkezin başında bulunacaktır. (Bilgi Toplumu Strateji Eylem Planı, 60. Hükümet programı, orta
vadeli program (2008- 2010, 2008 yılı programı)
12.  BİT eğitimi programlarında standardın sağlanması amacıyla hem özel sektörde hem de
kamu sektöründe kabul görecek bir sertifikasyon sistemi tasarlanacaktır. (Bilgi Toplumu Strateji
Eylem Planı)
13.  KİEM’ler de BİT eğitimi verecek eğitmenlerin ve bu merkezlerden faydalanacak bireylere
destek hizmeti verecek operasyonel destek elemanlarının istihdamı (sözleşmeli ve yarı zamanlı) ve
eğitimi gerçekleştirilecektir. (Bilgi Toplumu Strateji Eylem Planı)

                      108
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

14.  Tüm orta öğretim kurumlarında öğrenci, veli ve öğretmen bütünleşmesini sağlayacak etkin
bir rehberlik sistemi oluşturulması ve uygulanması .(60.Hükümet Programı, MEB 2010-2014
Stratejik Planı, 2008 Yılı programı)
15.  Ortaöğretimde eğitim-öğretim sürecinde ilişiği kesilen-okulu terk eden öğrencilerin diğer
öğrencilere oranını 2014 yılı sonuna kadar % 5’in altına düşürülmesi için gerekli çalışmalar
yapılacaktır. Sınıf geçme oranlarının arttırılması için gerekli tedbirlerin alınması.( MEB 2010-2014
Stratejik Planı, 2008 Yılı Programı)
16.  Ortaöğretim çağındaki bireylerin eğitime erişimini arttırmak için pansiyon ve burs
hizmetlerinden yararlananların sayısının arttırılması. (MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
17.  Öğrencilerin kapasite ve yeteneği doğrultusunda her ölçüm sonucunda tespit edilen
durumla, verilen eğitim sürekli ilişkilendirilmesi.(2008 Yılı Programı)
18.  Fertlerin yaşam kalitesini yükseltmek üzere sosyal ve kültürel alanlarda açılan kurs sayısının
arttırılması. (MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
19.  Hayat boyu öğrenim stratejisi gereği bölgesel, ekonomik ve sosyal duyarlılıkları dikkate
almak üzere paydaşlarla iş birliğini sürekli geliştirmek (Orta vadeli Program 2008-2010, AB
Müktesebatına Uyum Programı)
20.  Trafik ve ilk yardım bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak çalışmalar yapılması. (MEB
2010-2014 Stratejik Planı)
21.  İlköğretim son sınıf öğrencilerinden başlamak üzere hayat boyu öğrenim kapsamında, tüm
toplumda girişimcilik ruhunun geliştirilmesini sağlamak üzere etkinlikler düzenlemek.( Vizyon 2023)
22.  Uzaktan eğitim kapsamında, örgün eğitim yoluyla eğitimlerini tamamlayamamış kişilere açık
ilköğretim ve açık lise yoluyla eğitimlerini tamamlama imkânının sunumu, tanıtım faaliyetleri ile
yaygınlaştırılması. (MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
23.  Eğitim ve öğretim kurumlarındaki donanım farkının AB standartlarının altında kalan alanlara
öncelik tanınacaktır. (Vizyon 2023)
24.  MEB personelinin, çalışan memnuniyetinin düzenli olarak ölçülecek ve arttırılmasına yönelik
çalışmalar yapılması. (MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
25.  MEB çalışanlarının stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve
becerilerle donatılması için hizmet içi kurs ve seminerlerin niteliğinin arttırılması ( Vizyon 2023,
MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
26.  Topyekûn Savunma ve Seferberlik Hizmetleri (TSSH) konularında personel ve öğrencilerde
var olan bilinç seviyesini sürekli olarak arttırılması( MEB 2010-2014 Stratejik Planı)

                      109
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

27.   Öğretmenlerin   kendi çalışmalarını sergileyebilecekleri ve diğer meslektaşları         ile
paylaşabilecekleri sanal ortamlar geliştirilecektir. Öğretmenlerimiz ve diğer çalışanların başta kitap
okuma   alışkanlığı  kazandırılması  gibi   sosyal  ve  kültürel  faaliyetlere  etkin  katılımları
sağlanması.(Vizyon 2023)
28.   Eğitim materyallerini çağın gerekleri doğrultusunda sürekli geliştirilecektir. Öğrencilerin
bilimsel ve sanatsal başarılarını artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımı ve
proje geliştirme anlayışını yaygınlaştırılması. (MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
29.   Eğitim sistemimizin ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlanması ve artırılması için hibe
programları ve bu projelerin desteklenebileceği diğer programlara yönelik tanıtım ve bilgilendirme
toplantıları, projelerin üretilebilmesi için eğitimler düzenlenmesi, hazırlanan projelerin hazırlık
aşamasındaki problemlerini çözmeye yönelik yardım masaları oluşturulması .(Vizyon 2023)
30.   Ölçme ve değerlendirmede çağın ve öğretim programlarının gerektirdiği değişiklikler
uygulamaya yansıtılması. (MEB 2010-2014 Stratejik Planı)
31.   Ortaöğretim; program türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkân veren, etkin bir
rehberlik ve yönlendirme hizmetini içeren esnek bir yapıya kavuşturulacaktır. Programlar geniş
tabanlı ve modüler esasa göre düzenlenecektir. ( 9.Kalkınma planı)


ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SORUN ALANLARI VE HEDEF
Stratejik Amaç1. Öğrencilere yüksek öğretime geçişte mesleki rehberlik uygulamaları
yapmak.
HEDEF.1.1
Öğrencilerin yükseköğretimde yönelmek istedikleri mesleklerin iş kolu temsilcileriyle
protokoller yapılarak, öğrencilerin ön izleme ve ön değerlendirme çalışmalarına aktif
katılımlarının sağlanması.
Performans Göstergeleri 1.1.1. Ziyaret edilen işkolu temsilcilerinin sayısı
Performans Göstergeleri 1.1.2.Protokole katılan öğrenci sayısı
HEDEF 1.2.Öğrencilere ortaöğretime geçiş sürecinde etkili bir uyum çalışmasının yapılarak
ortaöğretimden beklentilerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli çalışmaların yapılması
Performans Göstergesi1.2.1.Mesleki yönlendirmeye katılan öğrenci sayısı
Performans Göstergesi1.2.2.Mesleki rehberlik çalışmaları için yapılan konferans sayısı
Performans Göstergesi1.2.3.Mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında konferanslara katılan
öğrenci ve veli sayısı


                        110
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
HEDEF 1.3.Öğrencilerin yeteneklerinin farkına varmalarının sağlanması için okullarda rehber
öğretmen sayısının arttırılması ve diğer alan öğretmenlerinin de yönlendirme sürecine destek
vermeleri.
Performans Göstergesi1.3.1.Rehberlik servisinden faydalanan öğrenci sayısı
Performans Göstergesi1.3.2.Rehberlik servisince düzenlenen etkinlik sayısı
Performans    Göstergesi1.3.3.Branş  öğretmenlerinin   mesleki  rehberlik  konusunda
bilgilendirilme seminerlerinin katılım oranı
Stratejik Amaç 2 : Okulların toplumla bütünleşmesinin sağlanması
HEDEF 2.1. Öğrenciler STK’larca düzenlenen faaliyetlerin içine dahil edilerek sosyal hayatın
da bir parçası olmaları konusunda özellikle bilinçlenmelerinin sağlanması(Sosyal yardım
içerikli organizasyonlarda görev verilerek sağlanabilir.)
Performans Göstergesi 2.1.1.Faaliyetlere katılan öğrenci sayısı
Performans Göstergesi 2.1.2.Düzenlenen faaliyet sayısı
HEDEF 2.2.Mühendislik gibi birçok alanda eğitimlerine ve yaşamlarına devam edecek
öğrencilerin bizzat sektörün içine girerek uygulamalı eğitim süreçlerinden yararlanmaları
sağlamak
Performans Göstergesi 2.2.1.Ziyarette bulunulan sektör sayısı
Performans Göstergesi 2.2.2.Uygulamalı eğitimden yararlanan öğrenci sayısı
HEDEF 2.3.Uzun vadede kampüs okul sistemine geçilerek farklı okul kaynaklarının ortak
kullanıma açılmasını sağlamak
Performans Göstergesi 2.3.1 Bilişim Teknolojileri sınıflarının etkinliğinin arttırılması için
donanım ve yazılım boyutunda yerel yönetimlerden alınan destek faaliyetleri sayısı
Performans Göstergesi 2.3.2. Okullarda bulunan Kütüphanelerin, Bilgi Teknolojileri
sınıflarının, spor salonlarının halkın kullanımına açılması, bunun için de yere yönetimlerin
belli saatlerde görev alacak uzmanlar istihdam etmesi, öğrencilerin de sisteme katılarak
görevlendirilen uzmanlarla birlikte çalışması kapsamında yapılan protokol
Stratejik Amaç 3. Okullar arasındaki kalite standartlarındaki farklılığın giderilmesi.
HEDEF 3.1 : Üst birimlerce oluşturulacak AR-GE çalışmalarıyla kaynakların verimli
kullanılması, finansmanların arttırılarak kurumlara eşit olarak desteklenmesi halinde başarı
noktasında da birbirine yakın değerlerin çıkmasını sağlamak
Performans Göstergesi 3.1.1. Okul türlerine göre oluşturulan standartlar

                     111
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

Performans Göstergesi 3.1.2. Okullara ayrılan finansmanı belirlemek amacıyla yapılan
ihtiyaç analizleri
Performans Göstergesi 3.1.3. Öğrenci velilerinin, öğrencinin ve okulun ihtiyaçlarının
giderilmesi konusunda yapılan bilinçlendirme çalışmalarının sayısı
Performans Göstergesi 3.1.3.Bilinçlendirme çalışmalarına katılan veli ve öğrenci sayısı
Performans Göstergesi 3.1.4. Ortaöğretim öğrencilerinin yaşamakta olduğu genel sorunların
rehberlik servislerince iyi tahlil edilmesi kapsamında hizmetten yararlanan öğrenci sayısı
Performans Göstergesi 3.1.5. Öğrenci başarılarının okulun kalite standart göstergeleri içinde
ele alınması için kurulan etkin öğrenci takip sistemi


Stratejik Amaç 4 Yenilenen yapılandırmacı programla uyumlu program geliştirme ve ölçme
değerlendirme sistemini kurmak.
HEDEF 4.1. İlçe Milli Eğitimlerin öğretim programlarını daha verimli hale getirebilmek için,
program izleme ve program değerlendirme birimlerini oluşturmak.
Performans Göstergesi 4.1.1 İlçe Milli Eğitimlerin ölçme değerlendirme ve program
geliştirme uzmanları ile küçük öğretmen gruplarına yönelik atölye çalışmaları sayısı
Performans Göstergesi 4.1.2. Zümrelerin öğrenme tasarımları konusunda birlikte çalışarak
geliştirilen tasarımlara ve ölçme sonuçlarına göre oluşturulan veri tabanı.
Performans Göstergesi 4.1.3. Yapılan atölye çalışmalarının verimliliğinin değerlendirilmesi
için oluşturulan kriterler.
Stratejik Amaç 5 : Ortaöğretimde okul terki sorununu gidermek
HEDEF 5.1.Öğrencileri okul ve sınıf ortamına çekebilmek amacıyla mevcutları azaltıp çeşitli
sosyal faaliyetlerle öğrenme ortamını güçlendirmek
Performans Göstergesi 5.1.1.Öğrencilerin sistemde kalabilmesi, öğretmenin öğrencisiyle
daha fazla ilgilenmesinin sağlanması için sınıf mevcutlarını 25’e düşürmek.
Performans Göstergesi 5.1.2.Yapılan sosyal sorumluluk projeleri ve gezi faaliyetleri sayısı
Performans Göstergesi 5.1.3.Kültürel motiflerin öğrencilere aktarımını sağlamak amacıyla
işlenen değerler ve katılan öğrenciler
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM


                     112
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

Mesleki ve Teknik ortaöğretim; iş ve meslek alanlarına iş gücü yetiştiren ve öğrencileri yüksek
öğretime hazırlayan öğretim kurumlarıdır. Eğitimde temel hedef ülke ihtiyaçlarına göre
nitelikli iş gücü ve dolayısıyla kaliteli, üretken bir toplum yetiştirmektir. Bu hedefe
ulaşabilmek ve çağdaş bir uygarlık oluşturabilmenin en kestirme yolu da Mesleki ve Teknik
Eğitimden geçmektedir. Bu nedenle ülkemizde yıllardır hak ettiği özeni görememiş olan
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” haline gelmiştir.
Memleket Meselesi bir ülkenin olmazsa olmazı, her ne şart altında olursa olsun yapılması
gereken, topyekûn çalışma isteyen kutsal bir vazife olarak görülmelidir. Elbette ülkemiz
kalkınmasında böylesine öncelikli olan bu görevde Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Beşiktaş olarak topyekûn bir çalışma içinde olmamız gerektiğinin bilincindeyiz.


ÜST POLİTİKA BELGELERİ MESLEKİ VE TENİK EĞİTİM ÇALIŞTAY ÖZET RAPORU
Bu çalıştay hazırlığında Üst Politika belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün strateji planları incelenerek Mesleki ve Teknik Eğitim de aşağıdaki
sorunların ön plana çıktığı gözlemlenmiştir.
1. Değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin
istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejisi geliştirilecektir. Bu
strateji, kişilerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilebilmesi için, örgün ve yaygın eğitim
imkanlarının artırılmasını, söz konusu eğitim türleri arasındaki yatay ve dikey ilişkinin
güçlendirilmesini, çıraklık ve halk eğitiminin bunlara yönelik olarak yapılandırılmasını, özel
sektör ve STK’ların bu alanda faaliyet göstermesini destekleyecek mekanizmaları
kapsayacaktır. (9.Kalkınma planı, Strateji1)
2. Eğitim sistemi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere, yaşam boyu eğitim
yaklaşımıyla ve bütüncül olarak ele alınacak; sistemin etkinliği, erişilebilirliği ve fırsat
eşitliğine dayalı yapısı güçlendirilecektir. (9.Kalkınma planı,Strateji 2)
3. Eğitimin kalitesi iyileştirilecektir. (60.hükümet prog,Hedef 2)
4. Ortaöğretimde tekli eğitime geçmek kaydıyla sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim
görmesi sağlanacaktır. (60.hükümet prof, Hedef 5)
5. Mesleki ve teknik eğitim sistemi etkin hale getirilecektir. (60.Hükümet prog, Hedef 6)
6. Eğitimin işgücü talebine olan duyarlılığının artırılması amacıyla yaşam boyu eğitim
stratejisi dikkate alınarak ekonominin talep ettiği alanlarda insan gücü yetiştirilmesi ve
eğitimin daha esnek bir yapıya kavuşturulması (Orta vadeli prog, Strateji,1)                     113
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

7. Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve
sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik Orta Vadeli Program (2008-
2010) değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi
toplumu insanını yetiştirmek eğitim politikasının temel amacıdır. (Strateji 2)
8. İş dünyasının talep ettiği nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim ile istihdam
arasındaki işbirliğini güçlendirecek mekanizmalar oluşturulacaktır. (2008 programı, Strateji1)
9. Meslek yüksek okulları (MYO) ile mesleki ve teknik orta öğretim kurumları arasında
program bütünlüğünü esas alan iş bölümü ve iş birliği kurulacak; sanayi ile işbirliği içinde
uygulamalı eğitim yapmaları sağlanacaktır. (2008 programı, Strateji 3)
10. Hayat boyu eğitim stratejisi hazırlanacaktır (2008 programı, Strateji 4)
11. Eğitimde etkin bir yönlendirme sistemi kurulacaktır (2008 programı, Strateji 12)
12. Sektör mesleki tanımlarının yapılmasını takiben sektörün insan kaynağı envanteri
çıkarılarak uzun dönemli insan kaynağı planlaması yapılacaktır. Sektörün nitelikli insan gücü
gereksinimleri, lisans ve yüksek lisans programları yoluyla karşılanacaktır. (Bilgi Toplumu,
Stratji14)
13. Sektörün gereksinim duyacağı ara eleman açığının kapatılması amacıyla modüler mesleki
sertifika programları oluşturulacak, katılım teşvikleri sağlanacak ve bu alanda eğitim veren
teknik liseler iyileştirilecektir. (Bilgi toplumu, Strateji17)
14. Gelişmiş teknolojik altyapı ortamlarında ülkeye özgü eğitim modellerinin sisteme
elemlendirilmesi sağlanmalıdır. (Vizyon 2021, strateji 8)
15. Eğiticilerin kendi mesleki gelişimlerini özendirecek uygulamalar getirilmelidir. (Vizyon
2023, Strateji 15)
16. Ekonominin ihtiyaç duyduğu ara eleman açığının karşılanması esas alınmalıdır.(Vizyon
2023, Strateji 19)
17. Orta öğretim çağındaki 14-17 yaş çocuklarının yüzde 65’inin mesleki ve teknik
ortaöğretiminde okullaşmasını sağlamak ve ortaöğretimin kalitesini artırmak. (İl, Strateji 4)
18. Bireylere kişisel bilgi, beceri ve davranışlar geliştirerek istihdam alanlarını genişletmek, iş
ve yaşam kalitelerini artırmak. (il, Strateji, 9)
19. Okul ve kurumlardaki öğretmen norm eksikliği yada fazlalığı (İl, Strateji 10)
20. Eğitim kurumlarında fiziksel kapasitenin artırılması ve nitelikli eğitim öğretim ortamının
sağlanması (İl, Strateji11)
                      114
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI SORUN ALANLARI VE HEDEF

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK ÇALIŞTAYI
Bir ülkenin gelişmişliğinin, eğitime verdiği önem ve doğru eğitim stratejilerinin
uygulanmasından geçtiği tartışılmaz bir gerçektir. Eğitim sistemi içinde rehberlik ve özel
eğitim hizmetleri de önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde birçok okulda rehber öğretmen
bulunmakla birlikte mevcut öğretmen sayısının bölgelere göre eşit dağılmadığı ve hala 23.000
rehber öğretmen açığı olduğu bilinmektedir. Bu ve buna benzer eksikliklerin giderilmesi
noktasında, eğitim sistemimiz içinde rehberlik ve özel eğitim hizmetlerinde gerekli
iyileştirmeleri sağlamak üzere yeni politikalar oluşturulmakta ve yeni düzenlemeler
getirilmektedir.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim
yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren
bireylerdir.Son yıllarda ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev sahasına giren,özel eğitime
ihtiyacı olan bireyler için eğitsel tanılama hizmetleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri
bünyesinde yürütülmektedir.Özel eğitim okulu sayısı giderek artmakla birlikte ülkemizde
özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci sayısını yaklaşık olarak 34.000 olduğu gözönünde
bulundurulduğunda, halihazırda varolan     özel eğitim verebilen  744 kurum, bu ihtiyacın
karşılanması noktasında oldukça yetersizdir.
Bütün bunları değerlendirdiğimizde rehberlik ve özel eğitimin, öğrencilerin ruh sağlığının
korunması ve sağlıklı mutlu bireyler olarak yetişmelerinin son derece önemli olduğu ve özel
eğitim hizmetlerinin sağlanması ile ilgili ihtiyaçların yeteri kadar karşılanabilmesi için gerekli
düzenlemelerin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiği son derece açıktır.  ÜST POLİTİKA BELGELERİ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK ÇALIŞTAY ÖZET RAPORU
Üst Politika belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün strateji
planları incelendiğinde Özel Eğitim ve Rehberlik hizmetlerinde aşağıdaki sorunların ön
plana çıktığı gözlemlenmiştir.
  1. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde
   gerçekleştirebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak üzere tanıma, tanılama
   ve yöneltme hizmetlerinin niteliğini geliştirilmesi.( M.E.B 2010-2014 Stratejik Planı)

  2. Özel eğitim hizmetlerinin, bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin en
   verimli şekilde sunulmasını sağlamak üzere üniversitelerden, alan uzmanlarından ve
   alandaki sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından en üst düzeyde
   yararlanılması.


                     115
    Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

3. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik olarak verilen hizmetlerin iyileştirilebilmesi
  için sınıfların ve okulların fiziki yapısı uygun hale getirilmesi. (9.Kalkınma Planı)

4. Sınıf ve branş öğretmenleri ile yöneticilerin özel eğitim alanına ilişkin bilgi ve
  becerilerle donatılması.( M.E.B 2010-2014 Stratejik Planı)

5. Öğrencilerin yeteneklerinin ve bireysel farklılıklarının erken dönemlerde belirlenmesi
  için rehberlik ve yönlendirme sisteminin etkin hale getirilmesi(2008-2010hükümet
  eylem planı)

6. Yetersizliği olan öğrencilerin ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yoluyla
  bu bireylere sunulan eğitimin kalitesinin artırılması.

7. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sosyal uyum ve rehabilitasyon süreçlerinin
  desteklenmesi açısından önem arz eden sanatsal, kültürel, sportif yarışma ve
  faaliyetlere katılımının sağlanması.

8. Özel eğitim okulu-kurumu sayısının artırılması( M.E.B 2010-2014 Stratejik Planı)

9. Kaynaştırma alanında farkındalığın geliştirilmesi için üniversiteler, RAM ve diğer
  paydaşlarla iş birliğine gidilerek kaynaştırma uygulamalarına yönelik eğitimlerin
  artırılması.

10. Örgün eğitim kurumları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) bulunan
  rehber Öğretmen açığını karşılayarak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine tüm
  öğrencilerin ve ailelerin erişiminin sağlanması.

11. Özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma alanlarında hizmet sunan kurumların
  yapısını güçlendirmek amacıyla farklı alan uzmanlarının (görme, işitme ve zihinsel
  engelliler sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, psikolog, çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı,
  sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, ölçme değerlendirme uzmanı, program geliştirme
  uzmanı vb.) uygun kadro unvanıyla bu kurumlarda istihdam edilmesine ilişkin gerekli
  çalışmalar yürütülmesi ve mevzuat düzenlemelerinin yapılması.

12. Sunulan tüm hizmetlerin temel kalite unsuru olan eğitim personeli ihtiyacının, eksiksiz
  karşılanmasını sağlamak üzere üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve
  kuruluşları ile etkin bir iş birliği yapılması.

13. Öncelikle RAM’larda kullanılan ölçme araçlarının norm ve sertifikasyon çalışmaları
  yapılarak kalite ve hizmet standartları belirlenmesi.

14. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini arttırmak ve sunulan özel
  eğitim hizmetlerinin niteliğini iyileştirmek amacıyla öğrencilerin okullara ücretsiz
  olarak taşınması, özel eğitim okul ve kurumlarındaki öğrencilere sıcak yemek verilmesi,
  özel eğitim okul-kurumlarına devam eden öğrenciler için materyal desteği sağlanması
  ve ücretsiz ders kitabı dağıtımı gibi hizmetlerin verilmesi.
                   116
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

  15. Bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı gelişimi için disiplinler arası
    katılımcı, bilgiye ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla öğrenci, aile ve yakın
    çevresiyle uyum ve eş güdüm içerisinde şiddeti önleyen güvenli eğitim ortamları
    oluşturulması .


17. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sosyal ortamlarda, akranlarıyla birlikte eğitim
almaları için, eğitim kurumlarındaki ihtiyaçlar sık ve düzenli periyotlarla belirlenmesi ve
gerekli düzenlemeler çağın gerekleri doğrultusunda yapılması.
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sosyal uyum ve rehabilitasyon süreçlerinin
desteklenmesi açısından önem arz eden sanatsal, kültürel, sportif yarışma ve faaliyetlere
katılmaları için yeterli teşvik verilmesi ve gerekli düzenlemeler yapılması.
16. Bilim ve sanat merkezlerinin, alanda yaşanan bilimsel gelişmeler ve çağdaş uygulamalar
  ışığında, personel, eğitim programı ve eğitim ortamları bağlamında standardizasyon
  çalışmaları ile nitel ve nicel gelişimler sağlanması.
17. Toplumun özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik olumlu tutum ve davranış
  geliştirmesi amacıyla yapılan çalışmalar artırılarak bu bireylerin sosyal kabulü sağlanması.

18. İLSİS, e-okul, e- rehberlik ve RAM modülündeki veriler ile alandaki diğer kurum-
  kuruluşların verilerinden yararlanılarak özel eğitim gerektiren bireylere yönelik eğitim-
  öğretim planlamalarının daha sağlıklı, verimli ve işlevsel olmasının sağlanması.
  19. Meslek tanıtımına, okul öncesi eğitim döneminde başlanması sağlanacak bireyin okula,
    alana-programa, mesleğe ve işe yöneltilmesini etkili kılacak “Mesleki Bilgi Sistemi”
    yaygın kullanım ve bilgi aktarımıyla hizmete sunulacaktır.

22.Örgün eğitim kurumları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) bulunan rehber
öğretmen açığını karşılanarak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine tüm öğrencilerin
ve ailelerin erişiminin sağlanması.
23. Uyumlu ve ahenkli eğitim ortamları modelinin gerekleri olan tutum ve davranışların
okul-kurum personeli ile öğrenci ve ailelere kazandırılması için görsel- işitsel yayınlar, toplantı
ve seminerlerden yararlanılması.

24. Şiddet ve nedenleri, iletişim yöntemleri gibi konularda bilgilendirme çalışmaları
yapılması, eğitim faaliyetleri düzenlenmesi.

25. Öğrencilerin kendilerini her türde şiddet, istismar ve ihmalden korumaları konusunda
bilinçlendirilmelerinin sağlanması.

25. Eğitim personeli ile öğrenci ve aileler; çocuk ve insan hakları konularında
bilinçlendirilmesi. Ayrıca bu konularda eğitim yöneticilerinin çağın gereği olan tutum ve
davranışlar geliştirmeleri hususunda gerekli tedbirler alınması.

26. Meslek tanıtımına, okul öncesi eğitim döneminde başlanması sağlanacak bireyin okula,
alana-programa, mesleğe ve işe yöneltilmesini etkili kılacak “Mesleki Bilgi Sistemi” yaygın
kullanım ve bilgi aktarımıyla hizmete sunulması.

27. Eğitim ortamlarının öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerine destek sağlayıcı nitelikte
olması için ulusal ve uluslar arası protokol ve projelerle desteklenen geliştirme faaliyetleri
gerçekleştirilmesi.


                     117
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI SORUN ALANLARI VE HEDEF
Stratejik Amaç1. Mesleki eğitimin, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tam karşılamasını
sağlamak
HEDEF1.1:  Mesleki eğitimin, iş gücü piyasasına ilişkin bölgesel bilgi sistemlerini oluşturmak ve
mesleki eğitimi sürekli işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verir hale getirmek.


Performans Göstergesi1.1.1: İş gücü piyasasına ilişkin bölgesel bilgi sistemleri oluşturmak.
Performans    Göstergesi1.1.2:Mesleki    eğitim  araç  gereçleri  ve  donanımları  bilgi
sistemlerinden gelen sonuçlar doğrultusunda revize etmek.
Performans Göstergesi1.1.3:Beceri kazanmaları için mevcut eğiticiler sahaya belli aralıklarla
çıkarılmalı ve eğitici mesleki yeterliliklerine süreli saha deneyimi ön şartı koymak.
Performans Göstergesi1.1.3:Mesleki eğitimin yurtiçi ve yurtdışı sürekli işgücü piyasasının
ihtiyaçlarına dayalı hale getirmek.


Stratejik Amaç 2. Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının yetişkin eğitimine yönelik yeterli
inisiyatif kullanmasını sağlamak.
HEDEF 2.1:  Mesleki Teknik okullarda yetişkinlere ve dezavantajlı gruplara yönelik usta öğretici
ve eğitici yetiştirilmesini sağlamak.
Performans Göstergesi 2.1.1: Mesleki Teknik okullarda usta öğretici ve eğitici
yetiştirilmesine yönelik açılan kurs ve kurslara katılanların sayısı .
Performans Göstergesi 2.1.2: Engelli bireylere hayatlarını idame edecek bilgi ve becerinin
verilmesi için açılan kurs ve kurslara katılanların sayısı .


Stratejik Amaç 3: Mesleki eğitim kurumları tarafından verilen eğitimin hayat boyu öğrenme
boyutunda geliştirilmesini sağlamak
HEDEF 3.1: Mesleki Eğitim kurumlarının verdiği eğitimin kapsamının hayat boyu öğrenme
süreçleri dikkate alınarak sürekli geliştirmek.


Performans Göstergesi 3.1.1: Hayat Boyu öğrenme süreçlerinde açılan kurs sayısı
Performans Göstergesi 3.1.2: Hayat Boyu öğrenme süreçleri kapsamında hazırlanan ve
uygulanan proje sayısı
Performans Göstergesi 3.1.3: Hayat Boyu öğrenme süreçleri kapsamında hazırlanan ve
uygulanan proje ve diğer faaliyetlerden yararlanan eğitim personeli sayısı

                      118
       Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

HEDEF 3.2:   Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında mesleki eğitim kurumları ile
sektörel birliklerin, işletmelerin ve STK’ların iletişim boyutunu geliştirmek.
Performans Göstergesi 3.2.1 : İşbirliği yapılan sektörel birlik, işletme ve STK sayısı.
Performans Göstergesi 3.2.2 : Sektörel birlikler, işletmeler ve STK’lar ile yürütülen çalışma, bu
çalışmalar sonucunda üretilen ürün sayısı ve elde edilen gelir miktarı.
Stratejik Amaç4: Mesleki eğitim kurumlarında AR-GE komisyonu oluşturmak.
HEDEF 4.1: Mesleki eğitimde oluşturulan AR-GE komisyonları vasıtası ile sektörel gelişmelerin
takibinin yapılması.
Performans Göstergesi 4.1.1 : AR-GE komsiyonu oluşturulan mesleki eğitim kurumu sayısı.
Performans Göstergesi 4.1.2 : Okullardaki AR-GE komisyonları tarafından yürütülen mesleki
faaliyet sayısı.
Stratejik Amaç 5 : Örgün ve yaygın eğitim boyutunda verilen mesleki eğitim
çalışmalarının istihdam odaklı olarak yürütülmesini sağlamak.
HEDEF 5.1: Beşiktaş ilçesi ve ilimizdeki istihdam olanaklarının araştırılması, sektörel ihtiyaç
analizlerinin yapılması.
Performans Göstergesi 5.1.1 : İl ve ilçe kapsamında yapılan ihtiyaç analizleri sonucu ortaya
konulan, istihdam açığı bulunan alan sayısı.
Performans Göstergesi 5.1.2 İstihdam açığı bulunan alanlara yönelik açılan alan ve kurs
sayısı.
Performans Göstergesi 5.1.3 : Sektör birlikleri ile yürütülen istihdam odaklı/garantili
faaliyet sayısı.
HEDEF 5.2: Yaygın eğitim kapsamında verilen belgelerin uluslararası yeterliliğini sağlamak.
Performans Göstergesi 5.2.1 : Yürütülen kurs, seminer v.b. sonucunda verilen, uluslararası
geçerliliği olan belge sayısı.
HEDEF 5.3 : Mesleki eğitimin prestijinin arttırılması, “ara eleman” kavramı yerine “stratejik ortak
ya da nitelikli işgücü” tabiri kullanılmasının yaygınlaştırılması.
Performans Göstergesi 5.3.1: Mesleki eğitimin prestijini artırmak için sürekli olarak velilere,
öğretmenlere, iş dünyasına vb. yönelik düzenlenen seminer sayısı
Stratejik Amaç 6 : Mesleki eğitimcilerin mesleki bilgilerini çağın gerektirdiği uygun teknolojik
ve bilimsel olarak geliştirmelerini desteklemek.
HEDEF 6.1: Meslek dersi öğretmenlerinin ders dışı faaliyetlerde yer almalarının sağlanması.
Performans Göstergesi 6.1.1 : Yurt içi – Yurt dışı projelerde görev alan ve ödüllendirilen
öğretmen sayısı.

                     119
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

Performans Göstergesi 6.1.2 : Beceri kazanmaları için saha çalışmalarında yer alan
öğretmen sayısı.
Stratejik Amaç 7 : Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları arasındaki iletişim geliştirilmesi
HEDEF: Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları arasında iletişimi sürekli kılacak bir komisyon
oluşturulması
Performans Göstergesi 7.1.1 : İlgileri ve başarısız olmaları sebebi ile Mesleki ve Teknik
eğitim komisyonu vasıtasıyla, diğer mesleki eğitim kurumlarına yönlendirilen öğrenci sayısı.

ÖZEL EĞİTİM VE REBERLİK’TE SORUN ALANLARI VE HEDEF

Stratejik Amaç 1: İlçemizde bulunan özel eğitim sınıflarının mevcut şartlarının geliştirilmesi.
HEDEF 1.1: Özel eğitim sınıfı sayısının arttırılması ve mevcut olanların iyileştirilmesi

Performans Göstergesi 1. 1. 1: İyileştirme çalışması yapılan özel eğitim sınıfı sayısı.
Performans Göstergesi 1. 1. 2: Açılan özel eğitim sınıfı sayısı.

HEDEF 1.2: Özel eğitim sınıflarının kalitesinin arttırılması.

Performans Göstergesi 1. 2. 1: Öğrenci seviyelerine göre düzenlenmiş sınıf sayısı
Performans Göstergesi 1. 2. 2: Özel eğitim branşında öğretmeni bulunan özel eğitim sınıfı
sayısı
Performans Göstergesi 1. 2. 3: Özel eğitim öğretmeni bulunmayan okullarda görev yapan
sınıf öğretmeni ve yöneticilere yönelik düzenlenen kurs ve seminer sayısı.

HEDEF 1.3: Özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu konusunda
öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve uygulamaya yönelik desteklenmesi.

Performans Göstergesi 1. 3. 1: Özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği-hiperaktivite
bozukluğu konusunda organize edilen seminer, kurs v.b. çalışma sayısı.

Stratejik Amaç 2: Kaynaştırma eğitimi kapsamdaki öğrencilerin standartlarına uygun
hazırlanmış destek eğitim sınıfı ihtiyacının karşılanması
HEDEF 2.1: Kaynaştırma öğrencisi olan her okulda destek eğitim sınıfı açılması ve bu
okullarda özel eğitim branşında öğretmen istihdam edilmesi
Performans Göstergesi 2. 2. 1: Açılan destek eğitim sınıfı sayısı
Performans Göstergesi 2. 2. 2 : Destek eğitim öğretmeni bulunan okul sayısı

Stratejik Amaç 3: Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilere yönelik Bireyselleştirilmiş Eğitim
Planlarının yapılması ve uygulanması.

HEDEF 3.1: Bireyselleştirilmiş eğitim planın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili uygulamaya
yönelik eğitimlerin verilmesi
Performans Göstergesi 3.1.1: Bireyselleştirilmiş Eğitim planları hazırlanması ve
uygulanması konusunda verilen eğitim sayısı.
Performans Göstergesi 3.1.2: Hazırlanan ve uygulanan bireyselleştirilmiş eğitim planı sayısı
ve sonuç göstergeleri

                     120
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

HEDEF 3.2: Üniversitelerin özel eğitim bölümleriyle işbirliğine gidilerek bilgilendirme ve
vaka takibi çalışmalarının yapılması.

Performans Göstergesi 3.2.1: Üniversitelerin özel eğitim bölümleriyle işbirliğine gidilerek
yapılan bilgilendirme ve vaka takibi çalışmalarının sayısı
                    121
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
              122
      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4.1. Plan Gelişiminin İzlenmesi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, 2010–2014 yıllarını kapsayan bir dönem için
hazırlanmıştır. Planın başarıya ulaşması için bu dönemler içinde yıllık iki kez gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde, Müdürlüğün
birimlerinin hazırlayacağı 6 aylık Faaliyet raporlarla yapılacaktır. İlerleme sağlanan ve
sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar, faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için
plana ışık tutacaktır.

    4.2. Performans Değerlendirmesi

Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile
ilgili veriler düzenli olarak bir veri tabanı halinde SGB İstatistik bölümümüzde toplanmakta ve
SPE tarafından değerlendirilmektedir.

    Stratejik planın gözden geçirilmesi

    Performans değerlendirilmesi ve ölçümü

    Sonuçların izlenmesi

    Sürekliliğin sağlanması

Planın başarıya ulaşması için bu dönemler içinde bu dört unsurun gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Bu değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde, Müdürlüğün birimlerinin
hazırlayacağı 6 aylık Faaliyet raporlarla yapılacaktır. İlerleme sağlanan ve sağlanamayan
alanların ortaya konulacağı bu raporlar, faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için plana ışık
tutacaktır.Stratejik planın ilgili Birim Amiri tarafından takip edilmesi ise gereklilikten öte bir
zorunluluk taşımaktadır.

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi

  Şeref Çalışır         İlçe Milli Eğitim Müdürü

  Serpil Çakmak         Şube Müdürü

  Ar-Ge Birimi Üyeleri      L.Hale Demirtaş-Melek Okur-Gülcan Yeten-Ekrem İşbilir

  Serpil Üşenmez          Şef

 İlhan Taşkaya           Memur


                     123
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Plan
              124

								
To top