Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Exercitii propuse gr 3 3 by 2F07xq1

VIEWS: 241 PAGES: 7

									CECCAR Filiala Timis

Nr. 1752/27.04.2011              Program pregatire stagiari – 2011 – anul I    In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si
examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil
autorizat, stagiarii in sistem colectiv ( anul I semestrul I) sunt invitati in data de 25.05.2011 ora
9,00, la Facultatea de Mecanica din cadrul Univesitatii Politehnica Timisoara, situata in
Timisoara, bvd. Mihai Viteazul, nr. 1, sa depuna in scris si sa sustina raspunsurile la cele 30
exercitii propuse de lectorii - formatori de stagiu si redate mai jos. In aceeasi zi, de la ora 14,00
sunt programati a efectua cursurile de pregatire deontologica, comportament profesional si
doctrina profesionala toti stagiarii din anul I de stagiu, indiferent de forma de pregatire.

    Va facem cunoscut ca pentru consultatii in vederea rezolvarii exercitiilor primite s-a fixat
data de 18.05.2011 ora 9,00, la sediul Facultatii de Mecanica din cadrul Univesitatii Politehnica
Timisoara, situata in Timisoara, bvd. Mihai Viteazul, nr. 1. Deasemenea in aceeasi zi, de la ora
14,00 sunt programati a efectua cursurile de pregatire tehnica toti stagiarii din anul I de stagiu,
indiferent de forma de pregatire.

    In baza Deciziei Biroului Permanent al CECCAR nr. 10/245/29.10.2010 prin care se
aproba Normele nr. 921/19.10.2010 si a Notei CECCAR nr. 361/DGS/12.04.2011 privind
organizarea testelor de evaluare semestriala ale stagiarilor, in anul 2011 evaluarea
semestriala a stagiarilor se organizeaza concomitent la toate filialele CECCAR, astfel:
- pentru semestrul I (toti anii de stagiu) in zilele de duminica 29 mai 2011 – proba scrisa si
duminica 5 iunie 2011 proba orala;
- pentru semestrul II (anii I si II de stagiu) in zilele de duminica 27 noiembrie 2011 – proba
scrisa si duminica 4 decembrie 2011 – proba orala;
- pentru semestrul II (anul III de stagiu) in zilele de duminica 2 octombrie 2011 – proba
scrisa si duminica 9 octombrie 2011 – proba orala.

    Participa la testul semestrial de evaluare toti stagiarii, indiferent de forma de
pregatire, care si-au indeplinit obligatiile aferente semestrului respectiv, si anume:
participarea la orele de pregatire tehnica si deontologica, rezolvarea si prezentarea
lucrarilor profesionale, precum si achitarea taxei de stagiu pentru anul in curs.

    In aplicarea art. 2 din Norme privind organizarea si desfasurarea testului semestrial
de evaluare a stagiarilor, stagiarii primesc in ziua de 23 mai 2011, pentru semestrul I, si in
zilele de 21 noiembrie 2011 (stagiarii anul I si II) si 26 septembrie 2011 (stagiarii anul III),
pentru semestrul II, subiectele lucrarilor de rezolvat.

                                                  1
    Va reamintim ca pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea pregatirii in sistem
colectiv se percepe un tarif anual de 150 euro. Plata se face in lei la cursul de schimb leu/euro
comunicat de BNR, din ziua platii. Pentru anul acesta termenul de plata este 30.04.2011.

Grupa 3 (total 30 exercitii) – 20 stagiari EC

    STAGIARI E.C.
    1  MOLDOVAN MARIA LARISA
    2  MORARIU IOAN DOREL
    3  NAGY GABRIELA
    4  NECULAI LUMINITA
    5  NEGOITA TEODORA
    6  NICOLAE ROZALIA
    7  NICOLCEA GEORGETA
    8  NICORICI ADINA
    9  NITA DIANA ADELINE
    10  PASCAL ALBERTO LUCIAN
    11  PAVEL CARMEN ALINA
    12  PUSCAS ANAMARIA MARCELA
    13  PUSCAS CLAUDIA
    14  RADU ELENA WAHIDA ESMERALDA
    15  SCHIOPU DELIA MARIA
    16  SCRIPNICIUC MARIA BIANCA
    17  SFITLIC ANCUTA MARIANA
    18  SILEA (RAMIS) SIMONA
    19  SIMEON CRISTIANA
    20  SOLOMON COSMINA OFELIA

Exercitii propuse pentru anul I sem. I

I. Elaborarea situatiilor financiare (14 exercitii)

1. La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata:

- plus de materii prime 500 lei;

- plus de obiecte de inventar 300 lei;

- lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei;

- lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor,la 100 lei, TVA 19%.

2. Lipsuri de obiecte de inventar constatate cu ocazia inventarierii in valoare de 500 lei, in urmatoarele
conditii:

a) neimputabile;
                                                       2
b) imputabile, pretul de imputare 600 lei, TVA 19%.

3. La SC “GAMA” SA se constata pierderile de obiecte de inventar, datorate unei calamitati naturale, in
valoare de 180 lei.

4. SC “PLASTOR” SA primeste documentele de plata pentru materiile prime receptionate de delegate,
expediate, dar nesosite, la pretul producatorului de 200 lei, TVA 19%.

Inregistrari in inventarul permanent si intermitent.

5. La SC “MEDA” SA se constata o lisa de materii prime in gestiune, datorata unui furt calificat, autorul
fiind neindentificat, paguba fiind evaluate la 200 lei. Sa se efectueze inregistrarile in conditiile in care:

a) autorul nu este identificat;

b) autorul este identificat si i se imputa lipsa de imputare de 220 lei, TVA 19%.

6. Sa se inregistreze in contabilitate un import de materii prime pentru care se cunosc urmatoarele
elemente:

a) Valoarea materiilor prime de 20.000 euro;

b) Cheltuielile de transport – aprovizionare 2.000 euro;

c) Taxe vamale 15%;

d) TVA in vama 19%;

e) In ziua intocmirii declaratiei vamale de import se practica un curs valutar de 3,96 lei/€, iar la
finele anului 3,97 lei/€.

7. SC “ORINTEX” SA primeste de la R.A “CONEL”, factura pentru consumul de energie
electrica, in suma de 800 lei, de la R.A “APA CANAL”, factura pentru apa 700 lei si de la R.A
“ROMGAZ”, factura pentru gaze naturale 500 lei, TVA 19%, care se achita.

8. SC “GAMA” SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei, TVA 19%, pe care le
trimite spre reparare la terti, manopera 200 lei, care se achita. Se aduc de la reparare obiectele de
inventar si se elibereaza in folosinta.

9. SC “GLOBUS” SA obtine din productie proprie 400 surubelnite a 5 lei bucata, care sunt
considerate materiale de natura obiectelor de inventar. Se vand surubelnitele unui beneficiar, de
la care se incaseaza pretul de livrare de 3.000 lei, TVA 19% si se descarca gestiunea.

10. La SC “LUSO” SA se obtin din productie proprie, produse finite avand costul de productie
prestabilit de 10.000 lei, care se vand cu un pret de vanzare de 10.800 lei.                                                      3
La finele lunii costul efectiv de productie, stabilit de contabilitatea interna de gestiune este de
9.960 lei.

11.. La SC “OVEX” SA se obtin produse finite la costul standard de 2.000 lei, care se predau la
magazine. La sfarsitul exercitiului, din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al
produselor finite obtinute care este de 2.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret
aferente.
Se livreaza ½ din cantitatea de produse finite obtinute, la pretul negociat de 1.500 lei, TVA 19%,
care se incaseaza de la beneficiar.
Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret
aferente produselor finite vandute, dupa metoda inventarului permanent.

12. SC “ALFA” SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri:

- produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.000 lei;
- diferenta de produse: 10 lei
- produse in curs de executie in valoare de 50 lei.
In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice:
s-au obtinut produse finite 4.000 bucati;
s-au vandut produse finite 3.800 bucati la pretul de vanzare de 13 lei/bucata, TVA 19%.
La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculate costul efectiv de productie care este de 8
lei/bucata.

13. SC “SINTEZA COLOR” SA livreaza la SC “OLIMPIA” SA conform facturii nr. 1200,
cantitatea de 4.000 kg vopsele a 2,5 lei/kg, TVA 19%, care urmeza a fi folosita ca materie prima
in procesul de productie, diferente favorabile 10 %, in urmatoarele conditii:
- remize acordate 10%;
- scont de decontare 4%;
Sa se efectueze inregistrarile la SC “SINTEZA COLOR” SA si SC “OLIMPIA” SA.

14. SC “ONIX” SA are in cursul exercitiului financiar 2004, urmatoarea situatie a stocurilor:
 SPECIFICARE        PRODUSE IN CURS (lei)       PRODUSE FINITE (lei)

 Stocuri initiale        400               2.000

 - intrari           ------              10.000

 - iesiri            ------              11.200

 Stocuri finale         250               800

 Stocuri la inventariere    250               880

 Diferente           -----              +80


                                                  4
Pretul de vanzare al produselor finite este de 13.000 lei, TVA 19%.
Inregistrari dupa metoda inventarului permanent.

III. Expertize contabile (4 intrebari)

1. Ce conţine cap.II al Raportului de expertiză contabilă (Desfăşurarea expertizei contabile)?

2. Ce conţine un Raport de expertiză calificat?

3. Explicaţi cazurile de imposilitate a întocmirii unui raport de expertiză şi ce conţine Raportul
de imposibilitate a efectuării expertizei contabile.

4. Cum procedează expertul contabil verificator privind îndeplinirea atribuţiilor sale?

IX. Consultanta fiscala acordata contribuabililor (4 intrebari)

1. Precizaţi în ce condiţii datorează organizaţiile non - profit impozit pe profit şi cum se
determină acesta.

 2. Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al autoturismelor
folosite de persoanele cu funcţii de conducere sau administrare?

3. Un plătitor de impozit pe profit şi TVA înregistrează în trimestrul I cheltuieli cu protocolul în
sumă de 10.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 130.000 lei, iar veniturile realizate în
sumă de 300.000 lei. Să se determine impozitul pe profit de plată.

4. Prezentaţi modul de determinare al impozitului pe veniturile din tranzacţionarea acţiunilor în
anul 2009 şi apoi în anul 2010.

XI. Tinerea contabilitatii unei entitati (5 exercitii)

1. SC METALICA SA incaseaza, conform extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA 19%
de la SC MECANICA SA pentru o reparatie la utilaje, pe care o va executa ulterior. SC
METALICA SA factureaza contravaloarea lucrarilor la pretul de deviz de 4000 lei, TVA 19%.
Unitatea beneficiara a lucrarii emite un bilet la ordin unitatii executante, aceasta remitandu-l la
scadenta spre incasare unei banci. Comisionul bancar 7 lei.

2. Unui tert, executant de lucrari de reparatii, i se plateste conform extrasului de cont, un avans
de 1000 lei, TVA 19%. Se primeste factura nr. 1600, cu contravaloarea lucrarilor executate la
pretul de deviz de 4000 lei, TVA 19%.

3. SC CRISANA SA unitate de comert en-gros vinde marfuri cu pretul de vanzare de 5000 lei,
TVA 19%, cu un rabat de 3% pentru neefectuarea livrarilor in timp util. Pretul de inregistrare a
marfurilor este de 3900 lei. Termenul de decontare a facturii este de 2 luni de la livrarea
marfurilor. Intrucat livrarea se face la 10 zile dupa livrarea marfurilor se acorda un scont de 5%.
                                                 5
Inregistrari in contabilitatea furnizorului si clientului.

Valoarea marfurilor:

TVA 5000 950

rabat 3% 150 28.5

______________________________________________

Net comercial 4850 921.5

_________________________________________________

Total factura 5771.5

Scont 5% 242.5 46.08

4. SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA, la pretul de vanzare de 2000 lei, TVA
19%, conform facturii nr. 410, cu decontarea peste 3 luni. Pretul de inregistrare a produselor
finite este de 1500 lei.

Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare, SC FELIX SNC acorda SC DACIA SA un scont
de 3%.

Inregistrari la S.C. FELIX S.N.C si S.C. DACIA S.A. stiind ca S.C. DACIA le receptioneaza ca
materii prime.

5. S.C. “MOBILA ALFA” vinde produse reziduale, la pretul de vanzare de 2000 lei, TVA 19%,
pe factura fiind inscrise si cheltuielile de transport de 250 lei, TVA 19%. Se incaseaza valoarea
facturii, care cuprinde:

- pret de vanzare 2000 lei

- cheltuieli de transport 250 lei

Total 2250 lei

TVA 19% 427.5 lei

Suma de incasat 2677.5 lei

XII. Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati (3 exercitii)

 1. SC UAMT SA achizitioneaza de la o entitate afiliata actiuni ca investitii financiare pe termen
scurt, avand costul de achizitie de 400 lei, platibil ulterior.

                                                6
Cheltuielile accesorii (comisioane de cumparare) insumeaza 6 lei.

Jumatate de actiuni se negociaza la bursa la pretul de vanzare de 220 lei, iar cealalta jumatate la
pretul de vanzare de 190 lei.

2. SC PREMAGRO SA cumpara la bursa un pachet de 1000 de actiuni la pretul de 1.2 lei /
bucata in scop de revanzare. Dupa 10 zile, vinde un pachet de 6000 de actiuni din cele cumparate
la pretul zilei de 1.5 lei/bucata. Dupa inca 10 zile vinde restul de 4000 actiuni, la pretul zilei la
bursa de 1.1 lei/bucata.

3. O filiala SC OMEGA SA achizitioneaza 1000 de actiuni emise de catre o alta filiala din cadrul
aceluiasi grup SC GAMA SA pentru care se cunosc:

a. valoarea unitara a actiunilor cotate la bursa este de 3 lei ;

b. decontarea actiunilor in cauza este imediata si se face din contul de disponibil in lei;

c. comisionul datorat pentru intermediere este de 1%

d. vanzarea la bursa a 800 de actiuni la un curs de 3.4 lei/actiune, cu incasare prin virament;

e. comisioanele pentru serviciile bancare (incasari si plati) privind actiunile sunt de 7.5 lei;

f. vanzarea la bursa a 200 de actiuni la un curs de 1leu/actiune, cu incasare in numerar.
        Director executiv,                 Sef birou stagiu,

        ec. Ignea Nicolae                 ec. Minda Ioan
                                                  7

								
To top