kalo by asimoxflash

VIEWS: 13 PAGES: 2

More Info
									Balkan (Bizans) Seferleri [değiştir]

Doğu Roma'nın Margos Antlaşması'nın hükümlerine uymaması üzerine Attila,
441-442 yıllarında Bizans üzerine sefere çıktı. Doğu Trakya'ya kadar
ilerleyen Hun ordusundan çekinen Bizans barış istemek zorunda kaldı. Bu
antlaşma ile Attila, Doğu Roma'nın ödediği vergiyi artırdığı gibi bazı
sınır kalelerini de ele geçirdi. Bu seferden sonra Avrupa Hunları'na
Balkanlar'ın yolu açılmış oldu.

I.Balkan Seferi'nden sonra Bizans imzaladığı antlaşma şartlarında
öngörülen vergiyi ödemediği için Attila 447 yılında yeniden sefere çıktı.
İki kola ayrılan Hun ordusunun bir kolu Yunanistan'a girip Teselya'ya
kadar ilerledi. Diğer kolu ise Sofya, Filibe ve Lüleburgaz şehirlerini
alarak Büyükçekmece yakınlarına kadar ulaştı. Doğu Roma İmparatoru barış
istemek zorunda kaldı.

Yapılan Anotolyos Antlaşması'na göre;

    Doğu Roma ödediği vergiyi üç katına çıkaracak,
    Savaş tazminatı ödenecek,
    Tuna'nın güneyindeki yerler askerler arındırılacaktı.

Batı Roma (Galya) Seferi [değiştir]

Roma İmparatoru'nun kızıyla evlenen Attila, çeyiz olarak imparatorluk
topraklarının yarısını isteyince, bunu kabul etmeyen Batı Roma'nın
üzerine yürüdü. Katalon Ovası'nda Attila, 100 bini Hun geri kalanı da
Germen ve Slav kavimlerinden oluşan 200 bin kişilik bir ordu ile iken
Roma ordusu da aynı bölgeye 200 bin kişilik ordu ile gelmişti. Hun
düşmanı olan kavimlerin hepsi Aetiüs ordusunun safında birleşmişlerdi. 20
Haziran 451 günü dünyanın iki yarısı birbiri üzerine yüklendi. Savaş 24
saat sürdü ve iki taraf da çok büyük büyük kayıplar verdi. Fakat akşam
olduğunda dağılan Roma ordusu oldu. Roma'yı destekleyen Batı Got ordusu
da kralları savaşta ölünce çekilmek zorunda kaldı. Atilla Roma'nın asker
deposu sayılan Galya'yı işgal etmiş, zamanın bilinen dünyasına
yenilmezligini kabul ettirmişti.
Roma (452) [değiştir]

Bu savaştan bir yıl sonra Attila dağıttığı Roma İmparatorluğu'nun
tamamını idaresi altına almak için harekete geçtiği zaman Romalılar'ın
ona karşı koyacak güçleri kalmamıştı. 452 yılında Attila Alpleri aşarak
Po Ovası'na indi ve yolu üzerindeki pek çok kuzey İtalya kentini ele
geçirerek Roma önüne geldi. Papa II. Leo, Hun hükümdarın huzuruna çıkarak
Attila'nın Roma'ya zaten hakim olduğunu beyan etti ve Hıristiyanlık
merkezinin yıkılmamasını diledi. Attila Roma'ya saldırmadan, vergilerini
arttırıp hakimiyetini onaylatarak[kaynak belirtilmeli] geri döndü. Bazı
kaynaklar bu seferin o sırada İtalya'yı kırmakta olan veba salgını
nedeniyle yarım kaldığını öne sürer.[kaynak belirtilmeli]
Yıkılışı [değiştir]

Son seferinden kısa süre sonra 453'de Atilla öldü ve tahtına en büyük
oğlu İlek geçti. Ancak diğer oğulları Dengizek ve İrnek taht kavgasına
girdiler. Çıkan karışıklığı fırsat bilen bazı kabileler birlikten ayrıldı
ve devlet dağılma sürecine girdi. Atilla'nın ölümünden bir yıl sonra
Hunlar Nedao Savaşı'nda yenildi. İlek'in yerine tahta geçen Dengizik de
469'da öldü ve bu tarih bazı kaynaklarda Hun İmparatorluğu'nun sonu
olarak kabul edilir. Atilla'nın en küçük oğlu İrnek bir kısım Hun
kütlesiyle doğuya doğru göç etti. Karadeniz'in kuzeyindeki Türk
kitleleriyle karışan bu kitle bugünkü Bulgarların ataları olduğu ve
"Bulgar" kelimesinin "bulgalanmak = bulanmak = karışmak" kelimelerinden
"bulanan" yani karışan anlamında türediği kabul edilir

								
To top