anit by asimoxflash

VIEWS: 7 PAGES: 1

More Info
									Osmanlı hazinesi, Sultan Abdülmecit'in döneminden beri yapılan aşırı
harcamalar sonucu Avrupa'ya karşı ağır bir şekilde borçlanmıştı ve bu
borçları ödeyebilmek için Balkanlardaki vergileri yükseltmişti. Bu ağır
vergiler Balkan halkları arasında hoşnutsuzluk yarattı. Ayrıca
Kafkaslar'dan Ruslar tarafından Çerkes Sürgünü sonucu göçe zorlanan
Çerkez ve Abhaz gibi Müslüman gruplar Balkanlar'da yerleştirilmiş[10]; bu
göçmenlerle Balkanlar'ın yerlisi olan Hıristiyanlar arasında büyük bir
düşmanlık ortaya çıkmıştı. Nisan 1876 zamanında ortaya çıkan Bulgar
isyanları, başıbozuklar vasıtasıyla bastırıldı. Fakat isyanların
bastırılması sırasında ölen Bulgarlar için Avrupa'da büyük bir sempati
oluştu. İsyanlar sırasında ölen Müslümanların sayısını hiçe sayan Avrupa
basını, Osmanlı Devleti'ne karşı çok olumsuz bir kamuoyu yarattı.

Bulgar isyanları'ndan kısa bir süre sonra, Sırplar da topyekün savaşa
girişti. 30 Haziran 1876 tarihinde Sırbistan, Osmanlı Devleti'ne savaş
ilan etti. Temmuz ayına gelindiğinde, Bulgarları savunan Avrupa kamuoyu,
Sırpları da savunmaya başladı. Rus çarı II. Alexander ve prens Aleksandr
Mihayloviç Gorçakov, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu imparatoru Franz
Joseph ile 8 Temmuz 1876 tarihinde bir görüşme yaparak Avusturya'ya,
Osmanlı Devleti'ne karşı bir ittifak teklifinde bulundu[11]. Avusturya
ile Rusya, daha önce Osmanlı'ya karşı yaptıkları son ittifaklarını 1787-
1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kurmuşlardı. Fakat Prusya'ya ve İtalya'ya
yenilmiş olan Avusturya, henüz toparlanamadan bir savaşa daha girmek
istemedi. Rusların büyük miktarda toprak teklifine rağmen fakat sonuç
alınamadı. Rus yönetimi yalnız kaldı. Temmuz ayında, Osmanlı Devleti'yle
savaşan Sırp saflarında Rus askerleri de görünmeye başlamıştı. Ayrıca Rus
ordusu, Sırplara silah ve asker yardımı da yapıyordu[12]. Buna rağmen
Osmanlı ordusu, Sırpları yenmeyi başardı. Sırpların hücum kolları imha
edildi, savunma hatları safdışı bırakıldı ve Sırbistan çok güç durumda
kaldı. Ağustos ayında, Sırplar ateşkese razı oldular ve Avrupa'dan
arabulucuk yapmalarını istediler.

								
To top