Biologi idr�t team by 6bb80diB

VIEWS: 20 PAGES: 13

									Biologi & Idræt – Samlet af Ane Marie Holmehave, Lisbeth Andersen og Annelise Rønnow

                      Biologi
Gå direkte til hylden
DK5 registrene   Giver vejledning til, hvor emnet befinder sig på hylden. Den sorte bog giver
          den alfabetiske indgang, mens den grønne giver den systematiske indgang.
DK5 emner –    56 Biologi – generel beskrivelse
generelt      56 er fællesgruppe for 57, 58, 59.1 og 61. Her og i undergrupperne sættes
          værker som livets natur og de levende væsener i alm., deres anatomi,
          fysiologi, økologi m.m.. Her og i undergrupperne sættes dyrenes anatomi,
          fysiologi, psykologi og økologi, når der ikke er tale om enkelte arter eller
          gruper af dyr (bortset fra ”tilfældigt” valgte arter eller forsøgsdryr som
          sådanne). Botanik sættes i 57, zoologi i øvrigt i 58, fysisk antropologi i 59.1,
          menneskets anatomi og fysiologi i 61.1-61.2. (Kilde: DK5
          Decimalklassedeling – systematik)
Udvalgte emner
- Fysiologi    56.3 Alm. & sammenlignende fysiologi
          61.2 Mennesket
          57.1 Plantefysiologi
- Genetik     56.6 Genteknologi / Genetik
          59.1 Mennesket / Gensplejsning
          61.26 Menneskets forplantning
- Evolution    56.5 Evolution
- Økologi     56.1 Økologi
          57.13 Planteøkologi + regnskove
          63 Økologisk landbrug
          Herunder også MILJØ, slå op i DK5 alfabetisk register for emneområde.
- Biokemi     56.3 Biokemi
          61.201 Menneskets biokemi
- Mikrobiologi   56.9 Mikrobiologi
          63.11 Landbrug
          61.612 Medicinsk mikrobiologi
Opslagsværker / håndbøger
Opslagsværker –  03 Den store danske encyklopædi / Danmarks Nationalleksikon, 1994-. - 21
generelle     bind.
          Stort opslagsværk med fyldige artikler.

          Encyclopedia Britannica Online
          Mere end 118000 opdaterede artikler fra et af verdens mest omfattende
          opslagsværker. Engelsksproget. Kræver SKODA-password.
          URL: http://skoda.emu.dk

Biologiske     56.03
opslagsværker /  Biolex : biologisk leksikon for ungdomsuddannelserne / Martin Wolsing,
håndbøger – i   Peder Gasbjerg ; redaktion: Henrik Falkenberg. - 1. udgave. - Århus :
bogform      Nucleus, 2002. - 112 sider
          Findes også online – www.wolsing.dk

          56.03
          Rasmussen, Ole : Håndbog i biologiske fagtermer / af Ole Rasmussen ; med
          faglig bistand fra Lise Brunberg Nielsen, Kell Damsholt og Thomas Kjær ;
          tegninger af Mogens Andersen ; billedredaktion: Ole Jørgensen. - 1. udgave. -
          Kbh. : Gad, 2001. - 750 sider : ill.
          Alfabetisk opslagsværk med over 7000 engelske, biologiske fagtermer
          med dansk oversættelse og forklaring samt dansk-engelsk ordliste.   Hertil
          en oversigt over engelsk-amerikanske enheder med omregning til
          europæiske enheder

          56.3
          Kaufmann, Uwe : Molekylær biologisk leksikon / Uwe Kaufmann. - 1.
          udgave. Frederiksberg : DSR Forlag, 1990. - 142 sider ; 16 cm

Biologiske     Biokemisk Ståbi
opslagsværker /  Leksikon over biokemisk information. Indeholder også figurer.
håndbøger – i   Emne: biokemi, opslagsværker.
elektronisk form  URL: http://www.biosite.dk./staabi/staabi.htm

          Biologi Leksikon
          Leksikon, hvor man kan få forklaring på emner, ord og begreber inden for
          biokemi, fysiologi, økologi, genetik, evolution og mikrobiologi.
          Emne: biokemi, fysiologi, økologi, genetik, evolution, mikrobiologi,
          opslagsværker.
          URL: http://www.bioweb.dk/biolex.php

          Biologiopslagsværk / Biolex
          biologisk opslagsværk. Dette er stedet hvor du finder forklaringer og
          beskrivelser af biologiske begreber og fagtermer.Emne: biokemi, fysiologi,
          økologi, genetik, evolution, mikrobiologi,
          opslagsværker.
          URL: http://www.wolsing.dk/biologi/

Søg bøger
Biblioteksbaser  Gymbib: http://nobis.njl.dk:1800/is/GYM/
          Indgang via skolen hjemmeside. Base over Gymnasiebibliotekets materiale

          Det nordjyske Landsbibliotek: http://www.njl.dk
          Nobis, søger i bibliotekets materialer – bøger, cd’er, video, lydbøger m.v.
          Artikelbasen, indeholder henvisninger til artikler fra ca. 800 danske
          tidsskrifter fra 1981-Samt de vigtigste artikler fra landsdækkende danske
          aviser.

          BIBLIOTEK.DK: http://www.bibliotek.dk/
         Bibliotek.dk er ikke et bibliotek, men en database over hvad der findes på
         danske offentlige biblioteker. Viser hvad der er udgivet i Danmark.         Aalborg Universitetsbibliotek: http://www.aub.auc.dk/
         Det er et offentligt forskningsbibliotek for det nordjyske område. Biblioteket
         har en bred samling af materialer, der dækker næsten alle emner. I
         bibliotekets database, der hedder AUBOLINE, kan materialerne søges.

Søg artikler
 Tidsskrifter /  BioNyt – populær forskning.
fysiske og    I BioNyt kan du finde artikler om specifikke emner indenfor biologi, primært
elektroniske   bioteknologi, biokemi, molekylærbiologi og sygdomme. Via Artikelindekset
         kan du finde artikler om specielle emner og se hvilket nummer af BioNyt de
         har været bragt i. Tidsskriftet skal du låne på biblioteket.
           Emne: bioteknologi, genetik, fysiologi, biokemi, mikrobiologi, tidsskrifter.
           URL: http://www.bionyt.dk/

         Tidsskriftet Praktisk Økologi
         Dette tidsskrift udgives af Landsforeningen Praktisk Økologi, der er med til
         at udbrede kendskabet til økologisk havebrug, gartneri og landbrug samt
         økologisk levevis. I denne Internetudgave af tidsskriftet findes der enkelte
         artikler og ledere i fuldtekst udgaver, samt resuméer af de øvrige artikler fra
         tidsskriftet. Der er eksempler på praktisk økologi f.eks. i Tips og ideer og
         ugens havetip.
           Emne: økologi, økologiske havebrug, praktisk økologi, tidsskrifter.
           URL: http://www.praktiskoekologi.dk/

Elektroniske   Infomedia
artikler     Over 9 mio. artikler fra de store landsdækkende aviser, enkelte tidsskrifter og
         dagblade.

         Bioinfo – informationstjeneste og bioteknologi og anvendt biologi
         BioInfos artikler formidler, i populær form, ny viden indenfor
         Landbohøjskolens forskningsområder. Artikler og nyhedsbreve er henvendt
         til biologilærere ved gymnasier, HF og HTX.
         URL: http://www.dvjb.kvl.dk/bioinfo/nyhedsbreve/bionytoversigt-emner.htm

         Ebsco
         Amerikansk database som indeholder artikler, mange i fuld tekst, fra ca 680
         tidsskrifter. Mange populære tidsskrifter fx Time, Newsweek, National
         Geographic, Rolling Stone, andre er mere videnskabelige fx The Lancet.
         Findes via http://search.epnet.com.
         Kræver password – kan bestilles gratis via
         http://www.njl.dk/sogselvbetjening/ebsco/ebscotilmelding.htm. Der er også
         gratis adgang via NJL’s pc’ere eller du kan få adgang via pc’en på biblioteket
       Faktalink
       Adgang via Skoda – http://skoda.emu.dk. Elektronisk tidsskrift, der giver en
       introduktion til og uddybende information om aktuelle og komplicerede
       emner. Der er links til videre læsning på Internettet, henvisninger til artikler,
       bøger, tv- og radioindslag og illustrationer om emnet. Der er ved hver enkelt
       emne foretaget både en bearbejding og en vurdering af de informationer og
       den litteratur der er tilgængelig om emnet. Mulige emner indenfor biologi:
       bioteknologi, genetik, gensplejsning – se selv efter andre emner.

Portaler og  www.fng.dk
emneguides  – Folkebibliotekernes netguide. Søg ”biologi”

       www.infoguide.dk
       – Fagenes Infoguide. Klik ”ungdomsuddannelser”, klik ”biologi”


       BUBL Link: Biology - http://link.bubl.ac.uk/life/
       Katalog over udvalgte internetressourcer indenfor biologi. Alle poster er
       udvalgt, katalogiseret i DDC (Dewey Decimal Classification) og beskrevet.

       BUBL Link: Biotechnology - http://link.bubl.ac.uk/biotechnology/
       Katalog over udvalgte internetressourcer indenfor bioteknologi. Alle poster er
       udvalgt, katalogiseret i DDC (Dewey Decimal Classification) og beskrevet.

       BUBL Link: Biochemistry and molecular biology -
       http://link.bubl.ac.uk/biochemistry/
       Katalog over udvalgte internetressourcer indenfor bioteknologi. Alle poster er
       udvalgt, katalogiseret i DDC (Dewey Decimal Classification) og beskrevet.

       Bioinfo - http://www.dvjb.kvl.dk/bioinfo/
       Informationstjeneste om bioteknologi og anvendt biologi. Primært rettet mod
       biologilærere og studerende på ungdomsuddannelserne. Omfatter
       litteraturforslag til aktuelle biologiske emner, nyhedsbrev og et minikursus i
       biologisk informationssøgningAndre links  http://biotech.icmb.utexas.edu/

       http://biogate.lub.lu.se/

       http://kosmosnet.dk/kosmosnet/Oversigt/Gateway/50-59/56.htm

       http://www.informationsportalen.dk/emner/naturvidenskab.htm#Biologi

       http://helios.bto.ed.ac.uk/
Links opdelt efter område
Økologi     Tidsskriftet Praktisk Økologi
        Dette tidsskrift udgives af Landsforeningen Praktisk Økologi, der er med til
        at udbrede kendskabet til økologisk havebrug, gartneri og landbrug samt
        økologisk levevis. I denne Internetudgave af tidsskriftet findes der enkelte
        artikler og ledere i fuldtekst udgaver, samt resuméer af de øvrige artikler fra
        tidsskriftet. Der er eksempler på praktisk økologi f.eks. i Nyttige tips og
        Ugens havetip.
          Emne: økologi, økologiske havebrug, praktisk økologi, tidsskrifter.
          URL: http://www.praktiskoekologi.dk/

Miljø      Miljø- og Energiministeriet
        En god side fra Miljø- og Energiministeriet hvor du kan finde en masse
        informationer om ministeriets opbygning, dets styrelser og institutioner. Der
        er direkte adgang til alle de danske miljølove og bekendtgørelser, samt til
        styrelserne og institutionerne, og der er en oversigt over nyheder om miljø og
        energi. Desuden er der en udmærket søgefunktion på siden.
          Emne: miljø, økologi, Miljø- og Energiministeriet, energi.
          URL: http://www.mem.dk/

        Miljøstyrelsen
        Dette er en udmærket indgang til offentlig information om miljø. Specielt
        godt er Fagområder, som er en indgang til konkrete faglige emner som
        Miljøstyrelsen arbejder med og Miljø på nettet, som er en linksamling til
        danske og udenlandske myndigheder og interesseorganisationer.
          Emne: miljø, økologi, Miljøstyrelsen.
          URL: http://www.mst.dk/


Landbrug    Fødevareministeriet
        På Fødevareministeriets side kan man finde oplysninger om ministeriets
        institutioner, støtteordninger til landbrug og fiskeri, EU-samarbejde, samt en
        nyhedsoversigt. Der er en god linksamling bl.a. til lignende ministerier i
        udlandet.
          Emne: landbrug, økologi, Fødevareministeriet, fødevarer, fiskeri.
          URL: http://www.fvm.dk/

        Landbrugsraadet
        På Landbrugsraadets side kan du finde oplysninger om rådets organisation,
        dets aktiviteter, en masse fakta om landbruget, EU m.m. Der er desuden
        mulighed for at se artikler fra deres blad Raadsnyt (fra og med 1999), der kan
        hentes som pdf-filer og nemt printes ud.
          Emne: landbrug, økologi, Landbrugsraadet.
          URL: http://www.landbrugsraadet.dk/

        Vejen til dansk landbrug
        Dette er en god indgang til de landbrugsorganisationer i Danmark der hører
        under Landbrugsraadet. Du kan f.eks. finde Landbrugsraadet, AgroFact,
      Danske Slagterier, Mejeriforeningen og mange flere. Der er desuden en
      linksamling til danske og udenlandske sider om landbrug.
        Emne: landbrug, økologi.
        URL: http://www.landbrug.dk/


Biokemi   Graphics gallery
      En god side med en masse biologiske figurer lige til at printe ud og bruge i
      opgaver. Modellerne dækker alt lige fra DNA-struktur og gener til enzymer
      og kromosomer. Enkelte af modellerne skal downloades, men de fleste er lige
      til at bruge.
        Emne: biokemi, fysiologi, genetik, mikrobiologi.
        URL: http://www.accessexcellence.com/AB/GG/

Diverse   The Biology Project
      En udmærket side som omhandler mange forskellige aspekter af biologi.
      Siden er inddelt i følgende afsnit; biokemi, cellebiologi, kemikalier og
      menneskets helbred, udviklingsbiologi, menneskelig biologi, immunologi,
      mendelsk genetik, molekylær biologi. De enkelte afsnit indeholder også links
      til andre relevante sider.
        Emne: biokemi, genetik, fysiologi, mikrobiologi.
        URL: http://www.biology.arizona.edu/

Evolution
Fysiologi  Pathophysiology of the Digestive System
      En omfattende side om fordøjelsessystemet; maven, lever og galdesystemet,
      bugspytkirtlen, tyndtarmen og tyktarmen. Under hvert punkt er der
      beskrivelser af hvordan den del af fordøjelsessystemet virker og er opbygget,
      samt en masse figurer.
        Emne: fysiologi, fordøjelsessystemet.
        URL:
      http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/index.html


      Sundhed og sygdom

      Alzheimerforeningen
      Denne side indeholder korte beskrivelser af hvad demens og Alzheimers er,
      samt foreningens arbejde. På siden findes der en god litteraturliste over bøger
      om Alzheimers og demens i almindelighed.
        Emne: sundhed og sygdom, fysiologi, Alzheimers, demens.
        URL: http://www.alzheimer.dk/

      Alzheimer Europe
      På denne side kan du finde mere omfattende oplysninger om Alzheimers
      sygdom samt forskellige andre typer af demens. Desuden kan du finde
      oplysninger om Alzheimer Europes projekter.
        Emne: sundhed og sygdom, fysiologi, Alzheimers, demens.
  URL: http://www.alzheimer-europe.org/

InfoKost
En udmærket side om sundhed, kost og motion. Indeholder artikler om mange
forskellige emner, bl.a. vitaminer, tobaksrygning og allergi. Det er kun denne
del af siden der fungerer optimalt da resten af siden ikke er helt udbygget.
  Emne: sundhed og sygdom, fysiologi, sundhed, kost, motion.
  URL: http://www.infocoast.com/

Kræftens Bekæmpelse
En god side fra Kræftens Bekæmpelse der bl.a. beskriver hvad kræft er,
hvordan sygdommen udvikler sig, samt beskrivelser af de enkelte former for
kræfttyper og deres behandlingsmetoder. Der findes sider specielt henvendt
til gymnasie-undervisningen under punktet ”Om kræft”, og derunder ”Fakta
om kræft”, hvor der er artikler skrevet af forskere om kræft. Der findes
desuden statistisk materiale samt en udbygget linksamling.
  Emne: sundhed og sygdom, fysiologi, Kræftens Bekæmpelse, kræft.
  URL: http://www.cancer.dk/

Netdoktor
Netdoktor er en uafhængig lægetjeneste hvor man kan finde svar på næsten
alt om sygdomme, medicin, vitaminer, naturlægemidler og meget mere. Der
er en nyhedstjeneste hvor man kan læse sammendrag af dagens nyheder om
sundhed, sygdom og medicin. Der er desuden en temaoversigt hvor tekster
om forskellige emner er samlet. På siden er der også en søgefunktion.
  Emne: sundhed og sygdom, fysiologi, medicin, sex, kønssygdomme,
  prævention, sundhed, sygdomme, kost.
  URL: http://www.netdoktor.dk/

Rusmidler

Narkotika Databasen Danmark
Her kan du søge efter oplysninger om forskellige stoffer, se statistik om
stofmisbrug m.m. Du kan navigere NarkotikaDatabasen på to måder - enten
ved at lave en søgning efter et specifikt emne i søgeboksen, eller ved at klikke
på emne-navnet i listen Emne: rusmidler, fysiologi, narkotika.
  URL: http://www.k10k.net/narko/narkotika.asp

Anti Doping Danmark
En ret omfattende side om doping. På siden kan du finde svar på stort set alle
spørgsmål om doping, finde beskrivelser af de forbudte stoffer, både
narkotika, steroider, EPO, osv., bivirkninger ved at bruge doping og meget
mere. Der er desuden en linksamling bl.a. til forskellige idrætsforbund i
Danmark. Siden har en udmærket søgefunktion. Det kræver en tilladelse fra
Team Danmark at bruge indholdet på siden.
  Emne: rusmidler, fysiologi, doping.
  URL:
  http://www.doping.dk/
Genetik     The Biology Project: Mendelian Genetics
        Udmærket side om Mendels monohybride og dihybride krydsninger, samt om
        kønsbunden arv. Indeholder link til side om Mendel og hans arbejde.
          Emne: genetik, Mendel, monohybride krydsninger, dihybride
        krydsninger, kønsbunden arv.
          URL:
        http://www.biology.arizona.edu/mendelian_genetics/mendelian_genetics.html

        Det Etiske Råd
        Det Etiske Råds hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde oplysninger om rådets
        holdning til kloning og genterapi. Siden indeholder endvidere en linksamling
        med links til organisationer og myndigheder i Danmark og udlandet som
        beskæftiger sig med Det Etiske Råds emneområder.
          Der er også mulighed for at søge på siden.
          Emne: genetik, Det Etiske Råd, genterapi, kloning.
          URL: http://www.etiskraad.dk/

        National Center for Biotechnology Education
        En udmærket side om bioteknologi. De afsnit der er af størst interesse er GM
        Food og Features som indeholder oplysninger om genmodificerede fødevarer
        og genetik generelt. Afsnittet Features skal downloades.
          Emne: genetik, bioteknologi, genmodificerede fødevarer.
          URL: http://www.eibe.info/

        The Biology Project: Mendelian Genetics
        Udmærket side om Mendels monohybride og dihybride krydsninger, samt om
        kønsbunden arv. Indeholder link til side om Mendel og hans arbejde.
          Emne: genetik, Mendel, monohybride krydsninger, dihybride
        krydsninger, kønsbunden arv.
          URL:
        http://www.biology.arizona.edu/mendelian_genetics/mendelian_genetics.html

Bioteknologi
        National Center for Biotechnology
        En udmærket side om bioteknologi. De afsnit der er af størst interesse er GM
        Food og Features som indeholder oplysninger om genmodificeret fødevarer
        og genetik generelt. Afsnittet Features skal downloades.
          Emne: bioteknologi, genetik, genmodificerede fødevarer.
          URL: http://www.ncbe.reading.ac.uk/

Gensplejsning  Projekt dyrkning af gensplejsede foderroer 1999
        Hjemmeside om et projekt lavet af Landbrugsraadet, Skov- og
        Naturstyrelsen, DLF-Trifolium og Landskontoret for Planteavl. Projektet går
        ud på at man dyrker gensplejsede foderroer forskellige steder i Danmark og
        undersøger resultatet. Det er bl.a. muligt at finde baggrundsinformation om
        projektet, oplysninger om gensplejsede landbrugsafgrøder og regler
        vedrørende gensplejsning på siden. Derudover er der også links til danske og
        udenlandske sider om gensplejsning og genteknologi.
         Emne: gensplejsning, genetik.
         URL: http://www.lr.dk/planteavl/informationsserier/gmoroer/index.htm

        Gensplejsede planter
        TEMA-rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, som bl.a. omhandler
        hvordan man laver gensplejsede planter. Derudover kan man også få et
        indblik i forskellige aspekter ved gensplejsning, f.eks. de miljø- og
        dyrkningsmæssige fordele og ulemper, fremtidsperspektiver og etiske
        holdninger.
         Emne: gensplejsning, genetik.
         URL: http://www.dmu.dk/news/temarap/23/index.htm

Kloning    Det Etiske Råd
        Det Etiske Råds hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde oplysninger om rådets
        holdning til kloning og genterapi. Siden indeholder endvidere en linksamling
        med links til organisationer og myndigheder i Danmark og udlandet som
        beskæftiger sig med Det Etiske Råds emneområder. Der er også mulighed for
        at søge på siden.
          Emne: kloning, genetik, Det Etiske Råd, genterapi.
          URL: http://www.etiskraad.dk/

        Roslin Institute Online
        Dette er en god side om kloning generelt. Den er lavet af Roslin Institute, som
        bl.a. har klonet fåret Dolly, og siden indeholder derfor en del information om
        Dolly. Der bl.a. en kort gennemgang af hvordan man kloner et dyr, samt
        historiske oversigter. Der er desuden en udmærket linksamling.
          Emne: kloning, genetik, Dolly.
          URL: http://www.lib.monash.edu.au/vl/eval/evalqu04r.htm

Mikrobiologi  Danmarks Zoonosehjemmeside
        En rigtig god side med nyttige baggrundsoplysninger om bakterier i
        fødevarer, de sygdomme de forårsager og den indsats der gøres for at
        forbedre fødevaresikkerheden i Danmark. Indeholder links til andre sider om
        mikrobiologi og andre institutioner, samt en ordliste med forklaringer.
        Desuden er der en søgefunktion
         Emne: mikrobiologi, zoonose, sygdomme, kogalskab, bakterier,
         fødevaresikkerhed, salmonella, listeria, campylobacter, virus.
         URL: http://www.vetinst.dk/high.asp?page_id=44

        Hidden Killers: Deadly Viruses
        En rigtig god side om farlige vira. Indeholder afsnit om virus generelt,
        immunforsvaret, virusprofiler og biologiske våben. Derudover er der en
        ordbog og mulighed for at søge på siden.
         Emne: mikrobiologi, virus, bakterier, immunforsvaret, biologiske våben.
         URL: http://library.thinkquest.org/23054/

        Information about Microbiology for the Public
         En udmærket side om mikrobiologi generelt. Siden er udformet som en
         lærebog. Indeholder desuden links til andre sider om mikrobiologi.
           Emne: mikrobiologi, bakterier, mikroorganismer, lærebøger.
           URL: http://www.bact.wisc.edu/GenInfo.html

         Statens Serum Institut
         Statens Serum Instituts hjemmeside om diagnostik, diagnostika, immunologi,
         vacciner og public health. Indeholder derudover nyheder og mulighed for
         søgning på siden.
           Emne: mikrobiologi, Statens Serum Institut, immunologi, vacciner.
           URL: http://www.ssi.dk
Idræt
Gå direkte til
hylden
DK5 registrene  Giver vejledning til, hvor emnet befinder sig på hylden. Den sorte bog giver
         den alfabetiske indgang, mens den grønne giver den systematiske indgang.
DK5 emner     79.6 Idræt
         Fællesgruppe for grupperne 79.5-79.8, hvor man sætter alle beskrivelser af
         enkelte idrætsgrene, såvel instruktionsbøger som beskrivelser af idrætsfolks
         karrierer.
         79.601 Idrætssociologi. Idrætspsykologi. Træningslære
         Specialtræning inden for en enkelt sportsgren sættes i den pågældende
         undergruppe. I 79.601 sættes også sportsånd. Idrætsteori sættes i 61.1
         (menneskets anatomi), idrætshygiejne i 61.31 (arbejdshygiejne, afslapning,
         ergonomi)
Opslagsværker /  03 Den store danske encyklopædi / Danmarks Nationalleksikon, 1994-. - 21
håndbøger –    bind.
generelle     Stort opslagsværk med fyldige artikler.

         Encyclopedia Britannica Online
         Mere end 118000 opdaterede artikler fra et af verdens mest omfattende
         opslagsværker. Engelsksproget. Kræver SKODA-password.
         URL: http://skoda.emu.dk

Opslagsværker /  79.6
håndbøger –    The illustrated encyclopedia of sport / editor-in-chief Karine Delobel. -
specifikke    London : Aurum, 2001. - xi, 372 sider : ill. i farver
         Opslagsværk om sport, inddelt efter sportsgrene. På omslaget: From archery
         to water skiing, the history, rules, techniques and tactics of over 120 sports

Søg bøger
Biblioteksbaser  Gymbib: http://nobis.njl.dk:1800/is/GYM/
         Indgang via skolen hjemmeside. Base over Gymnasiebibliotekets materiale

         Det nordjyske Landsbibliotek: http://www.njl.dk
         Nobis, søger i bibliotekets materialer – bøger, cd’er, video, lydbøger m.v.
         Artikelbasen, indeholder henvisninger til artikler fra ca. 800 danske
         tidsskrifter fra 1981-Samt de vigtigste artikler fra landsdækkende danske
         aviser.

         BIBLIOTEK.DK: http://www.bibliotek.dk/
         Bibliotek.dk er ikke et bibliotek, men en database over hvad der findes på
         danske offentlige biblioteker. Viser hvad der er udgivet i Danmark.         Aalborg Universitetsbibliotek: http://www.aub.auc.dk/
         Det er et offentligt forskningsbibliotek for det nordjyske område. Biblioteket
         har en bred samling af materialer, der dækker næsten alle emner. I
         bibliotekets database, der hedder AUBOLINE, kan materialerne søges.

Søg artikler
Tidsskrifter /  I form
fysiske og    Koncentrerer sig om medicin, sundhed, ernæring, psykologi, motion & sex.
elektroniske   Findes på folkebiblioteket. Der er mulighed for at finde oplysninger på I
         Forms hjemmeside, men for at få det fulde udbytte skal man være abonnent.
         URL: http://www.iform.dk/

         Krumspring
         DGI´s instruktørmagasin. Udkommer 8 gange årligt. Krumspring indeholder
         idrætsfagligt stof, let tilgængelig trænervejledning samt reportager fra
         idrætsliv og ungdomskultur. Seneste nummer sætter fokus på træneren.
         Derudover gode ideer til målmandstræning, bomfodbold og en oversigt over
         nye styrkeøvelser til maven.
         URL: http://www.dgi.dk/redaktionen/Krumspring/index.asp

         Ungdom og Idræt
         DGIs medlemsblad. Udkommer ugentligt. Alle artikler fra bladet er
         tilgængelige på nettet.
         URL: http://www.dgi.dk/redaktionen/dui/20-2003/index.asp

         --------------------------
         Oversigt over danske tidsskrifter på nettet kan findes på
         http://www.aakb.dk/sw320.asp. Bemærk at det ikke kun er tidsskrifter fra
         idrættens verden. Nogle af artiklerne er i fuldtekst mens andre kun giver
         resume.


         Infomedia
        Over 9 mio. artikler fra de store landsdækkende aviser, enkelte tidsskrifter og
        dagblade.
        URL: http://skoda.emu.dk. Kræver password.

        Artikelbasen
        Database, der indeholder henvisninger til artikler fra danske aviser og
        tidsskrifter. Der indekseres 8 landsdækkende aviser og ca. 860 tidsskrifter.
        Dækker tilbage til 1981.
        URL: http://nobis.njl.dk:1800/is/WWWART/

        Ebsco
        Amerikansk database som indeholder artikler, mange i fuld tekst, fra ca 680
        tidsskrifter. Mange populære tidsskrifter fx Time, Newsweek, National
        Geographic, Rolling Stone, andre er mere videnskabelige fx The Lancet.
        Findes via http://search.epnet.com.
        Kræver password – kan bestilles gratis via
        http://www.njl.dk/sogselvbetjening/ebsco/ebscotilmelding.htm. Der er også
        gratis adgang via NJL’s pc’ere eller du kan få adgang via pc’en på biblioteket

        Faktalink
        Adgang via Skoda – http://skoda.emu.dk. Elektronisk tidsskrift, der giver en
        introduktion til og uddybende information om aktuelle og komplicerede
        emner. Der er links til videre læsning på Internettet, henvisninger til artikler,
        bøger, tv- og radioindslag og illustrationer om emnet. Der er ved hver enkelt
        emne foretaget både en bearbejding og en vurdering af de informationer og
        den litteratur der er tilgængelig om emnet. Mulige emner indenfor biologi:
        bioteknologi, genetik, gensplejsning – se selv efter andre emner.

Portaler og  www.fng.dk
emneguides   – Folkebibliotekernes netguide. Søg ”idræt

        www.infoguide.dk
        – Fagenes Infoguide. Klik ”ungdomsuddannelser”, klik ”idræt”

        BUBL Link: Sport - http://link.bubl.ac.uk/sport
        Katalog over udvalgte internetressourcer indenfor sport. Alle poster er
        udvalgt, katalogiseret i DDC (Dewey Decimal Classification) og beskrevet.

        Librarians Index to the Internet: Sports - http://lii.org/search/file/sports

        Kosmos Gateway: Idræt -
        http://kosmosnet.dk/kosmosnet/Oversigt/Gateway/70-79/79.htm


Idrætsskader  Motion online - http://www.motion-online.dk
        Generelt om motion, konditionstræning, kost, tilskud, skader,
        motionstræning, vægt, indlæg i debatten m.m.
        SportNetDoc – http://www.sportnetdoc.dk
        Omfattende og instruktiv dansk hjemmeside om sportsskader, beregnet for
        både den aktive idrætsmand og den idrætsmedicinske behandler. De enkelte
        typer af sportsskader gennemgås, og der er råd om forebyggelse, behandling,
        genoptræning m.m.


Diverse links

								
To top