Blaise Pascal - Download as DOC by 0sn7t8T

VIEWS: 29 PAGES: 2

									              BLAISE PASCAL
               (1623—1662)

   Ilustru invaţat francez, Blaise Pascal a adus contribuţii valoroase în
matematică fizică, tehnică. La 12 ani redescoperă primele teoreme ale
geometriei lui Euclid, la vârsta de 16 ani publică o lucrare ştiinţifică de bază
din domeniul geometriei ,iar la 19 ani construieşte prima maşină de calcul
care putea să facă adunări , înmulţiri împărţiri şi extrageri de rădäcină pătrată
. In fizică de numele său sunt legate două descoperiri fundamentale din
domeniul hidroaerostaticii : legea care îi poartă numele privind transmiterea
presiunii printr-un lichid şi explicarea ştiinţificî a presiunii atmosferice. Ca
aplicaţie la legea pe care a descoperit-o, el construieşte presa hidraulică
punînd astfel bazele sistemului de transmisie hidraulică , a forţei, mult folosit
in tehnică. El a susţinut ideea că la baza studiului fizicii trebuie să stea
experimentul şi a aplicat el insuşi metoda experimentală în lucrările lui. Pe
această cale a demonstrat că presiunea atmosferică se datoreşte apăsării
aerului asupra tuturor corpurilor explicând totodată de ce pompele nu pot
scoate apă de la o adâncime de peste 10,3 m. Până atunci se explica ridicarea
apei în pompe prin aşa numita “teamă de vid” a naturii , dar această explicaţie
nu avea nici o bazä ştiinţifică. Pascal s-a afirmat şi în alte domenii , iar
scrierile lui se caracterizează printr-o mare măiestrie literară, prin sobrietate
şi concizie, prin capacitatea de a-şi susţine ideile cu argumente puternice şi
nu cu afirmatii nejustificate.
                    1
     Legea lui Pascal:
   Enunţ: Presiunea exterioară exercitată asupra unui lichid se
transmite integral în toată masa lichidului şi în toate direcţiile.

     Aplicaţiile legii lui Pascal:

   Legea Iui Pascal iţi gäseşte aplicaţii practice la transmisia hidraulică a
fortei. Sistemul de frânare al unor autoturisme este una dintre ele. La o
apăsare pe pedală, pistonul central exercită presiunea care se transmite celor
patru roţi.
               Calculatorul lui Pascal
        Referat realizat de http://www.referate-online.org
                     2

								
To top