Charmaine by xuyuzhu

VIEWS: 17 PAGES: 22

									BLDGNAME                Fakulteit   BLDGCODE
Sonop                 Huisvesting  240
Monica : Matrons            Huisvesting  260
Monica : Bediendes           Huisvesting  261
Tiene Louw : Fietshokke        Huisvesting  273
Minerva                Huisvesting  258
Heemstede : Bediendekwartiere     Huisvesting  217
Nerina                 Huisvesting  265
Lydia : Buitegebou           Huisvesting  255
Heemstede : Hoofgebou         Huisvesting  216
Harmonie                Huisvesting  210
Monica : Fietshok           Huisvesting  259
Monica : Koshuis            Huisvesting  262
Irene                 Huisvesting  245
Huis Ten Bosch : Hoofgebou       Huisvesting  235
Huis Ten Bosch : Fietshok       Huisvesting  236
Lydia                 Huisvesting  254
Erica                 Huisvesting  206
Nemesia                Huisvesting  264
Serruria                Huisvesting  268
Tienie Louw-sentrum          Huisvesting  272

Helshoogte               Huisvesting  214
Dagbreek : Motorhuis          Huisvesting  251
Wilgenhof : Bediendekwartiere     Huisvesting  280
Wilgenhof : Bachelors         Huisvesting  276
Wilgenhof : Koshuis en Eetkamer    Huisvesting  275
Helderberg : Substasie/motorhuis    Huisvesting  233
Helderberg : Nuwe Gebou (Suidblok)   Huisvesting  211
Helderberg : Ou Gebou (Noordblok)   Huisvesting  212
Helderberg : Nuutste Gebou       Huisvesting  215
Dagbreek                Huisvesting  250
Simonsberg               Huisvesting  270
Helderberg : Kombuis en eetkamer    Huisvesting  213
Helderberg : Bediendekamers/Opsigter  Huisvesting  234
Huis Marais              Huisvesting  230
Huis Visser              Huisvesting  242
Wilgenhof : Buitegebou         Huisvesting  277
Helderberg : Buitegebou          Huisvesting  232
Eendrag                  Huisvesting  204
Majuba                   Huisvesting  256

Gold Fields : Metlife Sentrum (Ontspanni  Huisvesting  304
Gold Fields : Deelkraal          Huisvesting  289
Gold Fields : Venterspos          Huisvesting  292
Gold Fields : Kloof            Huisvesting  293
Gold Fields : Leeudoorn          Huisvesting  294
Goldfields : Oos-Driefontein        Huisvesting  296
Gold Fields : Wes-Driefontein       Huisvesting  297
Gold Fields : Libanon           Huisvesting  298
Gold Fields : Doornfontein         Huisvesting  299
Huis Macdonald : Blok E          Huisvesting  287
Huis Macdonald : Blok D          Huisvesting  286
Huis Macdonald : Blok F          Huisvesting  288
Huis De Villiers              Huisvesting  220
Huis De Villiers: buitegebou        Huisvesting  221
Huis Neethling               Huisvesting  994
Metanoia                  Huisvesting  263
Huis Macdonald : Blok B          Huisvesting  284
Huis Macdonald : Blok C          Huisvesting  285
Concordia                 Huisvesting  281
Huis Macdonald : Blok A          Huisvesting  283

Waldenhof - woonstelle           Huisvesting  837
Waldenhuis : Victoriastraat 53       Huisvesting  891
Lobelia (Woonstelblok)           Huisvesting  291
Inwoonende Hoof : Concordia/Huis Mac.   Huisvesting  282
Heidehof : Hammandshandweg         Huisvesting  830
Inwonende hoof (Marais/Visser)       Huisvesting  243
Inwonende hoof : Wilgenhof         Huisvesting  279
Cilliershuis : Van Riebeeckstraat 36    Huisvesting  885
Matrone woonhuis (Marais/Visser)      Huisvesting  241
Lentelus:Woonhuis             Huisvesting  54
Motorhuis : De Beerstraat 16        Huisvesting  826
Woonhuis : De Beerstraat 14        Huisvesting  823
Woonhuis : De Beerstraat 16        Huisvesting  826
Woonhuis : De Beerstraat 12        Huisvesting  827
Victoriastraat 69 (Albie)         Huisvesting  897
Crozierhof Woonstelle           Huisvesting  818
Banghoekweg 151              Huisvesting  801
Toekoms : Hammandshandweg         Huisvesting  832
Rivera : Hammandshandweg          Huisvesting  833
Nagenoeg : Hammandshandweg         Huisvesting  831
Toekoms anneks               Huisvesting  295
Villa Manne : Merrimanlaan 66       Huisvesting  859
Villa Manne - koshuis         Huisvesting  860
Merrimanlaan 70            Huisvesting  861
Rietdak : Banghoekweg 149       Huisvesting  800
Aristos:Joubertstr.12 & Banghoek 145  Huisvesting  847
Joubertstraat 4 : Piekstaai      Huisvesting  845
Sweet Heart : Merrimanlaan 42     Huisvesting  851
Jouberstraat 5             Huisvesting  820
Jouberstraat 9             Huisvesting  819
Joubertstraat 13            Huisvesting  848
Riemvasmaak : Smutsstraat       Huisvesting  872
Rondomtalie : Victoriastraat 65    Huisvesting  895
Huis Stanzi              Huisvesting  836
Kleine Katryn : Victoriastraat 59   Huisvesting  892
Grote Griet : Victoriastraat 61    Huisvesting  893
Markotterhuis             Huisvesting  852
Hysmoles - Heemstede anneks      Huisvesting  884
Murraystraat 14 - Koshuis       Huisvesting  868
De Villa - koshuis           Huisvesting  866
Huis Paleis : Victoriastraat 63    Huisvesting  894
Eikerus : Victoriastraat 67      Huisvesting  896
Sweetheart Anneks           Huisvesting  864
Potluck : Bosmanstraat 11       Huisvesting  806
House of Fun : Bosmanstraat 9     Huisvesting  808
Joubertstraat 15            Huisvesting  849
Paddasrust : Joubertstraat 17     Huisvesting  850
Woonhuis : De Beerstraat 20      Huisvesting  825
Caltex huis              Huisvesting  203

Voertuigpoel                    36
                    Ondersteuningsdienste
Botaniese Tuin : Glashuis             5
                    Agriwetenskappe
Botaniese Tuin : Glashuis             6
                    Agriwetenskappe
Botaniese Tuin : Glashuis             7
                    Agriwetenskappe
Botaniese Tuin : Kweekhuis             13
                    Agriwetenskappe
Botaniese Tuin : Hospitaalglashuis         8
                    Agriwetenskappe
Botaniese Tuin : Kantore              11
                    Ondersteuningsdienste
KATEGORIδ    TOTALGSM   Client's Representative
Vrouekoshuise     4513.4
Vrouekoshuise      77.4
Vrouekoshuise     160.9
Vrouekoshuise     149.64
Vrouekoshuise     6272.3
Vrouekoshuise       60
Vrouekoshuise    6911.81
Vrouekoshuise     213.1
Vrouekoshuise     5332.1
Vrouekoshuise     4589.4
Vrouekoshuise     184.1
Vrouekoshuise     3381.8
Vrouekoshuise    5097.38
Vrouekoshuise    2882.62
Vrouekoshuise     182.6
Vrouekoshuise     5170.7
Vrouekoshuise    3279.36
Vrouekoshuise    3279.36
Vrouekoshuise    3279.36
Vrouekoshuise     2263.4
               57280.73
Manskoshuise    11362.17
Manskoshuise      124.8
Manskoshuise      72.9
Manskoshuise      680.5
Manskoshuise      4628
Manskoshuise       72
Manskoshuise     2050.11
Manskoshuise     2050.11
Manskoshuise     1866.54
Manskoshuise    12491.58
Manskoshuise     8563.39
Manskoshuise      482.6
Manskoshuise      51.5
Manskoshuise     2389.9
Manskoshuise      2771
Manskoshuise      179
Manskoshuise               259.6
Manskoshuise              10412.37
Manskoshuise               4770.9
                          65278.97
Gemengde Koshuise             259.7
Gemengde Koshuise             301.6
Gemengde Koshuise             292.4
Gemengde Koshuise             233.8
Gemengde Koshuise             285.7
Gemengde Koshuise             233.8
Gemengde Koshuise             264.9
Gemengde Koshuise             285.7
Gemengde Koshuise             233.8
Gemengde Koshuise             280.2
Gemengde Koshuise             280.2
Gemengde Koshuise             249
Gemengde Koshuise            5423.49
Gemengde Koshuise             125
Gemengde Koshuise            2776.42
Gemengde Koshuise           14817.33
Gemengde Koshuise             290.7
Gemengde Koshuise             275.7
Gemengde Koshuise            5649.9
Gemengde Koshuise             657.5
                          33216.84
Universiteits Woonstelle Studente     591.1
Universiteits Woonstelle Studente      340
Universiteits Woonstelle Studente     1816.5
Universiteitshuise Inwonende Hoofde     184
Universiteitshuise Inwonende Hoofde     331
Universiteitshuise Inwonende Hoofde    341.3
Universiteitshuise Inwonende Hoofde    339.2
Universiteitshuise Inwonende Hoofde    418.8
Universiteitshuise Inwonende Hoofde     202
Universiteitshuise Personeel        143.4
Universiteitshuise Personeel     92.149922
Universiteitshuise Personeel        202.9
Universiteitshuise Personeel        248.6
Universiteitshuise Personeel        180
Universiteitshuise Personeel        254.6
Universiteitshuise Personeel        476
Universiteitshuise Studente         209
Universiteitshuise Studente         220
Universiteitshuise Studente         61
Universiteitshuise Studente         287
Universiteitshuise Studente        255.2
Universiteitshuise Studente         281
Universiteitshuise Studente     283
Universiteitshuise Studente     242
Universiteitshuise Studente     252
Universiteitshuise Studente     285.9
Universiteitshuise Studente     177.9
Universiteitshuise Studente     233.5
Universiteitshuise Studente     307.1
Universiteitshuise Studente    163.89
Universiteitshuise Studente     151
Universiteitshuise Studente     254
Universiteitshuise Studente     256
Universiteitshuise Studente     319.3
Universiteitshuise Studente     184
Universiteitshuise Studente     300.6
Universiteitshuise Studente     371.5
Universiteitshuise Studente     283
Universiteitshuise Studente     264
Universiteitshuise Studente     398
Universiteitshuise Studente     293
Universiteitshuise Studente     234.9
Universiteitshuise Studente    192.24
Universiteitshuise Studente    321.63
Universiteitshuise Studente    270.08
Universiteitshuise Studente     151
Universiteitshuise Studente     220
Universiteitshuise Studente     212.5
Universiteitshuise Studente     253.2
                      14349.99
Ondersteuningsdiens          232
Akademies               116
Akademies               116
Akademies               116
Akademies               116
Akademies               84
Ondersteuningsdiens         176.9
Total:            171083.4299
BLDGNAME            Fakulteit             BLDGCODE
Lombardi Gebou         Agriwetenskappe          101
JS Marais           Agriwetenskappe          64
Paul van der Bijl       Agriwetenskappe          746
Voedselwetenskap        Agriwetenskappe          146
JH Neethling          Agriwetenskappe          113
Wintergraan Kantoorblok 6   Agriwetenskappe          759
PO Sauer            Agriwetenskappe          10
Wintergraan Kantoorblok 4   Agriwetenskappe          757
Wintergraanlaboratorium 1   Agriwetenskappe          751
Wintergraansaadhok       Agriwetenskappe          752
Paul van der Bijlglashuis   Agriwetenskappe          749
Wintergraan Kantoorblok 3   Agriwetenskappe          756
Wintergraanlaboratorium 2   Agriwetenskappe          753
Wintergraan Kantoorblok 1   Agriwetenskappe          754
Wintergraan Kantoorblok 5   Agriwetenskappe          758
Welgevallen Wynklelder     Agriwetenskappe          744
Wintergraan Kantoorblok 2   Agriwetenskappe          755
Paul van der Bijlglashuis   Agriwetenskappe          748
CGW Schuman          Ekonomies en Bestuurswetenskappe  49
Bedryfsielkunde        Ekonomies en Bestuurswetenskappe  114
Rek & Stat.          Ekonomies en Bestuurswetenskappe  53
Van Der Sterr Gebou      Ekonomies en Bestuurswetenskappe  144
Kamer van Mynwese/Geologie   Lettere en Sosiale Wetenskappe   46
Merensky            Natuurwetenskappe         93
Polimeerwetenskap       Natuurwetenskappe         86
AI Perold           Natuurwetenskappe         65
Chemie (Skeikunde)       Natuurwetenskappe         40
Anorganiese Chemie       Natuurwetenskappe         4
JC Smuts : Voorgraads     Natuurwetenskappe         12
JC Smuts : Nagraads      Natuurwetenskappe         14
Mike de Vries: Branb. Stowwe  Natuurwetenskappe         30
Mike de Vries : dierehuis   Natuurwetenskappe         29
Ou Gashuis (De Beers)     Natuurwetenskappe         24
Pakkamers (De Beers)      Natuurwetenskappe         25
De Beersgebou - Chemie     Natuurwetenskappe         26
Mike de Vries-gebou      Natuurwetenskappe         27
JC Smuts : Studeerfas.     Natuurwetenskappe         15
Natuurwetenskappe             Natuurwetenskappe    100
Natuurwetenskappe             Natuurwetenskappe    89
Mostertsdrift (SIGNA)           Navorsing        853
Wallenberg Navorsingsentrum        Navorsing        855
Lentelus:Kantore/Studentehuisvesting    Ondersteuningsdienste  61
Lentelus : Planthuis            Ondersteuningsdienste  56
Lenteluskwekery/Koelkamers         Ondersteuningsdienste  62

Pomphuis agter woonhuis          Agriwetenskappe     769
Dierefisiologielaboratorium        Agriwetenskappe     765
Hoof Plaas Gebou              Agriwetenskappe     763
Stoor/laboratorium             Agriwetenskappe     760
Implemente 2                Agriwetenskappe     767
Buitekamer                 Agriwetenskappe     706
Sorteerkamer:Groentetonnels        Agriwetenskappe     782
Komposgebou                Agriwetenskappe     768
Melkstal                  Agriwetenskappe     764
Sementwatertenks              Agriwetenskappe     779
Voedingsgebou 4              Agriwetenskappe     774
Voedingsgebou 3              Agriwetenskappe     773
Voerstoor                 Agriwetenskappe     775
Voedingsgebou               Agriwetenskappe     776
Implemente 1                Agriwetenskappe     761
Eksperimentestoor,skape          Agriwetenskappe     762
Voedingsgebou 2              Agriwetenskappe     772
Voedingsgebou 1              Agriwetenskappe     771
Substasie                 Agriwetenskappe     745
Pakkamer                  Agriwetenskappe     747

Administrasie A              Ondersteuningsdienste  19
Ontwikkelingskantoor            Ondersteuningsdienste  888
Aankope en Voorsieningsdienste       Ondersteuningsdienste  147
Stellenbosch Stigting           Ondersteuningsdienste  869
Lentelus : Voorradestoor          Ondersteuningsdienste  55
Kantoor : Ombudsman            Ondersteuningsdienste  867
Sentrum vir Voornemende Studente      Ondersteuningsdienste  160
Sentrale Ontvangs             Ondersteuningsdienste  159
Murraystraat 14 A             Ondersteuningsdienste  870
Mostertsdrif Wynkelder           Ondersteuningsdienste  854
JS Gericke-biblioteek           Ondersteuningsdienste  22
Neelsie Studente Sentrum          Ondersteuningsdienste  305
Administrasie Blok B            Ondersteuningsdienste  1
Verbindingsgebou              Ondersteuningsdienste  17
Administrasie Blok C            Ondersteuningsdienste  111
Akademiese Voorligting en Loopbaanontwik  Ondersteuningsdienste  889
Terapie en Persoonlike Ontwikkeling    Ondersteuningsdienste  890
Sentrum vir Onderrig en Leer (Minnaar)   Ondersteuningsdienste  887
Bosmanstraat 15              Ondersteuningsdienste  809
Sentrum vir Onderrig en Leer - Ontvangs  Ondersteuningsdienste  810
Sone 2                  Ondersteuningsdienste  871
Whispers : Bosmanstraat 7         Ondersteuningsdienste  807
Kampusgesondheidsdiens          Ondersteuningsdienste  150
Loopbanekantoor              Ondersteuningsdienste  158
KATEGORIδ  TOTALGSMClient's Representative
Akademies    5379 Michael - John Freeborough
Akademies   4721.49 Michael - John Freeborough
Akademies   583.97 Michael - John Freeborough
Akademies    1796 Michael - John Freeborough
Akademies    5182 Michael - John Freeborough
Akademies   898.08 Michael - John Freeborough
Akademies    3760 Michael - John Freeborough
Akademies   1131.3 Michael - John Freeborough
Akademies     99 Michael - John Freeborough
Akademies     274 Michael - John Freeborough
Akademies     42 Michael - John Freeborough
Akademies    1897 Michael - John Freeborough
Akademies   1100.1 Michael - John Freeborough
Akademies    591.7 Michael - John Freeborough
Akademies    340.2 Michael - John Freeborough
Akademies     382 Michael - John Freeborough
Akademies    184.5 Michael - John Freeborough
Akademies    241.6 Michael - John Freeborough
Akademies    6728 MJ Brooks
Akademies    2818 MJ Brooks
Akademies    4576 MJ Brooks
Akademies    5698 MJ Brooks
Akademies   4287.14 Peter Janse van Rensburg
Akademies    6517 Marietta van den Worm
Akademies    3207 Marietta van den Worm
Akademies    2582 Marietta van den Worm
Akademies    3048 Marietta van den Worm
Akademies    2319 Marietta van den Worm
Akademies   3489.69 Marietta van den Worm
Akademies   7024.92 Marietta van den Worm
Akademies    60.94 Marietta van den Worm
Akademies   222.15 Marietta van den Worm
Akademies     21 Marietta van den Worm
Akademies   155.86 Marietta van den Worm
Akademies   3932.4 Marietta van den Worm
Akademies    5468 Marietta van den Worm
Akademies   2961.68 Marietta van den Worm
Akademies        9268.9  Marietta van den Worm
Akademies        537.1  Marietta van den Worm
Akademies        678.6
Akademies       4966.79
Akademies         88.4
Akademies        214.3
Akademies          29
           109503.8
Proefplaas        9.37  Michael - John Freeborough
Proefplaas        313.7  Michael - John Freeborough
Proefplaas         600  Michael - John Freeborough
Proefplaas        636.6  Michael - John Freeborough
Proefplaas         308  Michael - John Freeborough
Proefplaas         58  Michael - John Freeborough
Proefplaas        46.1  Michael - John Freeborough
Proefplaas         220  Michael - John Freeborough
Proefplaas        434.5  Michael - John Freeborough
Proefplaas        84.87  Michael - John Freeborough
Proefplaas        517.9  Michael - John Freeborough
Proefplaas         40  Michael - John Freeborough
Proefplaas         192  Michael - John Freeborough
Proefplaas         185  Michael - John Freeborough
Proefplaas        173.9  Michael - John Freeborough
Proefplaas         304  Michael - John Freeborough
Proefplaas         40  Michael - John Freeborough
Proefplaas         40  Michael - John Freeborough
Proefplaas         41  Michael - John Freeborough
Proefplaas         86  Michael - John Freeborough
            4330.94
Ondersteuningsdiens   7222
Ondersteuningsdiens   380.43
Ondersteuningsdiens   1369
Ondersteuningsdiens   414.09
Ondersteuningsdiens   429.8
Ondersteuningsdiens   58.14
Ondersteuningsdiens   199.5
Ondersteuningsdiens    180
Ondersteuningsdiens     0
Ondersteuningsdiens    384
Ondersteuningsdiens   17481
Ondersteuningsdiens   21941
Ondersteuningsdiens  4251.44
Ondersteuningsdiens   264.3
Ondersteuningsdiens  1890.76
Ondersteuningsdiens    213
Ondersteuningsdiens    406
Ondersteuningsdiens   309.53
Ondersteuningsdiens   257.99
Ondersteuningsdiens   65.69
Ondersteuningsdiens   148.55
Ondersteuningsdiens   477.41
Ondersteuningsdiens    510
Ondersteuningsdiens   402.1
           59255.73

Total:        173090.5
BLDGNAME                  Fakulteit            BLDGCODE
Ingenieurswese Hoof Gebou         Ingenieurswese          102
Prosesingenieurswese            Ingenieurswese          106
Chemiese en Meganiese Ing. Gasstoor    Ingenieurswese          107
Sivele Ing.                Ingenieurswese          105
Elektriese en Elektroniese Ingenieurswes  Ingenieurswese          104
Meganiese Ingenieurswese          Ingenieurswese          103
Marinelaboratorium             Ingenieurswese          94
Lettere en Sosiale Wetenskappe       Lettere en Sosiale Wetenskappe  84
Konservatorium vir Musiek         Lettere en Sosiale Wetenskappe  72
HB Thom-teater               Lettere en Sosiale Wetenskappe  28
RW Wilcocks                Lettere en Sosiale Wetenskappe  127
Visuele Kunste               Lettere en Sosiale Wetenskappe  112
Joernalistiek               Lettere en Sosiale Wetenskappe  817
US Kunsgalery               Ondersteuningsdienste      18
Sasol Kunsmuseum              Ondersteuningsdienste      3
GG Cilliδ                 Opvoedkunde           47
CL Marais Biblioteek            Regsgeleerdheid         20
Ou Hoof Gebou               Regsgeleerdheid         109
Kweekskool                 Teologie             78

Informasietegnologie            Ondersteuningsdienste      126
Risiko en Beskermingsdienste        Ondersteuningsdienste      858
Regshulpkliniek              Ondersteuningsdienste      37
W.A.T                   Ondersteuningsdienste      83
Voorradepakhuis              Ondersteuningsdienste      148
Instandhouding : kantoor & motorhuis    Ondersteuningsdienste      152
NEHAWU                   Ondersteuningsdienste      863
Informasietegnologie - Subafdeling ARD   Ondersteuningsdienste      857
Woonhuis : De Beerstraat 15        Ondersteuningsdienste      824
Joubertstraat 7              Ondersteuningsdienste      846
Taalsentrum : Crozierstraat 18       Ondersteuningsdienste      813
Taalsentrum : Crozierstraat 20       Ondersteuningsdienste      814
Taalsentrum : Crozierstraat 22       Ondersteuningsdienste      815
Taalsentrum : Crozierstraat 24       Ondersteuningsdienste      816
Ou Konservatorium             Ondersteuningsdienste      70
Matie Gemeenskapdiens           Ondersteuningsdienste      35
Instandhouding : Werkswinkel   Ondersteuningsdienste  145
Instandhouding          Ondersteuningsdienste  811
Pakkamer : Chemiese afval    Ondersteuningsdienste  153
Ou Konservatorium Ateljee    Ondersteuningsdienste  71
Ou Konservatorium Ateljee    Ondersteuningsdienste  76
Silver Trees : Hammandshandweg  Ondersteuningsdienste  829
KATEGORIδ       TOTALGSMClient's Representative
Akademies         9013 Enzo Daguanno
Akademies         5235 Enzo Daguanno
Akademies         63.4 Enzo Daguanno
Akademies       13308.48 Enzo Daguanno
Akademies       11906.95 Enzo Daguanno
Akademies        17964 Enzo Daguanno
Akademies          196 Enzo Daguanno
Akademies        15179 Pieter Janse van Rensburg
Akademies        10569 Pieter Janse van Rensburg
Akademies         5360 Pieter Janse van Rensburg
Akademies         5136 Pieter Janse van Rensburg
Akademies        6735.24 Pieter Janse van Rensburg
Akademies        303.43 Pieter Janse van Rensburg
Akademies         405.5 Pieter Janse van Rensburg
Akademies         2938 Pieter Janse van Rensburg
Akademies        10670 Chris Liebenberg
Akademies          691 Endika Van der Walt
Akademies         3083 Endika Van der Walt
Akademies         6730 Liena Hoffman
            126035
Ondersteuningsdiens    3621
Ondersteuningsdiens     477
Ondersteuningsdiens     567
Ondersteuningsdiens    1346
Ondersteuningsdiens   1150.9
Ondersteuningsdiens   604.69
Ondersteuningsdiens    36.71
Ondersteuningsdiens     252
Ondersteuningsdiens    161.7
Ondersteuningsdiens    200.9
Ondersteuningsdiens     129
Ondersteuningsdiens    97.43
Ondersteuningsdiens    97.56
Ondersteuningsdiens   155.67
Ondersteuningsdiens     884
Ondersteuningsdiens   1837.87
Ondersteuningsdiens  2020.21
Ondersteuningsdiens   554.94
Ondersteuningsdiens    43.2
Ondersteuningsdiens   122.49
Ondersteuningsdiens   39.08
Ondersteuningsdiens   352.57
           15160.82

Total:        141195.8
BLDGNAME             Fakulteit       BLDGCODE
DF Malan-gedenksentrum      Sport en Ontspanning  308     DIE LAAN, COETZENBURG
Coetzenburg-atletiekstadion   Sport en Ontspanning  135     DIE LAAN, COETZENBURG
Sportburo (Jannie Marais Huis)  Sport en Ontspanning  136     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
PSO Klubhuis           Sport en Ontspanning  124     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
Danie Craven-stadion       Sport en Ontspanning  138     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
Hokkie/Krieketklubhuis      Sport en Ontspanning  134     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
Hokkie/netbalklubhuis      Sport en Ontspanning  141     DIE LAAN, COETZENBURG
Swembadkleedkamers        Sport en Ontspanning  170     DIE LAAN, COETZENBURG
Implementestoor         Sport en Ontspanning  143     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
Binnehuise krieketnette     Sport en Ontspanning  132     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
Vergenoeg : Kleedkamers     Sport en Ontspanning  310     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
Sokkeropslaanhuis        Sport en Ontspanning  121     DIE LAAN, COETZENBURG
Verversingskiosk         Sport en Ontspanning  123     DIE LAAN, COETZENBURG
Onderdaktennisstadion      Sport en Ontspanning  120     DIE LAAN, COETZENBURG
Coetzenburgwoonhuis       Sport en Ontspanning  901     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
Ou Mutualsportsentrum      Sport en Ontspanning     139  Mariasstraat
Coetzenburgwoonhuis 1      Sport en Ontspanning  901     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
Coetzenburgwoonhuis 3      Sport en Ontspanning  903     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
Coetzenburgwoonhuis 2      Sport en Ontspanning  902     NOORDWAL OOS, COETZENBURG

Vergenoeg : Klein woonhuis    Huisvesting      906     NOORDWAL OOS, COETZENBURG
Vergenoeg : Grootwoonhuis    Huisvesting      905     NOORDWAL OOS, COETZENBURG

Sportwetenskap          Opvoedkunde      87     DIE LAAN, COETZENBURG
KATEGORIδ           TOTALGSM   Client's Representative
Sport en Ontspanning         4786  Niel van Niekerk
Sport en Ontspanning       3179.06  Mohamad Ally
Sport en Ontspanning         1686  Niel van Niekerk
Sport en Ontspanning        626.14  Jilly Bix
Sport en Ontspanning         4018  Belius Potgieter
Sport en Ontspanning         504.6  Andre Dutoit
Sport en Ontspanning         240.3  Karen Swart
Sport en Ontspanning         74.3  Almarie Dutoit
Sport en Ontspanning         457.8  Thys Karsten
Sport en Ontspanning         180  Andre Dutoit
Sport en Ontspanning         237.7  Thys Karsten
Sport en Ontspanning         94.9  Candis Appollis
Sport en Ontspanning         36.1  Mohamad Ally
Sport en Ontspanning         939.6  Leroux Conradie
Sport en Ontspanning         241.6  Kim Coetzee
Sport en Ontspanning         662.4  Andre Dutoit
Sport en Ontspanning         154.3  Kim Coetzee
Sport en Ontspanning         153  Kim Coetzee
Sport en Ontspanning         153  Kim Coetzee
                 18424.8
Universiteitshuise Personeel     121.6  Joco Botha
Universiteitshuise Personeel     219.6  Joco Botha
                   341.2
Akademies              18353  Chris Liebenberg
                  18353
Total:               37119
BLDGNAME              Fakulteit  BLDGCODE  KATEGORIδ
Bellvista Lodge          Bellville   656   Koshuis
Studentebehuising: Blok A     Bellville   652   Koshuis
Studentebehuising: Blok B     Bellville   654   Koshuis
Studentebehuising: Blok C     Bellville   655   Koshuis
Studentebehuising: Stoor/Kantoor  Bellville   657   Koshuis


Van Der Horst           Bellville   660   Akademies
Nagraadse Betuurskool       Bellville   650   Akademies


Opsigterswoning          Bellville   653   Universiteitshuise en Woonstelle


                                             Total:

Onderwysgebou           Tygerberg   92   Akademies
Kliniese gebou           Tygerberg   91   Akademies
Fisangebou             Tygerberg   90   Akademies


Huis Francie van Zijl       Tygerberg   224   Koshuise
Hippokrates            Tygerberg   225   Koshuise
Meerhoff Blok E          Tygerberg   364   Koshuise
Meerhoff Blok F          Tygerberg   365   Koshuise
Meerhoff Blok D          Tygerberg   363   Koshuise
Meerhoff Blok C          Tygerberg   362   Koshuise
Meerhoff Blok B          Tygerberg   361   Koshuise
Meerhoff Blok A          Tygerberg   360   Koshuise
Meerhoff Blok G          Tygerberg   367   Koshuise
Meerhoff Blok H          Tygerberg   368   Koshuise
Was & Stryk/HK Kantoor       Tygerberg   366   Koshuise
Elektiewe Studente         Tygerberg   266   Koshuise
Kerkenberg             Tygerberg   228   Koshuise
Parow waghuis/ingang     Tygerberg  290  Ondersteuningsdienste
Parowvallei: Tuinstoor    Tygerberg  98  Ondersteuningsdienste


Muurbalbane          Tygerberg  320  Sport en Ontspanning
Tygerberg Studentesentrum   Tygerberg  315  Sport en Ontspanning
Kleedkamers          Tygerberg  321  Sport en Ontspanning
Hippokrates-ontspanningsaal  Tygerberg  227  Sport en Ontspanning


                                       Total:

                                    Grand Total:
TOTALGSM Client's Representative
   3004
    282
    280
    281
    32
  3879.00

   2890
   7120
 10010.00

    122
    122

 14011.00

   41260
   33897
   15580
   90737

   6383
   5430
    632
    632
    630
    630
    632
    632
    632
    632
    42
   1296
   2657
   20860
  98
  201
  299

  593
 7300
  425
  281
 8599

120495

134506

								
To top