mss gov - DOC by 0044W52

VIEWS: 105 PAGES: 70

									1
      RAZMESTITEV PROGRAMOV IN OBSEG VPISA V NIŽJE IN SREDNJE POKLICNE,
          SREDNJE TEHNIŠKE IN STROKOVNE ŠOLE TER GIMNAZIJE

SAVINJSKA REGIJA
Zavod                   Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                      program izvaja                                izobrazbe            vpisnih mest
Srednja strokovna in poklicna šola Celje  Ljubljanska c. 17,  Pridobitev    Prometni tehnik            Prometni tehnik            30
Ljubljanska cesta 17            Celje        izobrazbe    Kozmetični tehnik           Kozmetični tehnik           30
3000 CELJE                                    Avtomehanik              Avtomehanik              30
                                         Frizer                 Frizer                30
Tel.: (03)428 22 12                               Konfekcijski modelar (PTI)       Konfekcijski modelar         30
Fax: (03)544 16 07                                Šivilja-krojač             Šivilja-krojač            30
E-mail: silvo.pisotek@guest.arnes.si                       Prometni tehnik (PTI)         Prometni tehnik            30

Informativni dan:
vsak dan od 10. do 14. ure

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče  Škalska 7,      Pridobitev    Model skupnega izvajanja programov v
Škalska cesta 7              Slovenske Konjice  izobrazbe    strojništvu:
3210 SLOVENSKE KONJICE                              Strojni mehanik            Strojni mehanik            25
                                         Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin           25
Tel.: (03)757 18 00                               Konstrukcijski mehanik         Konstrukcijski mehanik        25
Fax: (03)575 52 23
E-mail: sic.konjice@guest.arnes.si                        Obdelovalec kovin           Obdelovalec kovin           20
                                         Pomočnica gospodinje-oskrbnice     Pomočnica gospodinje-oskrbnice    20
                                         Oskrbnik                Oskrbnik               25
                                         Gostinska dela             Kuhar                 25
                                                            Natakar                25
                                         Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik            50
                                         Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik           75
                                         Gostinsko-turistični tehnik (PTI)   Gostinsko-turistični tehnik      25
                                         Predšolska vzgoja           Vzgojitelj predšolskih otrok     25
                                         Predšolska vzgoja (PT)         Vzgojitelj predšolskih otrok     25
                                                                                     2
Zavod                      Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa            Naziv poklicne/strokovne   Predvideno št.
                        program izvaja                               izobrazbe           vpisnih mest
Srednja ekonomska šola Celje          Vodnikova 10,     Pridobitev    Ekonomski tehnik          Ekonomski tehnik          50
Vodnikova 10                  Celje         izobrazbe    Ekonomsk tehnik (PT)        Ekonomski tehnik          25
3000 CELJE                                       Ekonomska gimnazija                          30
                                            Maturitetni tečaj                           50
Tel.: (03)425 47 00
Fax: (03)425 47 16                          Izobraževalni  Angleščina za odrasle                         15
                                   program     Nemščina za odrasle                          15
Informativni dan: 15.9.2005 ob 16. uri                         Francoščina za odrasle                         15


Srednja zdravstvena šola Celje         Ipavčeva 10,     Pridobitev    Tehnik zdravstvene nege (PTI)    Tehnik zdravstvene nege      25
Ipavčeva 10                   Celje         izobrazbe    Bolničar-negovalec         Bolničar-negovalec         25
3000 CELJE                                       Tehnik zdravstvene nege       Tehnik zdravstvene nege      45

Tel.: (03)428 69 00, 428 69 10
Fax: (03)428 69 01
E-mail: zdravstvena-sola-celje@guest.arnes.si
    marija.santej@guest.arnes.si

Informativni dan: 26.8.2005 ob 16. uri

Srednja šola za gostinstvo in turizem      Kosovelova ulica 2,  Pridobitev    Gostinski tehnik          Gostinski tehnik          30
Kosovelova ulica 2               Celje         izobrazbe
3000 CELJE                                       Gostinska dela           Kuhar               30
                                                              Natakar              30
Tel.: (03)425 54 50                                  Gostinsko-turistični tehnik (PTI)  Gostinsko-turistični tehnik    30
Fax: (03)425 54 81                                   Turistični tehnik          Turistični tehnik         30
E-mail: info@s-ssgt.ce.edus.si


Vrtnarska šola Celje              Ljubljanska c. 97,  Pridobitev    Vrtnar               Vrtnar               30
Srednja poklicna in strokovna šola       Celje         izobrazbe    Cvetličar              Cvetličar             60
Ljubljanska cesta 97                                  Vrtnarski tehnik          Vrtnarski tehnik          30
3000 CELJE                                       Vrtnarski tehnik (PTI)       Vrtnarski tehnik          30
                                            Aranžerski tehnik          Aranžerski tehnik         30
Tel.: (03)428 59 00
Fax: (03)428 59 09
                                                                                     3
Zavod                  Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                    program izvaja                               izobrazbe           vpisnih mest
Šolski center Rogaška Slatina      Steklarska l,    Pridobitev    Oblikovalec stekla           Oblikovalec stekla         15
Steklarska ulica 1           Rogaška Slatina   izobrazbe    Tehnik optik              Tehnik optik            30
3250 ROGAŠKA SLATINA                             Steklar                Steklar               15

Tel.: (03)818 20 79
Fax: (03)581 46 16
E-mail: agata.brantusa@guest.arnes.si

Šolski center Velenje          Trg mladosti 3,   Pridobitev    Elektrotehnik elektronik (PTI)     Elektrotehnik elektronik      20
Trg mladosti 3             Velenje       izobrazbe    Elektrotehnik energetik (PTI)     Elektrotehnik energetik       20
3320 VELENJE                                 Elektrotehnik elektronik        Elektrotehnik elektronik      20
                                       Elektrotehnik energetik        Elektrotehnik energetik       20
Tel.: (03)896 06 00
Fax: (03)896 06 60                              Elektrotehnik računalništva (PT)    Elektrotehnik računalništva     20
E-mail: INFO@ss-scv.ce.edus.si                        Elektrotehnik računalništva      Elektrotehnik računalništva     20
                                       Elektrikar elektronik         Elektrikar elektronik        20
                                       Elektrikar energetik          Elektrikar energetik        20

                                       Model skupnega izvajanja programov v
                                       strojništvu:
                                       Strojni mehanik            Strojni mehanik        kombinirani odd.
                                       Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin       skupaj 20 mest

                                       Trgovec                Prodajalec             20
                                       Oskrbnik                Oskrbnik              20
                                       Ekonomski tehnik (PTI)         Ekonomski tehnik          20
                                       Rudar                 Rudar                20
                                       Strojni tehnik             Strojni tehnik           20
                                       Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik           20
                                       Rudarski tehnik (PTI)         Rudarski tehnik           20
                                       Turistični tehnik           Turistični tehnik          40
                                       Ekonomski tehnik (PT)         Ekonomski tehnik          20
                                       Gostinsko-turistični tehnik (PTI)   Gostinsko-turistični tehnik     20
                                       Maturitetni tečaj                             20
                                                                                   4
Zavod                     Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                        program izvaja                                izobrazbe             vpisnih mest
Šolski center Šentjur – Srednja poklicna in  Cesta na       Pridobitev    Pomočnik kmetovalca          Pomočnik kmetovalca          15
strokovna šola                 kmetijsko šolo 9,   izobrazbe    Pomočnica gospodinje-oskrbnice     Pomočnica gospodinje-oskrbnice     15
Cesta na kmetijsko šolo 9           Šentjur                Pomočnik peka in slaščičarja      Pomočnik peka in slaščičarja      15
3230 ŠENTJUR                                     Slaščičar-konditor (ds)        Slaščičar-konditor           28
                                           Pek (ds)                Pek                  28
Tel.: (03)746 29 00                                  Kmetovalec               Kmetovalec               28
Fax: (03)746 29 20                                  Kmetovalka gospodinja         Kmetovalka gospodinja         28
E-mail: solski.center-sentjur@guest.arnes.si                     Kmetijski tehnik            Kmetijski tehnik            28
                                           Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)   Kmetijsko-podjetniški tehnik      28
                                           Živilski tehnik            Živilski tehnik            28

Poslovno-komercialna šola Celje        Kosovelova ulica 4,  Pridobitev    Trgovec                Prodajalec               25
Kosovelova ulica 4               Celje         izobrazbe    Ekonomski tehnik (PTI)         Ekonomski tehnik            25
3000 CELJE                                      Administrator             Administrator             25
                                           Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik            25
Tel.: (03)548 29 30
Fax: (03)544 16 45
E-mail: pksola.ce@guest.arnes.si

Informativni dan: 16.9.2005 ob 16. uri

Srednja šola Štore               Kovinarska 1,     Pridobitev    Obdelovalec kovin           Obdelovalec kovin           25
Kovinarska 1                  Štore         izobrazbe
3220 ŠTORE                                      Model skupnega izvajanja programov v
                                           strojništvu:
Tel.: (03)780 24 50                                  Avtoklepar               Avtoklepar            kombinirani odd.
Fax: (03)781 01 87                                  Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij  skupaj 30 mest
                                           Klepar–krovec             Klepar–krovec
                                           Konstrukcijski mehanik         Konstrukcijski mehanik
                                           Strojni mehanik            Strojni mehanik
                                           Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin

                                           Medijski tehnik            Medijski tehnik            30
                                                                                         5
Zavod         Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
           program izvaja                               izobrazbe             vpisnih mest
Šolski center Celje  Pot na Lavo 22,   Pridobitev    Elektrikar energetik          Elektrikar energetik          28
Pot na Lavo 22    Celje        izobrazbe    Elektrikar elektronik         Elektrikar elektronik         28
3000 CELJE                         Elektrotehnik energetik (PTI)     Elektrotehnik energetik        32
                              Elektrotehnik elektronik (PTI)     Elektrotehnik elektronik        32
Tel.: (03)428 58 28                    Elektrotehnik računalništva      Elektrotehnik računalništva      32
Fax: (03)428 58 80
                              Kemijski tehnik            Kemijski tehnik            32
Informativni dan:
9.9.2005 ob 16. uri                    Model skupnega izvajanja programov v
                              gradbeništvu:
                              Zidar                 Zidar              kombinirani odd.
                              Tesar                 Tesar               skupaj 50 mest
                              Pečar-keramik             Pečar-keramik
                              Izvajalec suhomontažne gradnje     Izvajalec suhomontažne gradnje

                              Gradbeni tehnik (PTI)         Gradbeni tehnik            32

                              Model skupnega izvajanja programov v
                              strojništvu:
                              Orodjar                Orodjar             kombinirani odd.
                              Finomehanik              Finomehanik            skupaj 50 mest
                              Strojni mehanik            Strojni mehanik
                              Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij
                              Zlatar                 Zlatar
                              Urar                  Urar
                              Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin

                              Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik             32
                                                                           6
REGIJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Zavod                   Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                     program izvaja                               izobrazbe            vpisnih mest
Kmetijska šola Grm            Sevno 13,      Pridobitev    Pomočnik kmetovalca          Pomočnik kmetovalca         10
Novo mesto                Novo mesto     izobrazbe    Kmetovalec               Kmetovalec              15
Sevno 13                                    Kmetijski tehnik            Kmetijski tehnik           20
8000 NOVO MESTO                                Vrtnarski tehnik (PTI)         Vrtnarski tehnik           10

Tel.: (07)393 47 18                              Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)   Kmetijsko-podjetniški tehnik     20
Fax: (07)393 47 10
E-mail: Irena.Avsenik@guest.arnes.si                      Vrtnarski tehnik            Vrtnarski tehnik           20
                                        Vrtnar                 Vrtnar                10
                                        Cvetličar               Cvetličar              10

Srednja šola za gostinstvo in turizem   Ulica talcev 3,   Pridobitev    Gostinska dela             Kuhar                30
Novo mesto                Novo mesto     izobrazbe                        Natakar               30
Ulica talcev 3                                                    Kuhar-natakar            30
8000 NOVO MESTO                                Gostinsko-turistični tehnik (PTI)   Gostinsko-turistični tehnik     30

Tel.: (07)332 15 27, 373 16 33
Fax: (07)373 16 31
E:mail: ssgt.nm@guest.arnes.si
     robert.tomazin@siol.net

Informativni dan: 6.9.2005

Srednja šola Kočevje           TZO 22,       Pridobitev    Pomočnik konfekcionarja        Pomočnik konfekcionarja       10
Trg zbora odposlancev 22         Kočevje       izobrazbe    Šivilja-krojač             Šivilja-krojač            10
1330 KOČEVJE                                  Mizar in tapetnik           Mizar                10
                                        Konfekcijski modelar (PTI)       Konfekcijski modelar         10
Tel.: (01)893 02 73, 893 02 72                         Lesarski tehnik (PTI)         Lesarski tehnik           15
Fax: (01)893 02 75                               Trgovec                Prodajalec              10
E-mail: Suzana.Obranovic@guest.arnes.si                    Obdelovalec lesa            Obdelovalec lesa           10
    Erna.Zabukovec@guest.arnes.si

Srednja šola Črnomelj           Kidričeva 18 a,   Pridobitev    Model skupnega izvajanja programov v
Kidričeva 18 a              Črnomelj      izobrazbe    strojništvu:
8340 ČRNOMELJ                                 Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin       kombinirani odd.
                                        Orodjar                Orodjar             skupaj 30 mest
Tel.: (07)305 16 67                              Konstrukcijski mehanik         Konstrukcijski mehanik
Fax: (07)305 10 92                               Strojni mehanik            Strojni mehanik

                                        Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik            30                                                                                    7
Zavod                  Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                     program izvaja                                izobrazbe             vpisnih mest
Šolski center Novo mesto         Šegova ulica 112,  Pridobitev    Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik             30
Enota za izobraževanje odraslih     Novo mesto      izobrazbe    Elektrotehnik elektronik (PTI)     Elektrotehnik elektronik        30
Šegova ulica 112                                Lesarski tehnik (PTI)         Lesarski tehnik            30
8000 NOVO MESTO                                Kemijski tehnik            Kemijski tehnik            30
                                        Tehnik zdravstvene nege (PTI)     Tehnik zdravstvene nege        30
Tel.: (07)393 22 00, 393 22 03                         Elektrotehnik računalništva      Elektrotehnik računalništva      30
Fax: (07)393 21 24

E-mail: stefan.gorse@guest.arnes.si                      Model skupnega izvajanja programov v
    zlatko.zepan@guest.arnes.si                       strojništvu:
                                        Avtoklepar               Avtoklepar            kombinirani odd.
Informativni dan: 15.9.2005 ob 17. uri                     Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij  skupaj 30 mest
                                        Avtomehanik              Avtomehanik
                                        Strojni mehanik            Strojni mehanik
                                        Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin
                                        Orodjar                Orodjar
                                        Klepar-krovec             Klepar-krovec
                                        Konstrukcijski mehanik         Konstrukcijski mehanik

                                        Model skupnega izvajanja programov v
                                        gradbeništvu:
                                        Zidar                 Zidar              kombinirani odd.
                                        Tesar                 Tesar                skupaj 30

                                        Bolničar-negovalec           Bolničar-negovalec           30
                                        Elektrikar elektronik         Elektrikar elektronik         30
                                        Mizar in tapetnik           Mizar                 30
                                        Tesar opažev              Tesar opažev              15
                                        Obdelovalec lesa            Obdelovalec lesa            15

                     Srednja šola             Predšolska vzgoja           Vzgojitelj predšolskih otrok      30
                     Metlika
                     Partizanski trg 4,
                     Metlika
                                                                                     8
SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
Zavod                  Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa           Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                     program izvaja                             izobrazbe         vpisnih mest
Ekonomska in trgovska šola Brežice    Bizeljska cesta 45,  Pridobitev    Ekonomski tehnik (PTI)      Ekonomski tehnik        32
Bizeljska cesta 45            Brežice        izobrazbe
8250 BREŽICE

Tel.: (07)499 25 50
Fax: (07)499 25 70

Šolski center Krško - Sevnica      Cesta krških žrtev  Pridobitev    Elektrotehnik elektronik (PTI)  Elektrotehnik elektronik    15
Cesta krških žrtev 131          131,         izobrazbe    Elektrotehnik energetik (PTI)  Elektrotehnik energetik     15
8270 KRŠKO                Krško                 Strojni tehnik (PTI)       Strojni tehnik         25

Tel.: (07)490 64 00
Fax: (07)492 70 01
E-mail: ernest.simoncic@guest.arnes.si

Srednja šola Sevnica           Savska 2,       Pridobitev    Mizar (ds)            Mizar              25
Savska 2                 Sevnica        izobrazbe    Frizer              Frizer             25
8290 SEVNICA

Tel.: (07)816 05 30
Fax: (07)816 05 30
E-mail: ivanka.rupret@guest.arnes.si
    alenka.zuraj@guest.arnes.si
GORENJSKA REGIJA
Srednja trgovska šola Kranj       Župančičeva 22,    Pridobitev    Trgovec             Prodajalec           25
Župančičeva 22              Kranj         izobrazbe    Ekonomski tehnik (PTI)      Ekonomski tehnik        25
4000 KRANJ                                   Ekonomski tehnik         Ekonomski tehnik        25

Tel.: (04)232 50 70
Fax: (04)235 87 60
E-mail: Jozica.Bavdek@guest.arnes.si

Informativni dan:
vsak dan od 14. do 16. ure
                                                                               9
Zavod                       Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne   Predvideno št.
                         program izvaja                                izobrazbe           vpisnih mest
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica  Kranjska cesta 24,  Pridobitev    Gostinska dela             Kuhar               30
Kranjska cesta 24                 Radovljica      izobrazbe                        Natakar              30
4240 RADOVLJICA                                                         Kuhar-natakar           30
                                             Gostinski tehnik            Gostinski tehnik          30
Tel.: (04)537 06 00                                   Turistični tehnik           Turistični tehnik         30
Fax: (04)537 06 54                                    Gostinsko-turistični tehnik (PTI)   Gostinsko-turistični tehnik    30
E-mail: sgs.radovljica@guest.arnes.si

Tehniški šolski center Kranj           Kidričeva cesta 55,  Pridobitev    Model skupnega izvajanja programov v
Kidričeva cesta 55                Kranj         izobrazbe    strojništvu:
4000 KRANJ                                        Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin         15

Tel.: (04)280 40 00                                   Elektrikar elektronik         Elektrikar elektronik       25
Fax: (04)280 40 35                                    Elektrikar energetik          Elektrikar energetik        25
Oddelek za odrasle tel.: (04)280 40 27                          Elektrotehnik elektronik        Elektrotehnik elektronik      15
E-mail: mirko.meglic@guest.arnes.si                           Elektrotehnik energetik        Elektrotehnik energetik      15
                                             Elektrotehnik računalništva      Elektrotehnik računalništva    20
                                             Strojni tehnik             Strojni tehnik           15

                                             Elektrotehnik elektronik (PTI)     Elektrotehnik elektronik      25
                                             Elektrotehnik energetik (PTI)     Elektrotehnik energetik      25
                                             Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik           15

                                             Elektrotehnik računalništva (PT)    Elektrotehnik računalništva    25
Srednja lesarska šola               Kidričeva cesta 59,  Pridobitev    Obdelovalec lesa            Obdelovalec lesa          40
Škofja Loka                    Škofja Loka      izobrazbe
Kidričeva cesta 59                                    Mizar in tapetnik           Mizar               50
4220 ŠKOFJA LOKA                                     Tapetnik (ds)             Tapetnik              15
                                             Lesarski tehnik (PTI)         Lesarski tehnik          30
Tel.: (04)513 05 00
Fax: (04)513 05 01
E-mail: sls-sk.loka@guest.arnes.si

Informativni dan:
20.9.2005 ob 15.30 uri

Ekonomska gimnazija in srednja šola        Gorenjska 13,     Pridobitev    Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik          30
Radovljica                    Radovljica      izobrazbe    Maturitetni tečaj                             30
Gorenjska 13
4240 RADOVLJICA

Tel.: (04)537 35 00
Fax: (04)531 22 41
E-mail: ljuba.kapus@guest.arnes.si
Informativni dan: v septembru 2005


                                                                                        10
Zavod                   Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                      program izvaja                               izobrazbe             vpisnih mest
Srednja poklicna in strokovna šola Kranj  Cesta Staneta    Pridobitev    Model skupnega izvajanja programov v
Cesta Staneta Žagarja 33          Žagarja 33,     izobrazbe    gradbeništvu:
4000 KRANJ                 Kranj                Pečar-keramik             Pečar-keramik          kombinirani odd.
                                        Slikopleskar              Slikopleskar           skupaj 25 mest
Tel.: (04)204 15 74                               Zidar                 Zidar
Fax: (04)204 17 04                               Tesar                 Tesar
E-mail: ravnatelj@s-sgs.kr.mss.edus.si
                                        Vzdrževalec tekstilij         Vzdrževalec tekstilij         25
                                        Šivilja-krojač             Šivilja-krojač             25
                                        Konfekcijski modelar (PTI)       Konfekcijski modelar          25
                                        Frizer                 Frizer                 25

Ekonomska šola Kranj            Komenskega 4,    Pridobitev    Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik            32
Srednja poklicna in strokovna šola     Kranj        izobrazbe    Ekonomski tehnik (PTI)         Ekonomski tehnik            32
Komenskega 4                                  Administrator             Administrator             30
4000 KRANJ                                   Ekonomski tehnik (PT)         Ekonomski tehnik            68

Tel.: (04)201 06 20, 201 06 29                 Izobraževalni  Angleščina za odrasle                             60
Fax: (04)201 06 30                       programi     Francoščina za odrasle                            60
E-mail: anita.stefe1@guest.arnes.si                       Nemščina za odrasle                              60
                                        Slovenščina za tujce                             60
Informativni dan:
21.9.2005 ob 17. uri,
Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj
Srednja šola Jesenice           Ulica bratov    Pridobitev    Tehnik zdravstvene nege        Tehnik zdravstvene nege        30
Ulica bratov Rupar 2            Rupar 2,      izobrazbe    Strojni tehnik             Strojni tehnik             30
4270 JESENICE               Jesenice
                                        Model skupnega izvajanja programov v
Tel.: (04)586 69 20                               strojništvu:
Fax: (04)586 23 10                               Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin           25
E-mail: toncek.cebulj@guest.arnes.si                      Strojni mehanik            Strojni mehanik            25
     alojz.cuznar@guest.arnes.si                      Konstrukcijski mehanik         Konstrukcijski mehanik         25

Informativni dan: 2.9.2005 ob 16. uri in                    Bolničar-negovalec           Bolničar-negovalec           30
         3.9.2005 ob 9. uri                      Obdelovalec kovin           Obdelovalec kovin           25
                                        Administrator             Administrator             25
Šola za strojništvo Škofja Loka      Podlubnik 1b,    Pridobitev    Model skupnega izvajanja programov v
Izobraževanje odraslih           Škofja Loka     izobrazbe    strojništvu:
Podlubnik 1b                                  Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin           50
4220 ŠKOFJA LOKA                                Strojni mehanik            Strojni mehanik            30
                                        Avtomehanik              Avtomehanik              30
Tel.: (04)506 23 17                               Avtoklepar               Avtoklepar               10
Fax: (04)506 23 18                               Orodjar                Orodjar                20
                                        Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij     15
(se nadaljuje)


                                                                                     11
Zavod                    Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa            Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                       program izvaja                               izobrazbe            vpisnih mest
(nadaljevanje s prejšnje strani)                          Obdelovalec kovin          Obdelovalec kovin           20
                                          Strojni tehnik           Strojni tehnik            20
E-mail: iod@s-sssl.kr.edus.si                            Strojni tehnik (PTI)        Strojni tehnik            120
Http://www.s-sssl.kr.edus.si/                            Voznik               Voznik                50

Informativni dan:
5.9.2005 ob 16. uri

Srednja biotehniška šola Kranj        Smledniška cesta 3,  Pridobitev    Mlekar               Mlekar                25
Smledniška cesta 3              Kranj         izobrazbe    Živilski tehnik           Živilski tehnik            25
4000 KRANJ                  in                   Živilski tehnik (PTI)        Živilski tehnik            25
                       Strahinj 99,              Kmetovalec             Kmetovalec              25
Tel.: (04)280 57 20             Naklo                 Kmetijski tehnik          Kmetijski tehnik           25
Fax: (04)280 57 18                                 Vrtnar               Vrtnar                25
E-mail: bts.kranj@guest.arnes.si                          Cvetličar              Cvetličar               25
     tina.kosir@guest.arnes.si                         Vrtnarski tehnik          Vrtnarski tehnik           25
     anja.mesec@guest.arnes.si                         Vrtnarski tehnik (PTI)       Vrtnarski tehnik           25
                                          Pomočnica gospodinje-oskrbnice   Pomočnica gospodinje-oskrbnice    10
                                          Pomočnik v živilstvu        Pomočnik v živilstvu         10
OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Srednja gostinska in turistična šola Izola  Ul. prekomor. b. 7,  Pridobitev    Gostinska dela           Kuhar                 30
Ulica prekomorskih brigad 7         Izola         izobrazbe                      Natakar                30
6310 IZOLA
                                          Gostinsko-turistični tehnik (PTI)  Gostinsko-turistični tehnik      30
Tel.: (05)662 17 20, 662 17 27
Fax: (05)662 17 25

Informativni dan: 12.9.2005
                                                                                     12
Zavod                    Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                      program izvaja                                izobrazbe             vpisnih mest
Srednja zdravstvena šola Izola       Polje 41,      Pridobitev    Tehnik zdravstvene nege         Tehnik zdravstvene nege        17
Polje 41                  Izola        izobrazbe    Bolničar-negovalec           Bolničar-negovalec          17
6310 IZOLA

Tel.: (05)640 53 21
Fax: (05)640 53 22
E-mail: elizabeta.angelini@guest.arnes.si

Informativni dan: 26.8.2005 ob 12. uri

Srednja tehniška šola            Izolska vrata 2,   Pridobitev    Model skupnega izvajanja programov v
Izolska vrata 2               Koper        izobrazbe    strojništvu:
6000 KOPER                                    Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin        kombinirani odd.
                                         Orodjar                Orodjar              skupaj 50 mest
Tel.: (05)662 52 60                                Avtoklepar               Avtoklepar
Fax: (05)662 52 67                                Konstrukcijski mehanik         Konstrukcijski mehanik
                                         Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij
E-mail: dusan.sircelj@guest.arnes.si                       Strojni mehanik            Strojni mehanik
                                         Avtomehanik              Avtomehanik

                                         Frizer                 Frizer                 25
                                         Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik             25

Srednja pomorska šola Portorož       Pot pomorščakov 4,  Pridobitev    Plovbni tehnik             Plovbni tehnik             15
Pot pomorščakov 4              Portorož       izobrazbe    Ladijski strojni tehnik        Ladijski strojni tehnik        25
6320 PORTOROŽ                                   Elektrotehnik elektronik        Elektrotehnik elektronik        15
                                         Prometni tehnik            Prometni tehnik            15
Tel.: (05)674 72 41
Fax: (05)674 72 42

Srednja ekonomska in            Martinčev trg 3,   Pridobitev    Ekonomski tehnik (PT)         Ekonomski tehnik            20
družboslovna šola Koper           Koper        izobrazbe
Martinčev trg 3
6000 KOPER

Tel.: (05)663 75 00
Fax: (05)663 75 06
E-mail: vladimir.mlekuz@guest.arnes.si
                                                                                      13
NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
Zavod                  Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                     program izvaja                                 izobrazbe           vpisnih mest
Srednja gozdarska in           Tržaška cesta 36,   Pridobitev    Mizar in tapetnik           Mizar                25
lesarska šola Postojna          Postojna        izobrazbe    Gozdar                 Gozdar               25
Tržaška cesta 36                                 Gozdarski tehnik            Gozdarski tehnik          30
6230 POSTOJNA

Tel.: (05)726 13 36
Fax: (05)726 22 20
E-mail: eva.cec@guest.arnes.si

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA          Cesta v Staro vas 2,  Pridobitev    Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik           30
SREDNJA ŠOLA               Postojna        izobrazbe    Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik          15
Cesta v Staro vas 2
6230 POSTOJNA                                  Model skupnega izvajanja programov v
                                         strojništvu:
Tel.: (05)726 52 35                               Avtomehanik              Avtomehanik          kombinirani odd.
Fax: (05)726 21 46                                Orodjar                Orodjar            skupaj 30 mest
E-mail: helena.posega@guest.arnes.si                       Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin

Informativni dan: 19.8.2005
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Srednja šola za elektrotehniko in    Vegova 4,       Pridobitev    Elektrotehnik računalništva      Elektrotehnik računalništva     30
računalništvo Ljubljana         Ljubljana       izobrazbe    Elektrotehnik elektronik        Elektrotehnik elektronik      30
Vegova 4                                     Elektrotehnik energetik        Elektrotehnik energetik       30
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)251 42 67
Fax: (01)251 43 23
E-mail: silvo.tratar@s-sser.lj.edus.si
     uprava@s-sser.lj.edus.si
     mojca.marn@s-sser.lj.edus.si
                                                                                    14
Zavod                      Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                        program izvaja                                izobrazbe            vpisnih mest
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko      Zemljemerska 5,   Pridobitev    Kozmetični tehnik           Kozmetični tehnik          32
in zdravstvo                  Ljubljana      izobrazbe
Zemljemerska 5
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)300 72 40, 300 72 56
Fax: (01)300 72 60
E-mail: marija.sustersic@guest.arnes.si

Informativni dan: 3.9.2005 ob 9. uri

Šolski center za pošto, ekonomijo        Celjska 16,     Pridobitev    Elektrotehnik telekomunikacij     Elektrotehnik telekomunikacij     50
in telekomunikacije - Izobraževanje odraslih  Ljubljana      izobrazbe    Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik           50
Celjska 16
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)234 24 66, 234 24 28
Fax: (01)234 24 67
E-mail: simon.cebela@scpet.net
    enota@scpet.net
Http://www.scpet.net
Brezplačna številka za informacije: 080 13 75

Informativni dan: ponedeljek, sreda, petek
od 10. do 12. ure in od 14. do 16. ure

Gimnazija Poljane                Strossmayerjeva 1,  Pridobitev    Gimnazija                                  120
Strossmayerjeva 1                Ljubljana      izobrazbe    Klasična gimnazija                              5
1000 LJUBLJANA                                    Maturitetni tečaj                              30

Tel.: (01)432 83 27
Fax: (01)231 96 50
E-mail: iopoljane@gimnazija-poljane.com

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA             Aškerčeva 1,     Pridobitev    Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik            30
SREDNJA STROJNA ŠOLA              Ljubljana      izobrazbe
Aškerčeva 1                                      Model skupnega izvajanja programov v
1000 LJUBLJANA                                    strojništvu:
                                           Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin           30
Tel.: (01)241 16 68                                  Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij    30
Fax: (01)241 16 69
E-mail: projekt6.ssljstr@guest.arnes.si
                                                                                        15
Zavod                  Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa                  Naziv poklicne/strokovne        Predvideno št.
                    program izvaja                                     izobrazbe                vpisnih mest
Srednja poklicna in strokovna      Ptujska ulica 6,  Pridobitev     Voznik                     Voznik                    90
šola Bežigrad-Ljubljana         Ljubljana      izobrazbe     Prometni tehnik                 Prometni tehnik               30
Ptujska ulica 6             in                   Šivilja-krojač                 Šivilja-krojač                25
1000 LJUBLJANA             Na produ 2,              Ličar                      Ličar                    30
                    Ljubljana-Ježica            Konfekcijski modelar (PTI)           Konfekcijski modelar             30
Tel.: (01)280 53 00                              Strojni tehnik (PTI)              Strojni tehnik                30
Fax: (01)280 53 33                               Obdelovalec kovin                Obdelovalec kovin              25
                                        Pomočnik konfekcionarja             Pomočnik konfekcionarja           25
                                        Prometni tehnik (PTI)              Prometni tehnik               120

                                        Model skupnega izvajanja programov v
                                        strojništvu:
                                        Avtomehanik                   Avtomehanik                 30
                                        Avtoklepar                   Avtoklepar                  30
                                        Avtoličar                    Avtoličar                  30
                                        Oblikovalec kovin                Oblikovalec kovin              30
                                        Strojni mehanik                 Strojni mehanik               30
                                        Orodjar                     Orodjar                   30
                                        Finomehanik                   Finomehanik                 30

                              Usposabljanje in  Voznik inštruktor                Voznik inštruktor              60
                              izpopolnjevanje  Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa  Učitelj predpisov o varnosti cestnega
                                                                prometa                   30
                                        Vodja avtošole                 Vodja avtošole                30


Srednja šola za gostinstvo in      Preglov trg 9,   Pridobitev     Gostinska dela                 Kuhar                    60
turizem v Ljubljani           Ljubljana      izobrazbe                             Natakar                   60
Preglov trg 9
1000 LJUBLJANA                                 Gostinsko-turistični tehnik (PTI)        Gostinsko-turistični tehnik         60

Tel.: (01)540 92 40, 540 92 07
Fax: (01)540 85 89
E-mail: milena.biscak@guest.arnes.si
     marjeta.cevc@guest.arnes.si

Informativni dan: 9.9.2005 ob 16. uri
                                                                                            16
Zavod                  Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa       Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                    program izvaja                        izobrazbe         vpisnih mest
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA         Aškerčeva 1,    Pridobitev    Mizar (ds)        Mizar              30
SREDNJA LESARSKA ŠOLA          Ljubljana      izobrazbe    Mizar in tapetnik    Mizar              30
Aškerčeva 1                                 Lesarski tehnik     Lesarski tehnik         30
1000 LJUBLJANA                                Lesarski tehnik (PTI)  Lesarski tehnik         60

Tel.: (01)241 16 62
Fax: (01)241 16 63
E-mail: ssljles1s@guest.arnes.si

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA         Aškerčeva 1,    Pridobitev    Gimnazija                        30
SPLOŠNA IN STROKOVNA GIMNAZIJA     Ljubljana      izobrazbe    Maturitetni tečaj                    60
Aškerčeva 1
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)241 16 60
Fax: (01)241 16 61
E-mail: askercevagim@guest.arnes.si

Ekonomska šola Ljubljana        Prešernova 6,    Pridobitev    Ekonomski tehnik     Ekonomski tehnik        50
Prešernova 6              Ljubljana      izobrazbe
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)200 67 30, 200 67 39
Fax: (01)200 67 36
E-mail: ludvik.mihelic@guest.arnes.si
Http:// www.es-presernova.com

Srednja upravno administrativna     Poljanska 24,    Pridobitev    Ekonomski tehnik     Ekonomski tehnik        25
šola Ljubljana             Ljubljana      izobrazbe    Administrator      Administrator          25
Poljanska 24                                 Ekonomski tehnik (PTI)  Ekonomski tehnik        25
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)431 93 78
Fax: (01)282 21 89
E-mail: Darja.Vidovic1@guest.arnes.si
Informativni dan:
14.9.2005 od 10. do 19. ure
                                                                         17
Zavod                    Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa             Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                       program izvaja                               izobrazbe         vpisnih mest
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA           Aškerčeva 1,     Pridobitev    Kemijski tehnik           Kemijski tehnik         32
SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA            Ljubljana       izobrazbe
Aškerčeva 1
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)241 16 64
Fax: (01)241 16 65
E-mail: solski-center@guest.arnes.si

Srednja zdravstvena šola Ljubljana      Poljanska cesta 61,  Pridobitev    Tehnik zdravstvene nege       Tehnik zdravstvene nege     25
Poljanska cesta 61              Ljubljana       izobrazbe    Bolničar-negovalec          Bolničar-negovalec       60
1000 LJUBLJANA                                   Tehnik zdravstvene nege (PTI)    Tehnik zdravstvene nege     25

Tel.: (01)300 16 18
Fax: (01)300 16 50
E-mail: szlj@guest.arnes.si
     marijana.kastelic@guest.arnes.si

Srednja šola za oblikovanje in        Gosposka 18,     Pridobitev    Fotografski tehnik          Fotografski tehnik       20
fotografijo                 Ljubljana       izobrazbe    Umetniška gimnazija (likovna smer)                  20
Gosposka 18
1000 LJUBLJANA                                   Oblikovanje             Grafični oblikovalec      20
                                                             Industrijski oblikovalec    20
Tel.: (01)242 87 62, 242 87 64                                              Modni oblikovalec        20
Fax: (01)242 87 61
E-mail: draga.klavzar@s-sof.lj.mss.edus.si

Srednja ekonomska šola Ljubljana       Roška 2,       Pridobitev    Ekonomski tehnik           Ekonomski tehnik        90
Roška 2                   Ljubljana       izobrazbe    Ekonomski tehnik (PT)        Ekonomski tehnik        30
1000 LJUBLJANA                                   Ekonomska gimnazija                         60
                                          Maturitetni tečaj                          30
Tel.: (01)300 47 00, 300 47 18, 300 47 17
Fax: (01)300 47 19
E-mail: iod@ekonomska.org

Informativni dan: 14.9.2005 ob 17. uri

Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik     Novi trg 41 a,    Pridobitev    Gimnazija                               5
Izobraževanje odraslih            Kamnik        izobrazbe    Ekonomski tehnik           Ekonomski tehnik        50
Novi trg 41 a                                    Trgovec               Prodajalec           25
1241 KAMNIK                                     Maturitetni tečaj                          30

Tel.: (01)830 32 28
Fax: (01)830 32 18
E-mail: scrm.tajnistvo1@s-rmkam.lj.edus.si


                                                                                   18
Zavod                    Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                       program izvaja                                izobrazbe            vpisnih mest
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija   Kardeljeva pl. 16,  Pridobitev    Predšolska vzgoja           Vzgojitelj predšolskih otrok     30
Ljubljana                  Ljubljana       izobrazbe    Predšolska vzgoja (PT)         Vzgojitelj predšolskih otrok     30
Kardeljeva ploščad 16
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)534 05 89
Fax: (01)568 55 35
E-mail: group1.ssljvzg@guest.arnes.si

Informativni dan: 8.9.2005 ob 17. uri

Srednja gradbena, geodetska in        Dunajska cesta 102,  Pridobitev    Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik           25
ekonomska šola Ljubljana           Ljubljana       izobrazbe    Gradbeni tehnik            Gradbeni tehnik            32
Dunajska cesta 102                                 Gradbeni tehnik (PTI)         Gradbeni tehnik            32
1000 LJUBLJANA
                                          Model skupnega izvajanja programov v
Tel.: (01)565 72 80                                 gradbeništvu:
Fax: (01)534 13 77                                 Zidar                 Zidar                 32
E-mail: SGES@guest.arnes.si                             Tesar                 Tesar                 32
                                          Strojnik gradbene mehanizacije     Strojnik gradbene mehanizacije    32
Informativni dan: 9.9.2005 ob 17. uri                        Kamnosek                Kamnosek               32
                                          Pečar-keramik             Pečar-keramik             32
                                          Izvajalec suhomontažne gradnje     Izvajalec suhomontažne gradnje    32

Srednja šola tiska in papirja Ljubljana   Pokopališka 33,    Pridobitev    Grafičar                Grafičar               40
Pokopališka 33                Ljubljana       izobrazbe    Grafični tehnik            Grafični tehnik            40
1000 LJUBLJANA                                   Grafični tehnik (PTI)         Grafični tehnik            50
                                          Medijski tehnik            Medijski tehnik            50
Tel.: (01)540 46 67
Fax: (01)540 46 67

Zavod za usposabljanje invalidne mladine   Novi trg 43 a,    Pridobitev    Elektrikar elektronik         Elektrikar elektronik         12
Kamnik                    Kamnik        izobrazbe    Administrator             Administrator             12
Novi trg 43 a                                    Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik           12
1241 KAMNIK                                     Ekonomski tehnik (PTI)         Ekonomski tehnik           12

Tel.: (01)831 74 44
Fax: (01)831 76 66
E-mail: zuim@guest.arnes.si

Informacije: vsako sredo od 13. do 14. ure
                                                                                       19
Zavod                      Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                        program izvaja                                izobrazbe             vpisnih mest
Srednja trgovska šola Ljubljana         Poljanska 28 a,   Pridobitev    Ekonomski tehnik (PTI)         Ekonomski tehnik            60
Poljanska 28 a                 Ljubljana      izobrazbe    Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik            30
1000 LJUBLJANA                                    Aranžerski tehnik           Aranžerski tehnik           30
                                           Trgovec                Prodajalec               60
Tel.: (01)300 68 54, 300 68 50                            Prodajalec (ds)            Prodajalec               15
Fax: (01)231 08 62
E-mail: ss.trgovska-lj-odrasli@guest.arnes.si
     org-io.ssljtrg@guest.arnes.si

Informativni dnevi:
ponedeljek – petek od 8. do 12. ure
ponedeljek in sreda od 15. do 17. ure

Srednja šola tehniških strok Šiška       Litostrojska cesta  Pridobitev    Elektrotehnik elektronik (PTI)     Elektrotehnik elektronik        30
Litostrojska cesta 51              51,         izobrazbe    Elektrotehnik energetik (PTI)     Elektrotehnik energetik        30
1000 LJUBLJANA                 Ljubljana
                                           Elektrikar elektronik         Elektrikar elektronik         30
Tel.: (01)513 36 00, 513 36 06                            Elektrikar energetik          Elektrikar energetik          30
Fax: (01)513 36 10
E-mail: irena.capuder@guest.arnes.si                         Pomočnik elektrikarja         Pomočnik elektrikarja         20

SREDNJA ŠOLA DOMŽALE              Cesta talcev 12,   Pridobitev    Trgovec                Prodajalec               30
Cesta talcev 12                 Domžale       izobrazbe
1230 DOMŽALE                                     Model skupnega izvajanja programov v
                                           strojništvu:
Tel.: (01)724 06 30                                  Strojni mehanik            Strojni mehanik         kombinirani odd.
Fax: (01)724 06 50                                  Avtomehanik              Avtomehanik            skupaj 30 mest
GSM: 031 222 302                                   Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij
E-mail: kutsola.domzale@guest.arnes.si                        Klepar-krovec             Klepar-krovec
Http://www.ssdomzale.si                                Avtoklepar               Avtoklepar
                                           Konstrukcijski mehanik         Konstrukcijski mehanik

                                           Ekonomski tehnik (PTI)         Ekonomski tehnik            30
                                           Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik             60
                                                                                        20
Zavod                      Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa               Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                        program izvaja                                 izobrazbe         vpisnih mest
Srednja agroživilska šola            Cesta v Mestni   Pridobitev     Živilec                 Slaščičar-konditor       30
Cesta v Mestni Log 47              Log 47,       izobrazbe                          Pek               30
1000 LJUBLJANA                 Ljubljana               Mesar (ds)                Mesar              30

Tel.: (01)280 37 00, 280 37 13, 280 37 18                       Živilski tehnik             Živilski tehnik         50
Fax: (01)280 37 20                                   Živilski tehnik (PTI)          Živilski tehnik         50
E-mail: jasna.krzin-stepisnik@guest.arnes.si                      Veterinarski tehnik           Veterinarski tehnik       50
    milena.glavan@guest.arnes.si                          Tehniška gimnazija                            30

                                  Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                                  izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                           40

Srednja šola Josipa Jurčiča           Cesta II. grupe   Pridobitev     Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik        30
Ivančna Gorica                 odredov 38,     izobrazbe
Cesta II. grupe odredov 38           Ivančna Gorica
1295 IVANČNA GORICA

Tel.: (01)787 87 20
Fax: (01)787 85 60

Informativni dan: 29.8.2005 od 10. do 12. ure

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE           Vojkova 74,     Pridobitev     Strojni tehnik (PTI)           Strojni tehnik         10
LJUBLJANA                    Ljubljana      izobrazbe     Grafični tehnik (PTI)          Grafični tehnik         10
Vojkova 74                                       Lesarski tehnik (PTI)          Lesarski tehnik         10
1000 LJUBLJANA                                     Konfekcijski tehnik (PTI)        Konfekcijski tehnik       10
                                            Grafičar                 Grafičar            10
Tel.: (01)580 05 00                                  Mizar                  Mizar              10
Fax: (01)568 25 27                                   Oblikovalec kovin            Oblikovalec kovin        10
E-mail: Bernarda.Kokalj@guest.arnes.si                         Šivilja-krojač              Šivilja-krojač         10
                                            Medijski tehnik             Medijski tehnik         10
Informativni dan: 20.9.2005 ob 15. uri
Izobraževanje bo organizirano samo v
primeru, če bo skupno število slušateljev na
posameznem nivoju izobraževanja doseglo
število 10 vpisanih.
                                                                                      21
ZASAVSKA REGIJA
Zavod                    Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                       program izvaja                               izobrazbe             vpisnih mest
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje  Šuštarjeva 7 a,   Pridobitev    Model skupnega izvajanja programov v
Šuštarjeva 7 a                Trbovlje      izobrazbe    strojništvu:
1420 TRBOVLJE                                   Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin        kombinirani odd.
                                         Avtomehanik              Avtomehanik            skupaj 30 mest
Tel.: (03)563 34 50                                Orodjar                Orodjar
Fax: (03)563 34 69                                Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij
E-mail: tajnistvo@s-stps.tb.edus.si                        Avtoklepar               Avtoklepar

Informativni dan: 14.9.2005 ob 17. uri in                     Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik             30
vsako sredo od 13. do 14. ure                           Elektrotehnik elektronik (PTI)     Elektrotehnik elektronik        20
                                         Elektrikar elektronik         Elektrikar elektronik         30
                                         Obdelovalec kovin           Obdelovalec kovin           30

                                 Izobraževalni  Angleščina za odrasle                             25
                                 programi

Srednja šola Zagorje             Cesta zmage 5,   Pridobitev    Gostinska dela             Kuhar                 25
Cesta zmage 5                Zagorje ob Savi   izobrazbe                        Natakar                25
1410 ZAGORJE OB SAVI
                                         Pomočnica gospodinje-oskrbnice     Pomočnica gospodinje-oskrbnice     20
Tel.: (03)565 54 00                                Trgovec                Prodajalec               25
Fax: (03)565 54 10                                Ekonomski tehnik (PTI)         Ekonomski tehnik            25
E-mail: ss.zagorje@guest.arnes.si                         Turistični tehnik           Turistični tehnik           25
                                         Gostinsko-turistični tehnik (PTI)   Gostinsko-turistični tehnik      25
                                                                                      22
PODRAVSKA REGIJA
Zavod                   Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                      program izvaja                               izobrazbe             vpisnih mest
Srednja gradbena šola Maribor       Smetanova 35,    Pridobitev    Gradbinec               Gradbinec               20
Smetanova 35                Maribor       izobrazbe    Tesar opažev              Tesar opažev              20
2000 MARIBOR                                  Ličar                 Ličar                 20

Tel.: (02)235 06 05                               Gradbeni tehnik            Gradbeni tehnik            50
Fax: (02)235 06 06
E-mail: vlasta.ojstersek@guest.arnes.si                     Model skupnega izvajanja programov v
                                        gradbeništvu:
                                        Pečar-keramik             Pečar-keramik             50
                                        Dimnikar                Dimnikar                25
                                        Zidar                 Zidar                 50
                                        Tesar                 Tesar                 50
                                        Slikopleskar              Slikopleskar              30
                                        Črkoslikar               Črkoslikar               25
                                        Izvajalec suhomontažne gradnje     Izvajalec suhomontažne gradnje     25

Srednja strojna in poslovna šola Maribor  Zolajeva 12,    Pridobitev    Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik             30
Zolajeva 12                Maribor       izobrazbe
2000 MARIBOR                                  Model skupnega izvajanja programov v
                                        strojništvu:
Tel.: (02)460 51 50                               Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin        kombinirani odd.
Fax: (02)460 51 55                               Strojni mehanik            Strojni mehanik          skupaj 50 mest
E-mail: s-skss.mb@guest.arnes.si                        Konstrukcijski mehanik         Konstrukcijski mehanik
                                        Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij

                                        Administrator             Administrator             30
                                        Ekonomski tehnik (PTI)         Ekonomski tehnik            30
                                                                                     23
Zavod                     Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa             Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                       program izvaja                               izobrazbe           vpisnih mest
Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor  Vrbanska 30,     Pridobitev    Trgovec               Prodajalec             25
Vrbanska cesta 30               Maribor       izobrazbe    Voznik                Voznik               30
2000 MARIBOR                                    Kmetovalka gospodinja        Kmetovalka gospodinja        20

Tel.: (02)251 89 38                                 Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)  Kmetijsko-podjetniški tehnik    25
Fax: (02)251 89 38
                       Kmetijsko               Gostinsko-turistični tehnik (PTI)  Gostinsko-turistični tehnik     26
Informativni dan:               gospodinjska šola
vsak delovni dan od 8. do 15. ure       Svečina 1,
torek in četrtek od 15. do 17. ure      Zgornja Kungota

Srednja zdravstvena šola Juge Polak      Trg M. Zidanška 3,  Pridobitev    Tehnik zdravstvene nege       Tehnik zdravstvene nege       30
Maribor                    Maribor       izobrazbe    Bolničar-negovalec          Bolničar-negovalec         30
Trg Miloša Zidanška 3                                Kozmetični tehnik          Kozmetični tehnik          25
2000 MARIBOR
                                          Tehnik zdravstvene nege (PTI)    Tehnik zdravstvene nege       30
Tel.: (02)300 04 20
Fax: (02)331 28 72
E-mail: simona.scavnicar@guest.arnes.si

Informativni dan: 12.9.2005 ob 17. uri

Srednja kmetijska šola Maribor        Vrbanska c. 30,   Pridobitev    Vrtnar                Vrtnar               24
Vrbanska cesta 30               Maribor       izobrazbe    Kmetijski tehnik           Kmetijski tehnik          24
2000 MARIBOR                                    Vrtnarski tehnik           Vrtnarski tehnik          24
                                          Kmetovalec              Kmetovalec             24
Tel.: (02)251 30 11                                 Vrtnarski tehnik (PTI)        Vrtnarski tehnik          24
Fax: (02)251 30 11
E-mail: anton.krajnc@guest.arnes.si

Informativni dan: 10.9.2005 ob 10. uri


Lesarska šola Maribor             Lesarska ulica 2,  Pridobitev    Lesarski tehnik (PTI)        Lesarski tehnik           25
Lesarska ulica 2               Maribor       izobrazbe    Mizar in tapetnik          Mizar                25
2000 MARIBOR

Tel.: (02)421 66 50
Fax: (02)421 66 75
E-mail: group1.ssmbles@guest.arnes.si
                                                                                     24
Zavod                     Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                       program izvaja                                izobrazbe             vpisnih mest
Srednja tekstilna šola Maribor        Park mladih 8,    Pridobitev    Šivilja-krojač             Šivilja-krojač             24
Park mladih 8                 Maribor       izobrazbe    Konfekcijski tehnik (PTI)       Konfekcijski tehnik          24
2000 MARIBOR                                    Konfekcijski modelar (PTI)       Konfekcijski modelar          24
                                          Vzdrževalec tekstilij         Vzdrževalec tekstilij         24
Tel.: (02)330 28 00                                 Oblikovanje              Modni oblikovalec           24
Fax: (02)330 28 11                                                     Industrijski oblikovalec        24
                                          Frizer                 Frizer                 24
                                          Medijski tehnik            Medijski tehnik            24

Srednja elektro-računalniška šola Maribor   Smetanova ul. 6,   Pridobitev    Elektrotehnik energetik (PTI)     Elektrotehnik energetik        30
Smetanova ulica 6               Maribor       izobrazbe    Elektrotehnik elektronik (PTI)     Elektrotehnik elektronik        30
2000 MARIBOR                                    Elektrikar energetik          Elektrikar energetik          25
                                          Elektrotehnik računalništva (PT)    Elektrotehnik računalništva      25
Tel.: (02)234 19 10
Fax: (02)234 19 18
E-mail: klementina.podvrsnik@guest.arnes.si

Šolski center Ptuj              Volkmerjeva c. 19,  Pridobitev    Pomočnik kmetovalca          Pomočnik kmetovalca          25
Poklicna in tehniška kmetijska šola      Ptuj         izobrazbe    Pomočnica gospodinje-oskrbnice     Pomočnica gospodinje-oskrbnice     25
Volkmerjeva cesta 19                                Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)   Kmetijsko-podjetniški tehnik      30
2250 PTUJ                                      Kmetovalka gospodinja         Kmetovalka gospodinja         30
                                          Kmetovalec               Kmetovalec               30
Tel.: (02)772 44 11                                 Cvetličar               Cvetličar               30
Fax: (02)776 20 21                                 Kmetijski tehnik            Kmetijski tehnik            30
E-mail:
mailto:VLADIMIR.KOROSEC
@GUEST.ARNES.SIvladimir.korose
c@guest.arnes.si
Šolski center Ptuj              Volkmerjeva c.19,  Pridobitev    Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik             30
Poklicna in tehniška strojna šola       Ptuj         izobrazbe    Obdelovalec kovin           Obdelovalec kovin           25
Volkmerjeva cesta 19
2250 PTUJ                                      Model skupnega izvajanja programov v
                                          strojništvu:
Tel.: (02)772 44 11                                 Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin        kombinirani odd.
Fax: (02)776 20 21                                 Orodjar                Orodjar              skupaj 60 mest
E-mail: joze.trantura@guest.arnes.si                        Konstrukcijski mehanik         Konstrukcijski mehanik
                                          Strojni mehanik            Strojni mehanik
                                          Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij
                                          Klepar–krovec             Klepar-krovec
                                                                                       25
Zavod                      Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa            Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                        program izvaja                               izobrazbe           vpisnih mest
Šolski center Ptuj               Volkmerjeva c.19,   Pridobitev    Elektrotehnik elektronik (PTI)   Elektrotehnik elektronik      30
Poklicna in tehniška elektro šola        Ptuj         izobrazbe    Elektrotehnik računalništva (PT)  Elektrotehnik računalništva     32
Volkmerjeva cesta 19
2250 PTUJ

Tel.: (02)772 44 11
Fax: (02)776 20 21
E-mail: Rajko.Fajt@guest.arnes.si

Šolski center Ptuj               Volkmerjeva c. 19   Pridobitev    Administrator            Administrator            30
Ekonomska šola                 Ptuj         izobrazbe    Trgovec               Prodajalec             30
Volkmerjeva cesta 19                                  Ekonomski tehnik          Ekonomski tehnik          30
2250 Ptuj                                       Ekonomski tehnik (PTI)       Ekonomski tehnik          30
                                            Maturitetni tečaj                            30
Tel.: (02) 772 44 11
Fax: (02) 776 20 21
E-mail: branka.kampl@guest.arnes.si

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor  Mladinska ul. 14 a,  Pridobitev    Gostinska dela           Kuhar                50
Mladinska ulica 14 a              Maribor        izobrazbe                      Natakar               50
2000 MARIBOR
                                            Gostinsko-turistični tehnik (PTI)  Gostinsko-turistični tehnik     25
Tel.: (02)235 00 10
Fax: (02)235 00 21                                   Turistični tehnik (PT)       Turistični tehnik          25
E-mail: ss.gtmb@guest.arnes.si

Srednja trgovska šola Maribor          Mladinska ul. 14,   Pridobitev    Trgovec               Prodajalec             50
Mladinska ulica 14               Maribor        izobrazbe    Aranžerski tehnik          Aranžerski tehnik          30
2000 MARIBOR                                      Ekonomski tehnik          Ekonomski tehnik          25

Tel.: (02)252 75 32                                  Ekonomski tehnik (PTI)       Ekonomski tehnik          50
Fax: (02)252 58 10

Živilska šola Maribor              Park mladih 3,    Pridobitev    Živilec               Pek                 15
OE Poklicna in tehniška šola          Maribor        izobrazbe                      Slaščičar-konditor         15
Park mladih 3                                     Pomočnik peka in slaščičarja    Pomočnik peka in slaščičarja    15
2000 MARIBOR                                      Pomočnik mesarja          Pomočnik mesarja          15
                                            Mesar (ds)             Mesar                15
Tel.: (02)320 86 00
Fax: (02)331 30 48                                   Živilski tehnik           Živilski tehnik           25
E-mail: zivilska-sola.mb@guest.arnes.si                        Živilski tehnik (PTI)        Živilski tehnik           30
                                            Živilski tehnik operater (PTI)   Živilski tehnik operater      30
                                                                                      26
Zavod                   Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                     program izvaja                                izobrazbe             vpisnih mest
Srednja strojna šola Maribor       Smetanova ulica 18,  Pridobitev    Model skupnega izvajanja programov v
Smetanova ulica 18            Maribor        izobrazbe    strojništvu:
2000 MARIBOR                                   Avtoličar               Avtoličar               20
                                         Avtomehanik              Avtomehanik           kombinirani odd.
Tel.: (02)229 57 63, 229 57 56                          Avtoklepar               Avtoklepar            skupaj 50 mest
Fax: (02)229 57 69                                Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin
E-mail: slavko.plazar@guest.arnes.si                       Orodjar                Orodjar
                                         Strojni mehanik            Strojni mehanik
Informativni dan: 12.9.2005                           Finomehanik              Finomehanik
                                         Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij
                                         Klepar-krovec             Klepar-krovec

                                         Predelovalec kovin           Predelovalec kovin           30
                                         Metalurški tehnik           Metalurški tehnik           30
                                         Strojni tehnik             Strojni tehnik             30
                                         Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik             30
                                         Maturitetni tečaj                               30

Srednja ekonomska šola Maribor      Trg Borisa Kidriča  Pridobitev    Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik            30
Trg Borisa Kidriča 3           3,          izobrazbe
2000 MARIBOR               Maribor                Ekonomski tehnik (PT)         Ekonomski tehnik            56

Tel.: (02)229 57 40
Fax: (02)252 32 89
E-mail: ses.mb@guest.arnes.si

Informativni dan: 26.8.2005 ob 17. uri

Prometna šola Maribor           Preradovičeva 33,   Pridobitev    Prometni tehnik            Prometni tehnik            30
Srednja prometna šola Maribor       Maribor        izobrazbe    Prometni tehnik (PTI)         Prometni tehnik            30
Preradovičeva 33
2000 MARIBOR

Tel.: (02)429 41 00
Fax: (02)429 41 10
E-mail: ps_sps@s-ps.mb.edus.si

Informativni dan: 5.9.2005 ob 17. uri

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše  Šolska ulica 16,   Pridobitev    Kemijski tehnik            Kemijski tehnik            32
Šolska ulica 16              Ruše         izobrazbe    Farmacevtski tehnik          Farmacevtski tehnik          32
2342 RUŠE

Tel.: (02)630 08 00
Fax: (02)630 08 01


                                                                                      27
KOROŠKA REGIJA
Zavod                   Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                      program izvaja                               izobrazbe             vpisnih mest
Šolski center Slovenj Gradec        Gosposvetska 4,   Pridobitev    Gostinsko-turistični tehnik (PTI)   Gostinsko-turistični tehnik      25
Poklicna gostinska in lesarska šola    Slovenj Gradec   izobrazbe    Gostinska dela             Kuhar-natakar             25
Koroška 11                                   Mizar-tapetnik             Mizar                 25
2380 SLOVENJ GRADEC                               Lesarski tehnik (PTI)         Lesarski tehnik            25

Tel.: (02)883 93 70
Fax: (02)883 93 77

Šolski center Slovenj Gradec        Koroška 11,     Pridobitev    Ekonomski tehnik (PTI)         Ekonomski tehnik            20
Poklicna in srednja            Slovenj Gradec   izobrazbe    Trgovec                Prodajalec               20
ekonomska šola                                 Ekonomski tehnik            Ekonomski tehnik            20
Koroška 11                                   Ekonomski tehnik (PT)         Ekonomski tehnik            20
2380 SLOVENJ GRADEC                               Administrator             Administrator             20

Tel.: (02)883 92 50
Fax: (02)884 18 46
E-mail: Sonja.Smolar@guest.arnes.si

Srednja šola Muta             Koroška cesta 53,  Pridobitev    Šivilja-krojač             Šivilja-krojač             15
Koroška cesta 53              Muta        izobrazbe    Administrator             Administrator             10
2366 MUTA                                    Konfekcijski modelar (PTI)       Konfekcijski modelar          15
                                        Ekonomski tehnik (PTI)         Ekonomski tehnik            10
Tel.: (02)887 92 50
Fax: (02)887 92 57
E-mail: srednja-sola.muta@guest.arnes.si

Srednja šola Ravne             Koroška cesta 10,  Pridobitev    Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik             30
Koroška cesta 10              Ravne na Koroškem  izobrazbe    Strojni tehnik             Strojni tehnik             30
2390 RAVNE NA KOROŠKEM                             Obdelovalec kovin           Obdelovalec kovin           15
                                        Elektrotehnik računalništva      Elektrotehnik računalništva      30
Tel.: (02)875 06 00, 875 06 08
Fax: (02)875 06 02                               Model skupnega izvajanja programov v
                                        strojništvu:
Informativni dan: 12.9.2005                           Orodjar                Orodjar             kombinirani odd.
                                        Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin         skupaj 30 mest
                                        Avtomehanik              Avtomehanik
                                        Strojni mehanik            Strojni mehanik
                                        Klepar-krovec             Klepar-krovec
                                        Avtoklepar               Avtoklepar
                                        Konstrukcijski mehanik         Konstrukcijski mehanik
                                        Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij


                                                                                     28
POMURSKA REGIJA
Zavod                     Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa            Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                       program izvaja                               izobrazbe           vpisnih mest
Gimnazija Franca Miklošiča          Prešernova ulica 34,  Pridobitev    Maturitetni tečaj                            30
Ljutomer                   Ljutomer        izobrazbe    Predšolska vzgoja          Vzgojitelj predšolskih otrok    30
Prešernova ulica 34
9240 LJUTOMER

Tel.: (02)585 87 00
Fax: (02)585 87 20
E-mail:gimnazija.fm-ljutomer@guest.arnes.si
Http://www.s-gimfml.ms.edus.si

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota    Ul. Dr. Vrbnjaka 2,  Pridobitev    Bolničar-negovalec         Bolničar-negovalec         30
Ulica Dr. Vrbnjaka 2, Rakičan         Rakičan        izobrazbe    Tehnik zdravstvene nege       Tehnik zdravstvene nege       15
9000 MURSKA SOBOTA                                  Tehnik zdravstvene nege (PTI)    Tehnik zdravstvene nege       30

Tel.: (02)521 14 50
Fax: (02)537 16 91

Ekonomska šola Murska Sobota         Slovenska ulica 11,  Pridobitev    Ekonomski tehnik (PTI)       Ekonomski tehnik          25
Slovenska ulica 11              Murska Sobota     izobrazbe    Trgovec               Prodajalec             25
9000 MURSKA SOBOTA                                  Maturitetni tečaj                            30

Tel.: (02)521 34 00
Fax: (02)521 34 50
E-mail: ekonomska.sola@s-es.ms.edus.si
Srednja kmetijska šola Rakičan        Rakičan        Pridobitev    Pomočnik kmetovalca         Pomočnik kmetovalca         20
Rakičan, Lendavska 3             Lendavska 3,      izobrazbe    Kmetovalec             Kmetovalec             20
9000 MURSKA SOBOTA

Tel.: (02)530 37 50
Fax: (02)530 37 51
E-mail: stefan.smodis@guest.arnes.si

Srednja šola za gostinstvo in turizem     Mladinska 5,      Pridobitev    Gostinska dela           Kuhar                15
Radenci                    Radenci        izobrazbe                      Natakar               15
Mladinska 5                                      Gostinsko-turistični tehnik (PTI)  Gostinsko-turistični tehnik     30
9252 RADENCI                                     Turistični tehnik          Turistični tehnik          30

Tel.: (02)566 91 60
Fax: (02)566 91 70
E-mail: silva.marinkovic@guest.arnes.si
Informativni dan: 15.9.2005 ob 16. uri


                                                                                     29
Zavod                Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa              Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                   program izvaja                                izobrazbe             vpisnih mest
Srednja poklicna in tehniška šola  Šolsko naselje 12,  Pridobitev    Strojni tehnik (PTI)          Strojni tehnik             20
Murska Sobota            Murska Sobota    izobrazbe    Elektrotehnik elektronik (PTI)     Elektrotehnik elektronik        20
Šolsko naselje 12                             Konfekcijski modelar (PTI)       Konfekcijski modelar          20
9000 MURSKA SOBOTA
                                      Model skupnega izvajanja programov v
Tel.: (02)534 89 10                            strojništvu:
Fax: (02)534 89 11                             Avtomehanik              Avtomehanik              20
E-mail: ssts@s-ssts.ms.edus.si                       Strojni mehanik            Strojni mehanik            20
                                      Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij     20
Informativni dan:
vsak dan od 7. do 14. ure                         Elektrikar elektronik         Elektrikar elektronik         20
                                      Šivilja-krojač             Šivilja-krojač             20
                                      Zidar (ds)               Zidar                 20
                                      Tesar (ds)               Tesar                 20
                                      Mizar (ds)               Mizar                 20
GORIŠKA REGIJA
Tehniški šolski center Nova Gorica  Cankarjeva 10,    Pridobitev    Voznik                 Voznik                 15
Cankarjeva 10            Nova Gorica     izobrazbe
5000 NOVA GORICA                              Model skupnega izvajanja programov v
                                      strojništvu:
Tel.: (05)330 87 00, 330 87 29                       Oblikovalec kovin           Oblikovalec kovin        kombinirani odd.
Fax: (05)330 87 20                             Avtomehanik              Avtomehanik            skupaj 60 mest
E-mail: simon.kragelj@tscng.net                      Instalater strojnih instalacij     Instalater strojnih instalacij

                                      Elektrikar elektronik         Elektrikar elektronik         15
                                      Elektrikar energetik          Elektrikar energetik          15

                                      Mizar in tapetnik           Mizar                 25
                                      Zidar (ds)               Zidar                 20
                                                                                   30
Zavod                    Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa          Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                       program izvaja                             izobrazbe            vpisnih mest
Šolski center                Delpinova 9,     Pridobitev    Bolničar-negovalec       Bolničar-negovalec          24
Srednja poklicna in strokovna zdravstvena  Nova Gorica      izobrazbe
šola Nova Gorica
Delpinova 9
5000 NOVA GORICA

Tel.: (05)335 84 00
Fax: (05)335 84 20

Srednja ekonomska in trgovska šola      Erjavčeva ulica 8,  Pridobitev    Ekonomski tehnik (PTI)     Ekonomski tehnik           45
Nova Gorica                 Nova Gorica      izobrazbe    Trgovec             Prodajalec              20
Erjavčeva ulica 8                                  Ekonomski tehnik        Ekonomski tehnik           20
5000 NOVA GORICA                                  Administrator          Administrator            20

Tel.: (05)335 86 27
Fax: (05)335 86 21
E-mail: natasa.djuzic-konej@guest.arnes.si

Šolski center Nova Gorica          Ulica padlih borcev  Pridobitev    Pomočnik gospodinje-oskrbnice  Pomočnik gospodinje-oskrbnice    24
Srednja poklicna in             26,          izobrazbe    Živilec             Slaščičar-konditor          24
tehniška kmetijsko živilska šola       Šempeter pri Gorici          Mesar (ds)           Mesar                24
Delpinova 9                                     Vrtnar             Vrtnar                24
5000 NOVA GORICA                                  Živilski tehnik (PTI)      Živilski tehnik           24
                                          Kmetijski tehnik        Kmetijski tehnik           24
Tel.: (05)335 84 00
Fax: (05)335 84 20
Šempeter pri Gorici: (05)393 43 00

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina      Cesta 5. maja 12,   Pridobitev    Predšolska vzgoja        Vzgojitelj predšolskih otrok     30
Cesta 5. maja 12               Ajdovščina      izobrazbe
5270 AJDOVŠČINA

Tel.: (05)366 41 10
Fax: (05)366 41 20
E-mail: sred.sola-veno.pilon@siol.net

Informativni dan: 15.9.2005 ob 17. uri

Šolski center Nova Gorica          Delpinova 9,     Pridobitev    Maturitetni tečaj                          30
Gimnazija                  Nova Gorica      izobrazbe
Delpinova 9
5000 NOVA GORICA

Tel.: (05)335 84 00
Fax: (05)335 84 20


                                                                                   31
               RAZMESTITEV PROGRAMOV IN OBSEG VPISA LJUDSKIH UNIVERZ


SAVINJSKA REGIJA
Zavod                 Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa            Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                    program izvaja                             izobrazbe           vpisnih mest
LJUDSKA UNIVERZA CELJE         Cankarjeva ul. 1,  Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                        285
Cankarjeva ulica 1           Celje        izobrazbe
3000 CELJE                                 Živilec              Pek                 25
                                                        Slaščičar-konditor         25
Tel.: (03)428 67 50                             Trgovec              Prodajalec             25
Fax: (03)428 67 58                             Gostinska dela           Natakar               25
E-mail: informacije@lu-celje.si                                        Kuhar                25
Http://www.lu-celje.si
                                      Ekonomski tehnik (PTI)       Ekonomski tehnik          30
                                      Turistični tehnik         Turistični tehnik          25
                                      Gostinski tehnik          Gostinski tehnik          25
                                      Gostinsko-turistični tehnik(PTI)  Gostinsko-turistični tehnik     30
                                      Predšolska vzgoja         Vzgojitelj predšolskih otrok    30
                                      Predšolska vzgoja (PT)       Vzgojitelj predšolskih otrok    30

                              Izobraževalni  Slovenščina za tujce                         50
                              programi     Angleščina za odrasle                         150
                                      Nemščina za odrasle                          100
                                      Francoščina za odrasle                        30
                                      Italijanščina za odrasle                       30

ANDRAGOŠKI ZAVOD            Titov trg 2,    Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                        90
LJUDSKA UNIVERZA VELENJE        Velenje       izobrazbe
Titov trg 2                                 Trgovec              Prodajalec             25
3320 VELENJE                                Gostinska dela           Kuhar                20
                                                        Natakar               20
Tel.: (03)898 54 50                                              Kuhar-natakar            40
Fax: (03)898 54 68                             Administrator           Administrator            20
E-mail: info@lu-velenje.si

Informativni dan:
14. september 2005 ob 10. in 17. uri(se nadaljuje)
                                                                                32
Zavod               Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa               Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                  program izvaja                                 izobrazbe           vpisnih mest
(nadaljevanje s prejšnje strani)            Pridobitev     Voznik                  Voznik               20
                            izobrazbe     Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik          40
                                     Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik          40
                                     Predšolska vzgoja            Vzgojitelj predšolskih otrok    20
                                     Gostinsko-turistični tehnik (PTI)    Gostinsko-turistični tehnik     20
                                     Gostinski tehnik (PT)          Gostinski tehnik          15
                                     Turistični tehnik (PT)          Turistični tehnik          15

                            Izobraževalni   Angleščina za odrasle                            250
                            programi      Nemščina za odrasle                             90
                                     Francoščina za odrasle                           25
                                     Slovenščina za tujce                            20

UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC    Ivanke Uranjek 6,  Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                           30
Ivanke Uranjek 6          Žalec        izobrazbe
3310 ŽALEC                                Trgovec                 Prodajalec             50

Tel.: (03)713 35 50                            Model skupnega izvajanja programov v
Fax: (03)571 54 02                            strojništvu:
E-mail: lu-zalec@upi.si                          Oblikovalec kovin            Oblikovalec kovin          30
                                     Konstrukcijski mehanik          Konstrukcijski mehanik       30
                                     Strojni mehanik             Strojni mehanik           30

                                     Elektrotehnik energetik (PTI)      Elektrotehnik energetik      30
                                     Elektrotehnik elektronik (PTI)      Elektrotehnik elektronik      30
                                     Elektrikar energetik           Elektrikar energetik        30
                                     Elektrikar elektronik          Elektrikar elektronik       30
                                     Gostinski tehnik             Gostinski tehnik          25
                                     Strojni tehnik (PTI)           Strojni tehnik           50
                                     Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik          100
                                     Ekonomska gimnazija                             30
                                     Maturitetni tečaj                              25

                            Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                            izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                             40

                            Izobraževalni   Angleščina za odrasle                            100
                            programi      Nemščina za odrasle                             100
                                     Italijanščina za odrasle                          50
                                     Francoščina za odrasle                           50
                                     Slovenščina za tujce                            50
                                                                                  33
REGIJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Zavod                     Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa               Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                       program izvaja                                 izobrazbe         vpisnih mest
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN           Ulica Otona     Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                         30
KULTURO ČRNOMELJ               Župančiča 1,    izobrazbe
Ulica Otona Župančiča 1            Črnomelj, Metlika
8340 ČRNOMELJ                 in Semič

Tel.: (07)306 13 90, 306 13 92        Ulica Otona              Trgovec                 Prodajalec           30
Fax: (07)306 13 93              Župančiča 1,              Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik        30
E-mail: info@zik-crnomelj.si                             Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik        28

                                 Izobraževalni   Angleščina za odrasle                          12
Informativni dan:                         programi      Nemščina za odrasle                           12
vsak delovni dan od 8. do 20. ure                          Italijanščina za odrasle                         12
                                           Francoščina za odrasle                          12
                                           Slovenščina za tujce                           12


RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER         Novi trg 5,     Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                         180
NOVO MESTO                  Novo mesto     izobrazbe
Novi trg 5                                      Trgovec                 Prodajalec           30
8000 NOVO MESTO                                   Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik        30
                                           Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik        30
Tel.: (07)393 45 50
Fax: (07)393 45 67                                  Projektno učenje za mlajše odrasle                    24
E-mail: ric@ric-nm.si
                                 Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Informativni dan: vsak delavnik razen torka            izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                           96
od 9. do 12. ure in                                 - Beremo in pišemo skupaj                        60
od 13. do 16. ure
                                 Izobraževalni   Angleščina za odrasle                          30
ob torkih:                            programi      Nemščina za odrasle                           30
od 9. do 12. ure in                                 Italijanščina za odrasle                         30
od 13. do 18. ure                                  Slovenščina za tujce                           30
                                                                                     34
Zavod              Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa            Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                 program izvaja                              izobrazbe           vpisnih mest
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE     Kidričeva ul.2,   Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                         50
IN KULTURO TREBNJE        Trebnje       izobrazbe
Kidričeva ul. 2         Tovarniška 14,            Osnovna šola za odrasle                         35
8210 TREBNJE           Grosuplje
                 ZPZK Dob,               Osnovna šola za odrasle                         15
Tel.: (07)348 21 00, 348 21 01  OŠ Zagradec              Osnovna šola za odrasle                         10
Fax: (07)348 21 02
E-mail: info@ciktrebnje.si
                 Kidričeva ul.2,            Trgovec               Prodajalec             15
                 Trebnje                Administrator            Administrator            15
                                    Gostinska dela           Kuhar                15
                                                      Natakar               15
                                    Ekonomski tehnik (PTI)       Ekonomski tehnik          25
                                    Ekonomski tehnik          Ekonomski tehnik          25
                                    Predšolska vzgoja          Vzgojitelj predšolskih otrok    25
                                    Gostinsko-turistični tehnik (PTI)  Gostinsko-tursitični tehnik     15

                           Izobraževalni  Nemščina za odrasle                           30
                           programi     Angleščina za odrasle                          30

LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE     Trg zbora odp. 30,  Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                         24
Trg zbora odposlancev 30     Kočevje       izobrazbe
1330 KOČEVJE                              Ekonomski tehnik (PTI)       Ekonomski tehnik          25
                                    Trgovec               Prodajalec             25
Tel.: (01)893 82 70                          Gostinska dela           Kuhar                25
Fax: (01)893 82 75                                             Natakar               25
E-mail: lu.kocevje@siol.net                      Voznik               Voznik               25
                                    Ekonomski tehnik          Ekonomski tehnik          25

                           Izobraževalni  Angleščina za odrasle                          12
                           programi     Nemščina za odrasle                           12
                                    Slovenščina za tujce                          12
SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO      Dalmatinova 8,    Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                         28
Dalmatinova 8          Krško        izobrazbe
8270 KRŠKO

Tel.: (07)488 11 60, 488 11 70
Fax: (07)492 24 82
E-mail: info@lukrsko.si                                                                              35
GORENJSKA REGIJA
Zavod                 Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa               Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                   program izvaja                                 izobrazbe         vpisnih mest
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ        Staneta Žagarja 33,  Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                         80
Center za izobraževanje in kulturo  Kranj         izobrazbe
Cesta Staneta Žagarja 1                           Trgovec               Prodajalec             70
4000 KRANJ                                  Ekonomski tehnik (PTI)        Ekonomski tehnik          30
                                       Bolničar-negovalec          Bolničar-negovalec         30
Tel.: (04)280 48 00
Fax: (04)201 28 91          Staneta Žagarja 1,  Izobraževalni  Angleščina za odrasle                          144
E-mail: lj-uni.kranj@guest.arnes.si  Kranj         programi     Nemščina za odrasle                           80
Http://www.lu-kranj.si                            Italijanščina za odrasle                        16
                                       Francoščina za odrasle                         40
                                       Slovenščina za tujce                           8

LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ        Šolska ulica 2,    Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                         75
Šolska ulica 2            Tržič         izobrazbe
4290 TRŽIČ                                  Administrator            Administrator            30
                                       Ekonomski tehnik           Ekonomski tehnik          60
Tel.: (04)592 55 50                             Trgovec               Prodajalec             30
Fax: (04)596 21 55                              Ekonomski tehnik (PTI)        Ekonomski tehnik          30
E-mail: Heda.Sivic@guest.arnes.si

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA      Kranjska cesta 4,   Pridobitev    Trgovec               Prodajalec             25
Kranjska cesta 4           Radovljica      izobrazbe    Turistični tehnik          Turistični tehnik          30
4240 RADOVLJICA                               Ekonomski tehnik           Ekonomski tehnik          25

Tel.: (04)537 24 00                             Projektno učenje za mlajše odrasle                   18-24
Fax: (04)537 24 20
E-mail: info@lu-r.si                    Izobraževalni  Nemščina za odrasle                           32
Http://www.lu-r.si                     programi     Italijanščina za odrasle                         36
                                       Angleščina za odrasle                          40
Informativni dan:                              Francoščina za odrasle                          32
v začetku septembra 2005                           Slovenščina za tujce                           32
                                                                                 36
Zavod                Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa                 Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                   program izvaja                                    izobrazbe         vpisnih mest
LJUDSKA UNIVERZA           Podlubnik 1 a,   Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                            60
ŠKOFJA LOKA             Škofja Loka     izobrazbe
Podlubnik 1 a                                Administrator              Administrator            30
4220 ŠKOFJA LOKA                              Trgovec                 Prodajalec              50
                                      Predšolska vzgoja            Vzgojitelj predšolskih otrok     50
Tel.: (04)506 13 00                             Bolničar-negovalec            Bolničar-negovalec          40
Fax: (04)512 08 88                             Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik           50
E-mail: ljudska.univerza@k2.net                       Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik           30

                             Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                             izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                              32

                             Izobraževalni   Angleščina za odrasle                             80
                             programi      Nemščina za odrasle                              60
                                      Francoščina za odrasle                            20
                                      Italijanščina za odrasle                           40
                                      Slovenščina za tujce                             20

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE      Cesta C. Tavčarja  Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                            75
Cesta Cirila Tavčarja 3 a      3 a, Jesenice    izobrazbe
4270 JESENICE                                Trgovec                 Prodajalec              25
                                      Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik           25
Tel.: (04)583 38 00                             Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik           25
Fax: (04)583 38 10                             Predšolska vzgoja            Vzgojitelj predšolskih otrok     30
E-mail: univerza.jesenice@siol.net                     Predšolska vzgoja (PT)          Vzgojitelj predšolskih otrok     20

                             Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                             izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                              24
                                      - Beremo in pišemo skupaj                           24

                             Izobraževalni   Angleščina za odrasle                             30
                             programi      Nemščina za odrasle                              30
                                      Italijanščina za odrasle                           30
                                      Slovenščina za tujce                             15
                                                                                   37
OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Zavod                    Lokacija, kjer se     Vrsta programa  Ime programa          Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                      program izvaja                               izobrazbe         vpisnih mest
LJUDSKA UNIVERZA KOPER           Cankarjeva 33, Koper,   Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                     55
Cankarjeva 33                Gregorčičeva 21, Izola  izobrazbe    Osnovna šola za odrasle                     55
6000 KOPER

Tel.: (05)612 80 00             Cankarjeva 33, Koper            Trgovec          Prodajalec              50
Fax: (05)627 12 91                                   Ekonomski tehnik (PTI)   Ekonomski tehnik           75
E-mail: lu-koper@siol.net                               Ekonomski tehnik      Ekonomski tehnik           25
                                            Predšolska vzgoja     Vzgojitelj predšolskih otrok     25
Informativni dan: 1.9.2005
                      Cankarjeva 33, Koper,   Izobraževalni  Italijanščina za odrasle                    240
                      Gregorčičeva 21, Izola,  programi     Nemščina za odrasle                      180
                      Fazan 1,                  Angleščina za odrasle                     240
                      Portorož Lucija              Francoščina za odrasle                     108
                                            Slovenščina za tujce                      48


LJUDSKA UNIVERZA SEŽANA           Bazoviška cesta 9,    Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                     80
Bazoviška cesta 9              Sežana          izobrazbe
6210 SEŽANA                                      Administrator       Administrator            25
                                            Trgovec          Prodajalec              25
Tel.: (05)731 13 00, 731 13 01, 731 13 02                       Ekonomski tehnik (PTI)   Ekonomski tehnik           25
Fax: (05)731 13 05                                   Gostinska dela       Natakar               25
E-mail: lu.sezana@guest.arnes.si                                         Kuhar                25
                                            Ekonomski tehnik      Ekonomski tehnik           25
                                            Gostinski tehnik      Gostinski tehnik           25
                                            Turistični tehnik     Turistični tehnik          25
                                            Strojni tehnik (PTI)    Strojni tehnik            25

                                   Izobraževalni  Angleščina za odrasle                      15
                                   programi     Nemščina za odrasle                       15
                                            Italijanščina za odrasle                    15
                                            Slovenščina za tujce                      15
                                                                                  38
NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
Zavod                     Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa        Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                       program izvaja                          izobrazbe         vpisnih mest
LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA          Cesta v Staro vas 2,  Pridobitev    Trgovec          Prodajalec            25
Ljubljanska c. 2              Postojna        izobrazbe    Ekonomski tehnik (PTI)   Ekonomski tehnik         25
6230 POSTOJNA                                    Strojni tehnik (PTI)    Strojni tehnik          30

Tel.: (05)721 12 80                        Izobraževalni  Angleščina za odrasle                    50
Fax: (05)721 12 81                         programi     Nemščina za odrasle                     50
E-mail: lu-postojna@studioproteus.si                        Italijanščina za odrasle                   50
                                          Slovenščina za tujce                     40
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Zavod za izobraževanje in           Trg na Stavbah 8,  Pridobitev    Trgovec          Prodajalec            36
kulturo Litija                Litija        izobrazbe    Ekonomski tehnik (PTI)   Ekonomski tehnik         36
LJUDSKA UNIVERZA                                  Ekonomski tehnik      Ekonomski tehnik         36
Trg na Stavbah 8a               Osnovna šola             Strojni tehnik (PTI)    Strojni tehnik          36
1270 LITIJA                  Litija, CKS 2

Tel.: (01)898 05 70
Fax: (01)898 05 75
E-mail: ZIK.LU@siol.net

IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE MIKLOŠIČ        Miklošičeva 26,   Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                   356
LJUBLJANA                   Ljubljana      izobrazbe
Miklošičeva 26                                   Trgovec          Prodajalec            50
1000 LJUBLJANA                                   Ekonomski tehnik      Ekonomski tehnik         75
                                          Bolničar-negovalec     Bolničar-negovalec        50
Tel.: (01)230 76 08, 230 76 00, 230 76 20
Fax: (01)230 76 30, 230 76 31                   Izobraževalni  Angleščina za odrasle                    402
E-mail: info@ismiklosic.si                     programi     Nemščina za odrasle                     312
                                          Francoščina za odrasle                   102
                                          Italijanščina za odrasle                  98
                                          Slovenščina za tujce                    256
                                                                              39
Zavod                 Lokacija, kjer se  Vrsta programa    Ime programa          Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                   program izvaja                              izobrazbe           vpisnih mest
CENE ŠTUPAR -             velja za vse    Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                        200
Center za permanentno izobraževanje  programe:      izobrazbe
Vojkova cesta 1            Robbova 2,              Administrator            Administrator            24
1000 LJUBLJANA            Gosposvetska 1,            Živilec               Pek                 24
                   Kališnikov trg                              Slaščičar-konditor         24
Tel.: (01)234 44 00, 234 44 21    11/12,                Gostinska dela           Natakar               36
Fax: (01)234 44 28          Ljubljana                                 Kuhar                36
E-mail: cene.stupar@cene-stupar.si                                       Kuhar-natakar            36
Http://www.cene-stupar.si                          Oskrbnik              Oskrbnik              25
                                      Gostinski tehnik          Gostinski tehnik          36
                                      Trgovec               Prodajalec             25
                                      Turistični tehnik          Turistični tehnik          30
                                      Oblikovanje             Industrijski oblikovalec      30
                                                        Modni oblikovalec          30
                                      Ekonomski tehnik (PTI)       Ekonomski tehnik          30
                                      Ekonomski tehnik          Ekonomski tehnik          25
                                      Prometni tehnik           Prometni tehnik           30
                                      Gostinsko-turistični tehnik (PTI)  Gostinsko-turistični tehnik     25
                                      Predšolska vzgoja          Vzgojitelj predšolskih otrok    24

                             Izobraževalni   Angleščina za odrasle                         100
                             programi     Nemščina za odrasle                          100
                                      Italijanščina za odrasle                        100
                                      Francoščina za odrasle                         100
                                      Slovenščina za tujce                          100

ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE    Ptujska 19,     Pridobitev    Trgovec               Prodajalec             25
Ptujska 19              Ljubljana      izobrazbe     Kozmetični tehnik          Kozmetični tehnik          80
1000 LJUBLJANA                               Ekonomski tehnik          Ekonomski tehnik          40
                                      Ekonomski tehnik (PTI)       Ekonomski tehnik          60
Tel.: (01)280 67 50, 280 67 51
Fax: (01)280 67 74
E-mail: info@zti-lj.si
Http://www.zti-lj.si
                                                                                40
Zavod               Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa                         Naziv poklicne/strokovne        Predvideno št.
                 program izvaja                                           izobrazbe                vpisnih mest
CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE  Grošljeva 4,    Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                                          120
UNIVERZUM             Ljubljana      izobrazbe
Grošljeva 4                              Trgovec                            Prodajalec                  40
1000 LJUBLJANA                             Gimnazija                                                 40
                                    Vrtnar                            Vrtnar                    40
Tel.: (01)583 92 70                          Cvetličar                           Cvetličar                  40
Fax: (01)583 92 97                           Vrtnarski tehnik (PTI)                    Vrtnarski tehnik               40
E-mail: info@cdi-univerzum.si                     Gostinska dela                        Kuhar                    30
                                                                   Natakar                   30
                                    Gostinski tehnik                       Gostinski tehnik               30
                                    Turistični tehnik                       Turistični tehnik              35
                                    Elektrotehnik energetik (PTI)                 Elektrotehnik energetik           35
                                    Elektrotehnik elektronik (PTI)                Elektrotehnik elektronik           35
                                    Elektrotehnik energetik                    Elektrotehnik energetik           35
                                    Elektrotehnik elektronik                   Elektrotehnik elektronik           35
                                    Elektrikar energetik                     Elektrikar energetik             40
                                    Elektrikar elektronik                     Elektrikar elektronik            40
                                    Strojni tehnik (PTI)                     Strojni tehnik                40
                                    Strojni tehnik                        Strojni tehnik                40
                                    Gostinsko-turistični tehnik (PTI)               Gostinsko-turistični tehnik         50
                                    Administrator                         Administrator                40
                                    Ekonomski tehnik                       Ekonomski tehnik               80
                                    Ekonomski tehnik (PTI)                    Ekonomski tehnik               80
                                    -----------------------------------------------------------  -------------------------------------
                 Nikova 9,              Trgovec                            Prodajalec                  25
                 Lenart                Vrtnar                            Vrtnar                    20
                                    Cvetličar                           Cvetličar                  20
                                    Turistični tehnik                       Turistični tehnik              20

                                    Gostinska dela                        Natakar                   20
                                                                   Kuhar                    20
                                    Ekonomski tehnik                       Ekonomski tehnik               25
                                    Ekonomski tehnik (PTI)                    Ekonomski tehnik               25
(se nadaljuje)
                                                                                               41
Zavod               Lokacija, kjer se    Vrsta programa  Ime programa                          Naziv poklicne/strokovne           Predvideno št.
                  program izvaja                                             izobrazbe                   vpisnih mest
                                      -----------------------------------------------------------  ---------------------------------------
(nadaljevanje s prejšnje strani)
                  C. Staneta Žagarja 1,          Strojni tehnik (PTI)                      Strojni tehnik                   30
                  Kranj                  Trgovec                            Prodajalec                     40
                                      Ekonomski tehnik                        Ekonomski tehnik                  25
                                      Ekonomski tehnik (PTI)                     Ekonomski tehnik                  40
                                      ------------------------------------------------------------  ---------------------------------------

                  Trg zbora odposl. 30,          Elektrotehnik elektronik (PTI)                 Elektrotehnik elektronik              30
                  Kočevje                 Elektrotenik energetik (PTI)                  Elektrotehnik energetik              30
                                      -----------------------------------------------------------  ---------------------------------------

                  Rozmanova 25 b,             Trgovec                            Prodajalec                     30
                  Ilirska Bistrica             Gostinska dela                         Kuhar                       30
                                                                      Natakar                      30
                                      Ekonomski tehnik                        Ekonomski tehnik                  30
                                      Ekonomski tehnik (PTI)                     Ekonomski tehnik                  30
                                      Elektrotehnik energetik (PTI)                 Elektrotehnik energetik              30
                                      Elektrotehnik elektronik (PTI)                 Elektrotehnik elektronik              30
                                      -----------------------------------------------------------  ---------------------------------------

                  Cesta 5. maja 14,            Gostinski tehnik                        Gostinski tehnik                  30
                  Ajdovščina                Strojni tehnik (PTI)                      Strojni tehnik                   30
                                      Ekonomski tehnik                        Ekonomski tehnik                  30
                                      ------------------------------------------------------------  ---------------------------------------

                  Celjska 3 a,               Trgovec                            Prodajalec                     40
                  Rogaška Slatina             Elektrotehnik energetik (PTI)                 Elektrotehnik energetik              30
                                      Ekonomski tehnik (PTI)                     Ekonomski tehnik                  40
                                      Ekonomski tehnik                        Ekonomski tehnik                  40
                                      Gostinski tehnik                        Gostinski tehnik                  30
                                      Turistični tehnik                       Turistični tehnik                 30
                                      -----------------------------------------------------------  -----------------------------------------


                  Bazoviška cesta 9,            Vrtnar                             Vrtnar                       30
                  Sežana                  Cvetličar                           Cvetličar                     30
                                      Vrtnarski tehnik (PTI)                     Vrtnarski tehnik                  30
(se nadaljuje)                               ------------------------------------------------------------  -------------------------------------------
                                                                                                     42
Zavod               Lokacija, kjer se    Vrsta programa  Ime programa                       Naziv poklicne/strokovne               Predvideno št.
                  program izvaja                                           izobrazbe                      vpisnih mest
(nadaljevanje s prejšnje strani)  Kidričeva 2,               Vrtnar                              Vrtnar                       30
                  Trebnje                  Cvetličar                            Cvetličar                     30
                                       Vrtnarski tehnik (PTI)                      Vrtnarski tehnik                  30
                                       Gostinska dela                          Kuhar                       25
                                                                       Natakar                      25
                                       Gostinski tehnik                         Gostinski tehnik                  30
                                       Turistični tehnik                        Turističi tehnik                  30
                                       Gostinsko-turistični tehnik (PTI)                Gostinsko-turistični tehnik            30
                                       ------------------------------------------------------------   -------------------------------------------

                  Slomškova 33,               Turistični tehnik                         Turistični tehnik                 30
                  Murska Sobota               Ekonomski tehnik                         Ekonomski tehnik                 30
                                       Ekonomski tehnik (PTI)                      Ekonomski tehnik                 30
                                       Vrtnarski tehnik (PTI)                      Vrtnarski tehnik                 25
                                       Vrtnar                              Vrtnar                      25
                                       Cvetličar                             Cvetličar                     25
                                       Trgovec                              Prodajalec                    25
ZASAVSKA REGIJA
ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA      Trg svobode 11 a,   Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                                               42
TRBOVLJE               Trbovlje;       izobrazbe
Trg svobode 11 a           OŠ Trbovlje,              Voznik                              Voznik                      30
1120 TRBOVLJE            Mestni trg 6;              Gostinska dela                          Kuhar-natakar                   25
                   PC Graščina,              Elektrikar energetik                       Elektrikar energetik               25
Tel.: (03) 563 11 90, 565 51 20   Grajska ulica 2,            Ekonomski tehnik (PTI)                      Ekonomski tehnik                 30
Fax: (03)565 51 30          Zagorje;                Trgovec                              Prodajalec                    30
                   SŠ Zagorje;               Elektrotehnik energetik (PTI)                   Elektrotehnik energetik              30
                   Srednja strojna šola          Ekonomski tehnik                         Ekonomski tehnik                 25
                   Trbovlje
                   Srednja strokovna            Prometni tehnik                          Prometni tehnik                  25
                   in pokl.šola Celje
                              Izobraževalni  Angleščina za odrasle                                                50
                              programi     Nemščina za odrasle                                                 50
                                                                                                       43
PODRAVSKA REGIJA
Zavod                Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa                  Naziv poklicne/strokovne        Predvideno št.
                   program izvaja                                     izobrazbe                vpisnih mest
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR       Maistrova ulica 5,  Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                                   250
LJUDSKA UNIVERZA           Maribor       izobrazbe
Maistrova ulica 5                              Prometni tehnik                 Prometni tehnik                50
2000 MARIBOR                                 Ekonomski tehnik (PTI)             Ekonomski tehnik               35
                                       Ekonomski tehnik                Ekonomski tehnik               60
Tel.: (02)234 11 11                             Gostinska dela                 Kuhar                     20
Fax: (02)234 11 22                                                      Natakar                    20
E-mail: info@azm-lu.si                            Gostinski tehnik                Gostinski tehnik               30
                                       Trgovec                     Prodajalec                  80

                                       Projektno učenje za mlajše odrasle                              24

                             Usposabljanje in  Voznik inštruktor                Voznik inštruktor               35
                             izpopolnjevanje  Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa  Učitelj predpisov o varnosti cestnega
                                                               prometa                    35
                                       Vodja avtošole                 Vodja avtošole                15

                                       Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                                       - Most do izobrazbe                                      30
                                       - Beremo in pišemo skupaj                                   30

                             Izobraževalni   Italijanščina za odrasle                                   120
                             programi      Angleščina za odrasle                                    400
                                       Francoščina za odrasle                                    120
                                       Nemščina za odrasle                                     320
                                       Slovenščina za tujce                                     260

LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ        Vrazova ulica 12,  Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                                    20
Vrazova ulica 12           Ormož        izobrazbe
2270 ORMOŽ                                  Gostinska dela                 Kuhar                     15
                                                               Natakar                    15
Tel.: (02)741 55 00                                                     Kuhar-natakar                 15
Fax: (02)741 55 05                              Trgovec                     Prodajalec                  12
E-mail: univerza.ormoz@siol.net                       Elektrotehnik elektronik (PTI)         Elektrotehnik elektronik           12
                                       Elektrotehnik energetik (PTI)          Elektrotehnik energetik            12
Informativni dan:                              Ekonomski tehnik (PTI)             Ekonomski tehnik               20
vsak delovni dan od 8. do 15. ure,
ob sredah od 8. do 17. ure

(se nadaljuje)                                                                                           44
Zavod               Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa               Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                  program izvaja                                 izobrazbe         vpisnih mest
(nadaljevanje s prejšnje strani)            Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                            izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                           24
                                     - Beremo in pišemo skupaj                        24

                            Izobraževalni   Angleščina za odrasle                          36
                            programi      Italijanščina za odrasle                         24
                                     Nemščina za odrasle                           36
                                     Slovenščina za tujce                           24

LJUDSKA UNIVERZA PTUJ       Mestni trg 2,    Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                         40
Mestni trg 2            Ptuj        izobrazbe
2250 PTUJ                                 Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik        25
                                     Trgovec                 Prodajalec           25
Tel.: (02)749 21 50, 749 21 58                      Gostinski tehnik             Gostinski tehnik        25
Fax: (02)749 21 56                            Gostinska dela              Kuhar              15
E-mail: luptuj@siol.net                                              Natakar             15
                                     Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik        25
                                     Gostinski tehnik (PT)          Gostinski tehnik        25

LJUDSKA UNIVERZA          Partizanska 22,   Pridobitev     Osnovna šola za odrasle
SLOVENSKA BISTRICA         Slov. Bistrica   izobrazbe
Partizanska 22                              Trgovec                 Prodajalec           25
2310 SLOVENSKA BISTRICA                          Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik        25
                                     Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik        25
Tel.: (02)843 07 30
Fax: (02)843 07 30                   Izobraževalni   Angleščina za odrasle                          65
E-mail: info@Lu-sb.si                 programi      Nemščina za odrasle                           65
                                     Slovenščina za tujce                           15
                                                                                45
KOROŠKA REGIJA
Zavod               Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa             Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                  program izvaja                              izobrazbe           vpisnih mest
LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA     Gačnikova pot 3,  Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                         30
KOROŠKEM              Ravne na Koroškem  izobrazbe
Gačnikova pot 3                             Ekonomski tehnik           Ekonomski tehnik          25
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
                            Izobraževalni  Slovenščina za tujce                          100
Tel.: (02)821 50 73, 821 50 74             programi
Fax: (02)821 50 80
E-mail: lu-ravne@siol.net
Http://www.lu-ravne.si

Informativni dan: 8.9.2005

JAVNI ZAVOD MOCIS         Partizanska 16,   Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                         50
Center za izobraževanje odraslih  Slovenj Gradec   izobrazbe
Slovenj Gradec                             Trgovec               Prodajalec             50
Partizanska 16                             Ekonomski tehnik (PTI)        Ekonomski tehnik          25
2380 SLOVENJ GRADEC                           Ekonomski tehnik           Ekonomski tehnik          25
                                    Voznik                Voznik               25
Tel.: (02)884 64 00                           Predšolska vzgoja          Vzgojitelj predšolskih otrok    25
Fax: (02)884 64 01                           Turistični tehnik          Turistični tehnik          25
E-mail: mocis@siol.net                         Ekonomski tehnik (PT)        Ekonomski tehnik          25
                                    Predšolska vzgoja (PT)        Vzgojitelj predšolskih otrok    25
Informativni dan: 14.9.2005
                                    Projektno učenje za mlajše odrasle                    25

                            Izobraževalni  Angleščina za odrasle                          90
                            programi     Nemščina za odrasle                           90
                                    Slovenščina za tujce                           15
                                                                               46
POMURSKA REGIJA
Zavod                    Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa               Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                       program izvaja                                 izobrazbe         Vpisnih mest
LJUDSKA UNIVERZA GORNJA           Trg svobode 4,   Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                         48
RADGONA                   Gor. Radgona    izobrazbe
Trg svobode 4                                    Trgovec                 Prodajalec           25
9250 GORNJA RADGONA                                 Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik        25
                                          Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik        25
Tel.: (02)564 87 00                                 Ekonomski tehnik (PT)          Ekonomski tehnik        25
Fax: (02)564 87 16
E-mail: ljudska.univerza@siol.net                Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                                 izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                           32
                                          - Beremo in pišemo skupaj                        16

                                 Izobraževalni   Angleščina za odrasle                          12
                                 programi      Nemščina za odrasle                           12

LJUDSKA UNIVERZA               Slomškova 33,    Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                         170
MURSKA SOBOTA                Murska Sobota    izobrazbe
Zavod za permanentno izobraževanje                         Voznik                  Voznik             25
Slomškova 33                                    Gradbinec                Gradbinec            25
9000 MURSKA SOBOTA                                 Tesar opažev               Tesar opažev          25

Tel.: (02)536 15 60                                 Projektno učenje za mlajše odrasle                    24
Fax: (02)532 16 24
E-mail: ljudska.univerza.m-sobota@siol.net                     Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                       Tešanovci 31,    Usposabljanje in  - Most do izobrazbe                           70
Informativni dan:              Moravske Toplice  izpopolnjevanje  - Beremo in pišemo skupaj                        70
vsaka delovna sreda od 12. do 18. ure    Slomškova 33,
                       Murska Sobota

                                 Izobraževalni   Nemščina za odrasle                           100
                                 programi      Angleščina za odrasle                          300
                                          Madžarski jezik                             50
                                                                                     47
Zavod                 Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa               Naziv poklicne/strokovne   Predvideno št.
                    program izvaja                                 izobrazbe           Vpisnih mest
LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA        Kidričeva 1,    Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                           12
Kidričeva 1              Lendava       izobrazbe
9220 LENDAVA                                 Voznik                  Voznik               25
                                       Trgovec                 Prodajalec             25
Tel.: (02)578 91 92, 578 91 94                        Gostinska dela              Natakar              25
Fax: (02) 578 91 96                              Administrator              Administrator           20
E-mail: lu-lendava@guest.arnes.si                       Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik          20

                              Izobraževalni   Angleščina za odrasle                            12
                              programi      Nemščina za odrasle                             12
                                       Madžarski jezik                               12
                                       Slovenščina za tujce                            12
GORIŠKA REGIJA
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA      Cesta 5. maja 14,  Pridobitev     Osnovna šola za odrasle                           15
Cesta 5. maja 14            Ajdovščina     izobrazbe
5270 AJDOVŠČINA                                Administrator              Administrator           25
                                       Gostinska dela              Kuhar               25
Tel.: (05)366 11 05, 368 13 50                                             Natakar              25
Fax: (05)366 11 05                              Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik          25
E-mail:                                    Trgovec                 Prodajalec             25
ljudska.univerza.ajdovscina@siol.net                     Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik          25
                                       Gostinski tehnik             Gostinski tehnik          25
Informativni dan: vsak delovni dan                      Gostinsko–turistični tehnik (PTI)    Gostinsko-turistični tehnik    25

                                       Projektno učenje za mlajše odrasle                     24

                              Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                              izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                             36
                                       - Beremo in pišemo skupaj                          36

                              Izobraževalni   Italijanščina za odrasle                          36
                              programi      Angleščina za odrasle                            36
                                       Nemščina za odrasle                             24
                                       Slovenščina za tujce                            12
                                                                                   48
Zavod                 Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa        Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                   program izvaja                         izobrazbe         vpisnih mest
LJUDSKA UNIVERZA           Cankarjeva 8,    Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                  50
NOVA GORICA              Nova Gorica     izobrazbe
Cankarjeva 8                                Trgovec          Prodajalec           105
5000 NOVA GORICA                              Ekonomski tehnik (PTI)   Ekonomski tehnik        75
                                      Ekonomski tehnik      Ekonomski tehnik        70
Tel.: (05)335 31 00
Fax: (05)335 31 17                    Izobraževalni  Italijanščina za odrasle                 60
E-mail: info@lu-ng.si                   programi     Angleščina za odrasle                   160

GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA     Študentovska 16,  Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                  30
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH        Idrija       izobrazbe
Študentovska 16                              Oblikovalec kovin     Oblikovalec kovin        25
5280 IDRIJA                                Maturitetni tečaj                     25
                                      Strojni tehnik (PTI)    Strojni tehnik         25
Tel.: (05)372 68 03, 372 68 00
Fax: (05)372 68 02                    Izobraževalni  Angleščina za odrasle                   60
E-mail: Nada.Petric1@guest.arnes.si            programi     Nemščina za odrasle                    60
                                      Italijanščina za odrasle                  30
                                      Francoščina za odrasle                   30
                                                                         49
                     RAZMESTITEV PROGRAMOV IN OBSEG VPISA
                      DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ

SAVINJSKA REGIJA
Zavod                   Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa               Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                      program izvaja                                 izobrazbe         vpisnih mest
ABITURA d.o.o. Celje            Lava 7,       Pridobitev     Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik        70
Lava 7                   Celje        izobrazbe     Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik        30
3000 CELJE                                    Trgovec                 Prodajalec           30

Tel.: (03)428 55 30
Fax: (03)428 55 40
E-mail: abitura@siol.net

Džumhur Jasna s.p. JAMEX          Malgajeva 10,    Izobraževalni   Angleščina za odrasle                           9
Malgajeva 10                Celje        programi      Nemščina za odrasle                            9
3000 CELJE                                    Francoščina za odrasle                          9
                                         Italijanščina za odrasle                         9
Tel.: (03)492 69 80
Fax: (03)544 31 91
E-mail: flopi.si@jamex

INVEL, D.O.O.               Trg mladosti 6   Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Podjetje za izobraževanje in poslovno –  Velenje       izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                           16
podjetniško svetovanje                              - Beremo in pišemo skupaj                        32
Trg mladosti 6
3320 VELENJE

Tel.: (03)587 40 42
Fax: (03)586 89 98
E-mail: info@invel.si

Informativni dan:
vsako sredo od 8. do 16. ure
                                                                                    50
Zavod                   Lokacija, kjer se    Vrsta programa   Ime programa                  Naziv poklicne/strokovne        Predvideno št.
                     program izvaja                                       izobrazbe                vpisnih mest
ALFABET, D.O.O.              OŠ Celje,        Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost                            24
Ob koprivnici 5              Vrunčeva ul. 13, Celje  izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe
3000 CELJE

Tel.: (03)492 20 49
E-mail: alfabet@siol.net

Informativni dan: vsak petek od
8. do 12. in od 16. do 20. ure
PRAH, izobraževalni center, avtošola in  Gregorčičeva 4, Celje  Pridobitev     Voznik                     Voznik                    30
drugo izobraževanje, d.o.o.                    izobrazbe
Brestovška 15
3250 ROGAŠKA SLATINA           Brestovška 15, Rog.   Usposabljanje in  Voznik inštruktor                Voznik inštruktor              40
                     Slatina         izpopolnjevanje  Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa  Učitelj predpisov o varnosti cestnega
Tel.: (03)819 19 80            Gregorčičeva 4, Celje                                    prometa                   40
Fax: (03)819 19 81            Trdinova 1, Brežice
E-mail: info@prah.si           Cesta krških ž. 130,
                     Krško
                     C. na grad 29 a,
                     Sevnica
                     Rogaška c. 36, Ptuj
                     Globoko 1 a, Rimske
                     Toplice
                     Gregorčičeva 4,               Vodja avtošole                 Vodja avtošole                20
                     Celje
REGIJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA
YURENA d.o.o.               Glavni trg 11,      Izobraževalni   Angleščina za odrasle                                    40
Glavni trg 11               Novo mesto        programi      Nemščina za odrasle                                     40
8000 NOVO MESTO                                    Francoščina za odrasle                                    20
                                           Italijanščina za odrasle                                   20
Tel.: (07)337 21 00, 337 21 02
Fax: (07)337 21 01
E-mail: yurena@siol.net

Informativni dan: 3.9.2005
                                                                                                51
Zavod               Lokacija, kjer se    Vrsta programa   Ime programa                  Naziv poklicne/strokovne        Predvideno št.
                  program izvaja                                       izobrazbe                vpisnih mest
TONSON šola tujih jezikov d.o.o.  Kandijska cesta 64,   Izobraževalni   Angleščina za odrasle                                    20
Kandijska cesta 64         Novo mesto        programi      Nemščina za odrasle                                     20
8000 NOVO MESTO                                Italijanščina za odrasle                                   20

Tel.: (07)308 53 82
Fax: (07)308 53 80
E-mail: tonson@tonson.si

Informativni dan: 6.9.2005
GORENJSKA REGIJA
B & B d.o.o.            C.Staneta Žagarja 27a,  Pridobitev     Voznik                     Voznik                    30
Cesta Staneta Žagarja 27 a     Kranj          izobrazbe     Prometni tehnik                 Prometni tehnik               25
4000 KRANJ
                              Usposabljanje in  Voznik inštruktor                Voznik inštruktor              25
Tel.: (04)280 83 00                     izpopolnjevanje  Vodja avtošole                 Vodja avtošole                30
Fax: (04)280 83 22                               Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa  Učitelj predpisov o varnosti cestnega
E-mail: info@bb-kranj.si                                                    prometa                   25

EDC – EDUKACIJSKI CENTER      Gorenjesavska cesta 9,  Pridobitev     Tesar opažev                  Tesar opažev                 5
Gorenjesavska cesta 9       Kranj          izobrazbe     Gradbinec                    Gradbinec                   5
4000 KRANJ
                                        Zidar (ds)                   Zidar                    25
Tel.: (04)236 11 20                              Tesar (ds)                   Tesar                    25
GSM: 041 649 787                                Slikopleskar (ds)                Slikopleskar                 25
Fax: (04)236 11 21                               Pečar-keramik (ds)               Pečar-keramik                25
E-mail: edc.kranj@siol.net                           Kamnosek (ds)                  Kamnosek                   5

EVROPA d.o.o. Bled         Finžgarjeva 15      Izobraževalni   Angleščina za odrasle                                    30
Podjetje za poučevanje       Bled           programi      Nemščina za odrasle                                     30
tujih jezikov in prevajanje                          Slovenščina za tujce                                     20
Finžgarjeva 15
4260 BLED

Tel.: (04)574 15 63
Fax: (04)576 88 50
E-mail: evropabl@s5.net
                                                                                            52
Zavod                  Lokacija, kjer se    Vrsta programa  Ime programa        Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                    program izvaja                           izobrazbe           vpisnih mest
Zavod za izobraževanje odraslih     Kranjska cesta 2,    Pridobitev    Trgovec          Prodajalec             20
Kranjska cesta 2            Radovljica       izobrazbe    Prometni tehnik      Prometni tehnik           30
4240 RADOVLJICA                                 Predšolska vzgoja     Vzgojitelj predšolskih otrok    25
                                         Ekonomski tehnik      Ekonomski tehnik          30
Tel.: (04)530 38 30                               Maturitetni tečaj                       25
Http://www.zavodradovljica.com

Informativni dan: v času uradnih ur

PROGRESS jezikovni tečaji d.o.o.    Seljakovo naselje 33,  Izobraževalni  Angleščina za odrasle                     60
Seljakovo naselje 33          Kranj          programi
4000 KRANJ

Tel.: (04)231 06 44, GSM: 031/666 380
Fax: (04)231 06 44
E-mail: brigita.selan@guest.arnes.si
Http://www.wrs1.com/progress/

ZAVOD BLED               OŠ A.T. Linharta    Izobraževalni  Angleščina za odrasle                     24
ŠOLA ZA TUJE JEZIKE           Kranjska ul. 27,    programi     Nemščina za odrasle                      24
Kajuhova 11               Radovljica                Francoščina za odrasle                     24
4260 BLED                                    Italijanščina za odrasle                    24

Tel.: (04)578 04 08;
Fax: (04)578 04 13
E-mail: bredav@siol.net
                                                                              53
OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Zavod                 Lokacija, kjer se    Vrsta programa   Ime programa               Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                   program izvaja                                   izobrazbe         vpisnih mest
IZOBRAŽEVALNI CENTER         Dutovlje 32, Dutovlje  Pridobitev     Trgovec                 Prodajalec           120
MEMORY d.o.o.                         izobrazbe     Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik        120
Dutovlje 32                                   Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik        50
6221 DUTOVLJE
                   Ferrarska 30, Koper            Trgovec                 Prodajalec           90
Tel.: (05)764 20 27, 631 13 13                          Ekonomski tehnik (PTI)          Ekonomski tehnik        120
Fax: (05)764 20 28, 631 13 14                          Ekonomski tehnik             Ekonomski tehnik        50
E-mail: ksenija.turk@guest.arnes.si                       Projektno učenje za mlajše odrasle                   24

                   Dutovlje 32, Dutovlje  Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                               izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                           15

                               Izobraževalni   Italijanščina za odrasle                         40
                               programi      Angleščina za odrasle                          40

                   Ferrarska 30, Koper   Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
                               izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                           15

                               Izobraževalni   Italijanščina za odrasle                         40
                               programi      Angleščina za odrasle                          40

UNIVERZA NA PRIMORSKEM        Garibaldijeva 18,    Izobraževalni   Slovenščina za tujce                           50
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO        Koper          programi
SREDIŠČE KOPER
Garibaldijeva 18
6000 KOPER

Tel.: (05)663 77 00
Fax: (05)663 77 10
E-mail: vesna.mikolic@zrs-kp.si
Informativni dan: vsak delovni dan

NISTA D.O.O.             Šmarska cesta 5 d,   Izobraževalni   Angleščina za odrasle                          55
Šmarska cesta 5 d           Koper          programi      Italijanščina za odrasle                         21
6000 KOPER                                    Francoščina za odrasle                          8
                                         Nemščina za odrasle                           25
Tel.: (05)625 04 00
Fax: (05)625 04 04
E-mail: nista@siol.net
Http://www. nista@siol.net                                                                                   54
Zavod                  Lokacija, kjer se   Vrsta programa   Ime programa                  Naziv poklicne/strokovne        Predvideno št.
                     program izvaja                                      izobrazbe                vpisnih mest
ASPINO, agencija za svetovanje,     BISER d.o.o.,     Usposabljanje in  Voznik inštruktor                Voznik inštruktor              14
posredovanje, izobraževanje, nadzor in  AVTOŠOLA,       izpopolnjevanje
ocenjevanje d.o.o.            Drevored 1.maja 4 a,
Vanganel 62               Izola
6000 KOPER

Tel.: (05)624 03 16, GSM: 040/579 840
E-mail: uljan@volja.net
Informativni dan: 16.9.2005 ob 17. uriOSREDNJESLOVENSKA REGIJA
INTER-ES, d.o.o.             Cesta na Brdo 49,   Pridobitev     Prometni tehnik                 Prometni tehnik               30
Trg svobode 19              Ljubljana       izobrazbe
5213 KANAL
                                Usposabljanje in  Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Poslovna enota Ljubljana                    izpopolnjevanje  - Most do izobrazbe                                     10
Cesta na Brdo 85                                  - Beremo in pišemo skupaj                                  10
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)200 02 30
Fax: (01)200 02 31
E-mail: info@inter-es.si

ALEA d.o.o. , Izobraževanje       Celovška c. 264,    Usposabljanje in  Voznik inštruktor                Voznik inštruktor              35
Cesta Ljubljanske brigade 23 a      Ljubljana       izpopolnjevanje  Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa  Učitelj predpisov o varnosti cestnega
1000 LJUBLJANA                                                           prometa                   35
                                          Vodja avtošole                 Vodja avtošole                35
Tel.: (01)518 54 41
GSM: 031/742 230
E-mail: infor@alea.si
Http://www.alea.si

IZOBRAŽEVALNI CENTER           Vilharjeva 21,     Izobraževalni   Angleščina za odrasle                                    200
ZA TUJE JEZIKE, D.D.           Ljubljana       programi      Nemščina za odrasle                                     150
Vilharjeva 21                                   Italijanščina za odrasle                                  80
1000 LJUBLJANA                                   Francoščina za odrasle                                   80
                                          Slovenščina za tujce                                    30
Tel.: (01)234 23 60, 234 23 62
Fax: (01)234 23 70
GSM: 031 703 690
E-mail: info@ctj.si
Http://www.ctj.si                                                                                              55
Zavod                     Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa        Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                        program izvaja                         izobrazbe         vpisnih mest
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD HERA            Gimnazija Ledina,  Pridobitev    Gimnazija                         15
Kržičeva 7                   Ljubljana      izobrazbe    Ekonomska gimnazija                    15
1000 LJUBLJANA                                   Klasična gimnazija                     15

Tel.: (01)230 01 80, 230 01 82
E-mail: info@iz-hera.si
Http://www.iz-hera.si

Infomativni dan: 16.6.2005 od 15. do 18.ure,
Peričeva 21, Ljubljana

PANTEON COLLEGE                Vojkova 1,     Izobraževalni  Angleščina za odrasle                   276
Šola za tuje jezike d.o.o.           Ljubljana      programi     Nemščina za odrasle                    190
Vojkova 1                                      Italijanščina za odrasle                 146
1000 LJUBLJANA                                   Francoščina za odrasle                  100
                                          Madžarski jezik                      25
Tel.: (01)280 32 20
Fax: (01)280 32 30
E-mail: info@panteon.si

ROSSANA ZAVOD                 Tržaška 17,     Pridobitev    Osnovna šola za odrasle                  40
Tržaška 17                   Logatec       izobrazbe
1370 LOGATEC

Tel.: (01)750 95 90
Fax: (01)754 29 10
Email: rossana@siol.net

Informativni dan:
poned., sreda, petek od 8. do 12. ure


EMONA EFEKTA, Izobraževanje in         Stegne 21 c,    Pridobitev    Trgovec          Prodajalec           25
svetovanje d.o.o.               Ljubljana      izobrazbe    Ekonomski tehnik (PTI)   Ekonomski tehnik        120
Stegne 21 c
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)500 03 00
Fax: (01)500 03 10
E-mail: monika.mrse.@emonaefekta.si
                                                                              56
Zavod                    Lokacija, kjer se    Vrsta programa  Ime programa        Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                       program izvaja                            izobrazbe         vpisnih mest
MINT intelektualne storitve d.o.o.      Kersnikova 1,      Izobraževalni  Angleščina za odrasle                   200
Kersnikova 1                 Ljubljana        programi     Nemščina za odrasle                    200
1000 LJUBLJANA                                     Francoščina za odrasle                  150
                                            Italijanščina za odrasle                 150
Tel.: (01)300 43 00
Fax: (01)300 43 15
E-mail: mint@mint.si
Http://www.mint.si

EURO ŠOLA Ljubljana             Litostrojska cesta 40,  Pridobitev    Gimnazija                         64
Litostrojska cesta 40            Aškerčeva 1,       izobrazbe    Maturitetni tečaj                     64
1000 LJUBLJANA                Ljubljana                 Trgovec          Prodajalec           25
                                            Ekonomski tehnik (PTI)   Ekonomski tehnik        50
Tel.: (01)515 27 71, 515 27 73                             Ekonomski tehnik      Ekonomski tehnik        50
Fax: (01)515 27 70                                   Frizer           Frizer             50
E-mail: info@eurosola.si                                Administrator       Administrator          30
Http: //www.eurosola.si
                       Litostrojska cesta 40,  Izobraževalni  Angleščina za odrasle                   290
                       Ljubljana        programi     Nemščina za odrasle                    280
                                            Francoščina za odrasle                  200
                                            Italijanščina za odrasle                 210
                                            Slovenščina za tujce                   60

SIBON, Center za tuje jezike d.o.o.     Ljubljanska 76/II,    Izobraževalni  Angleščina za odrasle                   30
Ljubljanska 76/II              Domžale         programi     Nemščina za odrasle                    30
1230 DOMŽALE                                      Francoščina za odrasle                   30

Tel.: (01)722 02 40, 722 03 60
Fax: (01)722 02 45, 722 03 64
E-mail: sibon@siol.net
    sibon. office@siol.net

Informativni dan: vsak ponedeljek in sredo
od 12. do 13. ure

POLIGLOT                   Ljubljanska 110,     Izobraževalni  Nemščina za odrasle                    60
Podjetje za izobraževanje, d.o.o.      Domžale         programi     Angleščina za odrasle                   100
Ljubljanska 110                                    Italijanščina za odrasle                 40
1230 DOMŽALE

Tel.: (01)724 30 89
Fax: (01)721 91 67
E-mail: info@poliglot.si
                                                                               57
Zavod                 Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa        Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                   program izvaja                          izobrazbe         vpisnih mest
KRONA PLUS, d.o.o.          Tržaška 2,     Izobraževalni   Angleščina za odrasle                   500
Šola za tuje jezike          Ljubljana      programi     Nemščina za odrasle                    500
Tržaška 2
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)426 12 66, 426 23 83
Fax: (01)426 12 66
E-mail: krona.plus@telemach.net
Http://www.kronaplus.si
Informativni dan: 14.9.2005

DIALOG šola za tuje jezike d.o.o.,  Ulica Gradnikove  Izobraževalni   Angleščina za odrasle                   48
Ljubljana               brigade 11,     programi     Nemščina za odrasle                    40
Bratovževa ploščad 15         Ljubljana               Italijanščina za odrasle                  10
1000 LJUBLJANA                               Francoščina za odrasle                   10

Tel: (01)523 30 90, 565 61 20
Fax: (01)523 30 91, 565 61 25
E-mail: dialog@dialog.si
ABIS d.o.o. Ljubljana         Komenskega 19,   Izobraževalni   Angleščina za odrasle                   140
Rožna dolina, Cesta XI/23       Ljubljana      programi     Nemščina za odrasle                    80
1000 LJUBLJANA                               Italijanščina za odrasle                 40
                                      Slovenščina za tujce                   40
Tel.: (01)257 44 58
Fax: (01)256 27 64
E-mail: info@abis.si

PRODUKCIJSKA ŠOLA pri         Jarška 44,     Vzgojni program  Produkcijska šola                     10
Mladinskem domu Jarše         Ljubljana
Jarška 44
1000 LJUBLJANA

Tel./fax: (01)541 43 43, 541 61 74,
GSM: 031 691 101
E-mail: produkcijska-
sola.pmd@guest.arnes si

CENTER ZA POSLOVNO          Dimičeva 9,     Pridobitev    Trgovec          Prodajalec           25
USPOSABLJANJE             Ljubljana      izobrazbe
Dimičeva 9                                 Ekonomski tehnik (PTI)   Ekonomski tehnik        25
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01) 589 76 62
Fax: (01)565 59 20
E-mail: breda.verbic@cpu.si


                                                                          58
Zavod                 Lokacija, kjer se  Vrsta programa  Ime programa        Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                    program izvaja                         izobrazbe         vpisnih mest
MITRA, d.o.o.             Ipavčeva 1,     Izobraževalni  Angleščina za odrasle                   120
Poljanska 73              Ljubljana      programi     Nemščina za odrasle                    96
1000 LJUBLJANA                               Italijanščina za odrasle                  60
                                      Francoščina za odrasle                   60
Tel.: (01)434 90 30
Fax: (01)434 90 31
GSM: 040 638 714
E-mail: info@mitra-lj.si

LANDIS d.o.o.             Šmartinska 106,   Pridobitev    Ekonomski tehnik (PTI)   Ekonomski tehnik        50
Izobraževanje in poslovno svetovanje  Ljubljana      izobrazbe    Trgovec          Prodajalec           30
Šmartinska 106
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)524 42 97, 524 12 35,
     524 22 36
Fax: (01)540 23 81
E-mail: info@landis.si

MUCH izobraževanje d.o.o.       Koprska ulica 94,  Izobraževalni  Angleščina za odrasle                   12
Koprska ulica 94            Ljubljana      programi     Nemščina za odrasle                    12
1000 LJUBLJANA                               Francoščina za odrasle                   12
                                      Slovenščina za tujce                    12
Tel.: (01)423 78 60
Fax: (01)423 78 75
E-mail: sasa@much.si

GIMNAZIJA VITEZ A           Scopolijeva 18/b  Pridobitev    Gimnazija                         20
Scopolijeva 18/b            Ljubljana      izobrazbe
1107 LJUBLJANA

Tel.: (01)507 49 79, 505 96 78
Fax: (01)507 49 79

VITEZ A d.o.o.             Scopolijeva 18/b  Pridobitev    Frizer           Frizer            Različno
Srednja frizerska šola VITEZ A     Ljubljana      izobrazbe
Scopolijeva 18/b
1107 LJUBLJANA

Tel.: (01)507 49 79, 505 96 78
Fax: (01)507 49 79
                                                                          59
Zavod                   Lokacija, kjer se    Vrsta programa  Ime programa           Naziv poklicne/strokovne    Predvideno št.
                     program izvaja                              izobrazbe           vpisnih mest
TIGRAM d.o.o.               V prostorih       Izobraževalni  Nemščina za odrasle                         40
Kamnikarjeva 19              naročnikov (podjetij)  programi     Angleščina za odrasle                        30
1291 ŠKOFLJICA              in
                     v CPU, Dimičeva 9,
Tel.: (01)366 66 00            Ljubljana
Fax: (01)366 66 00
E-mail: margit.horvath{@guest.arnes.si

ZARIS ZAVOD ZA RAZVOJ,          Podjunska 13,      Pridobitev    Trgovec             Prodajalec             25
IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE        Ljubljana        izobrazbe    Ekonomski tehnik (PT)      Ekonomski tehnik          25
Podjunska 13                                    Ekonomski tehnik         Ekonomski tehnik          50
1000 LJUBLJANA                                   Elektrotehnik elektronik     Elektrotehnik elektronik      90
                                          Elektrotehnik energetik     Elektrotehnik energetik       90
Tel.: (01)500 86 80                                Elektrotehnik elektronik (PTI)  Elektrotehnik elektronik      90
   041/365 891                                 Elektrotehnik energetik (PTI)  Elektrotehnik energetik       90
Fax: (01)500 86 86                                 Elektrikar energetik       Elektrikar energetik        90
E-mail: info@zaris.si                               Elektrikar elektronik      Elektrikar elektronik        90
                                          Predšolska vzgoja        Vzgojitelj predšolskih otrok    50
                                          Predšolska vzgoja (PT)      Vzgojitelj predšolskih otrok    50
                                          Gimnazija                              90
                                          Maturitetni tečaj                          90

                                 Izobraževalni  Angleščina za odrasle                        90
                                 programi     Nemščina za odrasle                         90
                                          Italijanščina za odrasle                       90
                                          Francoščina za odrasle                        90
                                          Slovenščina za tujce                         90

JEZIKOVNI CENTER PALATIN d.o.o.      Dunajska 51,      Izobraževalni  Angleščina za odrasle                        300
Dunajska 51                Ljubljana        programi     Nemščina za odrasle                         200
1000 LJUBLJANA                                   Italijanščina za odrasle                      120
                                          Francoščina za odrasle                       80
Tel.: (01)230 63 90, 530 46 20                           Slovenščina za tujce                        60
Fax: (01)432 12 09
E-mail: info@jc-palatin.si

GLOTTA NOVA                Poljanska cesta 95,   Izobraževalni  Angleščina za odrasle                        336
Poljanska cesta 95            Ljubljana        programi     Nemščina za odrasle                         108
1000 LJUBLJANA                                   Italijanščina za odrasle                      108
                                          Francoščina za odrasle                       96
Tel.: (01)520 06 70; Fax: (01)520 06 76                      Slovenščina za tujce                        96
E-mail: info@glottanova.si

Informativni dan:
vsak delovni dan od 8. do 20. ure


                                                                                  60
Zavod                     Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa             Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                        program izvaja                               izobrazbe         vpisnih mest
B2 IZOBRAŽEVALNI CENTER, D.O.O.        Gimnazija       Pridobitev    Ekonomski tehnik           Ekonomski tehnik        50
Srednja ekonomska šola Ljubljana,       Jožeta Plečnika    izobrazbe    Ekonomski tehnik (PT)        Ekonomski tehnik        25
zasebna šola                  Šubičeva 1,
Tržaška 42                   Ljubljana
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)244 42 20
Fax: (01)244 42 23
E-mail: katja.kranjc@b2-ic.si

TIN LJUBLJANA                 Lepodvorska 23 a,   Pridobitev    Projektno učenje za mlajše odrasle                  32
Zavod za svetovanje in izobraževanje      Ljubljana       izobrazbe
Lepodvorska 23 a
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)234 83 50
Fax: (01)431 22 68
E-mail: info@tin-ljubljana.si

PARATUS D.O.O.                 Slovenska cesta 47,  Pridobitev    Trgovec               Prodajalec           15
Izobraževanje in svetovanje          Ljubljana       izobrazbe    Ekonomski tehnik (PTI)        Ekonomski tehnik        60
Slovenska cesta 47                                  Ekonomski tehnik           Ekonomski tehnik        20
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)430 20 78
Fax: (01)430 20 79
E:mail: info@paratus.si

Informativni dan: 14.9.2005 ob 15. uri,
vsak torek od 13. do 14. ure

GEA COLLEGE PIC, D.O.O.            Dunajska 156,     Pridobitev    Ekonomski tehnik (PTI)        Ekonomski tehnik        30
Dunajska 156                  Ljubljana       izobrazbe
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)588 13 13
Fax: (01)568 82 13
E-mail: info@gea-college.si

Informativni dan: 16.6.2005 od 9. do 12. ure
                                                                                    61
Zavod                   Lokacija, kjer se    Vrsta programa   Ime programa                   Naziv poklicne/strokovne     Predvideno št.
                     program izvaja                                       izobrazbe            vpisnih mest
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE          Osnovna šola Trzin   Pridobitev     Trgovec                     Prodajalec              20
ODRASLIH CONTINUA DOMŽALE                     izobrazbe     Ekonomski tehnik (PTI)              Ekonomski tehnik           20
Cesta talcev 8
1230 DOMŽALE

Tel.: (01)721 20 90
E-mail: continua.domzale@guest.arnes.si

ZVD, ZAVOD ZA VARSTVO           Chengdujska cesta 25,  Usposabljanje in  Varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga  Varnostni svetovalec za prevoz
PRI DELU D.D.               Ljubljana        izpopolnjevanje                           nevarnega blaga
Chengdujska cesta 25
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01)585 51 00
Fax: (01)585 51 01
E-mail: barbara.vogric@zvd.si
PODRAVSKA REGIJA
ANIMACIJA d.o.o.             Aškerčeva ulica 1,   Izobraževalni   Angleščina za odrasle                                 30
Aškerčeva ulica 1             Ptuj          programi      Nemščina za odrasle                                  30
2250 PTUJ

Tel.: (02)749 34 60, 749 34 62
Fax: (02)749 34 65
E-mail: info@animacija.si
Http://www.animacija.si

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo  Valvasorjeva ul. 73   Usposabljanje in  Varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga  Varnostni svetovalec za prevoz    30
okolja Maribor p.o.            Maribor,        izpopolnjevanje                           nevarnega blaga
Valvasorjeva ulica 73
2000 MARIBOR

Tel.: (02)421 60 10
Fax: (02)421 60 60
E-mail: info@ivd-maribor.si
                                                                                            62
Zavod                    Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa        Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                      program izvaja                          izobrazbe         vpisnih mest
DOBA                    OŠ Ivan Cankar,    Pridobitev    Administrator       Administrator          60
Evropsko poslovno izobraževalno središče,  Cankarjeva ul.5,   izobrazbe    Ekonomski tehnik (PTI)   Ekonomski tehnik        96
Zavod za izobraževanje           Maribor                Ekonomski tehnik      Ekonomski tehnik        64
Prešernova ulica 1                                 Gimnazija                         32
2000 MARIBOR

Tel.: (02)228 38 50
Fax: (02)228 38 61
E-mail: info@doba.si
Http://www.doba.si

Informativni dan: vsako prvo sredo v
mesecu

DOBA                    Prešernova ul. 1,   Izobraževalni  Angleščina za odrasle                   750
VIR ZNANJA, d.o.o.             Maribor        programi     Nemščina za odrasle                    600
Prešernova ulica 1                                 Italijanščina za odrasle                 135
2000 MARIBOR                                    Francoščina za odrasle                  135
                                          Slovenščina za tujce                   150
Tel.: (02)228 38 50
Fax: (02)228 38 61
E-mail: info@doba.si
Http://www.doba.si


IMPOL KADRING                Partizanska 38,    Izobraževalni  Angleščina za odrasle                   48
Trg svobode 26               Slovenska Bistrica  programi     Nemščina za odrasle                    48
2310 SLOVENSKA BISTRICA           ali Trg svobode 26,
                      Slovenska Bistrica
Tel.: (02)818 73 49
Fax: (02)818 74 49

Informativni dan:
vsak delovni dan od 8. do 14. ure

Izobraževalna organizacija         Glavni trg 17 b,   Izobraževalni  Nemščina za odrasle                    150
Academia d.o.o.               Maribor        programi     Angleščina za odrasle                   280
Glavni trg 17 b
2000 MARIBOR

Tel.: (02)228 35 35
Fax: (02)228 35 49
E-mail: academia@academia.si
     vesna.salabalija@academia.si                                                                             63
Zavod                    Lokacija, kjer se  Vrsta programa   Ime programa                  Naziv poklicne/strokovne        Predvideno št.
                       program izvaja                                     izobrazbe                vpisnih mest
FORMULA                   Vrbanska 30,    Pridobitev     Voznik                     Voznik                    26
Zavod za izobraževanje Maribor        Maribor       izobrazbe     Ekonomski tehnik                Ekonomski tehnik               25
Vrbanska 30                                     Ekonomski tehnik (PTI)             Ekonomski tehnik               25
2000 MARIBOR                                    Prometni tehnik                 Prometni tehnik               25

Tel.: (02)234 33 83                       Usposabljanje in  Voznik inštruktor                Voznik inštruktor              16
Fax: (02)234 33 82                        izpopolnjevanje  Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa  Učitelj predpisov o varnosti cestnega
E-mail: info@formula.si                                                       prometa                   12


B2 IZOBRAŽEVALNI CENTER, D.O.O.       Srednja tekstilna  Pridobitev     Trgovec                     Prodajalec                  25
Srednja ekonomska šola Maribor,       Šola,        izobrazbe     Ekonomski tehnik                Ekonomski tehnik               75
zasebna šola                 Park mladih 8,
Glavni trg 17                Maribor
2000 MARIBOR

Tel.: (02)234 52 90
Fax: (02)234 52 82
E-mail: valerija.ferlinc@b2-ic.siKOROŠKA REGIJA
SMERI                    Koroška cesta 14,  Izobraževalni   Angleščina za odrasle                                    64
izobraževanje, svetovanje in razvoj d.o.o.  Ravne na Koroškem  programi      Nemščina za odrasle                                     96
Koroška cesta 14                                  Italijanščina za odrasle                                   16
2390 RAVNE NA KOROŠKEM                               Francoščina za odrasle                                    16

Tel.: (02)822 06 31
Fax: (02)822 06 31
E-mail: ic.smeri@siol.net
                                                                                               64
GORIŠKA REGIJA
Zavod                 Lokacija, kjer se   Vrsta programa  Ime programa        Naziv poklicne/strokovne  Predvideno št.
                    program izvaja                           izobrazbe         vpisnih mest
NEW COLLEGE d.o.o.           Erjavčeva ulica 4 a,  Izobraževalni  Angleščina za odrasle                   84
Šola tujih jezikov Nova Gorica     Nova Gorica ,     programi     Nemščina za odrasle                    48
Med ogradami 11 a                               Italijanščina za odrasle                  72
5250 SOLKAN              OŠ Fran Erjavec             Slovenščina za tujce                   240
Pisarna: Ul. Gradnikove brigade 53/I  Kidričeva 36,
5000 NOVA GORICA            Nova Gorica

Tel.: (05)300 57 33, 333 40 33,
GSM: 041/762 724
Fax: (05)300 57 33, 333 40 34
E-mail: newcollege@volja.net

Informativni dan:
ob delavnikih od 10. do 16. ure,
oziroma po dogovoru
                                                                           65
PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA

Naziv programa usposabljanja in izpopolnjevanja                        Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se izvaja pri
                                               izvajalcih, ki so vpisani v register na Ministrstvu za delo, družino in socialne
                                               zadeve (stanje na dan 15. 06. 2005)
   Varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga                     Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja – Maribor, Zavod za varstvo pri delu - Ljubljana
   Vodja avtošole
   Voznik inštruktor inštruktorica
   Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa
   Usposabljanje za življenjsko uspešnost:
   -  Most do izobrazbe
   -  Beremo in pišemo skupajPredvideno število mest za programe usposabljanja in izpopolnjevanja
SKUPAJ predvideno ševilo mest                                 1.080
PROGRAMI PRIPRAV NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ (NPK)

 Naziv programa priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po  Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se izvaja pri
 sprejetih katalogih za:                                   izvajalcih, ki so vpisani v register na Ministrstvu za delo, družino in socialne
                                               zadeve (stanje na dan 15. 06. 2005)
 1.  Maser/maserka                                     Srednja zdravstvena šola Celje, Vita Sana d.o.o., Ljubljana, Srednja zdravstvena šola Juge Polak
                                               Maribor, Higeja d.o.o. Koper, Zavod za tehnično izobraževanje, Zavod za izobraževanje in razvoj
                                               AI Ljubljana
 2.  Pediker/pedikerka                                   Srednja zdravstvena šola Celje, Vita Sana d.o.o., Ljubljana, Srednja zdravstvena šola Juge Polak
                                               Maribor, Higeja d.o.o. Koper, Zavod za tehnično izobraževanje, Zavod za izobraževanje in razvoj
                                               AI Ljubljana
 3.  Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije             Krka, d.d., Novo mesto
 4.  Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin            Krka, d.d., Novo mesto
 5.  Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji       Krka, d.d., Novo mesto
 6.  Čebelar/čebelarka                                   Čebelarska zveza Slovenije,Srednja kmetijska šola Rakičan – Murska Sobota, Šolski center Ptuj,
                                               Poklicna in tehniška kmetijska šola, Srednja kmetijska šola Maribor, Šolski center Šentjur,
                                               Kmetijska šola Grm Novo mesto, Šolski center Nova Gorica, Srednja poklicna in tehniška
                                               kmetijsko-živilska šola Nova Gorica
 7.  Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu                   Socialna zbornica Slovenije, Ljudska univerza Škofja Loka
 8.  Vzdrževalec/vzdrževalka cest                              Slovenska cestna podjetja, d.o.o.
 9.  Cestni preglednik/cestna preglednica                          Slovenska cestna podjetja, d.o.o.                                                                                                66
Naziv programa priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po  Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se izvaja pri
sprejetih katalogih za:                                   izvajalcih, ki so vpisani v register na Ministrstvu za delo, družino in socialne
                                               zadeve (stanje na dan 15. 06. 2005)
10. Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način     Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Srednja biotehniška šola Kranj, Šolski center Šentjur,
                                               Kmetijska šola Grm Novo mesto, Šolski center Nova Gorica, Srednja poklicna in tehniška
                                               kmetijsko-živilska šola Nova Gorica, Kmetijska šola Grm Novo mesto
11. Predelovalec/predelovalka mesa                              Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Srednja biotehniška šola Kranj, Šolski center Nova
                                               Gorica, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica, Kmetijska šola Grm
                                               Novo mesto, Šolski center Šentjur
12. Predelovalec/predelovalka mleka                             Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Srednja biotehniška šola Kranj, Kmetijska šola Grm
                                               Novo mesto, Šolski center Nova Gorica, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola
13. Predelovalec/predelovalka sadja                             Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Šolski center Ptuj – Poklicna in tehniška kmetijska šola,
                                               Srednja kmetijska šola Maribor, Srednja biotehniška šola Kranj, Šolski center Šentjur, Šolski
                                               center Nova Gorica, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica, Kmetijska
                                               šola Grm Novo mesto
14. Poljedelec/poljedelka                                  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska šola Grm Novo mesto, Šolski center Nova
                                               Gorica, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica, Šolski center Ptuj,
                                               Poklicna in tehniška kmetijska šola, Srednja biotehniška šola Kranj
15. Živinorejec/živinorejka                                 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska šola Grm Novo mesto, Šolski center Nova
                                               Gorica, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica, Šolski center Ptuj,
                                               Poklicna in tehniška kmetijska šola, Srednja biotehniška šola Kranj
16. Sadjar/sadjarka                                     Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska šola Grm Novo mesto, Šolski center Nova
                                               Gorica, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica, Šolski center Ptuj,
                                               Poklicna in tehniška kmetijska šola, Srednja biotehniška šola Kranj
17. Vinogradnik/vinogradnica                                 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska šola Grm Novo mesto, Šolski center Nova
                                               Gorica, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica, Šolski center Ptuj,
                                               Poklicna in tehniška kmetijska šola
18. Zelenjadar/zelenjadarica                                 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska šola Grm Novo mesto, Šolski center Nova
                                               Gorica, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica, Vrtnarska šola Celje,
                                               Šolski center Ptuj, Poklicna in tehniška kmetijska šola, Srednja biotehniška šola Kranj
19.  Lončar/lončarka
20.  Pletar/pletarka iz ličja                                ZRP Pomelaj, z.o.o.
21.  Čipkar / čipkarica                                   Gimnazija Jurija Vege – Čipkarska šola, Idrija
22.  Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika                     Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
23.  Zidar/zidarka, restavratorski sodelavec/sodelavka                   Tehniški šolski center Nova Gorica, Srednja lesarska in gradbena šola
24.  Tesar/tesarka, restavratorski sodelavec/sodelavka
25.  Kamnosek/kamnosekinja, restavratorski sodelavec/sodelavka               Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
26.  Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/sodelavka
27.  Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/sodelavka
28.  Pečar/pečarka, restavratorski sodelavec/sodelavka
29.  Mizar/mizarka, restavratorski sodelavec/sodelavka                   Srednja lesarska šola Škofja Loka, Tehniški šolski center Nova Gorica, Srednja lesarska in
                                               gradbena šola
30.  Zobozdravstveni asistent/asistentka                          Klinični center Ljubljana, SPS Stomatološka klinika
31.  Dispečer/dispečerka v centru vodenja elektroenergetskega sistema            Izobraževalni center energetskega sistema
32.  Stikalničar/stiskalničarka v elektroenergetiki                     Izobraževalni center energetskega sistema
33.  Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka              Srednja strokovna in poklicna šola Celje, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
34.  Krupje/ krupjejka                                   HIT d.d., Nova Gorica, Casino Portorož


                                                                                                67
Naziv programa priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po  Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se izvaja pri
sprejetih katalogih za:                                   izvajalcih, ki so vpisani v register na Ministrstvu za delo, družino in socialne
                                               zadeve (stanje na dan 15. 06. 2005)
35. Turistični animator/turistična animatorka                        Turistica – Visoka šola za turizem Portorož, Much, izobraževanje, d.o.o., Ljubljana, Doba,
                                               Evropsko poslovno izobraževalno središče, Maribor, Ljudska univerza Škofja Loka, Srednja šola
                                               za gostinstvo in turizem Ljubljana
36. Turistični informator/turistična informatorka                      Turistica – Visoka šola za turizem Portorož, Doba, Evropsko poslovno izobraževalno središče,
                                               Maribor, Ljudska univerza Škofja Loka
37. Voznik/voznica                                      Formula – Zavod za izobraževanje Maribor, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica
                                               Slovenije, B&B Strokovna šola za izobraževanje in usposabljanje v cestnem prometu Kranj,
                                               Srednja strokovna in poklicna šola Celje, INTER-ES Izobraževanje in svetovanje d.o.o, Kanal,
                                               Agencija za promet, razvoj in raziskave d.o.o. Ljubljana, Prah, izobraževalni center, avtošola in
                                               drugo izobraževanje d.o.o., Rogaška Slatina, Srednja tehniška šola Koper
38. Odgovorna oseba v cestnem prometu                            Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, B&B Strokovna šola za
                                               izobraževanje in usposabljanje v cestnem prometu Kranj, Srednja strokovna in poklicna šola Celje,
                                               INTER-ES Izobraževanje in svetovanje d.o.o, Kanal, Agencija za promet, razvoj in raziskave
                                               d.o.o. Ljubljana, Prah, izobraževalni center, avtošola in drugo izobraževanje d.o.o., Rogaška
                                               Slatina, Formula – Zavod za izobraževanje Maribor
39. Operater/operaterka CNC                                 Šolski center Celje, Poklicna in tehniška strojna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Šolski
                                               center Ljubljana, Srednja strojna in lesarska šola, Šolski center Ptuj, Poklicna in tehniška strojna
                                               šola, Srednja tehniška šola Koper, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota
40. Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani                         Tehniški šolski center Nova Gorica, Tehniški šolski center Kranj, Much, izobraževanje, d.o.o.,
                                               Doba, Evropsko poslovno izobraževalno središče, Maribor, Šolski center Celje, Gimnazija Franca
                                               Miklošiča Ljutomer, Srednja tehniška šola Koper
41. Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani                         Tehniški šolski center Nova Gorica, Tehniški šolski center Kranj, Much, izobraževanje, d.o.o.,
                                               Doba, Evropsko poslovno izobraževalno središče, Maribor, Šolski center Celje, Gimnazija Franca
                                               Miklošiča Ljutomer, Srednja tehniška šola Koper
42.  Delavec/delavka za preprosta konfekcijska dela                     Jutranjka d.d., Srednja strokovna in poklicna šola Celje, Srednja šola Domžale
43.  Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka                    Jutranjka d.d., Srednja strokovna in poklicna šola Celje, Srednja šola Domžale
44.  Dietni kuhar/kuharica                                 Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana
45.  Vodja cateringa                                    Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana
46.  Vizažist/vizažistka                                  Srednja zdravstvena šola Juge Polak, Srednja strokovna in poklicna šola Celje, Zavod za
                                               izobraževanje in razvoj AI Ljubljana
47. Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin        Svetovalno izobraževalni center Slovenske Konjice
48. Plamenski varilec/varilka in spajkalec/spajkalka                     Tehniški šolski center Nova Gorica, Inštitut za varilstvo, Ljubljana, Šolski center Ptuj, Poklicna in
                                               tehniška strojna šola, Šolski center Celje, Srednja šola Krško, Srednja tehniška šola Koper,
                                               Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska
                                               Sobota
49. Ročno obločni/obločna varilec/varilka                          Tehniški šolski center Nova Gorica, Inštitut za varilstvo, Ljubljana, Šolski center Ptuj, Poklicna in
                                               tehniška strojna šola, Šolski center Celje, Srednja šola Krško, Srednja tehniška šola Koper,
                                               Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska
                                               Sobota
50. TIG varilec/varilka                                   Tehniški šolski center Nova Gorica, Inštitut za varilstvo, Ljubljana, Šolski center Ptuj, Poklicna in
                                               tehniška strojna šola, Šolski center Celje, Srednja šola Krško, Srednja tehniška šola Koper ,
                                               Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska
                                               Sobota
                                                                                                68
Naziv programa priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po           Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se izvaja pri
sprejetih katalogih za:                                            izvajalcih, ki so vpisani v register na Ministrstvu za delo, družino in socialne
                                                        zadeve (stanje na dan 15. 06. 2005)
51. MIG/MAG varilec/varilka                                          Inštitut za varilstvo, Ljubljana, Srednja šola Krško, Srednja tehniška šola Koper, Tehniški šolski
                                                        center Nova Gorica, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
52. Skrbnik/skrbnica informacijske in komunikacijske opreme
53. Skrbnik/skrbnica procesnih naprav – mehatronik/mehatroničarka                       ICA, Izobraževalni center za avtomatizacijo Slovenske Konjice, Srednja šola Krško, Tehniški
                                                        šolski center Nova Gorica
54.  Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja                                Šolski center Celje
55.  Izvajalec/izvajalka betonskih del                                    Šolski center Celje
56.  Izvajalec/izvajalka nizkih gradenj                                    Šolski center Celje
57.  Hišnik/hišnica                                              Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
58.  Operater/operaterka multimedijskih naprav                                Tehniški šolski center Nova Gorica
59.  Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
60.  Varnostnik/varnostnica
61.  Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
62.  Maniker/manikerka                                            BIS d.o.o. Kranj, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Srednja strokovna
                                                        in poklicna šola Celje
63.  Podkovski kovač/podkovska kovačica
64.  Delovni inštruktor/delovna inštruktorica
65.  Varnostni tehnik/varnostna tehtnica
66.  Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme                           Tehniški šolski center Nova Gorica
67.  Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme                                Tehniški šolski center Nova Gorica
68.  Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze           Tehniški šolski center Nova Gorica
69.  Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja                Tehniški šolski center Nova Gorica
70.  Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
71.  Refleksoterapevt/reflkeksoterapevtka                                   Belosana d.o.o., Ljubljana
72.  Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja
73.  Vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier
74.  Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji
75.  Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
76.  Upravljalec/upravljalka v loginstiki farmacevtske industrije
77.  Varnostni manager/varnostna managerka
78.  Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki
79.  Manipulant/manipulantka odpadkov
80.  Manipulant/manipulantka z nevarnimi odpadki
81.  Vodja projektne naloge
82.  Vodja projekta
83.  Modni stilist/modna stilistka
Predvideno število mest za programe priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

SKUPAJ predvideno število mest                                         3.500                                                                                                          69
70

								
To top