Verslag MCD workshop met o.a. Marius Rietdijk by mrietdijk

VIEWS: 29 PAGES: 1

									  IN ONTWIKKELING

  VERSLAG
                                    to value’, van Paul Kloosterboer oefenen we met
                                    zijn ‘archetypische failure scenario’s’ tijdens het
  ■ Karin Derksen                          ontwerpen van interventies voor strategisch leren.
                                    Marius Rietdijk start zijn workshop ‘behavioral


  MCD:                                analysis for improving work performance’ met
                                    de hond van Pavlov. Hij maakt duidelijk dat we
                                    in organisaties voor minstens 80% investeren
                                    in het geven van een stimulus, dus voorafgaand
  De identiteit van management                    aan het gedrag. We investeren slechts 20%
  consultants                            in het belonen of straffen van gedrag, dus na
                                    het gedrag. Terwijl ons gedrag voor minimaal
  Volle zon, picknicktafels op de binnenplaats            80% wordt gestuurd door de consequenties
  van de VU en een lekkere lunch zorgen               die het heeft. Willen we effectiever zijn dan
  direct voor geanimeerde gesprekken.                moeten we dus meer investeren in ‘belonen’.
                                    In de onderzoekspaper sessies staan de rollen
  Een mooiere start kan de MCD zich niet
                                    van consultants centraal. De consultant als:
  wensen. Thema dit jaar: de identiteit van             veranderaar, moraal ridder, HRM professional,
  management consultants. De diversiteit aan             lerende professional, kennis innovator en
  presentaties, workshops en keynote speeches            betekenis maker. Ook de meervoudige identiteit
  weerspiegelt de diversiteit aan werkwijzen             van consultants is onderwerp van gesprek.Eén
  van management consultants.                    kritische kanttekening. Hoe kan het dat sprekers
                                    over management consulting van zo’n hoog
        Michael Beer houdt een vlammend betoog over       niveau, zo weinig gebruik maken van kennis over
        het creëren van high impact organisaties en is     leren en over hoe ons brein werkt? Presentaties
        overtuigd van zijn antwoord op een vraag. In      met sheets vol met tekst, zelfs hele volzinnen,
        contrast tot Andrew Sturdy die bij de impact van    zijn geen uitzondering. Er lijkt wel een verbod op
        consultants veel vraagtekens zet. Bijvoorbeeld     het gebruiken van beeldmateriaal. Sprekend over
        waar worden claims over de hoge economische       de impact van management consultants, die we
        waarde van consultants op gebaseerd. Volgens      volgens Andrew Sturdy niet kunnen meten, ligt er
        hem kun je die impact bijna niet isoleren. Ook     in het presenteren van een verhaal nog een groot
        Hans Strikwerda vraagt zich af of management      verbeter potentiëel. In de workshops wordt de
        consultants in de toekomst nog bestaansrecht      inhoud wel beeldend en interactief gebracht en
        hebben. Hij voorziet dat er meer distantie nodig    dat is een heel welkome afwisseling.
        is tot heersende waarden, opvattingen en        Na een conferentie vraag ik me altijd af wat ik
        machten, gecombineerd met begrip voor wat        ‘wijzer’ ben geworden? Helaas is meestal het
        de maatschappij nodig heeft. Hij concludeert      antwoord: ‘weinig’. Dat geldt zeker niet voor de
        dat management consultants te conventioneel       MCD. Het programma was zo gevarieerd en
        denken. Dit sluit aan bij de eerste resultaten uit   van hoog niveau, dat ik het bijzonder leerzaam
        een twee jarig onderzoek van Joe O’Mahoney.       vond. Helaas moeten we waarschijnlijk nog een
        Daaruit blijkt dat klanten heel tevreden zijn over   decennium wachten voordat de MCD weer een
        de kwaliteit die consultants leveren, maar weinig    keer in Nederland wordt georganiseerd. ■
        tevreden zijn over hun creativiteit. Zijn workshop
        is heel verfrissend. Met de nodige humor en       Karin Derksen is eigenaar van KADE en
        beelden betrekt hij ons bij de interpretatie van zijn  promovendus aan de VU.
        onderzoeksgegevens. In de workshop ‘Expedition     www.kade-leren.nl, www.karinderksen.nl.116 TvOO september nr. 3 2011

								
To top