subiecte cls V 2011 by idfFj28L

VIEWS: 35 PAGES: 4

									        TEST DE VERIFICARE
   PENTRU ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A V-A

                                         24 IUNIE 2011

SUBIECTE :

A. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (90 de puncte)


   1. Realizează o compunere de 10-15 rânduri, sub forma unei descrieri, pornind de la
    următorul text:
    ,,S-a desfăcut din mugur, într-o dimineaţă caldă a începutului de primăvară. Cea
   dintâi rază de soare s-a împletit pe frunză , ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de
   fericirea unei astfel de atingeri.” (Emil Gârleanu, ,,Frunza”).
    Alege un titlu potrivit pentru compunerea ta.


                   (30 de puncte: 20 pentru conţinut şi 10 pentru redactare)
   2. Alcătuieşte familia de cuvinte a substantivului ,,frunză” (5 termeni)


                                           (10 puncte)
   3. Precizează ce părţi de vorbire şi de propoziţie sunt cuvintele subliniate din text: ,,a
    începutului”, ,, o”.
                                           (20 puncte)
   4. Alcătuieşte o propoziţie după schema:
    Atribut      Subiect     Predicat verbal   Complement     Atribut
    numeral      substantiv   verb         substantiv     substantiv
                                           (20 puncte)
   5. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti următoarele ortograme:
    va / v-a.
                                           (10 puncte)
B. MATEMATICĂ (90 de puncte)
   1.
       a. Calculaţi: 90 – 2 x (428 : 4 - 67).
       b. Aflaţi numărul natural a dacă: 6150  50 x 39  2 x 7 x a  9  3000 .


                                             (30 puncte)

   2. Tatăl are 50 de ani, iar fiul său este cu 3 ani mai mare decât fiica. În urmă cu 4 ani,
     vârsta tatălui era egală cu dublul sumei vârstelor copiilor săi.
       a. Ce vârstă au copiii în prezent ?
       b. În urmă cu câţi ani vârsta fiicei era jumătate din vârsta fiului ?


                                             (30 puncte)

   3. Avem trei numere naturale. Dacă îl împărţim pe primul la al doilea şi pe al doilea la al
     treilea, obţinem, de fiecare dată, câtul 2 şi restul 3. Aflaţi numerele dacă diferenţa dintre
     primul şi al treilea este 39.


                                             (30 puncte)
NOTĂ :

1.    Toate subiectele sunt obligatorii.
2.    Se acordă 10 puncte din oficiu pentru fiecare subiect.
3.    Nota finală este calculată ca medie aritmetică între notele acordate pe subiectele A şi B.
4.    Pentru ambele subiecte (A şi B), timpul de lucru este de 1 oră şi 30 de minute.
       TEST DE VERIFICARE
  PENTRU ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A V-A
                  24 IUNIE 2011


        BAREM DE NOTARE, LIMBA ROMÂNĂ
1. *Se acordă 20 puncte pentru conţinut, după cum urmează:
- respectarea cerinţei de a alcătui un text descriptiv………... ...5 p
- titlu adecvat, în acord cu conţinutul……………………........ 5 p
- expresivitatea compunerii…………………………………….5 p
- unitatea compoziţiei şi coerenţa textului………………….......5 p


  *Se acordă 10 puncte pentru redactare, după cum urmează:
- stil şi vocabular adecvate tipului de text…………………...5 p
- respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie……….5 p


2. Se acordă câte 2 p pentru fiecare termen ales corect.


3. Se acordă câte 5 p pentru fiecare parte de propoziţie şi câte 5 p pentru
  fiecare parte de vorbire corect identificate.


4. Se acordă câte 2 p pentru fiecare parte de propoziţie şi câte 2 p pentru
  fiecare parte de vorbire corect integrate în schemă.


5. Se acordă câte 5 p pentru fiecare enunţ corect care conţine ortogramele
  indicate.
                              Se acordă 10 p din oficiu
               BAREM DE NOTARE, MATEMATICĂ
Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta maxim corespunzător.
                                  Se acordă 10 p din oficiu

  1.  a) 428 : 4 = 107 …………………………………………………………………….………….…..……………… 3p
      107 – 67 = 40 …………………………………………………………………………….…….……….………… 3p
      2 x 40 = 80 …………………………………………………………………………………..…………………… 3p
      90- 80 = 10 ……………………………………………………………………………………….…….………… 3p

    b) 6150 – 3000 = 3150 …………………………………………………………….……….……….…………         3p
    3150 : 50 = 63 ………………………………….…………………………………………………..….……………          3p
    63 -39 = 24 ……………………………………….………………………………………………….…..……………           3p
    24 : 2 = 12 ………………………………………….………………………………………………….…..….………          3p
    12 + 9 = 21 ……………………………………………………………………………..…………….……...………          3p
    a = 21 : 7 = 3 ………………………………………………………………………………..……………..….……         3p  2.  a) În urmă cu patru ani:
    fiica
               +3      ( 50 – 4 ) : 2 = 23 ani ……………………………………...15p
    fiul
    (23 – 3 ) : 2 = 10

    În prezent: fiica: 14 ani
          fiul: 17 ani ……………………………………………………………………………………………5p


    b) fiica
                  3 ani     ………………………………………………….…….….5p
     fiul
    Fiica avea 3 ani, fiul 6 ani.
    14 -3 = 11 ani …………………………………………………………………………………………………………..5p
  3.  al treilea număr
                      +3
    al doilea număr
                            +3 +3 +3
    primul număr                         ……….…………….20p

                          39
    (39 – 9) : 3 = 10 (al treilea număr) …………………………………………………………………………5p
    2 x 10 + 3 = 23 (al doilea număr)
    39 + 10 = 49 (primul număr) ……………………………………………………………………………………5p

								
To top