öğrenme psikolojisi 2 ders slayt (PowerPoint) by Gurkanokur

VIEWS: 1,191 PAGES: 18

									ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2012
    TEMEL KAVRAMLAR
        1
ÖĞRENME NEDİR? NE DEĞİLDİR?
• Öğrenme: Yaşantı sonucu kazanılan nispeten kalıcı izleri olanlar
 davranış değişikliğidir
• Öğrenme olması için davranış değişikliğinin kalıcı olması gerekir.
 İlaç alındığında, sarhoşken vb yapılan davranışlar öğrenme
 değildir.
• Öğrenmede davranışa dönüşebilme potansiyeli olmalı
• Öğrenip öğrenmediğini davranış ortaya çıkarma ile anlıyoruz.
• Psikolojide öğrenme çok önemlidir.
Öğrenme olabilmesi için
•  Çevre + Kalıtım + Zaman faktörleri
•  yaşantı yolu ile olacak,
•  kalıcı olacak,
•  davranış değişikliği olacak.
•  İyi davranışların yanında kötü davranışları da öğreniyoruz
REFLEKS, İÇGÜDÜ
•  Edinilmiş davranış: Öğrenme sonucu ortaya çıkanlar
•  Doğuştan getirilen davranış:
•  REFLEKS:Ani ve irade dışı tepkiler
•  İÇGÜDÜ:Türe özgü, bir türün bütün bireylerinde gözüken davranış örüntüleri
•  Arıların bal yapması
•  İpek böceğinin kozası
ÖĞRENMENİN BİYOLOJİK TEMELİ
• Sinir sistemi: Organizmanın çevresiyle ve alt sistemler
 arasındaki etkileşimini sağlayan bütünleştirici sistem
• Nöron: Sinir hücresi
• İnsan 10 milyar nöronla doğar Nöronlar büyür ve aralarındaki bağ
 çoğalır.
• Nöronlar ölünce yenilenmez
• Öğrenme; beyinde birtakım kimyasal, elektriksel değişiklikler ve
 sinir sisteminde yeni sinaptik bağlar kurulması
Sinir sistemi
•  1-Merkezi sinir sistemi
•  2-Çevresel sinir sistemi
•  a-Somatik sinir sistemi
•  b-Otonom sinir sistemi
www.themegallery.com
BEYİN
• Balıklarda beyin çıkarıldığında yaşar
• Kurbağalarda çıkarıldığında yaşar ve yavrular, hareket eder ama
 yolunu bulamaz, yeni şeyler öğrenemez
• Güvercinlerde beyincik çıkartıldığında ölmez, verdiğinizde yer,
 müdahale edildiğinde hareket eder
• Köpeğin beyni çıkartıldığında ölmez ama sahibini ve düşmanını
 tanıyamaz
• İnsan ölür
Company Name  www.themegallery.com
CEREBRAL CORTEKS
• Beyin kabuğu, zarı
• İnsan davranışlarını kontrol eder, algılama, öğrenme, hatırlama, düşünme,
 heyecan, bilinçlilik ve kişilik bütünlüğü vb fonksiyonları ifade eder.
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

 ÖĞRENEN İLE İLGİLİ FAKTÖRLER


 ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER


 ÖĞRENME MALZEMESİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
1.ÖĞRENENLE İLGİLİ FAKTÖRLER
       Olgunlaşma   Eski
              Yaşantılar
                        Transfer
 Türe Özgü Hazıroluş
                                  Genel
                               Uyarılmışlık Hali
                      Ket Vurma      ve Kaygı
               Öncelik
       Güdü
               Sonralık


                          İstemli
         Dikkat         İstemsiz


                     Bölünmüş
2.ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ
FAKTÖRLER
Konunun Yapısı  Zaman  Geribildirim  Etkinlik
3.ÖĞRENME MALZEMESİ İLE İLGİLİ
FAKTÖRLER


   Algısal                Kavramsal
           Anlamsal Çağrışım         Telaffuz Edilebilirlik
 Ayırtedilebilirlik            Gruplandırma

								
To top