EREDU ATOMIKOA MECANICA CUANTICA 1 Batx by Hbf8zy

VIEWS: 73 PAGES: 46

									 EREDU ATOMIKOAK.
MEKANIKA KUANTIKOA
    ATOMOAREN OINARRIZKO
       OSAGAIAK
  DALTONEN AREDU ATOMIKOAN MATERIA, ATOMO ZATIEZINEZ OSATUTA ZEGOEN.

  XIX MENDEAREN BUKAERAKO AMPEREK ETA FARADAYEK MATERIAREN ETA KARGA ELEKTRIKOEN
  ERLAZIO SAKONA IRADOKI ZUTEN, GARAI HAUETAN ERE BECQUERELEK ERRADIOAKTIBITATE
  NATURALA AZTERTU ZUEN, ETA HIRU PARTIKULA MOTA AURKITU ZITUEN (ALFA, BETA, GAMMA
  IZPIAK) ETA HORRELA PARTIKULAK EZ ZIRELA ZATIEZINAK OHARTU ZEN.

  THOMSON-EN SAIAKUNTZA : DESKARGA HODI BATEAN, PRESIO BAXUAN DAGOEN GAS BAT
  SARTZEN DUGU, KATODOAREN AURREAN DAGOEN HODIAREN HORMAK LUMINESZENTZIA BAT
  ERAKUTSI ZUEN. HONEN JATORRIA KATODOTIK ATERATZEN ZIREN PARTIKULA SORTA BAT ZEN.
  IZPI KATODIKO IZENA EZARRI ZITZAION.
ELEKTROIA
    IZPI KATODIKO HAUEK KATODOTIK
    IRTETEN DIRA .
    IZPI HAUEK LERRO ZUZENEAN ATERATZEN
    DIRA
ELEKTROIA
    ENERGIA ZINETIKO ALTUKO PARTIKULAK
    DIRA.
    NEGATIBOKI KARGATUTAKO PARTIKULAK
    DIRA
               ELEKTROIA
  NAHIZ ETA KATODOEN METALAK ETA
  BARRUKO GASAK ALDATU, IZPI KATODIKOAK
  BERDINAK DIRELA EGIAZTATU ZEN, KASU
  GUZTIETAN , PARTIKULEN Q/m ERALAZIOA
  BERDINA ZEN.


  Q/m ERLAZIO HAU DETERMINATU NAHIAN,
  MILLIKANEK OLIO TANTAREN SAIAKUNTZA
  EGIN ZUEN: OLIO TANTAK NEGATIBOKI
  KARGATZEN DITUGU, X IZPIEN BIDEZ, GERO
  PLAKEN ARTEKO POTENTZIAL DIFERENTZIA
  ALDATZEN DUGU, OLIO TANTA OREKAN
  GELDIRIK GERATZEN DEN ARTE. UNE
  HONETAN INDAR ELEKTRIKOA,
  GRABITAZIONALA ETA MARRUSKADURA
  (BISKOSITATEA) OREKAN DAUDE.
  TANTAREN MASA ETA XAFLEN ARTEKO
  VOLTAIA EZAGUTZEN BADIRA, TANTAK
  DUEN KARGA EZAGUTUKO DA.


  ONDORIOAK : IZPI PARTIKULAK, MASA ETA
  KARGA NEGATIBOA DUTEN ELEKTROIAK
  DIRA.

  ELEKTROIAREN MASA = 9,109534 10 -31 Kg
  ELEKTROIAREN KARGA = -1,6021898 10-19 C
THOMSONEN EREDU ATOMIKOA
        PUDINEN TEORIA:

        ATOMOA ORAINDIK EZEZAGUNEKO KARGA
        POSITIBODUN MASA BATEAN TXERTATUTA
        DAUDEN KARGA NEGATIBOZ (ELEKTROIAK)
        OSATUTA DAGO.        ATOMOA NEUTROA DENEZ, ELEKTROIEN
        KARGA NEGATIBO TOTALA MASA
        POSITIBOAREN BERDINA DA.        IOAK OSATZEKO ELEKTROIAK HARTU ETA
        KENTZEN DIRA.
PROTOIA
    GOLDSTEINEK DESKARGA HODI BATEN
    KATODOA ZULATUZ, IZPI KATODIKOEK
    SORTZEN ZUTEN LUMINESZENTZIAZ GAIN,
    HODIAREN BESTALDEAN BESTE
    LUMINESZENTZIA AGERZTEN ZELA IKUSI
    ZUEN. ZEINEK SORTZEN DU ARGI BERRI
    HAU?.

    IZPI HAUEK ZUZEN BIDAIATZEN ZUTEN,
    ENERGIA ZINETIKO HANDIKO PARTIKULAK
    ZIREN, (EREMU ELEKTRIKO BARRUAN
    PLAKAREN ALDE NEGATIBORA ALDENTZEN
    ZIREN) PARTIKULA POSITIBOAK ZIREN.
    KANAL IZPIAK DIRA.
PROTOIA
  •  IZPI KATODIKOEK HODIAREN GASAREKIN
    TALKA EGITERAKOAN, ELEKTROIAREN BAT
    KENDU EGITEN DIOTE. GERATZEN DEN
    HONDAR POSITIBO HAU IZANGO DA
    KATODOAREN ZULOTIK PASAKO DEN IZPIA.    KARGAREN ETA MASAREN ARTEKO
    ERLAZIOA (Q/m) ORAIN EZ DA
    KONSTANTEA, GASAREN ARABERA
    ALDATZEN JOANGO DA

    GUZTI HONEKIN, BESTE PARTIKULA
    AZPIATOMIKOA IRADOKI ZEN:
    ELEKTROIAREN KARGA BERDINA , BAINA
    KONTRAKO ZEINUAREKIN ETA ELEKTROIA
    BAINO 1840 ALDIZ MASA HANDIAGOA
    ZUENA. PROTOIAK ZIREN

    PROTOIAREN MASA= 1,67266649 10-27 Kg
    PROTOIAREN KARGA= 1,602189 10-19C
      RUTHERFORDEN SAIAKUNTZA

  URREZKO XAFLA BAT
  BONBARDEATZEN DA ALFA (+)
  PARTIKULEKIN. IKUSTEKO ZER
  GERTATZEN ZEN BERE INGURUAN
  PANTALLA FLUORESZENTE BAT
  JARTZEN DA.

  IKUSTEN DA: IA GEHIENAK
  DESBIDERATU GABE PASATZEN DIRA,
  BATZUK DESBIDERATZEN DIRA ETA
  GUTXI BATZUK ERREBOTATZEN DUTE.

  SAIAKUNTZAN GERTATUTAKOA,
  PAPER BOLATXO BATI METALEZKO
  SARE BATETARA BOTATZERAKOAN
  GERTATUKO LITZAIOKENA DA.
      RUTHERFORDEN SAIAKUNTZA
  IA ALFA IZPI GEHIENAK
  DESBIDERATU GABE PASATZEN DIRA

  METALEZKO SAREAN BEZALA IA
  ATOMOAREN ESPAZIO GUZTIA
  HUTSA DA.

  GUTXI BATZUK DESBIDERATZEN
  DIRA, BERA BEZELAKO KARGA
  POSITIBOA DUTEN ZEREDOZEREN
  GERTU PASATZEAGATIK

  GUTXI BATUZK ERREBOTATZEN DUTE,
  HAUEK KARGA POSITIBOKO
  INGURUNE HAUEN KONTRA JOTZEN
  DUTELAKO
  RUTHERFORDEN EREDU ATOMIKOA
  ATOMOAREN EREDU
  PLANETARIOA

  ELEKTROI NEGATIBOAK OSO
  TXIKIA DEN NUKLEO
  POSITIBO BATEN INGURUAN
  BIRATZEN DUTE

  ORBITAN EGOTEKO INDAR
  ELEKTROESTATIKOEK
  EMATEN DIOTE ELEKTROIARI
  BEHAR DUEN INDAR
  ZENTRIPETUA.

  EREDU HONEN ARABERA
  NUKLEOAK 1CM NEURTUKO
  BALU, ELEKTROIAK 1KM-TARA
  EGONEN ZIREN.
          EREDUAREN AKATSAK

  NOLA ZEGOEN OSATUA NUKLEOA?.
  ZERGATIK EZ DA LEHERTZEN KARGA
  POSITIBOEN ALDERAPEN
  INDARRENGATIK?

  ATOMOA EZEGONKORRA SUERTATZEN
  DA.FISIKA KLASIKOAK ZIOENEZ
  KARGA BAT NUKLEOREN INGURUAN
  BIRATZERAKOAN (BIBRATZEN ARI
  DEN KARGA BAT BEZALA) ENERGIA
  ASKATU BEHARKO ZUEN ETA
  ONDORIOZ NUKLEOAREN GAINERA
  ERORI BEHARRA ZEUKAN.

  ESPEKTROA JARRAIA IZAN BEHAR
  ZUEN.
    NEUTROIA, ISOTOPOAK, ZENBAKI
     ATOMIKOA ETA MASIKOA
  NEUTROIA: RUTHERFORD-EK BEHATU ZUENEZ, ATOMOA OSATZEN ZUTEN ELEKTROIEK ETA
  PROTOIEN MASEN BATURA, ATOMOAREN MASA ATOMIKOA BAINO TXIKIAGOA ZEN ( BI ALDIZ ),
  HORREGATIK ATOMOAN BESTE PARTIKULA BAT ZEGOELA POSTULATU ZUEN: PARTIKULA HONEK
  EZ DU KARGARIK, MASA GUTXIGORABEHERA PROTOIARENA IZAN BEHAR ZUEN ETA PARTIKULA
  HORI NUKLEOAN ZEGOEN. NEUTROIA ZEN. CHADWICK FISIKARIAK AURKITU ZUEN NEUTROIA
  IZENEKO PARTIKULA. BERE MASA 1,674954 10-27 Kg DA ETA KARGA O DU.

  ZENBAKI ATOMIKOA (Z) : BERE ATOMOEN KARGA NUKLEAR POSITIBOA ADIERAZTEN DU, HAU DA,
  NUKLEOAN DAGOEN PROTOI KOPURUA. ATOMO NEUTRO BATEAN BAT EGITEN DU DAGOEN
  ELEKTROI KOPURUAREKIN.

  ZENBAKI MASIKOA (A) : NUKLEOA OSATZEN DUTEN PROTOI ETA NEUTROIEN KOPURUEN BATURA.

  ISOTOPOAK : ZENBAKI MASIKO DESBERDINA ETA ZENBAKI MASIKOA BERDINA DUTEN ESPEZIE
  KIMIKOAK. ELEMENTU BERDINAK, HAU DA PROTOI KOPURU BERDINA BAINA NEUTROI KOPURU
  DESBERDINA DUTEN ELEMENTUAK.

  MASA ISOTOPIKOA : ELEMENTU BATEN ISOTOPO BAKOITZAK DUEN MASA

  MASA ATOMIKOA: ELEMENTU HORI OSATZEN DUTEN ISOTOPOEN MASA ISOTOPIKOEN
  BATAZBESTEKOA DA, BERE UGARITASUN ISOTOPIKOA KONTUTAN HARTUTA.
      PARADOJA ESPERIMENTALAK

  BAZIREN HIRU FENOMENO FISIKA TRADIZIONALAK AZALDU EZIN
  ZITUENAK:  Espektro lerroak  Gorputz beltzen erradiazioa. Katastrofe ultramorea  Efektu fotoelektrikoa
  UHIN ELEKTROMAGNETIKOAK

  UHIN ELEKTROMAGNETIKOAK SORTZEA
  ERREZA DA, KARGA BAT BIBRATZEN
  HASTEAREKIN NAHIKOA DA.

  UHINEK EZAUGARRI BATZUK DITUZTE,
  BESTEAK BESTE: ANPLITUDEA, UHIN
  LUZERA ETA MAIZTASUNA.
  UHINEK ENERGIA TRANSMITITZEN DUTE,
  BAINA PARTIKULAK TRANSLADATU GABE.
  ESPEKTRO ELEKTROMAGNETIKOAK
  EZAGUTZEN DIREN UHIN GUZTIAK
  ERAKUSTEN DITU. MAIZTASUNA EDO UHIN
  LUZERAREN ARABERA SAILKATZEN DIRA
            ESPEKTRO LERROAK

  GORPUTZ BEROEK BEROA IGORTZEN DUTE
  ERRADIAZIO GISA ETA MODU JARRAI
  BATEAN.

  BONBILLA BATETIK DATORREN ARGIA
  KUARTZOKO PRISMA BATETIK PASA
  ARAZTEN BADUGU, KOLORE GUZTIAK
  AGERTZEN DEN ESPEKTRO JARRAIA
  LORTUKO DUGU.


  AITZITIK, HODI BATEAN GAS BAT SARTZEN
  BADUGU PRESIO BAXUETAN ETA DESKARGA
  BAT SORTZEN BADUGU, ERRADIAZIO
  (KOLORE) FREKUENTZIA BATZUK BAINO EZ
  DIRA AGERTUKO. HAU IGORPEN ESPEKTROA
  DA.


  ORAIN, ARGI ZURIAREN AURREAN GAS
  HOTZA DUEN HODIA JARTZEN BADUGU,
  ESPEKTRO JARRAIAN LERRO BELTZ BATZUK
  AGERTZEN DIRA. ZURGAPEN ESPEKTROA DA.
      ESPEKTRO LERRO DESBERDINAK

  GAS BATEN ZURGAPEN ETA IGORPEN
  ESPEKTROAK OSAGARRIAK DIRA.

  GAS BAKOITZAK BERE LERROAK DITU, BESTE
  GASEK DITUZTEN GUZTIZ DESBERDINAK.

  HORREGATIK ESPEKTROEN LERROEN BIDEZ
  EDOZEIN ELEMENTU IDENTIFIKA DAITEKE.

  HORRELA IDENTIFIKATU ZEN EGUZKIAN
  HAIN UGARIA DEN HELIOA.
         BALMER-EN SERIEA
  GARBI ZEGOEN ESPEKTRO
  LERROAK ATOMAREN BARRUKO
  ZERBAIT AZALTZEN DUTELA,
  BAINA ZER?.

  HIDROGENO GASAREN (ATOMO
  SINPLEENA) ESPEKTROAK
  ERABILI ZIREN, ETA
  ESPEKTROAREN ALDE
  IKUSKORRAN LAU LERRO
  AURKITU ZIREN (ANGTROM-EK
  NEURTUA).

  BALMER-EK NUMEROLOGIA
  HUTSEZ, ZENBAKI OSOAK ETA
  RYDBERG-EN KTEA ERABILIZ
  HIDROGENIAREN LAU LERRO
  IKUSKORRAK ETA
  ULTRAMOREAN ZEUDEN BESTE
  BATZUEN MAIZTASUN
  ZEHATZAK LORTZEN ZITUEN
  EKUAZIOA BAT AURKITU ZUEN.
              BESTE SERIEAK

  GEROAGO ERRADIAZIOAREN ESPEKTRO
  GUZTIA AZTERTZERAKOAN,
  EZIKUSKORREAN ERE BESTE LERRO BATZUK
  DETEKTATU ZIREN, LERRO (SERIE) BATZUK
  ULTRAMOREAN, BESTE BATZUK
  INFRAGORRIAN….. SERIE GUZTIEK ONDOKO
  EKUAZIOA BETETZEN ZUTEN.
  BAINA FENOMENOA ORAINDIK
  AZALTZEKE ZEGOEN
         GORPUTZ BELTZEN ERRADIAZIOA


  GORPUTZ SOLIDO BEROEK
  ERRADIAZIOA (UHINAK) IGORTZEN
  DUTE. KARGA BIBRAKORRAK BEZALA
  JOKATZEN DUTE ATOMOAK.

  Tª ALDATZERAKOAN IKUSTEN DUGUN
  ERRADIAZIO KOLOREA ERE ALDATZEN
  DA.( BURDINARI GERTATZEN ZAION
  BEZALA LABE GARIETAN)

  ERRADIAZIO HAU UHINEN
  GAINEZARMENA DA. HAU ESPEKTROA
  DA.

  IKUSTEN DUGUN KOLOREA
  ERRADIAZIO POTENTZIA
  HANDIENARENA DA.
GORPUTZ BELTZA


      GORPUTZEK ERRADIAZIOA IGORTZEN
      ETA ZURGATZEN DUTE.

      IGORLE ONA ZURGATZAILE ONA DA
      ETA ALDERANTZIZ.
GORPUTZ BELTZA


      GORPUTZ BELTZA MUGA DA

      GORPUTZ HAUEK KANPOKO ENERGIA
      GUZTIA ZURGATZEN DUTE ETA
      BARNEKO GUZTIA IGORTZEN DUTE.
GORPUTZ BELTZA

      BARRUKO ATOMOEK, KARGA
      BIBRAKORRAK (OSZILADOREAK)
      BEZALA JOKATZEN DUTE ETA
      UHINAK IGORTZEN DITUZTE ETA
      ALDI BEREAN ALDAMENEKO
      ATOMOEN UHINAK HARTU.

      OREKA TERMIKOAN, ASKATUTAKO
      ETA ZURGATUTAKO ENERGIAK
      BERDINTZEN DIRA.

      OREKAN ZULOTIK ATERATZEN DEN
      ERRADIAZIOA AZTERTZEN DA.
GORPUTZ BELTZEN ERRADIAZIOA

         ESPEKTROA JARRAIA DA.

         ESPEKTROAK TENPERATURAREKIKO
         MENPEKOTASUNA AGERTZEN DUTE,
         BAINA EZ GORPUTZEN
         IZAERAREKIKO.
         TENPERATURA BAKOITZARAKO BETI
         MAXIMO BAT AGERI DA.

         TENPERATURA HANDITZERAKOAN
         UHIN LUZERA BAKOITZAK
         IGORRITAKO ENERGIA HANDITZEN
         DA ETA ALDI BEREAN KURBAREN
         MAXIMOA UHIN LUZERA
         TXIKIAGOTARA DESPLAZATZEN.
GORPUTZ BELTZEN ERRADIAZIOA
   katastrofe ultramorea
         GORPUTZAK BENETAN
         IRRADIATURIKO ENERGIA ETA
         TEORIAREN ARABERA IGORRI
         BEHAR ZUENA EZ DATOZ BAT.

         HAU EKIDITZEKO PLANCK-EK
         ATOMOEK IGORTZEN EDO
         ZURGATZEN DUTEN ENERGIA
         (UHIN BEZALA) PAKETE EDO
         KUANTU MODURA IZATEN DELA
         ESATEN DU

         KUANTU BAKOITZAREN
         ENERGIA MAIZTASUNA ETA
         PLANCK-EN KTE-REKIN ZUZENKI
         PROPORTZIONALA DA.
         E=hf
            LABURPENA
  ATOMOAK KARGA BIBRAKORRAK BEZALA ERRADIAZIOA
  IGORTZEN DUTE (UHIN ELEKTROMAGENETIKOAK).  MATERIA ETA ERRADIAZIOEN ARTEKO ENERGIA
  TRUKAKETA ENERGIA PAKETEETAN EDO KUANTOETAN
  EGITEN DA (E=hf)


  ENERGIA EZ JARRAIA DA. KUANTIZATUA DAGO. EZ DIRA
  BALIO GUZTIAK EXISTITZEN. h-ren balioa oso txikia da,
  horregatik mundu kuantikoa gorputz oso txikietan nabarmentzen
  da. Adibidea termometro klasikoa eta termometro kuantikoa.
  Beste magnitute batzuk ere kuantifikatuak daude: dirua…
        EFEKTU FOTOELEKTRIKO
  1899-AN LEONARD-EK ONDOKO
  SAIAKUNTZA EGIN ONDOREN ZERA
  IKUSI ZUEN, ARGI MONOKROMATIKO
  BATZUK ELEKTROIAK ASKATZEN
  ZITUZTELA

  HAU ARGIAREN MAIZTASUNAK
  METAL BAKOITZAREN MAIZTASUN
  ATARIA GAINDITZEN DENEAN
  GERTATZEN DA.

  f HANDITZERAKOAN ELEKTROIEN
  ENERGIA ZINETIKOA HANDITZEN DA.

  ERRADIAZIOAREN I
  HANDITZERAKOAN ASKATUTAKO
  ELEKTROIEN ENERGIA EZ DA
  HANDITZEN, BAINO BAI BERE
  KOPURUA.

  MAIZTASUN EGOKIAN ELEKTROIEN
  ASKAPENA BATPATEKOA DA, EZ DAGO
  ATZERAPENIK.
         EFEKTU FOTOELEKTRIKOA
  GUZTI HAU ZAILA DA AZALTZEA
  FISIKA TRADIZIONALA ERABILIZ,
  HEMEN ENERGIA MAIZTASUNA ETA
  ANPLITUDEAREN
  (INTENTSITATEAREN) MENPE
  BAITAGO

  EINSTEINEK PROPOSATU ZUEN ARGIA
  PARTIKULA MULTZO EDO FOTOI
  BEZALA KONTSIDERATU DAITEKELA.
  E=hf

  FOTOI BATEK ELEKTROI BAT JOTZEN
  DUENEAN, HONEK ERAKARPENETIK
  IHES EGITEKO ERABILTZEN DU ZATI
  BAT ETA BESTEA ELEKTROIAREN
  ENERGIA ZINETIKOA BIHURTZEN DA .
  EZ=hf-W

  INTENTSITATEA HANDITZERAKOAN
  HANDITZEN DA ATERATAKO
  ELEKTROI KOPURUA BAINA EZ BERE
  ABIADURA

  MAIZTASUNA HANDITZERAKOAN
  ELEKTROIEN ABIADURA HANDITZEN
  DA
          EFEKTU FOTOELEKTRIKOA
  DEMAGUN MEKANISMO BAT DUGULA, ETA
  PILOTA BATEK JOTZEN DUENEAN TXANPON
  BAT IRTETEN DELA . HIRU PILOTA MOTA
  DITUGU (MAIZTASUNAK): PIN-PON; TENIS;
  BILLAR PILOTAK.
  PIN-PONEKO PILOTAK EZ DU MEKANISMOA
  MARTXAN JARTZEN, NAHIZ ETA PILOTA
  ASKO BOTA (INTENTSITATEA), BAINA
  BESTEEK NAHIKO ENERGIA DUTENEZ, BAI.
  ZENBAT ETA PILOTA GEHIAGO BOTA,
  ORDUAN ETA TXANPON GEHIAGO
  ATERATZEN DIRA. HORI BAI, HANDIENAK
  TXANPONAK URRUTIAGO BIDALIKO DITU

  ARGIA EFEKTU HONETAN PARTIKULA
  BEZALA JOKATZEN DU. BERAZ ARGIAK
  BATZUTAN UHINA BEZALA JOKA DEZAKE
  (INTERFERENTZIAK) ETA BESTETAN
  PARTIKULA BEZALA (EFEKETU
  FOTOELEKTRIKOA)
         BOHR-EN EREDU ATOMIKOA


  1912-AN ATOMOAREN EZEGONKORTASUNA EKIDITZEKO ORBITA
  EGONKOR BEREZI BATZUK EGON DAITEZKELA PENTSATZEN DU.
  PLANCK-EN ERLAZIO KUANTIKOAREKIN (E=hf) ZER IKUSIA
  EDUKIKO DUTELAKOAN DAGO.

  BESTADETIK 1913-AN BALMER-EN FORMULAREKIN TOPATZEN DA.
  FORMULA HAU 1913-AN POSTULATU ZUEN EREDU ATOMIKOAN
  AGERTZEN DEN BEZALA ULERTU ZUEN.

  1912-AN NICHOLSON-EN LANA EZAGUTZEN DU. HONEK
  HIDROGENO ATOMO BATEN MOMENTU ANGELUARRAK
  KALKULATU ZITUEN ETA HAU KUANTIZATUTA ZEGOELA IKUSI
  ZUEN. L=mvR=n(h/2). HONEN ARABERA ELEKTROIAREN
  MOMENTU ANGELUARRAK KANTITATE MUGATU BATZUK
  BAKARRIK HARTZEN DITU.
       BOHR-EN EREDU ATOMIKOA
           1.postulatua
  ATOMOA NUKLEOA ETA ELEKTROIEZ
  OSATUA DAGO.

  ELEKTROIAK (KARGA NEGATIBOA)
  NUKLEOAREN (KARGA POSITIBOA)
  INGURUAN DABILTZA ORBITA
  ZIRKULARRAK DESKRIBATUZ.

  HIGIDURA ZIRKULAR HONETARAKO
  BEHAR DEN INDAR ZENTRIPETUA
  KARGEN ARTEKO ERAKARPEN
  ELEKTROESTATIKOA DA.
               BOHR-EN EREDU ATOMIKOA
                   2.postulatua  ELEKTROIA BAIMENDUTAKO ORBITA
  EGONKOR BATZUETAN DABIL BIRATZEN
  ENERGIA HARTU EDO ASKATU GABE.

  ORBITAK BAIMENDATUAK IZATEKO BERTAN
  DAGOEN ELEKTROIAREN MOMENTU
  ANGELUARRA h/2Π-REN MULTIPLO OSOA
  IZAN BEHAR DU..
  L= mvR = nh/2Π

  ELEKTROIAREN ENERGIA ETA ORBITA
  KUANTIZATUAK DAUDE, BERAZ POSIBLE
  DUGU EZAGUTZEA BERE
  POSIZIOA(ERRADIOA) ETA ABIADURA.
  R=n2R0 ETA E= -E0 /n2.
  KANPOKO ORBITAK BERAIEN ARTEAN GERO
  ETA GERTUAGOA DAUDE .

  ORBITAK IZENDATZEKO n ZENBAKI
  KUANTIKO NAGUSIA ERABILTZEN DA.
  n:1,2,3…

  ELEKTROIAK n TXIKIKO ORBITAK BETETZEN
  HASTEN DIRA
      BOHR-EN EREDU ATOMIKOA
         3.postulatua
  ELEKTROI BAT ORBITA EGONKOR
  BATETIK ENERGIA HANDIAGOKO
  BESTE ORBITA BATETARA PASATZEKO
  (KITZIKATU) ENERGIA ZURGATU
  BEHAR DU FOTOI MODUAN, ERA
  BEREAN ENERGIA HANDIKO ORBITA
  BATETIK TXIKIAGOKO BESTE
  BATETARA PASATZERAKOAN ENERGIA
  ASKATZEN DUTE FOTOI MODUAN.

  FOTOI HAUEK DIRA GERO
  ESPEKTROETAN AGERTZEN DIREN
  LERROAK. ESPEKTROEN LERROEK
  ELEKTROIAREN ORBITEN ARTEKO
  SALTO KUANTIKOA ADIERAZTEN
  DUTE.
          EZAUGARRIAK
  ELEKTROIA BIRAKA DABILEN
  BITARTEAN GORPUTZ BATEN IZAERA
  DU. PARTIKULA BEZALA PORTATZEN
  DA, ETA FISIKA KLASIKOAREN
  LEGEAK BETETZEN DITU. HORREGATIK
  POSIBLE DA EDOZEIN MOMENTUAN
  ZEIN DEN BERE POSIZIOA ETA
  ABIADURA JAKITEA.

  BERRIZ SALTO KUANTIKOA EMATEN
  ARI DENEAN, EZ DAKIGU NON
  DAGOEN ELEKTROIA, DAKIGUNA
  HASIERAN NON ZEGOEN, NON
  BUKATZEN DUEN ETA FOTOI BAT
  IGORTZEN EDO HARTZEN DUELA DA.

  EREDU HAU ESKAILERAREN EREDUA
  BEZALA ERE EZAGUTU DEZAKEGU.
     Bohr-en ereduaren akatsak
1.- ESPEKTROAREN LERRO BATZUK BAT IZAN
   BEHARREAN, BIKOIZTU EGITEN ZIRELA IKUSI ZEN.
   HONEK ENERGIA MAILA BAKOITZEAN AZPIMAILAK

  AURKI DAITEZKEELA PENTSA ARAZI ZUEN.

2.- ZEEMAN EFEKTUA.
   ZEEMAN-EK BEHATU ZUEN ESPEKTROAREN LERROAK
   LERRO GEHIAGOTAN BANATZEN ZIRELA, ATOMOAK
   EREMU MAGNETIKO OSO INDARTSU BATEN
   ERAGINPEAN JARTZEN ZENEAN.
   HAU, EREMU MAGNETIKOAREKIKO ORBITEK
   ORIENTAZIO ESPAZIAL DESBERDINAK EDUKI
   DITZAKETELAKO SUPOSATUZ AZALTZEN DA.
   HORRELA ENERGIA DESBERDINAK ONARTZEN DIRA

3.- EZIN IZAN ZUEN DEMOSTRATU ORBITA
   EGONKORRETAN BIRATZEN ARI ZEN ELEKTROIAK
   ZERGATIK EZ ZUEN ENERGIA GALTZEN EDO
   IRABAZTEN.

4.- EREDUA BAKARRIK HIDROGENO ATOMOARENTZAKO
   BALIO ZUEN (ELEKTROI BATEKO ATOMOA)
      Uhin-korpuskulu bitasuna
      (De Broglieren hipotesia)
  EINSTEIN-EK ARGIAK UHIN IZAERA EZ
  EZIK, PORTAERA KORPUSKULARRA ERE
  AURKEZTU EGITEN DUELA PROPOSATZEN
  DU. DE BROGLIEK ANTZEKO MODUAN
  ELEKTROIEK EZAGUTU OHI DIREN
  IZAERA KORPUSKULARRA EZ EZIK, UHIN
  PORTAERA ERE AURKEZ DEZAKETELA
  PROPOSATZEN DU.

  GARAPEN MATEMATIKO SINPLE BATEN
  BIDEZ, m MASA ETA v ABIADURA DITUEN
  EDOZEIN PARTIKULA UHIN BATEKIN
  ASOZIATUTA KONTSIDERATU BEHAR DA,
  ZEINAREN UHIN LUZERA λ=h/mv. .
  ADIERAZPEN HAU EDOZEIN GORPUTZEI
  APLIKA DAITEKE, BAINA MASA HANDI
  BATI DAGOKION UHIN LUZERA OSO
  TXIKIA ETA DETEKTAEZINA GERTATZEN
  DA.
      Uhin-korpuskulu bitasuna
      (De Broglieren hipotesia)
  UHIN HAUEK MATERI UHINAK DIRA

  UHIN MATERIA HAUEK SAREXKA KRISTALINO
  BAT ZEHARKATZEAN ELEKTROIEK ERAKUSTEN
  ZUTEN DIFRAKZIOAN BEHATUAK IZAN
  ZIREN, BAITA ELEKTROI SORTA BATEK NIKEL-
  KRISTAL GAINAZAL BAT ERASOTZEAN
  AURKEZTEN ZUTEN INTERFERENTZIAN ERE.

  GAUR EGUN ELEKTROIAREN BITASUN HAU
  OSO ONDO IKUSTEN DA ZIRRIKITU
  BIKOITZAREN INTERFERENTZIAN.

  IKASLEAREN IZAERA IRAKASLE-
  GURASOENTZAT.

  GAUR EGUN, EZ DAKIGU ELEKTROIA ZER DEN,
  PARTIKULA EDO UHINA, DAKIGUNA ZERA DA:
  BATZUTAN PARTIKULA BEZALA ETA
  BESTETAN UHINA BEZALA JOKA DEZEKELA.
    Ziurgabetasun-printzipioa
  Heisenberg-en printzipioa.Orbitala
  ELEKTROIAREN BITASUN HONETATIK
  ATERATZEN DUGUN ONDORIA :
  EZINEZKOA DA, ALDI BEREAN ETA
  ZEHAZTASUN OSOZ, HIGITZEN ARI
  DEN PARTIKULA BATEN ABIADURA
  (MOMENTU LINEALA) ETA POSIZIOA
  EZAGUTU.

  BAINA EZINTASUN HAU EZ DATZA
  NEURKETARAKO ERABILTZEN
  DITUGUN APARAGAILUEN
  ZORROZTASUNEAN ETA ERABILTZEN
  DUGUN NEURKETA PROZEDURAN,
  MATERIAREN IZAERA KUANTIKOAN
  BAIZIK.

  GAU-TXORIAREN ADIBIDEA.

  BILLAR KUANTIKOAREN ADIBIDEA.

  http://www.unex.es/~fan/cuantica/mc%2
  010/Web/curso/curscuant.html
    Ziurgabetasun-printzipioa
  Heisenberg-en printzipioa.Orbitala
  ORBITALA. ORAIN EZIN DUGU ALDI
  BEREAN ELKTROIAREN POSIZIOA ETA
  ABIADURA EZAGUTU, BERAZ EZ DUGU
  EZAGUTZEN BERE IBILIBIDEA, NON
  DAGOEN ETA NON EGONGO DEN.
  ORBITA KONTZEPTUA DESAGERTZEN
  DA (IBILBIDE EZAGUNA). ORAIN
  ORBITALA DEFINITU BEHARRA DAGO:
  NUKLEOAREN INGURUKO
  ESPAZIOAREN ESKALDEA DA, NON
  ENERGIA JAKINIKO ELEKTROI BAT
  AURKITZEKO PROBABILITATEA
  HANDIA DAGOEN.
     GAUR EGUNGO EREDUA
  ELEKTROIA BATZUTAN PARTIKULA BEZALA ETA BESTE BATZUTAN UHINA BEZALA
  AGERTZEN DA.

  ORAIN EZIN DUGU ALDI BEREAN ELEKTROIAREN POSIZIOA ETA ABIADURA EZAGUTU,
  BERAZ ORBITAZ HITZEGITEA EZ DU ZENTZU HANDIRIK, HORREGATIK ORBITALA
  DEFINITZEN DA.

  ZENBAKI KUANTIKOEK, ZENBAT ORBITA DAUDEN ETA ORBITAL BAKOITZEAN ZENBAT
  ELEKTROI SARTUKO DIREN ESANGO DIGUTE.

  ORBITALA UR ILUNEZ BETETAKO ISTILA BEZALA KONTSIDERA DEZAKEGU, ETA BERTAN
  ARRAIN BAT (ELEKTROIA) BOTATZEN DUGU. ARRAINA, UR ZIKINETAN DISOLBATZEN DELA
  KONTSIDERA DEZAKEGU, DIREKZIO GUZTIETAN MUGITZEN DA BAINA EZ DA IKUSTEN.
  BAZTARREAN DAGOEN ARRANTZALEAK BERE MUGIMENDUAK SORTZEN DITUEK OLAXKAK
  BAINO EZ DITU IKUSTEN: ALTUERAK ETA OLAXKEN DIREKZIOEK ARRAINAREN UZTEZKO
  IBILBIDEAREN INFORMAZIOA EMATEN DIOTE. ISTIL GUZTIA BETETZEN DU ETA BERTAN
  ARRAINA ARRAPATZEKO PROBABILITATEA MAXIMOA DA. ARRAPATZEN DUENEAN, ARRAIN
  NORMALA (PARTIKULA) BIHURTZEN DA ETA BERRIRO URETAN SARTZERAKOAN BERTAN
  DISOLBATZEN DA ETA BERRIRO ISTIL GUZTIA BETETZEN DU.
       Zenbaki kuantikoak
      Zenbaki kuantiko nagusia
  ZENBAKI KUANTIKO NAGUSIA, (n).
  ZENBAKI HONEKIN ENERGIA MAILA
  NAGUSIKO ORBITALAK IZENDATZEN
  DITUGU.
  BERE BALIOAK n:1,2,3,4…
  ORBITALEN TAMAINA ERE EMATEN
  DIGUTE, ZENBAT ETA HANDIAGOA
  IZAN n-REN BALIOA ORDUAN ETA
  HANDIAGOA IZANGO DA
  ELEKTROIAREN NUKLEARORAINOKO
  BATEZBESTEKO DISTANTZIA.
  LEHEN MAILA DA ENERGIA TXIKIENA
  DUENA.
       Zenbaki kuantikoak
      Zenbaki kuantiko orbitala
  ZENBAKI KUANTIKO ORBITALA EDO
  SEKUNDARIOA (l). ZENBAKI HONEKIN
  ENERGIA MAILA NAGUSI
  BAKOITZEAN ZENBAT ENERGIA
  AZPIMAILA DAUDEN JAKIN
  DEZAKEGU.
  BERE BALIOAK: l: 0,1,2,…..(n-1)
  ORBITALAREN ITXURA ERE EMATEN
  DU
      Zenbaki kuantikoak
    Zenbaki kuantiko magnetikoa
  ZENBAKI KUANTIKO MAGNETIKOA (m)
  ZENBAKI HONEK ENERGIA
  AZPIMAILA BAKOITZEAN ZENBAT
  ORBITAL DEGENERATUAK DAUDEN
  AZALTZEN DIGU.
  BERE BALIOAK m: -1…….+1
  ORBITALEN ORIENTZAIOA ZEIN DEN
  ERE ESATEN DIGU.
         Zenbaki kuantikoak
            spina
  SPINA (ms)
  ZENBAKI KUANTIKO HONEK ORBITAL
  BAKOITZEAN BI ELEKTROI KOKATZEN
  DITUGULA ESATEN DIGU.
  BI BALIO DITU +1/2 ETA -1/2.
  ELEKTROIAK BERE BAITAN EGITEN
  DUEN BIRAKETAREKIN
  ERLAZIONATURIK DAGO, HORREK BI
  ORIENTAZIO POSIBLE DITUEN BI
  EREMU MAGNETIKO SORTZEN DITU
  (BI IMAN).
     Zenbaki kuantikoak
 n, l, m hiru zenbaki kuantiko hauek elektroia
 zein energia mailan, zein azpimailan eta
 nolako orientazioan, hau da zein orbitaletan
 dagoen esaten digu.
 Berriz n,l,m, eta spinak, lau zenbaki kuantiko
 hauek orbita konkretu horretan sartzen den
 elektroiaren informazioa, hau da sartzen den
 aurrenekoa edo bigarrena den.
   EGITURA ELEKTRONIKOA
  ELEKTROIAK ORBITALETAN SARTZERAKO
  ORDUAN, HIRU ARAU BETE ARAZI BEHAR
  DITUGU:

  ENERGIARENA: ELEKTROIAK SARTZERAKOAN
  ENERGIA TXIKIKO ORBITALETATIK HASIKO
  GARA. ORBITALEN ENERGIA ORDENA
  EZAGUTZEKO, LAGUNGARRIA DA MOELLER-EN
  DIAGRAMA.

  PAULI-REN ESKLUSIO PRINTZIPIOA: ATOMO
  BATEAN EZ DIRA EXISTITZEN BI ELEKTROI LAU
  ZENBAKI KUANTIKO BERDINEKIK. ONDORIOA:
  ORBITAL BAKOITZEAN GEHIENEZ BI ELEKTROI
  SARTZEN DIRA.

  HUND-EN ARAUA EDO ORBITAL DEGENERATUEN
  ARAUA: ORBITAL DEGENARATUAK BETETZERAKO
  ORDUAN, ORBITAL BAT BI ELEKTROIEKIN BETE
  BAINO LEHENAGO BESTEAK GUTXIENEZ
  ERDIBETEAK EGON BEHAR DIRA.

								
To top