Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Ann-Marie Lundstr�m by Hs49uGw

VIEWS: 27 PAGES: 7

									                       Mats Nilsson, Rektor
                       0480/452340
     Kalmar kommun            070/6470407
     Barn och ungdomsförvaltningen    mats.nilsson@kalmar.se

                       Datum
                       2005-11-22
Genomförandeplan för utvecklingsområdet SKOLA
2006.
Bakgrund:
Situationen är fortfarande sådan att kraftfulla åtgärder behöver sättas in för att hejda
en utveckling som är oroande och har varit starkt accelererande när det gäller barn- och
ungdomars bruk av alkohol och droger. För alltför många brister det även när det gäller
den sociala kompetensen och grundläggande värden. I flera fall är ungdomarna drabbade
av ”frånvarande föräldrar.” Denna text användes 2005 och är tyvärr fortfarande aktuell.

Vad vi ska göra?
För området SKOLA, kommer vi under våren 2006 att fortsätta utbildningen av nya
ledare inom områdena Stegvis, Steg för Steg, föräldrastödsmaterialet Örebro
Preventionsprogram, samt Social Emotionell Träning, SET. Vidare ska vi utbilda ledare i
programmen Komet för föräldrar och Motiverande samtal för elevhälsan. Glädjande är att
förskolans personal nu fått utbildning i Föräldrakraft. Bekymmersamt är att det inte
finns något fungerande material för gymnasieskolan.

När vi ska göra det?
Den 25 november 2005 utbildas fyra handledare i sista delen (åk9) av Örebro
Preventions-program, föräldrastödsprogrammet. En uppföljningsdag planeras tidigt våren
2006 för de som genomgått utbildningen för åk 7 och 8. Certifiering av två utbildare sker
den
2-3 februari i Stockholm. Besked kommer senare om vad som krävs i form av tidigare
utbildning. En ny utbildning genomförs sedan i egen regi för ytterligare 14 handledare i
ÖPP (åk7-9). Under 2006 erbjuds 30-40 personer utbildning i (SET) Social Emotionell
Träning med tre kurstillfällen under våren och tre under hösten. Dessutom planeras en
uppföljnings - dag hösten 2006 för de som redan gått utbildningen.
Vi planerar två kurser i Steg för Steg under våren 2006. En ny kurs avseende del 1 för
16-20 deltagare och en fortsättning, del 2 för 20 deltagare som tidigare genomfört del 1.
Postadress       Gatuadress       Telefon           Telefax
Lindsdalsskolan
Slätmossevägen 2    Slätmossevägen 2    0480-452330         0480-452344

393 65 KALMAR     393 65 Kalmar     E-postadr: mats.nilsson@.kalmar.se
                        2005-11-22                 2
Vi avser att erbjuda en utbildning i KOMET för ytterligare 8 personal. Kursen erbjudes
fyra skolor. Vi har i hittills utbildat 49 personal i Motiverande Samtal och avser inte att
erbjuda ny utbildning i dagsläget. I preventionsprogrammet Föräldrakraft har vi utbildat
62 förskollärare och rektorer. Tanken är att låta dessa implementera programmet på sina
enheter och utvärdera erfarenheterna därifrån. Därefter planerar vi ny utbildning.
Hur vi ska göra? Hur ser den röda tråden ut?
Strategien ser ut så här: Förskolan, (1-5 år) arbetar med föräldrarna genom att använda
preventionsprogrammet Föräldrakraft. Vi ska också prova Stegvis vid någon förskola.
Grundskolan arbetar med eleverna från förskoleklass till och med årskurs 5 genom att
använda programmet SET. Inför tonårstiden arbetar skolorna med föräldrar och elever i
årskurs 6 och 7 genom att använda familjeprogrammet Steg för Steg. Därefter arbetar
skolorna med Örebro preventionsprogram (ÖPP) för föräldrar i årskurs 7 - 9. Som
komplement använder vi KOMET som stöd och hjälp för föräldrar till trotsiga barn i
åldern 3-9 år. Elevhälsan använder MI, Motiverande Samtal i arbetet med eleverna.Dessa är utbildare i vår kommun:
Stattin/Koutakis föräldrastödsprogram, ÖPP:
Anna-Karin Holmqvist, fältsekreterare Socialförvaltningen       åk 7
Terese Carlsson,   fältsekreterare Socialförvaltningen             åk 7
Elisabeth E-Karlsson, kurator Bergaviksskolan             åk  7
Kjerstin Brandt,    kurator Funkaboskolan              åk  7-8
Pierre Thörnquist   idrottslärare Lindsdalsskolan          åk  7-8
Ann Magnusson     elevassistent, NOVA               åk  8
Magnus Sandberg    kurator, Barkestorpsskolan           åk  8
Sofia Bladh skolsköterska, Ljungbyholm          åk 8

Steg för Steg Del I  och II:
2003/2004
Elisabeth E-Karlsson  kurator  Bergaviksskolan
Malin Öhlin       lärare   Bergaviksskolan
Eva Olin        lärare   Bergaviksskolan
Jenny Schelin      lärare   Falkenbergsskolan
Karin Nilsson      lärare   NOVA-skolan       endast steg I
Tina Tell        kurator  NOVA-skolan       endast steg I
I augusti 2004
Mats Nilsson,      rektor   Lindsdalsskolan
                        2005-11-22                3
Under hösten 2004 och våren 2005
Lena Gardell,     kurator    Falkenbergsskolan
Gunilla Alm,      skolsköt.   Lindsdalsskolan
Annelie Österberg,   kurator    Lindsdalskolan
Katharina Ågren,    lärare    Lindsdalsskolan
Karin Lindholm,    lärare    Lindsdalsskolan    endast steg I
Eva Quist,       lärare    Lindsdalsskolan    endast steg I
Li Labory,       lärare    Lindsdalsskolan    endast steg I
Anneli Viksten-Olsson, lärare    Lindsdalsskolan    endast steg I
Madeleine Nordström, lärare     Lindsdalskolan     endast steg I
Ing-Marie Jonnergård lärare     Lindsdalsskolan
Anna Karin Widigs   lärare    Lindsdalsskolan
Rita Ek        lärare    Lindsdalsskolan
Christer Florå     lärare    Sjöängsskolan
Gertie Feltendahl   lärare    Sjöängsskolan
Lillemor Sandberg,   lärare    Sjöängsskolan
Jeanette Drevfors   lärare    Bergaviksskolan
Nina Glasberg     lärare    Bergaviksskolan
Lena Thoor       lärare    Bergaviksskolan
Peter Johansson    fritidsped.  Bergaviksskolan
Helene Madsen     lärare    Bergaviksskolan
Daniel Sylén      lärare    Bergaviksskolan
Roger Pajkin      lärare    Bergaviksskolan    endast steg I
Eva Örn        fritidsped.  Bergaviksskolan    endast steg I
Britt-Marie Sörensson fritidsped   Rocknebyskolan
Helena Jonsson            Rocknebyskolan
Annika Persson     lärare    Falkenbergsskolan
Tommy Berggren     lärare    Falkenbergsskolan
SET:
Under hösten och våren 2004-2005.
 14 ledare och 14 lärare från tre olika skolnätverk med skolorna
Vasaskolan (F-9), Bergavik(F-6), Rockneby(F-6) samt Västra Funkabo(F-6)
och Lindsdal(F-9), Sjöängen(F-9), Trekanten (F-6), Åbyskolan (F-6), Barkestorp (7-9),
Tingbydal (F-6), Djurängskolan (F-6).

Sonja Sandahl,     Bergaviksskolan     Karin Almroth,     Trekantenskolan
Jessica Ekman,     Bergaviksskolan     Lars Rudelius,     Rocknebyskolan
Måns Fredriksson,   Bergaviksskolan     Jimmi Rosén,      Rocknebyskolan
                      2005-11-22              4


Magnus Karlsson,    Bergaviksskolan   Annelie Sandäng,   Sjöängsskolan
Margaretha Forsberg,  Bergaviksskolan   Emma Löfgren-H,   Sjöängsskolan
Anna Östensson,     Bergaviksskolan   Nathalie Wilmert,  Sjöängsskolan
Markus Nilsson,     Bergaviksskolan   Jeanette Fejde,   Sjöängsskolan
Elisabeth E-Karlsson,  Bergaviksskolan   Ylva Malmsten,    Åbyskolan
Bobo Olsson,      Bergaviksskolan   Magnus Sandberg,   Barkestorp
Pia Meurling,      V.Funkaboskolan   Kerstin Knudsen,   Tingbydal
Pia Ihse,        V.Funkoboskolan   Annelie Olsson,   Tingbydal
Kjerstin Brandt,    V.Funkaboskolan   Annelie Österberg,  Lindsdal
Anders Kamstad,     Vasaskolan
Pia Andersson,     Vasaskolan

Föräldrakraft
Motiverande samtal
Elisabeth
Edberg-Karlsson,    Bergavik,      kurator
Lena Gardell,     Falkenbergsskolan,  kurator.
Lotta Jacobsson,    Barkestorpsskolan,  skolsköterska.
Annchristin Triberius, Bergaviksskolan,   skolsköterska.
Tina Tell,       Novaskolan,     kurator
Ingegerd Setterby,   Lars kaggskolan,   kurator
Daniel Boström,    socialförvaltning,  fältsekr
Maria Simonsson,    Lars Kaggskolan,   skolkurator
Terese Karlsson,    socialförvaltning,  fältsekr
Gunilla Carrington,  socialförvaltning,  ANS
Birgitta Öberg,    socialförvaltning,  fältsekr
Eva-Pia Andersson,   Vasaskolan,     skolkurator
Eva Hedkvist,     socialförvaltning,  NVE
Bodil Johansson,    socialförvaltning,  NVE
Sven Thorell,     socialförvaltning,  NVE
Hans Flemmemo,     socialförvaltning,  NVE
Bibbi Ekström,     Vasaskolan,     skolsköterska
Monica Fridh,     socialförvaltning,  ANS
Sofia Blad, Södermöre kommundel,      skolsköterska
Magnus Sandberg,    Barkestorpskolan,  kurator
Liz Erlandsson,    Jenny Nyströmsskolan, kurator
Pernilla Håkansson,  socialförvaltning , Ungbo
                       2005-11-22                 5


Jan Hals,       socialförvaltning ,  Ungbo
Daisy Lindström,   socialförvaltning ,  Ungbo
Caroline Järkestig,  socialförvaltning ,  Ungbo
Anette Lockman,    socialförvaltning,   Aquarellen
Majken Fohlin,    socialförvaltning,   Aquarellen
Åse Ahrenius,     lärare         Bergaviksskolan
Mia Blixte,      lärare         Bergaviksskolan
Andreas Persson,   lärare         Bergaviksskolan
Nina Glasberg,    lärare         Bergaviksskolan
Ulrika Nilsfors,   lärare         Bergaviksskolan
Bobo Olson,      lärare         Bergaviksskolan
Carola Petersson,   lärare         Bergaviksskolan
Lena Thor,      lärare         Bergaviksskolan
Henrik Schultz,    socialförvaltning,   Gula villan,
Katarina Göterfelt,  socialförvaltning,   famj. central
Jeanette Olsson,   socialförvaltning,   Gula villan
Evelyn Johansson,   skolsköterska     Sjöängsskolan
Charlotta Holmerin,  skolsköterska     Barkestorpskolan
Malin Friman,     lärare         Lindsdalsskolan
Cecilia Wallenor,   lärare         Lindsdalsskolan
Eva Quist,      lärare         Lindsdalsskolan
Katarina Ågren,    lärare         Lindsdalsskolan
Kjell Lindberg    samordnare             Kalmar kommun

Komet
Gruppledare:
Annchristine Triberius Bergaviksskolan
Netan Drevfors-HolmerBergaviksskolan
Marie Fors       Oxhagsskolan
Suzan Carlesson    OxhagsskolanDetta ska implementeras: Vad, vem och när?
Rektor Mats Nilsson med hjälp av rektor Nettie Börjesson, kommunsamordnaren Kjell
Lindberg samt närpolischefen Owe Martinsson arbetar med och ansvarar för att
informera rektorer, personal och föräldrar, på i första hand intresserade skolor, om
Kalmar mot Droger, de preventionsprogram som är utvärderade samt om Handboken ”Ett
förändrat samhälle – En förändrad skola.” Målet är att alla nätverk arbetar förebyggande
i ett 1-16 års-perspektiv. Varje näteverk skall därför utforma en handlingsplan för det
drogförebyggande värdegrundsarbetet. Vidare ska praktiska insatser göras för att
begränsa tillgängligheten till alkohol och narkotika för ungdomar. I allt detta arbete är
föräldrarna den i särklass viktigaste målgruppen.
                        2005-11-22                 6


Ansvarig:   Britt-Mari Idensjö,       förvaltningschef Kalmar kommun
Kontaktperson: Mats Nilsson,          rektor Lindsdalsskolan
Så här ser genomförandet av verksamheten/utbildningen ut:
Föräldrakraft: 2006        Målgrupp  1 – 5 år   FÖRÄLDRAR/BARN
Förskolan är ett prioriterat område för att befästa värdegrundsarbetet. Under 2006
genomförs föräldrakraft på flertalet förskolor. Därefter utvärderas detta.
Kostnad för material:                        10 000 kr

Steg för Steg del 1: 2006     Målgrupp  11-13 år   FÖRÄLDRAR/ELEVER
Under våren 16-20 nya ledare och lärare.
Kostnad för utbildning och material:                 25 000 kr

Steg för Steg del 2: 2006     Målgrupp  11-13 år   FÖRÄLDRAR/ELEVER
Under våren 20 ledare och lärare.
Kostnad för utbildning och material:                 25 000 kr

SET:          2006    Målgrupp  6 – 16 år  ELEVER
Vi utbildar 40 nya ledare i första hand på de skolor som inte anmält sig för den första
omgången. Därefter kompletteras med de skolor som endast har 1-2 ledare utbildade.
Kommer sammanlagt att beröra sexton skolor och cirka 1000 elever.
Kostnad för utbildning och material:                 125 000 kr
En uppföljningsdag för de först utbildade genomförs under våren 2006.
Kostnad för utbildning och material:                 15 000 kr

Örebro Preventionsprogram: 2005/2006 Målgrupp 13-16 år FÖRÄLDRAR
De fem som utbildas i Stockholm i november 2005 ska utbilda klassföreståndare på
kommunens skolor med högstadium under våren 2006. Detta kommer att beröra alla
högstadieskolor och eleverna i årskurs 7-9.
Kostnad för resor och material:                  15 000 kr

KOMET:         2006      Målgrupp: FÖRÄLDRAR M BARN 3-9 år
Vi utbildar 8 gruppledare under våren 2006. Utbildningen sker i Lund.
Kostnad för kurs, resor och material:                 80 000kr

      Kurser,material, resor mm                295 000 kr
      Övrigt material                     25 000 kr
                                ______________
                                 320 000 kr
Uppföljning:
Britt-Mari Idensjö,  förvaltningschef.
                            2005-11-22             7


Mats Nilsson,         rektor och kontaktperson.
Tidsaxel:
Utbildning av personal    Skolor med nyutbildad  Utbildning av personal
vid skolor som inte startat  personal startar sin  vid skolor som inte startat
evidensbaserad verksam-    evidensbaserade     evidensbaserad verksamhet.
het. Fortsättning av     verksamhet. Skolor   Fortsättning av tidigare
tidigare påbörjade pro-    med utbildad personal  påbörjade program vid
gram vid skolor med      fortsätter sitt före-  skolor med utbildad
utbildad personal.      byggande arbete.     personal.
(Omgång nummer 1)
I________________I_______________I________________I_____________I
  2006               2007
Vår              Höst           Vår             Höst

								
To top