ROND DE POLDERTORENS: analiticum, deel I by Y2O7AT

VIEWS: 66 PAGES: 59

									BIBLIOGRAFIE ROND DE POLDERTORENS

1959, I, 1:

DE KEYSER R., De vierschaar van Dudzele, I, 1, 1959, p. 1-3.

GAETAN Broeder, Een belangrijk handschrift (beschrijving Greveninge, gezegd Klein Reigaarsvliet,
1860), I, 1, 1959, p. 3-7.

DE KEYSER R., Bij een eeuwfeest (heiligverklaring van Sint-Guthago - 800 jaar), I, 1, 1959, p. 8-13.

B.G., Hoe komt die grenspaal daar te staan? (grenspaal n 360), I, 1, 1959, p. 13.

TORENSLAND (gedicht), I, 1, 1959, p. 14.

Mededelingen

R.De K., Het in kaart brengen van een toponiem - een voorbeeld, I, 1, 1959, p. 15.

GAETAN Broeder, Geen namaak heemkunde (hofstede Maneschijn, Sint-Anna-ter-Muiden), I, 1, 1959,
p. 15-16.

DE KEYSER R., Drie molens - drie fraaie landschappen (Damme, Oostkerke en Hoeke), I, 1, 1959, p.
16-17.

Korte verslagen van vergaderingen: 28 januari 1959, 11 maart 1959.

1959, I, 2:

DE KEYSER R., Pauwels Lucx, opperhoofdman van Oostkerke, I, 2, 1959, p. 1-4.

OOSTKERKE, gedicht, als ic can., I, 2, 1959, p. 5.

DE KEYSER R., BALLEGEER J., De tienden te Lissewege, I, 2, 1959, p. 6-7.

BALLEGEER J., Topografie van Lissewege, I, 2, 1959, p. 7-12.

GAETAN broeder, Militaire maatregelen tussen Brugge en het Zwin, van 1831-39, I, 2, 1959, p. 13-18.

DE KEYSER R., Afbeeldingen van Sint-Guthago, I, 2, 1959, p. 18.

Mededelingen

D.K. R., Een leuke vergelijking (polderstreek), I, 2, 1959, p. 19.

Boeken toebehorende aan de Heemkundige Kring St. Guthago, I, 2, 1959, p. 19.

Onze kring nam een abonnement op de tijdschriften, I, 2, 1959, p. 19.

Lijst van de leden van de Kring op 24 juli 1959, I, 2, 1959, p. 19-20.

D.K. R., De bevolking binnen ons werkterrein, I, 2, 1959, p. 20.
Uit mededeling n2 van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heem., I, 2, 1959, p. 21.

In de Standaard van 26 juli 1959 lezen wij (vondst grafzerk van Jooris Rombaut te Lissewege door
J.Ballegeer), I, 2, 1959, p. 21.

Korte verslagen

1 april 1959: wandeling te Damme, R. Vanden Berghe, I, 2, 1959, p. 22-23.
1 mei 1959: vergadering te Westkapelle, I, 2, 1959, p. 23-24.
28 juni 1959: wandeling doorheen het Heem van St. Guthago, R. De Keyser, I, 2, 1959, p. 24.

1959, I, 3:

GAETAN broeder, Ter inleiding, I, 3, 1959, 2 p.

OPDEDRINCK J., Westkapelle, geschiedkundige schets, I, 3, 1959, p. 1-79.

1959, I, 4:

DE KEYSER R., De vroegste betrekkingen tussen het Noorden van Brugge en Zeeuw-Vlaanderen, I, 4,
1959, p. 1-7.

DE SMET J., De inboedel van de molenaar van Oostkerke, 1709, I, 4, 1959, p. 8-9.

BALLEGEER J., Topografie van Lissewege, I, 4, 1959, p. 10 e.v.

DE SMET J., De Duitse aftocht te Lissewege, oktober 1918, I, 4, 1959, p. 12-13.

DE KEYSER R., Twee legenden in de pagus Rodanensis, I, 4, 1959, p. 14-16.

DE KEYSER M., Een brokje folklore (rijmgebed), I, 4, 1959, p. 17-18.

DE KEYSER R., Bezittingen van de Sint-Baafsabdij van Gent in het Noorden van Brugge, I, 4, 1959, p.
16, 19-20.

Mededelingen

Bestuur, 1960., I, 4, 1959, p. 21.
Ledenlijst, I, 4, 1959, p. 21-22.
Onze eigen bibliotheek, I, 4, 1959, p. 22.
Over oude doodsantjes, I, 4, 1959, p. 22-23.
Publikaties, I, 4, 1959, 23-24.
Mededelingen n4 van het Westvlaams Verbond, I, 4, 1959, p. 24.
Een oproep, I, 4, 1959, p. 24.

Korte verslagen

6 september 1959: Knokke, broeder Gaetan, I, 4, 1959, p. 24-25.
27 september 1959: Lissewege, J. Ballegeer, I, 4, 1959, p. 25-26.
19 oktober 1959: Westkapelle, broeder Gaetan, I, 4, 1959, p. 26.
12 december 1959: Dudzele, historische kritiek, L. Danhieux, I, 4, 1959, p. 26-27.

1960, II, 1:
DE KEYSER R., Bij de aanvang van ons tweede jaar, II, 1, 1960, p. 1-3.

DE KEYSER R., Dorpskernen in ons noorden, II, 1, 1960, p. 3-8.

BALLEGEER J., Topografie van Lissewege, II, 1, 1960, p. 9-13.

GAETAN broeder, Hoe iemand zich "verkocht" onder Napoleon, II, 1, 1960, p. 14-17.

Mededelingen

Onze familiekring, II, 1, 1960, p. 17.
Onze Landdag, II, 1, 1960, p. 17.
DE KEYSER R., Stamboom van de familie de Keyser, II, 1, 1960, p. 18-21.
BALLEGEER J., Pachten en prijsiën in 't Noordvrije, II, 1, 1960, p. 22-24.
DE KEYSER R., Een wapenbroeder van sergant De Bruyne te Oostkerke, II, 1, 1960, p. 24-25.
GAETAN broeder, Nopens het gevecht aan de Hazegrassluis, 5 augustus 1831, II, 1, 1960, p. 25-26.

Korte verslagen
9 januari 1960: Knokke, II, 1, 1960, p. 27.
7 februari 1960: Oostkerke (R. De Keyser), II, 1, 1960, p. 27.
20 februari 1960: Knokke (L. Danhieux), II, 1, 1960, p. 28.

1960, II, 2:

DE SMET J., Knokke in de jaren zeventig (1870-1875), II, 2, 1960, p. 1-9.

DE KEYSER R., De "Municareda", een zijarm van het Zwin, II, 2, 1960, p. 10-13.

BALLEGEER J., Topografie van Lissewege, II, 2, 1960, p. 14-17.

DE KEYSER R., Stamboom van de familie de Keyser, II, 2, 1960, p. 18-20.

Mededelingen

Nopens het indijken van het Zwin in 1863, II, 2, 1960, p. 21.
DE KEYSER R., Twee belangrijke publikaties i.v.m. ons werkterrein (A. Verhulst, Historische
geografie van de Vlaamse kustvlakte tot omstreeks 1200; A. Verhulst, Middeleeuwse inpolderingen en
bedijkingen van het Zwin, II, 2, 1960, p. 21-23.
Ons eigen Museum voor Heemkunde en Geschiedenis, II, 2, 1960, p. 23.
Een huwelijkskontrakt uit 1783, II, 2, 1960, p. 23.

Korte verslagen

8 mei 1960: Sint-Anna-ter-Muiden (J.P.A. van Catz, Br. Gaëtan, R. De Keyser), II, 2, 1960, p. 24.
14/15 mei 1960: landdag in het slot van Male, II, 2, 1960, p. 25.
19 juni 1960: Oostkerke, II, 2, 1960, p. 25.

1960, II, 3: een Oostkerke-nummer.

DE KEYSER R., De eerste heren van Oostkerke in verband met de nieuwste historisch-geografische
gegevens, II, 3, 1960, p. 2-20.
DE KEYSER R., Het heden en de toekomst, II, 3, 1960, p. 21-23.

DE KEYSER R., Dijkwerkers, stichters van Damme, II, 3, 1960, p. 23-24, 26.

DE KEYSER R., Onze Lieve-Vrouw-van-Hulsterlo, II, 3, 1960, p. 25-26.

DE KEYSER R., Het kasteel van Oostkerke, II, 3, 1960, p. 27-29.

Mededelingen

In memoriam, II, 3, 1960, p. 30.
Museum en bibliotheek, II, 3, 1960, p. 30.
Van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, II, 3, 1960, p. 30-31.
Ons Heem, II, 3, 1960, p. 31.
Nog Oostkerke, II, 3, 1960, p. 31.

Korte verslagen

17 juli 1960: Lissewege, II, 3, 1960, p. 32.
3 september 1960: bestuursvergadering, II, 3, 1960, p. 32-33.
18 september 1960: Damme (Maerlant), II, 3, 1960, p. 33.
2 oktober 1960: Damme, II, 3, 1960, p. 33.
Bestuur, leden van de Kring, II, 3, 1960, p. 34-37.

1960, II, 4:

VAN COPPENOLLE M., Een kerstlegende uit ons polderland, II, 4, 1960, p. 1-5.

DE SMET J., Het Noordoosten van Brugge in de militaire operaties van 1914-1918, II, 4, 1960, p. 6-9.

DE SMET J., Over het ontstaan van de huidige rijksgrens tussen de zee en Middelburg, II, 4, 1960, p.
10-16.

L. T.A., Wat er uit oude kerkregisters te ruiken valt! Ten tijde van de beroemde pastoor van Lapscheure,
II, 4, 1960, p. 17-23.

DE SMET J., Op en rond het Zwin in de XIVde eeuw, II, 4, 1960, p. 24-29.

DE KEYSER R., Stamboom van de familie de Keyser, II, 4, 1960, p. 30-31.

BALLEGEER J., Juul Pintelon en z'n balpupe, II, 4, 1960, p. 32-34.

Mededelingen

Toponiemen (Sijsele-Moerkerke), II, 4, 1960, p. 34-35.
Twee volksliederen, II, 4, 1960, p. 35-36.
De bibliotheek van onze Kring, II, 4, 1960, p. 36-37, 39.
Ex libris Sint-Guthago Oostkerke, II, 4, 1960, p. 38.
Het poldermuseum, II, 4, 1960, p. 39-40.

1961, III, 1:

DE KEYSER R., Bij het ingaan van het derde jaar, III, 1961, p. 1-2.
GAETAN broeder, Duinschouwingen en gevaar voor overstromingen te Knokke rond 1680, III, 1961, p.
3-12.

DE KEYSER R., De heren van Oostkerke gedurende de XIIde eeuw, III, 1961, p. 13-25, 28.

VERMEERSCH A., Het indijken van de Spermaliepolder te Lapscheure in 1681, III, 1961, p. 26-28.

Mededelingen

In memoriam, III, 1961, p. 29.
L. T.A., Enkele aanmerking in betrek met ons afkooksel van Pastoor Heldewijs' register, verschenen in
Rond de Poldertorens 2e jaarg. p. 17, etc., III, 1961, p. 29-30.
Lapscheure aan de eer, III, 1961, p. 30.
Aanbevelingen bij opzoekingen in het Rijksarchief, III, 1961, p. 30-31.
VERMEERSCH A., Een heel voorname plechtigheid op de Spermaliehoeve te Lapscheure in 1431, III,
1961, p. 32-33.
GAETAN broeder, De juiste ligging van het eerste Hazegrasfort, III, 1961, p. 33-34.
DE KEYSER R., Strubbe's kapelletje te Oostkerke, III, 1961, p. 35.
Ons Heem, III, 1961, p. 35.
BALLEGEER J., Klein-Lissewege naar Groot-Brugge, III, 1961, p. 35-36.

Korte verslagen

12 november 1960: Brugge-Rijksarchief, III, 1961, p. 37.
17 december 1960: Westkapelle, III, 1961, p. 38.
26 februari 1961: Knokke, III, 1961, p. 38.

1961, III, 2:

DE SMET J., Knokke van 1876 tot 1913 (volgens het dagboek van Leopold De Vos), III, 1961, p. 40-
56.

DANHIEUX L., Kustwacht bij het Hazegras in 1465, III, 1961, p. 57-60.

DE SMET J., De inventaris van een herberg te Lapscheure, III, 1961, p. 61-65.

DE SMET J., De bevolkingscijfers van de gemeenten in onze Kring, III, 1961, p. 66-69.

DE SMET J., Twee pachtbrieven uit de XVIde eeuw voor de hofstede van de abdij van Zoetendale, III,
1961, p. 70-80.

Mededelingen

Episcopus Monasteriensis (L. Danhieux), III, 1961, p. 65.
De fanfare van Lissewege (L. Dendooven), III, 1961, p. 69.
In memoriam, III, 1961, p. 81.
DE KEYSER M., Enkele aantekeningen bij het dagboek van "Patje Vos", III, 1961, p. 81-82.
FILIP broeder, Herrie om het bouwen van een nieuw station te Knokke, III, 1961, p. 82-85.
FILIP broeder, Huldiging van burgemeester D'Hoore te Knokke, III, 1961, p. 85-86.
Een nieuw kring in Zeeuws-Vlaanderen, III, 1961, p. 86.

Korte verslagen
16 april 1961: Sluis, III, 1961, p. 87.

1961, III, 3:

GAETAN broeder, Het roemloze einde van het fort Sint-Pol te Knokke in november 1783, III, 1961, p.
89-101.

DE SMET J., Over de geestelijkheid van Lissewege in 1270, III, 1961, p. 102-108.

DE KEYSER R., Hoe onze buitendorpen bestuurd werden voor de Franse Revolutie, III, 1961, p. 109-
112.

J.D.S., Hoeke tegen de inlijving bij Oostkerke, III, 1961, p. 113-115.

VERMEERSCH A., De school van Mietje Wagemakers te Lapscheure, III, 1961, p. 116-117.

Mededelingen

Een luchtballon te Knokke, III, 1961, p. 117.
Afbraak van de Sultan, p. broeder Gaëtan, III, 1961, p. 117-118.
De Bruycker A., Nog een keizersnede te Oostkerke, III, 1961, p. 118.
R.D.K., Eendracht maakt macht (molen Oostkerke), III, 1961, p. 118.
R.D.K., De verbeteringswerken in Oostkerke-dorp, III, 1961, p. 118-119.
Ons Heem, III, 1961, p. 119.

Korte verslagen

1 mei 1961: Frans-Vlaanderen, III, 1961, p. 119-120.
11 juni 1961: Lapscheure, III, 1961, p. 120.

1961, III, 4:

DE SMET J., 1820-1840 in de St.-Guthagostreek (I. Hoeke), III, 1961, p. 122-133.

VERMEERSCH A., Het onderwijs te Lapscheure, III, 1961, p. 134-139.

DE KEYSER R., Vroegere olie- en watermolens ten Noorden van Brugge, III, 1961, p. 140-146.

LARBOUILLAT J., Parochie Koudekerke - Leengoed Heys, enkele oorkonden, III, 1961, p. 147-149.

Mededelingen

DE KEYSER R., In memoriam Meester Richard Schutyser, III, 1961, p. 149-150.
DE SMET J., De telegraafdienst Brugge-knokke, 1854-1859, III, 1961, p. 150-152.
De leggers bij de kaarten Popp, III, 1961, p. 152.
DE KEYSER R., Uit onze fotografische dienst (kaarten), III, 1961, p. 153.
Een stille werker maar zeer verdienstelijk medelid (Germain Vandepitte), III, 1961, p. 153.
GAETAN broeder, Vermoedens bevestigd (fort Sint-Pol), III, 1961, p. 154.
GAETAN broeder, Mokken van de Sultan, III, 1961, p. 154.
Duizend jaar Lissewege, III, 1961, p. 154.

Korte verslagen
31 augustus 1961: Knokke, III, 1961, p. 155.
1 oktober 1961: de Brugse haven, III, 1961, p. 155-156.
11 november 1961: bestuursvergadering, III, 1961, p. 156.

1962, IV, 1:

COORNAERT M., De drie dorpen van Heist, IV, 1962, p. 1-14.

DE SMET J., Hoeke van 1820 tot 1840, IV, 1962, p. 15-26.

COSYN V., Plechtige inhaling van Sebastiaan Nachtegaele, Knokke, 1872, IV, 1962, p. 27-30.

LARBOUILLAT J., Verkopen van en geschillen omtrent tienden te Koudekerke, IV, 1962, p. 31-32, 37.

DE SMET J., Duitse schapers te Zuienkerke, IV, 1962, p. 33-36.

Mededelingen

Zeg he ... doe eens mee!!! (Duitse schapers), IV, 1962, p. 36.
Wel en wee bij onze leden, IV, 1962, p. 37.
De bibliotheek, IV, 1962, p. 38.
Klokjes boven op de huizen te Oostkerke, IV, 1962, p. 38.
De vergadering van 16 december, IV, 1962, p. 38.
Heemkunde en landschappenzorg, IV, 1962, p. 39-40.
Oostkerke op het Provinciaal Hof, IV, 1962, p. 40.

1962, IV, 2:

DE SMET J., Heist van 1820 tot 1840, IV, 1962, p. 41-49.

DE KEYSER R., Over het oude Zwin, IV, 1962, p. 50-60, 81.

DE KEYSER R., De tienden, het tiendenhof en het ammanshof te Oostkerke en te Moerkerke, IV, 1962,
p. 61-72.

GAETAN broeder, Dudzele gaat "spangnieren" op het Hazegras, IV, 1962, p. 73-76.

Mededelingen

In onze Kringfamilie, IV, 1962, p. 77.
Opgravingen te Sint-Anna-ter-Muiden, IV, 1962, p. 77-78.
De mote van Lissewege verdwijnt, IV, 1962, p. 79.
Een oude steenbakkerij te Ramskapelle, IV, 1962, p. 79.
Kerkmeubels van Knokke verhuisden naar Oostkerke, IV, 1962, p. 79.
Wie redde de dorpsmolen te Oostkerke? IV, 1962, p. 79-80.
De kerkstegel te Oostkerke, IV, 1962, p. 80.

Korte verslagen

18 februari 1962: te Knokke, (Heist), IV, 1962, p. 80.
27 mei 1962: Heemkundige wandeling te Oostkerke, IV, 1962, p. 81.
1962, IV, 3:

VANDEPITTE G., Over Lissewege in de eerste helft van de XVIIe eeuw, IV, 1962, p. 82-93.

DE SMET J., Heist van 1820 tot 1840, IV, 1962, p. 94-101.

Mededelingen

GAETAN broeder, Knokke: Waar heeft Alexander Farneze zijn brug over het Zwin laten aanleggen?
IV, 1962, p. 102-104.
SCHERPEREEL A., Dudzele: Ongeluk of moord ... in 1797? IV, 1962, p. 105
DE MEESTER DE BETZENBROECK, Sint-Anna-ter-Muiden: de laatste molen, IV, 1962, p. 106.
BALLEGEER J., Lissewege: en leid ons niet in bekoring ..., IV, 1962, p. 106-107.
COORNAERT M., Ramskapelle: middeleeuwse steenbakkerijen, IV, 1962, p. 107-108.
COORNAERT M., Ramskapelle: de nieuwe weg, IV, 1962, p. 108-110.
COORNAERT M., Ramskapelle, Heist, Lissewege: oude woonplaatsen, IV, 1962, p. 110-111.
DE KEYSER R., Een tiendenweg is geen lijkweg, IV, 1962, p. 11.
DE SMET J., Lissewege: kost en inwoon voor een geneesheer in de abdij van Ter Doest - XIVe eeuw,
IV, 1962, p. 112-113.
DE KEYSER R., Oostkerke: het schilderij met de drie Patronen, IV, 1962, p. 114-116.

Varia:

Landdag van het Nationaal Verbond voor Heemkunde, IV, 1962, p. 116.
Koninklijk bezoek, IV, 1962, p. 116.
Onze dank aan (G. Van Pamel), IV, 1962, p. 117.
Nog twee jaar..., IV, 1962, p. 117.
De witte molen van Lissewege, IV, 1962, p. 117.
En de pomp van Sint-Anna-ter-Muiden, IV, 1962, p. 117.

Verslagen

29 juli 1962: heemkundige wandeling op Westkapelle, IV, 1962, p. 118.
9 september 1962: Aardenburg, IV, 1962, p. 119.
23 september 1962: het Gulden Vlies.

1962, IV, 4:

COORNAERT M., De Eede en de Eyesluis in de Oudemaerspolder, IV, 1962, p. 121-139.

VANDEPITTE G., Over Lissewegenaren en Lisseweegse parochierekeningen uit de eerste helft van de
XVIIe eeuw, IV, 1962, p. 140-151.

DE KEYSER R., Sissen de Swies en zijn bedevaarten, IV, 1962, p. 152-155.

VERMEERSCH A., Watermiserie aan de Blauwe Sluis, IV, 1962, p. 155-157.

Mededelingen

Verheugende tijdingen, IV, 1962, p. 151, 157.
Nog een verheugende tijding, IV, 1962, p. 157.
Een tonneput te Heist, IV, 1962, p. 158.
Onze zeevisserij in 1898, IV, 1962, p. 158.
Twee goede boekjes, IV, 1962, p. 158-159.
Kijk, daar vliegt een Westkapellenare, IV, 1962, p. 159.

1963, V, 1:

DE SMET J., Sint-Anna-ten-Vrijen, een verdwenen parochie uit onze streek, V, 1963, p. 1-10.

GAETAN broeder, Een bestek voor het aanleggen van het Izabellafort en de Linie van Cantelmo, V,
1963, p. 11-16.

VANDEPITTE G., De pest te Lissewege anno 1668, V, 1963, p. 17-23.

COORNAERT M., De boekhouding van een Heistse boer uit de XVIIIe eeuw, V, 1963, p. 24-32.

WAETERHOUCK J.A.J., De oktoberdagen 1918 te Moerkerke, V, 1963, p. 32-34.

Korte verslagen

4 november 1962: Seminarie-Potterie, V, 1963, p. 35.
16 december 1962: Dudzele, V, 1963, p. 35.
In memoriam (Dokter Aernoudts), V, 1963, p. 35.

Medegedeeld

Sint-Anna-ten-Vrijen, onder de Franse republiek, V, 1963, p. 36.
Heist, een vroegere oliemolen te meer, V, 1963, p. 36-37.
Lapscheure, over het afbreken van de oude Kerk, V, 1963, p. 37.

1963, V, 2:

DE SMET J., De bevolking van Moerkerke in 1748, V, 1963, p. 38-45.

GAETAN broeder, De heerlijkheid van Knokke op het einde van het Ancien Régime, V, 1963, p. 46-49.

LARBOUILLAT J., De verdwenen St.-Antoniuskerk van Heist, V, 1963, p. 50-60.

VANDEPITTE G., Lisseweegse parochierekeningen uit de 2e helft van de XVIIde eeuw, V, 1963, p.
61-72.

Mededelingen

In memoriam Mw. De Keyser-Van Nevel, V, 1963, p. 72.
Kostbare giften aan onze bibliotheek, V, 1963, p. 72.
Meeuwen vangen met de Kneek, V, 1963, p. 73.
Soldatenkoop in het jaar 1702, V, 1963, p. 73-74.
De stage groei van de kring St.-Guthago, V, 1963, p. 74.
Bijdrage tot de geschiedenis van Heist, Knokke, Duinbergen en Albert-str., V, 1963, p. 75.
Kent U Wenduine, V, 1963, p. 75-76.

Korte verslagen

24 februari 1963: Knokke, V, 1963, p. 76.
31 maart 1963: Lissewege, V, 1963, p. 77.
26 mei 1963: Dudzele, V, 1963, p. 77.

1963, V, 3:

LARBOUILLAT J., De verdwenen St-Antoniuskerk van Heist, V, 1963, p. 78-90.

VANDEPITTE G., Lisseweegse parochierekeningen uit de 2e helft van de XVIIde eeuw, V, 1963, p.
91-96.

DE SMET J., De bevolking van Dudzele in 1748, V, 1963, p. 97-101.

Mededelingen

In memoriam: de Heer August Verminck, V, 1963, p. 102.
DE KEYSER R., Historische geografie van de Zwinstreek, V, 1963, p. 102-107.
De laatste heer van Knokke, V, 1963, p. 107.
COORNAERT M., Leest dit naervolghende ghebedt dat Ste Joris placht te lesen en seyde aen den
Konynck Davydt als hy ten stryde wylde ryden ofte gaen, V, 1963, p. 108-110.
De slavenmeesters van lapscheure, V, 1963, p. 110.
De slechte wegen in het ongezonde Westkapelle ten jare 1775, V, 1963, p. 111-114.

Korte verslagen

30 juni 1963: Koolkerke, kasteel ten Berge, V, 1963, p. 115.
25 augustus 1963: Koolkerke, Fort van Beieren, V, 1963, p. 115-116.

1963, V, 4:

COORNAERT M., Het land achter de Evendijk (van Couterlant tot Veldegoede), V, 1963, p. 117-180.

1964, VI, 1:

GAETAN broeder, Opdracht: heemkundige kaart van Oostkerke en emeritaat van J. Desmet, VI, 1964,
p. 1-2.

DE KEYSER R., Verantwoording: heemkundige kaart van Oostkerke, VI, 1964, p. 3-4.

DE KEYSER R., Oostkerke, VI, 1964, p. 5-25.

Ledenlijst van de Kring voor Heemkunde en Geschiedenis 'Sint-Guthago", VI, 1964, p. 26 e.v.
Bibliotheek van de Heemkundige Kring Sint-Guthago en de boekenlijst.
Laatste aanwinsten voor ons poldermuseum: Huize Saeftinge, Lissewege.
Samenvatting inhoudstafel van de eerste vijf jaargangen van Rond de Poldertorens.

1964, VI, 2:

CROIS R., Ofschoon ge U met veldgewas moet voeden, VI, 1964, p. 26-31.

BALLEGEER J., Handtekeningen en Sibbetekens te Lissewege in de XVIIe eeuw, VI, 1964, p. 32-41.

DE MEESTER DE BETZENBROECK R., De opgravingen te St.-Anna-ter-Muiden in 1962, VI, 1964,
p. 42-46.
VANDEPITTE G., Lisseweegse mengelwaren uit de XIXe eeuw, VI, 1964, p. 47-55.

M.V.P. te Lapscheure, De Strubbe's te Oostkerke, VI, 1964, p. 56.
CROIS R., Archeologische Vereniging van België, VI, 1964, p. 56.
DE SMET J., Uit de eerste jaren van de zeebaden te Knokke, VI, 1964, p. 57-59.
GAETAN broeder, Vital Pauwaert heeft voortgedaan (Knokke), VI, 1964, p. 59-61.
DESMET J., "De toekomst van Knocke en 't Noorden-weekblad 1906/1908, VI, 1964, p. 61-64.
DE KEYSER R., In memoriam Meester Raymond Vandenberghe, VI, 1964, p. 65.
29 sept. 1963: wandeling op Moerkerke, VI, 1964, p. 66-69.

Korte mededelingen

Het kasteel van Moerkerke herleeft, VI, 1964, p. 69.
Giften aan onze bibliotheek, VI, 1964, p. 69-70.
Aanvulling van de ledenlijst, VI, 1964, p. 70.
Hanekinswerve, VI, 1964, p. 70.
Een privé "Heemkundig Museum" te Oostkerke, VI, 1964, p. 71.
15 december 1963: voordracht over Heist, VI, 1964, p. 71.
Bier, brouwerijen en herbergen, VI, 1964, p. 71.
Huldiging J. De Smet, VI, 1964, p. 71.

1964, VI, 3:

LARBOUILLAT J., De verdwenen St.-Antoniuskerk van Heist (derde deel), VI, 1964, p. 72-79.

DESMET J., De bevolking van Knokke in 1748; de bevolking van St.-Anna-ten-Vrijen in 1748, VI,
1964, p. 80-83.

VANDEPITTE G., De aardappelplaag in Lissewege 1845/1852, VI, 1964, p. 84-87.

M.V.P. te Lapscheure, De "Van Besien's" in de Polderstreek, VI, 1964, p. 88-89.
WINTEIN W., Uit de kaart van Koolkerke, VI, 1964, p. 90-93.

Mededelingen

LARBOUILLAT J., Heist: over aflaten, de "Sloter van St.-Hubertus en een kostersgeschiedenis, VI,
1964, p. 94-98.
BALLEGEER J., Lissewege, oude grafzerken, VI, 1964, p. 98-100.
DE KEYSER R., Oostkerke, een nieuwe St.-Guthagoklok, VI, 1964, p. 100-101.
GAETAN broeder, Dudzele, een archiefstuk, VI, 1964, p. 101-102.
Hannekinswerve, enkele vermeldingen, VI, 1964, p. 103.

Korte verslagen

7 juni 1964: heemkundige wandeling te Heist, VI, 1964, p. 104-105.
6 september 1964: tentoonstelling Torhouts aardewerk, VI, 1964, p. 105.

1964, VI, 4:

DESMET J., De bevolking van Heist in 1748, VI, 1964, p. 106-109.

DESMET J., Het herbeginnen van de zeevisserij te Heist, VI, 1964, p. 109-113.
SCHERPEREEL A., Een begin van werkstaking te Dudzele e.a, VI, 1964, p. 114-117.

DE KEYSER R., De ontwatering ten noorden van Brugge vóór 1421, VI, 1964, p. 118-143.

VANDEPITTE G., Uit de kerk- en armenrekeningen van Lissewege (1673-1738), VI, 1964, p. 144-151.

Van een wonderbeeld, VI, 1964, p. 151.
27 september 1964: Heemkundige wandeling te Westkapelle.

1965, VII, 1:

WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850,
VII, 1965, p. 1-41.

1965, VII, 2:

COORNAERT M., De steenbakkerij van de stad Brugge te Ramskapelle, VII, 1965, p. 42-53.

DE SMET J., De parochiekerk van Moerkerke (1617-1720), VII, 1965, p. 54-56.

DE SMET J., Over het kerkelijk leven te Moerkerke in de XVIIIe eeuw, VII, 1965, p. 57-59.

VANDEPITTE G., Over het onderwijs te Lissewege in de XIXde eeuw, VII, 1965, p. 60-66.

GAETAN broeder, Bij het Dudzeelse bedevaartvaantje, VII, 1965, p. 67-69.

SCHERPEREEL A., Een aanplakbrief uit het jaar 1828 (Dudzele), VII, 1965, p. 70.

VERMEERSCH A., De hofstede Sint-Donaas te Lapscheure (1900), VII, 1965, p. 71-74.

DE SMET J., De bevolking van Ste-Katerine-buiten-Damme, 1748, VII, 1965, p. 75-77.

Mededelingen en verslagen

Onze nieuwe titelplaat, VII, 1965, p. 74.
Uit de kringfamilie, VII, 1965, p. 74.
Het bestuur, VII, 1965, p. 74.

Vlaamse Vereniging voor familiekunde, VII, 1965, p. 77.
Damme, VII, 1965, p. 77.
In het poldermuseum te Lissewege, VII, 1965, p. 77.
Een voorbeeld, VII, 1965, p. 77.
24 januari 1965: voordracht te Westkapelle, VII, 1965, p. 78.
9 mei 1965: heemkundige wandeling te Oostkerke, VII, 1965, p. 78.
Nog een brugemeester, VII, 1965, p. 78.

1965, VII, 3:

DE SMET J., Van Male, over Koolkerke, naar Knokke en elders, VII, 1965, p. 79-89.

COORNAERT M., De steenbakkerij van de stad Brugge te Ramskapelle (tweede deel), VII, 1965, p. 90-
99.
VANDEPITTE G., Over het onderwijs te Lissewege in de XIXde eeuw (tweede deel), VII, 1965, p.
100-107.

Mededelingen

In de Sint-Guthagofamilie, VII, 1965, p. 108.
7 juni 1965: heemkundige wandeling: West Zeeuws-Vlaanderen, VII, 1965, p. 108.

1965, VII, 4:

COORNAERT M., Over dektegels, vloertegels en haardtegels, VII, 1965, p. 109-122.

DE SMET J., De Duitse intocht in onze streek in 1914, VII, 1965, p. 123-128.

LARBOUILLAT J., Uit het dorpsleven van Heist gedurende de XVIIde eeuw, VII, 1965, p. 129-143.

DE SMET J., De spoorlijn Blankenberge-Heist 1863-1868, VII, 1965, p. 144-146.

Mededelingen

VANDEPITTE G., Duitse schapers te Lissewege, VII, 1965, p. 143.
DE KEYSER R., Iets over notebomen, VII, 1965, p. 146.

Korte verslagen

22 augustus 1965: heemkundige wandeling: Heist, VII, 1965, p. 147.
26 september 1965: heemkundige wandeling: Koolkerke, VII, 1965, p. 147.
24 oktober 1965: voordracht over de barge te Heist, VII, 1965, p. 147.
Ledenlijst.

1966, VIII, 1:

DE SMET J., Drie dokumenten over vroegere kerkelijke toestanden in ons gebied, VIII, 1966, p. 1-14.

COORNAERT M., De ommeloper, het middeleeuws kadasterboek, VIII, 1966, p. 15-26.

Een kort verslag: fotografie en folklore, VIII, 1966, p. 14.

Mededelingen

DE SMET J., Boereveld en niet aardappelveld, VIII, 1966, p. 27.
WINTEIN W., Te Koolkerke gedurende de eerste wereldoorlog, VIII, 1966, p. 28-29.
COORNAERT M., Wolven en kraaien in het Brugse Vrije, VIII, 1966, p. 30-31.
DE SMET J., Over de "Derde Teghele" te Brugge, VIII, 1966, p. 32.
VANDEPITTE G., De wet... een Veldwachter en ...genever, VIII, 1966, p. 33.
DE KEYSER R., Watervoorziening te Oostkerke, VIII, 1966, p. 34-36.
Nota's over de barge, VIII, 1966, p. 37.
DE KEYSER R., Over het kasteel Lembeke te Oostkerke, VIII, 1966, p. 37-38.
DE KEYSER R., In memoriam dhr. Antoon Scherpereel, VIII, 1966, p. 39.

1966, VIII, 2:

DE KEYSER R., Douanen in ons werkterrein vóór de Franse Revolutie, VIII, 1966, p. 40-43.
DE SMET J., De oude "Brugsche Kom" te Koolkerke, VIII, 1966, p. 44-50.

COORNAERT M., De zeewering van de Oudemaarspolder, VIII, 1966, p. 51-64.

SLABINCK C., Een verdwenen beroep: het pompeboren, VIII, 1966, p. 65-66.

DE SMET J., De bevolking van Oostkerke in 1748, VIII, 1966, p. 67-71.

Korte mededelingen en verslagen

BALLEGEER J., Taalsprokkelingen, VIII, 1966, p. 72.
Uit de Gazette van Brugge, VIII, 1966, p. 72-73.
Familienieuws, VIII, 1966, p. 73.
27 februari 1966: Lissewege.
17 april 1966: Dudzele, VIII, 1966, p. 73-74.
Financieel verslag medegedeeld aan het Provinciaal Bestuur, VIII, 1966, p. 74.
Wie helpt er het bestuur van Sint-Guthago (plaatsnamen), VIII, 1966, p. 75

COORNAERT M., Grote kaart van de Oudemaarspolder; VIII, 1966.

1966, VIII, 3:

DE SMET J., Oekumenisme te Westkapelle in 1609, VIII, 1966, p. 76-79.

COORNAERT M., De zeewering van de Oudemaarspolder (2e deel), VIII, 1966, p. 80-93.

GAETAN broeder, Een plan van het fort Sint-Donaas in 1752, VIII, 1966, p. 94-95.

DE SMET J., Het internationaal plankier bij het fort Sint-Donaas (met kaart), VIII, 1966, p. 96-101.

GAETAN broeder, De grens van het Barrièretraktaakt 1715-1718, VIII, 1966, p. 102-105.

Verslagen en mededelingen

De kringfamilie, VIII, 1966, p. 105.
Een flink resultaat, VIII, 1966, p. 105.
5 juni 1966: autotocht door Zeeuws-Vlaanderen, VIII, 1966, p. 105-106.
't Allewiestje, VIII, 1966, p. 106.
3 juli 1966: wandeling te Damme, VIII, 1966, p. 107.
In het zeemuseum te Damme, VIII, 1966, p. 107.
Duivetorens en grenspalen, VIII, 1966, p. 107.

1966, VIII, 4:

COORNAERT M., De zeewering van de Oudemaarspolder (3e deel), VIII, 1966, p. 108-122.

DE SMET J., De bevolking van Ramskapelle in 1748, VIII, 1966, p. 123-125.

DE SMET J., De bevolking van Westkapelle in 1748, VIII, 1966, p. 126-129.

CROIS R., Nederlands-Oostenrijkse grenspalen uit de XVIIIe eeuw, VIII, 1966, p. 130-132.
GAETAN broeder, Twee dokumenten bij het vorige artikel, VIII, 1966, p. 132-137.

Mededelingen

DE SMET J., Een Vlaamse cijnsbrief van 1332 (Ramskapelle), VIII, 1966, p. 138-140.
Een interessante uitgave over Damme, VIII, 1966, p. 140.
COORNAERT M., Een korte verantwoording, VIII, 1966, p. 140-141.
Enkele uitgaven van andere heemkundige kringen, VIII, 1966, p. 141.
Een blijk van waardering, VIII, 1966, p. 142.
Wij werken aan de Sint-Sebastiaansgilden, VIII, 1966, p. 142.
Verslag: op uitstap met de kring naar Sint-Kwintens-Lennik, VIII, 1966, p. 142-143.

1967, IX, 1:

GAETAN broeder, "Rond de poldertorens 1967", IX, 1967, p. I-II.

WINTEIN W., De ontwikkeling van Dudzele, historisch-geografische schets van een poldergemeente,
IX, 1967, p. 1-36.

1967, IX, 2:

VAN BELLINGEN FR., Middeleeuws aardewerk te Heist, IX, 1967, p. 37-41.

DE SMET J., Overstromingen in onze streek 1583-1609, IX, 1967, p. 42-49.

DE KEYSER R., Naklank van een voordracht over het Zwin (ontstaan van het Oud Zwin), IX, 1967, p.
50-56.

Mededelingen

Lissewege, 1838 en 1842, IX, 1967, p. 57-60.
Damme, 1849, IX, 1967, p. 60-61.
Medeleven met onze kringfamilie, IX, 1967, p. 61.
In memoriam, IX, 1967, p. 62.

Korte verslagen

11 december 1966: Knokke, IX, 1967, p. 62-63.
29 januari 1967: Knokke, IX, 1967, p. 63-64.
2april 1967: Knokke, IX, 1967, p. 64.

1967, IX, 3-4:

FILIP broeder, Statuten ende Costuymen van de aloude gilde van St.-Sebastiaan te Knokke, IX, 1967, p.
65-88.

DE KEYSER R., Over een schuttersfeest te Oostkerke, IX, 1967, p. 89-99.

GAETAN broeder, Breuken en schaeckels, schyncktallioren, beloenberden en standaerts, IX, 1967, p.
99-124.

DE KEYSER R., Losse gegevens over schuttersgilden in onze werkkring, IX, 1967, p. 125-129.
Diverse berichten

Familieberichten, IX, 1967, p. 130.
Jeugdboek J. Ballegeer, IX, 1967, p. 130.
Pestpatroon Sint-Adriaan, IX, 1967, p. 130.
Restauratie van de kerk van Lissewege, IX, 1967, p. 130.
Oliepijpleiding, vondsten, IX, 1967, p. 130.
Herstel van de Westpoort te Sluis, IX, 1967, p. 131.
Herstel torenruïne van de kerk van Dudzele, IX, 1967, p. 131.
6 augustus 1967: wandeling te Uitkerke, IX, 1967, p. 131.
Lijst van de foto's in dit nummer, IX, 1967, p. 132.

1968, X, 1:

VANDEPITTE L., Een Lisseweegs frontblaadje tijdens de oorlog 1914-1918, X, 1968, p. 1-8.

DE SMET J., De volkstelling van 1748: de bevolking van Lissewege; de bevolking van Koolkerke, X,
1968, p. 9-16.

CROIS R., Historiepenningen van 1604, X, 1968, p. 8, 17-18.

COORNAERT M., Wolven en ander ongedierte in het Brugse Vrije, X, 1968, p. 19-31.

DE SMET J., Onze streek op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden 1777, X, 1968, p. 31,
32-36.

Verslagen-mededelingen-berichten

DE KEYSER R., Bezoek aan de streek tussen Damme, Lapscheure en Moerkerke, X, 1968, p. 37-41.
17 november 1967: vergadering, X, 1968, p. 42.
28 januari 1968: vergadering, X, 1968, p. 42.
De Turken van Sint-Anne, X, 1968, p. 43.
BALLEGEER J, Schilders in Rond de Poldertorens, X, 1968, p. 43.
DANHIEUX L.: boekbespreking, Maurits Coornaert, Uitkerke, X, 1968, p. 44-45.
Wel en wee in onze kringfamilie, X, 1968, p. 45-46.

1968, X, 2:

DE SMET J., Het leven te Damme onder de tachtigjarige oorlog, X, 1968, p. 47-70.

COORNAERT M., Wolven en ander ongedierte in het Brugse Vrije (2e deel), X, 1968, p. 71-81.

Mededelingen en verslagen

COSYN V., Over de klokken van Knokke, X, 1968, p. 82.
Jan Crabbe, Vlaams zeerover, X, 1968, p. 83.
Het kloefenkappen, X, 1968, p. 84.
Familienieuws, X, 1968, p. 84.

1968, X, 3:

DE SMET J., Philippe-François Lippens te Knokke en elders, 1784-1790, X, 1968, p. 85-104.
VANDEPITTE G., Het een en het ander uit Lissewege in de 19e eeuw, X, 1968, p. 105-113.

D'HONT A., De inventaris in 1836 van het hofstedeke bij het fort St.-Pol te Knokke, X, 1968, p. 114-
116, 124.

DE KEYSER R., De lenen van Hayshove ten Noorden van Brugge, X, 1968, p. 117-118.

Mededelingen en verslagen

De Nieuw-Hazegras-Polder te Knokke (1784-1965); door Lucien Dendooven, 280 p. (uitgave: Lannoo),
X, 1968, p. 119.
Schilders rond de Poldertorens, X, 1968, p. 119-120.
Een 3fr. Postzegel van Lissewege, X, 1968, p. 120.
Een nieuwe pastoor, X, 1968, p. 121.
Overlijdens, X, 1968, p. 121.
In memoriam meester Pol Ketele, X, 1968, p. 121-122.
23 juni 1968: heemkundige wandeling te Westkapelle, X, 1968, p. 122-124.

1968, X, 4:

VANDEPITTE G., Sint-Pieters-op-de-Dijk, X, 1968, p. 125-128.

DE SMET J., Knokke tweehonderd jaar geleden, X, 1968, p. 129-135.

COORNAERT M., Over orde handhaven in het Brugse Vrije, X, 1968, p. 136-147.

DE SMET J., De kerke van Koolkerke, voor en na de Geuzentijd, X, 1968, p. 147-151.

Mededelingen

VANDEPITTE G., BALLEGEER J., Begin van Vrij Onderwijs te Lissewege, X, 1968, p. 152-155.
Maten en gewichten rond 1830, X, 1968, p. 155.
JANSSENS A., De Graaf Jansdijk voor Eiensluis, X, 1968, p. 156-158.
NOTREDAEME J., De Budanflit te Oostkerke, X, 1968, p. 159.
DE SMET J., Bij de opgravingen in de handelskom te Damme, X, 1968, p. 160-162.
DE KEYSER R., Nog over de Turken van Sint-Anne, X, 1968, p. 163-164.
De bibliotheek werd verrijkt, X, 1968, p. 164.
Wij gedenken onze overledenen, X, 1968, p. 164.

Korte verslagen

15 augustus 1968: heemkundige wandeling op St.-Andries, X, 1968, p. 165-166.
25 augustus 1968: bezoek aan de Godshuizen van Brugge, X, 1968, p. 166.
10 november 1968: de zeevaart in de Middeleeuwen, voordracht te Damme, X, 1968, p. 166-167.

1969, XI, 1:

DE KEYSER R., Sint-Guthago bestaat 10 jaar, XI, 1969, p. 1-3.

DE KEYSER R., Een en ander over de scholen te Oostkerke, XI, 1969, p. 4-19.

CROIS R., Op zoek naar de oude stadspalen van Damme, XI, 1969, p. 20-26.
VANDENBERGHE J., Sporen van oude bewoning te Oostkerke, XI, 1969, p. 27-29.

Mededelingen en verslagen

CROIS R., Uit het dagboek van een Moerkerkenaar, geïnterneerd te Zeist 1914-1918, XI, 1969, p. 30-
35.
COORNAERT M., Een stelleput te Knokke, XI, 1969, p. 29, 35.

1969, XI, 2:

DESMET J., Boeren en hofsteden in het Noorden in de XVIIIde eeuw, XI, 1969, p. 36-64.

Mededelingen

COORNAERT M., De zeedijk of Graafjansdijk, XI, 1969, p. 65-70.
ROOSE F., Een uitvaart met de hoogste dienst te Oostkerke, 1775, XI, 1969, p. 71-73.
Allen die het zwaard grijpen, J. Ballegeer, XI, 1969, p. 73.
In de St-Guthagofamilie, XI, 1969, p. 73.
Onze siertegel 1959-1969, XI, 1969, p. 73.
Ontdek uw streek, XI, 1969, p. 74.

Korte verslagen

2 februari 1969: Knokke, Mej. Cafmeyer over volksspreuken, XI, 1969, p. 74.
2 maart 1969: Knokke, M. De Witte over bieën, XI, 1969, p. 74-75.
23 maart 1969: Hervé Stalpaert over volkskunde, XI, 1969, p. 75.
19 april 1969: Germain Vandepitte, Sint-Guthago viert, XI, 1969, p. 75-77.
26 mei 1969: wandelen langs de Gentele, XI, 1969, p. 77.

1969, XI, 3:

COORNAERT M., De verdediging van de kust van Noord-Vlaanderen vanaf 1300, XI, 1969, p. 78-98.

ROOSE F., Matthys Barton, peerdesmidt te Oostkerke, XI, 1969, p. 99-107.

DESMET J., De Lieve te Damme blootgelegd, XI, 1969, p. 108-112, 121.

DE BRUYCKERE G., Enkele aanvullingen over de scholen in Oostkerke, XI, 1969, p. 113-121.

1969, XI, 4:

COORNAERT M., De verdediging van de kust van Noord-Vlaanderen vanaf 1300 (II), XI, 1969, p.
122-137.

Mededelingen

DESMET J., Damme in 1923, XI, 1969, p. 138-140.
DE KEYSER R., Rossekoten te Oostkerke en omgeving, XI, 1969, p. 140-143.
ROOSE F., Rougier Vandenbroele, molenaar te Vijve-kapelle, XI, 1969, p. 144-147.
Ter Muden: van eenen scepe (1408), XI, 1969, p. 148.

DE KEYSER R., Zouaven in Ommegang te Oostkerke, XI, 1969, p. 148-149.
VANDEPITTE G., Werkloosheid en vlasteelt te Lissewege, XI, 1969, p. 149-150.
VANDEPITTE L., Oudste familienamen te Lissewege, XI, 1969, p. 150-152.
VEREECKE P., Merkwaardige vondst te Oostkerke, XI, 1969, p. 153-154.
Potjesvlees of hennepot uit grootmoeders tijd, XI, 1969, p. 154.
Geschiedkundige sprokkelingen, XI, 1969, p. 154-155.
Nog over rossekoten, XI, 1969, p. 155-156.
Nieuws uit de St-Guthagokring, XI, 1969, p. 156-158.

Korte verslagen

oktober 1969: Sint-Pieters, XI, 1969, p. 158-159.
31 augustus 1969: Sluis.
5 oktober 1969: Gruuthuse, XI, 1969, p. 159.
23 november 1969: Heist, XI, 1969, p. 159.

CROIS R., Alfabetisch repertorium van de jaargangen I (1959) tot en met X (1968) van "Rond de
Poldertorens", handelingen van de Kring voor Heemkunde en Geschiedenis St-Guthago, 9 p.

1970, XII, 1:

ROOSE F., De van Riebeke's, meester-chirurgyns te Dudzele en Ramskapelle, XII, 1970, p. 1-15.

VANDEPITTE G., De dorpskom van Lissewege en omgeving, p. 16-26. ( met losse kaart van
Lissewege), XII, 1970, p. 16-26.

COORNAERT M., De verdediging van de kust van Noord-Vlaanderen vanaf 1300 (III), XII, 1970, XII,
1970, p. 27-37.

Familienieuws, XII, 1970, p. 37.

Mededelingen

VANDEPITTE L., De rekening van Ter Doest over het jaar 1315, XII, 1970, p. 38-40.
Ter Muden: van eenen scepe (1408), XII, 1970, p. 40.
J.D.S., De kusttelegraaf in de Franse tijd, XII, 1970, p. 40-42.
COORNAERT M., Over opgravingen te Damme in 1968, XII, 1970, p. 42-43.
DE KEYSER R., Het landbouwalaam in onze streek, XII, 1970, p. 43-45.
In memoriam Arthur Nachtegaele, XII, 1970, p. 46.

1970, XII, 2:

ROOSE F., De van Riebeke's, meester-chirurgyns te Dudzele en Ramskapelle (II), XII, 1970, p. 47-63.

COORNAERT M., De verdediging van de kust van Noord-Vlaanderen vanaf 1300 (IV), XII, 1970, p.
64-74.

VANDEPITTE G., De dorpskom van Lissewege en de omgeving (II), XII, 1970, p. 75-89.

1970, XII, 3:

COORNAERT M., De verdediging van de kust van Noord-Vlaanderen vanaf 1300 (V), XII, 1970, p.
90-109.

ROOSE F., "Kleeragie en Huuscatheyl" te Oostkerke in 1584, XII, 1970, p. 110-113.
Verslagen en mededelingen

Bij onze wandeling naar Vijve-kapelle en Moerkerke, XII, 1970, p. 114-121.
25 januari 1970: vergadering te Knokke, XII, 1970, p. 121-122.
22 februari 1970: voordracht te Heist, XII, 1970, p. 122.
maart 1970: voordracht te Westkapelle, XII, 1970, p. 122.
2 mei 1970: De heropening van ons Poldermuseum en het inrijden van de Polderroute, XII, 1970, p.
122-125.
21 juni 1970: bezoek aan ons Polder- en Visserijmuseum, XII, 1970, p. 125.
13 september 1970: uitstap naar Veurne, Izenberge en Ieper, XII, 1970, p. 126-127.
4 oktober 1970: heemkundige wandeling, Zeebrugge, XII, 1970, p. 127-128.
Nog een kleine rechtzetting, XII, 1970, p. 128.
In memoriam meester Jozef Bostoen, XII, 1970, p. 129.

1970, XII, 4:

RAU J., Brieven van fondatie van missen in de Kapel bij Doest in 't jaar1690, XII, 1970, p. 130-137.

COORNAERT M., De verdediging van de kust van Noord-Vlaanderen vanaf 1300 (VI), XII, 1970, p.
138-148.

DE SMET J., Het kerkelijk leven te Damme in de XVe en XVIe eeuwen, XII, 1970, p. 149-153.

DE SMET J., De reconciliatie van een protestant in Damme 1589, XII, 1970, p. 153-154.

Mededelingen

ROOSE F., Neringdoeners te Ramskapelle, XII, 1970, p. 155-156.
VERMEERSCH A., De oudste steenwegen te Lapscheure, XII, 1970, p. 156-159.
J.R., Het zelzout, XII, 1970, p. 159-160.
CROIS R., Rond het driegemeentepunt "Zoetendale", XII, 1970, p. 160-161.
Onze familie, XII, 1970, p. 162.

Kort verslag

15 november 1970: Knokke, XII, 1970, p. 162.

1971, XIII, 1:

ROOSE F., De waegemaeckerije te Platheule, 1706-1789, XIII, 1971, p. 1-18.

COORNAERT M., De verdediging van de kust van Noord-Vlaanderen vanaf 1300 (VII), XIII, 1971, p.
19-26.

DE SMET J., Smokkel op de Vlaams-Zeeuwse grens in 1790-1791, XIII, 1971, p. 27-32.

Mededelingen

DE SMET J., De bevolking van Uitkerke en van St-Jan-op-de-Dijk in 1748, XIII, 1971, p. 33-35.
VERMEERSCH A., Schapenteelt op de hoeve Fort-Sint-Donaas te Lapscheure, XIII, 1971, p. 35-37.
Iets meer over deze verdwenen kudden..., XIII, 1971, p. 37.
DE KEYSER R., Nog over rossekoten, XIII, 1971, p. 37-38.
RAU J., Het capelleken by Doest, XIII, 1971, p. 38-39.
DE SMET J., Een lied over de moord van Moerkerke, XIII, 1971, p. 39.
RAU J., De datering van de Duinkerke III-b transgressie en het dijksysteem ten noorden van Brugge,
XIII, 1971, p. 39-41.
Het heemkundig museum Sincfala, XIII, 1971, p. 41.

Kort verslag

20 december 1970: Knokke, XIII, 1971, p. 42.
Familienieuws, XIII, 1971, p. 42.

1971, XIII, 2:

DE SMET J., Enige lasten van grensparochies ten N.O. van Brugge op het einde van de tachtigjarige
oorlog, XIII, 1971, p. 43-59.

ROOSE F., De financiële tribulaties van wagenmaker Jan Sette (einde 18de eeuw), XIII, 1971, p. 59, 60-
73.

Mededelingen

Het lied over de moord te Moerkerke, XIII, 1971, p. 74-75.
25 april 1971: Vlaamse visserijschepen vanaf de 6de eeuw tot heden, XIII, 1971, p. 75-77.
Bij de viering van een honderdjarige te Damme, XIII, 1971, p. 77-78.

1971, XIII, 3:

CROIS R., Een douanelinie onder het Hollands bestuur, XIII, 1971, p. 79-85.

ROOSE F., Lapscheure 1796, XIII, 1971, p. 86-92.

DE KEYSER R., Enkele prijzen van ijzerwerk voor landbouwvoertuigen rond 1900, XIII, 1971, p. 93-
98.

VAN DE VIJVER K., Het leven en de werkzaamheden op de boerderij rond de jaren 1900, XIII, 1971,
p. 99-100.

DE KEYSER M., Uit het leven der Heistse vissers rond 1900, XIII, 1971, p. 101-105.

DE SMET J., Blankenberge als badplaats 1852-1854, XIII, 1971, p. 106-107.

Mededelingen

DE SMET J., De nieuwste en definitieve gegevens over het ontstaan van Damme, XIII, 1971, p. 108-
110.
DE SMET J., bespreking van het boek van J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouwekonomie in
enkele gemeenten van het Brugse platteland, XIII, 1971, p. 111-112.
DE KEYSER R., Historische geografie en geologie, XIII, 1971, p. 112-113.

1971, XIII, 4:

ROOSE F., Stevenine Bousse, winkelierster te Blankenberge, 1630-1680, XIII, 1971, p. 114-128.
VANDEPITTE L., Een Lisseweegs frontblaadje tijdens de oorlog 1914-1918, XIII, 1971, p. 129-133.

DE SMET J., Een onbekende gedrukte kaart van de wateringen van de Broek en van Zuid- en Noord-
over-de-Lieve, XIII, 1971, p. 134-136.

DE KEYSER R., Over de herkomst van de relikwie van Sint Guthago aan de kerk van Oostkerke
geschonken in 1613, XIII, 1971, p. 137-139.

Mededeling

Brugge-Sluis in 1862, XIII, 1971, p. 128, 136.

1972, XIV, 1:

DE KEYSER R., Bij het vignet op de omslag: zegel van het leenhof van St-Kwintens, XIV, 1972, p. 1-5.

DE SMET J., Een brief uit Heist van 1 september 1914, XIV, 1972, p. 6-12.

ROTSAERT J., Molenaars in de schaduw van de Poldertorens. Uit de genalogie Cattoor, XIV, 1972, p.
13-28.

Mededelingen

DE SMET J., Meulders, vrienden van de winden, XIV, 1972, p. 29-31.
ROOSE F., Heetbesem, XIV, 1972, p. 31-32.
CROIS R., Sas van Zwankendamme, XIV, 1972, p. 32.
In memoriam Dr. Jos De Smet, XIV, 1972, p. 33-35.

1972, XIV, 2:

DE KEYSER R., Bij het vignet op de omslag (tweede deel), XIV, 1972, p. 36-45.

COORNAERT M., De verdediging van de kust van Noord-Vlaanderen vanaf 1300 (zevende vervolg),
XIV, 1972, p. 46-55.

DE SMET J., Het graven van de Leopoldvaart en van de Schipdonkvaart (1847 en 1855), XIV, 1972, p.
56-61.

ROOSE F., Jaques van Riebeke, ook "Surichien" in Lissewege 1679-1683, XIV, 1972, p. 62-66.

Mededeling

DE SMET J., Over Monnikerede, XIV, 1972, p. 67-68.

1972, XIV, 3:

VANDEPITTE L., Aantekeningen bij de "Heren van Lissewege", XIV, 1972, p. 69-81.

BALLEGEER J., Een niet onbesproken Lisseweegs predikant, XIV, 1972, p. 82-87.

VANDEPITTE G., Lisseweegse vluchtelingen in de oorlog 1914-1918, XIV, 1972, p. 88-95.

Mededelingen
J.B., Oorlog 14-18 te Lissewege in het Liber Memorialis, XIV, 1972, p. 96-98.
G.V., Moeilijkheden bij de burgerstand te Lissewege in 1824 en 1829, XIV, 1972, p. 99-100.
G.V., Een kwalijke bevalling ... en een klacht, XIV, 1972, p. 99-100.
ROOSE F., Bavo van Riebeke, XIV, 1972, p. 101.
R.D.K., In memoriam Baron Emmanuel van der Elst, XIV, 1972, p. 102.

1972, XIV, 4:

DE KEYSER R., Bijdrage tot de kennis van de eerste en van de laatste leden van de familie "van
Oostkerke", XIV, 1972, p. 103-115.

DE KEYSER R., De heernis op Oostkerke, XIV, 1972, p. 116-119.

ROOSE F., Tobias Neyts, waard van 't Gildenhuys te Oostkerke, XIV, 1972, p. 120-133.

Mededeling

Het heemkundig museum voor polder en visserij te Heist, XIV, 1972, p. 134-135.

1973, XV, 1:

DE SMET J., Over het dagelijks leven op de buiten in de 18de en in de 19de eeuw, XV, 1973, p. 1-27.

Mededelingen

Oude en nieuwe landmaten, XV, 1973, p. 28-30.
CROIS R., Twee bewaarde processtukken van "Mude en het Waterrecht", XV, 1973, p. 30-33.
CROIS R., Een vervalst zilverstuk, naar verluid gelsage te Mude, XV, 1973, p. 33.
CROIS R., Een onbekend paaltje te Sint-Anna-ter-Muiden, XV, 1973, p. 34.

CROIS R., Een negentiend-eeuwse Zeelandse huwelijksaankondiging, XV, 1973, p. 34.

Museumbladzijde

BRAET P., De ploegen, XV, 1973, p. 35-37.

1973, XV, 2:

Met pastoor De Neve van Westkapelle naar Cayenne in 1798, XV, 1973, p. 38-46.

CROIS R., Uit de stadsrekeningen van Sint-Anna-ter-Muiden, XV, 1973, p. 47-64.

DE SMET J., De scheepvaart bij ons in de moderne tijden, XV, 1973, p. 65-68.

COORNAERT M., Oude en nieuwe plaatsnamen te Knokke-Heist, XV, 1973, p. 69-72.

Museumbladzijde

DE KEYSER R., De evolutie van de ploegen te Oostkerke rond de eeuwwisseling, XV, 1973, p. 73-75.
In memoriam, XV, 1973, p. 76.

1973, XV, 3:
COORNAERT M., De oorsprong van Heist, XV, 1973, p. 77-80.

LARBOUILLAT J., De zeevisserij te Heist, XV, 1973, p. 81-101.

DE KEYSER R., Van Hollandse babbelaars tot Heistse babeluten, XV, 1973, p. 102-103.

VLIETINCK E., Een Heistse reder vertelt over de evolutie van de zeevisserij van 1870 tot 1970, XV,
1973, p. 104-109.

Mededelingen

LARBOUILLAT J., Een toeristisch krantje te Heist in 1909, XV, 1973, p. 110-111.
DE KEYSER R., Krijgsgevangenen van Heist, 1914-1918, XV, 1973, p. 111-112.

Museumbladzijde

BRAET P., Alaam bij aardappelteelt, XV, 1973, p. 113-114.

1973, XV, 4:

VANDEPITTE G., Oktrooi voor het bouwen van een korenwindmolen te Dudzele anno 1658, XV,
1973, p. 115-119.

DE KEYSER R., De molen van Ter Panne en de molenaars sedert circa 1775, XV, 1973, p. 120-127,
159.

VANDEPITTE G., Adriaen Van Nieuwmunster, peerdesmid op Eienbroeke en te Dudzele, XV, 1973, p.
128-143.

MONBALIU L., Amaat Vyncke, onderpastoor te Dudzele, XV, 1973, p. 144-148.

Mededelingen

VANDEPITTE G., Over de oostmolen te Dudzele, XV, 1973, p. 149-151.
VANDEPITTE G., Over de westmolen te Dudzele, XV, 1973, p. 151-153.
VANDEPITTE G., Uit de leggers van de O.-L.-Vrouwkapel te Dudzele, XV, 1973, p. 153-158.

In memoriam Firmin Roose, XV, 1973, p. 159.

1974, XVI, 1:

DE KEYSER R., Bij de vijftiende verjaardag van de Heemkundige Kring St.-Guthago, XVI, 1974, p. I-
IV.

VANDEPITTE G., Anno 1642 - Proces van "Den Dolphijn" Loys Vandepitte, herbergier op Ter Panne,
XVI, 1974, p. 3-35.

DE KEYSER R., Pieter van Oostkerke, Poorter van Brugge, schrijversnaams van Bn J. van der Elst,
XVI, 1974, p. 36-49.

CROIS R., Bij een kaart van versterkingen tussen Brugge en Bekaf in 1703, XVI, 1974, p. 50-56.
Museumbladzijde

LARBOUILLAT J., Rapport aan het Schepencollege, XVI, 1974, p. 57-58.

1974, XVI, 2:

DE KEYSER R., Bij het nieuwe omslagvignet, XVI, 1974, p. I-VII.

COORNAERT M., Zwanen en andere vogels in het oude regime, XVI, 1974, p. 59-71.

VANDEPITTE G., Anno 1642 - Proces van "Den Dolphijn" (2de deel), XVI, 1974, p. 73-102.

Museumbladzijde

VAN DAMME V., De laatste Waleploegs, XVI, 1974, p. 103.

1974, XVI, 3:

VANDEPITTE G., Roofmoord in "De Hooghe Laene" Sint-Andries 1717, XVI, 1974, p. 104-146.

CROIS R., Het "Stenen Wegelken" van het Fort Sint-Donaas naar Sluis, XVI, 1974, p. 147-151.

De Kringbibliotheek, XVI, 1974, p. 152.

1974, XVI, 4:

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije - vanaf 1680, XVI, 1974, p. 153-158.

VANDEPITTE G., Smokkel bij het Fort Sint-Donaas - 1686, XVI, 1974, p. 159-168.

VANDEPITTE G., Machtsstrijd te Oostkerke -1727, XVI, 1974, p. 169-188.

COORNAERT M., Het Hazegras te Knokke, XVI, 1974, p. 189-196.

CROIS R., De Baljuw treedt op in het Noord Vrije, 1561/62, XVI, 1974, p. 197-204.

POLLET M., Over de paster van Lapscheure, XVI, 1974, p. 205-207.

1975, XVII, 1:

COORNAERT M., De mede of rubia tinctorum, XVII, 1975, p. 1-10.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije: A. Een brand te Knokke, XVII, 1975, p. 11-19; B.
Blankenbergse mosselen, XVII, 1975, p. 20-23; C. Partijlopen te Koolkerke, XVII, 1975, p. 23-30.

DE SMET J., 1890 - Eerste jaar van stoomtram Brugge-Sluis-Heist, XVII, 1975, p. 31-36.

DE KEYSER R., De Meerminneput te Oostkerke, XVII, 1975, p. 37-40.

Museumbladzijde

Hoevegerief, XVII, 1975, p. 41-43.
Korte berichten, XVII, 1975, p. 43-44.
BURGGRAEVE G., Uit het leven van de Zilvermeeuw, XVII, 1975, p. 45-47.

1975, XVII, 2:

CROIS R., Schorren en dijken langs het Zwin in 1421, XVII, 1975, p. 49-54.

TANGHE G., Reglement voor de klokkenluider van Moerkerke in 1685, XVII, 1975, p. 55-58.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije: A. Fatale dwaasheid, XVII, 1975, p. 59-65; B. Een
gheneesmeester ten jare 1771, XVII, 1975, p. 66-85; C. Dienstijver en palingpeurders, XVII, 1975, p.
85-86.

Mededelingen

A/ MATTHIJS E., Van de wielrijdersclub, Moerkerke 1896, XVII, 1975, p. 87-89.
B/ RAU J., Lodewijk XIV bereidt de Spaanse Successieoorlog in onze streek voor, 1701, XVII, 1975, p.
89-97.
Museumbladzijde, XVII, 1975, p. 99-100.

1975, XVII, 3:

DEVENT G., Kunstschilders te Heist en te Knokke, XVII, 1975, p. 101-118.

LARBOUILLAT J., De kerk van St. Antonius Abt te Heist, 1875-1975, XVII, 1975, p. 119-128.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije, XVII, 1975, p. 129-136.

Mededelingen

VAN DAMME M., Inhuldiging van de katholieke gaaipers, Moerkerke, 1898, XVII, 1975, p. 137-145.
CROIS R., Een Caerte Figuratif van het Lapscheurse Gat, XVII, 1975, p. 145-148.

1975, XVII, 4:

VERMEERSCH A., Lapscheurse sprokkelingen, XVII, 1975, p. 149-156.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije, XVII, 1975, p. 157-184.

CROIS R., Twee sluizen van Groot Reigarsvliet, XVII, 1975, p. 185-192.

DE KEYSER R., Het einde van de drinkwatervoorziening te Damme, uit de vijver van Male, XVII,
1975, p. 193-196.

COORNAERT M., De Sint-Antoniuskerk van Blankenberge, XVII, 1975, p. 197-200.

Inhoudstafel van de XVII jaargang, XVII, 1975, p. 201-202.

1976, XVIII, 1:

DE KEYSER R., Het nieuwe omslagvignet, XVIII, 1976, p. 1-6.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije: A. Een dreigbrief te Westkapelle, XVIII, 1976, p.
7-14; B. Zedenschandaal te Oostkerke, XVIII, 1976, p. 14-18; C. Losgeld voor Slaven van Barbarije,
XVIII, 1976, p. 18-21. D. Waren Dudzelenaars onverbeterlijk, XVIII, 1976, p. 21-28.

CROIS R., De zeepolder te Lapscheure, XVIII, 1976, p. 29-34.

DE KEYSER M., Fusie van de schuttersgilden van Heist en van Knokke in 1650, XVIII, 1976, p. 35-
40.

DE KEYSER R., Ruzie over de "Barm" te Sint-Kruis en Vijve Kapelle, XVIII, 1976, p. 41-43.

1976, XVIII, 2:

RAU J., Een jaar parochierekening te Koolkerke, XVIII, 1976, p. 45-62.

COORNAERT M., De zeeweringen te Knokke in 1398, XVIII, 1976, p. 63-66.

CROIS R., De oevers van de Reie tussen Brugge en Damme in de 16de eeuw, XVIII, 1976, p. 67-72.

TOUSSEYN A., 't Is meie in het polderland, XVIII, 1976, p. 73-74.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije: A. De grote bende Brugse blauwers, XVIII, 1976,
p. 75-79; B. Dranksmokkel langs het strand, XVIII, 1976, p. 79-82; C. Smokkeldrama te Lissewege,
XVIII, 1976, p. 82-90.

1976, XVIII, 3:

DE CORTE J., Analyse van een visserslied, XVIII, 1976, p. 91-146.

CARTREUL A, De klokken van Lissewege, XVIII, 1976, p. 91-146.

DE KEYSER R., De liederenschat van een tiener te Moerkerke, XVIII, 1976, p. 91-146.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije: Egiptenaren ofte bedelaars, XVIII, 1976, p. 91-
146.; Een belezer en kwakzalver, XVIII, 1976, p. 91-146.

COORNAERT M., De oudste parochies in het Brugse, XVIII, 1976, p. 91-146.

BALLEGEER J., Een brief uit Amerika, XVIII, 1976, p. 91-146.

1976, XVIII, 4:

COOLS E., Middeleeuws aardewerk uit Oostkerke, XVIII, 1976, p. 147-151.

BRAET P., Museumbladzijde, XVIII, 1976, p. 152.

DE CORTE J., Het volkslied te Heist, XVIII, 1976, p. 153-156.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in hezt Brugse Vrije (het monster van Beernem), XVIII, 1976, p. 157-
180.

COSYN V., Knokke in 1907, XVIII, 1976, p. 181-186.

Inhoud jaargang XVIII, XVIII, 1976, p. 187.
1977, XIX, 1:

DE CORTE J., Het visserslied (deel I), XIX, 1977, p. 1-8.

RAU J., Een Engels soldaat op de "kirnmasse" van Damme in 1711, XIX, 1977, p. 9-16.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in hezt Brugse Vrije: kaartersruzie tusse Heistse Dunekeuns, XIX,
1977, p. 17-24; burenruzie te Lissewege, XIX, 1977, p. 24-27; terechtstelling in Effigie, XIX, 1977, p.
27-35; dan maar liever soldaat, XIX, 1977, p. 35-38.

Mededelingen

COORNAERT M., bespreking van het boek van Ballegeer J., Braems J.P., De visserij langs
Vlaanderens kust in oude prentkaarten, XIX, 1977, p. 39-41.
BALLEGEER J., De klokken van Lissewege, XIX, 1977, p. 42.
BURGGRAEVE G., Het Zwin in december 1976, XIX, 1977, p. 42-43.

1977, XIX, 2:

VANDEPITTE L., Wanneer werd de plaatsnaam Lissewege voor het eerst in nagelaten schrift vermeld?
XIX, 1977, p. 45-60.

DE KEYSER A., De dam in het Zwarte Gat, anno 1515, XIX, 1977, p. 61-68.

RAU J., Een keure voor de St.-Sebastiaansgilde van Oostkerke in 1526, XIX, 1977, p. 69-78.

COORNAERT M., Bakken en mollen in de Reie en het Zwin, XIX, 1977, p. 79-88.

DE CORTE J., Het visserslied (deel II), XIX, 1977, p. 89-93.
Het onzevader van de dronkaard, XIX, 1977, p. 94.

Museumbladzijde

DE KEYSER R., Over geiten-, konijnen-, en zwijnenbonden, XIX, 1977, p. 95-97.

1977, XIX, 3:

DE KEYSER R., Wel en wee over Oostenrijkse soldaten, XIX, 1977, p. 99-130.

DE VOS J., Zwaar geschut langs onze kust, XIX, 1977, p. 131-138.

Onze vergaderingen, verslagen

Kriminaliteit in het Brugse Vrije, XIX, 1977, p. 139-143.
17 juli 1977: heemkundige wandeling op Oostkerke, XIX, 1977, p. 143-144.

Museumbladzijde

Toespraak van Dr. G. De Vreese, XIX, 1977, p. 145-149.

1977, XIX, 4:

VANDEPITTE G., Criminele rechtspraak te Damme:
Inleiding, XIX, 1977, p. 151-154.
Het aanstellen van een baljuw te Damme, 1758, XIX, 1977, p. 155-160.
De revolte van Joos de Vroe (1704/05), XIX, 1977, p. 161-168.
Jan Hooft en Catherina Herbeau (1719/25), XIX, 1977, p. 169-190.
Stadsbestuur contra plaatscommandant (1746), XIX, 1977, p. 191-204.

Verslag

25/09/1977: Onze wandeling te Damme, XIX, 1977, p. 205-208.

Jaarinhoud van de XIXe jaargang, XIX, 1977, p. 209.

1978, XX, 1:

NOTREDAEME J., Jacob van Maerlant, XX, 1978, p. 1-2.

VAN DEN HEUVEL J., De vestingen van Damme (militaire kaart 1688), XX, 1978, p. 3-12.

VANDEPITTE G., Twee lastige klanten, J. Watelle en L. De Bel (recht te Damme), XX, 1978, p. 13-38.

Mededelingen

BONTE G., Het zeerecht van Damme (bibliografie), XX, 1978, p. 39-43.
VEREECKE P., De "Mol" in het Zwin, XX, 1978, p. 44-45.
DE WITTE H., Post-middeleeuwse vondsten, XX, 1978, p. 46-48.

Verslagen

22 mei 1977: de Beisbroek te Sint-Andries, XX, 1978, p. 49-52.
20 november 1977: 1830 elders en hier ..., XX, 1978, p. 53.
Dudzele, jaarvergadering, XX, 1978, p. 53-54.
Museumbladzijde, aktiviteitenverslag, XX, 1978, p. 55.

1978, XX, 2:

DE KEYSER R., Rond het ontstaan van Damme, XX, 1978, p. 57-64.

VANDEPITTE G., Verpachting van de stadsmolen te Damme, XX, 1978, p. 65-84.

LARBOUILLAT J., Alice van Nicootje vertelt, XX, 1978, p. 85-96.

Verslagen en mededelingen

Heraldiek en zegelkunde, XX, 1978, p. 97-98.
Fusie van de wateringen, XX, 1978, p. 99.
De dulle lieden te Brugge, XX, 1978, p. 99.

1978, XX, 3:

DE SMET M., Afwateringsprobleem ten Oosten van Brugge van 1100-1850, XX, 1978, p. 101-128.

COSYN V., Knocke in 1907, XX, 1978, p. 129-134.
Mededelingen en verslagen

COORNAERT M., Sint Antonius abt of eremijt, XX, 1978, p. 135-138.
Middeleeuwse keramiek te Oostkerke, XX, 1978, p. 138.
"Ratte Vyncke", XX, 1978, p. 138-140.
COORNAERT M., Historiek van Ramskapelle, XX, 1978, p. 141-146.
Bijloke en Leievaart, XX, 1978, p. 146-149.
Wandeling te Westkapelle, XX, 1978, p. 149.
Uitstap in de streek op de grenzen van Sijsele, Maldegem en Moerkerke, XX, 1978, p. 150--151.

Museumbladzijde: J. Larbouillat, XX, 1978, p. 153-155.

1978, XX, 4:

BALLEGEER J., Een politiek bedrijvig onderpastoor te Lissewege, XX, 1978, p. 155-182.

DE KEYSER R., Het tiendehof van St.-Kwintensabdij te Oostkerke en de St.-Walburgakerk te Brugge,
XX, 1978, p. 183-186.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije: "Hangt de dief", XX, 1978, p. 187-198.

Inhoud van de XXste jaargang, XX, 1978, p. 199.

1979, XXI, 1:

COORNAERT M., Keizer Karel schenkt een oktrooi aan de St.-Sebastiaansgilde van Ramskapelle,
XXI, 1979, p. 1-14.

VAN DEN HEUVEL J., Een oktrooi van Albrecht en Isabella bij de restauratie van de kerk van
Lissewege, XXI, 1979, p. 15-22.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije: I. Strandjutters te Wenduine, XXI, 1979, p. 23-29;
II. Gestrand te Knokke, XXI, 1979, p. 29-32; III. Met getrokken mes op Uitkerke, XXI, 1979, p. 32-34.

Mededelingen en verslagen

VANDEPITTE L., Over archiefstukken Vandepitte, XXI, 1979, p. 35-36.
DEWITTE A., Over bouw en gebruik van lichtbak door onze pensejagers, XXI, 1979, p. 36-39.
DE KEYSER R., Uit voorbije jaren: het werkboekje, XXI, 1979, p. 39-43.
DE KEYSER M., BALLEGEER J., St.-Guthago viert zijn 20 jaar, XXI, 1979, p. 43-47.
DE KEYSER R., Het tiendehof van St.-Kwintensabdij te Oostkerke en de St.-Walburgakerk te Brugge,
XXI, 1979, p. 47-48.

1979, XXI, 2:

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije: 1. Een reeks kerkdiefstallen, XXI, 1979, p. 49-72;
2. Nog een reeks kerkdiefstallen, XXI, 1979, p. 73-97.

Bestuur van St.-Guthago en ereleden, XXI, 1979, p. 98.

Mededelingen en verslagen

R.D.K., Hoe men vroeger zaaigraan gereed maakte, XXI, 1979, p. 99-100.
K.A., Westkapelle, XXI, 1979, p. 100-102.
VANDEPITTE G., Korte aantekeningen uit Lissewege, XXI, 1979, p. 103.
Geschiedenis van het Brugse meubel, XXI, 1979, p. 104-106.

Museumbladzijde

BRAET P., Het hoefbeslag bij paarden, XXI, 1979, p. 107-110.

1979, XXI, 3:

VANDEPITTE G., Een molenaarsfamilie Vandepitte en verwanten, XXI, 1979, p. 112-138.

Mededelingen en verslagen

Van Hanegem L.C., Kerstfeest rond 1900, XXI, 1979, p. 139-142.
G.Vdp, Het ontstaan van Brugge, XXI, 1979, p. 142-144.
R.D.K. en J. Larb., Sint-Salvatorskatedraal Brugge, XXI, 1979, p. 145-146.
R.D.K., Studietocht naar Oudenaarde, XXI, 1979, p. 146-147.
K.A., Wandeling op Nieuwvliet, XXI, 1979, p. 148.
A.K., De havenwerken te Zeebrugge, XXI, 1979, p. 149-150.

1979, XXI, 4:

COORNAERT M., Een grote brand te Westkapelle, XXI, 1979, p. 151-156.

VANDEPITTE G., De molenaarsfamilie Vandepitte en verwanten, XXI, 1979, p. 157-194.

Inhoudstafel van de XXIste jaargang, XXI, 1979, p. 195.

1980, XXII, 1:

DE KEYSER R., BALLEGEER J., Het nieuwe omslagvignet, achthonderd jaar stadsrechten te Damme
1180-1980, XXII, 1980, 4 p.

VANDEPITTE G., Van papenvreters en geuzenjagers, XXII, 1980, p. 1-10.

COORNAERT M., Staat van de goederen van Jacob Dewalsche, pastoor te Ramskapelle (1643), XXII,
1980, p. 11-20.

VANDEPITTE G., De molenaarsfamilie Vandepitte - de aanverwante familie Moret, XXII, 1980, p. 21-
34.

Mededelingen en verslagen

Van den Neste R., Herbergen te Vivenkapelle en Moerkerke, XXII, 1980, p. 35-38.
Crois R., Bezoek aan de abdij van Steenbrugge, XXII, 1980, p. 39-40.
Sloeberkin, Het evangelie van de kletsmadams, XXII, 1980, p. 40-43.

1980, XXII, 2:

VANDEPITTE G., Van heksen ... en de boze vijand (1608-1792), XXII, 1980, p. 45-56.

LAMMERANT Y., Duitse schapers van "Rond de Poldertorens", XXII, 1980, p. 57-61.
VERMANDE H.M., Is "dat lant in Vermendoys" in Reinaart de Vos, het Oostkerker-ambacht? XXII,
1980, p. 62-76.

DE KEYSER A., Nieuw-Roeselare en St.-Margriete, XXII, 1980, p. 77-86.

DANNEELS P., Eeuwenoude herbergen te Dudzele, XXII, 1980, p. 87-92.

Mededelingen en verslagen

M.C., Brugse teghelrie te Ramskapelle, XXII, 1980, p. 93-94.
M.C., De terp Kathem, XXII, 1980, p. 94-95.
J.L., Vrijmetselarij, XXII, 1980, p. 95-96.
K.A., Opgravingen O.L.Vr. Brugge, XXII, 1980, p. 96-98.

1980, XXII, 3:

RAU J, Antoon Lowyck, XXII, 1980, 3 p.

VANDEPITTE G., Van heksen ... en de boze vijand (1608-1792), XXII, 1980, p. 99-118.

COSYN V., Knokke in 1907, XXII, 1980, p. 119-126.

DANNEELS P., Eeuwenoude herbergen te Dudzele, XXII, 1980, p. 127-134.

Mededelingen en verslagen

Crois R., Inbraak kasteel van Sluis, XXII, 1980, p. 135-140.
M. Dek., Reis Mechelen-Sint-Niklaas, XXII, 1980, p. 140-143.
Coornaert M., Achthonderd jaar Damme? XXII, 1980, p. 143-146.

1980, XXII, 4:

VANDEPITTE G., Van heksen ... en de boze vijand (1608-1792), XXII, 1980, p. 147-178.

CROIS R., De zilveren Maria-Theresia taler, XXII, 1980, p. 179-181.

Mededelingen

Crois R., Goederen in de stadsmagazijnen van Sluis (1747), XXII, 1980, p. 181-182, 196.

Bonte G., Een Psalterium van Oostkerke uit ca. 1280, XXII, 1980, p. 183-185.
De Keyser R., Een proeve van gedeeltelijk antwoord (op het voorgaande), XXII, 1980, p. 185-188.
De Keyser R., De Sireschakel van het Sebastiaansgilde ... en het kasteel van Oostkerke, XXII, 1980, p.
189-192.
Verslag heemkundige wandeling op Sint-Margriete, XXII, 1980, p. 193-196.

Inhoudstafel van de XXIIste jaargang, XXII, 1980, p. 197.

1981, XXIII, 1:

In memoriam Roger Crois, XXIII, 1981, p. 1-4.
VANDEPITTE G., Van heksen en de boze vijand, XXIII, 1981, p. 5-16.

DANNEELS P., Eeuwenoude herbergen te Dudzele, XXIII, 1981, p. 17-24.

DE LANGHE J.E., Over molens en andere dingen te Knokke, XXIII, 1981, p. 25-30.

CATREUL A., p. De gesneuvelde soldaten van Lissewege 14-18; XXIII, 1981, p. 31-34.

Verslagen en mededelingen

Ballegeer J., Duitse decoratiekunst te Lissewege (1914-1918), XXIII, 1981, p. 35-36.
De rantsoenerings-miserere, XXIII, 1981, p. 36-37.
Visser W., Baljuws van Sluis, XXIII, 1981, p. 37-38.
Geestelijkheid en humor, XXIII, 1981, p. 39-41.
Koffiekrans te Heist, XXIII, 1981, p. 41-43.
De zaken van Beernem, XXIII, 1981, p. 43-45.
Bonte G., In Parijs, archiefstukken over onze streek, XXIII, 1981, p. 46-47.

1981, XXIII, 2:

LOWIJCK A., De Blanckaerts, XXIII, 1981, p. 49-78.

COORNAERT M., Staat van goed van Pieter Leys, landbouwer te Heist, 1625, XXIII, 1981, p. 79-88.

DESTANBERG A., Lisseweegse bibliografie, XXIII, 1981, p. 89-96.

Mededelingen

Kaperij en zeeroof op de Vlaamse kust, XXIII, 1981, p. 97-98.
Burggraeve G., Nieuws uit het Zwin, XXIII, 1981, p. 99.
Larbouillat J., Stadspaal plechtig herplant te Damme, XXIII, 1981, p. 99-100.

1981, XXIII, 3:

DE KEYSER R., Ondergedoken priesters in de St.Guthagostreek gedurende de Franse Revolutie, XXIII,
1981, p. 101-108.

VANDEPITTE G., Toverij in Lissewege en ... de Europese politiek! 1594-1596, XXIII, 1981, p. 109-
122.

COORNAERT M., De stelle op de Paulusdijk te Knokke, XXIII, 1981, p. 123-126.

COORNAERT M., Enkele plaatsnamen te Knokke, XXIII, 1981, p. 127-132.

Verslag

6 september 1981: Retranchement, XXIII, 1981, p. 133-134.

1981, XXIII, 4:

VANDEPITTE G., Van heksen en de boze vijand, XXIII, 1981, p. 135-156.

COSYN V., Knokke in 1907 (IV), XXIII, 1981, p. 157-164.
COORNAERT M., Het onderwijs te Ramskapelle in de 19de en 20ste eeuw, XXIII, 1981, p. 165-170.

DE KEYSER R., Plan van de vestingen van Damme in 1617, XXIII, 1981, p. 171-176.

Verslagen

Larbouillat J., De vestingen van Sluis, XXIII, 1981, p. 177-178.
Larbouillat J., Vlaamse kunst op perkament, XXIII, 1981, p. 179-181.
Algemene inhoud, 23ste jaargang, XXIII, 1981, p. 182.

1982, XXIV, 1:

DE KEYSER A., Terhofstede (Retranchement), XXIV, 1982, p. 1-8.

VANDEPITTE G., Witte-Donderdagse eieren (Een toverkol? 1596), XXIV, 1982, p. 9-22.

COORNAERT M., De staat van goed van een brouwerijhoeve te Dudzele, 1663, XXIV, 1982, p. 23-30.

VANDEPITTE G., Het geboortejaar van de Zwankendammemolen te Lissewege, XXIV, 1982, p. 31-34.

Mededelingen en verslagen

Coornaert M., Het colloquium over historische geografie te Gent in 1978, XXIV, 1982, p. 35-37.

R.D.K., Onze jaarlijkse feestnamiddag, XXIV, 1982, p. 38-39.

De Keyser R., Monniken en Dodanen op de Lieve in Damme, XXIV, 1982, p. 39-40.

R.D.K. en J.R., Nog een plan van Damme, XXIV, 1982, p. 40-41.

1982, XXIV, 2 en 3:

VAN HINTE JAN, Symbolen, XXIV, 1982, p. 42.

DE KEYSER A., Ter inleiding, XXIV, 1982, p. 43-44.

Voorwoord, XXIV, 1982, p. 45-54.

Symbolen in grafschilderingen, XXIV, 1982, p. 55-96.

Onze Lieve Vrouwe van Aardenburg, XXIV, 1982, p. 96-100.

Haagbegraving, XXIV, 1982, p. 101-106.

Schoorsteen, de levensboom en de hemelas, XXIV, 1982, p. 107-111.

Nota's, XXIV, 1982, p. 112-118.

Verslagen

De Westvlaamse archeologendag te Kortrijk, XXIV, 1982, p. 119-122.
Weerspreuken en weerheiligen, XXIV, 1982, p. 123-124.
Over de neogotiek, XXIV, 1982, p. 124-126.

1982, XXIV, 4:

VANDEPITTE G., Van Heksen en ... de boze vijand (VI), XXIV, 1982, p. 127-138.

PRIEM J, Restauratie van de Ezelpoort, XXIV, 1982, p. 139-144.

DE KEYSER A., Aantekening rond een houten afleidingsbuis, anno 1756, XXIV, 1982, p. 145-150.

COOLS E., Drie fragmenten laat-middeleeuwse tuinpotten in baksteengoed, XXIV, 1982, p. 151-152.

DE KEYSER R., RAU J., Een verboden gaaischieting op Oostkerke, XXIV, 1982, p. 153-164.

Verslagen

Aernoudts K., Studiereis naar Lier, XXIV, 1982, p. 165-168.
Heyneman D., Wandeling in het Zwin, XXIV, 1982, p. 168-170.
Larbouillat J., Tentoonstelling, Brugge en de Zee, XXIV, 1982, p. 170-173.
Larbouillat J., Wondermooie kunst te Breskens, XXIV, 1982, p. 173-174.
Inhoud van Rond de Poldertorens XXIVe jaargang, XXIV, 1982, p. 175.

1983, XXV, 1:

VANDEPITTE G., Van Heksen en ... de boze vijand, XXV, 1983, p. 1-18.

DE KEYSER R., Psalterium in verband met Oostkerke (rond 1240), XXV, 1983, p. 19-24.

VANDEPITTE G., DESMET J., e.a., Publieke verkopingen met brandende kaarsen, XXV, 1983, p. 25-
38.

Verslagen en mededelingen

De Keyser R., Van den Heuvel J., Priesterlijke benoemingen in de Sint-Guthagostreek, 1460-1472,
XXV, 1983, p. 39-45.

Onze jaarlijkse feestvergadering, XXV, 1983, p. 45-46.

1983, XXV, 2:

COORNAERT M., De molens in de heerlijkheid Dudzele, XXV, 1983, p. 47-65.

VANDEPITTE G., Van Heksen en ... de boze vijand (1608-1792), XXV, 1983, p. 65-78.

DE KEYSER A., De Sint-Pietersabdij in Oudenburg (een ongekende plattegrond van eind XVIe eeuw),
XXV, 1983, p. 79-88.

DE KEYSER R., Zeger van Oostkerke en de slag van Basweiler, 1371, XXV, 1983, p. 89-92.

DE KEYSER R., De runderpest te Oostkerke 1872 en zijn gevolgen, XXV, 1983, p. 93-94.

Verslagen
Heyneman D., Dia's over landbouwgereedschappen en uitstappen van de kring, XXV, 1983, p. 95-96.
Rau J., Opendeur van eigen bibliotheek, XXV, 1983, p. 96.

1983, XXV, 3:

DE BLEEKER A., Pastoor Heldewijs van Lapscheure (1715-1755), XXV, 1983, p. 97-104.

GRIM J., Doopceel van een hoofdman gelicht, XXV, 1983, p. 105-108.

VAN DEN HEUVEL J., Catechese te Damme rond 1660, XXV, 1983, p. 109-114.

VANDEPITTE G., Van Heksen en de boze vijand, XXV, 1983, p. 115-124.

Mededelingen

Dezutter W.P., Verkopingen met brandende kaars, XXV, 1983, p. 125.
Dekeyser M., Schelpen op onze kust, XXV, 1983, p. 126-127.
Ballegeer J., Praatjes bij de kapper, XXV, 1983, p. 127-128.

Verslagen

G.V., Heksenprocessen in 't licht van het Europese denken, XXV, 1983, p. 128-131.
De Keyser R., Wandeling in Koningsbos, Knokke, XXV, 1983, p. 131-132.
Aernoudts K., Studiereis naar Essen, XXV, 1983, p. 133-135.
D'Hooghe K. en M., Wandeling in Dudzele, XXV, 1983, p. 136-138.

1983, XXV, 4:

VANDEPITTE G., Van Heksen en de boze vijand (1634), XXV, 1983, p. 139-151.

VISSER W., De "School met de Bijbel" te Sluis, XXV, 1983, p. 153-162.

DE KEYSER R., De oude molen te Oostkerke, XXV, 1983, p. 163-167.

Mededelingen en verslagen

Coornaert M., Vlaamse vishaalders in de 15de eeuw, XXV, 1983, p. 169-171.
R.D.K., Heden den thienden pluviose ..., XXV, 1983, p. 171-173.
Heyneman D., Heemkundige wandeling Ijzendijke, XXV, 1983, p. 173-175.
DE KEYSER R., Sint-Guthago: jubileum 25 jaar!, XXV, 1983, p. 176-179.
Inhoudstafel van de 25ste jaargang, XXV, 1983, p. 180.

1984, XXVI, 1:

BALLEGEER J., Heette hij "De Lissewegaar"?, XXVI, 1984, p. 1-2.

LARBOUILLAT J., Hulde aan Jozef Penninck, XXVI, 1984, p. 3-4.

CARLVANT K., Het Sint-Guthagopsalterium, XXVI, 1984, p. 5-8.

DE KEYSER R., Boomkwekerijen van de heren van Oostkerke in de 17de eeuw, XXVI, 1984, p. 9-12.

COORNAERT M., Staat van goed van een boer van het boerenhof te Heist- (1776), XXVI, 1984, p. 13-
22.

VANDEPITTE G., Van Heksen en ... de boze vijand, XXVI, 1984, p. 23-40.

Mededelingen en verslagen

Larbouillat J., Sint-Walburgakerk te Brugge, XXVI, 1984, p. 41-44.
Larbouillat J., Zei-spreuken, XXVI, 1984, p. 45-46.

1984, XXVI, 2:

DE KEYSER R., Een verdwenen deel van de spegelsweg te Oostkerke, XXVI, 1984, p. 47-50.

VANDEPITTE G., Van Heksen en ... de boze vijand, XXVI, 1984, p. 51-58.

VAN BIERVLIET A.T., Nog over Sint-Guthago, XXVI, 1984, p. 59-61.

DE BROCK P.E., De Brugse poort of Steenen Beer te Sluis, XXVI, 1984, p. 63-66.

COORNAERT M., Staat van goed van een boer van het boerenhof te Heist- (1776), XXVI, 1984, p. 67-
85.

Mededelingen en verslagen

Vandepitte G., Mea culpa, XXVI, 1984, p. 87-88.
Strubbe A., Een paardegebed, XXVI, 1984, p. 88.
A.K., Jaarlijkse feestvergadering, XXVI, 1984, p. 88-90.
Larbouillat J., De kerk van Lissewege, XXVI, 1984, p. 90-92.
Larbouillat J., Het Hof van Watervliet (Brugge), XXVI, 1984, p. 93-95

1984, XXVI, 3:

DE BLEEKER A., De hoeve "Sint-Pietersdyckagie", Lapscheure, XXVI, 1984, p. 97-112.

DE KEYSER R., Oostkerke Ambacht en het ammanschap van Oostkerke, 13e-14e eeuw, XXVI, 1984,
p. 113-123.

VANDEPITTE G., Van Heksen en de boze vijand, XXVI, 1984, p. 125-140.

DE KEYSER R., LOWYCK A., Het huis "Cranenburg" in Damme en de Abdij van Vaucelles, XXVI,
1984, p. 141-146.

Mededelingen en verslagen

Weymees K., Archeologisch onderzoek in Oostkerke, XXVI, 1984, p. 147-149.
Larbouillat J., Voorstelling "Gids van de Zwinstreek", XXVI, 1984, p. 150.
Larbouillat J., Studiereis Frans-Vlaanderen, XXVI, 1984, p. 151-154.
Ballegeer J., Kasteelomwalling in Lissewege, XXVI, 1984, p. 154.
R.J.K., Voorstelling "Kasteel van Oostkerke", XXVI, 1984, p. 154-156.

1984, XXVI, 4:

VANDEPITTE G., Van Heksen en de boze vijand, XXVI, 1984, p. 157-174.
DE BROCK P.E., Geschiedkundige sprokkelingen: a/ Het veer van Sluis; b/ verordening van Karel V.,
XXVI, 1984, p. 175-182.

VANDEPITTE G., De Zwankendammemolen in Lissewege, XXVI, 1984, p. 183-187.

KEYSER R., Pieter Pourbus in verband met Oostkerke, XXVI, 1984, p. 187-188.

Verslagen

Larbouillat J., Het kasteel van Wijnendale, XXVI, 1984, p. 189-191.
Larbouillat J., De Sint-Pietersabdij in Oudenburg, XXVI, 1984, p. 192-193.
De Keyser R., De kerk van Lissewege, XXVI, 1984, p. 194-195.
Weymeis Kr., De abdij van Zoetendale, XXVI, 1984, p. 196-198.
Inhoud van de 26ste jaargang, XXVI, 1984, p. 199.
Nieuwjaarsbrief, 1785, XXVI, 1984, p. 200-201.

1985, XXVII, 1:

DE KEYSER A., Wegwijs varen langs onze kusten rond 1600, XXVII, 1985, p. 1-10.

COORNAERT M., Vlaamse vissers haalden ook steenkool uit Noordoost-Engeland, XXVII, 1985, p.
11-21.

DE KEYSER R., De monnik in het stadswapen van Monnikerede, XXVII, 1985, p. 23-24.

BALLEGEER J., Jozef Louis Maria Notredaeme, XXVII, 1985, p. 25-30.

DE BRUYCKERE G., Wat kostte dat in 1914, XXVII, 1985, p. 31-34.

Verslagen en mededelingen

Vandepitte G., Dia's en foto's, XXVII, 1985, p. 35-36.
Ballegeer J., Tentoonstelling Zwinstreek, XXVII, 1985, p. 36-37.
Morre R., Tentoonstelling 1944 (Damme), XXVII, 1985, p. 38-41.
Larbouillat J., Jaarfeest Sint-Guthago, XXVII, 1985, p. 41-43.

1985, XXVII, 2:

VANDEPITTE G., Een winkeldievegge, XXVII, 1985, p. 45-58.

COORNAERT M., Twee erftitels van het boerenhof te Heist, XXVII, 1985, XXVII, 1985, p. 59-68.

DE LANGHE J.E., Het woord Glop, globbe, XXVII, 1985, p. 69-70.

DE BLEEKER A., Meester Theodoor Sevens van Lapscheure, XXVII, 1985, p. 71-82.

Verslagen en mededelingen

G.V., Herbergen in Brugge, 1750-1850, XXVII, 1985, p. 83-85.
Larbouillat J., Het kasteel van Male, XXVII, 1985, p. 85-89.
Hillewaert B., Ontstaan en stadsontwikkeling van Damme, XXVII, 1985, p. 89-91.
Larbouillat J., "2000 Jaar Zwinstreek", XXVII, 1985, p. 91.
A.G., M. Dekeyzer, XXVII, 1985, p. 92-93.

1985, XXVII, 3:

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Proostse, XXVII, 1985, p. 93-102.

LIPPENS L., Oude vogelnamen, XXVII, 1985, p. 103-104.

DE KEYSER R., Jacob van Maerlant en de middeleeuwse tuinkunst, XXVII, 1985, p. 105-108.

COORNAERT M., "2000 Jaar Zwinstreek" en de historische geografie, XXVII, 1985, p. 109-140.

Verslagen

D'Hooghe K., "Tongeren 2000", XXVII, 1985, p. 141-144.
R.D.K., Spermalie, Sarepta en Zoetendale, XXVII, 1985, p. 145-146.


1985, XXVII, 4:

DE KEYSER R., De dorpsmolen van Oostkerke, XXVII, 1985, p. 147-187.

Mededelingen en verslagen

R.D.K., Muurankers op Sint-Anna-ter-Muiden, XXVII, 1985, p. 189-190.
Larbouillat J., Bezoek aan de haven van Zeebrugge, XXVII, 1985, p. 190-191.

1986, XXVIII, 1:

LARBOUILLAT J., Bij het nieuwe omslagvignet, XXVIII, 1986, p. 1-5.

BALLEGEER J., Voor onze kartofilisten, XXVIII, 1986, p. 5-6.

DE BLEEKER A., Meester Theodoor Sevens, XXVIII, 1986, p. 7-20.

GOETINCK M., Grafzerk van Zuster Margareta van Vlissegem, XXVIII, 1986, p. 21-22.

BRAET P., Uit de kerkmemorialen van Oostkerke, XXVIII, 1986, p. 23-24.

BONTE G., Pater Kamiel Bulcke, XXVIII, 1986, p. 25-32.

DE BRUYCKERE G., Inhuldiging van pastoors op Oostkerke, XXVIII, 1986, p. 33-36.

DE KEYSER R., Steenovens langs de verse vaart op Monnikerede, XXVIII, 1986, p. 37-40.

Mededelingen en verslagen

J.R., Kleine aanvulling bij Sevens, XXVIII, 1986, p. 41-42.
Larbouillat J., Muntenvondst in Manderfeld, XXVIII, 1986, p. 43-45.
K.A., Jaarlijkse feestvergadering, XXVIII, 1986, p. 45-47.
Decoster J., Voorstelling van "Dudzele en St. Lenaart", XXVIII, 1986, p. 47-48.
Aernoudts K., Leven en werken van J. van Maerlant, XXVIII, 1986, p. 49-50.
1986, XXVIII, 2:

COORNAERT M., Waar en wanneer is Damme ontstaan? XXVIII, 1986, p. 51-84.

VANDEPITTE G., "Le Cri de l'Humanité au Roi, XXVIII, 1986, p. 85-94.

COENS D., Jacob van Maerlant, XXVIII, 1986, p. 95-98.

ETIENNE F., Zeven motieven om Jacob van Maerlant, XXVIII, 1986, p. 99-103.

Verslag

Theerens A., Volksgeneeskunde, XXVIII, 1986, p. 105-107.

1986, XXVIII, 3:

VANDEPITTE G., Lijkschouwingen op het Proostse, XXVIII, 1986, p. 109-114.

COORNAERT M., In de vier gekroonde verkoopt men drank, XXVIII, 1986, p. 115-122.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije (een heremiet?), XXVIII, 1986, p. 123-126.

LARBOUILLAT J., Twee van onze aktiviteiten (Koolkerke en een studiereis naar Zuid-Westbrabant),
XXVIII, 1986, p. 127-132.

VANDEPITTE G., Een moeilijk geval voor de Brugse Schepenen, XXVIII, 1986, p. 133-136.

DE KEYSER A., redactie, Mijn uittocht als Garde d'Honneur in 1813, XXVIII, 1986, p. 137-153.

1986, XXVIII, 4:

HILLEWAERT B., Bewoningssporen uit de volle middeleeuwen te Oostkerke, XXVIII, 1986, p. 155-
164.

VAN DEN HEUVEL J., Pastoors Vullers en De Prest, en de moeilijkheden tussen de Bisschop van
Brugge en de Heer van Oostkerke (circa 1780), XXVIII, 1986, p. 165-178.

BONTE G., Duitse handelsbetrekkingen met het Zwin A. Damme in 1252-1253, XXVIII, 1986, p. 179-
187.

Mededelingen en verslagen

Ballegeer J., De vier gekroonden ook te Brugge en te Londen, XXVIII, 1986, p. 189-190.
Rau J., Een ander doodsprentje van 't begin 1800, XXVIII, 1986, p. 190-192.
Aernoudts K., Heemkundige wandeltocht naar "Oude Schuren en delta-werken in 't Land van Kadzand,
XXVIII, 1986, p. 192-194.
Mijn uittocht als Garde d'Honneur in 1813, XXVIII, 1986, p. 195-209.

1987, XXIX, 1:

BONTE G., Duitse handelsbetrekkingen met Zwin B. Hoeke rond 1300, XXIX, 1987, p. 1-10.

BALLEGEER J., Willem van Bonem - de tempeliers - de slag der Gulden sporen, XXIX, 1987, p. 11-
23.

DE LANGHE J.E., Wat betekent de naam Koolkerke, XXIX, 1987, p. 25-26.

DE KEYSER R., De molen van Hoeke, XXIX, 1987, p. 27-36.

COORNAERT M., Sluizen en watermolens in Brugge en in Damme, XXIX, 1987, p. 37-54.

Larbouillat J., De tentoonstelling "800 Jaar Spermalie", XXIX, 1987, p. 55-57.

1987, XXIX, 2:

COORNAERT M., Sluizen en watermolens in Brugge en in Damme, XXIX, 1987, p. 59-87.

DE KEYSER R., Het Sint-Janshoofd te Sluis en te St.-Anna-ter-Muiden, XXIX, 1987, p. 89-91.

DE LANGHE J.E., Wat betekent de plaatsnaam Dulleweg? XXIX, 1987, p. 93-94.

VANDEPITTE G., Rechtspraak in het Brugse Vrije (1773), XXIX, 1987, p. 95-107.

Mededelingen en verslagen

Theerens A., Het Vlaamse platteland rond 1800, XXIX, 1987, p. 109-112.
Larbouillat J., Archeologisch onderzoek in het gebied ten N.O. van Brugge, XXIX, 1987, p. 113-114.
Aernoudts K., Onze feestvergadering, XXIX, 1987, p. 114-115.
Vandepitte G., Het Brugse Vrije in de Geuzentijd (met bibliografie), XXIX, 1987, p. 116-118.

1987, XXIX, 3 en 4:

HULDENUMMER JOS. RAU

PARMENTIER Y., Voorwoord, XXIX, 1987, p. 119-120.

DE KEYSER R., Biografie: Jos. Rau, XXIX, 1987, p. 121-123.

VAN MAELE R., Bibliografie, XXIX, 1987, p. 124-125.

VANDEPITTE G., Bibliografie, XXIX, 1987, p. 126-128.

BALLEGEER J., Lissewege, een pedagogisch conferentiewerk uit 1911, XXIX, 1987, p. 129-149.

BONTE G., C. Oostkerke in het zeerecht van Hamburg in de dertiende en veertiende eeuw, XXIX,
1987, p. 150-165.

BRAET P., De familie 'Braet' stam Ruiselede, tak Sint-Joris-ten-Distel, XXIX, 1987, p. 166-173.

COORNAERT M., Middeleeuwse vierboten en vaarbakens op de Vlaamse kust, XXIX, 1987, p. 174-
232.

DE BROCK P.E., Bijzonderheden over de aanval op Sluis in 1747, met bezetting en later weer de
ontruiming van de stad door de Franse troepen, XXIX, 1987, p. 233-238.

DE BRUYCKERE G., Het kanton Damme. Een realiteit en nog meer! ... , XXIX, 1987, p. 239-253.
DE KEYSER R., De steenbakkerijen langs de Damse vaart te Damme, XXIX, 1987, p. 254-266.

LANNOY D., Kroniek uit Westkapelle, XXIX, 1987, p. 267-274.

LOWYCK A., De laatste Duinheren en het kapelletje van O.L. Vrouw van ter Doest, XXIX, 1987, p.
275-279.

VAN DEN HEUVEL J., De geschiedenis van de bidprentjes (doodsanctjes) in onze streek, XXIX, 1987,
p. 280-299.

VERSTRAETE D., Lenen te Moerkerke, XXIX, 1987, p. 300-314.

VISSER W.J., De steenoven te Sluis, XXIX, 1987, p. 315-319.

WEYMEIS Chr., De damasten huwelijksservet van Lippens-Cogen in het museum van Kortrijk, XXIX,
1987, p. 320-327.

Larbouillat J., Wandeling in het Zeebrugse achterhavengebied, studiereis naar Diest, XXIX, 1987, p.
327-332.

1988, XXX, 1:

LARBOUILLAT J., Akkerzieken in de Zwinstreek, XXX, 1988, p. 1-14.

DE LANGHE J.E., Wat betekent de naam "Kalvekete"?, XXX, 1988, p. 15-18.

VANDEPITTE G., Toponiemen te Lissewege, XXX, 1988, p. 19-34.

Mededelingen en verslagen

Coornaert M., Kartografie in Scharpoord, XXX, 1988, p. 35-36.
Larbouillat J., De Romeinen langs de Vlaamse kust, XXX, 1988, p. 36-37
Larbouillat J., De H.-Bloedkapel en het Stadhuis te Brugge, XXX, 1988, p. 38-40.
Heyneman D. Feestnamiddag op 13 december '87: o.m. voordracht "Het Zwin" door Guido Burggraeve,
XXX, 1988, p. 41-44.

1988, XXX, 2:

LAMMERANT Y., De verloren zonen van Limburg of "De Duitse schapers" rond de Poldertorens,
XXX, 1988, p. 45-51.

DE LANGHE B., Lee Sluffer, XXX, 1988, p. 53-57.

DIERICK W., O.L. Vrouw van Aardenburg of O.L. Vrouw met de inktpot, XXX, 1988, p. 59-64.

VANDEPITTE G., Broeder Clays de Clerck van de Magdalene, XXX, 1988, p. 65-69.

SCHOT BWZN J., Vlaamse vissers als vluchtelingen in Zierikzee (1914-1918), XXX, 1988, p. 71-83.

Verslagen

Vandepitte G., Foto's, dia's, archeologisch materiaal ... van onze leden, XXX, 1988, p. 85-86.
Aernoudts K., Windmolens in West-Vlaanderen door Herman Peel, XXX, 1988, p. 86-87.

1988, XXX, 3:

COORNAERT M., De forten van het Brugse Vrije tijdens de tachtigjarige oorlog, XXX, 1988, p. 89-
110.

DE BRUYCKERE G., Overledenen in Oostkerke ten jare 1912 en in 't jaar 1987, XXX, 1988, p. 111-
120.

VANDEPITTE G., Toponiemen te Lissewege, XXX, 1988, p. 121-128.

COORNAERT M., Op zoek naar de oorsprong van de stad Damme, XXX, 1988, p. 129-134.

Verslagen

Larbouillat J., Het hof Bladelin in Brugge, XXX, 1988, p. 135-138.
Larbouillat J., Studiewandeling in Damme, XXX, 1988, p. 138-139.

1988, XXX, 4:

COORNAERT M., De forten van het Brugse Vrije tijdens de tachtigjarige oorlog, XXX, 1988, p. 141-
160.

VANDEPITTE G., De dood van chirurgijn Toursel te Westkapelle, XXX, 1988, p. 161-169.

LAMMERANT Y., De verloren zonen van Limburg of "De Duitse schapers" rond de Poldertorens,
XXX, 1988, p. 171-176.

VANDEPITTE G., Toponiemen te Lissewege, XXX, 1988, p. 177-184.

Verslagen

De Bruyckere G., De reis naar Doornik, XXX, 1988, p. 185-187.
Larbouillat J., Studiewandeling in Hoeke, XXX, 1988, p. 187-191.

1989, XXXI, 1:

BALLEGEER J., Renvoye aen den prince-leser, XXXI, 1989, p. 3.

COORNAERT M., Het tienderecht in de oorspronkelijke parochie Oostkerke en op het eiland Wulpen,
XXXI, 1989, p. 4-35.

1989, XXXI, 2:

COORNAERT M., Het tienderecht in de oorspronkelijke parochie Oostkerke en op het eiland Wulpen
(deel 2), XXXI, 1989, p. 3-32.

1989, XXXI, 3:

COORNAERT M., Het tienderecht in de oorspronkelijke parochie Oostkerke en op het eiland Wulpen
met de topografie en de geschiedenis van Wulpen (deel 3), XXXI, 1989, p. 3-43.
1989, XXXI, 4:

COORNAERT M., Het tienderecht in de oorspronkelijke parochie Oostkerke en op het eiland Wulpen
met de topografie en de geschiedenis van Wulpen, XXXI, 1989, p. 3-36.

1990, XXXII, 1:

VAN DEN HEUVEL J.G.M., Quintinus van Oostkerke, een der oudst bekende pastoors van de Sint-
Salvatorsparochie te Brugge (1332-1344), XXXII, 1990, p. 3-9.

DE KEYSER R., Naschrift bij het artikel over Quintinus van Oostkerke, XXXII, 1990, p. 10-12.

VANDEPITTE G., Beschuldiging en eerherstel in 1774, XXXII, 1990, p. 13-18.

DE LANGHE J.E., Greveninge, XXXII, 1990, p. 19-21.

DE KEYSER R., Verwarring tussen de heren van Oostkerke-bij-Damme en de heren van Aisquerq-bij-
Tubeke, XXXII, 1990, p. 22-24.

DE KEYSER L., DE KEYSER A., Ferdinand Vercnocke, de dichter en de Zwinstreek, XXXII, 1990, p.
25-38.

DE LANGHE J.E., Over de kasteelnaam ter Bolle, XXXII, 1990, p. 39-40.

1990, XXXII, 2:

LARBOUILLAT J., Het kaatsspel in de Zwinstreek tijdens de 17de eeuw, XXXII, 1990, p. 43-50.

BONTE G., Damme verzoent zich met Keulen (1249), XXXII, 1990, p. 51.

DE LANGHE B., Den oest in de winter, XXXII, 1990, p. 52-55.

BONTE G., Frederyck Vegelin van Claerberghen, XXXII, 1990, p. 56-62.

DE KEYSER A., Naschrift bij het artikel van Vegelin van Claerberghen, XXXII, 1990, p. 63-65.

VANDEPITTE G., Jacquemyntken Van Ackere, XXXII, 1990, p. 66-74.

BONTE G., en toch Hondesdamma, XXXII, 1990, p. 75-78.

1990, XXXII, 3:

DE KEYSER R., Oostkerke: het 900-jarig dorp, XXXII, 1990, p. 83-85.

COORNAERT M., De watermolen en de havenkille van Damme, XXXII, 1990, p. 86-113.

BONTE G., Damme 1706, XXXII, 1990, p. 114-115.

1990, XXXII, 4:

D'HALLUI P., Heist en Vincent van Gogh, XXXII, 1990, p. 121-123.

DE LANGHE J.E., Over de plaatsnaam Baathoeke-Pathoeke in Dudzele, XXXII, 1990, p. 124-126.
BALLEGEER J., Staet van Goede Juliaan Lauwereyns-Callewaert, timmerman, Lissewege 1763,
XXXII, 1990, p. 127-157.

1991, XXXIII, 1:

VANDEPITTE G., Zwankendamme, wijk van Lissewege, nu Brugge, XXXIII, 1991, p. 3-37.

1991, XXXIII, 2 en 3:

COORNAERT M., De delta van de Zinkval, XXXIII, 1991, p. 41-88.

BALLEGEER J., Jacob van Oosts Maria en Magdalena te Lissewege, XXXIII, 1991, p. 89-94.

DE LANGHE B., Van toveressen, waterduivels en wroede honden, XXXIII, 1991, p. 95-98.

1991, XXXIII, 4:

DE LANGHE J.E., Opdedrincks belangstelling voor de kustflora, XXXIII, 1991, p. 101-104.

DE KEYSER R., Oostkerke onder de oorlog 1914-1918, XXXIII, 1991, p. 105-122.

VANDEPITTE G., Schuld of onschuld?, XXXIII, 1991, p. 123-129.

1992, XXXIV, 1:

VERMEERSCH J., De pers te Heist en te Knokke voor de Eerste Wereldoorlog, XXXIV, 1992, p. 3-18.

DE LANGHE J.E., Over de plaatsnamen Zwin (Zwijn) en Zinkval, XXXIV, 1992, p. 19-20.

COORNAERT M., De zeeslag van 1340 in het Zwin gezien vanaf de linkeroever, XXXIV, 1992, p. 21-
22.

DE LANGHE B., Van kloten en klakkebussen, XXXIV, 1992, p. 23-24.

VANDEPITTE G., Brugse chirurgijnen ruziën (1645), XXXIV, 1992, p. 25-28.

1992, XXXIV, 2:

DE KEYSER A., Sint-Anna-ter-Muiden: 750 jaar stad. Kroniek van een der smalle steden langs het
Zwin, XXXIV, 1992, p. 4-34.

COORNAERT M., Mude verwierf stadsrechten in 1242, XXXIV, 1992, p. 35-38.

BALLEGEER J., Het wapen van Sint-Anna-ter-Muiden, XXXIV, 1992, p. 39-40.

BUITENHUIS C.H., Johan Crabbe: piraat, koopman en avonturier uit Mude, XXXIV, 1992, p. 41-44.

DE KEYSER R., Mude in de tweede helft van de 16de eeuw, XXXIV, 1992, p. 46.

KENNIS B., Getekende illustraties.

1992, XXXIV, 3:
DE LANGHE J.E., Wat betekent de plaatsnaam 'Sint-Anna-ter-Muiden', XXXIV, 1992, p. 79-80.

DE KEYSER A., De laatste molen van Sint-Anna-ter-Muiden, XXXIV, 1992, p. 80-82.

BRAET P., Uit de rekenboeken van de wagenmakerij van de familie van Damme, XXXIV, 1992, p. 83-
88.

COORNAERT M., TILLEMAN J., De sluizen van de watering Reigaarsvliet, XXXIV, 1992, p. 87-116.

KENNIS B., Getekende illustraties.

1992, XXXIV, 4:

VANDEPITTE G., Staking van het Brugse brouwersgilde in 1622, XXXIV, 1992, p. 119-122.

DE KEYSER R., De boerderijen in het noorden van Brugge rond 1900, XXXIV, 1992, p. 123-137.

DE LANGHE J.E., Over ruge- en ruwe-name, XXXIV, 1992, p. 138-139.

LARBOUILLAT J., De visserkapel te Heist - 100 jaar (1892-1992), XXXIV, 1992, p. 141-144.

1993, XXXV, 1:

BALLEGEER J., Aan wie hoort het Lisseweegs Vaartje toe?, XXXV, 1993, p. 3-11.

DECUYPERE P., De steenbakkerijen in Knokke en Westkapelle, XXXV, 1993, p. 12-24.

LAMMERANT Y., Jan Baptiste Deckers, burgemeester van Westkapelle, XXXV, 1993, p. 25-28.

1993, XXXV, 2:

DANNEELS P., Maatschappij van Onderlinge Bijstand Sint-Lenaard te Dudzele, XXXV, 1993, p. 31-
32.

DE KEYSER A., De steenbakkerijen in Knokke en Westkapelle. Naschrift, XXXV, 1993, p. 33-35.

DE KEYSER R., De steenbakkerij De Cuyper. Naschrift, XXXV, 1993, p. 36.

VANDEPITTE G., De bende Verstuyft - Van Hoe, 1918-1924, XXXV, 1993, p. 37-53.

VANHALME M., Biografie van Charles-Joseph Serweytens, XXXV, 1993, p. 54-61.

DE LANGHE J.E., Heendam - Hondsdam (Damme), XXXV, 1993, p. 62-63.

1993, XXXV, 3:

LAVAERT J., Een pastoorsbenoeming te Dudzele (1281-1283), XXXV, 1993, p. 67-75.

DANNEELS P., Het gewapend brandweerkorps van Dudzele, XXXV, 1993, p. 76.

BONTE G., Het zegel van Sint-Anna-ter-Muiden, XXXV, 1993, p. 77-78.
DE KEYSER R., Het stadszegel van Mude, XXXV, 1993, p. 79-90.

LAUREYNS D., De reformatie te Sluis (1535-1576), XXXV, 1993, p. 91-98.

DANNEELS P., De Bouwdewijnsvrienden, XXXV, 1993, p. 99.

LAMMERANT Y., Adriaen Waeghe, de zogenaamde "Strangmeester", XXXV, 1993, p. 100-102.

1993, XXXV, 4:

BALLEGEER J., In memoriam Maurits Coornaert, XXXV, 1993, p. 106-107.

"In memoriam" uitgesproken door Mevrouw Vermeile, directeur ASO, XXXV, 1993, p. 108.

VANDEPITTE G., Bibliografie Maurits Coornaert, XXXV, 1993, p. 109-114.

Maurits Coornaert. Een greep persoonlijke herinneringen, XXXV, 1993, p. 115-118.

RYCKAERT M., Maurits Coornaert en de historische geografie van de streek rond Brugge, XXXV,
1993, p. 119-121.

COORNAERT M., De oorsprong van Heist en de Heistse visserij, XXXV, 1993, p. 122-144.

1994, XXXVI, 1:

BALLEGEER J., Woord vooraf, XXXVI, 1994, p. 3.

BALLEGEER J., An Flandrens Küste, XXXVI, 1994, p. 4-8.

AERNOUDTS K., Storm over het Noorden, XXXVI, 1994, p. 9-39.

1994, XXXVI, 2 en 3:

BALLEGEER J., Liederen uit de oorlog 1914-1918, inleiding, XXXVI, 1994, p. 43-54.

VANDEPITTE G., Plaats van de Vlaamse Beweging, de Frontbeweging en het Activisme in de
Belgische geschiedenis, XXXVI, 1994, p. 55-59.

VANDEPITTE G., 'n Lisseghenaerken, XXXVI, 1994, p. 60-112.

1994, XXXVI, 4:

DECUYPERE P., Plannen tot fusie en grenswijziging van Westkapelle en Knokke (1827 en 1914),
XXXVI, 1994, p. 117-121.

DE LANGHE J.E., Over zuwe- en zeugenamen, XXXVI, 1994, p. 122-123.

VAN DEN HEUVEL J.G.M., Omtrent pastoors van Lissewege, XXXVI, 1994, p. 124-138.

TILLEMAN J., Een valse "Tourse groot" te Hoeke, XXXVI, 1994, p. 139.

VANDEPITTE G., De meetstove en een oliemolen te Lissewege, XXXVI, 1994, p. 140-141.
DE BROCK J.G.L., 1760. Sluis moet buit Duinkerker kapers Pieter en Jan Morel vrijgeven, XXXVI,
1994, p. 142-150.

DE KEYSER R., De tienden en de tiendeheffers te Dudzele in de elfde eeuw, XXXVI, 1994, p. 151-
154.

1995, XXXVII, 1:

DE KEYSER R., In memoriam Willy Theerens, XXXVII, 1995, p. 4.

BALLEGEER J., Afscheidsgroet, XXXVII, 1995, p. 5.

VANDEPITTE G., Ode aan de vriendschap, XXXVII, 1995, p. 6.

DE KEYSER R., De Sint-Annaverering te Mude, XXXVII, 1995, p. 7-10.

LARBOUILLAT J., De verering van de O.L. Vrouwgilde van Heist anno 1551, XXXVII, 1995, p. 11-
13.

DECUYPERE P., De gemeenteschool van Westkapelle tijdens de oorlogsjaren 1914-1918, XXXVII,
1995, p. 14-17.

BALLEGEER J., Een Lisseweegse straat in 1928, XXXVII, 1995, p. 18-27.

DE CONINCK P., Geschiedenis van de Rijkswacht in Westkapelle, XXXVII, 1995, p. 28-35.

DE KEYSER R., De tienden en de tiendeheffers te Dudzele in de elfde eeuw, naschrift, XXXVII, 1995,
p. 36.

1995, XXXVII, 2:

BALLEGEER J., De zeeslag bij Knokke (1340), XXXVII, 1995, p. 39-50.

VANDEPITTE G., Sterven en begraven - hemel of hel, XXXVII, 1995, p. 51-60.

VAN DEN HEUVEL J., Stichting van een Raiffeisenkas te Oostkerke (1894). Een merkwaardige
brochure, XXXVII, 1995, p. 61-63.

DE LANGHE J.E., De Kemelader, Kemere of Kemele: oplossing van een plaatsnaamkundig probleem,
XXXVII, 1995, p. 64.

DE CONINCK P., De Rijkswachtbrigade te Damme en Dudzele, XXXVII, 1995, p. 65-72.

1995, XXXVII, 3:

DECUYPERE P., Een smokkelzaak groeit uit tot staatszaak (1775-76), XXXVII, 1995, p. 75-98.

DE LANGHE J.E., Van Zwijnblommen, Lamsoor of Schorreblad, XXXVII, 1995, p. 99-100.

VANDEPITTE G., Een familienaam: van Rossou naar Rosson, XXXVII, 1995, p. 101-110.

BONTE G., Het zegel van Sint-Anna-ter-Muiden. Naschrift, XXXVII, 1995, p. 111.
1995, XXXVII, 4:

DE LANGHE B., Van Macharius, XXXVII, 1995, p. 115-117.

DE KEYSER A., De sluis op het Zwin of Zoute Vaart in Damme, XXXVII, 1995, p. 118-123.

BALLEGEER J., Heraldiek onder de Poldertorens, XXXVII, 1995, p. 124-140.

DANNEELS P., De gilde van Sint Franciscus Xaverius, XXXVII, 1995, p. 141-142.

1996, XXXVIII, 1:

VANDEPITTE G., De koebeesten verdreven, XXXVIII, 1996, p. 3-4.

DE SMET J., De Duitse aftocht te Lissewege. Oktober 1918, XXXVIII, 1996, p. 5-6.

DE LANGHE J.E., Over bramen en braambeiers, XXXVIII, 1996, p. 7-8.

GILS R., Enkele notities over vestingbouw en vestingoorlog, XXXVIII, 1996, p. 9-36.

1996, XXXVIII, 2:

BALLEGEER J., Gewoon tot ziens (in memoriam Yves Parmentier), XXXVIII, 1996, p. 40.

VAN DEN HEUVEL J., In memoriam (Yves Parmentier), XXXVIII, 1996, p. 41.

BALLEGEER J., Kroniek van de Lisseweegse klokken, XXXVIII, 1996, p. 42-48.

BIEDERSTEDT R., Het zeerecht van Damme, XXXVIII, 1996, p. 49-65.

VANDEPITTE G., Lissewege: pachtvaria, eerste helft XVIIe eeuw, XXXVIII, 1996, p. 66-70.

1996, XXXVIII, 3:

BALLEGEER J., Afscheid van René, XXXVIII, 1996, p. 74-75.

RAU J., Biografie René De Keyser, XXXVIII, 1996, p. 76-77.

DECUYPERE P., Onderwijzer Joseph Fournier contra de Knokse burgemeester Joannes Nachtegaele,
XXXVIII, 1996, p. 78-86.

LARBOUILLAT J., De nalatenschap van Joannes van Torre, een Heistse visser anno 1768, XXXVIII,
1996, p. 87-100.

HEIJENS R., De Pasmolen te Sluis, XXXVIII, 1996, p. 101-104.

DE LANGHE J., Wat betekent de toponymische term Hevene (evene) of Hievene in oude
kustlandtoponiemen, XXXVIII, 1996, p. 105-106.

1996, XXXVIII, 4:

Afscheid van Antoon, XXXVIII, 1996, p. 109-111.
LAVAERT J., Altaarschilderijen in de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle, XXXVIII, 1996, p. 113-135.

DE BROCK J.C.L., Muitend Spaans garnizoen te Sluis, 1595-1596, XXXVIII, 1996, p. 136-140.

DE LANGHE J., Wat betekent de plaatsnaam Mikhem of Mikkem? XXXVIII, 1996, p. 141-142.


1997, XXXIX, 1:

BALLEGEER J., Opnieuw, XXXIX, 1997, p. 3-4.

VAN DEN HEUVEL J., Edvard Munch te Knokke, XXXIX, 1997, p. 5-11.

BALLEGEER J., Verpachting van de tienden te Lissewege, XXXIX, 1997, p. 12-24.

DE JONGHE Mieke, E.H. J. Opdedrinck herdacht te Damme, XXXIX, 1997, p. 25-26.

DE LANGHE Benoit, Dieren op de hoeve, XXXIX, 1997, p. 27-29.

LAVAERT Jan, Jacob van Maerlant is groot, XXXIX, 1997, p. 30-36.

1997, XXXIX, 2:

TAVERNIER Geert, De bezittingen van enkele boeren uit de Zwinstreek in de 18de eeuw, XXXIX,
1997, p. 43-55.

DE LANGHE Benoit, Boerenleven, XXXIX, 1997, p. 56-60.

VAN DEN ABEELE Andries, Mobilisatie van 1938 beschreven door Amedée Boi, XXXIX, 1997, p.
61-69.

VANDEPITTE Germain, Een Brugse zedenzaak uit 1596: Jaak, de taster, XXXIX, 1997, p. 70-76.

1997, XXXIX, 3:

Een laatste groet ..., XXXIX, 1997, p. 79.

VANDEPITTE Germain, Bibliografie van René De Keyser, XXXIX, 1997, p. 80-84.

DE KEYSER René, De siphons te Oostkerke, XXXIX, 1997, p. 85-93.

DE KEYSER René, Kerkelijke gebruiken te Oostkerke, XXXIX, 1997, p. 94-99.

DE KEYSER René, Pastoor Vanden Driessche (1893-1899) schreef, XXXIX, 1997, p. 100.

DE KEYSER René, Organisatie van het kerkelijk bestuur, XXXIX, 1997, p. 100.

DE KEYSER René, Onze wegen en het barrièrerecht, XXXIX, 1997, p. 101-102.

DE KEYSER René, Meiveilingen, XXXIX, 1997, p. 103.

DE KEYSER René, De kerkstegel, XXXIX, 1997, p. 103.
DE KEYSER René, Oostkerke en de stoet van de gelukzalige Idesbald, XXXIX, 1997, p. 104.

DE KEYSER René, Het kerkhof te Oostkerke, XXXIX, 1997, p. 105-107.

DE KEYSER René, Toespraak bij zijn opname in de Orde van het Grootlint van 't Manneke uit de Mane
(Dudzele 12 mei 1990), XXXIX, 1997, p. 108.

DE KEYSER René, De kosterie te Oostkerke, XXXIX, 1997, p. 109-112.

DE KEYSER René, De bekende kosters van Oostkerke, XXXIX, 1997, p. 111.

DE KEYSER René, De kerkbaljuw, XXXIX, 1997, p. 112.

DE KEYSER René, De roededragers, XXXIX, 1997, p. 112.

1997, XXXIX, 4:

BALLEGEER J., Pensejagen in de polder, XXXIX, 1997, p. 115-123.

BALLEGEER J., In memoriam Yves Parmentier ... met een zachte hamer, XXXIX, 1997, p. 124-128.

DEMUYNCK Werner, Help hen overleven, onze amfibieën, XXXIX, 1997, p. 129-134.

DE LANGHE J., De distel in het wapen van Knokke, XXXIX, 1997, p. 135-136.

BONTE Jozef, Het zeer waardevolle orgelmeubel uit 1631 in de St.-Margarethakerke te Knokke,
XXXIX, 1997, p. 137-139.

DE GROOTE Jacques, Bouw van de draaibrug aan de Pompe te Oostkerke, XXXIX, 1997, p. 140-146.

SHIPLEY D., BALLEGEER J., Napoleon in Knokke, XXXIX, 1997, p. 147.

INHOUDSTAFEL ROND DE POLDERTORENS JAARGANG 39 (1997), XXXIX, 1997, p. 148.

1998, XL, 1:

BALLEGEER J., 40!, XL, 1998, p. 3-5.

HENN Volker, Het begin van het Hanzekantoor te Brugge, XL, 1998, p. 6-25.

DE LANGHE Benoit, Maenhoudts Meulen in Dudzele, omgewaaid in 1890, XL, 1998, p. 26-28.

BALLEGEER J., Sporen van spionnage, XL, 1998, p. 29-31.

DE GROOTE Jacques, De stadsuitbreiding van Damme in de tweede helft van de 13de eeuw, XL, 1998,
p. 32-36.

1998, XL, 2:

BALLEGEER J., De bunkers te Lissewege, XL, 1998, p. 39-46.

DE LANGHE Benoit, Kloefen, XL, 1998, p. 47-49.
VAN DE PITTE Germain, Renteboek van de Armendis van Lissewege, XL, 1998, p. 50-60.

DE GROOTE Jacques, Bouw van de draaibrug aan de pomp te Oostkerke, XL, 1998, p. 61-72.

1998, XL, 3:

LARBOUILLAT Jacques, De hoofdmannen van Heist verkopen een paard aan een Knokkenaar anno
1596, XL, 1998, p. 75-79.

DE GROOTE Jacques, Het breeuwen van schepen en sluizen in onze streek, XL, 1998, p. 80-85.

BALLEGEER J., Notities uit het Lisseweegs Liber Memorialis; kerkrestauratie, pachtperikelen en
Eerste Wereldoorlog, XL, 1998, p. 86-94.

TAVERNIER Geert, De nalatenschap van Dierick Zeebaert: beschrijving van een Koolkerkse herherg
uit 1566, XL, 1998, p. 95-101.

DE LANGHE J., Over de plantengroei op strand en duin, XL, 1998, p. 102-104.

1998, XL, 4:

BALLEGEER J., Jubelen, XL, 1998, p. 107-115.

VANDEPITTE Germain, Schenking van een huis aan de Armendis, Lissewege anno 1577, XL, 1998, p.
116-117.

KAMOEN Jan, Hulp aan drenkelingen anno 1770, XL, 1998, p. 118-123.

DE LANGHE Benoit, Dudzeelse spekkewinkeltje in mijn kinderjaren, XL, 1998, p. 124-125.

VANDEPITTE Germain, Het levend Brugge, XL, 1998, p. 126-128.

BALLEGEER J., Op zoek naar de beer van Lissewege, XL, 1998, p. 129-130.

BONTE Jozef, De vuurtoren van Heist in de 19de eeuw, XL, 1998, p. 131-132.

DE KEYSER René en Margriet, Volksvertelling van ons dorp, XL, 1998, p. 133-134.

DEBRUYCKER Leon, Poëzie van bij ons, XL, 1998, p. 135.

INHOUDSTAFEL JAARGANG 40 (1998), XL, 1998, p. 136.

1999, XLI, 1:

LAVAERT Jan, Germain Bonte (1932-1999), XLI, 1999, p. 3-7.

CALLEWAERT Winand, Pater Bulcke, XLI, 1999, p. 8-11.

MORRE Wilfried, De laatste vlucht van piloot James Brian Teather - RAF VR, XLI, 1999, p. 12-19

LAVAERT Jan, Boer Pieter Pan van Westkapelle wordt kruisduivel te Brugge op 15 mei 1798, XLI,
1999, p. 20-25.
DE GROOTE Jacques, De graven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Damme, XLI, 1999, p. 26-30.

DE KEYSER René en Margriet, De varkensbond, p. 31-32.

1999, XLI, 2:

LAVAERT Jan, Pastoors uit onze polderstreek in de Franse Revolutie, XLI, 1999, 35-96.

1999, XLI, 3:

Oorlogsberichten vanaf de tusschenkomst van de Vereenigde Staten van Amerika van de oorlog
1914/1918, XLI, 1999, p. 96-107.

DE GROOTE Jacques, De stadszegels van Damme (deel 1), XLI, 1999, p. 108-126.

DE KEYSER Margriet, Het vlas in onze streek, XLI, 1999, p. 127-128.

1999, XLI, 4:

DE GROOTE Jacques, De stadszegels van Damme (vervolg), XLI, 1999, p. 131-139.

DE KEYSER Margriet, De confrerie van de Gelovige Zielen, XLI, 1999, p. 140-142.

BALLEGEER J., Het mestaktieplan, XLI, 1999, p. 147-151.

DE LAERE Robert, Frans-Wiro Van Hinsberg, meestkunstsmid, XLI, 1999, p. 152-157.

HUYGHEBAERT René, Land van mijn vader, XLI, 1999, p. 158-159.

INHOUDSTAFEL JAARGANG 41 (1999), XLI, 1999, p. 160.

2000, XLII, 1:

Oorlogsberichten vanaf de tusschenkomst van de Vereenigde Staten van Amerika van de oorlog
1914/1918, XLII, 2000, p. 3-17.

DE GROOTE Jacques, Het toltarief van Letterswerve, XLII, 2000, p. 18-28.

VANDEPITTE Germain, Gifmoord te Leffinge anno 1575, XLII, 2000, p. 29-32.

DE KEYSER Margriet, Na de Franse Revolutie, XLII, 2000, p. 33.

2000, XLII, 2:

BALLEGEER J., Hoe de Vlamingen Engeland beschaafden, XLII, 2000, p. 37-65.

DE KEYSER René en Margriet, 1845-1846: jaar van armoede te Dudzele, XLII, 2000, p. 66-66.

DE KEYSER Margriet, Na de Franse Revolutie, XLII, 2000, p. 67-69.

DE BRUYCKER L., Zomer '99, XLII, 2000, p. 70.

2000, XLII, 3:
DE KEYSER Albert, Waterbaljuws van het Zwin, XLII, 2000, p. 73-83.

BALLEGEER J., Wandeling door het rustieke Lissewege, XLII, 2000, p. 84-92.

DE BAETS Pieter, De zeeweringen in 1791 volgens P. D'Herbe, XLII, 2000, p. 93-100.

DE KEYSER René en Margriet, Enkele gegevens over 'Den Disch', XLII, 2000, p. 101-106.

2000, XLII, 4:

PECKELBEEN R., Dekt de vlag de lading, XLII, 2000, p. 109-121.

DE BAETS P., Pamelius als kapelaan van Viven, XLII, 2000, p. 122-129.

DE SCHEPPER H., Betekenis van de Vrede van Munster voor de Nederlanden, XLII, 2000, p. 130-136.

DE KEYSER A., Een schepenhuis en een gevangenis op "Nieuw Mude", XLII, 2000, p. 137-141.

BALLEGEER J., Dwangbevel, XLII, 2000, p. 142.

2001, XLIII, 1:

BALLEGEER J., Over hazen en pensejagers, XLIII, 2001, p. 1-34.

2001, XLIII, 2:

In memoriam Albert De Keyser, XLIII, 2001, p. 39-42.

LARBOUILLAT J., Biografie van voorzitter Albert De Keyser, XLIII, 2001, 43-44.

Bibliografie van voorzitter Albert De Keyser, p. 45.

AERNOUDTS K., Hoeke. Een vrije stad aan het Zwin, XLIII, 2001, p. 46-51.

WENTEIN W., Venster op het landschap, XLIII, 2001, p. 52-53.

WENTEIN, Venster op de Hazegraspolder, XLIII, 2001, p. 54-58.

BALLEGEER J., Verdwenen: sluiswachtershuis te Zwankendamme, XLIII, 2001, p. 59-61.

HUYS E., Nr. 190 van de verzameling kaarten en plannen van het Rijksarchief te Brugge is naar alle
waarschijnlijkheid gemaakt door of naar Pieter Pourbus, XLIII, 2001, p. 62-74.

DE KEYSER M., De eerste Chinese handelsmissie te Brussel, XLIII, 2001, p. 75-77.

JANSSENS Luc, Mota, XLIII, 2001, p. 78-82.

TILLEMAN J., Symbolen op 14de eeuwse artefacten te Hoeke, XLIII, 2001, p. 83-85.

LARBOUILLAT J., De gedaanteverandering van de kerktoren van Heyst anno 1699, XLIII, 2001, p.

GEIRNAERT N., Adrianus Lanchals: monnik in de schaduw van een machtige broer, XLIII, 2001, p.
98-100.

2001, XLIII, 3:

DE GROOTE J., Het waterrecht van Damme, XLIII, 2001, p. 103-115.

PECKELBEEN R., Vlag van de Knokse duivenmaatschappij "De Noordduif" in Sincfala, XLIII, 2001,
p. 126-127.

CARLIER W., Het ontstaan van de Vlaanderen Gouw, XLIII, 2001, p. 128-132.

VAN KERSCHAVER J., Over zantjes, broertje, zusje en bruine paters en broeders, XLIII, 2001, p. 133.

DE KEYSER M., De Groene Smullers, XLIII, 2001, p. 134-135.

DE BRUYCKER L., Versteende steen, XLIII, 2001, p. 136.

2001, XLIII, 4:

BALLEGEER J., Alice Colin, schilderes van het sacrale, XLIII, 2001, p. 139-142.

DE LAERE R., Medard Tytgat junior, XLIII, 2001, p. 143-151.

WINTEIN W., Venster op de Krinkeldijk, XLIII, 2001, p. 152-160.

DE LAERE R., Jules Schalzigaug, XLIII, 2001, p. 161-167.

THEERENS F., De Duitse kunstenaar Erich Wessel te Knokke, XLIII, 2001, p. 168-171.

Inhoudstafel, XLIII, 2001, p. 172.

2002, XLIV, 1:

HUYS E., Een laudatio voor Johan Ballegeer, XLIV, 2002, p. 3-7.

Bibliografie van Johan Ballegeer, XLIV, 2002, p. 9-19.

BALLEGEER J., Het mirakel van Lissewege, 1653, XLIV, 2002, p. 20-22.

VAN CRAEYNEST Dirk, Polders en wateringen in de 21ste eeuw, XLIV, 2002, p. 23-27.

VAN CRAEYNEST Dirk, Wettelijke beperkingen inzake waterlopenbeheer, XLIV, 2002, p. 28-36.

2002, XLIV, 2:

BALLEGEER J., Lisseweegse herinneringen: volkskundige notities, XLIV, 2002, p. 39-53.

DE KEYSER M., De herbergen in vroegere tijden, XLIV, 2002, p. 54-60.

DE BAETS Peter, Pieter de Vlenken als kapelaan van Viven (1445-1475), XLIV, 2002, p. 61-66.

LAVAERT Jan, Een familiestuk in mijn bibliotheek: Baekeland of de rooversbende van 't Vrijbusch,
XLIV, 2002, p. 67-72.
2002, XLIV, 3:

BALLEGEER J., Lisseweegse herinneringen: volkskundige notities, deel II, XLIV, 2002, p. 75-87.

LARBOUILLAT Jacques, Een kohier van de tiendverpachting te Heist anno 1774, XLIV, 2002, p. 88-
97.

WEYTS Dries, De Oostdijk en de Cortendijk in het noordoosten van Sint-Kruis, XLIV, 2002, p. 98-104.

DE KEYSER Margriet, De bevolking van Damme in 1801, XLIV, 2002, p. 105.

BALLEGEER J., Hoe een Duits soldaat wegvluchtte uit Knokke, XLIV, 2002, p. 106-108.

2002, XLIV, 4:

BALLEGEER J., Lisseweegse herinneringen: volkskundige notities, deel III, XLIV, 2002, p. 111-133.

LAVAERT J., Het proces Isaac van Holm of de historie van den wijnpot, XLIV, 2002, p. 134-147.

Inhoudstafel, XLIV, 2002, p. 148.


2003, XLV, 1:

WINTEIN Willy, Ontstaan en evolutie van het landschap in de Zwinstreek, XLV, 2003, p. 4-36.

2003, XLV, 2:

VAN KERSSCHAEVER Jan, Lente, XLV, 2003, p. 39.

BALLEGEER Johan, 11 juli 2003: bal der oud-strijders, XLV, 2003, p. 40-47.

MAEGHE Ludo, Muzikale klanken uit het gerestaureerde orgel van Hoeke, XLV, 2003, p. 48-53.

DE BAETS Peter, Over de familiale achtergrond van Jacob Reyvaert, XLV, 2003, p. 54-59.

DE GROOTE Jacques, de tonnenbakens in de Zwinmonding, XLV, 2003, p. 60-62.

BALLEGEER Johan, Station Lissewege beschermd, XLV, 2003, p. 63-65.

VANDEPITTE Germain, Brugge Maria-stad, of Maria Magdalena-stad, XLV, 2003, p. 66-71.

2003, XLV, 3:

BALLEGEER Johan, Monumentdag 2003 te Zeebrugge, XLV, 2003, p. 75-83.

VAN HUELE Koen, Het kader van grafelijke gerechtsofficieren in het Brugse Vrije van de twaalfde tot
het einde van de 14de eeuw: haar ontstaan en ontwikkeling, haar karakter en bevoegdheden. Eerste deel.,
XLV, 2003, p. 85-107.

2003, XLV, 4:
BALLEGEER Johan, Praatjes bij straatjes, XLV, 2003, p. 109-147.

2004, XLVI, 1:

AERNOUDT Dirk, Bikkelen, XLVI, 2004, p. 3-11.

VAN HUELE Koen, Het kader van grafelijke gerechtsofficieren in het Brugse Vrije van de twaalfde tot
het einde van de 14de eeuw: haar ontstaan en ontwikkeling, haar karakter en bevoegdheden. Tweede
deel., XLVI, 2004, p. 12-22.

LAVAERT Jan, “Het haencot, het bockecot, het stierstal”, in de kerk van Westkapelle, XLVI, 2004, p.
23-26.

BALLEGEER Johan, Het Lisseweegs vaartje, XLVI, 2004, p. 27-31.

2004, XLVI, 2:

BALLEGEER Johan, Kapellen in onze Zwinstreek, XLVI, 2004, p. 33-82.

2004, XLVI, 3:

DANNEELS Pol, Dudzeelse herbergen, I, XLVI, 2004, p. 87-113.

COUWYZER Jozef, DEWILDE Cecile, Burgemeester-dokter Désiré Wallays (1895-1904 Westkapelle.
Kleindochters op zoek naar hun “roots”, XLVI, 2004, p. 114-130.

VAN KERSCHAVER Jan, Midden in een landschap. Momentopnamen juli 2003, XLVI, 2004, p. 131.

2004, XLVI, 4:

Karel Aernoudts, 80 jaar, XLVI, 2004, 135-136.
DANNEELS Pol, Dudzeelse herbergen, II, XLVI, 2004, p. 137-162.
BALLEGEER Johan, Honderd jaar Engelsen en hun Anglican Church te Knokke, XLVI, 2004, p. 163-
166.
Inhoud, XLVI, 2004, p. 167.

2005, XLVII, 1:

DANNEELS Pol, Dudzeelse herbergen, III, XLVII, p. 3-14.
DE BAETS Peter, De carrière van Noël Caron, XLVII, p. 15-32.
BROUCKAERT Hugo, Van Parijs naar Heist per luchtballon, XLVII, p. 33-35.

2005, XLVII, 2:

BALLEGEER Johan, Molens in de Zwinstreeks, XLVII, p. 39-78.

2005, XLVII, 3:

WEYTS Dries, Het Broek te Sint-Kruis, XLVII, p. 79-97.
TILLEMAN Jan, Een merkwaardig kruisje, XLVII, p. 98-101.
BALLEGEER Johan, 175 jaar België, p. 102-112.

2005, XLVII, 4:
SCHOTTE Bernard, Vrijbuiters berecht in Brugge, XLVII, p. 115-141.
TAVERNIER G., Een nachtelijke overval te Lapscheure, XLVII, p. 142-145.
DEKEYSER Margriet, De barge en de stoomboot Brugge-Sluis, XLVII, p. 146-148.
BALLEGEER Johan, Lisseweegse dorpsfiguren: Berten Mylle, XLVII, p. 149-150.

2006, XLVIII, 1:

Van de redactie, XLVIII, p. 3.
HUYS E., In memoriam Johan Ballegeer, XLVIII, p. 5.
HUYS E., Bio-bibliografie van Johan Ballegeer, XLVIII, p. 7- 22.
BALLEGEER J., De Franse koningen en de Zwinstreek, XLVIII, p. 23-39.

2006, XLVIII, 2:

BALLEGEER J., De Franse koningen en de Zwinstreek (deel II), XLVIII, p. 43-58.
De brieven van Augustin Mestdagh, kanonnier van de Keizerlijke garde in het “grote leger” van
Napoleon aan zijn broer Joseph Mestdagh, koster te Westkapelle, XLVIII, p. 59-73.
BALLEGEER J., Het eiland Vandamme te Knokke, XLVIII, p. 74-75.

2006, XLVIII, 3:

TERRYN C., Het haringbedrijf in Damme in de middeleeuwen, XLVIII, p. 79-88.
BALLEGEER J., Ziekten, kwaaltjes, volksremedies, dokters en patronen, XLVIII, p. 89-104.
BALLEGEER J., Een hoofdman met tegenslag te Dudzele in 1777, XLVIII, p. 105-107.

2006, XLVIII, 4:

VAN DEN ABEELE A., Knokke en de koude oorlog, XLVIII, p. 111-131.
BALLEGEER J., Bijnamen, lapnamen, spotnamen, XLVIII, p. 132-140.
BALLEGEER J., De zevende dag rustte God, XLVIII, p. 141-142.
Inhoudstafel, XLVIII, p. 143.

2007, XXXXIX, 1:

GEIRNAËRT N., Van de redactie, p. 3 .
MUYLAERT W., In Memoriam Johan Ballegeer., p.4.
LAVAERT J., De gemeenteschool van Westkapelle (inleiding), p.5.
DECUYPERE P., De gemeenteschool van Westkapelle en zijn onderwijzers, p.7-37.
F. DESMIDT F., een klasfoto uit 1921,p. 38.


2007, XXXXIX, 2:

LARBOUILLAT J., Heist in de 18de eeuw. Aspecten uit het dagelijks leven. Deel I, XXXXIX, p. 43-95.

2007, XXXXIX, 3:

LARBOUILLAT J., Heist in de 18de eeuw. Aspecten uit het dagelijks leven. Deel II, XXXXIX, p. 99-
149.

2007, XXXXIX, 4:
LARBOUILLAT J., Heist en het kanton Westkapelle in de Franse Tijd. Bestuurlijke en andere aspecten,
van 1795-1800, XXXXIX, p. 151-188.

Inhoudstafel, XXXXIX, p. 189.

2008, L, 1:

AUGUSTYN Bea, De evolutie van de Vlaamse kustduinen in de middeleeuwen, L, p. 3-15.
DE LAERE Robert, Paul Klein: een kunstenaar te Damme, L, p. 16-23.
DE BAETS Peter, Het Nazareth-klooster omstreeks 1570, L, p. 24-26.
DE MEY Jan, De Heilig-Hartkapel te Moerkerke, L, p. 27-28.
BALLEGEER Johan, Het avontuur van Staf, L, p. 29-34.

2008, L, 2:

AERNOUDT D., De Sint-Sebastiaansgilde te Westkapelle, L, p. 35-57.
BALLEGEER Johan, Ons werkgebied op de kaart van Jan de Hervy – 1501, L, p. 58-62.

2008, L, 3:

LAVAERT Jan, Grafzerken in de Sint-Niklaaskerk te Westkapelle, L, p. 63-96.
BALLEGEER Johan, Lisseweegse dorpsfiguren: Gerard Pintelon, L, p. 97-102.

2008, L, 4:

NEYTS Ciska, De parochie van Heist-aan-zee en de impact van de Negenjarige Oorlog (1689-1697), L,
P. 103-152.
Inhoudstafel Rond de Poldertorens, jaargang 50, L, p. 153

								
To top