medicina-okt-2004 by 5K3Z6D4

VIEWS: 396 PAGES: 6

									                   NK "OPAČIĆ"
            Radovana Simića – Cige 11/25, 11050 Beograd
              tel: 011/475-794, mob. 063/340-611
          KNJIŽARA: ulica Dr. Subotića 3, Beograd, 011/36-11-356
            INTERNET: www.kaopa.com / info@kaopa.com

             KATALOG MEDICINSKIH KNJIGA

 ANATOMIJA
1.  Anatomija centralnog nervnog sistema (ur A. Ilić)               420
2.  Anatomija donjeg ekstremiteta (D. Mrvaljević)                 300
3.  Anatomija gornjeg ekstremiteta (A. Ilić)                    300
4.  Anatomija grudnog koša – toraks (D. Bogdanić)                 350
5.  Anatomija čoveka – abdomen i mala karlica (V. Draganić)            560
6.  Anatomija čoveka – glava i vrat (Jovanović – Jeličić)             410
7.  Kolor anatomski atlas (Netter) SRPSKO IZDANJE                 65€
8.  Anatomija čoveka – osteologija (ur. M. Mijač)                 360
9.  Anatomija čoveka – priručnik (ur. V.Draganić – Jeličić)            1500
10.  Anatomski atlas – crno beli (ur S. Jovanović)                 850
11.  Temelji anatomije čovjeka (Keros)                       1700
12.  Klinička anatomija (ur. Milisavljević)                    1800
13.  Klinička anatomija abdomena (Nikolić, Keros)                 1800
14.  Funkcionalna i topograf. neuroanatomija (Marinković, Milisavljević, Kostić)  1500
15.  Anatomija čoveka (Bošković)                          500
16.

 HEMIJA, BIOLOGIJA, ...
1.  Biohemija (grupa autora, Niš, Med. fak.)                   1500
2.  Opšta hemija (ur. A. Dimitrijević)                       350
3.  Klinička lipidologija (L. i Lj. Lepšanović)                  420
4.  Praktikum iz mikrobiologije i imunologije (ur. T. Jovanović))         340
5.  Medicinska mikrobiologija (ur. Džavec)                    1100
6.  Medicinska parazitologija (ur. F. Kranjčić -Zec)                220
7.  Medicinska virusologija (V. Jerant – Pantić)                  220
8.  Medicinska virusologija (Lj. Krstić)                      350
9.  Klinička imunologija I-II                           6500
10.  Atlas hematologije i citologije (Grujić, Tomšić, Ostojić)           1800
11.  Vitaminologija (Daničić)                            350
12.  Opšta hemija (Bojanović, Čorbić)                        500
13.  Biologija sa humanom genetikom (ur. Diklić)                  500
14.  Organska hemija (ur. Stojanović)                        760
15.

 OPŠTA, INTERNA I URGENTNA MEDICINA
1.  Urgentna medicina (ur. D. Vučović)                      3950
2.  Opšta i porodična medicina (ur. Žigić)                    2000
3.  Hitna stanja u radu opšte medicine (ur. Žigić)                 400
4.  Hitna stanja u internoj medicini (ur. Đorić)                  750
5.  Propedevtika interne medicine (D. Manojlović)                 800
6.  Interna medicina (ur. D. Manojlović)                     4320
7.  Kardiovaskularna dijagnostika u hirurgiji (M. Vukas)              350
8.  Zdravstvena nega u internoj medicini (Đ. Matić)                1500
9.  Harisonovi osnovi interne medicine - priručnik                1640
10.  Zdravstvena nega u internoj medicini (D. Maljikanović)            1500
11.  Oksfordski vodič kroz kliničku praksu                     1640
12.  Kilinička propedevtika (ur. Ristić)                      550
13.  Pulmološki priručnik (V. Petrović)                      1500
14.  Urgentna medicina – primeri iz prakse (ur. Ristić)              1200
15.  Praktikum urgentne medicine (ur. Ristić)                    600
16.  Interna medicina (ur. Vrhovec)                        7000

                        -1-
   GINEKOLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA
1.   Humana klinička endokrinologija                     2000
2.   Klinička ginekologija (S. Petković gl.ur.)                6000
3.   Ginekologija (Šiminuć ur.)                        4400
4.   Atlas ginekološke operacije (P. Počekovec)                600
5.   Urgentna opstetricija (Ž.Živanović)                    750
6.   Kolposkopija (V. Kesić)                         1350
7.   Humana reprodukcija (S. Bojović)                     4900
8.   Osnovi neuroendokrinologije (D. Đurić–Zinaja)               400
9.   Fetus kao pacijent (A. Kurjak)                      500
10.  Ginekologija i akušerstvo (D. Mladenović)                1000
11.  Reproduktivna endokrinologija (S.Dragojević-Dikić)            900
12.  Klin. reprod. endokrin. (menopauza) (S. Matijašević)           450
13.  Klin. reprod. endokrin. (sterilitet, dojka) (S. Matijašević)       450
14.  Perinatalne infekcije (ur. Đurković – Đaković)              450
15.  3D ultrazvuk u ginekologiji i porodiljstvu (Mertz)            2500
16.  Patologija cerviksa i endomet. (D. Popović)                350
17.  Opstetricija I-II (D. Dinulović)                     900
18.  Atlas radikalnih operacija u ginekologiji (P. i M. Počekovac)      2000
19.  Kliničko reproduktivna endkokrinologija (G. Prelević)           600
20.  Kolposkopska dijagnostika (udžbenik + CD) Ž. Perišić           1200
21.  Patologija cerviksa vagine i vulve – kolp. atlas (B. Stanimirović)    1800
22.  Praktično porodiljstvo (B. Sbutega)                   1500
23.  Prektikum iz ginekologije (Ž. Perišić)                  600
24.  Vantelesna oplodnja (M. Papić)                      1050
25.  Nazivi u ginekologiji i porodiljstvu                   1100
26.  Osnovi ginekološke dijagnostike (P. Radović)               500
27.

   KARDIOLOGIJA
1.   Klinička elektrofiziologija srca                     1080
2.   Poremećaj ritma srca (Dijagnostika 1 i 2) (S. Vrcelj, M. Matić)     1420
3.   Kardiovaskularni sistem (D. Šećerović–Zečević)              250
4.   Elektrofiziologija poremećaja ritma srca (S. Vrcelj, M. Mitić)      250
5.   Brza interpretacija EKG (D. Dubin)                    300
6.   Asimptopmatska miokardna ishemija (S. Ilić)                250
7.   Akutni koronarni sindromi (Stožinić, Babić , Lambić)           600
8.   Kardiovaskularna medicina 1 i 2 (M. Kocijančić)              900
9.   Kardiologija 1 i 2 (ur. Nedeljković)                   4500
10.  Bolesti srca                               1800
11.  Urgentna kardiologija (V. Vujičić)                    900
12.  Kardiologija u radu porodičnog lekara                   700
13.  Klinička ehokardiografija (V. Obradović)                 1800
14.  Imunske bolesti srca (J. Vasiljević)                   650
15.  Infarkt miokarda desne komore srca (Orozović)               650
16.  Kardiomiopatije i disfunkcija srca (Stamenković, Fontaine)        1500
17.

   UROLOGIJA
1.   Dijagn. i terap. gastrointest. hepatobil. i pankr. obolj. (Lj. Glišić)  350
2.   Atlas anomalija genitalnih organa (S. Perović, D, Stanojević)       350
3.   Bolesti prostate (V. Marković)                      850
4.   Urologija 1 i 2 (V. Marković)                       800
5.   Kamen u bubregu (Lj. Nikolić)                       500
6.   Operativna urologija – bubreg (J. Nikolić)                500
7.   Angiografski atlas bubrežnih obolenja (ur. Hadži-Đokić)         1800
8.

   PEDIJATRIJA
1.   Klinička pedrijatrijska endokrinologija (D. Zdravković)         950
2.   Problemi u pedijatriji 1999 (B. Marjanović i sar.)            300
3.   Problemi u pedijatriji 1996, 1997, 1998 (B. Marjanović i sar.)      250
                          -2-
4.   Problemi u pedijatriji 2000 (grupa autora)               600
5.   Problemi u pedijatriji 2001,2002 i 2003 (grupa autora)         650
6.   Klinička pulmologija u pedijatriji (P. Nikolić)             250
7.   Lekarski priručnik iz dečje nefrologije (Popović)            350
8.   Bolesti jetre i žučnih puteva u dece (D. filipović)           450
9.   Dečja gastroenterologija (D. Filipović)                 500
10.  Ishrana zdrave i bolesne dece (D. Filipović)              600
11.  Osnovi pedijatrijske patologije (Mihailović, Stojanović)        500
12.  Pedijatrijska pulmologija (ur. B. Nestorović)              850
13.  Pedijatrija (ur. R. Stepanović)                    1250
14.  Značajna pitanja o astmi (V. Bošnjak)                  400
15.  Kineziterapija u pedijatriji (Lj. Jovanović)              350
16.  Ambulantna pedijatrija (D. Maksimović)                 550
17.  Pedijatrijska gastroenterologija (Šimunić)               4450
18.  Pedijatrija I-II (Zergolern)                      4450
19.  Urgentna terapija u pedijatriji (D. Maksimović)             480
20.

   OFTALMOLOGIJA
1.   Ispitivanje vidnih funkcija (N. Smiljanić)               250
2.   Dijabetička retonopatija (V, R. Misita)                450
3.   Dijabetička retinopatija (Lj. Nikolić)                 350
4.   Tumori oka (O. Litričin)                        700
5.   Klinička neurooftalmologija (B. Stevanović, D. Pišteljić, S. Krstić)  450
6.   Upoznajte svoje oči (A. Parunović)                   300
7.   Glaukom (D. Cvetković i sar.)                     700
8.   Očna traumatologija (M. Mićović)                    650
9.

   HIRURGIJA
1.   Hirurgija očne duplje (Rončević)                    1000
2.   Hirurgija za studente i lekare (ur. Stevović)             3000
3.   Savremena klinička hirurgija (Dragović)                3500
4.   Komplikacije u digestivnoj hirurgiji (Z. Gerzić)            1800
5.   Osnovi neurohirurgije (M. Samardžić)                  400
6.   Hirurgija pankreasa (R. Čolović)                    450
7.   Hirurgija bilijarnog trakta (R. B. Čolović)               450
8.   Venski tromboembolizam u hirurgiji (R. Čolović, M Čolović)       350
9.   Urgentna i ratna hirurgija (Dragović – Todorić)            1200
10.  Preoperativna dijagnostika (Vukušić, Pešić)               450
11.  Hirurgija – opši i spec. deo (Dragović, Gerzić)            3600
12.  Hirurgija tumora kože i mekih tkiva (M. Višnjić)            600
13.  Hirurgija polnih organa (J. Nikolić)                  400
14.  Rekonstruktivna plastična hirurgija 1-4 (A. Đorđević)         11500
15.  Hirurgija tankog creva (M. Popović)                   350
16.  Hirurgija jednjaka (B. Gerzić)                     2400
17.  Hirurški pristup arterijama                       350
18.  Dječja hirurgija (R. Aleksić)                      350
19.  Grudna hirurgija (ur. M. Jaković)                   2700
20.  Hirurgija tankog creva (Popović, Petrović, Kerkez)           400
21.   REČNICI
1.   Medicinski rečnik – LSSL (M. Medić)                   550
2.   Medicinski rečnik – ESSE (J. Georgijev)                 480
3.   Enciklopedijski latinsko-srpski rečnik (ur. Odavić)          7500
4.   Medicinski leksikon (ur. Babić)                    3000
5.   Nazivi bolesti i poremećaja u engleskom i srpskom jeziku (S. Mićić)   400
6.   Nemačko-srpski priručnik medicinskih termina (ur. Simić)        300
7.


                         -3-
   DERMATOLOGIJA
8.   Atopijske bolesti (M. Bogić)                                1150
9.   Dermatovenerologija (Lalević – Vasić, Medenica, Nikolić)                  850
10.  Dermatologija i venerologija (Đ. Karadaglić)                        1800
11.  Dermatovenerologija I-II (ur. Đ. Karadaglić)                        9500
12.  Virusne osipne bolesti (ur. Gvozdenović)                          1200
13.

   PSIHIJATRIJA
1.   Šizofrenija – na razmeđi milenijuma (ur. V. Paunović)                   1000
2.   Socijalna psihijatrija (J. Bukelić)                             970
3.   Klinička psihijatrija (J. Marić)                              500
4.   Neuroze (Lj. Erić)                                     900
5.   Psihijatrija I-III (P. Kaličanin)                             4500
6.   Klinička psihijatrija (P. Kaličanin)                            1000
7.   Psihijatrija det. i mladosti (N. Tadić)                           700
8.   Psihijatrija – neuroze (P. Kaličanin)                            800
9.   Medicinska psihologija sa osn. psihopatologije (Desimirović)                450
10.  Psihoterapije (ur. Stojanov)                                950
11.  Psihijatrija, dijagn. (P. Kaličanin)                            900
12.  Psihijatrija, prir. za lekare opšte prakse (P. Kaličanin)                  900
13.  Droga i ljudsko ponašanje (Petrović)                            600
14.  Bolesti ovisnosti                                      250
15.  Instrumenti kliničke procene u psihijatriji (Timotijević, Paunović)             650
16.  Strah od smrti (Lj. Erić)                                  300
17.  Tumačenje neuroza (J. Zdravković)                              300
18.  Psihoterapija (Lj. Erić)                                  900
19.

   NEUROLOGIJA
1.   Demencije (Martinović)                                   900
2.   Bolesti nervnog sistema (B. Radojčić)                           2200
3.   Ishemijska bolest mozga ( Šternić, Kostić, Živković)                    660
4.   Neurološki problemi u ortopediji i traumatologiji (M. Samardžić)              350
5.   Osnove akupunkture (S. Lukić)                                850
6.   Klinička neuropsihologija (G. Ocić)                             750
7.   Osnovi savremene neurologije (Z. Lević)                          1000
8.   Povrede perifernih nerava (Z. B. Roganović)                         350
9.   Epilepsija i epileptični sindromi (B. Marjanović, Z. Lević)                 480
10.  Moždani krvotok – klinički pristup (Draženčić)                       800
11.  Povrede i oboljenja perifernih nerava (V. Antunović)                    350
12.  Neurološka propedevtika i dijanostika (Z. Lević)                      500
13.  Neuroendokrinoimunologija (O. Činić, M. Budec, G. Leposavić)                700
14.  Urgentna neurologija (B. Radojičić)                            1500
15.  Opšta i specijalna klinička neurologija (B. Radojčić)                   1200
16.  Epilepsije (Ž. Martinović)                                 900
17.  Dijagnostički testovi u neuropsihologiji (D. Pavlović)                   850
18.  Diferencijalna dijagnoza u neurologiji (D. Vranješević)                  1500
19.  Infekcije nervnog sistema (ur. Šarić)                           1050
20.  Klinička neurologija (B. Radojičić)                            1600
21.  Urgentna stanja u neurologiji (A. Veličković)                        500
22.  Atlas neurološke patofiziologije (B. Pešić)                        4300
23.  Vodič kroz magnetnu rezonancu (R. Semnic)                          900
24.  Glavobolje (Ž. Martinović)                                 400
25.  Bolesti nervnog sistema (B. Radojičić)                           2400
26.  Mikrotalasna rezonantna terapija (Lj. Stojanović) – osnovi akupunkturnih tačaka i kanala  2100
27.

   OTOLOGIJA
1.   Sluh i slušna oštećenja (ur. Brajović)                           300
2.   Klinički atlas poremećaja glasa (Z. Martinović)                      500
3.   Otološka morfologija i radiološka dijagnostika obolenja srednjeg uva (Đerić, Jašović)   750
                         -4-
4.   Otorinolarnigologija                       3300
5.

   FIZIOLOGIJA, PATOLOGIJA I HISTOLOGIJA
1.   Medicinska fiziologija (A. Gayton)                3500
2.   Klinička patofiziologija (B. Trbojević)              450
3.   Opšta patologija (Katić, Kutlešić)                 700
4.   Histološki atlas (V. Lačković)                  2400
5.   Opšta patološka fiziologija                    1200
6.   Histološka građa organa (ur. Anđelković)              700
7.   Ćelije i tkiva (ur. Anđelković)                  650
8.   Homeostaza i telesne tečnosti (V. Mujović)             800
9.   Specijalna patološka fiziologija (ur. G. Đorđević-Denić)     1650
10.  Patološko-histološki praktikum (ur. Oprić)            1200
11.  Patologija – grupa autora Medicinskog fakulteta u Beogradu    3300
12.

   BOLESTI POJEDINIH ORGANA
1.   Bolesti kičme                           1500
2.   Plućne bolesti (S. Sekulić)                    2100
3.   Bolesti bubrega (Lj. Đukanović, V. Oštrić)             750
4.   Tiroidna žlezda (B. Trbojević)                   650
5.   Atlas patologije pluća (S. Nešić, M. Oklopdžija)          400
6.   Patologija pluća (S. D. Nešić, M. Oklopdžija)           450
7.   Portna hipertenzija (R. Grbić, K. Kostić)             400
8.   Slezina (M. D. Čolović, R. B. Čolović)               450
9.   Transplantacija bubrega (S. Bošković)               500
10.  Nasledne bolesti bubrega (ur. R. Bogdanović)            700
11.  Transplantacija bubrega (Ležajić, Đukanović)           1100
12.  Bolesti pluća (D. Popovac) 6. izdanje – 2004           2500
13.

   INFEKTIVNE BOLESTI
1.   Infektivne bolesti, dijagnostika i terapija (Delić)        750
2.   Akutna insuficijencija jetre (D. Delić)              450
3.   Virusni hepatitis (D. Delić)                    700
4.   Akutne infektivne bolesti (Kosanović)               1100
5.

   RADIOLOGIJA I ULTRAZVUK
1.   Ultrazvuk u medicini (ur. T. Marković)              4500
2.   Tumori jetre (A. Z. Bogić, I. Borčić)               600
3.   Maligne bolesti krvi (M. D. Čolović, G. M. Janković)       1200
4.   Klinička rendgenologija endokrinog sistema (gr. autora)      500
5.   Interpretacaija rendgenskih snimaka (ur. S. Bilbija)       1200
6.   Radiologija srca (G. Nikolić)                   400
7.   Karcinom jajnika (Stojanović, Runić)                200
8.   Radiologija (ur. Lazić –Šobić)                  2100
9.   Praktikum iz radiologije (Jovanović, Nikolić)           550
10.  Ultrazvučna dijagn. cerebrovask. oboljenja (ur. Z. Jovanović)   400
11.  Rendg. zračenje i zaštita u med. dijagn. (Goldner, Tomašević)   750
12.  Osnovi onkologije (M. Jančić – Zgurikas, I. Spužić)        500
13.  Klinička radiologija kardiovaskularnog sistema (B. Goldner)    3000
14.  Aparati za ultrazvučnu dijagnostiku (V. Skrobonja)         500
15.  Tumori kostiju i zglobova – Atlas (V. Tatić)           1800
16.  Tumori mekih tkiva i kože – Atlas (ur. Oprić)           1800
17.  Citološki atlas malignih tumora (ur. M. Đorđević)         1800
18.  Tumori dojke (Oprić, Granić)                    550
19.  Klinički ultrazvuk dojke (ur. Goldner)              2200
20.  Rendgenološka dijagnostika bolesti debelog creva (T. Jovanović)  350
21.  Tumori pluća (ur. M. Jaković)                   5000
22.
                          -5-
   TRAUMATOLOGIJA, ORTOPEDIJA I FIZIKALNA MEDICINA
1.   Dječija ortopedija (Z. Vukašinović)
2.   Propedevtika kostno-zglobnog sistema i nerava (ur. Zgradić)        350
3.   Reumatologija (N. Pilipović)                       1080
4.   Anesteziologija (P. Lalević)                       1440
5.   Rekonstruktivna hirurgija povreda bronhijalnog pleksusa (M. Samardžić)  360
6.   Intenzivna terapija (D. Vučović)                     1080
7.   Traumatologija koštanog zglobnog sistema (D. Banović)          1000
8.   Tromboza dubokih vena profilaksa i lečenje (Ž. Maksimović)        360
9.   Lumbalna diskushernija (L. Švirtlih, V. Antunović)            300
10.   Lokalna i provodna anestezija (Keros)                  1850
11.   Ortopedija (Pećina)                            550
12.   Klinička transfuziologija (V. Gligorović, B. Balint) – novo 2004.    1350
13.   Fizikalna medicina i rehabilitacija (M. Jevtić)             3000
14.   Klinička kineziterapija (M. Jevtić)                   3000
15.   Regionalna anestezija (Jovanović, Vučković)                400
16.   Opšta ortopedija (ur. Z. Vukašinović)                  2700
17.   Sportska medicina (Lekić)                         600
18.   Akupunktura u psihosomatici (M. Marić)                  500
19.   Tumori i njima slične lezije lokomotornog sistema (B. Sbutega)      1450
20.   Lezije, lečenje ligamenata kolena (A. Lešić)               1200
21.   Kineziologija i primenjena enzimologija (S. Stevanović)          750
22.   Praktikum fizikalne medicine (D. Kunej)                  400
23.   Terapija bola (J. Jovanović)                       400
24.   Terapija najčešćih bolnih sindroma                    450
25.   Križobolja (Keros, Čurković)                       650
26.   Fiziologija sporta (Lekić)                        600
27.

 DIJABETES I STRES
1.   Dijabetes melitus                             300
2.   Kuvar za prevenciju šećerne bolesti (Trbović, Portić)           850
3.   Dijabetes mellitus I-III (M. Medić- Zamlakar)               900
4.   Živeo stres (Bensaba Soli)                        400
5.   Stres – zdravlje – bolest (P. Kaličanin)                 750
6.   Gastroenterologija 1-3 (J. Teodorović)                  3600
7.   Komplikacije u šećernoj bolesti (Metiljević, Milvojević)         450
8.   Medicinska dijetetika (B. S. Simić)                    750
9.   Kako živeti sa dijabetesom (V. Veličković)                750
10.

 HIGIJENA, SOCIJALNA MEDICINA, ...
1.   Higijena (ur. R. Kocijančić)                       1000
2.   Socijalna medicina (ur. V. Cucić)                     440
3.   Medicinska etika (J. Marić)                        400
4.   Opšta epidemiologija (ur. Z. Radovanović)                 360
5.   Osnovi metod. naučno istr. rada u medicini (Ristanović, Dačić)      400
6.   Sudska medicina (V. Otašević)                       750
7.   Medicina rada 1-2 (Vidaković)                      3600
8.   Savremena epidemiologija (V. Spaseković)                 450
9.   Ekološki izazov (M. Đukanović)                      600
10.   Životna sredina i održivi razvoj (M. Đukanović)              750
11.   Savremena gerijatrija                           600
12.
                         -6-

								
To top