apresiasi seni arca

Document Sample
apresiasi seni arca Powered By Docstoc
					Arca
Definisi:Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga dimensi. Permukaannya
dapat dirasai sertadipandang dari pelbagai sudut. Pengertian arca berasal
daripada bahasa latin iaitusculpere bermakna satu proses mengukir, melarik ,
mencungkil dan menguris.Selalunya arca dapat dilihat di galeri, Taman
permainan,Dan tempat – tempat yangmenjadi tarikan pelancong seperti di
muzium dan Tugu Peringatan.Jenis – Jenis Arca
•Arca bersifat realis atau abstrak. Arca realis menampilkan objek sebenar yang
difahamikewujudannya seperti ukiran dan acuan patung manusia. Arca abstrak
pula adalah bersifatkonseptual dan memerlukan daya pemikirkan yang tinggi
untuk menginterpretasikan betuk dan maksud arca tersebut. Ini sesuai dengan
peranan pengarca itu sendiri dalammerakam segala pengalaman dalam
kehidupan melalui perluahan rasanya ke dalam bentuk arca. Arca terbahagi
kepada dua kategori yang besar iaitu arca estetik dan arca berfungsi.Arca
Asemblaj•Asemblaj adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan
mempunyai daya estetik ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu
makna. Walaupun pada kebiasaannyaaktiviti ini dikaitkan pada himpunan
bentuk-bentuk dua dimensi, ianya juga bolehdihasilkan dalam bentuk tiga
dimensi.- Penciptaan arca asemblaj termasyhur iaitu ‘ Bicycle Wheel ’ ( karya
asli telah hilang )adalah penciptaan terawalnya dalam bidang seni tangan yang
mana arca ini dibinamenggunakan bahan-bahan yang terdapat di ruma

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:131
posted:3/20/2012
language:Malay
pages:1