Docstoc

medicinski softver

Document Sample
medicinski softver Powered By Docstoc
					Diyomi Soft, kao jedna od kompanija za izradu softvera sa najbržim razvojem u regionu, nudi svojim
klijentima širok spektar visoko kvalitetnih servisa po umerenim cenama. Diyomi soft je dobio sertifikat
od Ministarstva zdravlja republike Srbije koji ga svrstava u red jedne od osam firmi u Srbiji koje mogu
svojim softverom da konkurisu za DILS projekat.

Medicinski informacioni sistemi radjeni za domaće tržište :

Institut za rahabilitaciju Niška Banja
Institut za javno zdravlje , Niš
Specijalna bolnica "Merkur" - Vrnjačka Banja
Specijalna bolnica Sokobanja
Specijalna bolnica "Gamzigrad" Gamzigradska Kardiološka klinika , Niš
Stomatološka klinika Niš
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika , Niš
Dom zdravlja "Sveti Djordje"- Topola
Kardiološka klinika , Kragujevac

Iskustvo je na našoj strani!
                     http://diyomisoft.com

				
DOCUMENT INFO
Description: medicinski softver , medicinski software , naruciti medicinski softver , naruciti medicinski softver,naruciti medicinski software,medicinski informacioni sistemi,izrada medicinskog softvera,izrada medicinskih informacionih sistema,izrada aplikacija za apoteke,izrada mobilnih aplikacija za sve vrste telefona , izrada web aplikacija , povoljna cena