stenkort svensk by NX0nU3

VIEWS: 0 PAGES: 6

									Abalone/Pauashell          Agat-geod             Agat
Fyndplats:Mexico,      Fyndplats:Brasilien,      Fyndplats:Tyskland,
   Nya Zeeland             Tyskland       Botsvana,Brasilien
               Geod kommer ifrån det      Kemi:SiO2 Hårdhet:7
Enligt sägnen är detta    grekiska ordet geos,som     Beroende på metallen,som
Snäckskal del av havsjung betyder kula.Den uppstod      finns i kvartskristallerna
fruns skatt.På grund av sitt ca250milj.år sen. Under     Ljusa denna sten i många
färgspel också kallad    tryck och i hettan av      olika färger .Achat är en
havs-opal.          kokande vulkanisk        floddal på Sicilia -den
               stenmassa.I kallnande gas-   första kända fyndplatsen.
"Sten" för oktober      blåsor kristalliserade Berg   Symbol:Konstnärsskap
Prisklass:1
               kristall och Agat        Sten för juni   prisklass:1


    Akvamarin              Ametist       Amazonit           Ametrin
Fyndplats:Colombia      Fyndplats:Brasilien,      Fyndplats:Värmland
Kemi:Be3Al2Si6O18            Madagaskar     Kemi:KalSi3O8
    Hårdhet:8       Kemi:SiO2              Hårdhet:6
Aqua=vatten              Hårdhet:7      Denna sten förväxlas oftas
  Marin=havs        I antiken väl den mest   med turkos.Namnet syftar
Sjöjungfrus tårar,symbol   värdefulla av stenarna,   på det mytomspunna
för den själsliga kärleken.  på grund av sin färg:    amazonernas land.Minera-
 Anses kunna ger inspirat-  symbol för kontakt med   logisk tillhör A. samma
ion och varna bäraren för   det högre. A=ej       grupp som månsten.
lögn och förräderi.            metistas=berusa Symbol:succe,framsynthet
Sten för mars,fiskarna    Symbol:harmoni       Sten för maj
Prisklass:5          Sten för februari,jungfru Prisklass.2
    Aventurin            Azurit
Fyndplats:Indien       Fyndplats:Peru,Arizona
Kemi:SiO2           Kemi:Cu3(CO3)2(OH)2
    Hårdhet:7              Hårdhet:3.5-4
Ljusande inneslutna      Azurit förekommer oftas
(venturina)glimmerbitar    tillsammans med malakit
ger denna sten sin speciel-  och visar då unika
la glans.Förekommer mest   ornament.Den är känslig
i grönt,mer sällan i brunt.  och behöver omsorg.
Symbol:vänskap        Symbol:lösning
Sten för maj
               Prisklass:3
Prisklass:1


    Bergkristall           Bärnsten
Fyndplats:Jämtland,Brasil. Fyndort:Danmark,Sverige
        Madagaskar     Tyskland,Baltikum
Kemi:SiO2           Bärnsten(rav) är fossilerad
   Hårdhet:7        kåda från barrträd från
Kristallos,som på grekiska Tertiär,ca.50-70milj.år.
betyder is,har alltid ansetts Enligt antika teorier den
som magisk:medium för     nedgående solens konden
kosmisk energi,symbol för serade strålar.Den ansågs
renhet,klarhet,sol.Säjs ger äga stor kraft mot smärta.
tålamod och uthållighet.   Symbol:sol,glädje
Sten för april,leion     Sten för lejon
Prisklass:2,3
               Prisklass:2
   Chalcedon             Charoit         Citrin          Chrom Diopsid
 Eller Blå Spetsagat      Fyndplats:Ryssland      Fyndplats:Madagaskar,
Fyndplats:Namibia,       Kemi:                  Brasilien
      Uruquay         Hårdhet:6         Kemi:SiO2
Kemi:SiO2            Denna mycket speciella       Hårdhet:7.5
    Hårdhet:7        sten hittas enbart i Char-  Grekerna trodde att C.
Hos Etruskerna en hög      flodens bädd i östra     var i berget fastnade sol-
uppskattat sten som an-     Ryssland.Den betraktas    strålar.Den anses som en
sågs kunna bota sjösjuka.    som den nya tidens      glädjens budbärare.
Dess isblåa färg är ideala   herold.           Symbol:glädje,rening
till s.k. kameer.        Symbol:Ansvar,Harmoni    Sten för november
Symbol:fokusering                        Och jungfrun
Sten för juni   Prisklass:2  Prisklass:3,4        Prisklass:3,4


    Dumortierit
Fyndplats:Norrbotten
Kemi(Na)AlSiO4
     Hårdhet:5-6
Dumortierit fick sitt namn
av en fransk geolog som
upptäckte denna sten i
början av 1900talet.Den
utmärker sig med sin
duvblåa färg --lik nordiska
ögon.
Symbol:effektivitet
Prisklass:2

  Epidot-Granit

Graniten med de röda eller
rosa inneslutningar
påminner om blomster
ängen.. hittad i bohuslän
där de kan upptäckas efter
regnet som framhäver
färger i hällar och även
väggrus
Falköga               Flinta         Fluorit           Förstenad Trä
Fyndplats:Namibia,Indien
Kemi:SiO2,Krokydolith
       Hårdhet:7
Anses kunna ger förmågan
Att se i det dolda. Det
fantastiska färgspelet på-
minner om tillvarons skift-
ningar.
Symbol:att genomskåda

Sten för vattumannen.
Prisklass:2,3
       Granat     Girasol             Grönkvarts
Fyndplats:Tchechien,
 Indien,Tanzania
Kemi:X3Y2(SiO4)3
   Hårdhet:7.5
Otaliga historier berättar
om denna stens kraft:
Viljans blodsdroppe,
Kärlekens glöd, ska även
hjälpa mot hemlängtan.
Symbol:vilja,eld,passion
Sten för januari
Prrisklass:4,5


         Hematit   Heliotrop                        Iolith
Fyndplats:Sverige
Kemi:Fe2O3
    Hårdhet:6.5
Blodsten kallad p.g.a. att
den avger röd färg vid
slipning.Den säjs stärka
bäraren och skydda henne
mot sår.
Symbol:hälsa,styrka
Sten för vattuman

Prisklass:2,3

      Jade              Jaspis
  (Jadeit,Nephrit)     Fyndplats:Finland,Norge
Fyndplats:Kina,Burma,    Kemi:SiO2
                 Hårdhet:7
   Transvaal,Kanada
               Enligt gamla Testamentet
Kemi:NaAlSi2O6
  Hårdhet:6.5-7       en av de 12 grundstenar
För många en helig sten,   i Jerusalems stadsmur.
som ska hålla samman     Jaspis ska skydda mot
Familien och skyddar mot   förgiftning.
negativa ting.Finns i    Symbol:osynlighet
nyanser av gul,grön,svart  Sten för mars
Sten för augusti         Och vågen
Prisklass:3.4        Prisklass.1


     Karneol                       Krysolith             Krysopras
Fyndplats:Tyskland,          Krysokolla      Peridot,Olivin      Fyndplats:Australien
       Uruquay    Fyndplats:Israel(Eilat)   Fyndplats:Lanzarote     Kemi:SiO2--nickel
Kemi:SiO2                 Peru     Kemi: (Mg,Fe)2SiO4      Denna äpplegröna sten är
    Hårdhet:7      Kemi:CuSiO3¤H2O            Hårdhet::7     den mest värdefulla av
I antiken kom denna sten     Hårdhet:3.5      I antiken kallad       kvartsvarieteterna.Den
ifrån Indien,uppskattad för Kryso=guld         nattsmaragd skall denna   säjs sätta fart på ideer
sin förmåga att uppfylla     Kolla=klister     sten verka mot raseri-    och upptåg.
sann önskan.Anses kunna Stenen ansågs attrahera     utbrott,samt samla kreativ  Symbol:lekfullhet
stärka rösten.       Rikedom,kungarnas sten.   Energi.           Sten för mai
Symbol:uppfyllelse     Symbol:mod         Symbol:skapelsekraft,vår     och kräftan
Sten för juli , Kräftan   Sten för:Oxen        Sten för augusti
                            Prisklass:5         prisklass:3,4
Prisklass:2
               Prisklass:3,4
Kunzit              Kopparkis
Lapis Lazuli           Labradorit          Larimar
Fyndplats:Afghanistan
      Chile
Kemi (Na,Ca)8(SO4,S,Cl)2
     (AlSiO4)6
        Hårdhet:5.5
Namnet kommer ifrån det
arabiska"lezward"som betyder
blå sten.Den är som nattens
himmel och en mycket eftertra-
ktad ädelsten.
Symbol:värdighet
Sten för September
   och vågen  prisklass:3,4


         Malakit                          Månsten
Fyndplats:Zaire,Ryssland         Mossagat       Fyndort:Sri Lanka
Kemi:Cu2CO3(OH)2         Fyndplats Indien       Kemi:KAlSi3O8
  Hårdhet:4           Kemi: SiO2 med inneslutna   Hårdhet:6
M. är ornamentsten               Dentriter    Med sitt svala ljus
av betydelse.Exemplet är     Man förstå namnet när     påminner stenen om
stora konstverken i St.-     man se de mjuka gröna     Månen.Den ska motverka
Petersburg.Redan använd      mossliknande utfällningar   månens dragningskraft
i gamla Egyptien som       av främst järnsalter.     och hålla bärarens psyche
Amulett.             Anses vara symbol för     i balans.Traditionell
Symbol:flexibilitet        inre skönhet         bröllopsgåva.
Sten för Scorpion                        Sten för juni
Prisklass:3,4           sten för juni         Och tvilling Prisklass:3.4.5
      Obsidian          Onyx
Fyndplats:Mexico,Island          Sardonyx            Opal
Kemi:SiO2             Fyndplats:Mexico       Fyndplats:Australien,
Hårdhet:7             Kemi:SiO2 Hårdhet:7           Mexico
Obsidian är vulkanisk       Onyx är en svart-vit kvarts  Kemi:SiO2 xH2O
uppkommen glasmassa,       som ansågs kunna bota      Hårdhet:6
hel svart eller med        epilepsi.Omtyckt för sitt   Som en regnbåge har
innneslutningar i t.ex.      rena djupa svart skall den  alla färger så visar opal
grå-vit(SnöflingObsidian)     skydda mot ondska.      sin opaliserande glans.
Kallad också ApachTår       och klargöra möjligheter.   Som Noahs båge tecken
Symbol:skydd           Symbol:skydd         för ett nytt avtal och
Sten för Skytten Prisklass:1   Sten för stenbock       Självbestämmanderätt.
                 Prisklass:1          Sten för oktober
    Pyrit        Pietersit
Fyndplats:Peru,Sverige,
   Italien(Elba)
Kemi:FeS2 Hårdhet:6.5
Många är guldletarna som
lurades av "katt"guldet.
I Peru ansett som en
gudarnas sten som hjälper
människorna att förstå
varandra.
Symbol:humor


Rhodochrosit           Rhodonit       Rosenkvarts        RödTigeröga
              Fyndplats:Wärmland    Fyndplats:Härjedalen    Fyndplats:Namibia,Indien,
              Kemi:CaMn4Si5O15     Kemi:SiO2          Sydafrika
                  Hårdhet:6        Hårdhet:7     Kemi:SiO2---krokydolith
              Berömd där Långban,där  Den mjuka färgen står     Hårdhet:7
              Det finns djup rosa   för tro hopp och kärlek.  Tigerns Öga har varit i alla
              kristaller med svarta  I gammal Rom ansågs den  tider en lyckosten.
              Mönster,som uppstod   kunne bota rigida     Den förena det ljusa med
              genom förvittring.    inställningar och mjuka  det mörka och ger bäraren
                           upp bärarens inre liv   Insikt och ödmjukhet.
              Symbol:hemma
                   Prisklass:1,2
                           Sten för januari oxen   Sten för tvillingarna
                              Prisklass 1,2


Rökkvarts          Rubin
Safir            Smaragd         Sugilith          Spinell
   Serpentin        Snäckagat         Sodalith          Sard-Onyx
Fyndplats :Bolivia

Kemi:Mg6(OH)8Si4O10


Också kallad Chyta
..skall lindrar stress
 och framkalla det som bry
sig .. att sköta om   Tigeröga           Turkos           Turmalin       Turmalinkristall
Fyndplats:Namibia,Indien, Fyndplats:Iran,Arizona,    Fyndplats:Ceylon      Fyndplats Brasilien
  Sydafrika                 Mexico
Kemi:SiO2---krokydolith   Kemi:CuAl6(PO4)4(OH)8    Dess namn betyder :det   Turmalin i bergkristall
  Hårdhet:7                 X 4H2O   som drar åska till sig..  symbolisera måttfullhet.
Tigerns Öga har varit i alla       Hårdhet:5-6   Kom till europa med
tider en lyckosten.     De första turkos-stenar   kolonialmakterna Holland  Det blir vackra mönster i
Den förena det ljusa med   Ifrån Persien kom med    och Portugal..Finns i 52  svart och vit
det mörka och ger bäraren Karawaner genom        olika färger-även
Insikt och ödmjukhet.    Turkiet.I Egyptien symbol  flerfärgad
               För det oändliga.      Sten för Oktober
Sten för tvillingarna    Sten för december


Schörl-Turmalin        Topas

Den svarta turmalinen
kallas Schörl.
Dessa svarta stavar skall
skydda bäraren mot
negativität och det onda
Ulexit

								
To top