Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Education

VIEWS: 4 PAGES: 2

Education

More Info
									Adı –Soyadı:……..………………….…..    No:….…                  27/10/2011
SÜRE: 40 dk
          ………………………. İLKÖĞRETİM OKULU
        4 / ….. SINIFI FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ
             I . DÖNEM I . YAZILISI

                 SORULAR
1. Vücudumuzdaki kemikler kaça ayrılır? Kutucukların içine yazınız.
                 KEMİKLER
2. Aşağıda boş bırakılan yerleri koyu renkli kelimelerle doldurunuz.
  Kalp – Eklen – Kemik – İskelet – Oksijen – Nabız – Karbondioksit

A- Vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapıya ............................ denir.
B- .................. kanı tüm vücuda pompalar.
C- Kanın pompalanma hızını kolumuzda hissetmemize …………………. denir.
D- Kemikleri birbirine bağlayan ve hareketimizi kolaylaştıran yapılara ....................
denir.
E- Soluk alırken burnumuzdan ……………girer, dışarıya …………………...atılır.

3. Soluk alıp vermeyi sağlayan organların adlarını yazalım. ( 10 puan)

               1. ……………….. ….
               2. ……………………
               3. ……………………

               4. ……………………

               5. ……………………
4.   Aşağıdaki kemik çeşitlerine birer örnek veriniz. ( 3 puan)

Kısa kemik:………………………………………………
Uzun kemik: ……………………………………………
Yassı kemik: ……………………………………………
5.  İskelet ve kas sağlığını korumak için hangisi yapılmamalıdır?
A)  Aşırı spor yapmak.
B)  Düzenli beslenmek.
C)  Düzenli egzersiz yapmak.
D)  Ağır yük kaldırmamak.

6. Kemik ve kaslarımızın gelişmesini sağlamak amacıyla yaptığımız düzenli
hareketlere ne ad verilir?
  A) Dinlenme          B) Uyku
  C) Oyun           D) Egzersiz

7. Kasların görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?
 A) Vücudumuza şekil verir.        B) Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
 C) Kemiklere destek görevi yapar.    D) Kemik ve eklemleri hareket ettirir.

8. Kalp ve akciğeri dinlemeye yarayan alete ne denir?
   A) Mikroskop     B) Teleskop    C) Röntgen        D) Steteskop

9. Aşağıdakilerden hangisinde nabız sayımız en azdır?
  A) yürümek      B) korkmak     C) uyumak      D) koşmak

10. Aşağıdaki kemiklerin hangisinde yassı kemik bulunur?
  A) Kollar     B) Kafatası    C) Bacaklar      D) Parmaklar

11.   Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi kemiğimizin güçlenmesini sağlar?

   A) Karpuz      B) Ekmek       C) Süt        D) Çay


                DOĞRU - YANLIŞ
(…..) Kas hareketleri, iskelet sisteminden ayrıdır.
(…..) Kaslar gevşeme ile uzar ve yumuşar
(…..) Vücudumuzun esas şeklini eklemler verir.
(…..) Eklem hareketleri sonucu kaslar da hareket sağlar.
(…..) Kas lifleri kemiklere ve eklemlere bağlanmadan çalışır.
(…..) Vücudumuza şekil veren kemikler birbirlerine eklemlerle bağlıdır.
(…..) Kemiklerin birbirlerine bağlandıkları yere iskelet sistemi denir.

               Başarılar
               arkaşlar.

								
To top