; Education
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Education

VIEWS: 14 PAGES: 2

Education

More Info
 • pg 1
									                   HAYDERE YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU
              4. SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV
ADI SOYADI :                                PUANI :
NUMARASI :


 A) Aşağıda verilen boşluklara uygun gelen sözcüklerle doldurunuz.(18 Puan)

             solunum – eklem – kas – kan – hareket - nabız


 1. İskelet sistemi vücudumuzun ………………………… etmesini ve dik durmasını sağlar.

 2. İskelet sistemini oluşturan kemiklerin birbirlerine bağlandıkları yere …………………….. denir.

 3. İskeletimizi eklem yerlerinden hareket ettiren ………………..……..sistemidir.

 4.Vücudumuzun ihtiyacı olan     enerji  için  dışarıdan  oksijen  alıp,  karbondioksit  verilmesi  olayına
 ………….………………… denir.

 5. ………………. yolu ile vücuda oksijen ve besin taşınır.

 6. Kanın hareketi sırasında damarda oluşan atışa ……………… denir.

 B)Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. (12 Puan)

 1. (…….) Kanın hareketi sırasında damarda oluşan atışlar nabızdır.

 2. (…….) Vücudumuzda bir tane kan damarı vardır.

 3. (…….) Soluk alıp vermek için dış ortamdan oksijen alırız.

 4. (…….) Kaslar kasılma ve gevşeme hareketi yaparlar.

 5. (….…) Kollar ve bacaklar kısa kemiklere örnektir.

 6. (….…) Yetişkin bir insanda nabız dakikada 75-80 kez atar. C)Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız. (Her soru 5 puan)

 1. Vücudumuzdaki kemikler kaça ayrılır? Kutucukların içine yazınız.
                      KEMİKLER
 2. Doktorların hastalarının kalp atışlarını dinlemek için kullandığı alet aşağıdakilerden hangisidir?

 A)stetoskop       B)termometre       C)nabız        D)radyo

 3. İskelet ve kaslarımızın sağlıklı olması için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

 A-Ağır yükler kaldırma             B-Dengeli beslenme

 C-Düzenli egzersiz               D-Oturuş biçimine dikkat etme.

 4. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde göğüs kafesimiz genişler?

 A-Soluk aldığımızda              B-Soluk verdiğimizde

 C-Yemek yediğimizde              D-Gece uyuduğumuzda
5. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi kemiğimizin güçlenmesini sağlar?

A) karpuz      B) süt        C)ekmek      D) çay

6. Kanın vücudumuzun her yerine ulaşmasını sağlayan kanallara ne denir?

A) damar       B) soluk borusu   C) yutak     D) kalp


D) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (Her soru 5 puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi doğru nefes alıp-verme şeklidir?

A) Ağızdan alınıp ağızdan verilen.          B) Burundan alınıp ağızdan verilen.

C) Ağızdan alınıp burundan verilen.         D) Burundan alınıp burundan verilen.

2. “ ……………………….. kasılıp gevşemesi kemiklerin eklem bölgesinden hareket etmesini sağlar.”

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-Kemiklerin     B-Kasların        C-Omurların       D-Eklemlerin

3.Kalbimizin vücudumuzdaki görevi nedir?

A)Kanı temizler  B )Yediklerimizi sindirir  C) Soluk alıp vermemizi sağlar     D) Kan dolaşımını sağlar

4. Aşağıda verilenlerden hangisi solunum ile görevli yapı organıdır?

A) Kalp              B) Beyin          C) Gırtlak            D) Böbrek

5. Aşağıda verilenlerden hangisi vücutta dolaşım sistemi yapı ve organı değildir?

A) Mide             B) Kan            C) Damarlar           D) Kalp

6. Aşağıda verilen kemik çeşitlerinden hangisi kısa kemiktir?
A) Kafatası          C) Kollar         C) Kalça kemiği          D) Bilek kemikleri
E) Soluk alma sırasında havanın izlediği yolu aşağıya yazınız. (10 puan)


 …………………………/…………………………/…………………………/…………………………/…………………..
BAŞARILAR DİLERİM….                                            Enver ACAR
                                                  4/A Sınıf Öğretmeni

								
To top