Borb�s Sarolta by 78VPkOr4

VIEWS: 33 PAGES: 4

									Batthyány-Strattmann László születésének 141. évfordulója alkalmából Dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter szakmai elismeréseket adományoz.


Batthyány-Strattmann László díjban részesül
Dr. Bercsényi Lajos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa
Prof. Dr. Gerő László, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. számú
    Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára
Dr. Jelenik Zsuzsanna, az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és
    Oltóközpontjának osztályvezető főorvosa
Kapszáné Fábián Hajnalka, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai
   Klinikájának gyógytornásza
Dr. Tölgyes Anna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
   megbízott fejlesztési igazgatója
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Pro Sanitate díjban részesül
Baráthné Simon Valéria, a Csaroda, Hetefejércse, Tákos Területi Védőnői Szolgálat védőnője
Dr. Bódy Gábor, a Budapest, III. kerületi Önkormányzat Járóbeteg Szakrendelésének főorvosa
Dr. Borbás Sarolta, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Felnőtt Kardiológia
   főorvosa
Dr. Bozóky Géza, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának orvos-igazgatója
Dr. Cserényi László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Általános Sebészeti
   Osztályának főorvosa
Dr. Erdei Sándor, a Kazincbarcika Város Önkormányzata Háziorvosi Szolgálatának
   felnőttháziorvosa
Dr. Erdélyi Mihály, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati
   Osztályának nyugalmazott szülész-nőgyógyász főorvosa
Dr. Francia István, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános
   Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének tudományos
   főmunkatársa
Dr. Györe Gyöngy, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Pszichiátriai
   Centrum Rehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa
Dr. Katona Klára, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Reumatológiai
   Osztályának osztályvezető főorvosa
Dr. Kérészy Adrienne, a debreceni Arany Egyszarvú Gyógyszertár vezetője
Dr. Körmendy Miklós, a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Bőrgyógyászati Rendelő
   főorvosa
Ludász Valéria, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
   Szervének munkatársa
                        2


Maroska Anikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet ápolási
   igazgatója
Dr. Martonffy Katalin, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Arc-Állcsont-
   Szájsebészeti és Fogászati Klinikájának szaktanácsadója
Dr. Molnár Árpád Zoltán, a tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet sebész- traumatológus főorvosa
Németh Istvánné, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és
   Táplálkozástudományi Tanszékének főiskolai docense
Dr. Neszt Kálmán, a Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének
   főigazgató főorvosa
Dr. Oláh András, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás
   Intézete Ápolástudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
Prof. Dr. Oláh Tibor, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház Általános Sebészet, Ér- és Mellkas-
    sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa
Patak Zoltánné, a Budapest XI. kerületi Gyógyír XI. Nonprofit Kft. intézeti vezető asszisztense
Rindermojzer Istvánné, az ajkai Magyar Imre Kórház Általános Sebészet-Szemészet Mátrix
   Osztályának diplomás ápolója
Dr. Sutáné Dr. Faragó Ildikó, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola fogorvosa
Uray Sára, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Központi Sterilizálójának vezetője
Dr. Vincze Gábor, a Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza Pszichiátriai
    Osztályának osztályvezető főorvosa
Több évtizeden át végzett kimagasló, példaértékű tevékenységéért:
a Nemzeti Erőforrás Miniszter Díszoklevele elismerésben részesül
Dr. Dobrai István, a karcagi Kátai Gábor Kórház Sebészeti Osztályának főorvosa
Forintos Péterné, a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza Személyügyi és Bérügyi
   Osztályának nyugalmazott osztályvezetője
Kocsi Lászlóné, Szentmártonkáta Önkormányzata Védőnői Szolgálatának nyugalmazott védőnője
Dr. Kovács Aranka, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Belgyógyászati- Mátrix Osztályának
   osztályvezető főorvosa
Kulcsár Károlyné, Tarpa Nagyközség Önkormányzata Védőnői Szolgálatának körzeti védőnője
Mátyás Szabolcsné, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Onkoradiológiai
   Központjának vezető ápolója
Dr. Monoki Erzsébet, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezető
   főorvosa
Sárközi Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pszichiátriai Osztályának
   vezető ápolója
Somodi Ferencné, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet belső ellenőre
Dr. Sz. Kiss Sándor, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános
    Orvostudományi Kar Sebészeti Intézetének klinikai főorvosa
Török Jánosné, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Pszichiátriai Osztályának főnővére
                        3


Vinczéné Orbán Anna Mária, Tiszaszentmárton és Zsurk községek védőnője
Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként
Nemzeti Erőforrás Miniszteri Dicséretben részesül
Barsi Erika, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza
    Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának aneszteziológiai szakasszisztense
Bartalovics Józsefné, a Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények
   Igazgatóságának területi védőnője
Daróczi Gizella Gabriella, a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet általános ápolója
Deák Józsefné, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Bölcsődéjének
   kisgyermeknevelője
Demjén Tibor, az Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont vezetője
Fehér Zoltánné, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bőr-, Nemikórtani és
   Bőronkológiai Klinikájának ápolója
Dr. Fodor Attila, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti
   és Fogászati Klinikájának egyetemi adjunktusa
Galyóné Berecz Szilvia, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház ápolója
Hidasi Gáborné, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai és
    Pszichoterápiás Klinikájának osztályvezető ápolója
Hornok Albertné, a Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Megyei Kórház-
   Rendelőintézet foglalkozás-egészségügyi szakápolója
Horváth Gyuláné, a Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények
   Igazgatóságának iskolai védőnője
Dr. Járay Géza, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Sebészeti
    és Érsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa
Kecskés Bertalanné, a tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet kardiológiai asszisztense
Konkusz Józsefné, a Budapest, XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
   területi védőnője
Kovács Margit, a Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Gyermekpszichiátriai
   Kórháza és Szakambulanciája vezető főnővére
Dr. Kővári Tünde, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház Fül- Orr- Gégészet és Fej,
   Nyaksebészeti Osztályának főorvosa
Dr. Lestyán Katalin, a Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Megyei Kórháza
   Bőrgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa
Nagy István, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Informatikai Osztályának
   osztályvezetője
Dr. Orovecz Eleonóra, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztály Költségvetési és
   Kontrolling Osztályának szakmai főtanácsadója
Pichler Györgyné, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház asszisztense
Pintér Istvánné, Kunadacs Községi Önkormányzat körzeti védőnője
                       4


Somlai Miklósné, az ajkai Magyar Imre Kórház Főigazgatóságának titkárnője
Suhai Lászlóné, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza
   Belgyógyászati Osztályának diplomás ápolója
Dr. Szilágyiné Dr. Halász Éva Anikó, a bicskei Arany Sas Gyógyszertár vezetője
Tasnádiné Dózsa Zsuzsanna, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet szakasszisztense
Tóth Erika Mária, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. számú Patológiai
   Intézetének adminisztrátora
Felelősségteljes, példamutató munkájuk elismeréseként:
A Nemzeti Erőforrás Miniszter Elismerő Oklevele elismerésben részesül
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Diétás Szolgálat munkacsoportja
   Honti Attiláné vezető dietetikus
   Dormánné Szabó Brigitta dietetikus
   Kmetyó Beáta dietetikus
   Zsíros Evelin dietetikus

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet kollektívája
   Dr. Mózer Erzsébet vezető főorvos,
   Tóth Gizella vezető asszisztens,
   Ecseki Erzsébet gazdasági vezető

Az Országos Epidemiológiai Központban működő EPINFO Szerkesztőség tagjai
  Dr. Straub Ilona alapító főszerkesztő,
  Dr. Melles Márta főszerkesztő,
  Dr. Csohán Ágnes főszerkesztő-helyettes
  Dr. Krisztalovics Katalin olvasószerkesztő
  Dr. Böröcz Karolina szerkesztő
  Kissné Sponga Zsuzsanna technikai szerkesztő
  Dr. Barrelné Mosonyi Ildikó helyettes technikai szerkesztő

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai
Klinika Immunológiai munkacsoportja
   Dr. Wikonkál Norbert Miklós egyetemi docens, a munkacsoport vezetője
   Bencés Ilona diplomás ápoló
   Fehér Zoltánné ápoló
   Bertényi Andrásné ápoló
   Benczés Béláné szakápoló
   Pálné Jakab Julianna ápoló
   Baka Szilvia Diána ápoló
   Surányi Lászlóné ápoló

								
To top