UFRS (TFRS) 7- FINANSAL ARA�LAR:A�IKLAMALAR STANDARDI

Document Sample
UFRS (TFRS) 7- FINANSAL ARA�LAR:A�IKLAMALAR STANDARDI Powered By Docstoc
					 UFRS (TFRS) 7- FİNANSAL ARAÇLAR:AÇIKLAMALAR
       STANDARDI KAPSAMINDA
    FİNANSAL RAPORLAMAYA GENEL BAKIŞ

     AN OVERVIEW OF FINANCIAL REPORTING
         WITHIN THE SCOPE OF
   IFRS 7 – FINANCIAL INSTRUMENTS: DISCLOSURES
Yrd. Doç.Dr. Volkan DEMİR  T.C. GALATASARAY
    ÜNİVERSİTESİ
               KAPSAM

     UMS 32 / UMS 39 /UFRS 7
  FİNANSAL RAPORLAMA
       NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR ?
       KİMLER İÇİN YAPILIR ?

  FİNANSAL ARAÇLAR (UFRS-TFRS)
       FİNANSAL VARLIKLAR, BORÇLAR, TÜREV ÜRÜNLERİ ?
       SINIFLANDIRILMASI ?
       DEĞERLEMESİ ?
       RAPORLAMASI ?
       MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ?


  FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR (UFRS-TFRS 7)
       AÇIKLANACAK UNSURLAR ?
       RİSK AÇIKLAMALARI VE ÖZELLİKLERİ ?                 Volkan DEMİR
                                                                               Şirket Değerinin
                                                                                Saptanması
                                                                                  ve
                                                                               Raporlanması
                         Finansal Raporlama                                                             Faaliyet Raporlaması
                  Gelir Tablosu (Finansal Performans Tablosu)
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
                                                    Özkaynak Değişim Tablosu                                                                 Açıklamalar ve Dipnotlar
                                                                                    Geleneksel Faaliyet           Entellektül Sermaye
                                         Nakit Akış Tablosu
                                                                                      Raporlaması               Raporlaması
                                                                                   Volkan DEMİR
                                         IFRS
 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARTLARI

   UMS (TMS) 32 Finansal Araçlar: Sunum
UMS (TMS) 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
                  Ölçme
  UFRS (TFRS) 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

           Volkan DEMİR
     31.12..... TARİHLİ BİLANÇO
Aktif                                        Pasif    FİNANSAL VARLIKLAR               FİNANSAL BORÇLAR


Kasa                       Mali Borçlar
Bankalar                     Ticari Borçlar
Alınan Çekler                   Çıkarılan Menkul Kıymetler
Alıcılar                     Mevduatlar (Bankalar için)
Alacak Senetleri
Menkul Kıymetler
Kredi Alacakları (Bankalar için)               TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

         Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Forward Contracts)
         Seçimlik Hak Sağlayan Sözleşmeler (Options Contracts)
         Organize Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures Contracts)
         Vadeli Takas Sözleşmeleri (Swap Contracts)
         Vadeli İşleme Konu Ticari Mal Sözleşmeleri (Commodity Contracts)

                    Volkan DEMİR
      FİNANSAL VARLIKLAR

              -TANIM-
•  Nakit              Kasa

•  Başka İşletmeden        Bankalar
  Finansal Varlık Alma
  Hakkı
                  Alınan Çekler
•  Başka İşletme İle
  Olası Olumlu          Alıcılar
  Koşullarda Finansal
  Araç Değişim Hakkı
                  Alacak Senetleri
•  Başka İşletmenin
  Özkaynak Aracına        Menkul Kıymetler
  Sahip Olmak
                  Kredi Alacakları
                  (Bankalar için)
              Volkan DEMİR
            FİNANSAL VARLIKLAR

                   -SINIFLANDIRMA-

                                UFRS
Aktif       BİLANÇO        Pasif   Aktif   BİLANÇOSU    Pasif

 Kasa
 Bankalar                    •GUD FARKI K/Z
 Alınan Çekler                 •VADEYE KADAR ELDE TUTULAN
 Alıcılar                    •KREDİ VE ALACAKLAR
 Alacak Senetleri                •SATILMAYA HAZIR
 Menkul Kıymetler
 Kredi Alacakları (Bankalar için)
                     Volkan DEMİR
      FİNANSAL BORÇLAR

             -TANIM-
•  Bir Borcun Nakit       Mali Borçlar
  Olarak ya da Bir
  Finansal Varlık
  Verilerek Ödenecek      Ticari Borçlar
  Olması
                 Çıkarılan Menkul
                 Kıymetler

•  Özkaynağa Dayalı       Mevduatlar (Bankalar
  Borçlanma           İçin)
             Volkan DEMİR
      FİNANSAL BORÇLAR

         -SINIFLANDIRMA-

                        UFRS
Aktif  BİLANÇO       Pasif  Aktif
                       BİLANÇOSU     Pasif
      Mali Borçlar             • GUD FARKI K/Z
      Ticari Borçlar            •VADEYE KADAR
      Çıkarılan Menkul Kıymetler       ELDE TUTULAN
      Mevduatlar (Bankalar İçin)
              Volkan DEMİR
     TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

               -TANIM-
  Türev finansal araçlar,           Vadeli İşlem Sözleşmeleri
                        (Forward Contracts)
 işletmeler arası sözleşme           Seçimlik Hak Sağlayan
                        Sözleşmeler
  ile bir finansal aracın           (Options Contracts)

   bir veya daha fazla            Organize Vadeli İşlem
                        Sözleşmeleri
    finansal riskini             (Futures Contracts)

                        Vadeli Takas Sözleşmeleri
nakletme amacıyla şartlı ya da         (Swap Contracts)

şartsız değişim hakkı tanıyan          Vadeli İşleme Konu Ticari Mal
    sözleşmelerdir              Sözleşmeleri
                        (Commodity Contracts)

                 Volkan DEMİR
    TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

Aktif          -SINIFLANDIRMA-                      Pasif    FİNANSAL VARLIKLAR              FİNANSAL BORÇLAR

GUD FARKI K/Z’a Yansıtılan           GUD FARKI K/Z’a Yansıtılan
Finansal Varlıklar (Alım Satım Amaçlı)     Finansal Varlıklar (Alım Satım Amaçlı)
             TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

        Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Forward Contracts)
        Seçimlik Hak Sağlayan Sözleşmeler (Options Contracts)
        Organize Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures Contracts)
        Vadeli Takas Sözleşmeleri (Swap Contracts)
        Vadeli İşleme Konu Ticari Mal Sözleşmeleri (Commodity Contracts)

                   Volkan DEMİR
      UFRS (TFRS) BİLANÇOSU

Aktif         -SINIFLANDIRMA-              Pasif    FİNANSAL VARLIKLAR           FİNANSAL BORÇLAR•GUD FARKI K/Z a YANSITILAN     • GUD FARKI K/Z a YANSITILAN
•VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK     •VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK
•KREDİ VE ALACAKLAR
•SATILMAYA HAZIR
            TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
                Volkan DEMİR
    FİNANSAL ARAÇLAR

     -DEĞERLEME-
 MALİYET DEĞERİ İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ GERÇEĞE UYGUN DEĞER

       Volkan DEMİR
   FİNANSAL VARLIKLAR

      -DEĞERLEME-           !!!!!!

 MALİYET DEĞERİ
   o SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR


 İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ
   o VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR
   o KREDİ VE ALACAKLAR


 GERÇEĞE UYGUN DEĞER
   o ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR
   o SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR


         Volkan DEMİR
       FİNANSAL VARLIKLAR

     -DEĞERLEME / RAPORLAMA-
1. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARAR’A
    YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR
        (Genelde Alım-Satım Amaçlı)
                       GELİR TABLOSU
                   Satış Gelirleri
                   (Satışların Maliyeti)
                   BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
                   (Faaliyet Giderleri)
                   NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

 Değerleme Karı/(Zararı)       D.Faal.Gelir Karlar
                   (D.Faal.Gider Zararlar)
                   (Finansman Giderleri)
                   DÖNEM KARI (ZARARI)
              Volkan DEMİR
       FİNANSAL VARLIKLAR

      -DEĞERLEME / RAPORLAMA-
2. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR


                        GELİR TABLOSU
                    Satış Gelirleri
                    (Satışların Maliyeti)
                    BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
                    (Faaliyet Giderleri)
                    NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

  Değerleme Karı/(Zararı)       D.Faal.Gelir Karlar
                    (D.Faal.Gider Zararlar)
                    (Finansman Giderleri)
                    DÖNEM KARI (ZARARI)
               Volkan DEMİR
     FİNANSAL VARLIKLAR

    -DEĞERLEME / RAPORLAMA-
      3. KREDİ VE ALACAKLAR

                     GELİR TABLOSU
                 Satış Gelirleri
                 (Satışların Maliyeti)
                 BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
                 (Faaliyet Giderleri)
                 NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
                 D.Faal.Gelir Karlar
                 (D.Faal.Gider Zararlar)
Değerleme Kar(Zararı)
                 (Finansman Giderleri)
                 DÖNEM KARI (ZARARI)


            Volkan DEMİR
          FİNANSAL VARLIKLAR

         -DEĞERLEME / RAPORLAMA-
   4. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR
        GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ


 GÜVENİLİR OLARAK SAPTANABİLEN       GÜVENİLİR OLARAK SAPTANAMAYAN
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR     SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR
Değerleme Karı/(Zararı)  Özkaynak     Değer Düşüklüğü   Gelir Tablosu                 Volkan DEMİR
    FİNANSAL BORÇLAR

      -DEĞERLEME-
 İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ
   o VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK BORÇLAR
 GERÇEĞE UYGUN DEĞER
   o GUD FARKI K/Z’ A YANSITILAN
         Volkan DEMİR
       FİNANSAL BORÇLAR

     -DEĞERLEME / RAPORLAMA-
1. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARAR’A
    YANSITILAN FİNANSAL BORÇLAR
        (Genelde Alım-Satım Amaçlı)
                       GELİR TABLOSU
                   Satış Gelirleri
                   (Satışların Maliyeti)
                   BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
                   (Faaliyet Giderleri)
                   NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

 Değerleme Karı/(Zararı)       D.Faal.Gelir Karlar
                   (D.Faal.Gider Zararlar)
                   (Finansman Giderleri)
                   DÖNEM KARI (ZARARI)
              Volkan DEMİR
      FİNANSAL BORÇLAR

     -DEĞERLEME / RAPORLAMA-
2. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK BORÇLAR


                      GELİR TABLOSU
                  Satış Gelirleri
                  (Satışların Maliyeti)
                  BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
                  (Faaliyet Giderleri)
                  NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

 Değerleme Kar(Zararı)       D.Faal.Gelir Karlar
                  (D.Faal.Gider Zararlar)
                  (Finansman Giderleri)
                  DÖNEM KARI (ZARARI)
             Volkan DEMİR
  TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

      -DEĞERLEME-


 GERÇEĞE UYGUN DEĞER
   o ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR

               VE

   o ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL BORÇLAR
         Volkan DEMİR
    TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

     -DEĞERLEME / RAPORLAMA-
 KAR ELDE ETMEK AMACIYLA KULLANILDIKLARINDAN;
ALIM-SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIK VEYA BORÇLAR


                       GELİR TABLOSU
                   Satış Gelirleri
                   (Satışların Maliyeti)
                   BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
                   (Faaliyet Giderleri)
                   NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

 Değerleme Karı/(Zararı)       D.Faal.Gelir Karlar
                   (D.Faal.Gider Zararlar)
                   (Finansman Giderleri)
                   DÖNEM KARI (ZARARI)
              Volkan DEMİR
    FİNANSAL ARAÇLAR
      -DEĞERLEME-
      Maliyet Değeri
o İşletmenin edindiği finansal varlıkların
 ve yükümlülüğe girdiği finansal
 borçların tutarıdır.

o İşlem maliyetleri
 (komisyon benzeri ödemeler) dahildir.         Volkan DEMİR
        FİNANSAL ARAÇLAR
          -DEĞERLEME-
       Maliyet Değeri –ÖRNEK-
  o  ZND işletmesi 300 TL’ye halka açık olmayan bir şirketin % 10 hissesini (finansal
    varlık) satın almıştır.

  o  Önemli etkinlik ve kontrol gücü yoktur.

  o  Bu satın almayla ilgili 40 TL komisyon ödemiştir.

                Menkul Kıymet Maliyeti:

                 300 TL + 40 TL = 340 TL
1  118 MALİYETLE
    DEĞERLENECEK
                                  340 TL
    FİNANSAL VARLIKLAR
              100 KASA                       340 TL


                    Volkan DEMİR
       FİNANSAL ARAÇLAR
         -DEĞERLEME-
      Maliyet Değeri –ÖRNEK-
o   ZND şirketi,hissesini aldığı şirketten 20 TL kar payı tahsil
   etmiştir.
  2 100 KASA                   20 TL

            640 İŞT. TEMETTÜ GELİRİ        20 TL
               Volkan DEMİR
        FİNANSAL ARAÇLAR
          -DEĞERLEME-
        Maliyet Değeri –ÖRNEK-
  o  Şirket bilanço değeri 340 TL olan finansal varlığını (hisse
    senedini) 390 TL’ye satmıştır.

  o  Bu satıştan 50 TL kar sağlamıştır.3  100 KASA                     390 TL

        118 MALİYETLE DEĞERLENECEK           340 TL
          FİNANSAL VARLIKLAR


        645 FİNANSAL VARLIKLAR SATIŞ KARLARI       50 TL
                 Volkan DEMİR
     FİNANSAL ARAÇLAR
      -DEĞERLEME-
   İtfa Edilmiş Maliyet Değeri
.

   İLK MUHASEBELEŞTİRMEDE ÖLÇÜLEN TUTAR

            +

  ETKİN FAİZ ORANI İLE İSKONTO EDİLEN TUTAR
            –
        SABİT FAİZ TUTARI

            =
     İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ
           Volkan DEMİR
        FİNANSAL ARAÇLAR
          -DEĞERLEME-
      İtfa Edilmiş Maliyet Değeri

ETKİN FAİZ YÖNTEMİ:

• Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması
ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması
yöntemidir.


• Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun
olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak
gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili
finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır.
                 Volkan DEMİR
           FİNANSAL ARAÇLAR
            -DEĞERLEME-
         İtfa Edilmiş Maliyet Değeri
              -ÖRNEK-
o  ZND şirketi; KLM şirketinin ihraç ettiği, nominal değeri 100.000 TL
  olan cari faiz oranı % 6 ve yıllık kupon faizi ödemesi 6.000 TL
  olan (yıl sonu faiz ödemeli) 5 yıllık bir tahvili 1 Ocak 2001
  tarihinde 93.400 TL’ye (100 TL komisyon dahil) satın almıştır.

o  ZND şirketi, satın aldığı bu tahvili VADEYE KADAR ELDE
  TUTULACAK YATIRIMLAR (Finansal Araç) olarak sınıflandırmıştır.
o  (100.000 TL -93.400 TL = 6.600 TL İskonto Tutarı)
o  1 Ocak 2001 tarihindeki kayıt şu şekildedir;

  1  113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK
      YATIRIMLAR
                         93.400            100 KASA              93.400

                Volkan DEMİR
6.000 TL  6.000 TL  6.000 TL    6.000 TL  6.000 TL

 2001    2002     2003     2004    2005
      TAHVİLİN
      NOMİNAL
       DEĞERİ
      100.000 TL
           Volkan DEMİR
            FİNANSAL ARAÇLAR
             -DEĞERLEME-
          İtfa Edilmiş Maliyet Değeri
        -ÖRNEK- Etkin Faiz Oranı % 7,64
Yıllar    (A) İLK     (B) YILLIK    (C)     (D) İskonto    (E) Dönem
     MUHASEBELEŞTİRME  KUPON FAİZİ  Raporlanacak   Edilen Tutarın  Sonunda İtfa
       DEĞERİ      ÖDEMESİ   Faizi Geliri     İtfası   Edilmiş Maliyet
                      (A x % 7,64)    (C – B)      Değeri
                (% 6)
                                        (A + D)

2001       93.400 TL   6.000 TL     7.133 TL    1.133 TL    94.533 TL

2002       94.533 TL   6.000 TL     7.220 TL    1.220 TL    95.753 TL


2003       95.753 TL   6.000 TL     7.313 TL    1.313 TL    97.066 TL


2004       97.066 TL   6.000 TL     7.413 TL    1.413 TL    98.479 TL


2005       98.479 TL  106.000 TL     7.521 TL    1.521 TL       0 TL
               130.000 TL             6.600 TL
2  100 KASA                  6.000 TL
2  113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK      1.133 TL
0    YATIRIMLAR                     7.133 TL
0         642 FAİZ GELİRLERİ
1


3  100 KASA                  6.000 TL
2  113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK      1.220 TL
0    YATIRIMLAR                     7.220 TL
0         642 FAİZ GELİRLERİ
2

4  100 KASA                  6.000 TL
2  113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK      1.313 TL
0    YATIRIMLAR                     7.313 TL
0         642 FAİZ GELİRLERİ
3

5  100 KASA                  6.000 TL
2  113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK      1.413 TL
0    YATIRIMLAR                     7.413 TL
0         642 FAİZ GELİRLERİ
4

6  100 KASA                 106.000 TL
2         113 VADEYE KADAR ELDE          98.479 TL
0           TUTULACAK YATIRIMLAR         7.521 TL
0         642 FAİZ GELİRLERİ
5
        FİNANSAL ARAÇLAR
          -DEĞERLEME-
        GERÇEĞE UYGUN DEĞER
          (FAIR VALUE)
Karşılıklı pazarlık ortamında,

  bilgili ve istekli gruplar
       arasında

 bir varlığın el değiştirmesi

      ya da

  bir borcun ödenmesi
      durumunda

 ortaya çıkması gereken
      tutardır.
                Volkan DEMİR
       FİNANSAL ARAÇLAR
         -DEĞERLEME-
       GERÇEĞE UYGUN DEĞER
         (FAIR VALUE)

 Aktif Bir Piyasa
    borsadan, satıcıdan, simsardan, sanayi grubundan,
    fiyatlama hizmeti yapan veya düzenleyici bir kuruluştan
    elde edilmesinin mümkün olması
 Son dönemlerde gerçekleştirilen piyasa işlemleri

 Büyük ölçüde aynı olan başka bir finansal araca ilişkin
 gerçeğe uygun değerin referans olarak alınması

 İskonto edilmiş nakit akışı analizleri

 Opsiyon fiyatlama modellerini


             Volkan DEMİR
       Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar


                 -ÖRNEK-
  ZND işletmesi 20 Mart 2007 tarihinde adedi 40 TL olan AB şirketi
  hisselerinden 1.000 adedini 40.000 TL nakit ödeyerek satın
  almıştır. ZND işletmesi bu hisse senetlerini gerçeğe uygun değer
  farkı kar/zarara yansıtılacak finansal varlıklar olarak
  kaydetmiştir.
          20 Mart 2007

1  110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı          40.000
    Kar/Zarara Yansıtılacak Finansal Varlıklar
    110.00 Hisse Senetleri
             100 KASA              40.000
  40 TL x 1.000 adet
                  Volkan DEMİR
     Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar


                 -ÖRNEK-

  31 Mart 2007 tarihinde AB şirketi hisselerinin değeri 54 TL
   olmuştur.2______________31 Mart 2007__________________
110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı        14.000 TL
  Kar/Zarara Yansıtılacak Finansal Varlıklar
  110.00 Hisse Senetleri


          649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR     14.000 TL
             649.00 Gerçeğe Uygun Değer Karları
      -14 TL x 1.000 adet = 14.000 TL-
___________________________________________


                  Volkan DEMİR
    Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar


                  -ÖRNEK-

  1 Nisan 2007 tarihinde ZND şirketi AB şirketi hisselerinin
  tamamını 54.000 TL’ye satmıştır.

3______________31 Mart 2007__________________
100 KASA         54.000 TL

     110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı        54.000 TL
       Kar/Zarara Yansıtılacak Finansal Varlıklar
       110.00 Hisse Senetleri


-54 TL x 1.000 adet = 54.000 TL-
____________________________________________                    Volkan DEMİR
                                   ÖZKAYNAK
        Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

           Maliyet Değeri       Gerçeğe Uygun
                           Değer
-ÖRNEK-

   ZND işletmesi 20 Mart 2007 tarihinde adedi 40 TL olan
   AB şirketi hisselerinden 1.000 adedini 40.000 TL nakit
   ödeyerek satın almıştır. ZND işletmesi bu hisse
   senetlerini satılmaya hazır finansal varlıklar olarak
   kaydetmiştir.

 1______________20 Mart 2007__________________
 112 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 40.000 TL

               100 KASA              40.000 TL
 -40 TL x 1.000 adet = 40.000 TL-
 ___________________________________________                   Volkan DEMİR
    Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar


                -ÖRNEK-

  31 Mart 2007 tarihinde AB şirketi hisselerinin değeri 54 TL
  olmuştur.2______________31 Mart 2007__________________
112 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 14.000 TL


        526 FİNANSAL VARLIKLAR         14.000 TL
          DEĞERLEME FARKLARI
           526.00 Değer Artışları
    -14 TL x 1.000 adet = 14.000 TL-
___________________________________________


                 Volkan DEMİR
      Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar


                  -ÖRNEK-

  1 Nisan 2007 tarihinde ZND şirketi AB şirketi hisselerinin tamamını
   54.000 TL’ye satmıştır.


3______________31 Mart 2007__________________
100 KASA               54.000 TL
526 FİNANSAL VARLIKLAR        14.000 TL
  DEĞERLEME FARKLARI
   526.00 Değer Artışları


      112 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR       54.000 TL
      645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI           14.000 TL
-54 TL x 1.000 adet = 54.000 TL-
___________________________________________
                  Volkan DEMİR
             UFRS-TFRS 7
        FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR
           1.1.2007’DEN SONRA

 UFRS-TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklamalar   UMS 30 Bankalar ve Benzeri Finansal
                          Kuruluşların Finansal Tablolarında
                          Yapılacak Açıklamalar
                  Volkan DEMİR
               UFRS-TFRS 7
             FİNANSAL ARAÇLAR:
               AÇIKLAMALAR
             1.1.2007’DEN SONRA
  İşletmenin Finansal Durumu         Finansal Araçlardan
         ve             Kaynaklanan Risklerin Yapısı
   Finansal Performansı için             ve
   Finansal Araçların Önemi           Risk Yönetimi

               Gelir
 Bilanço                   NİTELİKSE      SAYISAL
               Tablosu
Açıklamalar                   L RİSK        RİSK
              Açıklamalar
   ı                    Açıklamaları    Açıklamaları
                 ı

             Finansal Riskten
Muhasebe
              Korunma
Politikaları        Muhasebesi        Gerçeğe
        Uygun
        Değer
  SABRINIZ

     VE

  İLGİNİZ İÇİN

TEŞEKKÜR EDERİM.

   Volkan DEMİR

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:230
posted:3/19/2012
language:
pages:44