012610_1 - Filozofski fakultet by 551Y00Rx

VIEWS: 189 PAGES: 21

									SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

KLASA: 602-04/11-11/1
URBROJ: 3804-850-11-1
Zagreb, 18. siječnja 2011.                  P O Z I V
    Na osnovi članka 36. Statuta sazivam 4. sjednicu Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u utorak 25. siječnja 2011. s
početkom u 11,00 sati u Vijećnici fakulteta.

    Za sjednicu predlažem sljedeći


                  DNEVNI RED:


    1. Verifikacija zapisnika 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. prosinca
2010.


    2. Obavijesti dekana i prodekana.


                   A. IZBORI

Prijedlozi za izbor u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička
zvanja

    3. Izbor dr. sc. Krunoslava Matešića u znanstveno-nastavno zvanje
izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća
psihologija, u Centru za obrazovanje nastavnika.

Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora prihvaćen je
na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 12. srpnja 2010.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Krunoslava Matešića u znanstveno zvanje
višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje
psihologija:klasa 640-03/10-01/0994, ur. broj: 355-02-02-10-0004 od 15. prosinca
2010.
                                           2


    4. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Nataše Jokić
Begić u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih
znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Odsjeku za
psihologiju.                               str. 23


    5. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mirje Jarak u
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih
znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Odsjeku za
arheologiju.                                str. 46


    6. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tomislava
Pletenca u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku
za etnologiju i kulturnu antropologiju.                   str. 77


    7. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Nataše Štefanec
u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih
znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, na
Odsjeku za povijest.                            str. 93


    8. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Željke Čelić u
znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske
jezike i književnosti.                           str. 110


    9. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Darka Lukića u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti,
polje znanost o umjetnosti, grana teatrologija i dramatologija, na Odsjeku za
komparativnu književnost.                          str. 119


    10. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Tee Raše u nastavno zvanje
lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na
Odsjeku za anglistiku.                        str. 133


    11. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Đurđice Čilić Škeljo u
suradničko zvanje višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana slavistika, na Katedri za poljski jezik i književnost Odsjeka za
zapadnoslavenske jezike i književnosti.                  str. 142
                                           3


   B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA O IZBORU U ZVANJA
         PREDLOŽENIKA VISOKIH UČILIŠTA


    12. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Branke
Mraović u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih
znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Geodetskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.                        str. 145

    13. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Dražena
Lalića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih
znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Fakultetu političkih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu.                            str. 155

    14. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Gordane
Cerjan-Letica u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje
društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, za predmet
Sociologija stomatološke profesije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
                                     str. 171

    15. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Daniela
Mikulaca u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odjelu za humanističke
znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.               str. 194

    16. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tamare
Gazdić-Alerić u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Učiteljskom
fakultetu u Zagrebu.                          str. 211

    17. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Andree
Feldman u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti,
polje povijest, na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.          str. 236

    18. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mile Orlić u
znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje
povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za
povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci.                 str. 256

    19. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Silvije Ručević
u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje
psihologija, grana socijalna psihologija, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
Osijeku.                                   str. 265

   20. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Damira
Demonje u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje
humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti.
                                    str. 274
                                           4


    21. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Iris Marušić u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti,
polje psihologija, na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.
                                       str. 290

    22. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Kristine
Jelinčić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih
znanosti, polje arheologija, u Institutu za arheologiju u Zagrebu.
                                    str. 301

    23. Mišljenje o izboru Marijane Jurišić, Gjurgjice Mimica Bezjak, Ivane
Vodogaz i mr. sc. Silvane Kosanović u nastavno zvanje višeg predavača za
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, u Sveučilišnom
studijskom centru za stručne studije Sveučilišta u Splitu.
                                     str. 309

   24. Mišljenje o izboru Miroslava Horvatića u nastavno zvanje višeg
predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grane anglistika i
germanistika, na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
                                    str. 323

    25. Mišljenje o izboru Nade Gjukić i Tamare Sladoljev Agejev u nastavno
zvanje višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana
anglistika, na Katedri za poslovne strane jezike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu.                                str. 326

    26. Mišljenje o izboru Bojana Burića, Mirne Jakšić, Elvire Kačan, Dunje
Krpanec, Nikole Novakovića, Renate Ozorić Dominić i Marije Rizmaul. u
nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana anglistika, na Katedri za poslovne jezike Ekonomskog fakulteta
u Zagrebu.                                str. 336


       C. IZVJEŠTAJI O RADU ZNANSTVENIH NOVAKA

    27. Izvještaj o radu dr. sc. Marcela Burića, znanstvenog novaka na Odsjeku
za arheologiju.                            str. 342

    28. Izvještaj o radu Marije Malnar, znanstvene novakinje na Odsjeku za
kroatistiku.                            str. 343

   29. Izvještaj o radu dr. sc. Eveline Rudan Kapec, znanstvene novakinje na
Odsjeku za kroatistiku.                       str. 345

   30. Izvještaj o radu Barbare Kušević, znanstvene novakinje na Odsjeku za
pedagogiju.                             str. 347

   31. Izvještaj o radu Sandre Car, znanstvene novakinje na Odsjeku za
pedagogiju.                          str. 351
                                         5


    32. Izvještaj o radu Marka Rimca, znanstvenog novaka u Zavodu za hrvatsku
povijest.                              str. 353

    33. Izvještaj o radu Branimira Jankovića, znanstvenog novaka na Odsjeku za
povijest.                               str. 355

    34. Izvještaj o radu Ivana Knezovića, znanstvenog novaka u Zavodu za
hrvatsku povijest.                        str. 358

    35. Izvještaj o radu Lovorke Magaš, znanstvene novakinje na Odsjeku za
povijest umjetnosti.                        str. 360

    36. Izvještaj o radu Tanje Trška Miklošić znanstvene novakinje na Odsjeku
za povijest umjetnosti.                        str. 362

    37. Izvještaj o radu Tijane Trako Poljak, znanstvene novakinje na Odsjeku
za sociologiju.                            str. 364

   38. Izvještaj o radu dr. sc. Anite Lauri Korajlija, znanstvene novakinje na
Odsjeku za psihologiju.                        str. 366

    39. Izvještaj o radu Tanje Jurin, znanstvene novakinje na Odsjeku za
psihologiju.                           str. 368         D. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI

Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada

   40. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Hrvoja
Kalafatića po naslovom Kulturna grupa Barice-Gređani i njen položaj u kasnom
brončanom dobu Karptaske kotline.                 str. 370

    41. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Enisa Zebića
pod naslovom Politička filozofija Julija Makanca.
                                    str. 374

    42. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Aleksandre
Ščukanec pod naslovom Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću:
sistemskolingvistički, sociolingvistički i jezičnobiografski aspekti.
                                    str. 379

   43. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Darka
Babića pod naslovom Koncept upravljanja baštinom unutar teorijskoga okvira
informacijskih i komunikacijskih znanosti: baštinska pismenost.
                                 str. 383
                                         6   44. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Petra
Jandrića pod naslovom Kritička analiza e-obrazovanja.
                                 str. 388

    45. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marije
Kretić Nađ pod naslovom Popularna kultura u osječkom "Hrvatskom listu"
(1920-1945).                            str. 395

    46. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Etami
Borjan pod naslovom Putovanje u kolektivno nesvjesno: uloga etnografskog
dokumentarca u percepciji talijanskog identiteta u razdoblju nakon Drugoga
svjetskoga rata.                          str. 400

   47. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Igora
Smailagića pod naslovom Dvovidni glagoli u hrvatskome i slovenskome jeziku.
                                  str. 407

   48. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ivana
Andrijanića pod naslovom Upanišadi Bijele Yajurvede u svjetlu vedantske
komentatorske tradicije.                     str. 410

    49. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada mr. sc. Meri
Kunčić pod naslovom Život i djelatnost obrtnika, umjetnika i zdravstvenih
djelatnika u rapskoj komuni u drugoj polovici 15. stoljeća.
                                    str. 420

    50. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada mr. sc.
Višeslava Aralice pod naslovom Konstrukcija identiteta Hrvata u hrvatskome
seljačkom pokretu i nacionalističkome i ustaškom pokretu (1935.-1945.).
                                  str. 427

    51. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada mr. sc.
Tamare Bjažić Klarin pod naslovom Ernest Weissemann. Arhitektonsko djelo
1926. – 1939.                            str. 435

   52. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marije
Bakotić pod naslovom Razlike u razini aktivacije i dnevna pospanost nakon
djelomične deprivacije spavanja.                  str. 445

   53. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada mr. sc. Ivane
Marčinko pod naslovom Provjera prediktivne valjanosti različitih modela
dobrobiti na zdravstvene ishode.                    str. 450
                                          7


             E. STJECANJE MAGISTERIJA

    54. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu znanstvenoga magistarskog
rada Irene Brzica pod naslovom Dwight D. Eisenhower – vrhovni zapovjednik.
                                  str. 459

   55. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu znanstvenoga magistarskog
rada Željke Petrović Osmak pod naslovom Zbirka glazbenih instrumenata u
Etnografskom muzeju u Zagrebu.                   str. 461

   56. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu specijalističkoga rada Dejane
Varnica pod naslovom Radne vrijednosti učenika strukovnih škola: percepcija
mogućnosti njihovog ostvarenja u odabranom zanimanju.
                                    str. 465     F. PREDMETI S VIJEĆA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

    Vijeće poslijediplomskih studija sa sjednice održane 10. siječnja 2011.
preporuča Fakultetskomu vijeću prihvaćanje sljedećih predmeta:

Izvještaji stručnih povjerenstava za odobrenje stjecanja doktorata znanosti izvan
doktorskoga studija

    57. Izvještaj stručnoga povjerenstva za promjenu naslova doktorskoga rada
mr. sc. Vjekoslava Jukića u postupku stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskoga
studija i prihvaćanje teme pod naslovom Figuralna srednjovjekovna plastika na
prostoru kontinentalne Hrvatske do provale Tatara, mentori: dr. sc. Vladimir
Peter Goss, red. prof. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i dr. sc. Miljenko
Jurković, red. prof.

Napomena: Tema i sinopsis doktorskoga rada pod naslovom Figuralna plastika
srednjovjekovne Slavonije do provale Tatara prihvaćeni su na sjednici Senata
održanoj 13. srpnja 2010. Mijenja se naslov rada, a tema i sinopsis ostaju isti.
                                       str. 469


Izvještaji stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome
studiju i odobrenje predložene teme

    58. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Vladimire Rezo
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatistike i
prihvaćanje teme pod naslovom Novohistorističko čitanje časopisa Savremeni
pogledi (1935-1936), mentor: dr. sc. Vinko Brešić, red. prof.
                                    str. 470
                                          8


    59. I. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Marice Grigić
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatistike i
prihvaćanje teme pod naslovom Nepoznate drame Josipa Kosora (od građe do
analize), mentor: akademik Dubravko Jelčić (Zavod za povijest hrvatske književnosti
HAZU).                                 str. 474

    II. Vijeće poslijediplomskoga studija predlaže izostavljanje teksta u
zagradama tako da naslov glasi: Nepoznate drame Josipa Kosora.

    60. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Ermine
Ramadanović predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija
kroatistike i prihvaćanje teme pod naslovom Sastavljeno i nesastavljeno pisanje u
hrvatskome jeziku, mentor: dr. sc. Marko Samardžija, red. prof.
                                   str. 480

    61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Jele Sabljić Vujica
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatistike i
prihvaćanje teme pod naslovom Teorija i razvoj eseja u kontekstu hrvatske
književnosti, mentor: dr. sc. Krešimir Nemec, red. prof.
                                     str. 486

    62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Tzvetomile
Stefanove Pauly predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija
književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i prihvaćanje teme pod naslovom
Estetički i ideološki aspekti demonizma u poredbenom kontekstu južnoslavenske
avangarde (1915.-1930.), mentor: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.
                                     str. 491

    63. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Azre Abadžić
Navaey predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija
književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i prihvaćanje teme pod naslovom
Osmanski intertekst u romanima Orhana Pamuka, mentorica: dr. sc. Mirjana
Teodosijević, red. prof. (Katedra za turkologiju Filološkoga fakulteta Univerziteta u
Beogradu).                                str. 497

    64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Suzane Kos
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija književnosti (studij
prije Bolonje) i prihvaćanje teme pod naslovom Ženski diskurs češke proze na
prijelazu u 21. stoljeće: ženski identitet u tranziciji, mentorica: dr. sc. Katica
Ivanković, izv. prof.                         str. 503

    65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Rašeljke Krnić
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija sociologije i
prihvaćanje teme pod naslovom Post-subkulturne teorije, elektronska glazba i
mladi u Zagrebu, mentor: dr. sc. Benjamin Perasović, viši znan. sur. (Institut
društvenih znanosti Ivo Pilar).
                                   str. 508
                                         9


    66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Marte Budicin
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti umjetnosti
i prihvaćanje teme pod naslovom Zvonici 17. i 18. stoljeća u Istri, mentor: dr. sc.
Vladimir Marković, red. prof. u miru.
                                   str. 514

    67. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Gorana Hutineca
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske povijesti i
prihvaćanje teme pod naslovom Djelovanje zagrebačke Gradske uprave u
međuratnom razdoblju (1918-1941), mentor: dr. sc. Ivo Goldstein, red. prof.
                                    str. 519

    68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Alena Šimeca
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija informacijskih i
komunikacijskih znanosti i prihvaćanje teme pod naslovom Mogućnosti upotrebe
RSS tehnologije u oglašavanju, mentori: dr. sc. Damir Boras, red. prof. i dr. sc.
Sonja Špiranec, doc.                         str. 524

    69. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Janke Doranić
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike i
prihvaćanje teme pod naslovom Teorijsko-metodološki parametri za odabir
ekvivalenta pri prevođenju hrvatskih pravnih propisa, mentorica: dr. sc. Susan
Šarčević, red. prof.                         str. 529

    70. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Tomislave Bošnjak
Botica predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike i
prihvaćanje teme pod naslovom Kategorija glagolske vrste u hrvatskom jeziku,
mentorica: dr. sc. Zrinka Jelaska, red. prof.
                                     str. 534


Imenovanje stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome
studiju i odobrenje predložene teme

     71. I. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Krune
Kardova predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija sociologije
i prihvaćanje teme pod naslovom Vojni prostori u Hrvatskoj: socioprostorni
aspekti vojne prisutnosti u lokalnoj zajednici, mentor: dr. sc. Ozren Žunec, red.
prof.
1. dr. sc. Ognjen Čaldarović, red. prof.
2. dr. sc. Rade Kalanj, red. prof.
3. dr. sc. Ozren Žunec, red. prof.

     II. Vijeće poslijediplomskih studija predlaže stručnomu povjerenstvu da
razmotri promjenu naslova kako bi on bio jasniji u dijelu koji govori o vojnom
prostoru.
                                        10


     72. I. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Petra
Mihatova predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije
i prihvaćanje teme pod naslovom Koncept moći i prostor slobode u suvremenim
panoptičkim sustavima: Suvremeni pogled na Foucaultov pojam moći, mentor:
dr. sc. Hrvoje Jurić, doc.
1. dr. sc. Lino Veljak, red. prof.
2. dr. sc. Hrvoje Jurić, doc.
3. dr. sc. Ankica Čakardić, doc.

    II. Vijeće je zaključilo da se predloženi naslov treba promijeniti u novi:
Koncept moći i prostor slobode: Foucaultov pojam moći.


     73. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Bernarda
Harbaša predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije i
prihvaćanje teme pod naslovom Filozofija zajednice Jean-Luca Nancya, mentor: dr.
sc. Lino Veljak, red. prof.
1. dr. sc. Borislav Mikulić, red. prof.
2. dr. sc. Lino Veljak, red. prof.
3. dr. sc. Raul Raunić, doc.


     74. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Ivane Špiranec
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike i
prihvaćanje teme pod naslovom Višečlani nazivi u engleskom građevinskom
nazivlju s posebnim osvrtom na imenske složenice, mentorica: dr. sc. Dora Maček,
red. prof. u miru
1. dr. sc. Damir Kalogjera, prof. emeritus
2. dr. sc. Dora Maček, red. prof. u miru
3. dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski, viši znan. suradnik


     75. I. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Arnalde
Dobrić predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike i
prihvaćanje teme pod naslovom Funkcionalna mozgovna asimetrija triju tipova
bilingvalnih govornika, mentorica: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
1. dr. sc. Damir Horga, red. prof. u miru
2. dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.
3. dr. sc. Meri Tadinac, red. prof.

     II. Vijeće predlaže da se u naslovu izraz bilingvalnih zamijeni izrazom
dvojezičnih.
                                         11


     76. I. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Zdravke Skok
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatistike i
prihvaćanje teme pod naslovom Frazeologija pomurskih Hrvata u odnosu prema
međimurskoj frazeologiji. Kontrastivna analiza na primjeru mjesnoga govora
Serdahelja i Male Subotice, mentorica: dr. sc. Mira Menac Mihalić, izv. prof.
1. dr. sc. Anđela Frančić, red. prof.
2. dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi, doc.
3. dr. sc. Mira Menac Mihalić, red. prof.

     II. Vijeće predlaže da se razmotri mogućnost promijene naslova doktorskoga
rada, npr. tako da naslov glasi: Kontrastivna analiza frazeologije pomurskih i
međimurskih Hrvata.


     77. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Ivane Škiljan
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija arheologije i
prihvaćanje teme pod naslovom Srednjovjekovni i ranonovovjekovni pećnjaci
Slavonije, mentorica: dr. sc. Mirja Jarak, doc.
1. dr. sc. Krešimir Filipec, doc.
2. dr. sc. Aleksandar Durman, red. prof.
3. dr. sc. Mirja Jarak, doc.


     78 Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Ivane Olujić
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija književnosti (studij
prije Bolonje) i prihvaćanje teme pod naslovom Posljednja noć ljubavi, prva noć rata
Camila Petrescua u usporedbi s Gigom Barićevom Milana Begovića, mentori: dr.
sc. August Kovačec, red. prof. u miru i dr. sc. Krešimir Nemec, red. prof.
1. dr. sc. Dražen Varga, doc.
2. dr. sc. August Kovačec, red. prof. u miru
3. dr. sc. Krešimir Nemec, red. prof.


     79. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Davora Nikolića
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture i
prihvaćanje teme pod naslovom Fonostilistički i retorički opisi hrvatske
usmenoknjiževne retorike, mentor: dr. sc. Stipe Botica, red. prof.
1. dr. sc. Josip Silić, professor emeritus
2. dr. sc. Krešimir Bagić, izv. prof.
3. dr. sc. Branko Vuletić, red. prof. u miru


     80. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Zvonimira
Komara predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija pedagogije
i prihvaćanje teme pod naslovom Teorija pedagogije s obzirom na pojam svrhe,
mentor: dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.
1. dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.
2. dr. sc. Branko Despot, red. prof.
3. dr. sc. Slavica Bašić, red. prof.
                                          12     81. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Ivana Stublića
predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije i
prihvaćanje teme pod naslovom Aristotelovo počelo neproturječnosti, mentor: dr.
sc. Igor Mikecin, doc.
1. dr. sc. Branko Despot, red. prof.
2. dr. sc. Lino Veljak, red. prof.
3. dr. sc. Igor Mikecin, doc.

     82. Imenovanje stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Maje Parmač
Kovačić predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija iz
psihologije i prihvaćanje teme pod naslovom Provjera Paulhausova modela
socijalno poželjnoga odgovaranja, mentor: dr. sc. Željko Jerneić, izv. prof.
1. dr. sc. Željko Jerneić, izv. prof.
2. dr. sc. Branimir Šverko, red. prof.
3. dr. sc. Zvonimir Knezović, red. prof.


Prijedlozi za odobrenje tema i sinopsisa za izradu znanstvenih magistarskih radova

    83. Prijedlog za odobrenje tema i sinopsisa Ivanke Osmak pod naslovom
Odgoj za kulturu solidarnosti u nastavi vjeronauka, mentor: dr. sc. Neven Hrvatić,
red. prof.                               str. 539

    84. Prijedlog za odobrenje tema i sinopsisa Branke Biketa Caktaš pod
naslovom Kompetencije odgajatelja za suradnju s roditeljima, mentor: dr. sc.
Dubravka Maleš, red. prof.                    str. 542

    85. Prijedlog za odobrenje tema i sinopsisa Biserke Grečl pod naslovom
Povijest stenografije u Hrvatskoj, mentor: dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof. u
miru.                                  str. 545

    86. Prijedlog za odobrenje tema i sinopsisa Marinele Aleksovski pod
naslovom Glagoli govorenja u hrvatskome i poljskome jeziku, mentor: dr. sc. Ivo
Pranjković, red. prof. i komentor: dr. sc. Neda Pintarić, red. prof.
                                   str. 547

    87. I. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga studija povijesti umjetnosti da se
Anuški Deranja Crnokić odobri molba za promjenu naslova znanstvenoga
magistarskoga rada. Umjesto „Graditeljska baština Konavala – Valorizacija
povijesno-graditeljskih značajki i zaštita“ za novi naslov predlaže se Graditeljska
baština ruralnih područja Konavala – Valorizacija povijesno-graditeljskih
značajki i zaštita, mentor: dr. sc. Jasenko Horvat, izv. prof. (Arhitektonski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu).
Napomena: Tema i sinopsis prihvaćeni su na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj
29. rujna 2008. i ostaju nepromijenjeni. Mijenja se samo naslov.

     II. Vijeće je zaključilo da predloženi naslov treba promijeniti u novi:
Valorizacija i zaštita ruralne graditeljske baštine Konavala.
                                         13


                 Dvojni doktorati

    88. Prijedlog aneksa Sporazuma o međunarodnomu dvojnomu doktoratu
Sveučilišta Paris 12- Val de Marne i Sveučilišta u Zagrebu, potpisanoga 2005. godine,
za produljenje roka stjecanja dvojnoga doktorata studentice Morane Čaušević.
                                     str. 549


             G. PRIZNAVANJE DIPLOMA


    89. Zahtjev Josipa Šandrke za priznavanje razdoblja studija provedenog na
inozemnoj visokoškolskoj ustanovi Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH,
radi nastavka naobrazbe i upisa na preddiplomski studij kroatistike i germanistike.
                                      str. 557
       H. IMENOVANJE STRUČNIH POVJERENSTAVA

a) Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja za izbor

     90. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za
područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije, na
Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (predloženik: dr. sc. Fulvio Šuran)
1. dr. sc. Lino Veljak, red. prof.
2. akademik Branko Despot
3. akademik Miroslav Bertoša (Sveučilište J. Dobrile u Puli)

     91. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana
knjižničarstvo, na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku (predloženica: dr. sc. Jasmina Lovrinčević)
1. dr. sc. Miroslav Tuđman, red. prof.
2. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.
3 .dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof. u miru

     92. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženice za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
(predloženica: dr. sc. Aleksandra Uzelac)
1. dr. sc. Damir Boras, red. prof.
2. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.
3. dr. sc. Zrinka Peruško, izv. prof. (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)
                                           14


     93. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za područje
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana masovni
mediji, na Studiju dizajna Arhitektonskog fakultetu u Zagrebu (predloženici: Petra
Vidović, Marijana Pevec, mr. sc. Damir Jukica, Veljko Žvan, Vilim Plužarić, Filip
Erceg, Hrvoje Spajić, Lana Bunjevac, Vinkoslav Galešev, Jelena Marić, Marija Šarić,
Lana Pečnik)
1. dr. sc. Marina Čizmić Horvat,doc.
2. dr. sc. Goran Zlodi, doc.
3. dr. sc. Feđa Vukić, doc. ( Arhitektonski fakultet, Zagreb)

     94. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog ili redovitog
profesora za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana
filmologija, na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci
(predloženica: dr. sc. Saša Vojković)
1. dr. sc. Boris Senker, red. prof.
2. dr. sc. Hrvoje Turković, red. prof u miru (ADU)
3. dr. sc. Nenad Ivić, red. prof.

     95. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili
redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana
kroatistika, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu
(predloženik: dr. sc. Đuro Blažeka)
1. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić, red. prof. (Učiteljski fakultet, Zagreb)
2. dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof.
3. dr. sc. Anđela Frančić, red. prof.

     96. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Sveučilištu Jurja Dobrile
u Puli (predloženik: dr. sc. David Mandić)
1. dr. sc. Lina Pliško, doc. (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)
2. dr. sc. Milan Mihaljević, red. prof. (Staroslavenski institut, Zagreb)
3. dr. sc. Jasna Vince-Marinac, znan. sur. (Staroslavenski institut, Zagreb)

     97. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili
redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana
didaktika, na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru (predloženica: dr. sc. Jasmina
Vrkić-Dimić)
1. dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.
2. dr. sc. Marko Jurčić, doc.
3. dr. sc. Slavica Bašić, red. prof. (Sveučilište u Zadru)
                                          15


     98. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za
područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Institutu društvenih znanosti Ivo
Pilar (predloženik: dr. sc. Stipan Trogrlić)
1. dr. sc. Damir Agičić, red. prof.
2. dr. sc. Ivo Goldstein, red. prof.
3. dr. sc. Darko Dukovski, red. prof. Filozofski fakultet, Rijeka)

     99. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više za
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka teorija, na
Filozofskom fakultetu u Rijeci (predloženik: dr. sc. Nenad Fanuko)
1. dr. sc. Ognjen Čaldarović, red. prof.
2. dr. sc. Ozren Žunec, red. prof.
3. dr. sc. Ivan Rogić, znan. savjetnik (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

     100. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju
uvjeta predloženice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje
društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Filozofskom
fakultetu u Splitu (predloženica: dr. sc. Marija Lončar)
1. dr. sc. Ognjen Čaldarović, red. prof.
2. dr. sc. Vjekoslav Afrić, red. prof.
3. dr. sc. Anči Leburić, red. prof. (Filozofski fakultet, Split)b) Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada

     101. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Antonije
Primorac pod naslovom Suvremena filmska čitanja ženskog subjektiviteta u
engleskom romanu devetnaestog stoljeća, mentor: dr. sc. Borislav Knežević, izv.
prof.
1. dr. sc. Nikica Gilić, doc.
2. dr. sc. Borislav Knežević, izv. prof.
3. dr. sc. Ivan Matković, doc. u miru

     102. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Darije
Omrčen pod naslovom Usvajanje vokabulara engleskoga kao stranoga jezika
struke, mentorica: dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, red. prof.
1. dr. sc. Mirjana Vilke, prof. emerita
2. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, red. prof.
3. dr. sc. Lovorka Zergollern Miletić, doc. (Učiteljski fakultet, Zagreb)
                                         16


     103. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ane
Perinić Lewis pod naslovom Pluralizam lokalnih identiteta Hvarana u pisanim
izvorima i usmenom pjesništvu, mentor:
1. dr. sc. Jadranka Grbić, red. prof.
2. dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof. u miru
3. dr. sc. Davor Dukić, red. prof.
4. akademik Pavao Rudan (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)
5. dr. sc. Tanja Perić Polonijo, znan. savj. (Institut za etnologiju i folkloristiku,
Zagreb)

     104. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada mr. sc.
Marije Lütze Miculinić pod naslovom Razvoj teorije pasiva u hrvatskoj i
njemačkoj gramatikologiji od Bartola Kašića i Johanna Christopha Adelunga do
danas i njihova primjenjivost u hrvatsko-njemačkim prijevodima, mentor: dr. sc.
Mirko Gojmerac, red. prof.
1. dr. sc. Branimir Belaj, izv. prof. (Sveučilište u Osijeku)
2. dr. sc. Mirko Gojmerac, red. prof.
3. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

     105. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada mr. sc.
Ivana Mijića pod naslovom Kauzalnost razvoja informacijskog društva u
Hrvatskoj, mentor: dr. sc. Božidar Tepeš, red. prof. (Učiteljski fakultet, Zagreb)
1. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.
2. dr. sc. Božidar Tepeš, red. prof.
3. dr. sc. Vladimir Šimović, red. prof. (Učiteljski fakultet, Zagreb)

     106. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada mr. sc.
Smiljane Narančić Kovač pod naslovom Jedna priča i dva pripovjedača:
pripovjedne perspektive u dvojnome diskursu suvremene slikovnice, mentorica:
dr. sc. Diana Zalar, doc. (Učiteljski fakultet, Zagreb)
1. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, red. prof.
2. dr. sc. Diana Zalar, doc. (Učiteljski fakultet, Zagreb)
3. dr. sc. Nikica Gilić, doc.

     107. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Tonće
Jukić pod naslovom Učiteljevo poimanje i poticanje kreativnosti u primarnom
odgoju i obrazovanju, mentorica: dr. sc. Ana Sekulić-Majurec, red. prof.
1. dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.
2. dr. sc. Ana Sekulić-Majurec, red. prof.
3. dr. sc. Josip Milat, red. prof. u miru (Sveučilište u Splitu)

     108. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada mr. sc.
Marijana Franjčića pod naslovom Religijska inkulturacija i razvoj
interkulturalne osjetljivosti u nastavi vjerskog odgoja, mentor: dr. sc. Neven
Hrvatić, red. prof.
1. dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.
2. dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof.
3. dr. sc. Zlatko Miliša, izv. prof. (Sveučilište u Zadru)
                                         17


     109. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Gorana
Goldbergera pod naslovom Medijska prezentacija malih vjerskih zajednica u
Hrvatskoj: analiza sadržaja dnevnih novina, mentor: dr. sc. Ivan Cifrić, red. prof.
1. dr. sc. Krunoslav Nikodem, doc.
2. dr. sc. Ivan Cifrić, red. prof.
3. dr. sc. Ankica Marinović, znan. savj. (Institut za društvena istraživanja, Zagreb)

     110. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Korane
Simonović pod naslovom Komercijalizacija emocija i strah – prilog sociologiji
emocija, mentor: dr. sc. Saša Božić, izv. prof. (Odjel za sociologiju Sveučilišta u
Zadru)
1. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, red. prof.
2. dr. sc. Saša Božić, izv. prof. (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru)
3. dr. sc. Zvonimir Knezović, red. prof. (Odsjek za psihologiju)c) Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu magistarskog rada


     111. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu znanstvenoga magistarskog
rada Ane Anić Opašić pod naslovom Sušak pod talijanskom okupacijom (od 1941.
do 1943. godine), mentor: dr. sc. Darko Dukovski, red. prof., komentor: dr. sc. Ivica
Šute, doc.
1. dr. sc. Željko Bartulović, doc. (Pravni fakultet, Rijeka)
2. dr. sc. Darko Dukovski, red. prof. (Filozofski fakultet, Rijeka)
3. dr. sc. Ivica Šute, doc.


     112. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu specijalističkoga rada
Nataše Žarkov pod naslovom Prijevod s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na
engleski jezik s osobitim obzirom na područje prava, mentorica: mr. sc. Jasna
Bilinić Zubak, viši lektor u miru
1. dr. sc. Nataša Pavlović, doc.
2. mr. sc. Jasna Bilinić Zubak, viši lektor u miru
3. mr. sc. Snježana Veselica Majhut, viši lektor

     113. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu specijalističkoga rada
Anite Čačić pod naslovom Neke osobne i obiteljske značajke adolescenata koji
različito često konzumiraju marihuanu
1. dr. sc. Nataša Jokić Begić, izv. prof.
2. dr. sc. Lidija Arambašić, red. prof.
3. dr. sc. Anita Vulić Prtorić, izv. prof. (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)
                                            18


  I. PRIJEDLOZI ZA RASPIS NATJEČAJA I IMENOVANJE STRUČNIH
            POVJERENSTAVA

     114. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za
germanistiku
1. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof.
2. dr. sc. Mirko Gojmerac, red. prof.
3. dr. sc. Nada Ivanetić, red. prof. (Filozofski fakultet, Rijeka)

     115. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje
društvenih znanosti, polje pedagogija, grana sistematska pedagogija, na Odsjeku za
pedagogiju
1. dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.
2. dr. sc. Ana Sekulić-Majurec, red. prof.
3. dr. sc. Slavica Bašić, red. prof. (Sveučilište u Zadru)

     116. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta ili izvanrednog profesora za
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana
knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske znanosti
1. dr. sc. Daniela Živković, izv. prof.
2. dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.
3. dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof. u miru

     117. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi,
na Odsjeku za informacijske znanosti
1. dr. sc. Zdravko Dovedan, red. prof.
2. dr. sc. Marko Tadić, red. prof.
3. dr. sc. Mirko Maleković, red. prof. (FOI, Varaždin)

     118. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izboru
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana hebraistika i judaistika, na Katedri judaistiku, Odsjeka
za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
1. dr. sc. Ivo Goldstein, red. prof.
2. dr. sc. August Kovačec, red. prof. u miru
3. dr. sc. Adalbert Rebić, red. prof. u miru. (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb)
                                            19


            J. NASTAVNI PREDMETI I DRUGO

    119. Molba Odsjeka za psihologiju za odobrenje izvođenja izbornog kolegija
International disaster psychology u ljetnom semestru ak. godine 2010./2011. Kolegij
je namijenjen studentima diplomskog studija psihologije, satnica 1P, 1S, 3 ECTS, a
izvodio bi ga prof. dr. Thomas Barrett koji će u okviru Fulbrightove stipendije
boraviti na Odsjeku za psihologiju u ljetnom semestru 2010./2011. i zimskom
semestru 2011./2012. godine. Syllabus u prilogu.

     120. Molba Odsjeka za psihologiju za odobrenje angažiranja savjetovatelja za
ispomoć u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta
1. dr. sc. Eva Anđela Delale (Studijski centar socijalnog rada)
2. Marija Mikulić, prof. psih.
3. mr. sc. Ljiljana Muslić
4. Jadranka Orehovec, prof. psih.
5. Marina Sviben, prof. psih. (srednja škola „Ban J. Jelačić“, Zaprešić)
6. Miroslava Šoštarić Peklar, prof. psih. (Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora
"SUVAG")
7. Mia Galić, prof. psih. – volonter (Nestle Adriatic d.o.o.)


Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora

   121. Molba Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za produženje
ugovora ugovornim lektoricama za razdoblje od 1. ožujka 2011. do 29. veljače 2012.:
Wang Qiaolan, viši lektor
Cui Guang-Ying, viši lektor


Sudjelovanje u nastavi i održavanje nastave

    122. Prijedlog Odjeka za kroatistiku da se za ak. god. 2010./2011. u ljetnom
semestru znanstvenom novaku Nikoli Košćaku odobri sudjelovanje u izvođenju
nastave iz kolegija Stilistika, za kroatiste, pod vodstvom prof. dr. sc. Krešimira
Bagića, 60 sati seminara – 90 norma sati.


Mentori

    123. Prijedlog Odsjeka za fonetiku za izbor mentora za Metodiku podučavanja
govorništva u ljetnom semestru ak. god. 2010./2011.:
Anđela Vukasović Korunda, Klasična gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb
Anđelka Ravlić, Privatna jezično-informatička gimnazija "Svijet", Kačićeva 3b,
Zagreb
                                          20


    124. Prijedlog Odsjeka za sociologiju za izbor mentora za Metodiku nastave
sociologije u ljetnom semestru akademske godine 2010./2011.:
Gordana Medarac - Gimnazija «Lucijana Vranjanina», Trg hrvatskih pavlina 1,
Zagreb
Marijana Švenda Lekić - V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb
Elvira Skender Miličević - Upravna i birotehnička škola, Varšavska 17, Zagreb
Irena Ihas - II gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb

    125. Molba Odsjeka za psihologiju da se za mentora studentske prakse
imenuje Jelena Mustapić, prof. psih. (Društvo za psihološku pomoć - ˝Modus˝)        K. DOPUSTI I SLOBODNE STUDIJSKE GODINE

    126. Molba dr. sc. Tihane Klepač, višeg asistenta, za odobrenje plaćenoga
dopusta od 1. ožujka do 30. lipnja 2011. radi odlaska na istraživačku stipendiju na
Sveučilište u Melbourneu.

    127. Molba dr. sc. Svena Cveka, višeg asistenta, za odobrenje plaćenog
dopusta od 31. siječnja do 25. veljače 2011. radi istraživačkog boravka na Institutu za
sjevernoameričke studije John F. Kennedy u Berlinu, gdje će boraviti kao dobitnik
istraživačke stipendije za 2011. godinu.

    128. Molbu dr. sc. Helene Tomas, doc., za odobrenje plaćenoga dopusta od
14. do 28. veljače 2011. godine, radi istraživačkog rada u Britanskoj školi za
arheologiju u Ateni.

    129. Molba dr. sc. Irene Bratičević, znan. novakinje, i Petre Šoštarić,
asistenta, za odobrenje plaćenoga dopusta za studijsko putovanje u Indiju od 26.
veljače do 19. ožujka 2011. Sva će se nastava u ljetnome semestru održati po
programu.

    130. Molba Lovre Škopljanca, znanstvenog novaka, za odobrenje plaćenoga
dopusta u trajanju od 1. ožujka 2011. godine do 1. svibnja 2011. godine zbog odlaska
na Sveučilište u Lancasteru u Engleskoj radi istraživanja u sklopu izrade doktorskoga
rada (stipendija zaklade British Scholarship Trust).

    131. Molba Tijane Trako Poljak, znanstvene novakinje, za odobrenje
jednomjesečnog plaćenog dopusta u periodu od 25. siječnja do 23. veljače 2011.
godine radi istraživačkog boravka na Sveučilištu Oxford.

    132. Molba dr. sc. Višnje Bandalo, znanstvene novakinje, za odobrenje
plaćenog dopusta od 1. do 28. veljače 2011. godine radi znanstvenog istraživanja u
Centro Internazionale di Studi della Civiltà „Vittore Branca“ u Veneciji, Italija.

    133. Molba Etami Borjan, znanstvene novakinje, za odobrenje plaćenoga
dopusta od 22. veljače do 14. ožujka 2011. godine radi sudjelovanja na konferenciji u
organizaciji „Society for Cinema and Media Studies“ u New Orleansu, SAD.
                                          21


    134. Molba Ivane Čagalj, znanstvene novakinje, za odobrenje plaćenoga
dopusta u razdoblju od 1. veljače 2011. do 1. svibnja 2011. zbog korištenja stipendije
u okviru Nacionalnoga stipendijskoga fonda Republike Slovačke za potporu
mobilnosti doktoranata na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Komenskog u Bratislavi
(Slovačka).

    135. Molba prof. dr. sc. Željke Kamenov i Aleksandre Huić, asist. za
odobrenje službenog dopusta u trajanju od 24.01. do 11.02.2011. radi sudjelovanja na
Godišnjoj konferenciji američke udruge za socijalnu psihologiju i psihologiju ličnosti
koja se održava u San Antonio, Texas, SAD.

    136. Molba dr. sc. Tatjane Peruško, izv. prof., za odobrenje korištenja
slobodne studijske godine u akad. god. 2011./2012.


Razno.


                                Dekan                          dr. sc. Damir Boras, red. prof.

								
To top