Model cerere chemare in judecata

Document Sample
Model cerere chemare in judecata Powered By Docstoc
					DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul …………. domiciliat in ……………….., judetul …………………….., str.
……………………. nr. ……, etajul ……., apart. … in calitate de ………………………. chem
in judecata si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in ………. judetul
…………………….., str. ……………………. nr. ……, etajul ……., apart. …… in calitate de
………………………, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa
……………………………………… si sa-l obligati sa-mi plateasca cheltuieli de judecata si
onorariu de avocat.
Apreciez obiectul cererii mele la valoarea de ………………….. lei.

Motivele actiunii sunt urmatoarele :

In fapt, paratul …………………………………..

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. …………………….. din
……………………………

In dovedirea actiunii inteleg sa folosesc urmatoarele probe :
…………………………………………….
Martorii propusi spre a fi audiati sunt urmatorii :
1. 1. ………………….…domiciliat in ……………….., judetul …………………….., str.
……………………. nr. ……, etajul ……., apart. …….
2. 2. …………………… domiciliat in ……………….., judetul …………………….., str.
……………………. nr. ……, etajul ……., apart. ……
3. 3. …………………… domiciliat in ……………….., judetul …………………….., str.
……………………. nr. ……, etajul ……., apart. ……

Depun prezenta cerere si copii certificate de pe actele mentionate mai sus si pe care inteleg sa le
folosesc ca probe, in ………… exemplare , dintre care unul urmeaza a fi comunicat
reclamantului.

Semnatura paratului,
…………………………….

Domnului presedinte al ………………………….

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:220
posted:3/19/2012
language:Latin
pages:1