Hoofstuk 25 Jesus se Openbare Optrede by 22ER2J7

VIEWS: 17 PAGES: 80

									Die Nuwe Testament
   Openbare optrede
  2   1    Reiniging van die tempel
Openbare
 optrede  2    Die navolging van Jesus


      3   Die verheerliking op die berg


      4  Jesus se wonders en gelykenisse

 Oorsig
      5   Jesus se intog in Jerusalem
 Hoof-
 indeks  6  Die Paasmaaltyd en die verraad

  X
Oorsig
 Reiniging van die tempel                X
            Jesus reinig die tempel
                            Mn
            Gesprek oor die wedergeboorte
                            Hi
Oorsig
 Reiniging van die tempel                X
            Jesus reinig die tempel
                            Mn
            Gesprek oor die wedergeboorte

 Die navolging van Jesus
            Petrus se belydenis
            Word soos die kindertjies
            Om die kruis op te neem
            Om Jesus te volg
            Die ryk jongman en Saggeus
Oorsig
 Reiniging van die tempel                    X
            Jesus reinig die tempel
                                Mn
            Gesprek oor die wedergeboorte

 Die navolging van Jesus
            Petrus se belydenis
            Word soos die kindertjies
            Om die kruis op te neem
            Om Jesus te volg
            Die ryk jongman en Saggeus

 Die verheerliking op die berg
             Wat Jesus op die berg gaan doen het
             Die dissipels se reaksie
             Die doel van die verheerliking
Oorsig
 Jesus se wonders en gelykenisse         X
            Die doel van die wonders
                         Mn
            Gelykenisse van Jesus
Oorsig
 Jesus se wonders en gelykenisse             X
            Die doel van die wonders
                             Mn
            Gelykenisse van Jesus

 Jesus se intog in Jerusalem
             Die intog in Jerusalem
             Jesus huil oor Jerusalem
             Sommige grieke wil Jesus sien
Oorsig
 Jesus se wonders en gelykenisse             X
            Die doel van die wonders
                             Mn
            Gelykenisse van Jesus

 Jesus se intog in Jerusalem
             Die intog in Jerusalem
             Jesus huil oor Jerusalem
             Sommige grieke wil Jesus sien

 Die Paasmaaltyd en die verraad
            Die paasmaaltyd word voorberei
            Die voetwassing
            Judas se verraad
            Instelling van die nagmaal
            Petrus gewaarsku
Reiniging vd tempel   Jesus reinig die tempel

   2X ! - Begin en einde van optrede       X

                          Mn

Tydens eerste paasfees  Week voor kruisiging
van Jesus in Jerusalem
Reiniging vd tempel       Jesus reinig die tempel

   2X ! - Begin en einde van optrede          X

                             Mn

Tydens eerste paasfees     Week voor kruisiging
van Jesus in Jerusalem

        Waarom doen Hy dit?
Reiniging vd tempel       Jesus reinig die tempel

   2X ! - Begin en einde van optrede          X

                             Mn

Tydens eerste paasfees     Week voor kruisiging
van Jesus in Jerusalem

        Waarom doen Hy dit?
           ONTHEILIGING
Reiniging vd tempel          Jesus reinig die tempel

                                X
 Ps. 69 : 10 “Die liefde vir U huis verteer my”
                                Mn

 Jode vra:  Waar kry Hy die reg?
Reiniging vd tempel          Jesus reinig die tempel

                                X
 Ps. 69 : 10 “Die liefde vir U huis verteer my”
                                Mn

 Jode vra:  Waar kry Hy die reg?    Jesus: Liggaam as teken:


                Vs Die regte tempel?
Reiniging vd tempel        Gesprek: Wedergeboorte

                              X
  Nikodemus     (Fariseër / Joodse raad)        Mn
             Waarom in die  nag na Jesus ?

  Grondfout:  Salig deur wetsvolbringing
             Weder-
   Vleeslik            Werk v Heilige Gees
            geboorte
Reiniging vd tempel          Gesprek: Wedergeboorte

                                X
  Nikodemus     (verdere gesprek)           Mn


     Liefde van God

     Verlossing vir almal . . . . . . . . . . wat (?)

     Seun van die mens soos salng op paal
Reiniging vd tempel          Gesprek: Wedergeboorte

                                X
  Nikodemus     (verdere gesprek)           Mn


     Liefde van God

     Verlossing vir almal . . . . . . . . . . wat (?)

     Seun van die mens soos slang op paal      Later meer oor Niodemus:
      Pleit vir Jesus (Joh 7 : 50, 51)
    Speserye vir Sy begradnis (Joh 19 : 39)
Die navolging van Jesus       Petrus se belydenis

                               X
   Grondslag van die navolging van Jesus         Mn


 Jesus aan dissipels: “Wil julle nie weggaan nie?”

 “Here na wie sal ons gaan? U het die woorde wat ewige
 lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige
 van God is”               (Joh 6 : 67 -69)
Die navolging van Jesus        Petrus se belydenis

                                X
   Grondslag van die navolging van Jesus          Mn


 Jesus aan dissipels: “Wie dink julle is ek?”


 Petrus: “U is die Christus, die Seun van die lewende God”


 Jesus: “Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou”


 Beloof sleutels van die Koninkryk
Die navolging van Jesus         Soos kindertjies

                              X
 Beginsel; Wie is die belangrikste?
                              Mn
     As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel
        laaste en almal se dienaar wees


 Matt 18 : 1-5

    As julle nie . . . . . soos kindertjies word nie
    . . . . . . Wie homself gering ag . . . . . . .
Die navolging van Jesus      Om Jesus te volg

                             X
 “Ek sal U volg waar U ookal gaan” (Baie selfvertroue)
                             Mn
Die navolging van Jesus       Om Jesus te volg

                            X
 “Ek sal U volg waar U ookal gaan”
                            Mn

      Nie so maklk nie ! Verg?
Die navolging van Jesus       Om Jesus te volg

                            X
 “Ek sal U volg waar U ookal gaan”
                            Mn

      Nie so maklk nie ! Verg:

  Ernstige besinning
Die navolging van Jesus       Om Jesus te volg

                            X
 “Ek sal U volg waar U ookal gaan”
                            Mn

      Nie so maklk nie ! Verg:

  Ernstige besinning
  Gehoorsaamheid / Selfverloëning
Die navolging van Jesus        Om Jesus te volg

                             X
 “Ek sal U volg waar U ookal gaan”
                             Mn

      Nie so maklk nie ! Verg:

  Ernstige besinning
  Gehoorsaamheid / Selfverloëning

  Nie verskonings / uitstel
    (“eers my pa begrawe / Gaan afskeid neem”)

          Jesus se antwoord?
Die navolging van Jesus  Ryk jong man en Saggeus

                        X

                        Mn
Die navolging van Jesus  Ryk jong man en Saggeus

                        X

                        Mn
  Navolging        Aardse rykdom
Die navolging van Jesus    Ryk jong man en Saggeus

                           X

                          Mn
  Navolging  Versoenbaar?   Aardse rykdom
Die navolging van Jesus      Ryk jong man en Saggeus

                             X

                            Mn
  Navolging    Versoenbaar?   Aardse rykdom   Die antwoord aan die hand van die ryk
   jongman en Saggeus?
Die navolging van Jesus   Ryk jong man en Saggeus

                          X
  Jong man:   “Gee besittings af”      Mn

          vs
          “Neem kruis op”  Saggeus:    Aardse goed ondergeskik

          vs

          Toewyding aan Jesus
Die navolging van Jesus      Ryk jong man en Saggeus

                             X
  Jong man:      “Gee besittings af”      Mn

             vs
             “Neem kruis op”  Saggeus:       Aardse goed ondergeskik

             vs

             Toewyding aan Jesus
        Is dit sonde om ryk te wees?
Verheerliking op die berg     Waarom gaan Jesus na berg?

Dissiples moes leer: Jesus vrywillig middelaar      X

                             Mn
 Die gebeure:
     Jesus na berg om te bid (Dissiples gaan saam)

     Dissipels raak aan slaap

     Jesus se voorkoms verander

     Moses en Elia verskyn

     Praat met Jesus oor sy “uittog wat Hy in
     Jerusalem sou voltooi
Verheerliking op die berg   Waarom gaan Jesus na berg?

Die betekenis:                    X
     Buitengewone uittog uit hierdie lewe    Mn

     Moses
   Lei uittog uit Egipte
    Onbekende graf
   Dus uitsonderlike
    uittog uit lewe
   Verteenw. die wet
Verheerliking op die berg   Waarom gaan Jesus na berg?

Die betekenis:                     X
     Buitengewone uittog uit hierdie lewe     Mn

     Moses            Elia
   Lei uittog uit Egipte     Deur God in
                 hemel opgeneem
    Onbekende graf
                 Vreemde uittog
   Dus uitsonderlike
                 uit die wêreld
    uittog uit lewe
   Verteenw. die wet    Verteenw. die profete
Verheerliking op die berg    Waarom gaan Jesus na berg?

Die betekenis:                      X
      Buitengewone uittog uit hierdie lewe     Mn

       Moses            Elia
    Lei uittog uit Egipte     Deur God in
                  hemel opgeneem
     Onbekende graf
                   Vreemde uittog
    Dus uitsonderlike
                   uit die wêreld
     uittog uit lewe

  [[
    Verteenw. die wet
    Verteenw. die wet    Verteenw. die profete
                 Verteenw. die profete

          Ou Testament
Verheerliking op die berg       Waarom gaan Jesus na berg?

Die betekenis:                         X
       Buitengewone uittog uit hierdie lewe       Mn

        Moses              Elia
     Lei uittog uit Egipte       Deur God in
                     hemel opgeneem
      Onbekende graf
                      Vreemde uittog
     Dus uitsonderlike
                      uit die wêreld
      uittog uit lewe

  [[
     Verteenw. die wet
     Verteenw. die wet      Verteenw. die profete
                    Verteenw. die profete

           Ou Testament
    “Ek het gekom om die wet en die profete te vervul”
Verheerliking op die berg        Dissipels se reaksie

                                X

 Petrus: “Bou vir Jesus, Moses en Elia elkeen ‘n hut”      Mn


    Verleng verheerliking, vermy Jesus se lyde

    en

    Versoeking aan Jesus om lyde te oorkom God antwoord (uit wolk):
 “Dit is my Seun oor wie ek my verheug. Luister na Hom.”
Verheerliking op die berg      Die doel vd verheerliking

                                 X
 Stem = teken van die teenwoordigheid van God
                               Mn

    Bevestig GODDELIKE sending van Jesus    Berei dissipels voor vir LYDE van Jesus
    (Petrus wou vroeër nie aanvaar – Matt 16 : 22-23)    Bevestig NOODSAAKLIKHEID van Jesus se lyde
Wonders en gelykenisse    Doel van die wonders

   1 Voldoen aan eienskappe van Messias      X

                           Mn
   2 Toon liefde en barmhartigheid aan mense

   3 Sit bewoëndheid om in dade

   4 Oorwin sonde / gevolge van die sonde

   5 Bied vooruitsig op perfekte hiernamaals

   6 Toon oormag oor satan (genees duiwel-
    besetenes
Wonders en gelykenisse     Doel van die wonders

   1 Voldoen aan eienskappe van Messias        X

                             Mn
   2 Toon liefde en barmhartigheid aan mense

   3 Sit bewoëndheid om in dade

   4 Oorwin sonde / gevolge van die sonde

   5 Bied vooruitsig op perfekte hiernamaals

   6 Toon oormag oor satan (genees duiwel-
    besetenes)
  Eerste drie evangelies: “Kragte” = Iemand doen dit

  Johannes: “Tekens” = Wys op betekenis
Wonders en gelykenisse            Gelykenisse

                               X
Bekende aardse beelde        Geestelike Hemelse sake  Mn

Eenvoudig vergelykend: EEN waarheid op ‘n keer

Baie: “Die koninkryk van die Hemel is soos . . . . . . . “
      Begin    KONINKRYK      Einde
Wonders en gelykenisse            Gelykenisse

Baie: “Die koninkryk van die Hemel is soos . . . . . . . “  X

                               Mn      Begin    KONINKRYK      Einde
Wonders en gelykenisse            Gelykenisse

Baie: “Die koninkryk van die Hemel is soos . . . . . . . “  X

                               Mn      Begin    KONINKRYK      Einde


      Klein             Omvattend
Wonders en gelykenisse            Gelykenisse

Baie: “Die koninkryk van die Hemel is soos . . . . . . . “  X

                               Mn      Begin    KONINKRYK      Einde


      Klein             Omvattend


   Koms van Jesus           Wederkoms
Wonders en gelykenisse            Gelykenisse

Baie: “Die koninkryk van die Hemel is soos . . . . . . . “  X

                               Mn      Begin    KONINKRYK      Einde


      Klein             Omvattend


   Koms van Jesus           Wederkoms


         Tyd van groei en gisting
Wonders en gelykenisse        Gelykenisse

Gelykenisse oor verlorenheid            X

                          Mn
            Bly weg van
           tollenaars en
            sondaars
   L
  Fariseërs
Wonders en gelykenisse        Gelykenisse

Gelykenisse oor verlorenheid            X

                          Mn
            Bly weg van
           tollenaars en
            sondaars
   L      Jesus:
         Hulle sonde is verkeerd, maar
  Fariseërs   wees bly oor hulle redding
Wonders en gelykenisse        Gelykenisse

Ontmasker die fariseërs               X

                          Mn

 Jesus uitgevra oor Sy gesag:

 Teenvraag: Doop van Johannes
      uit mense of Hemel? ------ ongemak
Wonders en gelykenisse          Gelykenisse

Ontmasker die fariseërs                 X

                            Mn

 Jesus uitgevra oor Sy gesag:

 Teenvraag: Doop van Johannes
      uit mense of Hemel? ------ ongemak Fariseërs slegs besorg oor eie posisie
 In plaas van:

        Getrouheid en gehoorsaamheid
        aan Die Koning
Wonders en gelykenisse   Gelykenisse

Gelykenisse oor die gebed         X

                     Mn
Wonders en gelykenisse          Gelykenisse

Gelykenisse oor die gebed               X

                            Mn
       Toon dryfkrag agter gebed
Wonders en gelykenisse          Gelykenisse

Gelykenisse oor die gebed               X

                            Mn
       Toon dryfkrag agter gebed

       Beskryf regte gemoedstemming
Wonders en gelykenisse          Gelykenisse

Gelykenisse oor die gebed               X

                            Mn
       Toon dryfkrag agter gebed

       Beskryf regte gemoedstemming

       Moedig aan tot aanhoudenheid
Wonders en gelykenisse          Gelykenisse

Gelykenisse oor die gebed               X

                            Mn
       Toon dryfkrag agter gebed

       Beskryf regte gemoedstemming

       Moedig aan tot aanhoudenheid

       Stel vereiste van ootmoedigheid
Wonders en gelykenisse     Gelykenisse

Gelykenisse oor aardse besit         X

                       Mn
Wonders en gelykenisse     Gelykenisse

Gelykenisse oor aardse besit         X

                       Mn

    Lewe nou
Wonders en gelykenisse        Gelykenisse

Gelykenisse oor aardse besit            X

                          Mn

    Lewe nou        Nuwe Toekoms           Wanneer?
Wonders en gelykenisse        Gelykenisse

Gelykenisse oor aardse besit            X

                          Mn

    Lewe nou        Nuwe Toekoms           Wanneer?

                  Geen omdraai
Wonders en gelykenisse        Gelykenisse

Gelykenisse oor aardse besit            X

                          Mn

    Lewe nou        Nuwe Toekoms           Wanneer?

                  Geen omdraai
 Versamel dus nou
 rykdom in GOD
Intog in Jerusalem           Die intog

                          X
 Jesus op Sabbat in Betanië – Lydensweek begin
                          Mn
 Jode uit Jerusalem gaan Hom tegemoet

 Dissipels gestuur vir donkie

 In Jerusalem: Skare met palmtakke / loof Hom


   “ Prys die Seun van Dawid ! Loof Hom
    wat in die naam van die Here kom !
    Prys Hom in die hoogste hemel ! “
Intog in Jerusalem         Jesus huil oor Jerusalem

 Maak nie skare stil: “As hulle stilbly sal die klippe uitroep”  X

                                 Mn
Intog in Jerusalem         Jesus huil oor Jerusalem

 Maak nie skare stil: “As hulle stilbly sal die klippe uitroep”  X

                                 Mn

 Wat bedoel Jesus met:
 “As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is.
 Maar nou is jy blind daarvoor.”
Intog in Jerusalem         Jesus huil oor Jerusalem

 Maak nie skare stil: “As hulle stilbly sal die klippe uitroep”  X

                                 Mn

 Wat bedoel Jesus met:
 “As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is.
 Maar nou is jy blind daarvoor.”


 Huil Jesus oor sy komende kruisdood ?
Intog in Jerusalem         Jesus huil oor Jerusalem

 Maak nie skare stil: “As hulle stilbly sal die klippe uitroep”  X

                                 Mn

 Wat bedoel Jesus met:
 “As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is.
 Maar nou is jy blind daarvoor.”


 Huil Jesus oor sy komende kruisdood ?


 Waarom sou Jerusalem ‘n puinhoop word en die
 tempel afgebreek word?
Intog in Jerusalem    Sommige Grieke wil Jesus sien

                              X
 Grieke onder feesgangers: Vra Filippus om Jesus te sien
                              Mn
   Jesus sien teken van:
Intog in Jerusalem    Sommige Grieke wil Jesus sien

                              X
 Grieke onder feesgangers: Vra Filippus om Jesus te sien
                              Mn
   Jesus sien teken van:

       Komende verheerlking
Intog in Jerusalem    Sommige Grieke wil Jesus sien

                              X
 Grieke onder feesgangers: Vra Filippus om Jesus te sien
                              Mn
   Jesus sien teken van:

       Komende verheerlking

       Begin van Sy Koningskap oor ALLE nasies
Intog in Jerusalem    Sommige Grieke wil Jesus sien

                              X
 Grieke onder feesgangers: Vra Filippus om Jesus te sien
                              Mn
   Jesus sien teken van:

       Komende verheerlking

       Begin van Sy Koningskap oor ALLE nasies

       Uur van verheerliking naby
Intog in Jerusalem    Sommige Grieke wil Jesus sien

                                X
 Maak verder bekend:                     Mn


    “Koringkorrel moet sterf om baie te word”


    Sy volgelinge moet geestelik sterf / selfverloën


    Jesus moet self sterf / moet Hy vra:
    “red my uit hierdie uur?

        toon Hy is bereid om te sterf vir God se eer
Paasmaaltyd / Verraad       Paasmaal voorberei

                            X
  Betekenis van laaste maaltyd:
                            Mn


      Apostels voorberei op skeiding van
      Jesus en koms van trooster

      Jesus toon dat wet volle betekenis kry
Paasmaaltyd / Verraad        Paasmaal voorberei

                             X
 Israeliese paasfees kom tot volle betekenis:
                             Mn
  Herriner aan verlossing uit Egipte

  Fees op veertiende van maand Nisan / Dissipels vra
  waar hulle moet voorberei

  Fees op veertiende van maand Nisan

  Petrus en Johannes na stad / volg man met kruik /
  wys groot bovertrek aan

  Sorg vir alle benodigdhede
Paasmaaltyd / Verraad       Die voetwassing

                           X

  Dissipels twis: Wie is die grootste?       Mn


  Jesus stel voorbeeld:
  Was hulle voete soos ‘n slaaf
Paasmaaltyd / Verraad        Die voetwassing

                            X

  Dissipels twis: Wie is die grootste?        Mn


  Jesus stel voorbeeld:
  Was hulle voete soos ‘n  slaaf

    Betekenis?
Paasmaaltyd / Verraad        Die voetwassing

                              X

  Dissipels twis: Wie is die grootste?          Mn


  Jesus stel voorbeeld:
  Was hulle voete soos ‘n  slaaf

    Betekenis?   Hy as leermeester was bereid om soos slaaf te dien.
       Ons moet ook mekaar se voete was.
Paasmaaltyd / Verraad       Judas se verraad

                           X
 “Nie almal is skoon nie” = Judas Iskariot
                           Mn

   Judas geveins = niemand vermoed iets nie


   Jesus gee stukkie brood vir Judas. Betekenis?


   ….. en dit vir 30 silwermuntstukke !!
Paasmaaltyd / Verraad        Instelling van nagmaal

 4 Bekers – maaltyd in vier dele              X

                               Mn

   1       2        3        4

Kos op tafel

Sing Ps 113
  & 114
 (Hallel)
Paasmaaltyd / Verraad        Instelling van nagmaal

 4 Bekers – maaltyd in vier dele              X

                               Mn

   1       2        3        4

Kos op tafel   God se seën
          Gevra
Sing Ps 113
  & 114    Huisvader eet
 (Hallel)     eerste
Paasmaaltyd / Verraad         Instelling van nagmaal

 4 Bekers – maaltyd in vier dele                X

                                Mn

   1       2         3        4

Kos op tafel   God se seën  Maaltyd eindig
          Gevra
Sing Ps 113             Beker van
  & 114    Huisvader eet    Danksegging
 (Hallel)     eerste
                  Dankgebed
Paasmaaltyd / Verraad         Instelling van nagmaal

 4 Bekers – maaltyd in vier dele                  X

                                   Mn

   1       2         3        4

Kos op tafel   God se seën  Maaltyd eindig  Sing laaste deel
          Gevra               van Hallel
Sing Ps 113             Beker van
  & 114    Huisvader eet    Danksegging
 (Hallel)     eerste
                  Dankgebed
Paasmaaltyd / Verraad         Instelling van nagmaal

 4 Bekers – maaltyd in vier dele                   X

                                    Mn

   1        2         3         4

Kos op tafel   God se seën   Maaltyd eindig  Sing laaste deel
          Gevra               van Hallel
Sing Ps 113             Beker van
  & 114     Huisvader eet   Danksegging
 (Hallel)      eerste
                  Dankgebed

 Jesus stel nagmaal in:
 Brood: “Neem, eet, dit is My liggaam”
 Beker: “Drink almal daaruit, want dit is my bloed……”
 Jesus sien ook: Nuwe wyn saam met dissiples in Koninkryk
Paasmaaltyd / Verraad         Petrus gewaarsku

                             X

  Jesus weet hy sal verlaat word.           Mn
  Petrus baie dapper !  Jesus waarsku:  3 x óó   v   r haan kraai
               En toe?

								
To top