Dobry start

Document Sample
Dobry start Powered By Docstoc
					              WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
           – ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE


  1. Badura-Strzelczyk, Gabriela
Pomóż mi policzyć to samemu : matematyka w ujęciu Marii Montessori od lat trzech do klasy
trzeciej / Gabriela Badura-Strzelczyk . - Opole : Wydaw. NOWIK Sp.j., 2008. - 96 s. : il. kolor. ; 24
cm.

(sygn. 40535)

  2. Bogdanowicz, Marta
Dobry start : program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5-letnich / Marta Bogdanowicz,
Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka . - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2008. - 32 s. ; 24 cm . -
Program dopuszczony do użytku przez MEN - nr
dopuszczenia DKOW-5002-19/08.

(sygn. 40365/czyt./PR, 40366/PR)

  3. Bogdanowicz, Marta
Metoda dobrego startu : od wierszyka do rysunku: zestaw pomocy dydaktycznych: dla dzieci 3-4-
letnich / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka . - Gdańsk : Wydaw.
HARMONIA, 2008. - Teka (14 s., [36] k. tab.) : il. ; 31 cm.

(sygn. 40856)

  4. Dziecko
Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego . - Warszawa : Instytut Badań
Edukacyjnych, 2007. - 515 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

(sygn. 39611)

  5. Franek, Anna
Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka / Anna Franek, Marzena Riegel . - Gdańsk : Wydaw.
HARMONIA, 2009. - 120 s. : il. ; 30 cm.

(sygn. 41010/M/B)

  6. Górny, Hanna
Język angielski dla przedszkolaków : metoda nauczania języka angielskiego dzieci w wieku
przedszkolnym z zastosowaniem rytmiki jako środka wspomagającego naukę / Hanna Górny . -
Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2005. - 152 s. ; 24 cm + 3 płyty CD z piosenkami i
efektami dźwiękowymi (nr inw. 526av-528av).

(sygn. 38756/M/B)

  7. Kasacova, Bronislava
Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym : wybrane problemy teoretyczne i praktyczne / Bronislava
Kasacova . - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - 161 s. ; 21 cm . - (Podręczniki i
Skrypty UŚ, ISSN 1644-0552 ; nr 87).

(sygn. 40265)
  8. Kotarba, Marta
Przedszkolak, język obcy i... ty : metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach / Marta
Kotarba . - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007. - 109, [1] s. ; 21
cm . - (Biblioteka Artes Liberales ; 3).

(sygn. 40438/M/B)

  9. Literki
Literki przedszkolaka : 5-7 lat / [oprac. i il. Wydawnictwo Aksjomat] . - Kraków : Wydaw.
AKSJOMAT, 2007. - [32] s. : il. ; 28 cm + Naklejki . - (Nauka cieszy)

(sygn. 40407/M/B)

  10. Łata, Wanda
Wyrazy dźwiękonaśladowcze w ekspresji i komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym /
Wanda Łata . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego, 2008. - 91, [3] s. ; 21 cm. - (Prace Monograficzne, ISSN 0239-6025 ; nr 509).

(sygn. 40982)

  11. Małe
Małe dziecko w Polsce : raport o sytuacji edukacji elementarnej / red. Tomasz Szlendak . -
Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, cop. 2006. - 188 s. : fot., wykr. ; 25
cm.

(sygn. 39452)

  12. Marczak, Anna
Program pracy z dzieckiem : z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w
przedszkolu lub szkole / Anna Marczak . - Warszawa : Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., 2006. - 35 s.
; 24 cm . - (Dla nauczyciela przedszkola).

(sygn. 40187)

  13. Michalak, Alina
Liczydełko : poznajemy cyfry od 0 do 10 / Alina Michalak . - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2008. - 107 s. : il. ; 24 cm.

(sygn. 40689/M/B)

  14. Obszary
Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci / red. nauk. Iwona Kopaczyńska, Agnieszka
Nowak-Łojewska ; Uniwersytet Zielonogórski . - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - 278 s. : il. ; 24 cm.

(sygn. 40340)

  15. Pazur, Barbara
Kierowanie rozwojem zdolności audiacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia
umuzykalniające metodą E.E. Gordona / Barbara Pazur // W: Współczesne oblicza edukacji
muzycznej / pod red. Renaty Gozdeckiej i Mirosława Grusiewicza. - Lublin, 2008. - s.99-108.
(sygn. 40980)

  16. Pedagogika
Pedagogika małego dziecka : wybrane zagadnienia / pod red. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk,
Ewy Słodownik-Rycaj . - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - 266 s. : portr. ; 21 cm.

(sygn. 40179)

  17. Podolska, Beatrix
Łatwe piosenki dla dzieci / Beatrix Podolska . - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - 158,
[1] s. ; 16x24 cm.

(sygn. 40740/M/B)

  18. Pytlarczyk, Jadwiga
Pięcioletni program rozwoju przedszkola / Jadwiga Pytlarczyk . - Toruń : Wydaw. BEA, cop. 2006.
- 51 s. ; 21 cm.

(sygn. 39161)

  19. Rock, Lois
Świętujemy Boże Narodzenie : wyjątkowe ozdoby, prezenty, przysmaki, opowiadania, kolędy /
Lois Rock . - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2008. - [46] s. : il. kolor. ;
29 cm.

(sygn. 40821/M/B)

  20. Rojkowska, Katarzyna
Naucz małe dziecko myśleć i czuć : zabawa w czytanie, matematykę i muzykę od 1. do 5. roku
życia: to, co my, dorośli, nazywany nauka, dla małych dzieci jest fascynującą zabawą / Katarzyna
Rojkowska. - Wyd. 3 popr. - Łódź : JK, 2008. - 158 s. ; 21 cm.

(sygn. 40358)

  21. Smith, Charles A
Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy / Charles A. Smith . - Kielce : Wydaw. "Jedność",
cop. 2007. - 206 s. ; 29 cm.

(sygn. 40006/M/B)

  22. Stanek, Janusz
Anioły i diabły wobec dzieci / red. Janusz Stanek, Anna Kurzeja . - Kraków : Impuls, 2007. - 243 s.
; 23 cm.

(sygn. 3187br)

  23. Wege, Brigitte vom
Zabawy aktywizujące w przedszkolu. T. 1-2 / Brigitte vom Wege, Mechthild Wessel . - Kielce :
Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2005. - 21 cm.
(sygn. 37984/M/B/1-2)

  24. Wlaźlik, Barbara
Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej : plany pracy i scenariusze
zajęć / Barbara Wlaźlik . - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. -
138, [1] s. ; 24 cm.

(sygn. 40694/M/B)


Opracował Michał Seemann – PBW Filia w Chorzowie

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:3/18/2012
language:Polish
pages:4