DZIAL 1plik3l by 816Igq4

VIEWS: 61 PAGES: 13

									                              UWAGA!
Rozkłady zajęć mogą ulegać zmianom !
Konieczne jest bieżące sprawdzanie informacji zamieszczanych na tablicach informacyjnych w Instytucie Pedagogiki
lub na stronie internetowej.
                                             Sporządziła: mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz pedkm@univ.gda.pl

ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – PEDAGOGIKA - rok akademicki 20010/11 – semestr letni
III rok studiów I stopnia (licencjackich)


           SEMINARIUM        D Y P L O M O W E - środa 11.30 - 13.00
   Lp.  Promotor                          Sala
    1.  Dr J. Belzyt                        Pok. A 505
    2.  Dr M. Daszkiewicz                      Pok. A 414
    3.  Dr D. Grzybowska                      Pok. A 506
    4.  Dr A. Jagiełło-Rusiłowski                  Pok. A 403
    5.  Dr K. Jędrzejak                       Pok. S 421 (rotunda)
    6.  Dr E. Jundziłł                       Pok. A 412
    7.  Dr A. Kobylańska                      Pok. A 517
    8.  Dr A. Kożyczkowska                     Pok. A 520
    9.  Prof. UG, dr hab. A. Krause                 Pok. A 504
   10.  Dr M. Marczak                        Pok. A 518
    11  Dr K. Materny                        SALA A 309
   12.  Dr A. Nitecka-Walerych                   Pok. S 416 (rotunda)
   13.  Dr R. Opora                         Pok. A 501
   14.  Dr K. Stankiewicz                      SALA A 311 – do połowy semestru, potem S 427
   15.  Dr M. Karczmarzyk                      Pok. S 420 (rotunda)
   16.  Dr J. Wojciechowska                     SALA S 424
   17.  Dr A. Zbierzchowska – od 23.03 zastępstwo – dr M. Szpunar  Pok. S 503 (rotunda)
   18.  Prof. UG, dr hab. S. Milewski                Katedra Logopedii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58
   19.  Dr K. Kaczorowska-Bray                   Katedra Logopedii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58
ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – PEDAGOGIKA - rok akademicki 2010/11 – semestr letni
III rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich)
PED. OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA + PED. RESOCJALIZACYJNA
W przypadku przedmiotów 15-godz. daty zajęć zostały wyszczególnione, pozostałe zajęcia odbywają się od 21 III do 3 VI 2010 (ze względu na praktyki)
   PONIEDZIAŁEK      WTOREK                ŚRODA                CZWARTEK                      PIĄTEK
Lp Godz.           Godz.                 Godz.                Godz.                       Godz.

 1.              8.15 –  Z 21.1
 2.              10.45
                     sala            8.45 –          Z 22
                    A 205            11.15   Z 14.3
 3.                                             gr. 1
                                       sala A 308
 4.                                            sala S 424
               11.15   Z 20.2  Z 17.4  Z 17.6                    10.45
                –                                     –         Z 22    gr. 2
 5.                   gr. 1   gr. 1  gr. 2  11.30 –  SEMIN. DYPLOM.
               13.45                                   13.15          sala S 424
 6.                  s. A 210  S 424  A 309   13.00   (szczegóły powyżej)

 7.              14.15                 13.00 – GODZINY INSTYTUT. 13.45       24 III - 28 IV 5 V - 2 VI   od 5 V do
                         Z 17.6  Z 17.4
                –                  15.00 (konsult.,wykł.wydział.)  –      Z 21.2      Z 21.2   2 VI wł.
 8.                        gr. 1  gr. 2                                             15.00  18 III, 1 i 15
               16.45                                 16.15     gr. 1      gr. 2    Z 10.2       IV, 13 i 27 V
 9.        21 III             A 309  S 424   15.00– Z 20.1 (gr. 1+2) A210                       s. A 202   –             Z 9.2
                                                        sala A 210     s.A 210
        15.00-17.30                      15.45                                         17.25   Z 10.2     aula S 203
10.      4, 11, 18 IV                     16.00 –               16.30  24 III - 28 IV   od 5 V do 2 VI wł.       sala A 201
        15.00-18.15                            Z 20.2 gr. 2      –    Z 15.3
11.                                 18.30                              Z 15.3 gr. 2     17.35  18 III, 1 i 15  25 III, 8 IV, 6
         Z 14.2                              sala A 210           gr. 1                               i 20 V, 3 VI
12.                                                   19.00             sala S 427      –   IV, 13 i 27 V
        sala A 307                                            sala S 427
                                                                              20.00   Z 10.1      Z 9.1
13.
                                                                                  Sala A 210    aula S 203

Z 9 Wiedza o dorastaniui                                  Z 10 Wiedza o dorosłości
Z 9.1 Psychologia człowieka młodzieńczego – dr W. Radziwiłłowicz – wykł. 15 godz.     Z 10.1 Psychologia człowieka dorosłego – dr A. Jarmołowska – wykł. 15 godz.
Z 9.2 Socjologia młodzieży – dr B. Dowgiałło – wykł. 30 godz.               Z 10.2 Dorosłość w perspektywie społecznej, kulturowej i ekonomicznej –
                                                                 prof. UG, dr hab. L. Kopciewicz – ćw. 30 godz
Z 14 Metody pracy społeczno-wychowawczej
Z 14.2 Metody harcerskie – mgr B. Mierzejewski – ćw. 15 godz.               Z 15 Metody pracy artystyczno-wychowawczej
Z 14.3 Praca wolontariacka – mgr K. Kmita-Zaniewska – 30 godz.               Z 15.3 Warsztaty teatralne – dr A. Leszczyński – 15 godz. (x 2 gr.)

Z 17 Indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna                      Z 20 Pedagogika twórczego myślenia
Z 17.4 Terapia przez sztukę – mgr K. Siodmiak – ćw. 30 godz. (x 2 gr.)           Z 20.1 Psychopedagogiczne aspekty twórczości – dr A. Malenda – wykł. 15 godz.
Z 17.6 Metody terapii społ.-emocj.– mgr N. Pęcherzewska – ćw. 30 godz.(x 2 gr.)      Z 20.2 Trening twórczości- dr A. Malenda – ćw. 30 godz. (x 2 gr.)

Z 21 Aktywność dziecięca                                  Z 22 Gry i zabawy wieku dziecięcego – mgr K. Siodmiak – ćw. 30 godz. (x 2 gr.)
Z 21.1 Dziecięce filozofowanie - dr M. Szczepska-Pustkowska – wykł. 30 godz
Z 21.2 Folklor dziecięcy – dr A. Wasilewska - ćw. 15 godz (x 2 gr.)
           PODZIAŁ NA GRUPY NA MODUŁACH FAKULTATYWNYCH

   III PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Uwaga: Część osób zapisanych na Z 22, wstępnie przydzielonych do gr. czwartkowej została przeniesiona do gr. środowej – patrz poniżej

   Lp. Nazwisko     Imię     Z9  Z 10 Z 14 Z 15 Z 17 Z 20 Z 21 Z 22

   1. Bazylczuk    Anita                      2
   2. Bielecka     Magdalena                    2
   3. Blank      Emilia                 2      1           2      2
   4. Brzoskowska   Karolina                2      1           2      2
   5. Cecuła      Grażyna                       1      1           2
   6. Chodak      Paulina                 2      1           2      2
   7. Cierznikowska  Nina                        1      1           2
   8. Ciesielska    Karolina                    2      2        1
   9. Ciszewska    Natalia                 2      1           2      2
   10. Czoska     Anita             1        2
   11. Kolka      Agnieszka                2    2                   2
   12. Król      Krystyna                2      1           2      2
   13. Kubacka     Anna              1          1      1           2
   14. Kubicka     Ewa                   2          2             2
   15. Mikuć      Agnieszka           1          1      1           2
   16. Muza      Katarzyna           1          1      1
   17. Olszewska    Justyna                 2      1           2      2
   18. Sadowska    Marta                        1      1           2
   19. Sielska     Joanna             1               2             2
   20. Stawicka    Emilia                 2      1           2      2
   21. Sulgostowska  Aleksandra               2      1           2      2
   22. Trybała     Sylwia                 2      1           2      2
   23. Tylak      Marzena                 2    2                   2
   24. Wenta      Anna                      2
                    9   9   2    17    7      18      15      19
           PODZIAŁ NA GRUPY NA MODUŁACH FAKULTATYWNYCH

   III PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Uwaga: Część osób zapisanych na Z 22, wstępnie przydzielonych do gr. czwartkowej została przeniesiona do gr. środowej – patrz poniżej

   Lp. Nazwisko    Imię     Z9  Z 10 Z 14 Z 15 Z 17       Z 20   Z 21 Z 22

   1. Baranowska   Monika                      2
   2. Bazylczuk    Anita                      2           1
   3. Biniaś     Agata                      2
   4. Borys      Katarzyna                    2           1
   5. Firańczuk    Jakub                  2    2         2      2
   6. Grześkowiak   Katarzyna            1        2
   7. Jasińska    Ewelina                     2           1
   8. Jaworska    Urszula                     2
   9. Kaczmarek    Katarzyna                    2
   10. Koniecka    Karina                                 1
   11. Lacki      Wojciech                     2    2
   12. Łoszkowska   Ewelina                     2           1
   13. Łukowicz    Monika                      2
   14. Markowska    Daria                      2
   15. Rozmiarek    Katarzyna                    2
   16. Sowa      Alicja                      2
   17. Szemryk     Anna                       2           1
   18. Szyca      Piotr              1        2
   19. Urbanowicz   Dorota                      2               2
   20. Wilkowska    Paulina                     2           1
   21. Wydrowska    Emilia                      2
   22. Żelazek     Kinga                      2
     RAZEM             16  7   4    3    21    1    1      9
ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – PEDAGOGIKA - rok akademicki 2010/11 – semestr letni
III rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich)
EDUKACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
W przypadku przedmiotów 15-godz. daty zajęć zostały wyszczególnione, pozostałe zajęcia odbywają się od 21 III do 3 VI 2010 (ze względu na praktyki)
   PONIEDZIAŁEK           WTOREK            ŚRODA                CZWARTEK                    PIĄTEK
Lp Godz.                Godz.            Godz.                Godz.                      Godz.

 1.                  8.15 –
                    10.45     Z 21.1
 2.  9.15 –                            8.45 –
         Z 18.2                                   Z 22
   11.45                     sala A 205   11.15    Z 14.3
 3.        gr. 1                                   gr. 1
                                       sala A 202
 4.      sala A 303                                 sala S 424
                    11.15   Z 20.2  Z 17.4                    10.45
                     –                                –        Z 22   gr. 2
 5.  12.00   Z 18.1    Z 18.2       gr. 1   gr. 1  11.30 –  SEMIN. DYPLOM.
                    13.45                              13.15        sala S 424
 6.   –                    s. A 210  S 424  13.00   (szczegóły powyżej)
         gr. 1    gr. 2
   14.30
 7.      sala A 308   sala A
                    14.15        Z 17.6  13.00 – GODZINY INSTYTUT. 13.45       24 III - 28 IV 5 V - 2 VI  od 5 V do
                303                                                     2 VI wł.
                     –              15.00 (konsult.,wykł.wydział.)  –      Z 21.2    Z 21.2
 8.                             gr. 1                                      Z 10.2       18 III, 1 i 15
                    16.45                            16.15     gr. 1     gr. 2         15.00
                              A 309                        sala A 210   s.A 210   s. A 202   –   IV, 13 i 27 V
 9.        21 III                      15.00–  Z 20.1 (gr. 1+2) A210                                         Z 9.2
   15.00          Z 18.1                                                          17.25   Z 10.2
        15.00-17.30                      15.45                                                    aula S 203
    –
10.              gr. 2                                                               Sala A 201
   17.30  4, 11, 18 IV                     16.00 –
        15.00-18.15  sala A                       Z 20.2 gr. 2
11.              308                  18.30                                       17.35  18 III, 1 i 15  25 III, 8 IV, 6
         Z 14.2                              sala A 210                                           i 20 V, 3 VI
12.                                                                            –   IV, 13 i 27 V
        sala A 307                                                                20.00            Z 9.1
                                                                                  Z 10.1
13.                                                                               sala A 210    aula S 203

Z 9 Wiedza o dorastaniui                                  Z 10 Wiedza o dorosłości
Z 9.1 Psychologia człowieka młodzieńczego – dr W. Radziwiłłowicz – wykł. 15 godz.     Z 10.1 Psychologia człowieka dorosłego – dr A. Jarmołowska – wykł. 15 godz.
Z 9.2 Socjologia młodzieży – dr B. Dowgiałło – wykł. 30 godz.               Z 10.2 Dorosłość w perspektywie społecznej, kulturowej i ekonomicznej –
                                                                 prof. UG, dr hab. L. Kopciewicz – ćw. 30 godz
Z 14 Metody pracy społeczno-wychowawczej                          Z 17 Indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna
Z 14.2 Metody harcerskie – mgr B. Mierzejewski – ćw. 15 godz.               Z 17.4 Terapia przez sztukę – mgr K. Siodmiak – ćw. 30 godz. (x 2 gr.)
Z 14.3 Praca wolontariacka – mgr K. Kmita-Zaniewska – 30 godz.               Z 17.6 Metody terapii społ.-emocj.– mgr N. Pęcherzewska – ćw. 30 godz.(x 2 gr.)

Z 18 Wspomagające formy porozumiewania się *                     Z 20 Pedagogika twórczego myślenia
Z 18.1 Wspomagaj. metody porozumiewania się - dr A. Kobylańska – ćw.30 godz.(x2gr.) Z 20.1 Psychopedagogiczne aspekty twórczości – dr A. Malenda – wykł. 15 godz.
Z 18.2 Język migowy - mgr K. Tersa – ćw. 30 godz. (x 2 gr.)             Z 20.2 Trening twórczości- dr A. Malenda – ćw. 30 godz. (x 2 gr.)

Z 21 Aktywność dziecięca                                  Z 22 Gry i zabawy wieku dziecięcego – mgr K. Siodmiak – ćw. 30 godz. (x 2 gr.)
Z 21.1 Dziecięce filozofowanie - dr M. Szczepska-Pustkowska – wykł. 30 godz
Z 21.2 Folklor dziecięcy – dr A. Wasilewska - ćw. 15 godz (x 2 gr.)
           PODZIAŁ NA GRUPY NA MODUŁACH FAKULTATYWNYCH

   III EDUKACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Uwaga: Część osób zapisanych na Z 22, wstępnie przydzielonych do gr. czwartkowej została przeniesiona do gr. środowej – patrz poniżej

   Lp. Nazwisko     Imię     Z9  Z 10 Z 14 Z 17 Z 18 Z 20 Z 21 Z 22

   1. Augustyniak    Michalina            1   1      2      1
   2. Bembenek     Mirela             1   1            1
   3. Binnebesel    Kinga                 1    1      2    2
   4. Bonisławska    Lidia              1   1
   5. Borowiec     Małgorzata           1   1            1
   6. Brzóska      Weronika            1   1            1
   7. Chelińska     Martyna             1   1            1
   8. Chęć       Lucyna             1   1
   9. Czerwińska    Paulina                1        1
   10. Flakowska     Aleksandra           1   1
   11. Grabowska     Katarzyna            1   1
   12. Gutkowska     Anna              1   1
   13. Gwiazda      Anna              1   1            1
   14. Ilis       Michalina            1   1
   15. Iwanowska     Jowita             1   1      2      1
   16. Jaśkowska     Jagoda                        1      2
   17. Karasińska    Iwona              1   1
   18. Katulska     Sara              1   1      2      1
   19. Kibort      Alicja                          2    2
   20. Kledzik      Celina                    1    1
   21. Komkowska     Natalia             1   1
   22. Konieczna     Monika             1   1      2      1
   23. Kornacka     Estera                      2      1
   24. Kosobudzka    Kamila             1   1            1
   25. Kowalewska    Małgorzata           1     2
   26. Kowalska     Agnieszka                   1    1
Lp. Nazwisko    Imię     Z9  Z 10 Z 14 Z 17 Z 18 Z 20 Z 21 Z 22
27. Leszczyńska   Magdalena          1       2               1
28. Madejczyk    Marlena                    1             1
29. Maj       Aleksandra         1       2      2
30. Majewska    Anna            1       2               1
31. Malicka     Katarzyna          1       2      2        1
32. Mazur      Marta                     1      1
33. Olszowa     Anna                          2        1
34. Paszkowska   Michalina                 2      2             2
35. Paździocha   Agnieszka          1       2
36. Płotka     Wioleta           1       2      2        1
37. Polańska    Katarzyna                       2        1
38. Rawicka     Katarzyna                   1      1
39. Rybol      Alicja                  2      2        1
40. Sikora     Michalina          1       2               1
41. Sitarska    Katarzyna                       2        1
42. Sobczak     Joanna           1       2
43. Sokołowska   Karolina          1       2
44. Sopolińska   Natalia           1       2      2        1
45. Stangrecka   Aleksandra         1       2
46. Stanisławczyk  Joanna                    1      1
47. Szmigiel    Arkadiusz                   1      1
48. Szyca      Michalina          1       2      2        1
49. Szymańska    Maria                   2      2        1
50. Tatarzyn    Magdalena                   1      1           2
51. Tronczyńska   Zofia            1       2             2      2
52. Zalewska    Dorota           1       2               1
53. Zielińska    Małgorzata         1       2               1
54. Zielińska    Aleksandra         1       2               1
  RAZEM            23  16  5    35  40      25      12      33
ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – PEDAGOGIKA - rok akademicki 2009/10 – semestr letni
III rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich)
ANIMACJA SPOŁECZNA
W przypadku przedmiotów 15-godz. daty zajęć zostały wyszczególnione, pozostałe zajęcia odbywają się od 21 III do 3 VI 2010 (ze względu na praktyki)
   PONIEDZIAŁEK       WTOREK               ŚRODA                CZWARTEK                      PIĄTEK
Lp Godz.            Godz.               Godz.                Godz.                        Godz.

 1.               8.15 –
                10.45      Z 21.1
 2.  9.15 –                            8.45 –
        Profilaktyka                                Z 22
                        sala A 205           Z 14.3
 3.  11.45  przestępczości                   11.15          gr. 1
                                       sala A 202
         sala A 307
 4.                                            sala S 424  10.45
                                                     –         Z 22    gr. 2
 5.  12.00  Profilaktyka   11.15  Profilaktyka bezrobocia  11.30 –  SEMIN. DYPLOM.                  sala S 424
                                                    13.15
 6.   –   bezdomności     –                13.00   (szczegóły powyżej)
   14.30           13.45     sala A 307
         sala A 307
 7.                                13.00 – GODZINY INSTYTUT. 13.45       24 III - 28 IV   5 V - 2 VI  od 5 V do
 8.                                 15.00 (konsult.,wykł.wydział.)  –      Z 21.2      Z 21.2   2 VI wł.      18 III, 1 i 15
                 14.00    Profilaktyka                     16.15                    Z 10.2 15.00
                  –                                       gr. 1       gr. 2        –     IV, 13 i 27 V
 9.         21 III           uzależnień      15.00– Z 20.1 (gr. 1+2) A210
                                                        sala A 210     s.A 210   s. A 202                 Z 9.2
        15.00-17.30   16.30               15.45                                         17.25   Z 10.2
                        sala A 308                                                              aula S 203
10.       4, 11, 18 IV                   16.00 –               16.30  24 III - 28 IV   od 5 V do 2 VI wł.        sala A 201
        15.00-18.15                           Z 20.2 gr. 2      –    Z 15.3
11.                                 18.30                              Z 15.3 gr. 2      17.35  18 III, 1 i 15  25 III, 8 IV, 6
          Z 14.2                             sala A 210           gr. 1                               i 20 V, 3 VI
12.                                                  19.00              sala S 427      –   IV, 13 i 27 V
         sala A 307                                          sala S 427                                Z 9.1
                                                                              20.00   Z 10.1
13.                                                                                 sala A 210    aula S 203

MODUŁ OBOWIĄZKOWY - Z 94 Profilaktyka społeczna
Z 94.1 Profilaktyka przestępczości – mgr E. Chęcińska – ćw. 30 godz.
Z 94.2 Profilaktyka uzależnień – mgr M. Welenc – ćw. 30 godz.
Z 94.3 Profilaktyka bezrobocia – mgr M. Boryczko – ćw. 30 godz.
Z 94.4 Profilaktyka bezdomności – dr M. Dębski – ćw. 30 godz.
Z 9 Wiedza o dorastaniui                                   Z 10 Wiedza o dorosłości
Z 9.1 Psychologia człowieka młodzieńczego – dr W. Radziwiłłowicz – wykł. 15 godz.       Z 10.1 Psychologia człowieka dorosłego – dr A. Jarmołowska – wykł. 15 godz.
Z 9.2 Socjologia młodzieży – dr B. Dowgiałło – wykł. 30 godz.                 Z 10.2 Dorosłość w perspektywie społecznej, kulturowej i ekonomicznej –
                                                                prof. UG, dr hab. L. Kopciewicz – ćw. 30 godz
Z 14 Metody pracy społeczno-wychowawczej
Z 14.2 Metody harcerskie – mgr B. Mierzejewski – ćw. 15 godz.                 Z 15 Metody pracy artystyczno-wychowawczej
Z 14.3 Praca wolontariacka – mgr K. Kmita-Zaniewska – 30 godz.                Z 15.3 Warsztaty teatralne – dr A. Leszczyński – 15 godz. (x 2 gr.)
Z 20 Pedagogika twórczego myślenia                              Z 21 Aktywność dziecięca
Z 20.1 Psychopedagogiczne aspekty twórczości – dr A. Malenda – wykł. 15 godz.        Z 21.1 Dziecięce filozofowanie - dr M. Szczepska-Pustkowska – wykł. 30 godz
Z 20.2 Trening twórczości- dr A. Malenda – ćw. 30 godz. (x 2 gr.)              Z 21.2 Folklor dziecięcy – dr A. Wasilewska - ćw. 15 godz (x 2 gr.)
Z 22 Gry i zabawy wieku dziecięcego – mgr K. Siodmiak – ćw. 30 godz. (x 2 gr.)
    PODZIAŁ NA GRUPY NA MODUŁACH FAKULTATYWNYCH


III ANIMACJA SPOŁECZNA

Lp. Nazwisko   Imię    Z9  Z 10  Z 14  Z 15     Z 20   Z 21    Z 22

1. Faust     Maria                  2
2. Karpowicz   Joanna             1         2          2
3. Klein     Dawid             1         2
4. Łapa     Karolina            1           1        2
5. Machińska   Marta             1         2 1         2
6. Makiewicz   Joanna             1         2
7. Marek     Magdalena                2    2      2
8. Modzelewska  Sylwia                 2    2      2
9. Mokwa     Anna                  2          2    2
10. Nowaczyk   Bartosz                 2          2
11. Pęczkowska  Karolina                2          2    2
12. Różańska   Joanna                        1
13. Sosnowska  Joanna             1         2 1
14. Szadkowska  Patrycja            1         2          2
15. Tatarek   Judyta             1                   2
16. Trzcińska  Jagoda             1         2
17. Trzeciak   Kamil             1
18. Zieliński  Karol             1         2
  RAZEM          5   2   6     17    10      9    7
ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – PEDAGOGIKA - rok akademicki 2010/11 – semestr letni
III rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) – specjalność WCZESNA EDUKACJA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - gr. A
W przypadku przedmiotów 15-godz. daty zajęć zostały wyszczególnione, pozostałe zajęcia odbywają się od 21 III do 3 VI 2010 (ze względu na praktyki)

   PONIEDZIAŁEK      WTOREK               ŚRODA                   CZWARTEK              PIĄTEK
Lp Godz.            Godz.  do 19 IV wł.  od 10 V  Godz.   do 27 IV wł.    od 4 V   Godz.   do 28 IV wł.   od 5 V  Godz.

 1.               8.00 –               8.00 –
                                               Profilaktyka  8.00 –
                        Dydaktyka                                   Dydaktyka
                10.30                9.30           zagrożeń (ćw)  10.30
 2.                      przedmiotowa                                  przedmiotowa
                                                sala A 205
                        sala A 206                                   sala A 206
 3.                                9.45 –
                                       Profilaktyka
 4.                                11.15   zagrożeń (ćw)
                10.45 –     Warsztaty           sala A 205          10.45 –  Słuchanie i notowanie/
 5.
                13.15      twórcze                            13.15   Mówienie i wystąpienia
                                  11.30 –    SEMIN. DYPLOM.
                        sala A 207                                publiczne sala A 207
 6.                                 13.00     (szczegóły powyżej)

 7.                                13.00 –  GODZINY INSTYTUTOWE
 8.                    Metodyka         15.00   (konsultacje,wykł.wydział.)       Metodyka Profilaktyka
                14.30 –                                    13.45 –
                17.00   edukacji                              16.15   edukacji  zagrożeń i
 9.
                     fizycznej                                   fizycznej eduk.zdrow.
10.                   (ćw.) A 205                                  (wykł.)A311 (wykł.)A311
11.
12.

zajęcia dla całego roku:
Z 13.2 Seminarium dyplomowe – 30 godz.

zajęcia dla specj. WE:
Z 44.1 Profilaktyka zagrożeń i edukacja zdrowotna – dr Nitecka-Walerych – wykł. 15 godz. + ćw. 20 godz.
Z 44.2 Metodyka edukacji fizycznej – dr Nitecka-Walerych – wykł. 15 godz. + ćw. 15 godz.
zajęcia tylko dla specj. WE z jęz. angielskim:
Z 72 Metodyka nauczania języka angielskiego w klasach 1-3
    Z 72.1 - Dydaktyka przedmiotowa – mgr H. Kryszewska - ćw. 60 godz.
    Z 72.2 - Warsztaty twórcze – mgr M. Blaszk - ćw. 30 godz.
Z 73 Językowo-akademickie przygotowanie do zawodu nauczyciela początkowego w formule integracji przedmiotowo – językowej CLIL
    Z 73.2 - Słuchanie i notowanie – mgr K. Karaś - ćw. 10 godz.
    Z 73.3 - Mówienie i wystąpienia publiczne – mgr K. Karaś - ćw. 20 godz.
ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – PEDAGOGIKA - rok akademicki 2010/11 – semestr letni
III rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) – specjalność WCZESNA EDUKACJA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - gr. B
W przypadku przedmiotów 15-godz. daty zajęć zostały wyszczególnione, pozostałe zajęcia odbywają się od 21 III do 3 VI 2010 (ze względu na praktyki)

   PONIEDZIAŁEK      WTOREK                 ŚRODA                   CZWARTEK              PIĄTEK
Lp Godz.            Godz.  do 19 IV wł.  od 10 V    Godz.   do 27 IV wł.    od 4 V   Godz.   do 28 IV wł.   od 5 V  Godz.

 1.                                       Profilaktyka
                8.00 –     Warsztaty       8.00 –                  8.00 –   Słuchanie i notowanie/
                                        zagrożeń (ćw)
 2.               10.30      twórcze         9.30                  10.30   Mówienie i wystąpienia
                                         sala A 205
                        sala A 207                                 publiczne sala A 207
 3.                                  9.45 –
                                                 Profilaktyka
 4.                                  11.15          zagrożeń (ćw)
                10.45 –     Dydaktyka                     sala A 205  10.45 –      Dydaktyka
                13.15     przedmiotowa                            13.15     przedmiotowa
 5.                                  11.30 –    SEMIN. DYPLOM.
                        sala A 206                                    sala A 206
 6.                                  13.00     (szczegóły powyżej)

 7.                                  13.00 –  GODZINY INSTYTUTOWE
 8.                           Metodyka   15.00   (konsultacje,wykł.wydział.)       Metodyka Profilaktyka
                14.30 –                                     13.45 –
                17.00          edukacji                        16.15   edukacji  zagrożeń i
 9.
                             fizycznej                             fizycznej eduk.zdrow.
10.                           (ćw.) A 205                            (wykł.)A311 (wykł.)A311
11.
12.

zajęcia dla całego roku:
Z 13.2 Seminarium dyplomowe – 30 godz.

zajęcia dla specj. WE:
Z 44.1 Profilaktyka zagrożeń i edukacja zdrowotna – dr Nitecka-Walerych – wykł. 15 godz. + ćw. 20 godz.
Z 44.2 Metodyka edukacji fizycznej – dr Nitecka-Walerych – wykł. 15 godz. + ćw. 15 godz.
zajęcia tylko dla specj. WE z jęz. angielskim:
Z 72 Metodyka nauczania języka angielskiego w klasach 1-3
    Z 72.1 - Dydaktyka przedmiotowa – mgr H. Kryszewska - ćw. 60 godz.
    Z 72.2 - Warsztaty twórcze – mgr M. Blaszk - ćw. 30 godz.
Z 73 Językowo-akademickie przygotowanie do zawodu nauczyciela początkowego w formule integracji przedmiotowo – językowej CLIL
    Z 73.2 - Słuchanie i notowanie – mgr K. Karaś - ćw. 10 godz.
    Z 73.3 - Mówienie i wystąpienia publiczne – mgr K. Karaś - ćw. 20 godz.
ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – PEDAGOGIKA - rok akademicki 2010/11 – semestr letni
III rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) – specjalność WCZESNA EDUKACJA Z LOGOPEDIĄ - gr. A
W przypadku przedmiotów 15-godz. daty zajęć zostały wyszczególnione, pozostałe zajęcia odbywają się od 21 III do 3 VI 2010 (ze względu na praktyki)

   PONIEDZIAŁEK      WTOREK                  ŚRODA                  CZWARTEK                 PIĄTEK
Lp Godz.            Godz.  do 19 IV wł.     od 10 V  Godz.                  Godz.   do 28 IV wł.    od 5 V    Godz.

 1.
 2.               9.00 –  Oligofreno-
 3.               11.30   logopedia                                            Profilaktyka
                                                        10.00 –
                                                         11.30          zagrożeń …
 4.                   Z. Logopedii
                                                                      (ćw) A 311
 5.              11.45 –                 11.30 –                 11.45 –
                                                             Profilaktyka
                     Metodyka    Oligofreno-         SEMIN. DYPLOM.
                14.15                  13.00    (szczegóły powyżej)     13.15  zagrożeń …
 6.                   edukacji fiz.  logopedia
                                                              (ćw) A 311
                      (ćw.)    Z. Logopedii
 7.                    sala A 205          13.00 –   GODZINY INSTYTUT.
 8.                                   15.00  (konsultacje,wykł.wydział.)       Metodyka    Profilaktyka
                14.30 –       od 5 IV                           13.45 –
                16.00  Oligofrenopsychologia A 208                       16.15   edukacji    zagrożeń i
 9.
                                                              fizycznej   eduk.zdrow.
10.                                                            (wykł.) A 311  (wykł.) A 311
11.
12.

zajęcia dla całego roku:
Z 13.2 Seminarium dyplomowe – 30 godz.

zajęcia dla specj. WE:
Z 44.1 Profilaktyka zagrożeń i edukacja zdrowotna – dr Nitecka-Walerych – wykł. 15 godz. + ćw. 20 godz.
Z 44.2 Metodyka edukacji fizycznej – dr Nitecka-Walerych – wykł. 15 godz. + ćw. 15 godz.

zajęcia tylko dla specj. WE z logopedią:
Z 82.3 Oligofrenologopedia - dr K. Kaczorowska-Bray - ćw. 30 godz.
Z 82.4 Oligofrenopsychologia – dr B. Łukaszewska – wykł. 15 godz.
ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – PEDAGOGIKA - rok akademicki 2010/11 – semestr letni
III rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) – specjalność WCZESNA EDUKACJA Z LOGOPEDIĄ - gr. B
W przypadku przedmiotów 15-godz. daty zajęć zostały wyszczególnione, pozostałe zajęcia odbywają się od 21 III do 3 VI 2010 (ze względu na praktyki)

   PONIEDZIAŁEK      WTOREK                  ŚRODA                  CZWARTEK                PIĄTEK
Lp Godz.            Godz.  do 19 IV wł.   od 10 V   Godz.                  Godz.   do 28 IV wł.   od 5 V    Godz.

 1.
 2.               9.00 –         Oligofreno-
 3.               11.30          logopedia                            Profilaktyka
                                                        10.00 –
                                                         11.30  zagrożeń …
 4.                           Z. Logopedii
                                                              (ćw) A 311
 5.              11.45 –                 11.30 –                 11.45 –
                                                                     Profilaktyka
                     Oligofreno-   Metodyka          SEMIN. DYPLOM.
                14.15                  13.00    (szczegóły powyżej)     13.15          zagrożeń …
 6.                    logopedia   edukacji fiz.
                                                                     (ćw) A 311
                     Z. Logopedii
                              (ćw.)
 7.                           sala A 205   13.00 –   GODZINY INSTYTUT.
 8.                                   15.00  (konsultacje,wykł.wydział.)       Metodyka   Profilaktyka
                14.30 –      od 5 IVww`                          13.45 –
                16.00  Oligofrenopsychologia A 208                       16.15   edukacji   zagrożeń i
 9.
                                                              fizycznej   eduk.zdrow.
10.                                                            (wykł.)A311  (wykł.)A311
11.
12.


zajęcia dla całego roku:
Z 13.2 Seminarium dyplomowe – 30 godz.

zajęcia dla specj. WE:
Z 44.1 Profilaktyka zagrożeń i edukacja zdrowotna – dr Nitecka-Walerych – wykł. 15 godz. + ćw. 20 godz.
Z 44.2 Metodyka edukacji fizycznej – dr Nitecka-Walerych – wykł. 15 godz. + ćw. 15 godz.

zajęcia tylko dla specj. WE z logopedią:
Z 82.3 Oligofrenologopedia - dr K. Kaczorowska-Bray - ćw. 30 godz.
Z 82.4 Oligofrenopsychologia – dr B. Łukaszewska – wykł. 15 godz.

								
To top