PART III

Document Sample
PART III Powered By Docstoc
					   Annex I, Part III.13.c of the Implementing Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 as modified on 24.10.2006
          III DALIS. PAPILDOMOS INFORMACIJOS LAPAI

                 III.13.C DALIS
           PIL APIE PAGALBĄ JŪRŲ TRANSPORTUI


Šis PIL naudojamas pranešimui apie pagalbos schemą, kuriai taikomos Bendrijos gairės dėl
valstybės pagalbos jūrų transportui1.

1.  SCHEMOS TIPAI

        Ar schemą sudaro ar į ją įeina:

   a)      tonažo mokestis

   b)      socialinių įmokų sumažinimas

   c)      pajamų mokesčio, taikomo jūrininkams, sumažinimas

   d)      vietinių mokesčių sumažinimas

   e)      registracijos mokesčių sumažinimas

   f)      pagalba mokymui

   g)      pagalba sunkvežimių perkėlimui nuo sausumos kelių į jūrų kelius

   h)      viešoji paslaugų sutartis ir jos skyrimo procedūra

   i)      socialinio pobūdžio pagalba

   j)      kita (aprašykite):


2.  TINKAMUMAS

        a, b, c, d, e,f ir g punktų atvejais:

   2.1.    Kokie įmonių tinkamumo kriterijai?

   2.2.    Kokie tinkamumo kriterijai laivams, visų pirma ar yra įsipareigojimai dėl
         vėliavos?

   2.3.    Atitinkamais atvejais, ar yra tinkamumo kriterijų, taikomų jūrininkams?

   2.4.    Aprašykite tinkamas veiklos rūšis. Visų prima, ar režimas taikomas:
               vilkimo veiklai?            dugno gilinimo veiklai?1
      Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos jūrų transportui, OL C 205, 1997 7 5, p. 5.
   Annex I, Part III.13.c of the Implementing Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 as modified on 24.10.2006   2.5.    Kokios yra tinklinio aptvėrimo priemonės, kad nesusimaišytų su kita tos pačios
        įmonės veikla?

   2.6.    h punkto atveju: Kokie yra viešųjų paslaugų įsipareigojimai, kokiu metodu
        apskaičiuojamos kompensacijos, įvairūs konkurso pasiūlymai ir priežastys, kodėl
        pasirenkama būtent toji įmonė?

   2.7.    i punkto atveju: Kokie atitinkami maršrutai, kas yra naudotojai ir individualių
        dotacijų skyrimo sąlygos?

3.  PAGALBOS DYDIS

        a punkto atveju:

    3.1.   Kokie tarifai taikomi apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas šimtui NT
         (grynųjų tonų)?
        iki 1 000 NT

        nuo 1 001 iki 10 000 NT

        nuo 10 001 iki 20 000 NT

        daugiau kaip 20 001 NT

    3.2.   Ar įmonės privalo turėti atskirą apskaitą, vykdydamos kartu finansuotiną ir
         nefinansuotiną veiklą?
        b, c, d ir e punktų atveju:

    3.3.   Koks pagalbos dydis, išreikštas procentais nuo socialinių/fiskalinių įmokų arba
         mokesčių ar mokesčių už paslaugas, kurias jūrininkas arba laivo savininkas
         paprastai turėtų mokėti? … %

    3.4.   Arba kokio dydžio absoliučiais skaičiais šios įmokos, mokesčiai už paslaugas
         arba mokesčiai yra apriboti?

    3.5.   f punkto atveju: Koks pagalbos dydis skiriamas mokymo arba mokinio algos
         sąnaudoms?

    3.6.   g punkto atveju: Kokia pagalbos suma skiriama vienos tonos vežimui vieną
         kilometrą?

    3.7.   . i punkto atveju: kokia individualios dotacijos suma?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/17/2012
language:
pages:2