Bosna i Hercegovina - DOC

Document Sample
Bosna i Hercegovina - DOC Powered By Docstoc
					       Bosna i Hercegovina
    FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA
         ZENICA

Broj: 01-34-1746/09-3
Zenica, 25.01.2010. godine          RASPORED INTERVJUA SA KANDIDATIMA
          za prijem u radni odnos u svojstvu pripravnika na radno mjesto
       zatvorski policajac-stražar u Sektoru za poslove osiguranja - 50 izvršilaca


Dana 01.02.2010. godine (ponedjeljak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 1 do 15
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 16 do 30
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 31 do 50

Dana 02.02.2010. godine (utorak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 51 do 65
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 66 do 80
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 81 do 100

Dana 03.02.2010. godine (srijeda)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 101 do 115
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 116 do 130
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 131 do 150

Dana 04.02.2010. godine (četvrtak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 151 do 165
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 166 do 180
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 181 do 200

Dana 05.02.2010. godine (petak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 201 do 215
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 216 do 230
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 231 do 250

Dana 08.02.2010. godine (ponedjeljak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 251 do 265
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 261 do 280
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 281 do 300

                                              1
Dana 09.02.2010. godine (utorak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 301 do 315
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 316 do 330
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 331 do 350

Dana 10.02.2010. godine (srijeda)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 351 do 365
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 366 do 380
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 381 do 400

Dana 11.02.2010. godine (četvrtak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 401 do 415
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 416 do 430
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 431 do 450

Dana 12.02.2010. godine (petak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 451 do 465
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 466 do 480
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 481 do 500

Dana 15.02.2010. godine (ponedjeljak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 501 do 515
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 516 do 530
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 531 do 550

Dana 16.02.2010. godine (utorak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 551 do 565
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 566 do 580
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 581 do 600

Dana 17.02.2010. godine (srijeda)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 601 do 615
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 616 do 630
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 631 do 650

Dana 18.02.2010. godine (četvrtak)
I GRUPA u 8,30 sati - kandidati od rednog broja 651 do 665
II GRUPA u 11,30 sati - kandidati od rednog broja 666 do 680
III GRUPA u 13,30 sati - kandidati od rednog broja 681 do 694
                                2
                 SPISAK KANDIDATA
        za prijem u radni odnos u svojstvu pripravnika na radno mjesto
      zatvorski policajac-stražar u Sektoru za poslove osiguranja - 50 izvršilaca
      koji treba da se jave u KPZ ZT Zenica radi intervjua prema rasporedu


R.br.  Prezime i ime         Ime oca      Prebivalište - Adresa
  1.  Adilović Ramiz         Zuhdija      Rudnik bb Travnik
  2.  Agić Admir           Adem        ARBIH 8
  3.  Agić Eldina          Fikret       Dr.Ć.Truhelke 10b
  4.  Agić Semir           Mirsad       Pehare 55 b
  5.  Ahmetspahić Edin        Birnas       B.Kulina Bana 6
  6.  Ahmetspahić Admir       Šerif       Topčić Polje bb
  7.  Ahmetspahić Kenan       Suvad       Orah polje 58 Nemila
  8.  Ahmić Jasmin          Sirađ       Habiba Ćupovića 28a
  9.  Ahmić Nurudin         Sakib       Luke 27
  10.  Ahmić Vedad          Munir       Vitez, Ahmići bb
  11.  Akrapović Dragan        Zlatko       Prve zeničke B.7a
  12.  Akrapović Dragan        Jozo        Zvečajska 88
  13.  Aličehajić Kenan        Avdija       Orahovica, Rajčevići 43
  14.  Aličić Dino          Senad       Jelah bb
  15.  Aličković Eldin        Abdulah      A.Goldbergera 7a
  16.  Alić Denis           Refik       Hajkovići 77c
  17.  Alić Kenan           Salem       Prve zeničke brigade 19
  18.  Alić Semir           Rasim       D.Golubinja
  19.  Alispahić Armin        Bajro       Dugandžići bb,Olovo
  20.  Alispahić Mirza        Muharem      Rejsa Čauševića 9
  21.  Alispahić Sanda        Branislav     Hasana Muminagića 11
  22.  Anić Andrea          Anto        Borovi 8
  23.  Anić Igor           Tomislav      Borovi 4.
  24.  Anić Ivan           Drago       Zvečajska 101
  25.  Arnaut Adnan          Nihad       Arnauti 31 a
  26.  Arnaut Đelal          Mirzet       Mejdandžik br5
  27.  Arnaut Harun          Muhamed      Arnauti 67
  28.  Arnaut Irfan          Namir       Arnauti 82
  29.  Arnaut Kenan          Faruk       Zmajevačka 86
  30.  Arnaut Kenan          Zihret       Kulina bana 4
  31.  Arnaut Muhamed         Džemail      Arnauti 74
  32.  Arnaut Samir          Ramiz       Arnauti 1.
  33.  Aruković Admir         Mirsad       Ćire Truhelke 10 b
  34.  Aščerić Emir          Zahid       Orahovica,Kovačevići 40
  35.  Avdić Anes           Edin        Šiblići 27
  36.  Avdić Besim          Ibrahim      Branislava Nušića 18
  37.  Avdić Džemal          Vejsil       Zije dizdarevića 14/6
  38.  Bajrambašić Vedad       Ismet       Krivače 24
  39.  Bajrami Adnan         Ismet       Čurukovića put 15
  40.  Bajramović Edin        Ismet       I.Cankara 45

                                             3
41.  Bajramović Haris  Semir    Mejdanžik 7.
42.  Bajramović Haris  Muhamed   Lonđa 90/a
43.  Bajrić Bernard   Fahrudin  Pehare 155
44.  Bajrić Enes     Safet    Armije BiH 20
45.  Bajrić Maja     Šaćir    Bulevar Kulina Bana 31b
46.  Bakaršić Benjamin  Ferhat   Londža 128
47.  Baličevac Edin   Sead    Aska Borića 30f
48.  Balić Muhidin    Bego    Kovači bb,Zavidovići
49.  Barišić Marko    Nikola   Marijanovića put 19
50.  Baručija Adis    Abdulah   B.K.Bana 30a
51.  Baručija Adnan   Nedžad   Štrosnmajerova 140a
52.  Baručija Aldin   Esad    Dusina 17
53.  Baručija Irfan   Fahir    Vojvodića put 8A
54.  Baručija Mirza   Nurudin   Sarajevska 77a
55.  Bašić Alen     Zuhdija   Klopački put 17
56.  Bašić Danijel    Enes    Odmut 1A
57.  Bašić Danina    Denial   Željeznička 9b
58.  Bašić Ilderin    Ibrahim   Sviće 48
59.  Bašić Muamer    Fadil    Envera Čerkeza 69
60.  Batalović Adnan   Raif    S.Kotromanića II br.8,Livno
61.  Batarilo Danijel  Miro    Busovača, Fra N. Miličevića bb
62.  Bečić Nedim     Fehim    S.A.Bajraktarevića Begov Han
63.  Bečiragić Mirzet  Mujo    Vranjska bb Vitez
64.  Bečirović Admir   Jonuz    D.Davaoca krvi 4a
65.  Begagić Maid    Muhedin   Srpska Mahala 34
66.  Beganović Emir   Esad    Gorica 69
67.  Beganović Enisa   Uzeir    Gorica 78 a
68.  Begović Elvis    Vahid    Sopotnica Bilješevo
69.  Bektaš Harun    Sulejman  A.A.Borića 38 D
70.  Bešić Admir     Mirsad   Sejmenska 19 a
71.  Bešo Aldin     Šefko    Kruščica bb,Vitez
72.  Bešo Amel      Midhat   Fra Ljube Grgića 1a
73.  Bešo Bahrudin    Fejzulah  Krušćica bb Vitez
74.  Bihorac Ezudin   Sabahudin  Briznik 117
75.  Bihorac Mevludin  Akif    Briznik bb
76.  Bilić Alen     Edin    ARBiH 7
77.  Bilić Ermin     Alija    Vejzovići bb
78.  Bilić Igor     Petar    Raspotočka 8
79.  Bilić Marko     Berislav  Sarajevska 94
80.  Bilić Mladen    Ivan    Lisačka 60
81.  Bilonić Danijel   Ivo     Prva bb,Žepče
82.  Bjeloglavić Adnan  Jasmin   Crkvice 15 b
83.  Bjelošević Haris  Šerif    Jalimamov put 1c
84.  Blažević Ivan    Dragan   Crnile 102
85.  Bobaš Ivan     Vlado    Marka Rajića 17a
86.  Bohutinski Dino   Mladen   Busovača,K.Bana bb
87.  Bojić Enes     Mehmed   Đerzelezova 48d
88.  Bojić Harun     Fikret   Kakanjska 3

                                    4
89.  Bojić Merhad    Šaban   Kakanjska 20
90.  Bojić Nermin    Fuad    Kakanjska 15 b
91.  Bolić Nedžad    Ferid   Trešnjeva glava bb
92.  Bošnjak Alma    Eniz    A.Hafizovića 1
93.  Bošnjak Edin    Zedin   Verostin put 45
94.  Bošnjak Ervin    Nijaz   Ahmeta Hafizovića 5a
95.  Bošnjak Jakub    Ismajil  Zije Dizdarevića 24
96.  Bošnjak Ramo    Ismajil  Zije Dizdarevića 24
97.  Botić Aldin     Dževad   Uzunovića put 6
98.  Botić Anđela    Goran   Marka Raića34a
99.  Botić Leonard    Ivica   Sandžačka 1a
100.  Bratić Mesud    Mirsad   B.kralja Tvrtka b
101.  Brka Admir     Nermin   Zenica, Željeznička 1
102.  Brkić Nedžad    Kasim   Briznik 2b
103.  Bujak Armin     Ferid   Blatuša 28
104.  Bujak Nermin    Mirsad   Fra Grge Martića17
105.  Bukvić Zafir    Idriz   Sarajevska 67
106.  Bulut Vedad     Nezir   Crkvice 53
107.  Buljubašić Alen   Zahid   Nova Opara bb, Novi Travnik
108.  Bureković Eldar   Sulejman  Mošćanica 21a
109.  Bureković Kenan   Salih   Turkovići 20 Fojnica
110.  Car Đurđica     Zvonko   Muftije Šemsekadića 14
111.  Cerić Eldar     Mirzet   Stara Nemila 60
112.  Cogo Edvin     Zlatan   Vrandučka 111 a
113.  Cogo Sajdin     Dževad   B.K.Bana4
114.  Crnovršanin Adnan  Ramiz   Kranjčevićeva 10/1
115.  Čago Adnan     Muris   Dusina 19 c
116.  Čago Almin     Ilduz   B.Kulina bana 4
117.  Čamdžić Amir    Sajid   Stranjani 5A
118.  Čamdžić Dželal   Smajo   Uzunovića put 6
119.  Čamđić Almedin   Džafer   Zenica, Obrenovci 111
120.  Čančar Faris    Mirnes   Tišina 30
121.  Čančar Nedim    Mehmed   Tišina 33
122.  Čandrgić Admir   Izet    Stara Nemila 151
123.  Čatić Esmir     Munib   Arnauti 20a
124.  Čatić Vedad     Zijad   Arnauti 10
125.  Čećura Mladen    Zoran   Čajdraš bb
126.  Čehajić Elmir    Vehid   Varalići bb, Kakanj
127.  Čehajić Emir    Enver   Varalići bb,Kakanj
128.  Čehić Aida     Bahrudin  Dr. A. Goldbergera 13.
129.  Čehić Eldin     Hasan   Krivače 54
130.  Čehić Nedim     Nisvet   Donja Vraca 134
131.  Čelebić Adnan    Ramiz   Z,Dizdarevića 18.
132.  Čelebić Armin    Avdo    Zenica, G.Gračanica 8A
133.  Čelebić Mirza    Mirsad   Brce 96
134.  Čelenka Ajdin    Mufid   Žičara 26
135.  Čelenka Almedin   Ibro    Deveti Maj 31c
136.  Čeljo Jasmin    Jusuf   A.Smajlovića 2c

                                  5
137.  Čerim Amel     Mirsad   Josipa Dakića 26
138.  Čerim Mahir    Mugdim   Grm 26.
139.  Čerimović Kenan  Sabahudin  ARBiH 24
140.  Čerimović Sadžid  Šahin    I.Perviza 102, Sarajevo
141.  Čičak Almir    Mensur   ARBiH 8b
142.  Čičak Damir    Mensur   ARBiH 8b
143.  Čišić Sabahudin  Salih    B.Nuova 5
144.  Čizmo Sadmir    Ragib    Sviće 47
145.  Čolak Edin     Sabit    Karaulsko polje bb Kakanj
146.  Čolaković Admir  Mustafa   Babići 1c
147.  Čolaković Asmir  Osman    Orahovica 101
148.  Čolaković Safet  Šefik    Orah polje 43a Nemila
149.  Čolak Mirnes    Ćamil    Brnjic bb Kakanj
150.  Čolo Sedad     Esad    Bare bb,Busovača
151.  Čostović Adis   Nijaz    Sarajevska 354
152.  Čošabić Zuka    Šemsudin  Vardište 27
153.  Čurić Arnes    Hajder   G.Gračanica, Čekote
154.  Čuturić Josip   Nikola   zavnobiha 251
155.  Ćorić Mirzet    Hidajet   Stranjani 127
156.  Ćosić Danijel   Ivica    Ravan bb, Busovača
157.  Dajić Samir    Nedžad   Goraždanska 64
158.  Dedić Adis     Enver    Travnička 73
159.  Dedić Ashar    Jasmin   Štrosmajerova 25
160.  Dedić Nermin    Midhet   Selište 17a
161.  Dedić Sanel    Emir    G.Gračanica 52
162.  Dedić Tarik    Rahman   Smajići 44
163.  Delibašić Admir  Asim    ARBiH 15
164.  Delić Admir    Kemal    Obrenovci bb
165.  Delić Admir    Ređib    Sarajevska 412 a
166.  Delić Aida     Tufik    Vardište 59
167.  Delić Almedina   Zahid    H.Mazića put 97b
168.  Delić Bernad    Sejad    Sejmenska br.5
169.  Delić Edin     Avdija   H.Mazića 118c
170.  Delić Emir     Haris    Kočevska čikma 14
171.  Delić Emir     Refik    Krušćica bb Vitez
172.  Delić Ermin    Suad    Koprivna 18
173.  Delić Esmir    Nihad    Brnjic Pedići 16 Kakanj
174.  Delić Hadis    Junuz    Janjićki slapovi 33
175.  Delić Harum    Ermin    Gradac 3
176.  Delić Ismir    Ferid    Busovačka 62a
177.  Delić Kenan    Ismet    Jalijski put 16a
178.  Delić Salem    Salih    Jalijski put 16
179.  Delić Sedin    Avdija   H Mazića 118c
180.  Delić Selmedin   Fehrudin  Kolići 22
181.  Derlić Edin    Rifet    Patriotske lige 46 c, Nemila
182.  Deronja Mahir   Sifet    Bilmišće 60
183.  Deronjić Nermin  Nihad    Armije BiH 16
184.  Direković Amer   Seid    Kakanjska 19 d

                                   6
185.  Dizdar Muraif    Ševal   Zenica, Travnička cesta
186.  Dizdarević Adnan  Izudin   G.Dubrave,Živinice
187.  Dizdarević Davud  Ibrahim  Zenica, Pojske bb
188.  Dizdarević Haris  Ekrem   Grm 23
189.  Dizdarević Hazim  Mirsad   Bul. Kulina Bana 2
190.  Dizdarević Semir  Ćamil   Talića brdo 8
191.  Dogan Elvir     Kemal   B.Nuova 55.
192.  Doglod Armin    Faik    Šerbin sokak 15
193.  Dorić Elvir     Mehmed   Sarajevska 160
194.  Dragić Esad     Mustafa  Crkvice 54A
195.  Drapić Almir    Sifet   Zmajevačka cesta 5
196.  Drobo Senid     Ramiz   Gradina, Karaula bb,Travnik
197.  Dudić Armin     Ređib   Kasapovići 15 a
198.  Dudić Damir     Eniz    Kasapovići 15
199.  Dugić Amir     Zijad   Ivana Cankara 63
200.  Dulaš Damir     Esad    Fakultetska 34
201.  Duranović Mursel  Nijaz   Jalijski put 6a
202.  Durmiš Alden    Zajko   Mejdandžik 7
203.  Durmiš Saudin    Nihad   Zavnobiha131
204.  Durmo Adnan     Refik   Sarajveska 380
205.  Durmo Edin     Fajik   Sarajevska 406
206.  Durmo Selmin    Ezher   Busovačka br.70
207.  Durmo Tarik     Arif    Busovačka 78
208.  Duvnjak Irma    Mujo    Muftije Šemsekadića 1
209.  Džafić Amer     Suad    Teovska 467
210.  Džananović Adnan  Amir    Gornji Brist 23.
211.  Džananović Muamer  Sead    Visočka 31
212.  Džankić Ermin    Senad   Zukići 9
213.  Džidić Albin    Haris   Vrandučka 5
214.  Džidić Dejan    Mirsad   Vrandučka 120
215.  Džidić Sandi    Elvedin  Mejdandžik 9c
216.  Džino Admir     Salko   Bistrik Medresa 14A
217.  Džulan Šerif    Šukrija  Varda 15
218.  Džuzdanović Semir  Bešlaga  B.K.Bana 28c
219.  Đelalić Admir    Đemil   Gornja Višnjica 2
220.  Đelilović Selma   Mujo    Kruščica 113 Vitez
221.  Đidić Đenita    Mustafa  Sivrino Selo
222.  Đino Admir     Jusuf   Kakanj, V.Trnovci 56
223.  Đuherić Adnan    Nermin   Voje Dimitrijevića 12 Sarajevo
224.  Đulan Adem     Huso    Varda 19
225.  Đulan Husein    Đemal   Varda 24
226.  Đulan Muhamed    Hasan   Briznik 1 Varda Puhovac Zenica
227.  Đurica Boris    Gojko   Londža 77
228.  Ekinović Haris   Enes    Ušće 12
229.  Elezović Kemal   Osman   Crkvice 62 a
230.  Fejzić Armin    Hazim   Starina 23
231.  Fejzić Fadil    Hašim   Perin Han 30 a
232.  Fejzić Jasmin    Fahrudin  Ričički put 8

                                    7
233.  Fejzić Kasim     Nesib   Bistrica 2b
234.  Fejzić Maid     Agan    Gnusanski put 20 a
235.  Fejzić Mirza     Ismet   Palinovići 46
236.  Fetić Admir     Ibrahim  Stranjani 108
237.  Frndić Denis     Kemo    Grabac 14.
238.  Gagulić Elmedin   Hasan   Varalići 96 Kakanj
239.  Ganić Alen      Zuhdija  B.Nuova 26d
240.  Garanović Omer    Sejad   Topčić Polje 149a
241.  Garić Dario     Mato    Mejdandžik 13
242.  Glavaš Selmir    Salih   Mutnica 13
243.  Glavaš Sinan     Salih   Mutnica 13
244.  Glibo Davor     Miroslav  Matice Hrvatske bb
245.  Gluhić Anel     Refik   Hamida 73
246.  Goralija Kenan    Kemal   126 Ilijaška brigada A-3,Ilijaš
247.  Grahić Asim     Ćazim   Pepelarska Rijeka 152
248.  Grahić Nadin     Enver   I.Cankara 116.
249.  Grahić Nermin    Hasan   Kakanj,Hodžići bb
250.  Grahić Sedad     Ahmet   Begov Han bb,Žepče
251.  Gušić Jasmin     Fahir   Hamida 6
252.  Gutlić Elvir     Albin   Jalimanov put 6a
253.  Hadžić Avdo     Huso    G.Petrovice bb,Kalesija
254.  Hadžić Harun     Abaz    Kakanj Gora 27
255.  Hajdarević Amel   Vahid   N.Š.Zrinski bb Busovača
256.  Hajder Adis     Ferid   Poriječani 11 Visoko
257.  Hakanović Adnan   Begzudin  D. Imamovića 1.
258.  Halač Emina     Remzija  Crkvice 3/2
259.  Halilović Ajdin   Ibrahim  Šerići 119
260.  Halilović Ajdin   Hajrudin  Smajići 31 a
261.  Halilović Haso    Husein   Šerići 193
262.  Halilović Meho    Ibriša   Kolonija Lašva
263.  Halilović Mehrudin  Enes    Šerići 194
264.  Halilović Semra   Šefik   M.Spahe 16
265.  Halilović Vahidin  Zaim    Kranjčevića 7
266.  Halimić Selver    Abdulah  Kasapovići 27
267.  Hamidović Ahmed   Hazim   Talića brdo 8
268.  Haračić Kemal    Hasan   Dumanac35 Kakanj
269.  Hasandić Kenan    Zakir   Loznik bb,Visoko
270.  Hasanić Dino     Senad   R.Čauševića 1
271.  Hasić Mersudin    Behaudin  Briznik 114
272.  Hasić Suljo     Izet    Briznik 51.
273.  Haskić Selma     Hasib   Crkvice 24
274.  Heco Edin      Senad   Hece 15
275.  Helvida Harun    Fikret   Šerbin sokak 23
276.  Herceg Adnan     Fuad    B.Kulina Bana 34a
277.  Hibić Ernad     Zijad   Patritske lige 46 Nemila
278.  Hibović Damir    Osman   Željezno polje bb
279.  Hidić Jasmina    Salih   Krušćica bb Vitez
280.  Hinović Alen     Nermin   B.K.Tvrtka 1

                                     8
281.  Hinović Jasmin    Hajrudin   Hinovići 22
282.  Hodžić Adnan     Edin     Mehmeda Spahe18a
283.  Hodžić Adnan     Omer     Briznik 20
284.  Hodžić Elmedin    Zaim     Zenica, Briznik 4
285.  Hodžić Elvedin    Mihret    H:M.put 102
286.  Hodžić Emir     Muhamed    Rujev Do 8.
287.  Hodžić Mirza     Nermin    Goraždanska 128
288.  Hodžić Muamer    Fikret    Urije 33
289.  Hodžić Nihad     Nezir     N.Naselje bb, Travnik
290.  Hodžić Semir     Muhamed    Rujev Do 8a
291.  Horić Ismar     Midhat    M.Spahe 1c
292.  Horoz Senad     Sejad     Hajkovići 11
293.  Hrkić Nermin     Senad     Sarajevska 63
294.  Hrustić Albin    Hazrudin   Prvomajska 22
295.  Hrustić Edin     Sedad     Stari Vitez, Č.Šerifa 12.
296.  Hrvač Bojan     Gojko     Crkvice L3a
297.  Hrvić Belma     Amir     Sejmenska 17 a
298.  Hujdur Edin     Meho     Travnička cesta 44
299.  Hukić Nermin     Mustafa    Vrhpolje 38
300.  Huremović Samir   Hazim     Starina 74,Topčić Polje
301.  Husagić Adi     Almir     Šestića put 2b
302.  Husaković Amir    Nusret    Augusta Šenoe 7/3
303.  Husaković Benjamin  Islam     Crkvice 49
304.  Huseinović Alem   Senad     Gladovići 64
305.  Huseinović Anel   Ahmet     Perin Han 55
306.  Huseinović Enes   Pašo     Goraždanska 168
307.  Huseinović Haris   Ferid     B.Nuova 3
308.  Huseinspahić Adnan  Ekrem     Gnjusanski put 48
309.  Huseinspahić Amir  Rizah     Klopče 2a
310.  Huseinspahić Edin  Eset     Mulići 13
311.  Huseinspahić Ishak  Hasan     Arnauti 54a
312.  Husukić Belmina   Samil     Donji Ulišnjak Zavidovići bb
313.  Ibrahimagić Alem   Fuad     Tetovska 497
314.  Ibrahimagić Armin  Fikret    Varošište bb
315.  Ibrahimagić Kemal  Sulejman   Avde Smajlovića 2
316.  Ibraković Elmedin  Sejad     Bistričak 12 b
317.  Ibrašimović Almir  Rifet     Mehmeda Spahe 4A
318.  Iličić Damir     Mario     Sarajevska239
319.  Imamović Ajdin    Samir     Ponirak 71
320.  Imamović Almir    Fahrudin   Pehare 145
321.  Imamović Mejrema   Hasan     Pehare 163
322.  Imamović Nihad    Zuhdija    Zije Dizdarevića 24
323.  Imamović Safet    Mehmedalija  Crkvice 64 b
324.  Imširović Almir   Fehim     Dubravica b Zavidovići
325.  Isaković Dženan   Avdo     Orahovica 57.Nemila
326.  Isaković Kemal    Hajrudin   Bulevar K.Ban 4
327.  Isaković Samir    Rašid     Stara Nemila 133
328.  Islamović Fadil   Rasim     Gladovići 77

                                     9
329.  Ivanović Ružica    Zoran     D. Čajdraš 55
330.  Jaganjac Adnan    Zlatko    9 Maj 8d
331.  Jaganjac Elma     Hidajet    Strosmajerova 166
332.  Jašarević Elvis    Fadil     Gradišće Hinovići 36
333.  Jašarević Jasmin   Mustafa    Armije BiH 6
334.  Jerković Biljana   Anto     Janjac 30 a
335.  Jonjić Daniel     Josip     Čajdraš 10 a
336.  Jovanović Dajana   Kosta     Fakultetska 28 a
337.  Jozić Andreas     Petar     Zenica, Perin Han 14.c
338.  Jozić Davor      Stjepan    Jalimamov put 16B
339.  Juhić Adnan      Salko     Šudine bb Busovača
340.  Juhić Samir      Husein    Goradždanska 45
341.  Jurešić Dalibor    Josip     B.Kulina Bana 4
342.  Jusić Amel      Safet     Topčić Polje 68 a
343.  Jusić Jasmin     Hasan     Topčić Polje 23a
344.  Jusić Kenan      Ševal     Tešanjska 12
345.  Kadrić Elmedin    Derviš    Briznik 49a
346.  Kadrić Jasmin     Latif     Prve zeničke 13b
347.  Kahrić Harun     Sejid     9.maj 43 b
348.  Kajić Saša      Nikola    Prašnice 58
349.  Kajtaz Vedrana    Borko     A. Smailovića 2c
350.  Kajtaz Željko     Borko     A. Smailovića 2c
351.  Kalajđić Damir    Milovan    Crkvice 30B
352.  Kantić Benjijamin   Reuf     A.Goldbegera 7c
353.  Kapetanović Dino   Tajib     Salke Bešlagića bb, Breza
354.  Karabegović Adis   Senad     ARBiH 16
355.  Karabegović Damir   Senad     ARBiH 16
356.  Karabegović Irena   Fikret    Sejmenska 17 b
357.  Karahasanović Alija  Fadil     Starina 51
358.  Karamuja Adis     Ramiz     Arnauti 123
359.  Karamuja Muhamed   Mehmed    Otoka 123
360.  Karamuja Mustafa   Meho     Alije Izetbegovića 52,Kakanj
361.  Karić Alen      Emir     Poca 32
362.  Karić Asmir      Bahtija    Mošćanica 72d
363.  Karić Azem      Hajrudin   Kranjčevićeva 10
364.  Karić Nedim      Fahir     Putovići bb
365.  Kartal Ermin     Armin     Vojvodića put 10
366.  Kavaz Alem      Sejad     Vranjska bb Vitez
367.  Kavaz Alen      Mehmeda    Rafaela Levija 27
368.  Kavaz Melina     Senad     Rafaela Levija 4a
369.  Kavazović Aldin    Nedžad    Vrhovine bb,Vitez
370.  Keleštura Arif    Muhamed    Perin Han 9
371.  Keleštura Muamer   Suad     Lukovo Polje 108A
372.  Kobilica Bensad    Mehmedalija  Podvarda 12,Kakanj
373.  Kobilica Edin     Hamid     Ričički put 1
374.  Kobilica Ermin    Faik     Đerzelezova 18 c
375.  Kobilica Sani     Nihad     ARBiH 2
376.  Kokić Ervin      Eniz     Ibrakovića put 25, Klopče

                                     10
377.  Kokić Mirhet     Hidajet   Kranjčevićeva 8 a
378.  Kolić Aldin      Adil    Hadžije Mazića 124
379.  Kolić Emir      Semir    Varda
380.  Kolić Musadin     Vehid    H. Mazića put 128
381.  Komarac Ismir     Ismail   ARBiH 17
382.  Kovač Admir      Sefir    Šerbin sokak 13
383.  Kovač Almin      Osman    Bukovica 25.
384.  Kovač Edin      Esad    Brnjic Jarevice
385.  Kovać Aldin      Zijad    Bukovica 25
386.  Kozlić Muamer     Sedik    Hadžije Mazića Put 10A
387.  Krehić Haris     Ismet    Talića brdo 8
388.  Krišto Anto      Ivica    Stranjani 119 a
389.  Krišto Ivan      Marko    N.Travnik, Stojkovići 13
390.  Krišto Toni      Željko   ZAVNOBiH 66
391.  Krkalić Smajo     Izudin   203 Brigada br. 339, Matuzići
392.  Kršić Malik      Dževad   Bosanska bb Fojnica
393.  Kruško Miralem    Ešref    Jastrebac 39
394.  Kubat Elvir      Nesad    Donja Vraca 84
395.  Kubura Edin      Husein   Pope 84,Kakanj
396.  Kulačić Adin     Nihad    Hamzića put 97a
397.  Kulačić Benjamin   Zakir    Vranovići 14
398.  Kulalić Armin     Sabahudin  Obrenovci 45
399.  Kulalić Enver     Šeherzad  Luke 6a
400.  Kulalić Mirza     Edin    Stranjani 49 B
401.  Kuljić Zoran     Dragan   Štrosmajerova 98
402.  Lekić Suzana     Ivica    Kralja Tvrtka bb, Vitez
403.  Ličina Mithad     Šaćir    D.Davaoca krvi 4
404.  Liskovica Rusmir   Senad    Žepče, Orlovik bb
405.  Lovrić Darko     Ante    Ćurukovića put 13
406.  Lukić Dejan      Boro    R.Čauševića 2
407.  Lušija Muamer     Hrustan   Hozanovići bb Busovača
408.  Lušija Nedim     Spaho    Hozanovići bb Busovača
409.  Ljevaković Ena    Mirsad   Mejdandžik T6
410.  Macanović Sadmir   Husejin   Talića brdo 5b
411.  Mahmić Amel      Adil    Kakanjska 7
412.  Mahmić Nermin     Nihad    Čurukovića put 15
413.  Mahmić Nihad     Đevad    Talića Brdo 8/14
414.  Mahovac Elvir     Asim    Krivajska bb, Zavidovići
415.  Makić Alem      Ibrahim   Obalni bulevar 34
416.  Malagić Ešef     Ferid    Urije bb
417.  Malićbegović Ademir  Sead    Dr.A.Borića 27a
418.  Mandžuka Alem     Zijad    Trenica N.Travnik
419.  Mandžuka Amer     Munir    A.Borića 27a
420.  Marković Goran    Mirko    Rejsa Čauševića 7
421.  Marković Milijan   Ivica    Željeznička 17
422.  Mašić Almin      Asim    Vrhpolje 49
423.  Mašić Muzijet     Zijad    Vrhpolje 51,Babino
424.  Matković Ivan     Željko   Busovača N. Š. Zrimjski bb

                                     11
425.  Mečkić Amna     Fikret   Travnička cesta 138
426.  Međuseljac Elmana  Ismet   Prve Z.brigade 5
427.  Mehić Admir     Taib    4.Juli 16,Kakanj
428.  Mehić Malik     Mujo    Preočica 22 Vitez
429.  Mejrušić Adis    Muhamed  Donja Večerska bb Vitez
430.  Mekić Adnel     Nusret   Han Bila bb,Travnik
431.  Memčić Armin     Sejad   B.Han bb Žepče
432.  Merdanović Mirza   Izet    Goraždanska 140 b
433.  Mešinović Muamer   Huso    Smajići 42a,Nemila
434.  Miličević Anita   Zlatan   Zmajevačka cesta 30
435.  Mlivić Meliha    Akif    Armije BiH 7
436.  Mucić Safet     Samir   Zije Dizdarevića 4
437.  Mudrov Eldar     Ismet   ARBiH 22
438.  Muharemović Admir  Ređep   Babino, Vranovići 3
439.  Muharemović Jasmin  Hasib   Vranovići 17
440.  Mujanović Dino    Hajrudin  Crkvice 5A
441.  Mujčinović Čazim   Kasim   Trešnjeva glava 33
442.  Mujčinović Nedim   Nihad   T. Glava 38
443.  Mujić Armin     Mesud   Topčić Polje 16a
444.  Mujić Ibrahim    Šaban   Crkvice 20c
445.  Mujkanović Admir   Zehrudin  Janjički slapovi 27a
446.  Mujkanović Amel   Dževad   Dr. M. Spahe 16a
447.  Mujkanović Maja   Tihomir  B.Kralja Tvrtka 3
448.  Mulahusić Hajrudin  Ibrahim  Adolfa Goldbergera 21
449.  Mulić Ajdin     Husnija  Arnauti 116a
450.  Mulić Elmedin    Muhamed  Zenica, Arnauti Mulići 3c
451.  Mulić Enis      Ahmet   Arnauti 19
452.  Muračević Abid    Muhamed  Peševići 33.
453.  Muračević Aldin   Sabahet  Kulina Bana 187
454.  Muračević Vedad   Salih   Ševići
455.  Muratović Edin    Salim   Muratovići b,Vitez
456.  Muslić Ajdin     Nihad   Pojske 31
457.  Muslija Emir     Fuad    Blatuša 14
458.  Mušija Selmir    Husein   Kakanj, V.Trnovci 27.
459.  Mušinović Haris   Ibrahim  Čurukovića 13
460.  Mušinović Velid   Merđuz   Lupac bb Vitez
461.  Mutap Ismar     Safet   Stara Nemila 120
462.  Mutapčić Almir    Senad   Jalimanov put 1c
463.  Nadžak Mahdi     Jakub   Željeznička 9
464.  Nadžaković Haris   Mensur   Armije BiH 12
465.  Neslanović Amel   Mujo    Kovačevac bb,Busovača
466.  Neslanović Kenan   Besim   Merdani bb
467.  Nezić Nejran     Nihad   Pehare 129
468.  Neziri Ajdin     Ramiz   Prvomajska 52
469.  Novalić Aldin    Senaid   Starina 20
470.  Nukić Armin     Asim    Crnile 13E
471.  Nježić Ivana     Nenad   Talića brdo 13
472.  Obuća Adnan     Hasan   Adnana Mehanovića 5,Goražde

                                   12
473.  Odobašić Arnes    Zuhdija   Hodžići bb,Kakanj
474.  Odobašić Nedim    Fahrudin   Tetovska 417
475.  Ohran Asmir     Adil     B.Mahala 37a Visoko
476.  Omerčić Alma     Midhat    Pribava bb, Gračanica
477.  Omerdić Kenan    Nihad    Busovača N. Zrinski bb
478.  Omić Alen      Mustafa   Babino 66a
479.  Omić Muhamed     Refik    H.Mazića put 41b
480.  Orlić Adel      Salim    Mejdandžik 11
481.  Orlić Muamer     Adem     Marjanovića put 72
482.  Oruč Saudin     Ramo     Bistrica br 40
483.  Osmančević Edin   Fikret    Kalinska 43/1 N.Travnik
484.  Osmanović Nermin   Nešet    ARBiH 47
485.  Pandža Nino     Tihomir   ZAVNOBIH 20
486.  Pašalić Mirnes    Zekir    Puhovac 38
487.  Pašalić Nermin    Mirsad    DR. Ć.Truhelke 8a
488.  Pašanbegović Emir  Muharem   Bistua Nuova 5a
489.  Pašić Ermin     Šefik    Stara stanca 12
490.  Pašić Muvedin    Mirsad    Ravanjski put bb, Busovača
491.  Perčinlić Darko   Dragan    D.Imamovića 46
492.  Pervan Denis     Murat    Gornjozenička 30b
493.  Petrović Danijel   Nikica    Bare bb,Busovača
494.  Pezić Tarik     Sakib    G.Rovna bb,Busovača
495.  Pilav Mehrudin    Muhamed   Tešanj, Piljužići bb
496.  Piljug Safet     Sabit    Goraždanska 85
497.  Pinjić Narcis    Haris    B.Kulina Bana 4
498.  Pivić Belmin     Safet    Pavlinovići 77
499.  Pivić Edin      Zikret    Zenica, Školska 6b
500.  Pivić Maid      Abdulah   Dr.M.Spahe 5b
501.  Pivić Osmo      Ibro     Starina 80
502.  Pivić Sanin     Hazim    Adolfa Goldbergera 7
503.  Pjanić Ajdin     Nesada    Bistua Nuova 5a
504.  Plećaš Alen     Milorad   Sarajevska 77a
505.  Podojak Nijaz    Rahman    Jalimanov put 2a
506.  Polić Haris     Fadil    M. Spahe bb
507.  Poparić Alen     Nijaz    I Zen. brigade 23A
508.  Popović Darko    Josip    Bistua Nuova 169B
509.  Popović Krunoslav  Željko    I Zeničke brigade 8
510.  Popović Mario    Vinko    H.Hamzića put 75
511.  Popović Vladan    Branko    Kranjčevićeva 1
512.  Pranjić Dragiša   Dragan    Ilijaš, Kožlje bb
513.  Prkić Igor      Josip    ARBiH 10/4
514.  Prosjanović Mirzad  Muhamed   Turići bb Busovača
515.  Purić Bakir     Abdulsamed  D.Čaršija 4A,Travnik
516.  Puriš Kenan     Ramo     B.K.Bana 8
517.  Radić Deni      Dragan    Londža 79
518.  Rahmanović Mensur  Esad     Crkvice 29
519.  Raković Dino     Zaim     H.Lojina 68
520.  Ramljak Marin    Zdravko   Gornji Čajdraš bb

                                   13
521.  Rebihić Ajdin    Muzafer  Grbavica bb Vitez
522.  Redžić Hadis    Muzafer  Turići bb,Busovača
523.  Redžić Sinan    Alija   Dr A. Borića 27b
524.  Ređić Emir     Zijo   Mejdandžik 13
525.  Relota Ivan     Zoran   Kiseljačka bb Busovača
526.  Rešić Emir     Husein  Šerići 175
527.  Rešić Safet     Zehrid  Šerići bb
528.  Ribić Kenan     Senada  Dr.A.Borića 32
529.  Rizvić Damir    Enher   B.Nuova bb
530.  Rold Žarko     Zlatko  Odmut 7
531.  Sačić Emin     Vahid   Donji Čajdraš 17
532.  Sarajlić Hadis   Edin   Obrenovci 49b
533.  Sarajlić Sanel   Emir   Sarajevska 454
534.  Sejdić Adnan    Hasan   Proleterska 208 Odžak
535.  Selimović Amra   Muharem  Željeznička 13
536.  Selimović Esmir   Esad   F.f.Subašića 56a
537.  Selimović Ševal   Mujo   B.Nuova 48
538.  Selimspahić Adnan  Ibrahim  Mošćanica 36
539.  Selimspahić Edin  Edib   Mošćanica 31b
540.  Selimspahić Samir  Esad   Mošćanica 34
541.  Sinanović Aldijan  Salih   Vranduk 8
542.  Sinanović Armin   Salih   Željeznička 8b
543.  Sinanović Edber   Eniz   Ponirak bb
544.  Sinanović Sanel   Amir   Miljanovci Kalesija
545.  Skender Alvina   Hasan   Brce 104
546.  Skender Safet    Sead   D.Gračanica
547.  Skomorac Edber   Esad   Maglajska 25 A
548.  Skopljak Admir   Seid   Poratje 20
549.  Skopljak Alen    Jasmin  Patriotske lige bb
550.  Skopljak Almir   Enes   Topčić polje 63
551.  Skopljak Anel    Nedžad  Topčić Polje 115
552.  Smailbegović Anel  Fuad   Crkvice 62
553.  Smajić Almin    Kemal   Luka 2,Busovača
554.  Smajić Nusmir    Esnaf   Grbavica bb Vitez
555.  Smajilović Faruk  Mithat  Obrenovci 61 b
556.  Smajlović Emir   Ahmet   Obrenovci 49a
557.  Smajlović Mersad  Mirsad  B.Han bb
558.  Smajlović Mirza   Mirsad  A. Goldbergera bb
559.  Smajlović Munir   Esad   Kotor Varoš D. Vrbanjci bb
560.  Smajlović Sadžid  Alija   B.Han bb
561.  Smaka Almin     Jusuf   Ilirski put 22a
562.  Smriko Ahmed    Nuraga  Lokvine 58
563.  Smriko Anes     Izudin  Zmaja od Bosne bb
564.  Smriko Vedad    Đemal   Kozarci bb,Stranjani
565.  Spahić Ahmed    Muhamed  Puhovac 73 b
566.  Spahić Ahmed    Rašid   Pojske 16
567.  Spahić Amir     Nisvet  Pojske 49
568.  Spahić Benjamin   Islam   Crkvice 15b

                                 14
569.  Spahić Ermin     Sabahudin  Rebrovac 20
570.  Spahić Irhad     Munir    Ćire Truhelke 2
571.  Spahić Kenan     Muhamed   Crkvice 31
572.  Spahić Nadim     Husein   H. Mazića put 69
573.  Spahić Nudžeima    Ismet    M.Spahe 2b
574.  Spahić Omer      Meho    D.Dubravica bb Vitez
575.  Spahić Senad     Halim    Pojske 100
576.  Srebrenica Arnes   Nisad    Busovača Solakovići bb
577.  Stabančić Edin    Bajro    Zenica Lužnice bb Arnauti
578.  Stanković Zoran    Ratko    Lopate 13
579.  Stojaković Vladimir  Ostoja   Sarajevska 20
580.  Stramica Harun    Ramiz    ARBiH 26
581.  Strika Amel      Sakib    Podvarda Kakanj
582.  Stupar Kenan     Mensur   B.Kulina Bana 30 a
583.  Subašić Davor     Marinko   N.Š.Zrinjski bb Busovača
584.  Subašić Kenan     Edib    Vrhpolje 23
585.  Sučić Slaviša     Adolf    Augusta Šenoe 2
586.  Sujoldžić Mirza    Senad    M.P.Kukavice 18,Travnik
587.  Suljagić Emina    Selvedin  Kahve bb,Breza
588.  Suljić Ajla      Simbad   Ušće 11
589.  Šabanović Ahmed    Enver    Strane bb,Busovača
590.  Šabanović Ajdin    Senad    Zenica, Armije BiH 11
591.  Šabanović Almir    Namir    R.Čauševića 11
592.  Šabić Edi       Muharem   Crkvice 11c
593.  Šabić Emir      Zijad    Odmut 3b
594.  Šabić Ervin      Sevlet   Seoci 64, Šiblići 14.
595.  Šabović Irhad     Suad    Filipa Lastrića 18,Breza
596.  Šahman Mahir     Redžib   Strane bb Busovača
597.  Šahman Muamer     Redžib   Strane bb Busovača
598.  Šakić Vedran     Ante    Skutovo 32
599.  Šakrak Denis     Zijad    Vremci, Goražde
600.  Šarić Eldina     Hamza    R. Čauševića 1.
601.  Šatorović Mirza    Smajil   Tulek 27
602.  Ščetić Arnel     Sinan    Jagodići 75
603.  Šehić Harun      Ismet    I Zeničke brigade 11-A
604.  Šehić Kenan      Hidajet   Dobriljeno 60
605.  Šehić Mirhad     Jasmin   Dobriljeno 10a
606.  Šehić Mirza      Mirso    D.Dubrave,Hadžići bb,Živinice
607.  Šehić Nedim      Mensur   Pojske 43
608.  Šehić Paša      Nijaz    Dobriljeno 67
609.  Šehić Sedin      Nihad    Bićer bb,Kakanj
610.  Šemić Sanel      Esad    Novo naselje bare Kakanj
611.  Šeper Emir      Midhat   Stara Nemila bb, Nemila
612.  Šiljak Elmas     Ramiz    Vardište 6
613.  Šišić Amar      Sedin    A.A.Borića 39c
614.  Šišić Amin      Esad    Hinović 45
615.  Šišić Enhar      Ređib    Kakanj, Subotinje b
616.  Šišić Merim      Esnaf    Hinovići bb

                                     15
617.  Šišić Sanel      Zikret    B.Kulina Bana 14
618.  Šišman Admir     Began    Radinovići 23
619.  Šišman Samir     Zaim     Puhovac 56
620.  Škaljo Anel      Adem     H. Mazića put 109
621.  Škaljo Ema      Bakir    Crkvice 63
622.  Škaljo Jasmin     Salih    Sidica 3 Moščanica
623.  Škoro Emir      Semir    Gornja Vraca 58a
624.  Škulj Meldin     Sejad    Brnjic bb Kaknj
625.  Škulj Neđad      Senad    Brnjic bb Kakanj
626.  Šteko Bojan      Mirko    D.Polje bb,Busovača
627.  Šteko Igor      Jozo     Mirka Davidovića 15
628.  Štrbac Ivan      Ivica    Stranjani 20a
629.  Šukurma Bojan     Dragan    Kranjčevićeva 3
630.  Šut Adnan       Sejad    Vukovići 9a
631.  Šut Ermin       Abdulkadir  Vukovići 8a
632.  Šut Mihad       Sifet    Vukovići 7
633.  Šutić Derviš     Suad     Orahovica,Kovačevići 104
634.  Švraka Albin     Zijad    Tešanjska 54 a
635.  Tadić Bojan      Srećko    Jalimanov put 5
636.  Tahto Ilma      Senad    Aska Borića 15b
637.  Talić Adnan      Enes     Josipa Dakića 75 a
638.  Talić Ermin      Edib     Ahmeta Hafizovića 156 a
639.  Talić Mirza      Ćazim    Maglajska 12 a
640.  Talić Safet      Mehmed    Habiba ćupovića 80
641.  Tanović Admir     Enes     B.Nuova 5a
642.  Telalović Armin    Hajdar    ZAVNOBiH 115B
643.  Telalović Muris    Šaban    Aska Borića 39a
644.  Terzić Faik      Suvad    Preočica bb Vitez
645.  Terzić Nermin     Nizam    Hadžiloina 4
646.  Teskeredžić Salih   Hajrudin   R.Čauševića 9
647.  Tešnjaković Lidija  Ivan     Z.Dizdarevića 26B
648.  Tikvić Krunoslav   Franjo    Lađice 89, Čajdraš
649.  Todorović Nebojša   Stanoje   I.Cankara 97.
650.  Tokalić Nermin    Nihad    J.Dakića 52
651.  Tokalić Vedad     Nijaz    Sopotnica 107
652.  Tomas Ivan      Drago    N.Š.Zrinski,Busovača
653.  Topić Mehdi      Enes     Pehare 199
654.  Torlaković Kenan   Mithat    Crkvice 19b
655.  Totić Mario      Ivo     Mehmeda Azapagića 3b
656.  Trakić Amir      Ezudin    Luke 51
657.  Trako Evelin     Besim    Preočica Vitez 19
658.  Trifković Saša    Dragan    Mehmeda Spahe 2a
659.  Tufekčić Admir    Fikret    Orahovica,Spahići 1a
660.  Tufekčić Armin    Zijad    Doglodska 5 Nemila
661.  Turčinović Haris   Zihnija   Ćire Truhelke 10 C
662.  Turčinović Sulejman  Husnija   Briznik 97
663.  Tursanović Dževad   Salem    Starina 98 a
664.  Tutnić Armin     Muris    Željezno Polje bb

                                   16
  665.  Tutnjić Anel     Hazim   Ravne bb, Željezno Polje
  666.  Uzunović Jasmin   Mirsad  Bulevar Kulina bana 4
  667.  Užičanin Una     Sead   Željeznička 7
  668.  Valentić Larisa   Rasim   H.Mazića put 10 b
  669.  Vardo Adem      Ragib   Varda 39
  670.  Vardo Fahret     Ahmet   Briznik 1,Puhovac
  671.  Vardo Hajrudin    Šukrija  Prvomajska 41D
  672.  Vardo Nahir     Nail   Varda 7
  673.  Varupa Haris     Nihad   Crkvice 60
  674.  Varupa Mahir     Sejo   Divjak 35 Vitez
  675.  Vejzagić Amar    Rasim   ZAVNOBiH 115
  676.  Vidimlić Kemal    Esad   Dr.M.Spahe 14a
  677.  Vidović Nataša    Josip   Zmajevačkabb
  678.  Viteškić Adis    Rešad   Begagića put 14
  679.  Vrhovac Dijana    Boško   Ćurukovića put 3
  680.  Vrškić Mahir     Hazim   Sarajevska 144
  681.  Vujica Alen     Nikola  Busovača polje bb
  682.  Vuleta Anton     Anto   I Zeničke brigade 21
  683.  Zec Edin       Rifet   Marjanovića put 40 b
  684.  Zec Mersed      Mirsed  Ilirski put 26 b
  685.  Zekanović Branka   Vitomir  Visočka 30
  686.  Zilić Benjamin    Jasmin  Vojvodića put 9b
  687.  Zlatković Kristina  Milorad  Mejdandžik 5
  688.  Zogić Semir     Munir   Stranjani bb
  689.  Zubčević Denis    Fadil   Dr.M.Spahe bb
  690.  Zukić Adis      Sefir   Derviš Ef. Korkuta bb, Travnik
  691.  Zukić Kanita     Nermin  B.Kulina Bana 28 c
  692.  Žerić Muamer     Halid   H.Mazića put 33a
  693.  Žuna Senaid     Ahmet   Pepelari bb Žepče
  694.  Žutić Adi      Eudin   Radonjići bb Vareš


Dostavljeno:                 KOMISIJA
1x Oglasna tabla
1x Komisija
                                      17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1116
posted:3/16/2012
language:Croatian
pages:17