Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

05 13 21 43licenta istoria artei 2011 2014 by Zxt5G32

VIEWS: 0 PAGES: 5

									UNIVERSITATEA BUCUREŞTI                                               Rector
FACULTATEA DE ISTORIE                                           Prof.univ.dr. Ioan Pânzaru
Program de licenţă – studii de zi : ISTORIA ARTEI
                        - PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT -
                            2011 - 2014
COD   DF/D  DOB/  DISCIPLINA                          I    II   III   IV   V   VI  Finalizare Credite
    S/DC  DOP                            Nr.    c  s  c s   c s   c s   c s  c s
           ore
IA001  DF   DOB  Preistorie generală. Artă şi religie în preistorie      2  1                    E     4
IA002  DF   DOB  Preistoria României. Culturi preistorice pe teritoriul        2  1                E     4
           României
IA003  DF   DOB  Orient antic. Societăţi, religii şi artă în Orientul antic  2  1                    E     4
           şi Asia
IA004  DF   DOB  Grecia antică                        2  1                    E     4
IA005  DF   DOB  Istoria Romei şi a Imperiului roman                 2  1                E     4
IA006  DF   DOB  Arheologie generală. Patrimoniul arheologic         2  1                    E     4
IA007  DF   DOB  Istoria evului mediu universal. Cultură şi Biserică în    2  1  2  1                V1,V2   8
           Evul mediu                                                     (4+4)
IA008  DF   DOB  Artă bizantină                            2  1                E     2
IA009  DF   DOB  Istoria medie a României sec. VIII-XV            2  1                    E     4
IA010  DF   DOB  Istoria României sec. XVI-XVIII                   2  1                E     4
IA011  DF   DOB  Istoria Imperiului Otoman                              2  1        E     4
IA012  DF   DOB  Ştiinţe auxiliare                          2  1                V     4
IA013  DF   DOB  Istoria modernă universală. Modernitatea europeană              2  1            E     4
IA014  DF   DOB  Istoria modernă a României. Cultură şi societate în                 2  1        E     4
           România modernă
IA015  DF   DOB  Istoria contemporană universală. Artă şi societate în            2    2          E     4
           sec. XX                                                       (2+2)
IA016  DF   DOB  Istoria contemporană a României : Stat, artă, cultură,                2          E     3
           în România contemporană
IA017  DS   DOB  Estetica şi teoria artei                     2  2                  V1, V2   4
                                                                     (2+2)
IA019  DS   DOB  Istoriografia și filosofia artei                         2            V     5
     DF  DOB  DISCIPLINA                             I    II   III   IV    V    VI   Finalizare Credite
     /D  /                        Nr. ore          c  s  c s  c s   c s   c s   c s
     S   DOP
 IA020  DS  DOB  Arta tradiţională românească                          2                   V       2
 IA021  DS  DOB  Legislaţia şi organizaţiile de protecţie a patrimoniului cultural            2              E       2
 IA022  DS  DOB  Colecţii şi colecţionari de artă şi antichităţi                   2                E       2
 IA023  DF  DOB  Metodologia istoriei artei                                 2            V       3
 IA024  DF  DOB  Muzeologie                                     2                V       2
 IA025  DS  DOB  Autentificarea și evaluarea antichităţilor                           2          V       3
 IA026  DF  DOB  Arta medievală europeană                              1  2              V       4
 IA028  DF  DOB  Arta Renaşterii şi arta barocă                               1  2          V       4
 IA030  DF  DOB  Arta în sec. XVII-XVIII                                       2        E       4
 IA031  DF  DOB  Arta universală în secolul al XIX-lea și prima jumătate a sec.                      3    3  E1, E2     8
           XX                                                                 (4+4)
 IA032  DF  DOB  Arta românească în sec. XIX                                       3      V       5
 IA033  DF  DOB  Istoria artei universale în a doua jumătate a sec. XX și la                           3  E       8
           începutul sec. XXI                                                         (4+4)
 IA034  DF  DOB  Arta românească în prima jumătate a sec. XX                             3        V       5
 IA035  DF  DOB  Arta românească în a doua jumătate a sec. XX şi în sec. XXI                           3  V       5
 IA036  DF  DOB  Introducere în istoria artelor decorative                      2    2            V1+V2     4
                                                                             (2+2)
 IA037  DS  DOB  Piaţa obiectelor de artă şi a antichităţilor                                 2    E       5
     DF  DOP  Limbă modernă1                              2   2    2    2          V1, V2,    8
                                                                      V3, V4     (2+2+2
                                                                             +2)
     DS  DOP  Cursuri opţionale                                    2    2    8    8         28
 IA038  DF  DOB  Practica de specialitate (compact sau pe parcurs)               60        60          V2 ;V4     4
                                                                             (2 +2)

Discipline opţionale2
Pachet opţional A : o opţiune obligatorie
 COD   DF/DS/D   DOB/   DISCIPLINA                     I    II    III  IV   V    VI   Finalizare  Credite
     C      DOP                       Nr. ore   c  s  c  s  c s  c s   c s   c s                                      2
 IA039  DS     DOP    Conservarea obiectelor de artă şi a antichităţilor                  2                  V       2
 IA040  DS     DOP    Artă şi antichităţi egiptene                             2                  V       2
 IA041  DS     DOP    Heraldică                                      2                  V       2

Pachet opţional B – O opţiune obligatorie
 COD   DF/DS/DC    DOB/   DISCIPLINA                  I      II     III    IV   V     VI   Finalizare   Credite
             DOP                   Nr. ore    c  s    c s     c s    c s   c s    c s
 IA042  DS       DOP   Artă preistorică                                  2            E        2
 IA043  DS       DOP   Artele spectacolului                                2            E        2
 IA044  DS       DOP   Arta orientului apropiat                              2            E        2

Pachet opţional C: patru opţiuni obligatorii
 COD   DF/D  DOB/   DISCIPLINA                 I       II        III      IV   V      VI     Finalizare   Credite
     S/DC  DOP                  Nr. ore    c   s    c    s    c s      c s   c s     c   s
 IA045  DS   DOP    Arta protoistorică                                         2            E      3
 IA046  DS   DOP    Istoria decoraţiilor europene şi                                  2            E      3
              româneşti
 IA047  DS   DOP    Tehnici utilizate în artele plastice                                  2          E      3
 IA048  DS   DOP    Artă şi antichităţi greceşti.                                     2          E      3
 IA049  DS   DOP    Artă şi antichităţi romane                                       2          E      3
 IA050  DS   DOP    Arta regimurilor totalitare. Arta de                                  2          E      3
              propagandă

Pachet opţional D: patru opţiuni obligatorii
 COD   DF/DS/DC    DOB/   DISCIPLINA                           I      II   III   IV     V     VI   Finalizare    Credite
             DOP                        Nr. Ore        c  s    c s  c s   c s    c s    c s
 IA051  DS       DOP   Istoria podoabelor şi costumului                                          2  V         3
 IA052  DS       DOP   Arta extrem orientală                                               2  V         3
 IA053  DS       DOP   Arta creştină timpurie                                               2  V         3
 IA054  DS       DOP   Arta publicitară                                                  2  V         3
 IA055  DS       DOP   Istoria cărţii şi a tiparului                                           2  V         3

Discipline facultative
 COD   DISCIPLINA    /                               I        II      III     IV       V      VI    Finalizare                                        3
                    Nr. Ore                       C  S   C   S    C  S    C  S  C   S   C    S
  IA057  Managementul proiectului cultural                                                     2      E
  IA058  Politici culturale                                                      2            E

                             Sinteza: totalul orelor şi creditelor /semestru
Semestru                                  I     II      III     IV      V      VI     Ex.
                                                                           licenţă
Total ore obligatorii/săptămână                      22     24      24     21      19      19
Total credite                               30     30      30     30      30      30     10
Media orelor / săptămână / 6 semestre: 21,8
Total credite : 180 / 6 semestre + 10 ex. licenţă = 190

                            Sinteza : conţinutul programului de învăţământ
      Tipul disciplinei           Standard ARACIS (%)                       Program Istoria Artei - FIUB
                                                      %                     ECTS
        DOB                    60 – 80 %                    80 %                    144
        DOP                    20 – 40 %                    20 %                    108
         DF                    60-75 %                    72,7 %                    131
         DS                    20-35 %                    27,3 %                    49
       PRACTICA                 4-6 săptămâni                          4 săpt. / 6 ore pe zi

Nr.ore curs = 72; nr.ore seminar: 80

Legenda: DOB – discipline obligatorii; DOP – discipline opţionale; DF – discipline fundamentale; DS – discipline de specialitate; E –
examen; C – colocviu.
                                      DECAN
                               Prof.univ.dr. Gheorghe Vlad Nistor


1
 Se optează în cadrul unei oferte de limbi modene de circulaţie internţională pusă la dispoziţie de facultate, sau în sistem de credite poate fi urmat un curs de limbă
modernă în cadrul altei facultăţi a universităţii.
                                           4
2
 Alte discipline opţionale pot fi oferite în funcţie de evoluţia domeniului în plan internaţional sau conform recomandărilor ARACIS. Lista acestora este aprobată anual în
consiliul facultăţii şi anunţată prin anexă la planul de învăţământ şi la statul de funcţiuni.
                                          5

								
To top