SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL SMP

Document Sample
SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL SMP Powered By Docstoc
					        SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL SMP
         SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA
          TAHUN PELAJARAN 2011/2012

NO.       NAMA         JABATAN            KET.

1.  H. SUPARMAN       Ketua Komite       Pelindung

2.  DIDI SUHARJA, S. Sos.  Kepala Sekolah      Ketua

3.  NURHADI, S. Pd.     PKS. Kurikulum      Sekretaris

4.  SITI CHASANAH, S. Sos.  Bendahara Sekolah    Bendahara

5.  METSRIZAL, S. Pd.    PKS. Kesiswaan      Anggota

6.  RENI NURAENI, S. Pd.   Guru           Anggota

7.  AKHMAD FIRDAUS, S. T.  Guru           Anggota

8.  NENDAH MUHIJAYATI    Staf Tata Usaha     Anggota


                       Cikupa, 27 Februari 2012
                        Kepala Sekolah selaku
                       Ketua Penyelenggara UN,
                         DIDI SUHARJA, S. Sos.
     SUSUNAN PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL SMP
        SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA
         TAHUN PELAJARAN 2011/2012

NO.       NAMA        JABATAN      KETERANGAN

1.  SRI SUPARTINI, S. Pd.     Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

2.  SITI ROSDIANA, S. Pd. I.   Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

3.  WATRIANI, S. H.        Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

4.  NOFI MARZUKI, S. E.      Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

5.  EPI ALPIYAH, S. Pd.      Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

6.  CECEP SUHERMAN, S. Pd.    Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

7.  IHSAN IBNU HASAN, S. Sos.   Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

8.  MUTIA APRILIS TIARI, S. Pd.  Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

9.  NURRAHMAN, S. Pd. I.     Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

10.  SUPONTO ARDI, S. Pd. I.    Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

11.  ASMAWATI           Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

12.  EVI MUKHOFILAH        Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

13.  JUBAIDILLAH, S. E.      Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

14.  ASEP SUHERMAN, S. H.     Guru    SMP ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA


                        Cikupa, 27 Februari 2012
                        Kepala Sekolah selaku
                        Ketua Penyelenggara UN,
                        DIDI SUHARJA, S. Sos.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:204
posted:3/16/2012
language:Malay
pages:2