bezbednost seminarski

Document Sample
bezbednost seminarski Powered By Docstoc
					      Gotovi seminarski radovi na sajtu
       http://www.maturskiradovi.net
   Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com

Agencija za suzbijanje zloupotreba droga u Sjedinjenim Američkim Državama DEA
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Aktuelni oblici ispoljavanja terorizma
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac

Alkoholizam i kriminalitet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Američka mafia
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Analiza pojedinih atentata na istaknute ličnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: FPPS Novi Sad

Baskijska teroristička organizacija
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 78

Bezbednosna kultura u detektivskoj delatnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Bezbednosni aspekti ekonomskih aktivnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Bezbednosni menadžment
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Fakultet političkih nauka

Bezbednosni problemi Republike Srbije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Kriminalistika i bezbednost

Bezbednosni sistem Savezne Republike Nemačke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost

Bezbednosno-informativna agencija BIA
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 5 | Nivo: Fakultet bezbednosti, beograd
Bezbedonosna situacija na Balkanu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Bezbjednosne perspektive za 21 vijek
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Bezbjednosni menadžment i krizni menadžment
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Borba protiv terorizma i ograničenje ljudskih prava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Pravni fakultetriminalistika

Borba protiv terorizma na moru
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Borba u susretu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Vojna akademija

Brčko Distrikt
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Bezbjednost i Zaštita

Civilne i vojne operacije EU u BiH
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Definicija i sadržaj pojma vanredne situacije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Definisanje i sadržaj pojma vanrednih situacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost

Demokratizacija i reforma policije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet političkih nauka

Destruktivne sekte
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: USEE

Detektivska delatnost
Vrsta: Skripta | Broj strana: 41 | Nivo: FPPS Novi Sad

Detektivska djelatnost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Detektori na bazi sistema x zraka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Djelokrug i nadležnost policije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za Bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

DNK (Makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Detektivi i bezbednost

Društveno kretanje i društveni konflikt
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Kriminalistika i bezbednost

Država
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet bezbednosti i kriminalistike

Ekokriminal
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo

Ekološka sigurnost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne
studije, Sarajevo

Ekološki kriminalitet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Ekstremizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosni
studiji, Sarajevo

Ekstremizam i terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost

Esejadam Husein
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo

Etika policijske profesije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet, Pančevo

Etiološka analiza pojma bezbjednosti i distinkcija od sličnih fenomena i terminoloških koncepata
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Etnički konflikti (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Filozofski fakultet

Etničko moralni izazovi globalne bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost, Niš

EU poslije 11 septembra
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Univerzitet Sinergija
Evidencija organa unutrašnjih poslova
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Evolucija na terorizmot (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Evropol i proksima (Makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Detektivi i bezbednost

Fasifikovanje novca
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Fenomen terorizama
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 33 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Fenomenološka obilježja korupcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Funkcije nacionalnog sistema bezbjednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Genocid
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Građanski neredi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Hemijiska sredstva - bezbednost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Hemijsko oružje i dekontaminacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Identifikacija lica na osnovu očevidaca - foto robot
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Identifikacija na osnovu tragova usana zuba i noktiju
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: IUNP

Identitet opasnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Incidenti neovlašćenog pristupa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovnu informatiku

Indicije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet bezbednosti
Inicijativa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (SECI)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Integracija i operacii na nato (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Interpol
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Kriminalistika

Interpol
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Islamski terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Istraživanje stvarnog poslovanja poduzetnika i kompanija - uloga privatnog detektiva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka

Izavanje upozorenja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Japanska mafija - Jakuze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Javljači toplote
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: USEE

Javna bezbednost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 47 | Nivo: FPPS Novi Sad

Karakteristike bezbednosnog sistema Savezne Republike Nemačke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Kazna zatvora
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21

Kineska mafija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Kolumbijska mafija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbijednost i zaštitu

Kompjuterski kriminalitet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Kompjutersko uparivanje podataka kao istražna tehnika
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Koncept nadcijonalnog u bezbjednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Kontrola oružja i municije u RS
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Bezbjednost i kriminalistik

Kontrola subjekata nacionalnog sistema bezbjednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za Bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Korišćenje posebno dresiranih pasa u kriminalistici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Pravni fakultet, Beograd

Korupcija i mito u poslovanju
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad

Krađa vozila
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Krimanalna politika i maloljetnička delinkvencija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Kriminal u brazilu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Kriminal u Francuskoj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Kriminalistička fotografija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za bezbednost, Skopje

Kriminalistička identifikacija lica
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Kriminalistička strategija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Kriminalistička taktika, zaseda (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za Bezbednost, Skopje

Kriminalističko profilisanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Internacionalni Unevirzitet u Novom Pazaru,
departman u Nisu, Pravni fakultet, odsek Kriminalistika

Kriminalističko razuznavanje vo funkcija na borba protiv terorizmot (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbednost
KriminalistikaFIS
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Kriminalitet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Kriumčarenje oružjem, municijom i radioaktivnim otpadom
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Krivična djela političkog kriminala kao oblik ugrožavanja bezbjednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet kriminalistike, Banja Luka

Krivično djelo falcifikovanje isprave
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Krizni menadžment i komunikacije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet Bezbednosti

Kvantitativne teorije organizacije i teorija sistema
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Kriminalistika i bezbednost

Laserski uređaji u sistemima tehničke zaštite
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Leadership
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Policijska akademija

Lišenje slobode
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Lišenje slobode
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Lišenje slobode i zadržavanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Lobiranje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: FPPS Novi Sad

Maloletnicka delikvencija, pojam i značaj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Maloletnički zatvor
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Defektološki fakultet

Maloljetnička delikvencija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zastitu

Maloljetnštvo i narkomanija
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 35 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštituinergija

Materijalne kompenzacije, nagrade i stimulacije u policiji R.Srpske
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23

Megunarodna konvencija za chovekovi prava (Makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za detektivi i bezbednost

Mehanizmi na održuvanje na megunarodniot mir i bezbednost (Makedonski)
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 43

Menadžment bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Mere i zadaci na zaštiti objekata od posebnog značaja
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 41 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Metode u obavljanju detektivske delatnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: FPPS Novi Sad

Metodi kriminologije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakoltet za bezbjednost i zaštitu BL

Metodika otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela opšteg kriminaliteta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Metodika otkrivanja i razjašnjavanja krivičnog dela terorizma
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Internacionalni univerzitet, Novi Pazar, Pravni fakultet

Međunarodna policijska saradnja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Međunarodni odnosi i međunarodni status kao izvori ugrožavanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Mikrotragovi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Mine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Kriminalisticko-policijska akademija

Ministarstvo bezbjednosti BiH, Sipa, granična policija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka
Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Mjere upozorenja i zaštitne mjere
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Mjesto i uloga ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u obezbjeđenju ličnosti koje se
posebno obezbjeđuju
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 57 | Nivo: Viša škola unutrašnjih poslova, Banja Luka

Mladi vozači - Bezbjednost na putevima i troškovi vožnjerivremeni izvještaj i konsultativni rad
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Mobilni telefon u saobraćaju
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Saobraćajni fkultet

Modus operandi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Pravni fakultet

Mogućnost integracije BiH u Evropsku Uniju
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet Bezbjednosti i Zaštite, Banja Luka

Motivi krađe kod djece i maloljetnika
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova, Republika Srpska

MUP Nemačke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Nabavljanje, držanje i nošenje oružja u kantonu Sarajevo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne
studije, Sarajevo

Način ispoljavanja terorizma
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FBZ Banja Luka

Nacionalna bezbednost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost

Nacionalna bezbednost
Vrsta: Skripta | Broj strana: 59 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Nacionalna Bezbednost
Vrsta: Skripta | Broj strana: 64 | Nivo: Pravni fakultet

Nacionalna bezbednost i razuznavacki sluzbi (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbednost
Nacionalna bezbednost Republike Hrvatske
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Kriminalistika i bezbednost

Nacionalna bezbednost Srbije u kontekstu partnerstva za mir i članstva u NATO
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Nacionalna bezbjednost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Nadležnost i ovlašćenja službi obezbjeđenja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Nadzirani prevoz i isporuka predmeta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za bezbednost i zaštitu

Najokrutniji oblici terorizma
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka

NARKOMANIJA
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: kriminalistika i bezbednost

Narkomanija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Narkomanija i kriminalitet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Narkomanija i Kriminalitet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost, Niš

Nasilje nad ženama
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne
studije, Sarajevo

Nasilje u porodici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Nasilje u porodici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Nasilje u porodici i Policija u zajednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Pravni fakultet


Nasilje u sportu - navijačke grupe
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Nastanak,razvoj i funkcionisanje NATO-a
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: UDG Humanisticke studije

NATO
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: FPN

NATO
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: USEE

Nauka o bezbednosti kao opšta sociološka pojava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Nekonvencionalna diplomatijaekcija za zaštitu interesa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Akademija za bezbednost i diplomatiju

Novi elementi političko - vojne strukture EU
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbednost i zastitu

Nužnost saradnje policije i drugih državnih organa i građana na prevenciji kriminaliteta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Pravni fakultet

Obaveštajne službe
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Obaveštajne službe
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 44 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Obaveštajne službe
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 56 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Obavještajna djelatnost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne
studije, Sarajevo

Obavještajni ciklus
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka

Obavještajni sistem SAD-a
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet

Obavještajno bezbjednosne službe
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova

Obavještajno bezbjednosne službe u BiH
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka
Obavještajno sigurnosna agencija (OSA)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne
studije, Sarajevo

Obilježja savremenih međunarodnih odnosa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Oblici i stilovi bezbednosnog menadžmenta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Oblici ispoljavanja korupcije u poreskoj upravi i budžetu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Univerzitet Sinergija, Banja Luka

Oblici organizovanog kriminaiteta u privredno-finansijskoj oblasti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Oblici organozovanog kriminaliteta u Republici Srpskoj
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 46

Oblici terorističkog organizovanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za poslovni menadžment, Bar

Odavanje službene tajne
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Odlucuvanje (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Filozofski fakultet, Skopje

Odnos izmedju opšteg i organizovanog kriminala
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 86 | Nivo: Visoka strukovna skola za kriminalistiku i bezbednost

Odnos kriminologije sa drugim naukama
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbednost i zaštitu

Općenito o krizama
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosni
studiji, Sarajevo

Opojne droge
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Opravdanost upotrebe sredstava prinude
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za sport, Sarajevo

Opstestveni konflikti denes (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za turizam i ugostitelstvo
Organizacija i nadležnost uniformisane policije RS
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Organizacije teroristickog karaktera na podrucju BiH
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 59

Organiziran kriminalerenje na pari (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za Bezbednost, Skopje

Organizovana prostitucija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovno pravne studije, Novi Sad

Organizovana prostitucija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovno pravne studije, Novi Sad

Organizovani kriminal
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Organizovani kriminal
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Organizovani kriminal
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Organizovani kriminalitet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

organizovani kriminalitet u Bugarskoj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Organizovani kriminalitet u Hrvatskoj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Organizovani kriminalitet u nekim zemljama na američkom kontinentu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za poslovni menadžment, Bar

Organizovani kriminalitet u Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Pravni fakultet

OSCE
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosni
studiji, Sarajevo

Osnovna kriminalistička načela
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije
Osnovne karakteristike privrednog kriminaliteta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Osnovni oblici ispoljavanja kriminaliteta u privredno-finansijskoj oblasti
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 54 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka

Osnovni principi za primjenu policijskih ovlaštenja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Osnovni subjekti socijalne prevencije prema maloljetnicima
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16


Ostvarivanje procesa bezbednosnog menadžmenta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Ovlašćenja policije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Pedofilija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Kriminalistika i sigurnosni studiji, Sarajevo

Penološka kriminalistika
Vrsta: Skripta | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Perenje pari (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Pištolj 9mm parabelum CZ 99
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Pojam bezbednosti i odnos prema privatnoj bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Pojam etničkog čišćenja i etnocid
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka

Pojam i faze kriznog menadžmenta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet Bezbednosti

Pojam i osnovna obeležja bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Pravni fakultet

Pojam i sadržaj vanrednih situacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost, Niš

Pojam i vrste bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Pojam kriminalistike
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Pojam narkomanije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Pravni fakultet

Pojam vanredne situacije i sistemi za vanredne situacije u Srbiji, Americi i Rusiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Pojmnovno određenje i ciljevi bezbjednosnog menadžmenta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Pojmovno kriznog menadžmenta sa osvrtom na krize u okviru preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 39 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Pokušaj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Policija u lokalnoj zajednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Policijata i narodot kako partneri - Community policing (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Policijska ovlašćenja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Policijska ovlašćenja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Policijski sistem Njemačke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: fbzbl

Policijski sistem Velike Britanije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Policijski sistemi Njemačke, Švajcarske i Velike Britanije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka

Politički sistem SAD-a
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka
Posebne dokazne radnje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Posebne dokazne radnje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Posledice vanrednih situacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet bezbednosti i kriminalistike

Poslovi i zadaci javne bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola srukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost, Niš

Poslovi policijeksplozivne i opasne materije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Postupak za izručenje osumnjičenih odnosno optuženih i osuđenih lica
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Požari
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Pranje novca
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Pranje novca kao element organizovanog kriminala
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost, Niš

Pravna norma
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Pravno uređenje sistema bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost, Niš

Prekršaji iz oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Prekršaji u vezi sa ličnim kartama
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Pretraga stana i osoba
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Pretresanje stana i drugih prostorija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih Poslova

Prevencija policije u sprečavanju kriminaliteta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Pravni fakultet

Preventivne mere kod osiguranja novca u transportu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Preventivni poslovi i zadaci javne bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost

Prigovor savesti i civilna služba u Republici Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Prikriveni istražitelj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Prikriveni istražitelj - uvodna razmatranja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštituinergija

Primanje mita
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

Primena savremenih tehničkih sredstava u radu policije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: USEE


Prirodni izvori ugrožavanja bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Pravni fakultet, Novi Sad

Privredni kriminalitet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost, Niš

Procena stanja bezbednosti korporacije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Prostitucija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Prostitucija i nasilje makroa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Prostitucija kao faktor kriminaliteta mladih
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka
Prostitucija kao oblik maloljetnicke delikvencije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Prostitucija kao sigurnosni problem
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo

Protivpožarna zaštita
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Protivteroristička operacija u Čečeniji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Psiho-socijalni aspekti maloljetničke delikvencije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Psihološke teorijeriminologija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosni
studiji, Sarajevo

Racija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Menadžment u
poslovno civilnoj bezbednosti

Razlikovanje prestupnika od neprestupnika
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Internacionalni fakultet u Novom Pazaru-kriminalistika

Reljefni tragovi na licu mesta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Univerzitet u Novom Pazaru

Resocijalizacija i tretman osuđenika
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Ručna bomba M75
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Ručni javljači požara
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Ruska mafija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: FBZBL

Sajber kriminal
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Sajber špijunaža
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: FPPS Novi Sad
Samoubilački terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za bezbjednost

Samoubilački terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova

Sanacija klizišta na području općine Novi Grad
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 43 | Nivo: Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Savet za nacionalnu bezbednost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Pravni fakultet

Savremene bezbjednosne dileme na početku 21. vijeka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Savremeni aspekti djelovanja organizovanog kriminaliteta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Savremeni oblici bezbednosnog ugrožavanja našeg društva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka skola strukovnih studija za kriminaistiku i
bezbednost

Savremeni oblici bezbednosnog ugrožavanja našeg društva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Savremeni oblici rada policije u zajednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Savremeni terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka skola unutrasnjih poslova

Savremeni terorizam (islamski terorizam u Bosni i Hercegovini)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Pravni fakultet

Seksualna delikvencija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Pravni fakultet

Seksualni delikti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Simulovani poslovi i usluge kao dokazna radnja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Siromaštvo i kriminalitet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Sistemi za prepoznavanje ragistarskih oznaka (vozila)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Škola, obrazovanje, kriminalitet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet, Travnik

Školovanje i obuka pripadnika obezbjeđenja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Školsko nasilje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Službe bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Republike Srpske
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Socijalna patologija kao oblik ugrožavanja bezbjednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Specifičnosti rukovođenja Jedinicom policije za obezbjeđenje ličnosti i objekata
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 63 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka

Specijalna antiteroristička jedinica SAJ
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija, Zemun

Specijalna Antitroristička Jedinica GSG 9
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Specijalne i elitne jedinice SAD
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova

Specijalne i elitne jedinice SAD-a
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Specijalne snage SAD
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Špijunaža
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet za bezbednost i zaštitu

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije


Sredstva prinude
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Stanje detektivske delatnosti u razviijenim zemljama
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije
Steganografija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35 | Nivo: Pmf,Niš

Strategija nacionalne bezbednosti Srbije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Suzbijanje organizovanog kriminala
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24

Sve o Izraelu
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 57

Švercanje migranata
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Tajna
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Taktika intervencije policije u suzbijanju javnih nereda
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Taktika sprovođenja radnji dokazivanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Talasi - Cunami
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet Bezbednosti

Tehničko tehnološki izvori ugrožavanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Tehnološka razgraničenja pojmova u vezi sa rizikom
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet zaštite na radu, Niš

Teorijska vežba iz kriminalistike operativeazbojništvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 87 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka

Teorijska vježbaazbojništvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 87 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Teorijska vježba iz kriminalistike operative
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka

Teorijska vježba iz kriminalistike operative
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 78 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka
Teorijska vježba iz kriminalistike operative - U lifru stambene zgrade pronađeno je mrtvo
novorođenče
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka

Teorijsko određenje krize
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost

Terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: UDG Podgorica

Terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru,
departman Pančevo

Terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28

Terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Terorizam
Vrsta: Skripta | Broj strana: 212 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Kriminalističkoolicijska akademija

Terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost, Niš

Terorizam
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Terorizam agresija XXI v
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet za bezbjednost

Terorizam i organizovani kriminal
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Terorizam i protivteroristička dejstva sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za bezbjednost

Terorizam na kosmetu i učešće kosmetskih terorista u transnacionalsnom organizovanom
kriminalu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet političkih nauka
Terorizam na kosovu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27

Terorizam oblici finansiranja, albanski terorizam
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 43 | Nivo: Fakultet bezbednosti i kriminalistike

Terorizam u svetu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

Timski organizacioni oblik u policijskom pregovaranju
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Tragi od barut vo kriminalisticka praksa (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Policiska akademija

Tragovi kod požara i eksplozija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Pravni fakultet

Tragovi oruđa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Tragovi stopalariminalistička tehnika
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka skola unutrasnjih poslova

Tragovi vatrenog oružja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Trgovina djecom radi prosjačenja, trgovina bebama
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Trgovina drogom, ljudima i oružjem u globalizaciji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Trgovina ljudima
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Trgovina ljudima
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo:

Trgovina ljudima u Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Trgovina ljudskim organima - metodi otkrivanja i dokazivanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Ubistvo (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Policiska akademija, Skopje
Ugrožavanja Balkana
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Ugrožavanje spoljnog sistema sigurnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka

Ugroženost zapadnog Balkana islamističkim terorizmom
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 56 | Nivo: Fakultet za bezbednost


Uloga detektiva u zaštiti ličnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: FPPS Novi Sad

Uloga interpola u prevenciji kriminaliteta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Uloga MUP-a u uslovima mirnodopskih i vanrednih situacija
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 35 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Uloga policije i drugih državnih organa u prevenciji kriminaliteta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Internacionalni univerzitet Novi Pazar, Pravni fakultet

Uloga posebnih istražnih ranji u otkrivanju krivičnih djela vezanih za drogu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: FKN

Uloga telohranitelja u zaštiti ličnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Upotreba fizičke snage
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Upotreba fizičke snagelužbene palice
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Upotreba hemijskih sredstava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Upotreba sredstava prinude
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Upotreba sredstva za vezivanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Uticaj organizovanog kriminala na prostoru Kosova i Metohije na bezbednost u Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Kriminalističkoolicijska akademija
Utvrdjivanje uzroka pozara
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost, Niš

Uzroci albanskog terorizma
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za bezbjednost

Uzroci maloljetničke delinkvencije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Uzroci sukoba između učenika i nastavnika
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 53 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova

Uzroci terorizma
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Vanjska politika Irana
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosni
studiji, Sarajevo

Vanredne situacije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola srukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost, Niš

Važenje prekršajnih propisa sa personalnog aspekta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Veštačenje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: FPPS Novi Sad

Vještačenje rukopisa i potpisa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Vojni rizici i prijetnje bezbjednosti (oružana agresija kao prijetnja bezbjednosti)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Vojnobezbednosna agencija kao subjekt ostvarivanja sistema bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Vožnja i žaštita ličnosti u automobilu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Vrste carina prema ekonomsko političkom dejstvu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Državni univerzitet u Novom Pazaru

Vrste detektivskih poslova i principi u radu detektiva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: FABUS
Vrste nadzora
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Zadaci Državne Bezbednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i
bezbednost

Zajednička vanjska i sgurnosna politika Eu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Zaštita informacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Zaštita na radu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta Primus,
Gradiška

Zaštita na radurojektni rad
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fon

Zaštita na radu i procjena rizika na radnom mjestu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 38 | Nivo: BLC-Banja luka College

Zaštita od požara
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet zaštite na radu, Niš

Zaštita sistema bezbednosti sa osvrtom na privatnu bezbednost
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 38

Zaštitna funkcija države i preventivni rad državnih organa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Zdravlje i bezbednost zaposlenih
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u
privredi

Zdravlje i bezbednost zaposlenih
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Požarevac

Zemljotres (Srbija, 3. novembar 2010.)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Zloupotreba na sluzbena polozba (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Policiska akademija, Skopje

Zloupotreba opojnih droga i narkomanija
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 60 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Značaj stranih jezika u borbi protiv terorizma
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna skola strukovnih studija Leskovac

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:268
posted:3/15/2012
language:Bosnian
pages:27