MANAGEMENT INTERNATIONAL by q7tsmfZ

VIEWS: 11 PAGES: 25

									 MANAGEMENT
INTERNAŢIONAL


   Strategia
internaţionalizării
   firmelor
    Natura procesului
   internationalizarii firmei


  Dimensiunile internationalizarii:
  - Metoda de operare (Cum?)
  - Obiectul vanzarilor (Ce?)
  - Pietele tinta (Unde?)
  - Capacitatea organizationala (Cu ce?).
    Mecanismele
internationalizarii firmei (1)


  Teoria ciclului de viata al
  produsului
  Abordarea stadiala a exportului
  Stadiile dezvoltarii firmei pe plan
  international.
    Mecanismele
internationalizarii firmei (2)


  Teoria ciclului de viata al
  produsului:
  - Faza I: Exportul din tara de origine
   (lansare+crestere)
  - Faza II: Debutul productiei in tara
  importatoare
   (crestere+maturitate)
  - Faza III: Exportul din tara
  importatoare (maturitate)
  - Faza IV: Importul in tara de origine
   (declin).
     Mecanismele
 internationalizarii firmei (3)


  Abordarea stadiala a exportului:

   Modul de    Nivelul    Gradul de
  intrare pe  activitatii de  implicare in
    piata    export     export
- Nu exista   - Nu exista   - Implicare
export      activitate pe  experimentala
permanent    piata de     - Implicare
- Export prin  export      activa
intermediari   - Activitate   - Implicare
- Export prin  pasiva      ferma/
filiala de    - Activitate   puternica.
comert      marginala
- Productie   - Activitate
intr-o filiala  agresiva.
din
strainatate.
    Mecanismele
internationalizarii firmei (4)


  Stadiile dezvoltarii firmei pe plan
  international (model explicativ in 7
  stadii):
  - Raspunsul la comanda externa
  - Exportul activ
  - Exportul direct
  - Sucursala si filiala de comercializare
  - Asamblarea in strainatate
  - Productia in strainatate
  - Integrarea filialelor straine.
    Mecanismele
internationalizarii firmei (5)


  Stadiile dezvoltarii firmei pe plan
  international (model explicativ in 3
  stadii):
  - Internationalizarea initiala (first
  landing)
  - Implantarea in tara gazda (go native)
  - Multinationalizarea si globalizarea (go
  global).
Motivatiile internationalizarii
       firmei


  Motivatiile reactive si cele
  proactive:
Motivatiile reactive     Motivatiile
               proactive
- Presiunea       - Accesul la resurse
concurentei       - Reducerea costurilor
- Scaderea vanzarilor  - Avansul tehnologic
pe piata interna    - Implicarea
- Excesul de      manageriala
capacitate       - Dezvoltarea retelei
- Supraproductia    de informatii si
- Apropierea fata de  telecomunicatii.
clienti.
    Strategiile de
internationalizare in functie
  de ratiunile procesului

  Strategiile de marketing
  international:
  - Strategia de “smantanire” a pietei
  (1.-; 2.+; 3.-; 4.-)
  - Strategia de patrundere pe piata
  (1.+; 2.-; 3.+; 4.+)
  - Strategia de dumping (1.-/+; 2.+; 3.-
  /+; 4.+)
  - Strategia de explorare (1.+; 2.-; 3.-/+;
  4.+)


  Variabile luate in considerare:
  1. ciclul de viata al produsului (“-” = scurt; “+”
  = lung)
  2. gradul de accesibilitate a pietei (“-” = greu;
  “+” = usor)
  3. efortul investitional (“-” = mic; “+” = mare)
  4. orizontul temporal al profitului (“-” = scurt;
  “+” = lung).
    Strategiile de
internationalizare in functie
   de tipul firmei (1)

  Strategiile firmelor mici si mijlocii
  Strategiile societatilor
  multinationale.
    Strategiile de
internationalizare in functie
   de tipul firmei (2)

  Strategiile firmelor mici si mijlocii:
  - Strategia nisei
  - Strategia concentrarii
  - Strategia diferentierii
  - Strategia mixta.
    Strategiile de
internationalizare in functie
   de tipul firmei (3)

  Strategiile societatilor
  multinationale:
  - Strategia filialei-sursa
  - Strategia filialei cu autonomie
  functionala
  - Strategia de integrare complexa
  - Strategia tehnico-financiara
  - Strategia globala.
1. Etapele unei analize strategice a orientării
  internaţionale

  - studierea mediului internaţional
  - diagnosticarea firmei
  - factori de internaţionalizare


2. Analiza alternativelor strategice de
internaţionalizare

 - formele de angajare internaţională
 - modalităţile de adaptare pe piaţa internaţională
 - segmentarea pieţelor internaţionale3. Strategia de internaţionalizare a firmei

 - instrumente în sprijinul luării deciziei
 - evoluţia configuraţiilor de internaţionalizare
DETERMINAREA UNEI STRATEGII DE
 INTERNAŢIONALIZARE

Faza 1: Analiza datelor externe şi a potenţialului întreprinderii
STAREA ŞI EVOLUŢIA         DIAGNOSTICAREA
MEDIULUI INTERNAŢIONAL       ÎNTREPRINDERII
(Puncte forte şi puncte slabe)   (Puncte forte şi puncte slabe)

Căutarea informaţiilor       - Aspiraţiile firmei
 pertinente
                  - Resursele disponibile
- Analiza nevoilor şi a       (capacităţi excedentare
 cererii solvabile         sau mobilizabile)
- Analiza concurenţei       - Avantaje distinctive în
                   materie de:
- Determinarea restricţiilor          - produse
 de acces pe piaţă               - pieţe
                        - tehnologii
- Evaluarea riscului de ţară          - ştiinţă
Tipologia pieţelor străine;     Profilul de competenţă
Grade de atractivitate       al întreprinderii
  Faza 2: Determinarea obiectivelor
     internaţionale ale firmei
- Volumul de afaceri care trebuie realizat: sectoarele de piaţă
 vizate în plan internaţional
- Ritmul de dezvoltare urmărit
- Rentabilitatea capitalurilor investite
  Faza 3: Studiul alternativelor
       strategice
- Export direct sau indirect
- Investiţii directe
- Forme de cooperare şi alianţe
 Fazele 4-6: Realizarea programului de
      internaţionalizare

 Buget          Execuţie         Control
 1. ETAPELE UNEI ANALIZE
STRATEGICE A ORIENTĂRII
   INTERNAŢIONALE
1.1 Studierea mediului internaţional

A. Elementele esenţiale care trebuie
detectate

- Nevoile şi cererea solvabilă
- Concurenţa şi sectoarele în care
monopolul aparţine statului
- Restricţiile de acces pe piaţă
- Instabilitatea politică şi riscul de ţară
- Nivelul tehnologic existent

B. Dificultăţile de captare a
informaţiilor pertinente

- Numărul mare şi varietatea
componentelor mediului internaţional
- Dinamica acestor componente
- Calitatea informaţiilor: strâns legată
de prezenţa personală la faţa locului
       1.2. Diagnosticarea firmei

  A. Metode de evaluare a resurselor interne ale
             firmei
- diagnosticarea poate fi realizată de o echipă externă
sau de către o echipă din interiorul firmei
- diagnosticarea poate fi realizată permanent sau
ocazional
- diagnosticarea se poate limita la aspectele
cantitative sau poate cuprinde şi aspectele calitative
- diagnosticarea se poate face pentru situaţia actuală
sau se poate pune accentul pe aspectele prospective
- rezultatul diagnosticării este supus în exterior
efectului de prismă

 B. Componentele evaluării potenţialului firmei
   - fluxuri
   - structuri
   - capacităţi
     1.3. Factori de internaţionalizare

         A. Factori de mediu
- facilitate de acces pe piaţă
- evoluţie favorabilă a pieţei (cerere)
- risc politic moderat
- condiţii bune de lucru
- calitatea primirii
- existenţa unei zone de liber schimb
- calitatea resurselor locale
- parităţile monetare

      B. Motivaţii strategice ale firmei
- capacitate productivă în exces, cerere locală mică
sau saturarea pieţei interne
- creşterea credibilităţii firmei
- posibilitate de creştere externă
- facilitarea unei economii de scală
- prelungirea ciclului de viaţă al produselor
   2. ANALIZA
 ALTERNATIVELOR
  STRATEGICE DE
INTERNAŢIONALIZARE
2.1. Formele de angajare internaţională

    - Strategia exportului direct sau indirect
    - Investiţiile directe
    - Cooperarea

2.2. Modalităţile de adaptare pe pieţele
internaţionale

    - Standardizare
    - Adaptare selectivă
    - Diferenţiere

2.3. Segmentarea pieţelor internaţionale

Criterii de segmentare folosite în comerţul
internaţional:
    - variabile socio-economice
    - factori culturali
    - variabile geografice sau geopolitice
    - variabile comportamentale
   3. DECIZIA DE
INTERNAŢIONALIZARE A
     FIRMEI
3.1. Instrumente în sprijinul luării deciziei

A. Grilele de evaluare
 Variabile                                                                                                                                                                                                                          Ponderare                 Ţări

                                                                                                                                                                                                                                         I    I    I  I      I    I  I    V      V
 I. Factori de mediu de bază
 Acceptabili (A) sau Inacceptabili
 (I):
 1. Respectarea dreptului de                                                                                                                                                                                                                    /      I    A        A            A        A
 proprietate
 2. Deschiderea pieţei                                                                                                                                                                                                                       /    A      A        A            A        A
 II. Rentabilitatea operaţiei
 (cifre mari=rang favorabil)

 1. Suma investită                                                                                                                                                                                                                       0  -  5    /      4        3            3        3
 2  .      C        o          s      t        u            r      i            d            i      r        e        c          t        e                                                                                                     0  -  3    /      3        1            2        2
 3  .      R        a        t      a                i      m                p            o            z      i        t      u            l      u            i                                                                                 0  -  2    /      2        1            2        2
 4  .      M            ă        r        i        m              e          a                  a          c      t      u              a        l      ă                  a            p        i    e    ţ  e          i                             0  -  4    /      3        2            4        1
 5  .      M            ă        r        i        m              e          a                  p          i    e          ţ        e          i            3            -      1          0          a    n        i                                 0  -  3    /      2        1            3        1
 6  .      S      e        g          m                  e        n            t        u          l          d          e                  p          i        a          ţ      ă
           -        p          o            t      e          n          ţ        i      a          l          0          -          2                a            n        i                                                                   0  -  2    /      2        1            2        1
           -        v          i      i        t      o          r              3            -        1        0                  a          n          i                                                                                     0  -  2    /      2        1            2        0
 T    O        T        A                L                                                                                                                                                                                                   /  1      8  1        0    1      8  1      0
 III. Risc
 (cifre mici=rang favorabil)

 1. Pierderi în segmentul de piaţă                                                                                                                                                                                                               0  -  4    /      2        1            3        2
 2  .      P      r      o          b            l      e          m                  e                d      e                  c          o          m                  e          r      ţ      e    x      t      e        r    i    o    r           0  -  3    /      0        0            3        3
 3  .      I    n      s        t      a            b          i      l    i        t        a          t      e            p              o          l      i        t      i    c          ă                                                         0  -  3    /      0        1            2        3
 4  .      L        e        g        i        s        l        a      ţ        i        e                ş      i            r        e          g            l        e      m                e    n      t  ă        r      i                         0  -  4    /      1        0            4        3
 5  .      P      e        r      s          p          e          c          t        i      v            e            d            e                r        e          g          l    e        m        e      n        t      ă    r    i    3  -  1  0   0  -  2    /      0        1            2        2
 a  n    i
 T    O        T        A                L                                                                                                                                                                                                   /      3        3        1      4  1      3
      B. Metoda matriceală
- Matricea BCG (Boston Consulting Group)
     foloseşte două variabile:

         - poziţia pe piaţă
         - rata de creştere

     - Matricea lui McKinsey:
         - competitivitatea
      - atractivitatea pe termen lung

 - Modelul A.D.Little ("Business Profile
         Matrix")
       - poziţia concurenţială
    - gradul de maturitate industrială

   - Modelul BALL-LORANGE:
   - gradul de previzionare a factorilor de
          mediu
   - posibilitatea de reacţie la evenimentele
         aleatoare
   3.2. Evoluţia configuraţiilor de
       internaţionalizare

 Faza I    - Export direct sau indirect

Faza II    - Ateliere de asamblare sau
         creare de societăţi mixte
Faza III   - Sedii zonale şi laboratoare de
              cercetări

Faza IV    - Reconcentrare şi extindere
             locală

								
To top