SENARAI SEMAK PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

Document Sample
SENARAI SEMAK PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Powered By Docstoc
					                       SENARAI SEMAK
                    PEMBERIAN TARAF BERPENCEN


Nama Pegawai: _____________________________________________________________

No. Kad Pengenalan: ______________________________

Jawatan: ________________________________________________ Gred: ____________DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:                              Tandakan [ / ]

1.    Perakuan Pemberian Taraf Berpencen– Jadual Keenam P.U. (A) 1/2012
     Tarikh Perakuan Ketua Jabatan _____________
     (Setelah Pegawai Genap Tiga (3) Tahun Perkhidmatan Yang Boleh Dimasuk Kira)

2.    Salinan Kenyataan Perkhidmatan Yang Kemas Kini Dengan Catatan Berikut:

     2.1   Tarikh Pengesahan Pelantikan ______________

     2.2    Tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan ________________

     2.3    Catatan Opsyen Pencen

3.    Cuti Tanpa Gaji: ADA/TIADA*

     Mulai _______________ Hingga_______________ Bilangan Hari: _________

[ * ] Potong Yang Tidak Berkenaan

Disediakan Oleh:                    Disemak Oleh :

Tandatangan     : ________________________     Tandatangan : ______________________

Nama        : ________________________      Nama      : ______________________

Jawatan      : ________________________      Jawatan    : ______________________

Tarikh       : ________________________      Tarikh     : ______________________

                            Cop Rasmi Jabatan :


                       Diisi Oleh SPA
 Ruj. Surat Jabatan                      Disemak oleh :
 Ruj. SPA.
 Tarikh Surat
 Tarikh Diterima
 Tarikh PDP
 Tarikh PDP Diluluskan
 Tarikh PTB

Pindaan Berkuat Kuasa Mulai 1 Januari 2012

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:176
posted:3/15/2012
language:
pages:1