Surat arahan kerja lebih masa

Document Sample
Surat arahan kerja lebih masa Powered By Docstoc
					                  PEJABAT BENDAHARI
                 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

           ARAHAN DAN KELULUSAN MEMBUAT KERJA LEBIH MASA


Nama       :     ……………………………………………………………………………………

Jawatan      :     ……………………………………………………………………………………

No. Staf     :     ……………………………………………………………………………………

Fakulti/Jabatan/Seksyen : ………………………………………………………………………………

               MASA
 TARIKH                           MAKLUMAT TUGAS
           DARI    HINGGA
    ………………………………………                          ………………………………
     Tandatangan & Cop                          Tarikh


PENGESAHAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB

Disahkan dan diperakui bahawa:

      Tugas tersebut perlu dijalankan selepas waktu waktu Pejabat.

      Kerja lebih masa tersebut perlu demi kepentingan perkhidmatan

      Pegawai perlu berada di Pejabat selepas waktu kerja    …………………………………………                          ………………………………
     Tandatangan & Cop                          Tarikh

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:3/15/2012
language:
pages:1