KABANATA I by iloveantipz

VIEWS: 171 PAGES: 3

									Sikolohikal, Emosyonal, Pisikal at Espiritwal na Epekto ng Musika sa mga Kabataan
                       Kabanata I
                ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO
Introduksyon
    Ang epekto ng musika sa kabataan na may edad 15-19 ay may apat na dibisyon. Ito ay

ang Sikolohikal, Emosyonal, Pisikal at Espiritwal na epekto.Sa panahon ngayon napakarami ng

nagkalat na makabagong paraan ng pagpapahayag ng damdamin gamit ang musika. Bilang

bahagi ng makabagong henerasyon nais naming malaman kung ano na nga ba ang narating at

nais iparating ng modernisasyon sa larangan ng musika. Mahalaga ang pag-aaral na ito upang

malaman natin ang epekto ng musika sa aspetong Sikolohikal, Emosyonal, Pisikal at Espiritwal.

Kailangan ang pag-aaral sa paksang ito sapagkat dito natin matutukoy ang mga sanhi o dahilan ng

pagkakaroon ng mga nasabing epekto ng musika mga nakaririnig at sa mga gumagawa at

nagpapahayag ng kanilang sari-sariling damdamin gamit ang paksang ito.
Sikolohikal, Emosyonal, Pisikal at Espiritwal na Epekto ng Musika sa mga Kabataan
Paglalahad ng Suliranin


Pangkalahatan


    Nilalayon ng pag-aaral na alamin ang sikolohikal, emosyonal , pisikal at espiritwal na

epekto ng musika sa mga kabataan.


Mga Tiyak na Layunin/Suliranin


  1. Anu-ano ang mga sikolohikal na epekto ng musika sa kabataan?

  2. Anu-ano ang mga emosyonal na epekto ng musika sa mga kabataan?

  3. Anu-ano ang mga pisikal na epekto ng musika sa mga kabataan?

  4. Anu-ano ang mga espiritwal na epekto ng musika sa mga kabataan?

  5. Bakit mahalaga na malaman ang epekto ng musika sa mga kabataan?
Kahalagahan ng Pag-aaral


    Naniniwala ang kasalukuyang mga mananaliksik na ang pag-aaral ay makapagbibigay ng

mahahalang datos at impormasyon upang makuha ang sikolohikal, emosyonal, pisikal at espiritwal

na epekto ng musika sa mga kabataan.


    Sa mga mag-aaral – mabibigyan ng impormasyon ang mga mag-aaral tungkol sa apat na

epekto ng musika.
Sikolohikal, Emosyonal, Pisikal at Espiritwal na Epekto ng Musika sa mga Kabataan


    Sa mga magulang – makapagpapaalam ng mga epekto ng musika sa kanilang mga

kabataang anak.


    Sa mga susunod na Pananaliksik – makapagbibigay ng mga karagdaang kaalaman at

impormasyon sa mga sikolohikal, emosyonal, pisikal at espiritwal na epekto ng musika.
Saklaw at Limitasyon


    Ang pag-aaral na ito ay para malaman ang sikolohikal, emosyonal, pisikal at espiritwal na

epekto ng musika sa mga kabataan.


    Ang mga respondent ng pag-aaral ay mga mag-aaral ng Technological Institute of the

Philippines na nasa labinglima hanggang labing-siyam na taong gulang (15-19 years old).

Gagamitin sa pag-aaral na ito ang deskriptib-analitik.

								
To top