formular de comanda tipizate by dzcG75

VIEWS: 756 PAGES: 3

									Către: S.C. PROTIP TYPE S.R.L.
Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Cod fiscal: R 15622443
Nr. de Înreg. Reg.Comerţului: J19/645/25.07.2003
Cont RO93RNCB2900000179160001
BCR Miercurea Ciuc
web: http://www.protip-type-tipizate.ro
e-mail: office@protip-type-tipizate.ro
tel: 0722-395948

                          Formular de comandă

 Date generale firmă: (date ce vor apărea în personalizare)
 PROTIP TYPE nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori din personalizare, urmare a completării
 greşite a datelor din formular.
Denumirea firmei         SC ...
CIF
Nr. De Înreg la Reg.
Com.
Adresa sediu
Cont (cod IBAN)                              Banca                   Comandă formulare tipizate personalizate:
      Produs             Format    Tiraj     Serie       Numere (din 7 cifre)
      Factură
  (pt. plătitori de TVA)
  (Bloc – 150 file – 50
     set*3culori)
      Factură
 (pt. neplătitori de TVA)
 (Bloc – 150 file – 50 set*3
      culori)
    Chitanţă 2 file
  (Carnet 100 file – 50 set*2)
   Monetar – 2 file
  (Carnet 100 file – 50 set*2)
  Posibilităţi opţionale pentru personalizare:

  Siglă, emblemă sau alte elemente grafice de identificare (Da / Nu)
  Raster (Da / Nu)
  Alte completări personalizare (Tel., fax, e-mail, web, cod IBAN
  etc.)

     Comandă formulare tipizate nepersonalizate – imprimare pe hârtie autocopiativa:

          Denumire formular                   Tiraj/file
 Factura A5, 150 file, 3 ex., (imprimat negru, pe hârtie alba,
             rosie, verde)
 Chitanta A6, 100 file, 2 ex., (imprimat negru, pe hârtie alba,
              verde)
 Monetar A6, 100 file, 2 ex., (imprimat negru, pe hârtie alba,
              verde)
Nota de receptie si constatare de diferente (fara tva) A4,
               2 ex.
Nota de receptie si constatare de diferente (fara tva) A4,
               3 ex.
Nota de receptie si constatare de diferente (pt unitatile
        cu amanuntul) A4, 2 ex.
Nota de receptie si constatare de diferente (pt unitatile
        cu amanuntul) A4, 3 ex.

         Comandă formulare tipizate nepersonalizate – imprimare pe carton:

          Denumire formular                   Tiraj/buc
      Fisa de cont analitic - A4, t2, 180 gr
   Fisa de cont pt. operatii diverse - A4, t2, 180 gr
       Fisa de magazie - A5, t2, 180 gr
     Dosar de arhivare - carton duplex, 350 gr
   Fisa de tratament balnear - carton duplex 180gr
    Adeverinta medicala - carton duplex 180gr

   Comandă formulare tipizate nepersonalizate – imprimare Offset (60 gr - 100 file legat):

          Denumire formular                   Tiraj/file
        Document cumulativ - A4
        Document cumulativ - A3
           Comanda - A5
           Comanda - A4
       Ordin de deplasare - A5, t2
    Dispozitie de plata - (carte caserie) A6, t2
         Registru de casa - A4
     Borderou de incasari vanzari - A4
   Fisa activitatii zilnice pt. autivehicole - A4, t2
Foaie de parcurs pt. autovehicule transport marfa - A4
Foaie de parcurs pt. autovehicule transport persoane -
              A4
Nota de receptie si constatare de diferente (fara tva) -
             A4, offset
Nota de receptie si constatare de diferente (pt unitatile
        cu amanuntul) - A4, offset
      Raport de gestiune zilnica - A4
       Bon de consum colectiv - A4
     Bon de consum colectiv - 1/2 A4, offset
       Dispozitie de livrare - A4, A5
    Foaie colectiva de prezenta - A4 (nelegat)
       Condica de prezenta - 32 file
      Raport de gestiune- offset, A4, t2
           Meniu turistic
     Centralizatorul vânzarilor pe unitate
Situatia prestarilor si decontarilor ziua de ...- offset, A4,
               t2
             Comanda
             Retetar
         Borderou de achizitie
     Registrul de evidenta defectiunilor
        Nota de plata – numerotat
      Nota de plata virament – numerotat
        Bon de marcaj – numerotat
     Nota de plata - numerotat, hârtie offset,
   Nota de plata virament - numerotat, hârtie offset
      Foaie de obs. balneologice - A4, t2
         Proces verbal - A5, t2
          Bilet de trimitere
      Registru de consultatii medicale
           Bilet de iesireDate persoană împuternicită pentru comandă :

Persoană de contact
Telefon
E-mail
Act de identitate: seria/număr
CNP
Funcţia în cadrul societăţii

								
To top