RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 - DOC by 7M1BF7

VIEWS: 0 PAGES: 8

									   RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


MINGGU  BIDANG / TAJUK  HASIL PEMBELAJARAN             OBJEKTIF         CATATAN


     MENGGAMBAR    Aras 1              Pada akhir pembelajaran murid   Buku
              Memperkenalkan jenis-jenis    dapat :              Sumber
 1   Tajuk :      cetakan                               m/s : 34
     Tumbuh-tumbuhan                    1.  Memperkenalkan
              Aras 2                  teknik cetakan dalam   HSP
     ( Cetakan )    Memilih bahan cetakan yang        menggambar        m/s : 01
              sesuai dan dilekatkan di atas    2.  Menyedari wujudnya
              permukaan keras              pelbagai bahan di
                                   persekitaran yang boleh
              Aras 3                  digunakan sebagai
              Membuat gambar secara           cetakan.
              cetakan dan mempamerkannya


     MEMBUAT CORAK   Aras 1              Pada akhir pembelajaran murid   Buku
     DAN REKAAN    Menunjukkan contoh-contoh    dapat :              Sumber
 2            corak bebas                             m/s : 42
     Tajuk :                        1.  Menghasilkan corak
     Corak Bebas    Aras2                   dengan menggunakan    HSP
              Membuat reka corak bebas         teknik tiupan
     ( Tiupan )    dengan menggunakan warna       2.  Membuat corak di atas
              air                    kertas lukisan

              Aras 3
              Mempamerkan hasil kerja
              murid


     MEMBENTUK DAN   Aras 1              Pada akhir pembelajaran murid   Buku
     MEMBUAT BINAAN  Memperlihatkan jenis-jenis    dapat :              Sumber
 3            binaan 3D seperti pasu, kerusi                   m/s : 79
     Tajuk :      dan lain-lain.            1.  Memperkembangkan
     Bentuk Bebas                        daya kreativiti.     HSP
              Aras 2                2.  Mempelbagaikan      m/s : 42
     ( Arca )     Memilih bahan yang sesuai di       penggunaan jenis bahan
              persekitaran untuk binaan         dalam ciptan.
              arca.                3.  Memupuk sikap
                                   bekerjasama
              Aras 3                4.  Memperkembangkan
              Membuat binaan arca dengan        pemahaman tentang
              pelbagai cara seperti :          bentuk, ruang dan
                - cantuman, ikatan,          imbangan.
                  selitan, potongan.

              Aras 4
              Mempamerkan hasil kerja
              murid
  MENGENAL KRAF      Aras 1             Pada akhir pembelajaran murid   Buku
  TRADISIONAL       Membincang mengenai pasu    dapat :              Sumber
4              bunga yang terdapat di                      m/s : 101
  Tajuk :         pasaran              1.  Membentuk labu
  Pasu Bunga                           dengan cara lingkaran  HSP
              Aras 2                 dan picitan       m/s : 66
  ( Tembikar –Lingkaran  Melakar pelbagai bentuk pasu    2.  Melicin dan menghias
  dan picitan )                          labu
              Aras 3               3.  Menghargai hasil kerja
              Proses membuat labu secara
              lingkaran dan picitan

              Aras 4
              Melicinkan labu dengan bahan
              sesuai dan menghiasnya


  MENGGAMBAR       Aras I             Pada akhir pembelajaran murid   Buku
              Melihat dan berbincang     dapat :              Sumber
5  Tajuk :         berkenaan hasil cetakan                     m/s : 31
  Binatang Kesayangan   stensilan             1.  Menggunakan teknik
                                  stensilan dalam     HSP
  ( Stensilan )      Aras 2                 kegiatan membuat     m/s : 04
              Melukis dan menebuk gambar       gambar
              binatang              2.  Meningkatkan
                                  kemahiran dalam
              Aras 3                 menghasilkan karya
              Murid boleh memilih teknik       yang kreatif
              cetakan mudah seperti :      3.  Menghasilkan karya
                - stensilan, capan,         secara berkumpulan
                  percikan, gosokan.

              Aras 4
              Mempamerkan hasil kerja


  MEMBUAT CORAK      Aras 1             Pada akhir pembelajaran murid   Buku
  DAN REKAAN       Memerhati dan mangkaji jenis  dapat :              Sumber
6              sayuran yang mempunyai                      m/s : 51
  Tajuk :         lapisan kelopak          1.  Menyedari terdapat
  Kertas Pembalut                         pelbagai jalinan pada  HSP
  Hadiah         Aras 2                 keratin rentas sayur-  m/s : 28
              Memotong sayuran dengan         sayuran
  ( Capan )        pelbagai contoh seperti :     2.  Menghasilkan
                - menegak, melintang        kemahiran memotong
                                  dan membuat capan.
              Aras 3               3.  Menghasilkan corak
              Membuat corak dalam           dengan pelbagai
              pelbagai susunan seperti :       susunan.
                - selang-seli, berjalur,
                   dll.

              Aras 4
              Mempamerkan hasil kerja
   MEMBENTUK DAN      Aras 1             Pada akhir pembelajaran murid   Buku
   MEMBUAT BINAAN     Berbincang mengenai contoh   dapat :              Sumber
7              mobail – menerangkan tentang                    m/s : 80
   Tajuk :         imbangan, pergerakan dan      1.  Memperkembangkan
   Mobail Guntingan    lain-lain                daya kreativiti dalam   HSP
   (Buah-buahan/ Haiwan)                      binaan          m/s : 46
               Aras 2               2.  Meningkatkan
   ( Mobail Guntingan )  Menggunting beberapa bentuk       kesedaran hubungan
               buah-buahan/haiwan yang         antara bentuk,
               dipilih dan diwarnakan.         imbangan dan
                                   pergerakan dalam ruang
               Aras 3               3.  Meningkatkan
               Mengikat dengan tali dan         kemahiran dalam teknik
               menggantungkannya            menghasilkan mobail.

               Aras 4
               Mempamerkan hasil kerja


   MENGENAL KRAF      Aras 1             Pada akhir pembelajaran murid   Buku
   TRADISIONAL       Perbincangan mengenai hiasan  dapat :              Sumber
8              diri daripada manik seperti :
   Tajuk :           - aksesori           1.  Pengetahuan dalam
   Rantai / Gelang                         menyusun manik secara   HSP
               Aras 2                  terancang         m/s : 70
   ( Perhiasan Diri /   Mengumpul bahan yang        2.  Meningkatkan
   Ornamen )        diperlukan, menyusun dan         kemahiran psikomotor
               menyucuk manik mengikut       3.  Menghasilkan gubahan
               saiz hingga menjadi beberapa       seni manik yang mudah
               lapisan

               Aras 3
               Mempamerkan hasil kerja
               murid


   MENGGAMBAR       Aras 1             Pada akhir pembelajaran murid   Buku
               Memerhati benda-benda di    dapat :              Sumber
9  Tajuk :         persekitaran                            m/s : I4
   Pemandangan                         1.  Mempertingkatkan
               Aras 2                  kemahiran tentang     HSP
   ( Catan )        Melukis objek (Pemandangan)       olahan warna       m/s : 08
               yang menampakkan objek       2.  Memahami warna dan
               dekat dan jauh              konsep perspektif (saiz
                                   objek dekat dan jauh)
               Aras 3
               Mempamerkan hasil kerja


   MEMBUAT CORAK      Aras 1             Pada akhir pembelajaran murid   Buku
   DAN REKAAN       Menunjukkan contoh-contoh    dapa :               Sumber
10              corak terancang                          m/s : 47
   Tajuk :                           1.  Melakar
   Corak Terancang                         bentuk/lingkaran yang   HSP
   ( Lukisan/lakaran )                       terancang         m/s : 20
               Aras 2                2.  Menghasilkan corak
               Melukis bentuk-bentuk yang        terancang yang mudah
               dikehendaki / lngkaran untuk
               dijadikan asas ( secara
               terancang )

               Aras 3
               Mewarnakan lukisan / lakaran
               tersebut

               Aras 4
               Mempamerkan hasil kerja


   MEMBENTUK DAN      Aras 1              Pada akhir pembelajaran murid  Buku
   MEMBUAT BINAAN     Bercerita tentang watak sedih,  dapat :             Sumber
11              gembira, marah dll atau rupa                   m/s : 69
   Tajuk :         spider man, ultraman dll       1.  Meningkatkan
   Topeng Muka                            kemahiran merekacipta
               Aras 2                  secara kreatif
   ( Topeng )       Berbincang dan melakarkan      2.  Membuat hiasan yang
               watak tertentu di atas kad        sesuai untuk watak
               manila                3.  Melakonkan watak

               Aras 3
               Menggunting lakaran dan
               menghias topeng

               Aras 4
               Mempamerkan hasil kerja


   MENGENAL KRAF      Aras 1              Pada akhir pembelajaran murid  Buku
   TRADISIONAL       Menunjukkan contoh anyaman    dapat :             Sumber
12              tikar / kelarai seperti :                     m/s : 95
   Tajuk :           - tikar mengkuang,       1.  Mengetahui beberapa
   Anyaman Tikar/Kelarai       tudung saji dll.        nama kelarai      HSP
                                 2.  Menyedari setiap    m/s : 72
   ( Anyaman )       Aras 2                  kelarai mempunyai
               Memperkenalkan jenis kelarai       anyaman sendiri
               seperti :              3.  Menyiapkan satu
                 - mata bilis, tampuk         anyaman yang mudah
                    manggis dll        4.  Memupuk nilai
                                    kemasan
               Aras 3
               Membuat anyaman kelarai
               berdasarkan model yang
               dibuat dengan menggunakan
               kertas warna

               Aras 4
               Membingkai hasil kerja dan
               mempamerkannya
   MENGGAMBAR        Aras 1              Pada akhir pembelajaran murid   Buku
               Guru memperlihatkan       dapat :              Sumber
13  Tajuk :         beberapa bentuk gambar kapal
   Kapal Layar       dan menerangkan tentang       1.  Mempertingkatkan
               teknik gurisan              teknik gurisan dalam   HSP
   ( Gurisan )                            menggambar        m/s : 06
               Aras 2                2.  Menyesuaikan jenis-
               Murid mewarnakan             jenis gurisan dalam
               permukaan kertas lukisan         menghasilkan ciptaan
               dengan krayon dan dilapisi
               dengan lapisan ‘Indian Ink’

               Aras 3
               Melakar objek yang hendak
               dibentuk di atas lapisan
               tersebut dengan benda tajam
               seperti :
                  - paku, lidi, ranting dll

               Aras 4
               Mempamerkan hasil kerja


   MEMBUAT CORAK      Aras 1              Pada akhir pembelajaran murid   Buku
   DAN REKAAN        Guru menerangkan tentang     dapat :              Sumber
14              ikatan dan cara celupannya ke                    m/s : 44
   Tajuk :         dalam warna             1.  Memilih bahan yang
   Corak Bebas                            sesuai untuk kegiatan   HSP
               Aras 2                  ikatan dan celupan    m/s : 22
   ( Ikatan dan Celupan )  Mengikat kain/kertas serta      2.  Meningkatkan kreativiti
               mencelupnya ke dalam           dalam menghasilkan
               pewarna                  corak
                                  3.  Membuat kerja secara
               Aras 3                  teratur
               Berbincang tentang hasil kerja
               dari segi :
                  - lipatan dan coraknya

               Aras 4
               Mempamerkan hasil kerja


   MEMBENTUK DAN      Aras 1              Pada akhir pembelajaran murid-   Buku
   MEMBUAT BINAAN      Penerangan tentang konsep    murid dapat :           Sumber
15              origami dengan menunjukkan                     m/s : 64
   Tajuk :         beberapa contoh           1.  Memahami konsep
   Rama-rama                             origami          HSP
               Aras 2                2.  Membentuk beberapa
   ( Origami )       Murid melipat kertas untuk        bentuk origami yang
               dijadikan beberapa bentuk         dikehendaki
               yang dikehendaki           3.  Meningkatkan
                                    kemahiran melipat dan
               Aras 3                  membentuk
               Mempamerkan hasil kerja
   MENGENAL KRAF     Aras 1             Pada akhir pembelajaran murid-   Buku
   TRADISIONAL      Membuat kajian tentang     murid dapat :           Sumber
16             ukiran sabun melalui :                       m/s : 111
   Tajuk :          - objek sebenar,        1.  Menghargai seni ukiran
   Ukiran Flora / Bunga      gambar dll           tradisional        HSP
                                2.  Mengetahui bahan dan   m/s : 74
   ( Ukiran )       Aras 2                  alat yang digunakan
              Mempamerkan bahan dan alat        dalam ukiran
              yang akan diukir seperti :     3.  Menghasilkan seni
                - sabun, lilin, pisau ddd      ukiran tradisional dari
                                   sabun
              Aras 3
              Melakar motif di atas kertas
              dan kemudian
              memindahkannya ke atas
              bahan yang dipilih (sabun)

              Aras 4
              Mengukir motif di atas bahan
              dengan alat yang sesuai

              Aras 5
              Mempamerkan hasil kerja


   MENGGAMBAR       Aras 1             Pada akhir pembelajaran murid   Buku
              Membuat perbincangan      dapat :              Sumber
17  Tajuk :        mengenai teknik resis                       m/s : 57
   Renyukan Kertas    berdasarkan contoh yang       1.  Menyedari kesan
              diberi                  retakan / ronyokan
   ( Resis )                            dapat menghasilkan    HSP
              Aras 2                  gambar yang menarik    m/s : 10
              Melakar gambar di atas       2.  Mengetahui tentang
              kertas/surat khabar dengan        pelbagai kesan olahan
              krayon dan merenyukkannya        bahan dan teknik resis
                                   secara kreatif
              Aras 3
              Sapukan dengan warna air di
              permukaan gambar dan
              keringkan

              Aras 4
              Menceritakan dan mempamer
              hasil kerja


   MEMBUAT CORAK     Aras 1             Pada akhir pembelajaran murid   Buku
   DAN REKAAN       Memerhatikan contoh cetakan   dapat :              Sumber
18             dari pelbagai bentuk seperti                    m/s : 53
   Tajuk :        bunga, corak dll          1.  Memahami konsep
   Bunga Tulip                           cetakan          HSP
              Aras 2               2.  Memahami proses
   ( Cetakan )      Melakar gambar bunga tulip di      penekapan imej yang
              atas kertas/kad manila dan        boleh digunakan dalam
              memebuknya                membuat corak
             Aras 3                3.  Menghasilkan satu
             Membuat garisan grid yang         cetakan yang mudah
             sesuai di atas kertas lukisan

             Aras 4
             Menekap motif ke atas kertas
             lukisan dengan menggunakan
             plat yang telah disediakan
             ( susun secara terancang )

             Aras 5
             Mempamerkan hasil kerja


   MEMBENTUK DAN    Aras 1              Pada akhir pembelajaran murid  Buku
   MEMBUAT BINAAN   Memperdengarkan lagu       dapat :             Sumber
19            bertemakan lagu persandingan                   m/s : 78
   Tajuk :                          1.  Memperkembangkan
   Bekas Bunga Telur  Aras 2                   daya kreativiti    HSP
             Perbincangan mengenai           membentuk objek 3D   m/s : 55
   ( Model )      contoh-contoh bekas bunga       2.  Memupuk sikap
             telur                   bekerjasama dengan
                                  cermat
             Aras 3                3.  Dapat
             Membuat bekas bunga telur         menghubungkaitkan
             dengan menggunakan pelbagai        kerja membentuk
             bahan seperti :              dengan kebudayaan
               - kad manila, perca
                 kain, cawan kertas dll

             Aras 4
             Menghias dan mempamer
             hasil kerja


   MENGENAL KRAF    Aras 1              Pada akhir pembelajaran murid  Buku
   TRADISIONAL     Mendapat ransangan dan idea    dapat :             Sumber
20            melalui puisi, pantun atau lagu                  m/s : 95
   Tajuk :       seperti :               1.  Mendapat idea awal
   Tenunan Asas      - lagu kain pelikat,          mengenai tenunan    HSP
                  lagu kain songket      2.  Menggunakan berbagai  m/s : 64
   ( Tenunan )       - pantun dan              bahan untuk tenunan
                  peribahasa –asal      3.  Menghasilkan satu
                  kapas menjadi          tenunan asas yang
                  benang dll            mudah

             Aras 2
             Meneliti bahan-bahan hasil
             tenunan seperti :
               - kain songket, kain
                 pelikat, guni bawang
                 dll
Aras 3
Menggubal kek mudah dari
berbagai bahan kutipan
seperti:

  -  ranting kayu
    bercabang
  -  roda basikal
  -  rangka paying dll

Aras 4
Membina model dengan
teknik tenunan seperti :
  - cantuman, selitan dll

Aras 5
Mempamerkan hasil kerja

								
To top