GEMILANG T1 BAB 7x by 39Fxi9

VIEWS: 5 PAGES: 6

									TINGKATAN 1 BAB 7 : JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN
          MELAYU MELAKA

           Kemerosotan Kerajaan Johor

              Perebutan kuasa
              Perebutan takhta
           Penglibatan Bugis di Johor
                 X
1  Kerajaan Johor mengalami kemerosotan pada abad ke-18.
  Apakah X?
  A Cukai yang tinggi
  B Perang Johor-Jambi
  C Sekatan perdagangan
  D Serangan askar Belanda

       Sultan Mahmud Shah berundur ke Pagoh dan seterusnya membina kubu
       pertahanan di Muar sebelum bergerak ke Pulau Bentan.
2  Apakah peristiwa yang berlaku di Bentan?
   I Sultan Mahmud mangkat di Bentan
   II Sultan Mahmud mengumpul kekuatan tentera
  III Sultan Mahmud meninggalkan Bentan dan berundur ke Kampar
  IV Sultan Mahmud mengatur serang balas terhadap Portugis di Melaka
  A I, II dan III
  B I, II dan IV
  C I, III dan IV
  D II, III dan IV

3  Perkataan Johor berasal daripada perkataan Arab ‘Jauhar’ yang bermaksud
  A Emas
  B Delima
  C Mutiara
  D Permata

4  Kota pertahanan telah dibina bagi menjaga keselamatan ibu negeri Johor.
  Apakah nama kota tersebut?
  A Kota Baru
  B Kota Kara
  C Kota Johor
  D Kota Tinggi

         Tahun         Pusat Kerajaan
        1623 – 1677 Pulau Tembelan / Makam Tauhid
        1677 – 1685 Batu Sawar / Riau
        1685 - 1699   Kota Tinggi
5  Merujuk jadual di atas, mengapakah pusat pentadbiran kerajaan Johor berubah-ubah?
  A Mewujudkan pelabuhan baru
  B Mengukuhkan peranan sultan
  C Menerima ancaman kuasa luar
  D Menjamin kesejahteraan rakyat
        Seri Nara Diraja ialah gelaran bagi jawatan Penghulu Bendahari
        yang wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.
6  Apakah tugas Seri Nara Diraja?
   I Mentadbir istana
   II Mengawal hamba sultan
  III Mengawal semua pendapatan negara
  IV Mengetuai angkatan perang Johor menyerang Melaka
  A I,II dan III
  B I, II dan IV
  C I, III dan IV
  D II, III dan IV

7  Bagaimanakah Sultan Alauddin Riayat Shah II memperkukuhkan kuasa kerajaan Johor semasa
  pemerintahannya?
   I Menakluki Aru
   II Melantik Sultan Pahang
  III Mengekalkan hubungan dengan Portugis
  IV Meneruskan penguasaan jajahan takluk Melaka
  A I,II dan III
  B I, II dan IV
  C I, III dan IV
  D II, III dan IV

            Tun Sri Lanang
            Laksamana Tun Abdul Jamil
8  Senarai di atas merujuk kepada pembesar Johor.
  Apakah persamaan kedua-dua pembesar di atas?
  A Mentadbir istana
  B Mengawal hamba sultan
  C Mengawal pendapatan negara
  D Merancang penawanan semula Melaka
9  Gambaran pelukis di atas menunjukkan gabungan antara angkatan perang Johor dengan
  Belanda yang berjaya mengalahkan Portugis di Melaka pada tahun 1641.
  Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut?
  A Kedaulatan negara perlu dipelihara
  B Keamanan negara tanggungjawab pemimpin
  C Keselamatan negara ditentukan oleh kuasa luar
  D Kemakmuran negara bergantung kepada ekonomi
        Tokoh X
            Menjadi utusan Johor ke Goa
            Menyusun pertahanan Johor
            Menyusun ‘Sejarah Melayu’ pada tahun 1612
10  Tokoh X di atas ialah
   A Tun Sri Lanang
   B Bendahara Tun Abdul Jalil
   C Laksamana Tun Abdul Jamil
   D Bendahara Tun Habib Abdul Majid

        Tokoh X
           Menyerang Perak ( 1575 dan 1620 )
           Menyerang Pahang ( 1617 )
           Menyerang Kedah ( 1619
11  X dalam rajah di atas ialah
   A Acheh
   B Jambi
   C Pasai
   D Pedir

                     Johor
               X            Portugis
                 Perang Tiga Segi
12  Berdasarkan rajah di atas, X merujuk kepada
   A Perak
   B Jambi
   C Acheh
   D Melaka

13  Apakah punca persengketaan yang membawa kepada Perang Tiga Segi?
   A Menguasai Selat Melaka
   B Memonopoli perdagangan rempah
   C Mempertahankan agama masing-masing
   D Mendapatkan semula Melaka dari Portugis
             Kegemilangan Johor

             Kemajuan perdagangan
                  X
          Perkembangan bidang persuratan
   Kegemilangan Johor disebabkan oleh beberapa faktor.
14  X dalam rajah di atas ialah
   A kesetiaan rakyat
   B kemerosotan Melaka
   C kecekapan pentadbiran
   D kekuatan angkatan tentera

15  Barangan tempatan dan luar negeri yang diperdagangkan di pelabuhan Johor ialah
    I teh
   II gula
   III damar
   IV kayu gaharu
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II,III dan IV

                      X
              Mengumpul hasil laut dan hasil hutan
              Menjadi pendayung kapal kerajaan
              Mengawal pelabuhan
   Jadual di atas menunjukkan tenaga utama kerajaan Johor dan amat setia kepada sultan sejak
   zaman Kesultanan Melayu Melaka.
16  X ialah
   A Orang Laut
   B Orang Bugis
   C Orang Melayu
   D Orang Acheh

            Baluk
            Kolek
            Pencalang
17  Senarai di atas merujuk kepada
   A Kapal diraja
   B Kapal perang
   C Kapal dagangan
   D Kapal persisir pantai
18  Karya-karya yang dihasilkan pada zaman kegemilangan kerajaan Johor ialah
    I Sejarah Bugis
   II Sejarah Melayu
   III Hikayat Hang Tuah
   IV Hikayat Raja Ali Haji
   A I dan II
   B II dan III
   C III dan IV
   D I dan IV

                        Tokoh X
           Mengalahkan Palembang
           Menawan semula Siak
           Mengetuai angkatan perang Johor mengalahkan Jambi
19  Merujuk rajah di atas, tokoh X di atas ialah
   A Sri Bija Diraja
   B Sri Amar Diraja
   C Bendahara Tun Abdul Jalil
   D Laksamana Tun Abdul Jamil

        Pada tahun 1722, Raja Kecil dapat dikalahkan dan Raja Sulaiman
        ditabalkan menjadi sultan Johor yang baru.
20  Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesannya kepada kerajaan Johor?
   A Pengaruh Bugis bertapak di Johor
   B Pengaruh Belanda bermula di Johor
   C Pengaruh Sultan bertambah d Johor
   D Pengaruh Acheh berkembang di Johor
JAWAPAN BAB 7
Tingkatan 1


Bil.  Jawapan  Muka Bil.  Jawapan  Muka
         Surat         Surat
 1    B    101 11   A    106
 2    D    102 12   C    108
 3    D    103 13   A    108
 4    B    103 14   C    108
 5    C    103 15   C    109
 6    A    103 16   A    110
 7    B    103 17   D    111
 8    D    105 18   B    112
 9    A    105 19   D    114
10    A    105 20   A    116

								
To top