Politici publice Curs 8 by Efo396

VIEWS: 14 PAGES: 14

									   Politici publice

Instrumente de politici publice
   Etapele modelului procesual

•  Stabilirea agendei
•  Formularea alternativelor
•  Decizia
•  Implementarea politicilor
•  Evaluarea
  Instrumente de politici publice
Ce sunt instrumentele de politică publică?
Instrumentele se referă la modalităţile utilizate
 pentru aplicarea în practică a alternativelor
 alese.
„Tipuri variate de acţiuni prin care factorii de
 decizie din structurile guvernamentale se
 adresează problemelor de politici publice”
 (Weimer, D.L. & Vining, A.R. 1989, p. 196)
  Instrumente de politici publice
De ce avem nevoie de instrumente?
Cunoaşterea unui număr mare dintre aceste
 strategii este utilă în special pentru analiştii
 politicilor publice, întrucât de obicei problemele
 cu care se confruntă sectorul public sunt
 complexe, şi soluţii perfecte nu pot fi găsite.
Diferite instrumente de politică publică pot avea un
 grad diferit de eficienţă, echitate, legitimitate şi
 suport politic, ceea ce influenţează gradul în care
 ele pot fi aplicate în diferite situaţii (Howlett &
 Ramesh, 1995).
   Instrumente de politici publice
O literatură bogată pe acest subiect.
Weimer şi Vining, care au propus împărţirea instrumentelor de
  politici publice în cinci categorii generale
• instrumente care duc la eliberarea, facilitarea şi simularea
  pieţei: aceste instrumente sunt aplicate pentru a utiliza din plin
  avantajele oferite de mecanismele pieţei. În această categorie se
  referă la eliberarea pieţei (dereglementarea, legalizarea, şi
  privatizarea), facilitarea pieţei (alocarea prin intermediul
  drepturilor de proprietate şi crearea de noi bunuri care să poată
  fi schimbate prin intermediul mecanismelor de piaţă), iar pentru
  simularea pieţei licitaţiile;
• utilizarea taxelor şi subvenţiilor, în special ca mecanisme de
  influenţare a comportamentului;
  Instrumente de politici publice
Weimer şi Vining (cont.)
• actele normative: acestea sunt instrumentele cu cel mai
 ridicat nivel de intruziune din partea statului, şi se împart în
 două categorii mari: legislaţia cadru şi reglementările (de
 exemplu referitoare la preţuri, cantităţi, la eliminarea
 asimetriei informaţionale prin etichetări, certificări, licenţe,
 etc);
• furnizarea de bunuri prin alte mecanisme decât ale pieţei:
 se referă la furnizarea de bunuri şi servicii direct de către
 structurile guvernamentale, prin furnizare directă de către
 instituţiile publice, prin intermediul agenţiilor
 independente şi, în final, prin subcontractare;
• furnizarea de protecţie prin intermediul asigurărilor
 (obligatorii sau subvenţionate) şi prin constituirea de
 rezerve de stat, asistenţă de tranziţie sau ajutoare
 financiare directe;
  Instrumente de politici publice
O altă clasificare a fost propusă în urma unei discuţii
 realizată de Howlett şi Ramesh utilizând drept criteriu
 de departajare a instrumentelor nivelul implicării
 statului. Astfel, pe o scală de la maxim la minim avem
• Instrumente cu nivel minim de implicare a statului:
 familia şi comunitatea, organizaţiile non-
 guvernamentale şi piaţa;
• Instrumente cu nivel maxim de implicare a statului:
 legislaţia, furnizarea directă, companiile publice;
• Instrumente cu nivel mediu de implicare a statului:
 campaniile de informare şi convingere, taxele şi
 subvenţiile, licitaţii ale dreptului de proprietate
Instrumente cu nivel min. de implicare
       a statului
• Presupun un nivel minim de implicare din
 partea structurilor guvernamentale sau o lipsă
 de implicare. Guvernul poate decide că o
 problemă poate fi cel mai bine soluţionată de
 către piaţa privată sau de către
 familie/comunitate şi în consecinţă să nu
 intervină în rezolvarea acesteia.
• Importanţa acestor instrumente în creştere
 datorită privatizărilor
Instrumente cu nivel min. de implicare
       a statului
Familia şi comunitatea pot rezolva multe probleme care
 spre exemplu ţin de domeniul protecţiei sociale
 (îngrijirea copiilor, vârstnicilor sau a bolnavilor) sau al
 educaţie (educaţia copiilor) serv. pe care să nu le mai
 furnizeze statul.
Organizaţiile non-guvernamentale se pot implica în
 rezolvarea problemelor din cadrul societăţii prin
 preluarea furnizării unor bunuri sau servicii care în mod
 tradiţional sunt prestate de către sectorul public sau de
 cel privat. Domeniile în care aceste organizaţii îşi
 desfăşoară activitatea sunt cu preponderenţă în
 domeniul sănătăţii, al educaţiei sau cel social.
 Instrumente cu nivel min. de implicare
        a statului
Piaţa privată reprezintă o modalitate eficientă de
 furnizare a celor mai multe bunuri private pentru că
 asigură că eforturile sunt direcţionate numai asupra
 acelor bunuri sau servicii care au valoare pentru
 societate, lucru reflectat în dorinţa indivizilor de a
 plăti pentru aceste bunuri. Un instrument inechitabil
 pentru că oferă bunuri şi servicii numai celor care
 posedă resursele financiare pentru a plăti pentru
 bunul respectiv.
La aceste instrumente (niv. min. de implicare a statului)
 nu este posibil să rezolve probleme complexe şi nu
 de fiecare dată sunt echitabile.
    Instrumente cu nivel maxim de
       implicare a statului
• Implică un grad ridicat de coerciţie din partea statului pentru a
 asigurarea comportamentului dorit. Acest lucru înseamnă că
 guvernul, în exercitarea autorităţii sale, poate impune
 cetăţenilor să aibă un anumit comportament, să desfăşoare
 anumite activităţi, poate să înfiinţeze companii publice pentru
 realizarea unor activităţi economice dorite sau poate furnizare
 servicii prin intermediul aparatului administrativ.
• Prin intermediul legislaţiei, guvernul prescrie un anumit
 comportament dorit instituţiilor (instituţii publice sau private)
 şi cetăţenilor şi instituie un sistem de justiţie şi de poliţie în
 aplicarea legilor. Rolul legislaţiei este de a reglementa posibilele
 deficienţe care ar putea apărea ca urmare a modului de
 operare a forţelor pieţei. Avantaje – eficienţa, dezavantaje –
 lipsa de inovativitate şi flexibilitate.
    Instrumente cu nivel maxim de
       implicare a statului
Bunurile produse de companiile publice sunt bunuri
 publice, adică bunuri importante pentru societate, dar
 care nu pot fi produse de piaţa privată datorită costurilor
 ridicate de producţie. Critică ineficienţa economică.
Sectorul public poate îndeplini anumite sarcini, furnizând
 bunuri şi servicii. De ex., guvernul asigură apărarea
 naţională şi relaţiile internaţionale, serviciul de poliţie şi
 pompieri, asigurările sociale, educaţia, îngrijirea
 parcurilor, a drumurilor publice, asigurarea sănătăţii
 populaţiei, realizarea recensământului populaţiei.
 Dezavantaje nu sunt supuse regulilor competiţiei şi pot
 apărea situaţii de supradimensionare.
    Instrumente cu nivel mediu de
       implicare a statului
Prin astea se încearcă doar influenţarea deciziilor
 diferiţilor actori – decizia le aparţine.
Campaniile de informare şi convingere urmăresc
 schimbarea preferinţelor şi comportamentului
 diferiţilor actori. Nu implică obligativitatea de a
 răspunde într-un anumit mod. Nu produc rezultate
 imediate şi se folosesc cumulat cu alte instrumente.
Conform lui Howlett şi Ramesh (1995), subvenţiile se
 referă la transferurile financiare care se fac către
 indivizi sau firme private pentru a recompensa
 financiar o activitate dorită. Formele pe care le
 îmbracă subvenţiile sunt: granturile, reducerile de
 taxe, voucher-ele şi împrumuturile.
    Instrumente cu nivel mediu de implicare a
            statului
Prin licitarea dreptului de proprietate se creează pieţe care în mod
  normal nu ar exista. Piaţa este creată prin stabilirea licitării unui
  număr limitat de drepturi de consumare a unei resurse, lucru care
  duce în consecinţă la crearea unei lipse artificiale a resursei
  respective. Astfel se pune în funcţie mecanismele pieţei în
  stabilirea preţului. De ex., multe ţări au decis să folosească această
  metodă pentru a controla cantitatea de substanţe toxice care pot
  fi emanate în aer sau apă.
Taxele sunt folosite care un instrument de politică publică pentru a
  induce un comportament dorit sau pentru a descuraja un
  comportament nedorit. Fondurile colectate la buget sunt folosite
  pentru a finanţa diferite cheltuieli. Taxele pe consum sunt cel mai
  des folosite pentru a controla externalităţile negative, este vorba
  despre o penalizare financiară pentru descurajarea unui

								
To top