EL SISTEMA CIRCULATORI DELS VERTEBRATS Anatomia comparada del

Document Sample
EL SISTEMA CIRCULATORI DELS VERTEBRATS Anatomia comparada del Powered By Docstoc
					              ZOOID
              GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT EN ZOOLOGIA
              Dept. de Biologia Animal. Facultat de Biologia.
              Avgda. Diagonal 645. 08028-Barcelona
 EL SISTEMA CIRCULATORI DELS
     VERTEBRATS
Anatomia comparada del cor i dels arcs aòrtics


    C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
EL SISTEMA CIRCULATORI DELS
    VERTEBRATS

  Anatomia comparada del cor i dels
       arcs aòrtics                C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
SISTEMA CIRCULATORI DELS VERTEBRATS : FUNCIONSTRANSPORT

 GASOS
NUTRIENTS
 RESÍDUS
HORMONES     HOMEÒSTASI
 CALOR

         CANVIS PRESSIÓ
        EQUILIBRI HÍDRIC
        REGULACIÓ TÈRMICA    DEFENSA

                   CEL·LULAR
                   NO CEL·LULAR
                   C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
SISTEMA CIRCULATORI DELS VERTEBRATS : VASOS
   ARTERIES: Transport de sang des del cor
    VENES: Transport de sang cap al cor
    CAPILARS: Intercanvi sang - teixits


                       C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
       SISTEMA CIRCULATORI DELS VERTEBRATS:
       CIRCULACIÓ SENZILLA. CIRCULACIÓ DOBLE
                       La sang fa un circuit doble dins el cos.
                        El cor està dividit en 2 bombes que
La sang segueix un sol circuit dins el cos.   alimenten 2 circuits (respiratori i
    El cor és una bomba única               sistèmic)

                                 C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
ANATOMIA DEL COR DELS
   VERTEBRATS

CANVIS MORFOFUNCIONALS
          C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
      CONDRICTIS I OSTEÍCTIS
CONDRICTI

          • Cor: 1 sola bomba amb 4 cambres disposades
               seqüencialment (sinus venòs, atri,
               ventricle, conus/bulbus arteriosus)
          • Sistema respiratori: brànquies
          • Arcs aòrtics: 5 en condrictis; 4 en osteictis
 OSTEICTI
                          C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
              MODEL I: OSTEICTI
s. venòs       atri     a. aòrtics
                           vena cardinal
                            vena hepàtica
ventricle  bulbus arteriosus    aorta ventral

                           Cor d’un osteicti en norma dorsal
    Cor d’un osteicti en norma lateral
                                C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
           PEIXOS PULMONATS
               • Cor: Parcialment dividit amb 4 cambres
    ‘shunts’ musculars      disposades seqüencialment (sinus
                   venòs, atri, ventricle, b. arteriosus)
               • Sistema respiratori: brànquies i/o pulmons
               • Arcs aòrtics: 5.
                    aa II, V, VI: amb brànquies
                    aa III i IV: sense brànquies
                     Respiració branquial: ‘shunts’ tancats
Cor parcialment tabicat
                              C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
                    Respiració pulmonar: ‘shunts’ oberts
                   AMFIBIS
Anatomia del cor                  Flux de sang oxigenada i no-oxigenada
      • Circulació doble. Cor tricameral: 2 atris i 1 ventricle. Sinus
           venos s’obre a l’atri dret.
      • Sistema respiratori: brànquies (larva), pulmons (adult), pell.
      • Arcs aòrtics:3.
           aa III: arc caròtid
           aa IV: arc sistèmic
           aa VI: arc pulmo-cutàni
                                    C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
            MODEL II: AMFIBIS (Rana)


               truncus         a. caròtid     a. pulmo-cutàni
              arteriosus

                                        a. sistèmic


                                       atri esquerre
                     atri dret
Model de cor de granota (ventral)


                       Vàlvula
                       espiral
             Sinus venos

                      Ventricle
                     (trabècules)
Model de cor de granota (dorsal)                 C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
            AMFIBIS: arcs aòrtics
LARVA URODEL

                       Canvis durant la metamorfosi:
                      •Reabsorció de les brànquies
                      •Reabsorció del ductus carotidus
                      • En Anurs: Reabsorció del aa V i del
                      ductus arteriosus

 a. pulmo-cut  a. sistémic  a. caròtid
URODEL ADULT                ANUR ADULT

                                C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
ANÀPSIDS (QUELONIS) I DIÀPSIDS (LEPIDOSAURIS)
    • Cor tricameral: 2 atris i 1 ventricle
    • Ventricle amb septe interatrial (parcialment dividit) que
         delimita tres cavitats funcionals: cavum arteriosum,
         cavum venosum i cavum pulmonale


                               C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
            MODEL III: QUELONI

              a. sistèmic E


                       a. Sistèmic D   a. caròtids   a. Sistèmic E
              a. pulmonar


                                           a. Pulmonar             Cavum arteriosum

                                              Atri
                                             esquerre
Cavum venosum  Septe interventr
                          Atri dret


                                  ventricle
        Cavum pulmonale
                                   C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
ANÀPSIDS I DIÀPSIDS (LEPIDOSAURIS): arcs aòrtics i circulació


    Sinus         Vena
   venosus        pulmonar


    A.D.          A.I.    Cavum         Cavum
   venosum       arteriosum


   Cavum         Cavum
   pulmonale       venosum


  Arteria pulmonar  Arco Sist I   Arco Sist D
   APNEA
                           C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
             MODEL IV: COCODRIL
                  A. sistèmic D

                  A. caròtids

                  A. sistèmic E

                  A. pulmonar

                  V. pulmonar
Cor de cocodril en norma ventral          Cor de cocodril en norma dorsal                                 C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
      DIÀPSIDS (ARCOSAURIS): O. Crocodilia

• Cor tetracameral: 2 atris + 2 ventricles
• Els arcs sistèmics dret i esquerra queden
comunicats a través del Foramen de Pannizza

                     A. caròtids

                    A. Sistèmic E

                    A. Sistèmic D

                    A. pulmonar

                  Foramen de Pannizza           VD
     VE
                                  VE
                             C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
DIÀPSIDS (ARCOSAURIS): arcs aòrtics i circulació

    Sinus                Vena
   venosus              pulmonar


    A.D.                 A.E.
  Ventricle D             Ventricle E


               Apnea
 Arteria     Arco Sist       Arco Sist D
pulmonar       E   Resp. aèria

               Foramen
               Pannizza                            Resp. Aèria         Apnea
                                   C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
                    OCELLS
               Arc sistèmic (crossa D)    Arcs caròtids
                                   Arc pulmonar
                                             VD
                   VD                   VE
• Cor tetracameral: 2 atris               VE
+ 2 ventricles
• Conserven la crossa
aòrtica dreta.
                                       C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
OCELLS
A. caròtids

A. sistèmic
 (crossa D)

A. pulmonar

V. pulmonar

 V. cava
       C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
               MAMÍFERS
• Cor tetracameral: 2 atris
+ 2 ventricles
• Conserven la crossa
aòrtica esquerra.
                     C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
MAMÍFERS
 A. caròtids

 A. sistèmic
 (crossa E)

 A. pulmonar V. pulmonar

  V. cava
        C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz
 Vols saber més?
Links:
•http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookcircSYS.h
tml#Vertebrate Cardiovascular Syste
Descripció sobre sistemes circulatoris de vertebrats – circulació senzilla i
doble, amb esquemes. Estudi del cor i la circulació en els mamífers.
•http://sln.fi.edu/biosci/systems/circulation.html.
 Sistema circulatori en humans. Bones imatges.
•http://www.biology.eku.edu/RITCHISO/342notes9.html
Anatomia comparada del cor i els arcs aòrtics dels vertebrats, amb una
animació de la circulació en el cor dels cocodrils
http://campus.murraystate.edu/academic/faculty/terry.derting/anatomya
tlas/Index.htm
Atles d’anatomia amb imatges de circulatori de peixos i amfibis.
                             C. Sanpera, G. Llorente & X. Ruiz

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:3/13/2012
language:Latin
pages:23