Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Hensen EC by OLIAo5

VIEWS: 16 PAGES: 50

									     Verticaal transport
Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing
          Eindcolloquium

          Léon Hensen
      Verticaal transport
Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing
 Opbouw colloquium


 • Introductie
 • Aanleiding
 • Probleemanalyse
 • Doelstelling
 • Onderzoek
 • Oplossing
 • Portfolio
 • Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Introductie
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem
            Naam:         Léon Hensen
    Afbakening    Geboortedatum: 26 februari 1982
    Gevolgen
    Oorzaken    Geboorteplaats: Rotterdam
   Doelstelling
   Onderzoek
            1994 - 2000      VWO
 Probleemstelling
    Conclusie               RSG Oud-Beijerland
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.   2000 - heden      Bouwkunde
      Demo
                        Mastertrack Construction Technology
 Toetsen progr.
    Conclusie                Technische Universiteit Eindhoven
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Aanleiding afstudeeronderwerp
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    Doel masterproject 4:
    Afbakening
    Gevolgen    Via participerend observeren een proces en/of
    Oorzaken    object in kaart brengen
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling    Geen onderwerp van voldoende kwaliteit
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma     Knelpunt verslag andere afstudeerders gastbedrijf
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie    Onderwerp: Verticaal transport
   Portfolio
    Vragen
                  Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
                 Definitie verticaal transport
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem           Verticaal transport
    Afbakening
                         =
    Gevolgen
    Oorzaken    het in op- en neergaande richting verplaatsen
   Doelstelling   van personen en materialen op de bouwplaats
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie            Uitgevoerd door:
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio              verreikers
                     mobiele kranen
    Vragen
                      hefsteigers
                     torenkranen
                      bouwliften
                     hoogwerkers
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Probleem
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    Afwijkingen tussen begroting en werkelijke uitgaven
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            • Omvang afwijkingen
   Doelstelling
   Onderzoek     • Welk materieel verantwoordelijk
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing     Analyse van 8 representatieve projecten:
Eisen programma
Toelichting progr.   • 4 woningbouwprojecten
      Demo
 Toetsen progr.    • 4 utiliteitsbouwprojecten
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
             Verticaal transport
      Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing

Omvang probleem

Verschillen 4 woningbouwprojecten:


               Afwijkingen woningbouw in euro's

  torenkraan
mobiele kraan
  verreiker
   bouwlift

        0  30  60  90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450
                      Euro's (x1000)


                     Budget   Verbruikt


Totale afwijking woningbouw: € 53.200, - negatief
                  Verticaal transport
           Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing

    Omvang probleem

    Verschillen 4 utiliteitsbouwprojecten:


                     Afwijkingen utiliteitsbouw in euro's

      torenkraan
    mobiele kraan
verreiker + hoogwerker
 bouwlift + hefsteiger

             0  30  60  90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450
                           Euro's (x1000)


                          Budget   Verbruikt    Totale afwijking utiliteitsbouw: € 700, - negatief
                  Verticaal transport
          Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing

   Omvang probleem

   Absolute verschillen 8 projecten totaal:


                     Absolute afwijkingen in euro's

      torenkraan
    mobiele kraan
verreiker + hoogwerker
 bouwlift + hefsteiger

             0  20  40  60  80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
                           Euro's (x1000)


                       Woningbouw    Utiliteitsbouw

   Totale absolute afwijking: € 654.800, -       (0,9% van aanneemsommen)
             Winst en risico tussen 2% en 3% van aanneemsommen
                  Verticaal transport
          Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing

   Afbakening
                     Absolute afwijkingen in euro's

      torenkraan
                                         42%
    mobiele kraan                         27%

verreiker + hoogwerker                     23%

 bouwlift + hefsteiger         8%


             0  20  40  60  80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
                           Euro's (x1000)


                       Woningbouw    Utiliteitsbouw
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Gevolgen
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • Meer winst voor Ballast Nedam
    Afbakening
    Gevolgen    • Hogere aanneemsom voor opdrachtgever
    Oorzaken
   Doelstelling
   Onderzoek     • Minder winst voor Ballast Nedam
 Probleemstelling
    Conclusie
            • Betere aanneemsom voor opdrachtgever
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Calculeren
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem                     START
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken           Bestek-      Analyseren      Vragenlijst
            1      documenten
   Doelstelling                 bestekdocumenten

   Onderzoek
 Probleemstelling                              Uittrekstaten
            2             Uittrekken hoeveelheden
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma                     Verzamelen      Vragenlijst
            3
Toelichting progr.                   ontbrekende/
      Demo                 tegenstrijdige gegevens

 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                  Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Calculeren
 Probleemanalyse
     Probleem
              ABK-begroting
 Omvang probleem       Meest passende
    Afbakening       offertes  Nota van
                                          Voorlopige
            4                Opstellen begroting     kostprijs
    Gevolgen            inlichtingen
                                          begroting
    Oorzaken
   Doelstelling                                  Lijst
                              Bepalen alle
            5                            alternatieven
   Onderzoek                       alternatieven

 Probleemstelling
    Conclusie                                - Constructie-
                            Uitwerken alternatieven
            6                                tekeningen
   Oplossing                      (bouwsysteem)
                                         - Deelbegroting(en)
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Calculeren
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem
    Afbakening                                Lijst
            7              Bepalen risico's   risicoanalyses
    Gevolgen
    Oorzaken
   Doelstelling
            8              Controleren intern
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie                             Lijst alternatieven
            9             Vaststellen kostprijs
   Oplossing                                Lijst risico's
                                          Kostprijs
Eisen programma                                      begroting
Toelichting progr.
      Demo                     EINDE
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                  Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing

            Calculeren              START


     Introductie  1
                   Bestek-     Analyseren bestek-     Vragenlijst
                  documenten      documenten
     Aanleiding
                              Uittrekken
 Probleemanalyse    2
                             hoeveelheden
                                         Uittrekstaten

     Probleem
 Omvang probleem                     Verzamelen
                                         Vragenlijst
                             ontbrekende/
    Afbakening    3
                             tegenstrijdige
    Gevolgen      ABK-begroting         gegevens
    Oorzaken       Meest passende
               offertes Nota van                 Voorlopige
   Doelstelling   4       inlichtingen  Opstellen begroting    kostprijs

   Onderzoek
                             Bepalen alle    Lijst alternatieven
            5
 Probleemstelling                     alternatieven
    Conclusie
                             Uitwerken alterna-  -Constructie-
   Oplossing     6
                           tieven (bouwsysteem)      tekeningen
Eisen programma                                -Deelbegroting(en)

Toelichting progr.   7                Bepalen risico's       Lijst
      Demo                                risicoanalyses
 Toetsen progr.
    Conclusie    8               Controleren intern

   Portfolio                                Lijst alternatieven
            9               Vaststellen kostprijs
    Vragen                                  Lijst risico's
                                           Kostprijsbegroting
                               EINDE
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            ABK-begroting
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem                 START
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken       Bestek-      Analyseren      Vragenlijst
            1  documenten
   Doelstelling             bestekdocumenten

   Onderzoek
 Probleemstelling                          Rapportage
            2         Verkennen werkterrein  werkterrein
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma              Bepalen werkmethode,
                                  - Overallplanning
            3
Toelichting progr.                planning
                                    (calculatiefase)
                                  - Terreininrichtings-
      Demo                            schets
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            ABK-begroting
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem
    Afbakening             Bepalen materieelinzet
            4
    Gevolgen              en materieelkosten
    Oorzaken
   Doelstelling             Bepalen en vastleggen
            5         indirect toe te rekenen
   Onderzoek                 personeel
 Probleemstelling
    Conclusie
                       Controleren intern      ABK begroting
            6
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
                                   nee  Terug naar
 Toetsen progr.    7            Akkoord?
                                       stap 3/4/5
    Conclusie
                          ja
   Portfolio
    Vragen                   EINDE
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing

            ABK-begroting        START

     Introductie
                 Bestek-   Analyseren bestek-       Vragenlijst
     Aanleiding   1   documenten    documenten
 Probleemanalyse
                         Verkennen          Rapportage
     Probleem    2                          werkterrein
                         werkterrein
 Omvang probleem
    Afbakening                 Bepalen         -Overallplanning
    Gevolgen    3            werkmethode,          (calculatiefase)
    Oorzaken                 planning        -Terreininrichtings-
                                            schets
   Doelstelling              Bepalen materieel-
            4
   Onderzoek                inzet en -kosten

 Probleemstelling                 Bepalen en
    Conclusie               vastleggen indirect
            5
                        toe te rekenen
   Oplossing                  personeel
Eisen programma
Toelichting progr.                             ABK-begroting
            6           Controleren intern
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie                          nee
            7             Akkoord?         Terug naar stap
   Portfolio                                 3/4/5

    Vragen                    ja

                          EINDE
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Materieelinzet
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • overallplanning (op basis prognoseschaal)
    Afbakening
    Gevolgen    • werkzaamheden per dag x kraantijd
    Oorzaken
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Materieelkosten
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • offerte Ballast Nedam BouwMaterieel (torenkraan)
    Afbakening
    Gevolgen    • gemiddelde prijs per uur (mobiele kraan, verreiker)
    Oorzaken
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Oorzaken
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • Geen eenduidige werkmethodiek
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            • Berekeningen teveel gebaseerd op ervaringsgetallen
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
            • Twijfel over juistheid van kraantijden
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                  Verticaal transport
           Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing
                                       1. Bij het begroten worden    2. Projectteam heeft andere
                                      verkeerde/oude uitgangspunten    visie op projectuitvoering dan
                                             gebruikt             calculatie   1. Bij het begroten worden
       verkeerde/oude
                                                                        Werkelijke uitgaven voor
    uitgangspunten gebruikt                                                         verticaal transport wijken
                                                                          af van de begroting
                                 3. Uitvoering maakt onvoldoende gebruik
                                                      4. Terugkoppeling door
                                  en/of heeft onvoldoende kennis van
                                                      uitvoering is onvoldoende
                                 afspraken binnen projectvoorbereiding
                    Uitgangspunten
                     verschillend
                         Groot verschil
                         tussen w- en u-bouw
           Terugkoppeling      Geen eenduidige
            onvoldoende
                        werkmethodiek
Huidige richttijden niet geheel
           up-to-date        Geen werkmethodiek voorgeschreven
                        na samenvoegen w- en u-bouw
Berekeningen teveel gebaseerd
     op ervaringsgetallen                 Terugkoppeling onvoldoende
Berekening met ervaringsgetallen
                               Twijfel over juistheid
       tot nog toe sneller
                               van richttijden
                                Technische ontw ikkelingen
                               Buiten veranderen werkmethodieken
                               en ontstaan nieuwe werkmethodieken
                              Strengere w etgeving
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Projectvoorbereiding
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • Risicobeheersingsplannen (V & G)
    Afbakening
    Gevolgen    • Werkbegroting
    Oorzaken
            • Overallplanning
   Doelstelling
   Onderzoek     • Termijnschema
 Probleemstelling
    Conclusie
            • Gegevensverstrekkingsschema
   Oplossing     • Beslissingsschema
Eisen programma
Toelichting progr.   • Inkoopschema
      Demo
 Toetsen progr.    • Projectplan
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Oorzaken
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • Onderbouwing keuze materieel en totstandkoming uren
    Afbakening     onvoldoende
    Gevolgen
    Oorzaken
   Doelstelling
            • Gebruik evaluatierapporten van projecten onvoldoende
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
            • Projectteam maakt andere keuze voor materieel dan
   Oplossing
Eisen programma      calculatie
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                   Verticaal transport
           Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing
                                              1. Bij het begroten worden    2. Projectteam heeft andere
                                            verkeerde/oude uitgangspunten    visie op projectuitvoering dan
                                                   gebruikt             calculatie          2. Projectteam heeft andere
         visie op projectuitvoering dan
                                                                               Werkelijke uitgaven voor
               calculatie                                                           verticaal transport wijken
                                                                                af van de begroting
                                       3. Uitvoering maakt onvoldoende gebruik
                                                             4. Terugkoppeling door
                                         en/of heeft onvoldoende kennis van
                                                            uitvoering is onvoldoende
                                        afspraken binnen projectvoorbereiding
  Zeer beperkte tijd voor begroten
                               Onbekend
Onderbouwing keuze materieel en                        Geen initiatief bekijken evaluatierapporten
                             w aar te vinden
totstandkoming uren onvoldoende
                                             Projecten niet te vergelijken
   Begroten met ervaringsgetallen                               Uitgangspunten verschillend

                                         Gebruik evaluatierapporten
                          Grotere
                         risicobuffer          van projecten onvoldoende
              Meer voordeel eruit halen                    Evaluatierapporten te laat gem aakt
                                         Beperkte hoeveelheid evaluatierapporten
             Projectteam maakt andere
                                      Geen evaluatierapporten gem aakt
           keuze materieel dan calculatie

              Nieuwe inzichten verworven
                            Meer inform atie
                            beschikbaar
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Uitvoering
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • Werkbegroting met budget
    Afbakening
    Gevolgen    • Inzet materieel vanuit aangedragen gegevens
    Oorzaken
            • Bon naar administratie
   Doelstelling
   Onderzoek     • Controle factuur
 Probleemstelling
    Conclusie
            • Vierwekelijks financieel overzicht
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Oorzaken
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • Optredende stagnatie tijdens het bouwproces
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            • Te veel bijkomende kosten bij huren van materieel
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
            • Onjuiste keuze van uitvoerder voor inzet materieel
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                   Verticaal transport
           Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing                                   Strakke planning
                                       Te veel werkzaamheden
                                       op te klein oppervlak
                                     Klein bouw terrein
                                  Nalatigheid
                                         Conflict tussen meerdere partijen
                                          Verschil van inzicht
               Ander uitgangspunt
                dan calculatie           Optredende stagnatie
       Uitvoerder accepteert                 tijdens bouwproces
       kosten te gemakkelijk                 Foutieve schatting/berekening
   Te veel bijkomende kosten                   tijdens projectvoorbereiding
       bij huren materieel
                          Geen tijd om juiste materieel te bepalen
Kosten niet berekend in begroting
                           Druk m et reguliere w erkzaam heden
           Ander uitgangspunt
            dan uitvoering       Onjuiste keuze van uitvoerder
                          voor inzet materieel

                           Gemakzucht uitvoerder
                                          1. Bij het begroten worden    2. Projectteam heeft andere
                                         verkeerde/oude uitgangspunten    visie op projectuitvoering dan
                                                gebruikt             calculatie
                                                                           Werkelijke uitgaven voor
                                                                           verticaal transport wijken
 3. Uitvoering maakt onvoldoende gebruik                                                        af van de begroting


   en/of heeft onvoldoende kennis van
  afspraken binnen projectvoorbereiding
                                    3. Uitvoering maakt onvoldoende gebruik
                                                         4. Terugkoppeling door
                                     en/of heeft onvoldoende kennis van
                                                         uitvoering is onvoldoende
                                    afspraken binnen projectvoorbereiding
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Oorzaken
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • Visie en prioriteiten van het uitvoeringsteam onjuist
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            • Gegevens niet betrouwbaar genoeg om terug te
   Doelstelling
             koppelen
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
            • Geen goed hulpmiddel voorhanden om terug te koppelen
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                      Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing
          Onduidelijk wat teruggekoppeld moet worden

                  Geen goed hulpmiddel
              voorhanden om terug te koppelen
             Weinig aandacht voor terugkoppelen
                                          Te weinig gegevens
                                               Onvoldoende m etingen
                                            Gegevens niet betrouwbaar
                                            genoeg om terug te koppelen
                                 Manipulatie                Onvoldoende aandacht m eting
Moeite oudere generatie met verandering
                                 gegevens             Onnauwkeurige gegevens
        Visie en prioriteiten van
       het uitvoeringsteam onjuist
        Uitvoerder ziet nut niet in
Druk m et reguliere w erkzaam heden
                                            1. Bij het begroten worden    2. Projectteam heeft andere
  Uitvoerder stelt andere prioriteiten                       verkeerde/oude uitgangspunten
                                                  gebruikt
                                                             visie op projectuitvoering dan
                                                                  calculatie
                                                                             Werkelijke uitgaven voor
                                                                             verticaal transport wijken
                                                                               af van de begroting
               4. Terugkoppeling door
              uitvoering is onvoldoende
                                      3. Uitvoering maakt onvoldoende gebruik
                                                           4. Terugkoppeling door
                                       en/of heeft onvoldoende kennis van
                                                           uitvoering is onvoldoende
                                      afspraken binnen projectvoorbereiding
                       Verticaal transport
                 Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing       1. Bij het begroten worden            2. Projectteam heeft andere
     verkeerde/oude uitgangspunten           visie op projectuitvoering dan
            gebruikt                    calculatie
                                               Werkelijke uitgaven voor
                                               verticaal transport wijken
                                                 af van de begroting
3. Uitvoering maakt onvoldoende gebruik
                             4. Terugkoppeling door
  en/of heeft onvoldoende kennis van
                             uitvoering is onvoldoende
 afspraken binnen projectvoorbereiding
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
                          Doelstelling
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    ‘Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing
    Afbakening
    Gevolgen         voor materieel voor verticaal transport.’
    Oorzaken
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                            Verticaal transport
                    Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing       1. Bij het begroten worden                          2. Projectteam heeft andere
     verkeerde/oude uitgangspunten                          visie op projectuitvoering dan
            gebruikt                                   calculatie
                      Geen eenduidige
                      werkmethodiek   Berekeningen teveel gebaseerd
        op ervaringsgetallen                               Twijfel over juistheid
                               van richttijden


                                                              Werkelijke uitgaven voor
                                                              verticaal transport wijken
                                                               af van de begroting
3. Uitvoering maakt onvoldoende gebruik
                                            4. Terugkoppeling door
  en/of heeft onvoldoende kennis van
                                           uitvoering is onvoldoende
 afspraken binnen projectvoorbereiding
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Probleemstelling
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    1) Op welke wijze kan men zorgen dat bij het begroten de
    Afbakening     juiste uitgangspunten worden gebruikt?
    Gevolgen
    Oorzaken
   Doelstelling
            •  Eenduidige werkmethodiek
   Onderzoek
 Probleemstelling    •  Hulpmiddel voor snelheid
    Conclusie
            •  Terugkoppeling
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Probleemstelling
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    2) Op welke wijze kan men zorgen dat een andere visie
    Afbakening     van het projectteam op de projectuitvoering een zo min
    Gevolgen
              mogelijke afwijking ten opzichte van de begroting
    Oorzaken
              veroorzaakt?
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
            •  Meer digitale overdracht documenten
   Oplossing     •  Betere controle
Eisen programma
Toelichting progr.   •  Meer overleg
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Probleemstelling
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    3) Op welke wijze kan het gebruik van gegevens uit de
    Afbakening     projectvoorbereiding bij het uitvoeringsteam verbeterd
    Gevolgen
              worden?
    Oorzaken
   Doelstelling
   Onderzoek
            •  Betere afspraken maken en ook nakomen
 Probleemstelling
    Conclusie    •  Betere communicatie
   Oplossing
Eisen programma     •  Hulpmiddel
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Probleemstelling
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    4) Op welke wijze kan het terugkoppelen van uitvoering
    Afbakening     naar calculatie verbeterd worden?
    Gevolgen
    Oorzaken
   Doelstelling
            •  Stimuleren uitvoerder
   Onderzoek
 Probleemstelling    •  Eén persoon
    Conclusie
            •  Hulpmiddel
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Conclusie
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • Ontbreken eenduidige werkmethodiek bij calculatie
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            • Onvoldoende overdracht van gegevens tussen
   Doelstelling
             verschillende fasen
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
            • Onvoldoende terugkoppeling van gegevens vanuit
   Oplossing
Eisen programma      uitvoering naar calculatie
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Oplossing
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    2 computerprogramma’s in Excel
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            Eisen:
   Doelstelling
   Onderzoek     • Eenvoudig in gebruik
 Probleemstelling
    Conclusie
            • Gedwongen stappen
   Oplossing     • Eenduidige werkmethodiek
Eisen programma
Toelichting progr.   • Goede overdracht van gegevens
      Demo
 Toetsen progr.    • Goede terugkoppeling vanuit de uitvoering
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Oplossing
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    Programma ‘Verticaal Transport’
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            • Uren- en kostenbeheersingsprogramma
   Doelstelling
   Onderzoek     • Continu verbeteren van richttijden en uurtarieven
 Probleemstelling
    Conclusie
            • Voor calculator, werkvoorbereider en uitvoerder
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Oplossing
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    Programma ‘Verticaal Transport Projectenoverzicht’
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            • Soort databaseprogramma
   Doelstelling
   Onderzoek     • Inzicht geven in gegevens van reeds gerealiseerde
 Probleemstelling     projecten
    Conclusie
            • Voor calculator en werkvoorbereider
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Demo
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Toetsen programma
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    27 MIVA woningen te Teteringen
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Conclusie
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    • Programma werkt zoals bedoeld
    Afbakening
    Gevolgen    • Gebruikers enthousiast
    Oorzaken
            • Ballast Nedam Bouw neemt programma in gebruik
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Conclusie
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen      Verminderen van afwijkingen aannemelijk
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Showcase portfolio
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    Vervolg op ontwikkelingsportfolio
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            Ontwikkelingsportfolio = leren om je eigen leerproces te
   Doelstelling
            sturen, volgen en beoordelen
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
            Showcase portfolio = leren presenteren
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
            www.student.tue.nl/m/l.hensen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Competentie 1
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    Opdoen van ervaring in het geven van leiding
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            • Bestuur studievereniging SUPport
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Competentie 2
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    Vergroten van bedrijfskundig inzicht
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            • Certificaat Technisch Management
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
            Competentie 3
 Probleemanalyse
     Probleem
 Omvang probleem    Opdoen van ervaring in het bedrijfsleven
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
            • Stage en afstuderen bij Ballast Nedam Bouw Zuid
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen
                 Verticaal transport
            Het optimaliseren van het proces van kostenbeheersing     Introductie
     Aanleiding
 Probleemanalyse
                        ?
     Probleem
 Omvang probleem
    Afbakening
    Gevolgen
    Oorzaken
   Doelstelling
   Onderzoek
 Probleemstelling
    Conclusie
   Oplossing
Eisen programma
Toelichting progr.
      Demo
 Toetsen progr.
    Conclusie
   Portfolio
    Vragen

								
To top