LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA by V34M02

VIEWS: 558 PAGES: 73

									            LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________          Date / Datum: _______________

                                 Lesson No. / Sat br. : 42

                                 Grade / Razredni odjel: ________

                                 Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:   MONTHS AND SEASONS

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti nazive za mjesece u godini.
             Ponoviti present continuous (3. lice jednine)
             Uvesti pitanja u present continuous-u (3. lice jednine), dati
             kratki odgovor (Yes, he/she is./No, he/she isn't).


Teaching techniques/ Nastavne metode i oblici rada: razvrstavanje mjeseci u pravilan redoslijed,
                     čitanje, razumijevanje slušanjem, pisanje po modelu
                     frontalni, individualni, rad u paru, pokazivanje radnji
                     mimikom

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kartice s riječima,
                      kartice s rečenicama, ploča, malo zvono, blutac


Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje)

Blackboard plan / Plan ploče:
                                     NOUGHTS AND CROSSES
1   3   7   10
school snowdrops basket roses                          1    2  3
2    5    8    11
card white friends Christmas tree                        4    5  6
4    6    9    12
music Halloween sandcastles summer camp                     7    8  9
                  INTRODUCTION / UVOD

 HOMEWORK CHECK (6 min)
Provjeriti domaću zadaću. Čitati rečenice iz vježbenice na stranici 47 kroz igru KNOCK, KNOCK
READING. Kod ključnih riječi zastati i tražiti od učenika da umjesto učiteljice uglas pročitaju riječ
koja slijedi. Nakon toga, tražiti učenike da samostalno čitaju pojedine rečenice.

 WHO HAS MORE SENTENCES? (6 min)
Podijeliti učenike u dvije skupine. Na ploču napisati brojeve od 1-12. Pripremiti 12 kartica s riječima
kojima je trebalo nadopuniti rečenice iz zadatka B u vježbenici na stranici 47. Ispod svakog broja na
ploči staviti jednu karticu. Skupine biraju brojeve, učiteljica okreće kartice s riječima. Učenici se
trebaju sjetiti rečenice s tom riječi, npr.učenici biraju broj 10, a učiteljica okreće karticu s nazivom
Roses. Učenici trebaju reći rečenicu: Ms Springfield is watering her blue roses. Pomoći učenicima,
ako je potrebno. Pobjednik je skupina koja se sjeti najvećeg broja rečenica.                    SEQUENCE / OBRADA

 SIMON SAYS (4 min)
Ponovimo radnje iz udžbenika na stranicama 38 i 39 (ski, write a card, pick snowdrops, prepare
Easter basket, decorate the Christmas tree, water the roses, make sandcastles, listen to music) kroz
igru SIMON SAYS. Ako kažemo Simon says: Ski!, učenici pokažu tu radnju. Ako samo kažemo: Ski!,
učenici ne smiju pokazati tu radnju. Oni učenici koji pokažu radnju iako nismo rekli: Simon says,
ispadaju iz igre i sjednu. Učenik koji posljednji ostane u igri je pobjednik. Da bismo koordinirali
disciplinu, možemo reći da oni učenici koji ispadnu dođu do učiteljice pred ploču i prate koji učenici
pogriješe.

 RING THE BELL (4 min)
Učenici koji žele mimikom pokazivati radnje, dolaze pred ploču. Šapnuti učeniku jednu radnju (ski,
write a card, pick snowdrops, prepare Easter basket, decorate the Christmas tree, water the roses,
make sandcastles, listen to music). Ako ju učenik zna pokazati, pozvoni zvoncem i pokaže radnju.
Pitati: What is he/she doing?, a ostatak razreda pogađa o kojoj se radnji radi: He/she is...
Ako pak učenik ne razumije naredbu, prelazimo na neku drugu radnju.
Postupak ponoviti sa što većim brojem različitih učenika.

 FIND THE RIGHT PICTURE (4 min)
Učenici otvore udžbenik na stranicama 38 i 39. Gledaju sličice. Tražiti od njih da nabroje likove koje
vide na sličicama. Ponoviti present continuous u 3. licu jednine. Govoriti rečenice o tome što likovi na
sličicama rade, a učenici trebaju pronaći u udžbeniku odgovarajuće sličice i reći o kojem mjesecu u
godini se radi.

 WHAT IS HE/SHE DOING? (5 min)
Govoriti mjesece u godini i pitati što pojedini likovi rade, npr. It is January. What is Ronnie doing?
Učenici odgovaraju: Ronnie is skiing. Ako je potrebno, pomoći učenicima s odgovorima.
Nakon što smo provjerili sve mjesece, uvesti upitni oblik present continuous-a u 3. licu jednine
pitanjem: Is Ronnie skiing? Dakle, uvodimo YES/NO QUESTIONS.
Poticati učenike da daju kratke odgovore: Yes, he is./No, he isn't., odnosno Yes, she is./No, she isn't.
(model napisati na ploču.) Postupak ponoviti za sve mjesece.
 CHOOSE YOUR PICTURE AND ASK THE QUESTION (4 min)
Poticati učenike da odaberu jednu sličicu u udžbeniku na stranicama 38 i 39 i postavljaju jedni
drugima pitanja (Yes/no questions) o tome što pojedini likovi rade, npr. Is Jessica picking snowdrops?
Učenici biraju tko će odgovoriti na njihovo pitanje.

 TICK THE RIGHT ANSWER (6 min)
Učenici otvore vježbenicu na stranicama 48 i 49 i rješavaju zadatak C. Polovica razreda rješava
zadatke na stranici 48, a druga polovica na stranici 49. Slijedi usmena provjera.
Učenici odgovore na preostala pitanja za domaću zadaću.               CLOSURE / ZAVRŠETAK

 NOUGHTS AND CROSSES (6 min)
Na ploču nacrtamo 9 polja za igru križić/kružić. Označimo ih brojevima. Pripremimo 9 kartica s
točnim/netočnim rečenicama o tome što pojedini likovi iz udžbenika rade, npr. Greg is making
sandcastles. Svaki broj predstavlja jednu radnju. Razred podijelimo u 2 skupine koje prozivaju jedan
broj kad na njih dođe red.
Npr. učenik iz skupine A prozove broj 4. Stavimo karticu s određenom rečenicom na to polje.
Učenik ju pročita i treba reći je li točna ili netočna. Ako je rečenica netočna, treba ju ispraviti.
Ako je odgovor točan, u polje s brojem 4 upisujemo znak te skupine (križić ili kružić).
Pobjednik je skupina koja prva ostvari tri točna odgovora u nizu vodoravno, okomito ili dijagonalno.

HOMEWORK / DOMAĆA ZADAĆA:
Odgovori na preostala pitanja na stranici 48 ili 49.
                LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________           Date / Datum: _______________

                                 Lesson No. / Sat br. : 43

                                 Grade / Razredni odjel: ________

                                 Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:   WHAT'S YOUR FAVOURITE SEASON?

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti strukture can/can't kroz noviji vokabular.
             Znati reći nešto o omiljenom danu, mjesecu, godišnjem dobu.
             Znati reći u kojem mjesecu slavimo rođendan.


Teaching techniques / Nastavne metode i oblici rada: razgovor, opisivanje slika, slušanje,
                     razumijevanje slušanjem, povezivanje slikovnog i
                     tekstovnog materijala
                     frontalni, individualni, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: kartice s riječima, kasetofon, kaseta,
                            ploča, blutac

Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:


                    My favourite _____is ______.

                    _____'s favourite season is _____.

                    My birthday is in _____.April   December      January     August     February    ...  ...  ...
                 INTRODUCTION /UVOD

   HOMEWORK CHECK – SIT DOWN YES/STAND UP NO (3 min)
Provjeriti domaću zadaću u vježbenici na stranicama 48 i 49. Nakon toga učenici zatvore vježbenice.
Još jednom pročitati svih 12 pitanja. Ako je odgovor potvrdan, učenici ostanu sjediti i govore: Yes,
he/she is. Ako je odgovor negativan, ustanu i govore: No, he/she isn't.

   FIND THE RIGHT MONTH (2 min)
Pripremiti kartice s riječima, nazivima za mjesece. Učenici čitaju rečenice iz vježbenice na stranici 47
koje su nadopunili, a ostali gledaju sličice u udžbeniku i govore odgovarajuće mjesece na koje se te
rečenice odnose. Ponoviti više puta. Nakon što u zadnjem krugu kažu nazive za pojedine mjesece,
stavljati kartice na ploču.

   LISTEN TO CROATIAN- READ IT IN ENGLISH (2 min)
Izgovarati nazive za mjesece na hrvatskom i pokazivati odgovarajuće kartice s ploče na engleskom.
Učenici uglas pročitaju nazive s kartica.

   LISTEN TO CROATIAN - FIND IT IN ENGLISH (4 min)
Ponoviti postupak. Izgovarati nazive za mjesece u hrvatskom, ali ne pokazivati kartice na engleskom.
Ako misle da znaju o kojem nazivu na engleskom se radi, učenici se javljaju te dolaze na ploču
dotaknuti odgovarajuću karticu. Učiteljica pomogne pročitati nazive.

   WHEN IS YOUR BIRTHDAY? (4 min)
Pitati učenike slave li rođendan i kako ga obično proslavljaju. Učenici koji žele, ispričaju ukratko što
obično za rođendan rade. Reći im da je lijepo čestitati prijateljima i darivati ih za rođendan. Kako ne
bismo ni na čiji rođendan zaboravili, čut ćemo sada u kojem mjesecu slavite rođendan. When is your
birthday? Učiteljica napiše na ploču: My birthday is in _____. Zatim odgovori za sebe. Učenici se
javljaju i govore u kojem mjesecu je njihov rođendan. Čitaju s kartica s ploče. Pomoći im pri tome.


                    SEQUENCE / OBRADA

   WHAT'S YOUR FAVOURITE ...? (5 min)
Ponoviti vokabular iz prethodne i ove cjeline. Postavljati pitanja o omiljenim stvarima. Učenici
odgovore što im je u svakoj skupini najomiljenije. Napisati na ploču: My favourite ___is ______.
Također ih poticati da kažu zašto im je upravo to najomiljenije. Učenici se smiju služiti hrvatskim
jezikom u svojim objašnjenjima. What's your favourite activity? What's your favourite day? What's
your favourite month? What's your favourite weather? Na samom kraju pitati ih za omiljeno godišnje
doba: What's your favourite season?

   I CAN ... – WHAT'S THE SEASON? (3 min)
Ponoviti strukture can/can't koristeći vokabular iz ove i prethodne nastavne jedinice. Govoriti što
znamo raditi i mimikom pokazivati te radnje. Učenici trebaju reći koje je godišnje doba, tj. u koje
godišnje doba to obično radimo. I can play ice-hockey. I can swim in the sea. I can ride a shark. I can
hear birds singing. I can see Easter Bunny. I can ski. I can make a snowman. I can make sandcastles. I
can put on my Halloween costume. I can write a Valentine card. I can pick snowdrops. I can see
flowers in my garden. itd.

   WHAT'S THEIR FAVOURITE SEASON? (3 min)
Reći učenicima kako Greg, Jessica, Luke i Ms Springfield također imaju omiljeno godišnje doba.
(U ovoj aktivnosti zaobilazimo Ronnieja.) Pokušajmo pogoditi koja su.
Napisati na ploču: _____'s favourite season is _____. Učenici usmeno nadopunjavaju rečenicu svojim
idejama. Prihvatiti sve ideje. Reći im da će prave odgovore saznati malo kasnije, s kasete.

   LISTEN AND FOLLOW THE TEXT – WERE YOUR GUESSES CORRECT ? (3 min)
Učenici otvore udžbenik na stranicama 40 i 41. Slušaju kasetu i prate tekstove uz slike. Nakon što
svaki od četiri lika kaže koje mu je omiljeno doba, zaustavljamo kasetu, a učenici kažu jesu li uspjeli
pogoditi. (Ronnijev odlomak poslušat ćemo malo kasnije.)

   WHAT'S WRONG WITH RONNIE? (4 min)
Tražiti od učenika da sada pažljivo prouče sličice uz Ronnijev odlomak. Primjetit će da nešto nije u
redu. Govoriti rečenice o tome što Ronnie radi na svakoj sličici, a učenici pokazuju odgovarajuće
sličice. Ponoviti present continuous u 3.licu jednine. Ronnie is making a snowman. Ronnie is visiting
his friend Easter Bunny. Ronnie is wearing his Halloween costume. Ronnie is on the beach. Učenici
sada kažu što nije u redu sa sličicama. Zatim poslušaju Ronnijev odlomak na kaseti i kažu što je
Ronnie pobrkao.

   LET'S CORRECT RONNIE'S SENTENCES (3 min)
Usmeno ispravljamo Ronnijeve rečenice. Govoriti rečenice, ali izostavljati iz njih godišnja doba.
Umjesto naziva za godišnja doba reći BEEP. Učenici se javljaju kako bi usmeno nadopunili rečenice
odgovarajućim nazivima za godišnja doba. I like BEEP because then I can make a snowman. Itd.
Ponoviti sve rečenice nekoliko puta kako bi ih učenici što više čuli s obzirom na to da će im trebati za
aktivnost koja slijedi.

   MATCH AND COPY RONNIE'S SENTENCES (5 min)
Nakon što smo usmeno ispravili Ronnijeve rečenice, učenici ih sada povezuju i prepisuju u vježbenicu
na stranici 51, u zadatku B. Zatim čitaju svoje odgovore.


                   CLOSURE / ZAVRŠETAK

   TOUCH THE RIGHT CARD (4 min)
Kartice s nazivima za mjesece i dalje su na ploči. Podijeliti učenike u dvije skupine. Predstavnik svake
skupine dolazi pred ploču. Učiteljica izgovara nazive za mjesece s ploče, a učenici moraju dotaknuti
odgovarajuću karticu. Predstavnik koji je bio brži i uspješniji, osvaja bod za svoju skupinu. Nakon
nekoliko krugova možemo izgovarati nazive za mjesece na hrvatskom, a predstavnici moraju
dotaknuti odgovarajuću karticu na engleskom i pročitati što piše. Predstavnik koji je bio brži,
uspješniji i pročitao pravilno riječ s kartice, osvaja bod za svoju skupinu. Promijeniti predstavnike
nakon svakog kruga.

HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Podsjetiti učenike na mjesece u kojima slavimo rođendane. Reći im da Jessica ima popis
rođendana svojih prijatelja kako ne bi ni na kog zaboravila. Napravi u vježbenici na stranici 51
zadatak C. Upotpuni Jessicin popis.

WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 37 i 43
Zadaci u nastavnim listićima mogu poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
             LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________          Date / Datum: _______________

                                 Lesson No. / Sat br. : 44

                                 Grade / Razredni odjel: ________

                                 Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:    WHAT'S YOUR FAVOURITE SEASON ?

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti nazive za mjesece i godišnja doba.
             Znati razvrstati mjesece u odgovarajuća godišnja doba.
             Obrada teksta i rad na tekstu.
             Ponavljanje kontrastnih struktura is, can, like.

Teaching techniques / Nastavne metode i oblici rada: čitanje, razvrstavanje pojmova, pisanje po
                         modelu, samostalno pisanje kroz igru
                         frontalni, individualni, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kartice s riječima, ploča,
                            blutac

Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje)

Blackboard plan / Plan ploče:


                      _____ is in ______.


             ___       ___       ___        ___
January    February     March     April   ...    ....     ....

                   is    can    like

               1       2     3      4
               5       6     7      8
               9      10     11     12

 1___
                  INTRODUCTION / UVOD


   HOMEWORK CHECK (4 min)
Provjeriti domaću zadaću.

   GROUP THE MONTHS INTO THE RIGHT SEASONS (4 min)
Pripremiti slikovne kartice mjeseci u godini. Pokazivati kartice jednu po jednu, a učenici govore
nazive za mjesece. Zatim ih pitati znaju li razvrstati te mjesece u odgovarajuća godišnja doba. Staviti
na ploču slikovne kartice godišnjih doba i izgovarati nazive. Kartice staviti u četiri stupca. Zatim
proizvoljnim redoslijedom pokazivati kartice s mjesecima u godini, a učenici se javljaju razvrstati ih
na ploči u odgovarajuće stupce, odgovarajuća godišnja doba. Iako neki mjeseci pripadaju dvama
godišnjim dobima, razvrstati ih na ploči kao što je predloženo u udžbeniku u nastavnoj jedinici Months
and seasons.

   STAND UP IF IT'S YOUR SEASON (5 min)
Podijeliti učenike u četiri skupine. Dodijeliti svakoj skupini jedno godišnje doba. Zatim izgovarati
nazive za mjesece proizvoljnim redoslijedom, a učenici ustaju ako mjesec pripada godišnjem dobu
dodijeljenom njihovoj skupini. Zatim zamoliti učenike da zatvore oči. Dok su im oči zatvorene,
učiteljica premjesti mjesece iz stupaca na odvojeni dio ploče. Učenici zatim otvore oči. Ponoviti
postupak. Izgovarati nazive za mjesece, a učenici ustaju ako mjesec pripada godišnjem dobu
dodijeljenom njihovoj skupini.

   SAY SENTENCES ABOUT MONTHS AND SEASONS (3 min)
Napisati na ploču: _____ is in ______. Učenici usmeno nadopunjavaju rečenice mjesecima i godišnjim
dobima. Dati im nekoliko primjera. February is in winter. June is in summer. Itd.


                    SEQUENCE / OBRADA

   THE CHARACTERS' FAVOURITE SEASONS – GUESS THE CHARACTER (3 min)
Prisjetiti se omiljenih doba likova iz udžbenika. Učenici otvore udžbenik na stranicama 40 i 41 i
pogledaju slike uz tekstove. Učiteljica nasumce čita rečenice iz tekstova, a učenici na temelju slika
uzvikuju koji lik to govori. I like autumn, especially September. My birthday is in September, too. –
Jessica. I like spring. My garden is so beautiful at this time of the year. Spring is so romantic, isn't it?–
Ms Springfield. I like summer. In summer I can swim. In summer I can make sandcastles. In summer I
can eat a lot of ice-cream. In summer I can ride a shark. – Greg. My favourite season is winter. I like
snow. My favourite winter sport is ice-hockey. –Luke. Sve su rečenice iz zadatka u vježbenici na
stranici 40. To su rečenice s glagolima u fokusu: is, can, like kako bi se učenici pripremili za
samostalno rješavanje zadatka koji će slijediti malo kasnije. Također uključiti rečenice iz Ronnijevog
odlomka, iako tog odlomka nema u vježbenici, već je u udžbeniku. I like summer because then I can
make a snowman. Itd.

   KEY WORDS – FIND THEM AND READ THE SENTENCES (5 min)
Ponovno obrađujemo iste rečenice. Ovoga puta učiteljica izgovara ključne riječi iz rečenica, a učenici
na temelju slika u udžbeniku pronalaze u tekstu rečenice iz kojih su te riječi uzete pa se javljaju
pročitati ih cijele. September- I like autumn, especially September. Garden – My garden is so beautiful
at this time of the year. Sandcastles- I can make sandcastles. Itd.
   FILL IN: IS, CAN, LIKE - NOUGHTS AND CROSSES (6 min)
Pripremiti * kartice s rečenicama iz zadatka u vježbenici, ali ispustiti iz svake glagol is, can, like.
Svaku karticu na poleđini označiti brojem od 1-12 i staviti ih sve na ploču tako da se vide brojevi, a ne
rečenice. Podijeliti učenike u dvije skupine: kružići i križići. Nacrtati na ploči tabelu od dvanaest polja
za dvanaest rečenica. Napisati uz tabelu is, can, like. Učenici unutar svojih skupina biraju brojeve
rečenica. Svaku rečenicu moraju usmeno nadopuniti odgovarajućim glagolom s ploče. Ako točno
odgovore, dobiju znak svoje skupine u odgovarajuće polje na ploči. Pobjednik je skupina koja prva
spoji tri znaka u nizu vodoravno, okomito ili dijagonalno u tabeli na ploči.

   FILL IN: IS, CAN, LIKE – WORKBOOK (5 min)
Nakon što smo zajedno kroz igru odgonetnuli glagole u rečenicama, učenici sada samostalno rješavaju
zadatak u vježbenici. Nadopunjavaju rečenice odgovarajućim glagolima. Zatim čitaju svoje odgovore.

   CHOOSE YOUR FAVOURITE PART AND READ IT (5 min)
Učenici biraju odlomke koje žele i pročitaju ih cijele.


                   CLOSURE / ZAVRŠETAK

   SPELLING RACE (5 min)
Podijeliti učenike u dvije skupine. Učenici gledaju tekst u udžbeniku. Odrediti jednog predstavnika iz
svake skupine koji će se natjecati na ploči pravilno napisati riječ koju učiteljica kaže. Zadati ključne
riječi iz priče. Predstavnici skupina brzo potraže zadanu riječ u tekstu. Upamte kako se riječ piše pa
otrče na ploču napisati je. Bod osvaja učenik koji je bio brži i precizniji. Nakon svake riječi odabrati
druge predstavnike skupina.
HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Napravi u vježbenici na stranici 52 zadatak D.
I ____ autumn,
especially
September.
My birthday
_____in
September, too.
I ____spring.
My garden ____
so beautiful at
that time of the
year.
Spring ____ so
romantic, isn't
it?
I ____ summer.
In summer I
____ swim.
In summer I
____make
sandcastles.
In summer I
____ eat a lot of
ice-cream.
In summer I
____ ride
a shark.
I ____ snow.
My favourite
winter sport ___
ice-hockey.
                LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________          Date / Datum: _______________

                                 Lesson No. / Sat br. : 45

                                 Grade / Razredni odjel: ________

                                 Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:    THE FOX AND THE HEDGEHOG

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti nazive za mjesece i godišnja doba.
             Znati pitati za i reći kad je nečiji rođendan.
             Ponoviti nazive za životinje koje žive u šumi.
             Opisivanje promjena godišnjih doba u šumi.
             Obrada basne i opisivanje karakternih osobina likova iz basne.

Teaching techniques / Nastavne metode i oblici rada: razgovor, opisivanje, samostalno pisanje
                     (upisivanje slova), razumijevanje slušanjem
                      frontalni, individualni, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kartice s riječima, ploča,
                            uvećane preslike sličica iz udžbenika na
                            str. 42 i 43, blutac


Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, natsavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:

Ap_ il  Sep_ emb_ r    M_ y   F_ br _ary    …       …       …

                   When is your ___'s birthday?


            ___      ___       ___        ___

                  ___           ___
            The fox is __________.    The hedgehog is _________.

  helpful    hard-working     busy      hungry      freezing      lazy
                    INTRODUCTION / UVOD

   HOMEWORK CHECK (3 min)
Provjeriti domaću zadaću. Dok učenici čitaju rečenice iz domaće zadaće, učiteljica piše na ploču
nazive za mjesece proizvoljnim redoslijedom. Pisati nazive tiskanim slovima. Početna slova su velika,
a ostala mala. Iz svakog naziva ispustiti pojedina slova, osim početnih. Umjesto ispuštenih slova
staviti crtice. Kod kraćih naziva za mjesece ispustiti samo jedno slovo, a iz dužih naziva ispustiti po
dva. Ap_ il, Sep_ emb_ r, M_ y, F_ br _ary itd.

   WHEN IS YOUR ___'S BIRTHDAY? (4 min)
Napisati na ploču: When is your ___'s birthday? Odabrati iz domaće zadaće u vježbenici rečenice i
postavljati učenicima pitanja: When is your mum's birthday? When is your dad's birthday? Učenici
potraže u vježbenici rečenice s odgovorima i pročitaju ih. Zatim biraju pitanja za ostale. Usmeno
nadopunjavaju pitanja s ploče i prozivaju ostale učenike da na njih odgovore. When is your mum's
birthday, Ana? My mum's birthday is in May.

   FILL IN THE MISSING LETTERS (5 min)
Reći učenicima da još jednom provjere nazive za mjesece u vježbenici na stranici 46. Pročitamo
zajedno sve nazive. Zatim im dati trideset sekundi da ˝upamte˝ kako se nazivi pišu, a onda im reći da
zatvore vježbenice. Podijeliti ih u tri skupine. Svakoj skupini dodijeliti drugu boju krede kojom će
upisivati slova na ploči. (Crvena, žuta i zelena skupina.) Predstavnici skupina naizmjence dolaze na
ploču upisivati slova koja nedostaju svojom bojom krede. U svakom krugu upisuju samo jedno slovo
po izboru. Prvo će birati one riječi koje sa sigurnošću mogu riješiti. Promijeniti predstavnike nakon
svakog kruga. Kad su sva slova upisana, zbrojimo koja ih je skupina imala najviše i proglasimo
pobjednike.

   WIPE OUT THE RIGHT MONTH (2 min)
Nasumice izgovarati nazive za mjesece s ploče. Učenici se javljaju na ploču izbrisati odgovarajuće
riječi.

                    SEQUENCE / OBRADA

   SEASONS IN THE FOREST (2 min)
Pripremiti kopije sličica šume iz udžbenika na stranici 42. Uvećati sve četiri sličice i staviti ih na
ploču. Pitati učenike što na sličicama vide. A forest. Reći im da šuma mijenja izgled ovisno o
godišnjem dobu. Tražiti od učenika da pokušaju odgonetnuti koje je godišnje doba na kojoj sličici.

   ANIMALS IN THE FOREST (3 min)
Reći učenicima da razne životinje koje žive u šumi također osjećaju promjene koje donose godišnja
doba te da prilagođavaju svoje aktivnosti tome. Tražiti zatim od učenika da se prisjete i nabroje sve
životinje koje žive u šumi. Reći im da ćemo saznati kako životinje u šumi žive i kako se prilagođavaju
promjenama. Tražiti od učenika da pokušaju pogoditi o kojim ćemo dvjema životinjama danas
razgovarati. Prihvatiti sve ideje. Pripremiti slikovne kartice lisca i ježa. Staviti ih na ploču u dva stupca
i uvesti nazive a fox i a hedgehog. Vidjeti jesu li učenici bili u pravu sa svojim idejama.

    WHO IS…? THE FOX OR THE HEDGEHOG? (2 min)
Opisivati izgled lisca i ježa uz pomoć mimike, a učenici uzvikuju o kojoj životinji se radi. This animal
is thin, fat,tall, small, brown, orange itd.
   MAKE MORE GUESSES ABOUT THE FOX AND THE HEDGEHOG (4 min)
Napisati u stupcu pored slike lisca: The fox is ____. Napisati u stupcu pored slike ježa: The hedgehog
is ____. Pripremiti * kartice s pridjevima: hard-working, busy, hungry, freezing, lazy, helpful. Stavljati
kartice jednu po jednu na ploču i izgovarati nazive. Mimikom podsjetiti na značenja već usvojenih,
odnosno pokazati značenja novih pojmova. Ako učenici nisu sigurni u značenja, prevesti te pojmove
na hrvatski. Reći učenicima da će čuti priču o liscu i ježu i njihovom životu u šumi. Pripremiti kopiju
slike iz priče na kojoj jež posprema kuću, a lisac se gleda u ogledalu. Uvećanu presliku sličice staviti
na ploču i tražiti od učenika da na temelju te slike pretpostave kakav je jež, a kakav je lisac. Učenici
usmeno nadopunjavaju rečenice s ploče pridjevima s kartica. The fox is lazy. The hedgehog is hungry.
Prihvatiti sve ideje. Reći im da će iz priče koja slijedi saznati jesu li bili u pravu. Pitati učenike što
misle tko će biti bolje pripremljen za zimu, jež ili lisac?

   LISTEN TO THE STORY (3 min)
Ispričati priču o lisici i ježu svojim riječima uz mnogo mimike. Govoriti samo rečenice ključne za
razumijevanje priče. Učenici gledaju, slušaju i pokušavaju povezati što se u priči događa. Zastati
povremeno i provjeriti razumijevanje.

   LISTEN TO THE STORY AND FOLLOW THE PICTURES (5 min)
Učenici sada otvore udžbenik na stranicama 42 i 43 i pogledaju sličice. Učiteljica čita cijelu priču, a
učenici prate radnju pomoću sličica u udžbeniku. Zatim provjeriti razumijevanje. Učenici na
hrvatskom jeziku ukratko ispričaju događaje iz priče kako bismo bili sigurni da su svi razumjeli priču.

    WHAT'S THE FOX LIKE? WHAT'S THE HEDGEHOG LIKE? – WERE YOUR GUESSES
    CORRECT (2 min)
Provjeriti jesu li učenici bili u pravu kada su pogađali kakav je jež i kakav je lisac na temelju pridjeva
s kartica na ploči. Zamoliti ih da razvrstaju kartice u odgovarajuće stupce i usmeno nadopune rečenice
s ploče. Učenici se javljaju razvrstati rečenice na ploči i govoriti rečenice: The fox is lazy. The
hedgehog is busy. itd.

   MAKE SENTENCES IN YOUR NOTEBOOK (6 min)
Nakon što su razvrstali pridjeve na ploči, učenici sada u bilježnice napišu dvije rečenice o liscu i dvije
o ježu. Prepisuju rečenice s ploče i nadopunjavaju ih odgovarajućim pridjevima. Zatim čitaju neke od
rečenica koje su napisali.


                   CLOSURE / ZAVRŠETAK

   VOCABULARY TENNIS (4 min)
Podijeliti učenike u tri skupine. Reći im da ćemo se prisjetiti riječi koje smo nedavno usvojili. Reći
naziv leksičke cjeline, a učenici naizmjence u skupinama moraju reći pojam koji pripada toj cjelini.
Nakon dva kruga promijeniti cjelinu. Leksičke cjeline: Days of the week, months of the year, weather,
summer words, winter words.HOMEWORK / DOMAĆA ZADAĆA:
Prevedi rečenice o lisici i ježu koje si na satu napisao u bilježnicu.
WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 38, 39 i 40
Zadaci u nastavnim listićima mogu poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
     lazy
     helpful
    freezing
     hungry
     busy
   hard-working
                LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________           Date / Datum: _______________

                                  Lesson No. / Sat br. : 46

                                  Grade / Razredni odjel: ________

                                  Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:    THE FOX AND THE HEDGEHOG

Aims / Ciljevi i zadaci:  Opisivanje karakternih osobina likova iz basne i proširivanje na
              svakodnevni život.
              Glumljenje osobina i radnji životinja iz basne (TPR).
              Rad na tekstu.
              Ponavljanje vokabulara iz basne.
              Ponavljanje pitanja u present continuous-u (3. lice jednine) i
              kratkih odgovora (Yes, he/she is./No, he/she isn't).
              Uvođenje negativnog oblika present continuous-a (3. lice jednine)

Teaching techniques / Nastavne metode i oblici rada: čitanje, pokazivanje radnji (TPR), svrstavanje
                     rečenica u pravilan redoslijed iz priče, sudjelovanje u
                     priči po ulogama
                     frontalni, individualni, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: kartice s riječima, kasetofon, kaseta, ploča,
                            kartice s rečenicama, kartice s pitanjima,
                            uvećane preslike sličica iz udžbenika na str.
                            42 i 43, blutac

Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje)

Blackboard plan / Plan ploče:

   The hedgehog is cleaning his house.       The fox is looking at himself in the mirror.

   The hedgehog is sitting in his armchair.    The fox is freezing.

         …                       …

                    Yes, he is.   No, he isn't.
                    INTRODUCTION / UVOD

   HOMEWORK CHECK (3 min)
Provjeriti domaću zadaću.


                    SEQUENCE / OBRADA

    REMEMBER THE FOX AND THE HEDGEHOG – LISTEN TO THE STORY AND
    FOLLOW THE PICTURES (3 min)
Podsjetiti učenike na priču o lisici i ježu. Učenici otvore udžbenik i prate sličice dok slušaju priču s
kasete.

   LISTEN TO THE STORY AND POINT TO THE RIGHT PICTURE (3 min)
Govoriti ključne rečenice iz odlomaka proizvoljnim redoslijedom. Učenici trebaju dotaknuti u
udžbeniku odgovarajuću sličicu. The fox is drinking lemonade. It is snowing outside. The hedgehog is
carrying a basket full of apples. The fox is hungry and freezing. itd.

   LISTEN TO THE STORY AND SAY THE RIGHT SEASON (3 min)
Provjeriti zajedno s učenicima koja sličica pokazuje koje godišnje doba. Zatim govoriti ključne
rečenice iz odlomaka proizvoljnim redoslijedom. Učenici moraju na temelju sličice reći o kojem
godišnjem dobu se radi. Ponoviti rečenice iz prethodne aktivnosti.

   THE FOX AND THE HEDGEHOG – MIME YOUR ROLE (3 min)
Podijeliti učenike u dvije skupine: lisac i jež. Ponavljati ključne rečenice iz priče proizvoljnim
redoslijedom. Učenici ustanu i mimikom pokažu osjećaje i radnje koje se odnose na njihov lik. Zatim
zamijene uloge. Ponoviti postupak.

   READ WITH THE TEACHER (3 min)
Nakon što su se učenici više puta upoznali s većinom rečenica iz priče u udžbeniku, sada zajedno
čitamo priču. Učiteljica čita, a učenici prate tekst u udžbeniku i ponavljaju za njom.

   PAUSE READING (3 min)
Učiteljica čita, ali kod pojedinih jednostavnijih riječi zastane kako bi učenici mogli pročitati te riječi
umjesto nje.

   READ ON YOUR OWN – OTHERS GUESS THE SEASON (4 min)
Učenici sada samostalno čitaju rečenice. Učiteljica prva pročita jednu rečenicu iz bilo kojeg odlomka
priče. Ako misle da znaju na koje se godišnje doba ta rečenica odnosi, učenici se javljaju to reći.
Učenik koji se prvi javi i ponudi točan odgovor, smije biti sljedeći koji čita jednu rečenicu iz priče.
Učenici nakon čitanja zatvore udžbenik.

   PUT THE SENTENCES IN THE RIGHT ORDER ON THE BOARD (5 min)
Pripremiti kartice * s rečenicama iz zadatka A u vježbenici na stranici 53. Rečenice o ježu staviti na
jedan dio ploče, a rečenice o lisici na drugi. Podijeliti učenike u dvije skupine. Jedna skupina
kronološki razvrstava rečenice prema događajima iz priče vezane za ježa, a druga skupina za lisca.
Učenici prvo u klupama razmisle o pravilnom redoslijedu. Odrediti predstavnika u svakoj skupini koji
će na učiteljičin znak doći na ploču i staviti kartice s rečenicama u pravilan redoslijed. Pobjednik je
skupina koja je bila brža i uspješnija. Nakon što smo rečenice razvrstali, učenici se javljaju pročitati ih.

   PUT THE SENTENCES IN THE RIGHT ORDER IN THE WORKBOOK (5 min)
Maknuti kartice s ploče. Učenici sada samostalno rješavaju zadatak A u vježbenici na stranici 53.
Rješavaju dio zadatka koji se odnosi na lik dodijeljen njihovoj skupini u prethodnoj aktivnosti.
Provjeriti zatim jesu li razvrstali rečenice u odgovarajući redoslijed. Naizmjence provjeravati rečenice
kod jedne i kod druge skupine na način da učiteljica čita rečenice iz zadatka, a učenici govore brojeve
koje su upisali pored njih. Nakon toga učiteljica naizmjence kod jedne i kod druge skupine čita
brojeve, a učenici čitaju rečenice.

   GUESS WHAT HE IS DOING ( 3 min)
Uvesti negativni oblik trećeg lica present continuous-a. Pokazujemo uvećane preslike sličica iz
udžbenika na stranici 42 i 43. Look at the hedgehog! He is not looking at himself in the mirror. He is
cleaning his house (pokazati radnju). Učenici govore što jež radi. Look at the fox now! He is not
carrying a basket full of twigs. He is drinking lemonade (pokazati radnju). Učenici pogađaju o kojoj se
radnji radi i nadopunjuju rečenicu pomoću rečenica na ploči.

   CIRCLE THE CORRECT ANSWER (3 min)
Učenici rješavaju zadatak B u vježbenici na stranici 54. Slijedi usmena provjera.                   CLOSURE / ZAVRŠETAK

   DRAW YOUR QUESTION (4 min)
Na kartice napišemo 6 pitanja o liscu i ježu u present continuous-u (It is spring. Is the hedgehog
cleaning his house? It is summer. Is the fox drinking lemonade? It is autumn. Is the hedgehog carrying
a basket full of apples? itd.) Na ploču napišemo dva moguća odgovora: Yes, he is. i No, he isn't.
Podijelimo učenike u dvije skupine. Učenici iz različitih skupina naizmjence izvlače pitanja, i
odgovaraju kratkim odgovorima (model je na ploči). Pomoći učenicima pri čitanju pitanja.
Pobjednik je skupina s najvećim brojem točnih odgovora.
Učenici odgovaraju na pitanja u zadatku C u vježbenici na stranici 54. Slijedi usmena provjera.HOMEWORK / DOMAĆA ZADAĆA:
Napravi drugi dio zadatka A u vježbenici, onaj koji nisi riješio na satu u skupini. Napravi zadatak
D u vježbenici na stranici 55. Lisac je obećao ježu da neće više biti lijen. Zamisli nastavak priče.
Što se dogodilo za godinu dana? Je li se lisac promijenio?
The hedgehog is
cleaning his
house.
The hedgehog is
carrying a basket
full of twigs.
The fox is
snoring.
The hedgehog is
carrying a basket
full of apples.
The hedgehog is
sitting in his
armchair.
The fox is
freezing.
The hedgehog
has got some
food, a drink,
and a warm
blanket, too.
The fox is
looking at
himself in the
mirror.
The fox is sitting
under the tree
and drinking
lemonade.
The fox is
knocking at the
door.
                    LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________              Date / Datum: _______________

                                     Lesson No. / Sat br. : 47

                                     Grade / Razredni odjel: ________

                                     Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:        ITSY BITSY SPIDER

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti događaje u basni o liscu i ježu - razgovarati o pouci u basni.
             Ponoviti i utvrditi nazive za vremenske prilike.
             Ponoviti pitanje: What's the weather like?
             Ponoviti strukture: I like.../I don't like... - izraziti sviđanje u vezi s
             vremenskim prilikama
             Ritmičko čitanje i pjevanje tradicionalne pjesmice.

Teaching techniques / Nastavne metode i oblici rada: razgovor, opisivanje, razumijevanje slušanjem,
                     pismeno izlaganje i crtanje po modelu, povezivanje
                     pojmova s ilustracijama, pokazivanje vremenskih prilika
                     mimikom, pokazivanje radnji (TPR)
                     frontalni, individualni, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: kartice s riječima, kasetofon, kaseta, ploča,
                     slikovne kartice, uvećana preslika sličice iz udžbenika
                     na str. 44, blutac

Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:1   4    5     8         Sunčano je.(sličica)   It is sunny.   sličica kiše   rain

    9     6             Pada snijeg.(sličica)  It is snowing.  sličica žlijeba  spout

7     3  10     2         Maglovito je.(sličica)  It is foggy.   sličica pauka   spider
                          .           .
                          .           .      sličica sunca   sun
                          .           .
  I LIKE...     I DON'T LIKE...
                        crtež kućice sličica žlijeba

                                sličica pauka
                    INTRODUCTION/ UVOD

   HOMEWORK CHECK – MORAL OF THE STORY (5 min)
Provjeriti domaću zadaću. Podsjetiti učenike na karakterne osobine ježa i lisca. Učenici kažu kakva je
koja životinja. Čuti kakva su njihova razmišljanja o liscu. Hoće li se kroz godinu dana promijeniti, kao
što je to obećao ježu? Učenici govore na temelju slika iz domaće zadaće što lisac radi kroz različita
godišnja doba. Razgovarati o pouci basne.

   QUIZ TIME (4 min)
Podijeliti učenike u dvije skupine. Pripremiti kviz od deset pitanja iz priče. Napisati brojeve od 1-10
na ploču. Učenici unutar svojih skupina biraju brojeve pitanja. Ako točno odgovore, prekrižimo
odgovarajući broj na ploči i bilježimo bod. Pobjednik je skupina s najvećim brojem točnih odgovora.
1 – Who is hard-working?
2 - It is summer. What is the fox doing?
3 - Who is hungry and freezing?
4 – Who is carrying a basket full of apples?
5 - Who is looking at himself in the mirror?
6 – What is the weather like in winter?
7 - Who is carrying a basket full of twigs?
8 - Who is sitting in his armchair?
9 - It is summer. What is the hedgehog doing?
10 –Who is giving the fox some food, a drink, and a warm blanket?


                    SEQUENCE / OBRADA

    WEATHER SIMON SAYS (3 min)
Ponoviti vremenske prilike (It's windy. It's foggy. It's cloudy. It's raining. It's sunny. It's hot. It's cold.
It's snowing.) kroz igru SIMON SAYS. Prije početka igre zajedno s učenicima ponoviti mimikom
vremenske prilike. Zatim početi igru.
Ako kažemo Simon says: It's raining., učenici pokažu mimikom tu vremensku priliku. Ako samo
kažemo: It's raining., učenici ne smiju pokazati tu vremensku priliku. Oni učenici koji pokažu
vremensku priliku iako nismo rekli: Simon says, ispadaju iz igre i sjednu. Učenik koji posljednji ostane
u igri je pobjednik. Da bismo koordinirali disciplinu, možemo reći da oni učenici koji ispadnu dođu do
učiteljice pred ploču i prate koji učenici pogriješe.

   MIMING WEATHER (4 min)
Pripremiti slikovne kartice s vremenskim prilikama i mimikom ih pokazati. Učenici pogađaju kakvo je
vrijeme. Prije nego što pokažemo određenu vremensku priliku, pitamo: What's the weather like?
Učenike zatim podijeliti u skupine. Predstavnici skupina naizmjence dolaze pred ploču, izvlače
slikovne kartice s vremenskim prilikama i mimikom ih pokazuju. Njihove skupine pogađaju kakvo je
vrijeme. Kartice s vremenskim prilikama stavljamo na ploču ako su odgovori točni. Pobjednik je
skupina s najvećim brojem kartica na ploči.

   MATCHING (3 min)
Podijeliti učenicima kartice s nazivima vremenskih prilika. Učenici dolaze pred ploču i stavljaju ih
pored pripadajuće slikovne kartice.
   I LIKE.../I DON'T LIKE... (4 min)
Učenici trebaju s ploče nacrtati i napisati u bilježnice kakvo vrijeme vole (smješko) i kakvo vrijeme ne
vole (tužno lice). Slijedi usmena provjera.

   WHAT'S THE WEATHER LIKE? (3 min)
Nacrtati na ploči sliku kućice s očima. Pitati učenike što misle kakvo vrijeme voli kućica. Crtati
različite vremenske prilike iznad crteža kućice i pitati: What's the weather like? Nakon svake
vremenske prilike nacrtati na kućici osmijeh ili tužni izraz lica i reći: The house is happy./The house is
sad. Završiti s kišnim vremenom. Pitati učenike da li vole kišu. Kućica ne voli previše kiše. Što može
kućicu zaštititi od kiše? Uvesti riječ water spout (nacrtati uz kućicu na ploči).

   MEET ITSY BITSY SPIDER (2 min)
Pitati učenike što misle koje se životinje mogu penjati po žlijebu. Ako pogode da se radi o pauku, reći
da se pauk kojeg ćemo danas upoznati zove Itsy Bitsy Spider. Učenici ponove zajedno, pa
pojedinačno. Staviti uvećanu sličicu pauka iz udžbenika na stranici 44 na žlijeb (na crtež kućice na
ploči). Pitati učenike što misle da se dogodilo pauku kad je padala kiša.

   WHAT HAPPENED TO ITSY BITSY SPIDER? (2 min)
Učenici otvore udžbenik na stranicama 44 i 45 i pokušaju odgonetnuti što se dogodilo pauku.

   ITSY BITSY SPIDER (TPR) (4 min)
Učenici zatvore udžbenik. Učiteljica govori i pokazuje pjesmicu (1. prstima desne ruke penjati se po
lijevoj ruci, 2. dići ruke, pa ih polagano spuštati i prstima oponašati kišu, desnom rukom pokazati kako
je pauka isprala kiša prema dole, 3. iznad glave prstima pokazati krug (sunce), 4. ponoviti prvu
radnju). Učenici samo gledaju i slušaju.
Učiteljica govori i pokazuje radnje, a učenici ponavljaju samo radnju (ne govore).
Učiteljica govori i pokazuje radnje, a učenici sve ponavljaju za njom.
Učiteljica govori radnje, a učenici pokazuju radnje.
Učiteljica samo govori radnje, a učenici i govore i pokazuju.
Učiteljica mijenja redoslijed radnji tako da ih nasumce govori, a učenici i govore i pokazuju.
Učiteljica samo pokazuje radnje, a učenici pokušavaju izgovoriti radnju (oni koji žele).

   LISTEN TO THE SONG AND FOLLOW THE PICTURES (2 min)
Učiteljica govori pjesmicu, a učenici prate radnju pomoću sličica u udžbeniku. Zatim još jednom
provjeriti razumijevanje. Učenici na hrvatskom jeziku ispričaju događaje iz pjesmice kako bismo bili
sigurni da su svi razumjeli što se dogodilo pauku (u kontekstu objasniti glagol dried up). Poslušati
pjesmicu još jednom na kasetofonu, a učenici pokazuju odgovarajuće sličice u udžbeniku.
Ne inzistirati na prošlom vremenu.

   LISTEN TO THE SONG AND POINT TO THE RIGHT PICTURES (2 min)
Govoriti rečenice iz pjesmice proizvoljnim redoslijedom. Učenici trebaju pokazati odgovarajuću
sličicu u udžbeniku.

   LET'S MIME AND SING ALONG (1 min)
Poslušati pjesmicu još jednom na kasetofonu i zajedno ju pokazati i otpjevati.
Ne inzistirati na prošlom vremenu.
               CLOSURE / ZAVRŠETAK

   HELP THE TEACHER (2 min)
Pripremiti slikovne kartice s ključnim riječima: rain, spider, sun, spout. Još jednom govoriti pjesmicu,
a svaki put kad treba reći jednu od ključnih riječi, učiteljica zastane i podigne slikovnu karticu, a
učenici kažu odgovarajuću riječ.

   MATCHING (2 min)
Podijeliti učenicima kartice s riječima. Učenici dolaze pred ploču i stavljaju ih pored odgovarajućih
slikovnih kartica.

   MATCH THE WORDS IN THE WORKBOOK (1 min)
Učenici trebaju napraviti zadatak A u vježbenici na stranici 56. Slijedi provjera.

   LET'S READ TOGETHER! (1 min)
Učiteljica s učenicima pročita pjesmicu u zadatku B u vježbenici na stranici 56.


HOMEWORK / DOMAĆA ZADAĆA:
Napravi zadatak C u vježbenici, na stranici 57.
WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 41
Zadatak u nastavnim listićima može poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
             LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________         Date / Datum: _______________

                                Lesson No. / Sat br. : 48

                                Grade / Razredni odjel: ________

                                Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:   SNAKES AND LADDERS

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti pjesmicu ITSY BITSY SPIDER.
             Ponoviti vokabular, pitanja i gramatičke strukture prethodne 3
             cjeline. (Unit 4-6)
             Poticanje timskog rada i suradnje.


Teaching techniques/ Nastavne metode i oblici rada: igre s kockom, pitanja i odgovori, diktat
                     prepisivanja
                     frontalni, individualni, rad u paru, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, crteži, ploča, kockica,
                            magneti ili blutac, kartice s riječima,
                            kasetofon, kaseta, 5 omotnica, kartice s
                            pitanjima iz udžbenika na str. 46

Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje)

Blackboard plan / Plan ploče:


 7      4         1         12           14
lazy     busy      handsome     sandcastles       Halloween     …
…

                  What's the time? - 1
                  What's the weather like? - 2
                  What does it mean? - 3
                  Name. - 4
                  Stories. -5
                  Bonus - 6

          1    2      3      4       5
          6     7      8      9      10
          11    12     13      14      15
          16    17     18      19      20
               INTRODUCTION/ UVOD

   HOMEWORK CHECK (2 min)
Provjeriti domaću zadaću.

   SPOT THE MISTAKE (3 min)
Učiteljica govori pjesmicu, ali u svakoj rečenici napravi jednu pogrešku, npr. An itsy bitsy cow
climbed up the water spout. Učenici trebaju uočiti pogrešku (cow) i ispravno ponoviti cijelu rečenicu
(An itsy bitsy spider climbed up the water spout.). Kad su učenici ispravili sve rečenice, poslušati
pjesmicu na kasetofonu te zajedno otpjevati i mimikom pokazati pjesmicu.

   VOCABULARY REVISION – READING GAME ( 4 min)
Napisati bilo gdje na ploči brojeve 1-16 proizvoljnim redoslijedom. Pripremiti kartice s riječima koje
smo ranije usvojili: lazy, busy, handsome, sandcastles, Halloween, a suitcase, ice-hockey, snowdrops,
Easter eggs, Jingle Bells, red and yellow leaves, presents, a blizzard, rainy, foggy, forest. Reći
učenicima da ćemo provjeriti kako čitaju. Podijeliti ih u dvije skupine: crvenu i žutu. Učenici govore
brojeve 1-16 s ploče, a učiteljica stavlja karticu pod tim brojem na ploču. Učenici trebaju pravilno
pročitati pojam s kartice. Ako to uspješno naprave, zaokružiti karticu na ploči bojom svoje skupine.
Na kraju izbrojiti koja je skupina skupila više bodova i proglasiti pobjednike. Pohvaliti sve učenike da
jako dobro znaju čitati i poticati ih da nastave tako i dalje.

   VOCABULARY REVISION - GUESSING GAME (6 min)
Objašnjavati pojmove s ploče, a učenici sa javljaju reći o kojem pojmu se radi. It is a holiday in
October- Halloween. Easter Bunny has got…in his basket. – Easter eggs. / I'm packing my... -
suitcase./ It is a holiday in October. – Halloween. / It is a winter sport. You need a helmet and skates
for it. - Ice-hockey. / It is a Christmas carol. – Jingle Bells. / There are ...everywhere in autumn. – Red
and yellow leaves. itd.
Kad je ploča puna riječi, možemo igrati drugi krug igre. Učenici biraju riječi i pokušavaju samostalno
ponoviti objašnjenja koja su prethodno čuli.

   VOCABULARY REVISION- COPYING DICTATION (5 min)
Reći učenicima da ćemo sada kroz diktat provjeriti znaju li što te riječi znače na hrvatskom. Učenici
otvore bilježnice i pripreme se za diktat od šest riječi. Napišu u bilježnicu brojeve 1-6 jedan ispod
drugog. Odabrati šest dobrovoljaca koji će prevoditi riječi po svom izboru na hrvatski, a ostali moraju
pronaći te riječi na ploči na engleskom i prepisati ih. Zatim provjeriti jesu li učenici prepisali prave
riječi. Učenici u paru zamijene bilježnice. Učiteljica izgovara riječi iz diktata na hrvatskom, a učenici
uglas govore riječi s ploče na engleskom pa provjere jesu li njihovi prijatelji prepisali točne riječi.
Također im pokazivati na ploči odgovarajuće kartice. Nakon što su provjerili, učenici vraćaju jedan
drugom bilježnice i ispravljaju eventualne pogreške.


                    SEQUENCE/ OBRADA

   INTRODUCE THE TASKS (2 min)
Pripremiti učenike na igru s kockom koja slijedi. Napisati na ploču nazive zadataka: What's the time?
What's the weather like? What does it mean? Name. Stories. Ponoviti s učenicima što će se u svakom
zadatku tražiti. Zatim pored svakog pitanja napisati broj 1-5. Dodati još pod brojem 6 Bonus.
    DICE GAME IN THREE GROUPS (7 min)
Pripremiti se za igru s kockom kako bi se učenici upoznali s pitanjima iz igre Snakes and ladders koja
slijedi. Pripremiti slikovne kartice vremenskih prilika: sunny, foggy, snowy, rainy, windy. Pripremiti
crteže satova koji pokazuju sljedeće vrijeme: five o'clock, half past ten, eight o'clock, half past five,
half past one. Pripremiti igraću kocku. Podijeliti učenike u tri skupine. Objasniti pravila igre:
predstavnici skupina naizmjence bacaju kockicu. Ovisno o broju koji se okrene, čut će pitanje iz
skupine pitanja pod tim brojem na ploči. (Ako se okrene broj 1, čut će pitanje iz skupine pitanja:
What's the time? Broj 2 – skupina: What's the weather like? Ako se okrene broj 6, učiteljica im
poklanja bod bez da odgovaraju na pitanje. Sva pitanja iz igre u udžbeniku čitati proizvoljnim
redoslijedom. Slikovne kartice također pokazivati proizvoljnim redoslijedom. Igra traje pet krugova.
(Svaka skupina pet puta baca kockicu.) Ako skupina ne odgovori na pitanje u roku od petnaest
sekundi, ne dobiva bod i sljedeća skupina je na potezu. Ako slučajno ponestane pitanja iz određene
skupine, prekrižiti to pitanje na ploči, a učenici ponovno bacaju kockicu kako bi dobili neki drugi broj.
Ovu igru možemo igrati i s omotnicama. Pripremiti 5 omotnica za 5 skupina pitanja. Pitanja iz
udžbenika napisati na kartice i rasporediti po pripadajućim omotnicama. Učenike podijeliti u tri
skupine. Predstavnici skupina naizmjence biraju omotnicu i izvlače pitanje. Pročitaju pitanje. Ako
njihova skupina točno odgovori na pitanje, dobiju bod. Ako ne odgovore točno na pitanje, vraćaju ga u
omotnicu. Pobjednik je skupina s najvećim brojem točnih odgovora.

   ASK THE TEACHER (5 min)
Nakon što su se kroz igru upoznali s pitanjima, učenici otvore udžbenik na stranici 46 i pogledaju
pitanja u tabeli. Sada učenici biraju pitanja za učiteljicu. Reći im da bijela, žuta i roza polja
predstavljaju jedno pitanje, dok iz žutih i zelenih polja moraju za učiteljicu izabrati samo jedno pitanje
budući da ih ima više unutar jednog polja. Nastojati ˝ proći˝ kroz što više pitanja na ovaj način kako bi
učenici čuli odgovore za igru Snakes and ladders koja slijedi.

   READ AND ANSWER THE QUESTIONS (3 min)
Učenici su i dalje podijeljeni u dvije skupine. Reći im da još jednom na brzinu ˝prođu˝ pitanja u
udžbeniku i dogovore se u skupinama oko odgovora. Za to vrijeme učiteljica crta na ploči tabelu od 20
polja kao što je u igri u udžbeniku. Upisati brojeve pitanja 1-20 i označiti polja sa zmijama i ljestvama.
Pripremiti na ploči dva magneta različitih boja kojima ćemo označavati na ploči polja po kojima će se
skupine kretati. Ponovno pripremiti kockicu za bacanje.


                   CLOSURE/ ZAVRŠETAK

   SNAKES AND LADDERS (8 min)
Objasniti pravila igre: učenici se pomoću kockice kreću po poljima 1-20 odgovarajući na pitanja iz
udžbenika. Ako točno odgovore, ostaju na tom polju dok ponovno ne dođe red na njihovu skupinu da
baca kockicu. Ako pogrešno odgovore, vraćaju se na polje s kojeg su krenuli. Igra ima dva dodatna
pravila: ako se skupina nađe na polju sa zmijinim repom, moraju s repa ˝skliznuti˝na zmijinu glavu,
vraćaju se unatrag. Ako se skupina nađe na polju s ljestvama, pomoću ljestvi ˝se penju ˝ na sljedeće
polje, tj. idu naprijed. Pobjednik je skupina koja prva dođe do broja 20. Nakon svakog bacanja kockice
promijeniti predstavnike koji to rade. Ako se dogodi da niti jedna skupina ne zna odgovor na određeno
pitanje, učiteljica na njega odgovori da se ne gubi vrijeme.


HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Prevedi riječi u vježbenici u zadatku B na stranici 59.
                LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________          Date / Datum: _______________

                                 Lesson No. / Sat br. : 49

                                Grade / Razredni odjel: ________

                                Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:    SNAKES AND LADDERS

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti vokabular, pitanja i gramatičke strukture prethodne 3
             cjeline. (Unit 4-6)
             Poticanje timskog rada i suradnje.Teaching techniques / Nastavne metode i oblici rada: razvrstavanje pojmova, pravilan redoslijed riječi
                     u rečenici, pitanja i odgovori, povezivanje slikovnih
                     kartica i pripadajućih rečenica, crtanje
                     frontalni, individualni, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kartice s riječima, kartice s
                       rečenicama, ploča, blutac

Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:
Slikovne kartice:    ___            ___                 ___ ___

 Robbie visits his friends in Roboland.  The hedgehog is always busy.   She can swim.   ….
…
                   INTRODUCTION/ UVOD


   HOMEWORK CHECK (3 min)
Provjeriti domaću zadaću.

   SNAKES AND LADDERS – FIND THE RIGHT QUESTION (4 min)
Učenici otvore udžbenik na stranici 46. Čitati odgovore na neka pitanja iz igre. Učenici se javljaju
pročitati odgovarajuće pitanje iz udžbenika i reći broj pod kojim je pitanje. It means lijen. – What does
it mean lazy? Robbie visits his friends in Roboland. – Who visits his friends in Roboland? itd.                    SEQUENCE/ OBRADA

   WHO? – ANSWER THE QUESTIONS (4 min)
Još jednom podsjetiti učenike na priče o Robbieju, Super Suzy i liscu i ježu. Pripremiti slikovne
kartice tih likova i staviti ih na tri dijela ploče. Ponoviti kakvi su likovi pomoću ranije usvojenih
struktura. Postavljati pitanja: who is busy, fast, helpful, lazy, clever itd? Who can fly, play basketball,
swim, make a pizza itd? Učenici kažu o kojem liku se radi.

   WALK TO THE RIGHT CHARACTERS (4 min)
Pripremiti * kartice s rečenicama iz zadatka A iz vježbenice na stranicama 58 i 59, s pravilnim
poretkom riječi u rečenicama. Čitati rečenice proizvoljnim redoslijedom, ali umjesto imena likova
govoriti she odnosno he. He is always busy. She is driving through the desert. Učenici se javljaju doći
na ploču dotaknuti odgovarajući lik iz priče. Ako to dobro naprave, učiteljica im pomogne ponoviti
rečenicu, ali ovoga puta umjesto he odnosno she govorimo imena likova. The hedgehog is always
busy. Super Suzy is driving through the desert.

   UNSCRAMBLE THE SENTENCES (8 min)
Nakon što su se učenici upoznali s rečenicama sada samostalno rješavaju u vježbenici na stranicama
58 i 59 zadatak A. Zajedno pročitati rečenicu koja je riješena kao primjer i objasniti učenicima što
trebaju raditi. Od dvanaest rečenica učenici biraju šest i prepisuju riječi u pravilan redoslijed.

   CHECKING - ANSWER THE TEACHER'S QUESTIONS (4 min)
Provjerimo jesu li učenici uspješno riješili zadatak. Reći im da su te rečenice zapravo odgovori na
pitanja iz igre Snakes and ladders koja se odnosi na priče. Učiteljica čita pitanja iz zelenih polja u
udžbeniku, a učenici se javljaju pročitati rečenice iz vježbenice ako misle da su to odgovori na
učiteljičina pitanja. Učenici koji su odgovarajuću rečenicu-odgovor odabrali za rješavanje, javljaju se
za čitanje. Svaki put kad učenici kažu pravi odgovor, učiteljica stavi karticu s tom rečenicom na ploču
kako bi učenici koji su eventualno pogriješili, mogli te greške ispraviti.

   READ YOUR SENTENCES (3 min)
Na kraju pročitati još jednom po redu sve rečenice.

    WAVE YOUR HANDS IF IT'S YOUR GROUP (3 min)
Podijeliti učenike u pet skupina: days, months, seasons, I can play, I can make. Provjeriti razumiju li
značenje naziva skupina. Izgovarati riječi iz zadatka C u vježbenici na stranici 60 ili pokazivati kartice
s riječima, a učenici mahnu ako taj pojam priprada njihovoj skupini.
   WHERE DOES IT SAY…? (4 min)
Učenici otvore u vježbenici stranicu 60 i pogledaju u zadatku C ponuđene riječi. Provjeriti značenja
riječi. Prevoditi riječi na hrvatski, a učenici se javljaju pročitati odgovarajuće riječi na engleskom, npr.
Where does it say kolovoz? – August.


                    CLOSURE/ ZAVRŠETAK

   SORT OUT THE WORDS (8 min)
Učenici sada samostalno rješavaju zadatak C. U svaku skupinu prepišu po dvije od ponuđenih riječi.
Zatim nam pročitaju neke od svojih odgovora.HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Dovrši u vježbenici zadatke C.
WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 42
Zadatak u nastavnim listićima može poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
Robbie visits his
friends in
Roboland.
Victor can read
ten books in a
day.
Robbie has got a
new frying pan
for Linus.
The hedgehog is
always busy.
The hedgehog
has got some
apples in his
basket.
The fox is sitting
under the tree
and drinking
lemonade.
She can swim.
She can climb a
tree.
She can drive a
car.
She can row a
boat.
She can fly.
Super Suzy is
driving through
the desert.
Super Sam has
got a glass of
super milk for
Suzy.
                LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________           Date / Datum: _______________

                                 Lesson No. / Sat br. : 50

                                 Grade / Razredni odjel: ________

                                 Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:   ROBBIE'S FRIEND

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponavljanje gradiva prethodne tri cjeline.
             Znati opisati izgled osobe i njene osobine.
             Ponavljanje kontrastnih struktura is, has got, likes, lives, can .
             Personalizacija teme - opisivanje prijatelja.

Teaching techniques/ Nastavne metode i oblici rada: slušanje, razumijevanje slušanjem, čitanje po
                     modelu, pisanje po modelu, prevođenje, diktat crtanja
                     frontalni, individualni, rad u paru, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kasetofon, kaseta, ploča,
                            blutac

Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:Slikovne kartice:   ___ ___ ___ ___…           …      …      …


Ruby lives in____.   She is ___.   Her birthday is in ____.  She has got ____hair and ___eyes.
             She can___ ____ ____.         She likes___.
                   INTRODUCTION/ UVOD

   HOMEWORK CHECK (4 min)
Provjeriti domaću zadaću.

   DRAWING DICTATION - WEATHER AND TIME (5 min)
Pripremiti slikovne kartice vremenskih prilika i crteže satova koje smo koristili za uvod u igru Snakes
and ladders. Podijeliti učenike u dvije skupine: weather i time. Učenici otvore vježbenicu na stranici
61 i rješavaju dio zadatka dodijeljen njihovoj skupini: jedna skupina ucrtava kazaljke u satove, a druga
jednostavnim crtežima crta vremenske prilike. Učenici zatim zamijene vježbenice s učenikom iz
suprotne skupine. Stavljati slikovne kartice na ploču, a učenici jedan drugom provjeravaju jesu li
uspješno napravili zadatak.


                    SEQUENCE/ OBRADA

   REMEMBER ROBBIE AND HIS FRIENDS (3 min)
Podsjetiti učenike na Robbieja i njegove prijatelje. Govoriti rečenice, koje učenici usmeno dovršavaju,
s podacima o Robbieju kojih se sjećaju. Robbie is a … (robot). He can…( wash the dishes, play
football…). He has got friends in…(Roboland). Zatim tražiti od učenika da se prisjete imena
Robbiejevih prijatelja, što sve oni znaju napraviti i što je Robbie svakome od njih donio na poklon.
Pomoći im pri tome. Victor is Robbie's friend. He can read ten books in a day. Robbie has got books
for Victor. itd. Reći da ćemo danas upoznati Robbiejevu prijateljicu Ruby. Staviti na ploču slikovnu
karticu Ruby.

   MAKE GUESSES ABOUT RUBY (4 min)
Napisati na ploču sljedeće nedovršene rečenice: Ruby lives in____. She is ___. Her birthday is in
____. She has got ____hair and ___eyes. She is wearing a _____ and a ______. She can____. She
likes___. Učenici usmeno dovršavaju rečenice svojim idejama. Prihvatiti sve ideje i reći im da ćemo
malo kasnije od Robbieja saznati jesu li bili u pravu.

   LISTEN TO THE STORY – WERE YOUR GUESSES CORRECT ? (4 min)
Učenici na kaseti slušaju Robbieja koji priča o svojoj prijateljici Ruby kako bi saznali jesu li bili u
pravu. Dok slušaju, prate nedovršene rečenice na ploči. Nakon prvog slušanja pitati ih mogu li usmeno
nadopuniti neke od rečenica s podacima koje su saznali od Robbieja. Učenici pokušavaju nadopuniti
rečenice koje mogu. Rečenice koje točno nadopune, učiteljica dovršava na ploči upisujući podatke
koje kažu u za to predviđene praznine. Ostale rečenice pokušat ćemo nadopuniti nakon drugog
slušanja.

    LISTEN TO THE STORY – FOLLOW THE TEXT (4 min)
Zamoliti učenike da otvore udžbenike na stranici 47. Učenici još jednom slušaju s kasete priču o Ruby,
ali ovoga puta prate tekst u udžbeniku. Nakon slušanja tražiti od njih da usmeno dovrše rečenice s
ploče koje nismo ranije uspjeli. Tekst u udžbeniku će im u tome pomoći. Učiteljica upisuje podatke na
ploču u za to predviđene praznine.

   FIND THE SENTENCE AND REPEAT IT (3 min)
Proizvoljnim redoslijedom čitati rečenice iz priče koje su ilustrirane na sličicama. Učenici trebaju
pronaći te rečenice u tekstu i ponoviti ih. Učenik koji prvi pronađe odgovarajuću rečenicu, javlja se i
pročita je. Sličice im olakšavaju pronalaženje odgovarajućih rečenica. Her birthday is in February.
She can solve ten maths riddles in five minutes.

   ˝TRANSLATE˝ THE TEACHER'S SENTENCES INTO ENGLISH (3 min)
Reći učenicima da ćemo zajedno pročitati cijeli tekst u udžbeniku. Učiteljica će čitati na hrvatskom, a
učenici na engleskom. Prevesti prvu rečenicu u tekstu na hrvatski, a učenici je ˝prevode˝ na engleski.
Ponoviti postupak sa svim rečenicama. Na kraju pohvaliti učenike da su jako dobri prevoditelji.

   WHAT DO YOU REMEMBER ABOUT RUBY? (2 min)
Izbrišemo dijelove rečenica o Ruby na ploči tako da ostanu samo ključne riječi, npr. Roboland, orange
hair and green eyes, fix a computer, itd. Učenici ponavljaju cijele rečenice, npr. Ruby lives in
Roboland.

   FIND THE RIGHT WORDS (3 min)
Učenici sada otvore vježbenicu na stranici 63. Pogledaju riječi u okvirima. Izgovarati riječi na
hrvatskom, a učenici ih pronalaze i čitaju na engleskom. Izgovarati zahtjevnije riječi kako bismo bili
sigurni da svi razumiju značenje: young, blond hair, pretty itd.


                    CLOSURE/ ZAVRŠETAK

   DESCRIBE YOUR FRIEND (10 min)
Učenici sada samostalno rješavaju zadatak B u vježbenici na stranici 63. Kao što je Robbie opisao
svoju prijateljicu Ruby, i ti ćeš sada opisati svog prijatelja ili prijateljicu. Reći im da se odluče koga će
opisati i u skladu s time riješe odgovarajući dio zadatka: she ili he dio. Dati im jasne upute za
rješavanje. Kad upotpune rečenice, učenici pročitaju što su napisali. Opišu prijatelja, odnosno
prijateljicu.
HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Riješi drugi dio zadatka B u vježbenici na stranici 63. Ako si na satu opisao prijatelja, sada opiši
prijateljicu i obrnuto.
WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 44 i 45
Zadaci u nastavnim listićima mogu poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
             LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________          Date / Datum: _______________

                                 Lesson No. / Sat br. : 51

                                 Grade / Razredni odjel: ________

                                 Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:   HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT ANIMALS?

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponavljanje kontrastnih struktura is, has got, likes, lives, can.
             Ponoviti nazive za životinjska staništa.
             Ponoviti nazive za životinje i uvesti nove.
             Povezati životinje sa staništima.

Teaching techniques / Nastavne metode i oblici rada: opisivanje, razgovor, nadopunjavanje rečenica,
                     povezivanje riječi i slika, razvrstavanje pojmova
                     frontalni, individualni, rad u skupinama,
                     odgonetanje zagonetki
Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kartice s riječima,
                     kartice s rečenicama, ploča, blutac


Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:


          is     has got     lives      likes    canslikovne kartice:    ___ ___ ___ ___…         …     …      …
                    INTRODUCTION/ UVOD

    TRUE/ FALSE SENTENCES ABOUT RUBY (4 min)
Zamoliti učenike da se prisjete što sve znaju o Ruby. Učenici otvore udžbenik i letimično pogledaju
slike i tekst. Zatim zatvore udžbenik. Govoriti istinite i neistinite rečenice o Ruby. Učenici se slože
ako je rečenica istinita. Ako nije, usmeno isprave netočne podatke. Birati rečenice iz vježbenice sa
stranice 62 u kojima nedostaju glagoli kako bi učenici što uspješnije kasnije riješili taj zadatak: She
lives in the jungle. She is very young. She is only 20. her birthday is in September. She has got yellow
hair and green eyes. She is so pretty, isn't she? She is also very clever. She can solve ten music riddles
in five minutes. She can fix your HI-FI set. She can fix your computer. She can even fix her own
spaceship. She likes travelling in space.

   FILL IN: IS, HAS GOT, LIVES, LIKES, CAN IN GROUPS (4 min)
Pripremiti * kartice s rečenicama iz prethodne aktivnosti. Koristiti istinite podatke o Ruby. Iz svake
rečenice ispustiti glagol kao u vježbenici na stranici 62. Napisati na ploči glagole: is, has got, lives,
likes, can. Podijeliti učenike u tri skupine. Predstavnici skupina naizmjence izvlače kartice s
rečenicama i usmeno ih nadopunjavaju glagolima s ploče.

   FILL IN: IS, HAS GOT, LIVES, LIKES, CAN (6 min)
Učenici sada samostalno rješavaju zadatak u vježbenici na stranici 62. Zatim pročitaju svoje odgovore.

   RUBY – SUM UP (2 min)
Pitati učenike jesu li saznali išta čudno iz priče o Ruby. It is very cold in Roboland, especially in
summer. She is very young. – She is only 50. Pitati ih na kraju sviđa li im se Ruby, bi li željeli da je
ona njihov robot i zašto. Pomoći učenicima obrazložiti svoje odgovore kroz usvojene strukture: I like
Ruby because she is… I like Ruby because she can…

   HOMEWORK CHECK (4 min)
Provjeriti domaću zadaću. Učenici čitaju opise svojih prijatelja.                    SEQUENCE/ OBRADA

   ANIMAL FINALS / SEMI-FINALS (4 min)
Pripremiti slikovne kartice životinja iz udžbenika sa stranica 48 i 49. Podijelimo učenike u nekoliko
skupina. Svi učenici ustanu, učiteljica pokazuje slikovne kartice sa životinjama, a skupina koja je na
redu govori odgovarajuću riječ. Ako skupina ne zna riječ, ima pravo jednom reći PASS. Ako kaže
netočnu riječ ili ako drugi put koristi PASS, ispada iz igre i sjedne. Igra se odvija u nekoliko krugova,
dok ne ostanemo bez slikovnih kartica. Pobjednik je skupina koja je ostala u zadnjem krugu, odnosno
u finalu.Uvesti nazive za životinje: a hippo, a squirrel, a lamb, a hen.

    HABITATS - HOLD UP YOUR CARD (3 min)
Podijeliti učenicima slikovne kartice životinja. Pripremiti slikovne kartice staništa: jungle, desert, sea,
Arctic, forest, farm. Reći učenicima da se prisjete gdje sve životinje žive. Pokazivati karticu po karticu
i stavljati ih na ploču. Zatim izgovarati nazive za staništa, a učenici podižu karticu ako životinja koju
imaju na kartici živi u prozvanom staništu. Ako nisu sigurni gdje životinja koju imaju živi, smiju
pogledati na sliku u udžbeniku.
   HABITATS - BRING YOUR CARD TO THE BOARD (3 min)
Ponovno izgovarati nazive za staništa, a učenici donose kartice na ploču ispod odgovarajućeg staništa.

   SAY WHERE THE ANIMALS LIVE (3 min)
Tražiti od učenika da kažu gdje životinje sa slikovnih kartica žive. Pokazati glagol lives i dati im
nekoliko primjera: A cat lives on a farm. A zebra lives in the jungle. itd.

   ANIMAL RIDDLES (5 min)
Reći učenicima da smo pripremili zagonetke** o životinjama. Podijeliti učenike u tri skupine.
Učiteljica pročita jednu zagonetku prvoj skupini. Ako ne znaju o kojoj se životinji radi, druga skupina
smije pokušati. Učenici pogađaju sve dok ne otkriju odgovarajuću životinju iz zagonetke. Skupina
koja da točan odgovor, smije s ploče uzeti slikovnu karticu te životinje kao bod koji čuvaju do kraja
igre. Govoriti rečenice koristeći glagole s ploče. Svaki put pokazati odgovarajući glagol na ploči kako
bi učenici bili izloženi strukturama u fokusu. Također se služiti mimikom za pokazivanje radnji
(can…) i uz rečenice u kojima opisujemo dijelove tijela životinja (has got…). Iako neke od tih
pojmova učenici još nisu usvojili, razumjet će što znače pomoću mimike.

   I SPY WITH MY LITTLE EYE ( 3 min)
Učenici otvore udžbenik na stranicama 48 i 49 i pogledaju sliku. Učiteljica počinje igru pogađanja: I
spy with my little eye something big and grey in the jungle. Učenici odgovaraju: An elephant. Postupak
ponovimo s nekoliko životinja. Učenici koji pogode naziv životinje, samostalno smišljaju zagonetku, a
drugi učenici pogađaju o kojoj se životinji radi. Tražiti zatim da učenici nabroje životinje koje vide na
slici: There is a/an…


                CLOSURE/ ZAVRŠETAK


   READ FROM THE WORD CARDS AND TOUCH THE RIGHT PICTURE (4 min)
Pripremiti kartice s nazivima za životinje sa slike u udžbeniku na stranicama 48 i 49. Uključiti nove
nazive i usvojiti ih: a hippo, a squirrel, a lamb, a hen, kao i već poznate nazive: a lion, a monkey, a
cat, a giraffe, a parrot, a bear, a shark, a dog, a pig, a rabbit, a crocodile. Učenici su podijeljeni u
dvije skupine. Pokazivati karticu po karticu s riječima, a učenici se natječu tko će prije dotaknuti
odgovarajuću slikovnu karticu na ploči. Učenik koji je prvi dotaknuo karticu na ploči izgovara naziv
za životinju, tj. čita riječ s kartice te osvaja bod za svoju skupinu. Promijeniti predstavnike i ponoviti
postupak. Nakon svakog kruga kartice koje smo iskoristili, maknemo kako bi se smanjio njihov broj
na ploči. To će potaknuti slabije učenike da se jave za predstavnike skupina.


HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Nadopuni Super Samovu *** priču o Super Suzy glagolima: is, has got, lives, likes, can.


WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 46 i 47
Zadaci u nastavnim listićima mogu poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
      * She _______ in Roboland.

       She ________very young.

        She ________only 50.

     Her birthday ________ in February.

   She ________orange hair and green eyes.

     She ________ so pretty, isn't she?

      She ________ also very clever.

She _________ solve ten maths riddles in five minutes.

      She ________ fix your TV set.

     She ________ fix your computer.

   She _________ even fix her own spaceship.

     She ________ travelling in space.
** Riddle 1:
It is brown. It has got four legs. It lives in the jungle. It likes bananas. It can climb a tree. A MONKEY

Riddle 2:
It is white. It has got long ears. It lives in the forest. It likes carrots. It can run. A RABBIT.

Riddle 3:
It is big and dangerous. It has got four legs. It lives in the forest. It likes honey. It can run.
A BEAR.

Riddle 4:
It is small. It has got a tail. It lives on a farm. It likes milk and fish. It can climb a tree. A CAT.

Riddle 5:
It is big. It has got four legs. It lives in the desert. It likes water. It can run. A CAMEL.

Riddle 6:
It is small. It has got wings. It lives in the jungle. It can talk. A PARROT.
*** COMPLETE SUPER SAM'S SENTENCES ABOUT SUPER SUZY.
USE: is, has got, lives, likes, can.

This is Super Suzy.
She ____________ in Superland.
Her birthday ____________ in August.
She ____________ clever.
She ____________ very strong.
She ____________ blonde hair.
She ____________ brown eyes.
She ____________ super milk very much.
She ____________ fly.
She ____________ climb a tree.
She ____________ row a boat.
She is my best friend.
                LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________          Date / Datum: _______________

                                 Lesson No. / Sat br. : 52

                                 Grade / Razredni odjel: ________

                                 Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:   HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT ANIMALS?

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti nazive za životinje.
             Ponoviti gdje životinje žive.
             Znati samostalno opisati životinje uz pomoć poznatih kontrastnih struktura i
             opisnih pridjeva.
             Znati nabrojati hranu koje životinje jedu, dijelove njihovih tijela i što one
             znaju raditi.

Teaching techniques / Nastavne metode i oblici rada: opisivanje, nabrajanje, čitanje, odgonetanje
                           zagonetki, pisanje po modelu
                           frontalni, individualni, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kartice s riječima, plahte s
                            rečenicama i riječima, ploča, blutac

Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:


   a hippo    a squirrel      a lamb     a hen  …      …     …  It is _____.   It has got _____.   It lives ______.   It likes ______.   It can______.
   big         a tail        in the sea       grass        swim
   …          …            …          .. .          …
                    INTRODUCTION/ UVOD


   HOMEWORK CHECK (4 min)
Provjeriti domaću zadaću.

   WAVE YOUR HANDS IF IT'S YOUR ANIMAL (4 min)
Učenici otvore udžbenik na stranicama 48 i 49. Podijeliti učenike u tri skupine: jedna skupina gleda
dio slike sa životinjama u džungli, druga gleda dio slike sa životinjama na farmi i u šumi, a treća dio
slike sa životinjama u pustinji, moru i na Sjevernom polu. Ponoviti nazive za staništa. Zamoliti
učenike da vježbenicom i bilježnicom prekriju dio slike u udžbeniku u koji ne moraju gledati da ih ne
buni. Otkriven im ostaje samo dio slike sa staništem/ staništima dodijeljenim njihovoj skupini.
Izgovarati nazive za neke životinje sa slike, a učenici mahnu rukama ako tu životinju mogu vidjeti na
svom dijelu slike. A lion- prva skupina mahne jer jedino oni vide tu životinju, ostalima je taj dio slike
prekriven. itd.

                     SEQUENCE/ OBRADA

   NEW VOCABULARY (6 min)
Pripremiti * plahte sa skupinama riječi koje idu uz strukture: It is, It has got, It lives, It likes, It can.
Riječi su uzete iz zadataka A, B i C u vježbenici na stranicama 64 i 65. Većina riječi učenicima je od
ranije poznata. Reći im da ćemo danas naučiti opisati životinje pomoću tih riječi i izraza. Stavljati
plahtu po plahtu na ploču i mimikom objašnjavati značenja tamo gdje je to moguće. Ponoviti neke
riječi ili izraze više puta dok učenici ne usvoje značenja.

   WHERE DOES IT SAY…? (5 min)
Izgovarati riječi s plahta na hrvatskom. Učenici se javljaju pročitati na ploči odgovarajuću riječ na
engleskom.

    GUESS THE ANIMAL (5 min)
Reći učenicima da će čuti opise nekih životinja s kartica s ploče. Govoriti rečenice pomoću plahti s
ploče. Učenici pogađaju o kojoj životinji se radi. Ponoviti neke zagonetke s prošlog sata i dodati nove.
It is brown, strong and dangerous. It has got four legs and a tail. It lives in the jungle. It likes meat. It
can run very fast. (It is a lion.)

   RUBY'S RIDDLES (4 min)
Reći učenicima da je i Ruby pripremila za njih zagonetke o životinjama. Učenici gledaju rečenice iz
zagonetki u udžbeniku. Podijeliti učenike u četiri skupine. Svaka skupina rješava jednu zagonetku. Za
to imaju jednu minutu. Čitaju rečenice i pokušavaju odgonetnuti životinju iz svoje zagonetke. Nakon
isteka zadanog vremena provjeravamo jesu li uspjeli. Učiteljica čita zagonetku po zagonetku, a učenici
koji su pojedinu zagonetku rješavali, daju odgovor. Potvrditi ako je odgovor točan. Ako nije, pročitati
zagonetku još jednom kako bi ostale skupine pokušale dati odgovor. Odgovori: a duck, a horse,
a polar bear, a jaguar.

   STAND UP IF IT'S YOUR ANIMAL (3 min)
Proizvoljnim redoslijedom izgovarati rečenice iz zagonetki. Učenici ustanu ako se taj opis odnosi na
životinju dodijeljenu njihovoj skupini. Učenici smiju gledati rečenice u udžbeniku ako žele.
   COMPLETE THE TEACHER'S SENTENCES (4 min)
Izgovarati nedovršene rečenice iz zagonetki proizvoljnim redoslijedom. Učenici na čiju se životinju
rečenica odnosi, moraju usmeno dovršiti rečenice. Smiju se služiti udžbenikom. A duck has got…-
wings. A horse lives … on a farm. itd.


                   CLOSURE/ ZAVRŠETAK

   COMPLETE THE SENTENCES ABOUT THE ANIMALS FROM THE RIDDLES (10 min)
Nakon što su se dobro upoznali s podacima o životinji iz zagonetke dodijeljenoj njihovoj skupini,
učenici zatvore udžbenik. Razmjestiti učenike u grupe od četvero na način da u svakoj grupi sjedi
učenik koji je imao različitu životinju u prethodnoj aktivnosti. Svaku grupu čini učenik iz skupine
a duck, iz skupine a horse, iz skupine a polar bear i iz skupine a jaguar. Učenici sada u novim
grupama rješavaju u vježbenici na stranici 64 zadatak A. Zajedno doprinose uspješnijem rješavanju
zadatka jer je svaki učenik znalac u podacima o jednoj životinji. Kad završe, provjeravamo jesu li sve
grupe uspješno nadopunile rečenice u vježbenici. Učenici čitaju rečenice. Ostali provjeravaju imaju li i
oni te iste odgovore, odnosno ispravljaju eventualne greške.
HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Napravi u vježbenici na stranici 64 zadatak B. Nadopuni samo pet rečenica po izboru. U svakoj
rečenici moraš koristiti drugu životinju. Na sljedećem satu igrat ćemo BINGO.


WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 48 i 49
Zadaci u nastavnim listićima mogu poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
It is ____.
big
small
brown
white
green
strong
dangerous
It has got_____.
wings
a tail
small ears
big ears
a long neck
two legs
four legs
It lives______.
in the jungle
in the forest
on a farm
in the sea
in the desert
in the Arctic
It likes_____.
meat bones
apples corn
fish   milk
grass bananas
honey carrots
cheese
It can_____.
swim
fly
talk
jump
run very fast
climb a tree
                 LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________           Date / Datum: _______________

                                  Lesson No. / Sat br. : 53

                                  Grade / Razredni odjel: ________

                                  Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:    GUESS THE ANIMAL

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti kontrastne strukture za opisivanje životinja: It is... It has got...
             It lives... It likes... It can...
             Znati samostalno opisati životinju pomoću predloška.
             Usvojiti pitanja Is it…?, Has it got…?, Does it live…?, Does it like…?, Can
             it…? na razini prepoznavanja.


Teaching technique/ Nastavne metode i oblici rada:opisivanje, pitanja i odgovori, slušanje,
                          razumijevanje slušanjem, pisanje po modelu
                          frontalni, individualni, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: kartice s riječima, plahte s izrazima, kaseta,
                            kasetofon, ploča, blutac

Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:


   a hippo    a squirrel      a lamb     a hen   …      …     …  It is _____.   It has got _____.   It lives ______.    It likes ______.   It can______.
   big         a tail        in the sea        grass        swim
   …          …            …           .. .          …


                  Nedovršeni crtež morskog psa
                   INTRODUCTION/ UVOD

   HOMEWORK CHECK (8 min)
Provjeriti domaću zadaću kroz igru BINGO. Učiteljica nasumce izgovara nazive za životinje iz
zadatka, a učenici koji su s tim nazivom nadopunili neku od rečenica, javljaju se. Ako životinja iz
naziva odgovara tom opisu, učenici smiju rečenicu zaokružiti. Pobjednik je učenik koji prvi zaokruži
svih pet rečenica. Prihvatiti sve logične odgovore. A spider - A spider lives in the desert. A spider is
very small. itd. Nakon proglašenja pobjednika učenici čitaju rečenice iz domaće zadaće po svom
izboru i nadopunjavaju ostale rečenice. Pomoći im pri tome.

   MIME THE ANIMAL – OTHERS GUESS (4 min)
Pripremiti kartice s nazivima za životinje koje smo koristili na prošlome satu: a hippo, a squirrel itd.
Izvući jednu karticu i odglumiti životinju koja je na njoj napisana. Učenici pogađaju o kojoj životinji
se radi. Učenik koji pogodi, smije biti sljedeći koji dolazi izvući karticu i odglumiti životinju. Nakon
svakog kruga karticu s nazivom staviti na ploču. Kartice koje u igri nismo iskoristili, također staviti na
ploču.

     REVISE STRUCTURES: IS, HAS GOT, LIVES, LIKES, CAN – GUESS MY ANIMAL
     (5 min)
Ponovno staviti na ploču plahte koje smo koristili na prethodnom satu: It is …, It has got… itd.
Podijelimo učenike u skupine. Svaka skupina odabere životinju s ploče i usmeno ju opišu pomoću
riječi i izraza s ploče. It can climb a tree. It likes bananas. It is brown. – A monkey. Ostali učenici
pogađaju o kojoj životinji se radi.

   CHOOSE AN ANIMAL AND WRITE ABOUT IT (8 min)
Nakon što smo usmeno opisali životinje, učenici samostalno rješavaju zadatak C u vježbenici na
stranici 65. Odaberu jednu životinju s kartica s ploče i opišu je pomoću ponuđenih rečenica i pojmova.
Pomoći im pri tome. Učenici zatim čitaju opis svoje životinje, a ostali pogađaju o kojoj životinji se
radi. Učenik koji pogodi, smije sljedeći čitati opis.

                    SEQUENCE/ OBRADA

   GUESS THE ANIMAL (4 min)
Zamoliti učenike da otvore udžbenik na stranicama 50 i 51 i nabroje sve životinje koje vide. Odabrati
učenika koji će zamisliti jednu od šest životinja sa slike, a mi ostali moramo pogoditi o kojoj životinji
se radi. Učiteljica postavlja sedam pitanja pomoću predloška u udžbeniku: Is it big? Has it got wings?
Can it run fast? itd. Učenik koji je životinju zamislio, odgovara na pitanja s yes odnosno no. Nakon
postavljenih pitanja učenici se javljaju ako misle da znaju odgovor. Ponoviti postupak s još dvije
zamišljene životinje kako bi učenici bili izloženi ciljanim strukturama.

   LISTENING - GUESS JESSICA'S, LUKE'S AND ELLIOT'S ANIMALS (10 min)
Reći učenicima da su Jessica, Luke i Elliot pripremili ista pitanja u zagonetkama za svoje prijatelje.
Pokazati im pitanja u udžbeniku. Reći im da se radi o nekim drugim životinjama, ne onima koje mogu
vidjeti na slici u udžbeniku. Podijeliti učenike u tri skupine. Svaka će skupina slušati samo jedan
ulomak s kasete. Krenuti od prve skupine koja sluša Jessicinu zagonetku. Nakon što čuju odgovor na
svako pitanje, u skladu s odgovorom stavljaju kvačice u odgovarajuće stupce. Napraviti malu stanku
nakon svakog pitanja kako bi učenici imali vremena staviti kvačicu u odgovarajući stupac. Nakon što
čuju sedam pitanja iz zagonetke, napraviti dužu stanku i tražiti od učenika da prije djece na kaseti
pokušaju dati pravi odgovor. Koju je životinju Jessica zamislila? Prihvatiti sve odgovore i reći im da
će pravi odgovor čuti od Jessice nakon osmog pitanja. Učenici poslušaju osmo pitanje iz udžbenika i
Jessicin potvrdni odgovor. Vidjeti jesu li učenici bili u pravu sa svojim nagađanjima. Ponoviti
postupak s ostalim skupinama, odnosno s Lukeovom i Elliotovom zagonetkom.
Učenici mogu u parovima pročitati 3 dijaloga.                   CLOSURE/ ZAVRŠETAK


   TICK THE RIGHT ANSWER (4 min)
Reći učenicima da ćemo se sada baviti još jednom zagonetkom. Crtamo na ploči morskog psa, ali ne
dovršimo crtež. Učenici pokušaju pogoditi o kojoj se životini radi – A shark. Učenici otvore
vježbenicu na stranici 67 i pogledaju zadatak B. Zatim učiteljica čita pitanja, a učenici odgovaraju i
stavljaju kvačice u odgovarajuće stupce. Nakon što smo odgovorili na sva pitanja, učenici čitaju
odgovore, a učiteljica mora odgonetnuti na koja se pitanja ti odgovori odnose. Učenici su u ovoj
aktivnosti dodatno izloženi ciljanim strukturama.

   ONE MORE RIDDLE (2 min)
Učenici zatim samostalno čitaju pitanja i odgovore iz zadatka C u vježbenici na stranici 67 i pogađaju
o kojoj se životinji radi – A mouse.


HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Nacrtaj omiljenu životinju u vježbenici na stranici 65 u zadatku D.
WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 50
Zadatak u nastavnim listićima može poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
               LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________                Date / Datum: _______________

                                       Lesson No. / Sat br. : 54

                                       Grade / Razredni odjel: ________

                                       Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:   GUESS THE ANIMAL

Aims / Ciljevi i zadaci: Znati postavljati pitanja u vezi opisa životinja.
             Opisati omiljenu životinju.Teaching techniques/ Nastavne metode i oblici rada: opisivanje, pitanja i odgovori, pisanje po modelu,
                          rješavanje križaljke, čitanje s kartica
                           frontalni, individualni, rad u paru, rad u
                          skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kartice s riječima, plahte s
                            izrazima, tri plahte za substitution table
                            iz vježbenice na str. 54, ploča, blutac

Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:


 a cow       a horse        a dog      …        …       …      …


 ___        ___          ___      …        …          …      ...

  It is _____.    It has got _____.    It lives ______.       It likes ______.     It can______.
   big         a tail        in the sea           grass          swim
   …
    …           …              .. .           …
A dolphin                        is                 big.
A rabbit                        has got               brown.
A lion                         lives                four legs.
An elephant                      likes                run fast.
                            can                  ...

Does it live...?  Does it like...?    Is it...?       Has it got...?        Can it...?
               INTRODUCTION/ UVOD

   TRANSLATE THE WORDS (3 min)
Pripremiti slikovne kartice životinja iz zadatka D u vježbenici na stranici 68: a cow, a horse, a dog itd.
Ići od učenika do učenika i izgovarati nazive za životinje na hrvatskom. Ako učenik zna prevesti taj
naziv na engleski, dobije od učiteljice slikovnu karticu te životinje.

   MATCH THE PICTURES TO THE WORD CARDS - SILENT ACTIVITY (3 min)
Pripremiti kartice s riječima nazivima za životinje koje učenici imaju na slikovnim karticama. Reći im
da slijedi tiha aktivnost. Pokazivati karticu po karticu s nazivima i stavljati ih na ploču. Učenici koji
imaju odgovarajuće slikovne kartice, donose ih na ploču pored odgovarajućih kartica s nazivima.

   HOLD UP YOUR CARD IF IT'S YOUR ANIMAL (3 min)
Opisivati životinje kroz ranije usvojene strukture: It is…, It has got…itd. Učenici podižu slikovnu
karticu ako se radi o njihovoj životinji. Neki opisi vrijede za više životinja. It is small .– A mouse. A
fish. A hedgehog itd. It has got wings. – An owl, a penguin, a duck itd.

   ANIMAL SUBSTITUTION TABLE (8 min)
Podijelimo učenike u skupine. Stavimo na ploču tri plahte s dijelovima tablice iz zadatka A u
vježbenici na stranici 66. Učenici slažu rečenice o životinjama pomoću riječi iz tablice. Napomenuti
da riječi iz trećeg stupca ne smiju koristiti više od jednog puta. Stoga, staviti kvačicu na ploči kraj
riječi u trećem stupcu, koju upotrijebe u određenoj rečenici, npr. A dolphin lives in the sea. √
Pobjednik je skupina s najvećim brojem točnih rečenica.
Slijedi pismeni zadatak u vježbenici koji učenici rade u parovima. Slijedi usmena provjera. Učiteljica
govori rečenice iz tablice na hrvatskom, a učenici ih čitaju na engleskom jeziku, npr. Zec ima velike
uši. – A rabbit has got big ears.

                    SEQUENCE/ OBRADA

   TEACHER, GUESS THE ANIMAL! (4 min)
Zamoliti jednog učenika da odabere životinju s ploče i pokaže ostalima odgovarajuću karticu na ploči
tako da učiteljica ne vidi o kojoj se životinji radi. Učiteljica ima zatvorene oči dok učenik pokazuje
ostalima karticu na ploči. Učiteljica postavlja pitanja iz zagonetki u udžbeniku na stranicama 50 i 51
kako bi saznala koju je životinju učenik zamislio. Ima pravo postaviti sedam pitanja. Učenici
odgovaraju s yes odnosno no. Ako nakon sedam pitanja pogodi životinju, učiteljica osvaja bod, a ako
ne pogodi, učenici osvajaju bod. Ponoviti postupak s pogađanjem neke druge životinje.

   GUESS THE HOMEWORK ANIMALS (6 min)
Provjeravamo domaću zadaću na isti način. Učenici postavljaju pitanja iz udžbenika kako bi saznali
koje su životinje ostali nacrtali za domaću zadaću. Model za pitanja staviti na ploču: Is it...? Has it
got...? Does it like...? Does it live...? Can it...? Prvo to zajedno napravimo: učenici pogađaju koju je
životinju učiteljica nacrtala za domaću zadaću. Postavljaju pitanja iz udžbenika, a učiteljica odgovara s
yes odnosno no. Nakon toga učenici pojedinačno dolaze pred ploču s vježbenicama, a drugi učenici ih
pitaju o njihovim omiljenim životinjama. Odgovaraju s yes odnosno no. Učenik koji pogodi o kojoj se
životinji radi sljedeći dolazi pred ploču i odgovara na pitanja.

   DESCRIBE YOUR FAVOURITE ANIMAL (5 min)
Ponovno staviti na ploču plahte koje smo koristili na prethodnom satu: It is…, It has got… itd. Učenici
pomoću pojmova s plahti opisuju svoje omiljene životinje iz domaće zadaće. Sami biraju koje će od
struktura s ploče koristiti. Reći im da umjesto it moraju upotrijebiti naziv životinje.
   TAKE DOWN THE WORD CARDS (3 min)
Nakon što su cijeli sat nazivi za životinje bili na ploči, reći učenicima da ih još jednom pažljivo
pogledaju i pokušaju što više naziva upamtiti. Nazivi će s ploče ˝nestati,˝ a mi ćemo ih se morati
prisjetiti u zadatku koji slijedi. Izgovarati nazive jedan po jedan, a učenici se javljaju maknuti
odgovarajuće kartice s ploče. Slikovne kartice ostaju na ploči.

                   CLOSURE/ ZAVRŠETAK

   WORDSEARCH (10 min)
Učenici otvore vježbenicu na stranici 68 i u paru traže nazive za životinje u tablici. Reći im da trebaju
u pet minuta pronaći što više naziva za životinje. Svaki naziv koji pronađu, zaokruže. Nazivi se kriju
vodoravno s lijeva na desno te okomito odozgo prema dolje i od dolje prema gore u tablici. Nakon
isteka zadanog vremena provjeravamo koji je par bio najuspješniji, koji je uspio pronaći najviše
životinja. Učenici na učiteljičin znak odlože olovke i pobroje nazive koje su uspjeli pronaći.
Proglasimo pobjednike. Zatim učenici u manjim grupama pomažu jedni drugima pronaći i nazive za
ostale životinje. Učiteljica pošalje po razredu kopije riješenog zadatka kako bi učenici zaokružili
nazive koje nisu u zadanom vremenu uspjeli pronaći. Kod kuće prepišu nazive ispod odgovarajućih
crteža životinja.
HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Dovrši zadatak D u vježbenici na stranici 68.
Pomoću pitanja iz udžbenika na stranicama 50 i 51 napravi svoju zagonetku s pitanjima i
odgovorima. Na sljedećem satu pogađat ćemo koju si životinju opisao.
WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 51
Zadaci u nastavnim listićima mogu poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
                 LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________             Date / Datum: _______________

                                    Lesson No. / Sat br. : 55

                                    Grade / Razredni odjel: ________

                                    Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:     HOW DOES HAROLD BECOME A HERO?

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti nazive za životinje koje žive u džungli.
             Ponavljanje struktura kojima opisujemo životinje.
             (is/has got/lives/likes/can)
             Prepričavati događaje u basni i razgovarati o pouci.
             Poticati učenike na pozitivno mišljenje o sebi.
             Ponavljanje i uvrđivanje rečenica s glagolom can u potvrdnom i niječnom
             obliku.
             Uvesti prezent glagola biti (“to be”) u trećem licu množine na nivou
             prepoznavanja (They are...)
Teaching techniques/ Nastavne metode i oblici rada: povezivanje teksta i slika, pitanja i odgovori,
                        slušanje priče, razumijevanje slušanjem, prepričavanje
                        događaja u priči, razvrstavanje životinja, pisanje po
                        modelu
                        frontalni, individualni, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kasetofon, kaseta, ploča
                      kartice s riječima, kartice s rečenicama, blutac


Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:


                ___ ___ ___ ___ ___

kartice s rečenicama:   They are big.     They are dangerous.     They are pets.  ...
kartice s riječima:   monkey, duck, fish, lion, horse  ...
                 INTRODUCTION/ UVOD

   FLASHING CARDS - HOMEWORK CHECK (5 min)
Pokazivati vrlo brzo kartice s nazivima životinja iz WORDSEARCHA. Učenici pokušavaju pročitati
što više naziva životinja. Kartice stavljamo na ploču. Učenici provjeravaju domaću zadaću.
Učenici čitaju svoje zagonetke, a ostali pogađaju o kojim životinjama se radi.

   SORT OUT THE ANIMALS ON THE BLACKBOARD (4 min)
Učiteljica pita: Which animals are dangerous?, učenici govore nazive životinja. Zatim na ploču staviti
karticu s rečenicom: They are dangerous. Postupak ponoviti s preostalih 7 rečenica iz zadatka E u
vježbenici, na stranicama 69 i 70. Učenici razvrstavaju kartice s nazivima životinja na ploči u
odgovarajuće stupce.

   SORT OUT THE ANIMALS IN THE WORKBOOK (4 min)
Učenici otvore vježbenicu na stranicama 69 i 70. Polovica razreda prepiše po dvije životinje s ploče u
svaki kvadrat u zadatku E na stranici 69, a druga polovica prepiše po dvije životinje s ploče u svaki
kvadrat u zadatku E na stranici 70. Slijedi provjera. Zadatak E dovršiti za domaću zadaću.

   JUNGLE ANIMALS (3 min)
Pripremiti slikovne kartice sljedećih životinja: Harold the Hippo, Gemma the Giraffe, Marcus
the Monkey, Lenny the Lion, Pinky the Parrot. Tražiti od učenika da se prisjete životinja koje žive u
džungli. Učenici nabrajaju životinje iz džungle. Kad spomenu životinje s kartica, staviti kartice na
ploču.


                    SEQUENCE/ OBRADA

   INTRODUCE THE CHARACTERS (2 min)
Predstaviti likove iz priče koja slijedi pomoću slikovnih kartica. Učenici usvoje imena likova. Prva
slova imena ista su kao i nazivi za životinje, što učenicima olakšava usvajanje imena.

   WHO…? (3 min)
Postavljati pitanja u vezi životinja iz priče pomoću mimike i poznatih struktura: is, has got, likes, can.
Učenici pogađaju o kojem liku se radi. Who is tall, grey, brown, strong, funny, thin, fat, the king of all
animals? Who has got a long neck, wings, a tail, ˝a red and yellow jacket,˝ two legs, four legs ? Who
likes leaves, bananas, meat, water? Who can swim, talk, climb a tree, swing, run very fast, walk lik
 a queen?

   WHY IS HAROLD SAD? (3 min)
Ispričati uvod u priču. Jedan je sasvim običan dan u džungli. Harold leži u rijeci/vodi, ali danas nije
sretan, već tužan. Zašto je Harold tužan? Učenici daju svoje ideje. Smiju se služiti hrvatskim jezikom.
Prihvatiti sve smislene odgovore. Reći im da će pravi odgovor saznati malo kasnije.

   FOLLOW THE PICTURES IN THE STORY (3 min)
Učenici otvore udžbenik na stranicama 52 i 53. Pokazivati slikovne kartice životinja - likova iz priče i
reći da je Harold tužan jer svi njegovi prijatelji znaju nešto napraviti, a on ne zna. Podsjetiti učenike na
to što njegovi prijatelji mogu napraviti i pokazivati odgovarajuće sličice u udžbeniku. Gemma the
Giraffe can walk like a queen. Marcus the Monkey can swing. itd. Pitati učenike što oni misle, zna li
Harold ipak nešto napraviti? Učenici daju ideje: Harold can… Reći im da Harold, za razliku od
prijatelja, zna plivati. Harold can swim. Poslušajmo što se tog dana dogodilo u džungli i kako je
Harold postao junak.

     LISTEN TO THE STORY, FOLLOW THE PICTURES AND SAY WHAT HAPPENS IN
     THE STORY (5 min)
Učenici slušaju priču s kasete i prate sličice u udžbeniku.
Učenici zatim ukratko prepričaju glavne događaje iz priče svojim riječima na hrvatskom jeziku da
vidimo jesu li svi razumjeli. Razgovarati o događajima u priči. Pitati zašto je Harold na kraju priče
ipak bio sretan. He saves the baby lion. He is a hero. Harold je imao krivo mišljenje o sebi. On ipak
zna raditi nešto što njegovi prijatelji ne znaju. He can swim. Poticati učenike na pozitivno mišljenje o
sebi. Svi mi možemo nešto što drugi možda ne mogu. Svi smo u nečemu podjednako dobri ili bolji od
ostalih.

   LISTEN TO THE STORY AGAIN AND FOLLOW THE PICTURES (3 min)
Učenici ponovno slušaju priču. Ovoga puta učiteljica prepričava bitne dijelove iz teksta, a učenici
prate sličice u udžbeniku. It is a hot summer day and Harold is lying in the water. He is usually happy,
but today he is sad. Itd. Ulomke o životinjama ispričati u cjelini jer slijedi zadatak opisivanja životinja.

   WAVE YOUR HANDS IF IT'S YOUR ANIMAL (3 min)
Podijeliti učenike u pet skupina: Harold, Gemma, Marcus, Lenny, Pinky. Opisivati životinje
proizvoljnim redoslijedom, a učenici mahnu ako taj opis odgovara životinji dodijeljenoj njihovoj
skupini. Sličice u udžbeniku im pomažu. Koristiti izraze iz pitanja sa who koje smo ranije obradili.
This animal is tall. -Gemma. This animal has got wings.- Pinky. Itd.

   THIS ANIMAL CAN/ CAN'T … (2 min)
Još jednom utvrditi što životinje - likovi znaju, a što ne znaju raditi. Izgovarati istinite i neistinite
rečenice. Umjesto can/ can't govoriti BEEP. Učenici se javljaju nadopuniti rečenice odgovarajućim
glagolom. Koristiti izraze iz tablice u vježbenici na stranici 72 u zadatku B. A monkey BEEP eat
bananas. A lion BEEP climb a tree. itd.


                    CLOSURE/ ZAVRŠETAK

   MAKE SENTENCES ABOUT THE ANIMALS (5 min)
Nakon što su još jednom čuli što životinje iz priče znaju raditi, učenici samostalno rješavaju zadatak B
u vježbenici na stranici 72. Za svaku životinju napišu po jednu rečenicu. Zatim čitaju neke od svojih
rečenica.


HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Na temelju izraza iz zadatka B napiši u bilježnicu tri smiješne rečenice. ( Primjeri: A lion can
eat bananas. A parrot can run very fast.) Dovršiti zadatak E u vježbenici na stranicama 69 i 70.


WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 52
Zadatak u nastavnim listićima može poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
               LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________               Date / Datum: _______________

                                      Lesson No. / Sat br. : 56

                                      Grade / Razredni odjel: ________

                                      Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:     HOW DOES HAROLD BECOME A HERO?

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti događaje u basni.
             Opisivati i glumiti situacije i životinje u basni.
             Znati samostalno opisati životinje.
             Ponoviti prezent glagola biti (“to be”) u trećem licu množine (They are...)


Teaching techniques/ Nastavne metode i oblici rada: glumljenje (TPR), čitanje, opisivanje, razgovor,
                     ispravljanje netočnih podataka u rečenicama
                     frontalni, individualni, rad u skupinama, provjera
                     pisanja

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kartice s riječima, ploča,
                      blutac, plahte s rečenicama.


Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:


                 ___ ___ ___ ___ ___

This animal is____.   This animal has got____.       This animal likes_____.   This animal can_____. water     happy       sad    neck           …       …      …

                     dog
Plahte s rečenicama i riječima:  fish They are pets . cat   ...    ... ...  ...  ...  ...  ... ...
                     rabbit
                  INTRODUCTION/ UVOD


   HOMEWORK CHECK (4 min)
Provjeriti domaću zadaću.

   GUESS THE STORY ANIMALS (4 min)
Staviti na ploču slikovne kartice životinja - likova iz priče. Učenici se prisjete imena životinja.
Napisati na ploču nedovršene rečenice: This animal is____. This animal has got____. This animal
likes_____. This animal can_____. Učenici samostalno opisuju životinje, dovršavaju rečenice s ploče,
a ostali pogađaju o kojoj životinji se radi. This animal is tall. – Gemma. This animal has got wings. –
Pinky. This animal is brown. – Lenny. itd.

    ANIMAL SPELLING COMPETITION (7 min)
Pripremiti osam plahti s rečenicama iz zadatka E u vježbenici, na stranicama 69 i 70. Učenike
podijeliti u 8 skupina. Svaka skupina dobije po jednu plahtu s određenom rečenicom, npr. They are
pets. Provjeriti razumijevanje rečenica prije natjecanja u pisanju. Reći učenicima da u 3 minute trebaju
napisati što veći broj životinja na koje se odnosi ta tvrdnja. Učenici pišu nazive životinja debljim
flomasterima. Nakon isteka vremena, učiteljica skuplja plahte, stavlja jednu po jednu na ploču i svi
zajedno provjeravamo jesu li životinje dobro razvrstane i pravilno napisane. Pobjednik je skupina s
najvećim brojem točno razvrstanih životinja i najmanjim brojem pogrešaka u pisanju. Osvrnuti se na
3. lice množine prezenta glagola “to be” (They are...). Što to znači? Zašto ne piše It is.../He is.../She
is...? – Jer se odnosi na veći broj životinja (što je uočljivo na plahtama na ploči).                    SEQUENCE/ OBRADA


    POINT TO THE RIGHT PICTURE (3 min)
Učenici otvore udžbenik na stranicama 52 i 53 i prisjete se priče o Haroldu i njegovim prijateljima.
Prepričavati bitne događaje, a učenici pokazuju odgovarajuće sličice u udžbeniku. Pomoći im pri
tome.
    STAND UP IF IT'S YOUR CHARACTER (3 min)
Podijeliti učenike u šest skupina: Harold, Gemma, Marcus, Lenny, Pinky, baby lion. Čitati izmijenjene
rečenice iz udžbenika proizvoljnim redoslijedom. Učenici ustanu ako misle da se rečenica odnosi na
lik dodijeljen njihovoj skupini. She is tall and thin. It is sitting on Harold's back. He can run very fast.
Itd.
    STAND UP AND MIME YOUR CHARACTER (4 min)
Sada čitati cijelu priču. Učenici ustaju i glume radnje koje se odnose na lik dodijeljen njihovoj skupini.
Učiteljica im pomaže. Pokazuje radnje dok čita priču, a učenici pokazuju radnje uz nju.

   ACTION STORY (4 min)
Pripremiti * kartice sa sljedećim riječima iz priče: water, happy, sad, neck, bananas, jacket, animals,
lion, strong, swim, animals, jungle. Podijeliti kartice parovima učenika. Provjeriti razumiju li značenje.
Zatim čitati priču, a učenici ustanu kad čuju riječ koju imaju napisanu na kartici.
   KNOCK, KNOCK READING (3 min)
Ponovno čitati priču. Učenici prate tekst. Zastati kod pojedinih riječi i kucnuti. Učenici čitaju riječ
umjesto koje je učiteljica kucnula.

   ENGLISH – CROATIAN READING (3 min)
Ponoviti priču o Haroldu i njegovim prijateljima. Čitati tekst, a učenici ga prate u udžbeniku. Neke
riječi prevoditi na hrvatski, a učenici ih čitaju iz teksta na engleskom.

   CORRECT THE TEACHER (4 min)
Još jednom čitati priču. Učenici prate tekst. Kad učiteljica pogriješi, učenici kažu: Stop! i ispravljaju
učiteljicu pomoću riječi koje imaju na karticama. Na primjer, ako učiteljica kaže: Harold the Hippo is
lying in the bed., učenik koji ima karticu na kojoj piše water ispravi učiteljicu: No, Harold the Hippo is
lying in the water. Učenik zatim vrati karticu učiteljici koja ju stavi na ploču.               CLOSURE/ ZAVRŠETAK


   CORRECT THE SENTENCES (6 min)
Učenici sada otvore vježbenicu na stranici 71. Reći im da ćemo usmeno ispraviti netočne podatke u
rečenicama u zadatku A. Čitati rečenicu po rečenicu, a učenici se javljaju usmeno ispraviti pogreške.
Zatim im reći da su svi točni podaci na karticama na ploči. Učenici biraju tri rečenice iz zadatka,
prepisuju ih i zamjenjuju netočne podatke točnima s ploče. Zatim čitaju neke od svojih rečenica.
HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Prepiši i ispravi preostale rečenice u zadatku A u vježbenici, na stranici 71.


WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 53
Zadatak u nastavnim listićima može poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.
water  happy
sad   neck
jungle
jacket
animals lion
strong  swim
bananas
friends
             LESSON PLAN / DNEVNA PRIPRAVA

Teacher / Učitelj: __________________________          Date / Datum: _______________

                                 Lesson No. / Sat br. : 57

                                 Grade / Razredni odjel: ________

                                 Time / Vrijeme: ______________

Topic / Nastavna jedinica:   MARY HAD A LITTLE LAMB

Aims / Ciljevi i zadaci: Ponoviti izraze za opisivanje životinja.
             Ponoviti priču HOW DOES HAROLD BECOME A HERO?
             Razgovarati o kućnim ljubimcima.
             Ritmičko čitanje i pjevanje tradicionalne pjesmice.


Teaching techniques/ Nastavne metode i oblici rada: prepričavanje priče, opisivanje, razgovor,
                       povezivanje slikovnog i tekstualnog, slušanje pjesmice,
                       čitanje i pjevanje pjesmice,
                       frontalni, individualni, rad u skupinama

Teaching aids and media / Nastavna sredstva i pomagala: slikovne kartice, kasetofon, kaseta, ploča,
                       blutac


Teaching material / Nastavni radni materijal : Building Blocks 3 (udžbenik, vježbenica, priručnik
                        za učitelje, nastavni listići*)

Blackboard plan / Plan ploče:


 A/An ___ is___.   A/An ___has got___.   A/An ___lives___.  A/An ____ likes ___.  A/An ___ can
____.


   Mary     lamb   snow     school    rules    children   laugh    see                MARY HAD A LITTLE LAMB
                 (pjesmica napisana na ploči)
                  INTRODUCTION/ UVOD

   HOMEWORK CHECK (3 min)
Provjeriti domaću zadaću.

    MY WORDS - YOUR SENTENCES (4 min)
Napisati na ploču nedovršene rečenice: A/An ___ is____. A/An ___has got____. A/An ___lives____.
A/An ____ likes ____. A/An ____ can _____. Izgovarati izraze kojima opisujemo životinje. Učenici se
javljaju reći kojim životinjama ti opisi odgovaraju, tj. usmeno dovršavaju rečenice s ploče. Green – A
snake is green. A frog is green. A crocodile is green. Itd. A tail- A cat has got a tail. A tiger has got a
tail. An elephant has got a tail. Itd.

    HAROLD'S STORY - RETELLING (4 min)
Pričati priču, ali izostaviti ključne riječi. Svaki put kad učiteljica zastane, učenici kažu riječ koja
slijedi, a ona ju piše na ploču. Kad završi s pričanjem priče, na učenicima je red da prepričaju priču
pomoću ključnih riječi na ploči. Svaki put kad iskoriste riječ s ploče u nekoj rečenici, učiteljica ju
briše. Pomoći učenicima pri prepričavanju.

    HAROLD'S STORY – CHOOSE YOUR FAVOURITE PICTURE AND READ THE TEXT
    UNDER IT (4 min)
Učenici čitaju odlomke ili dijelove odlomaka po svom izboru.


                    SEQUENCE/ OBRADA

   PETS (4 min)
Podsjetiti učenike na Uncle Philov dućan. Tražiti da se prisjete što Uncle Phil u njemu prodaje. Zatim
pitati učenike koje su se životinje nalazile u Uncle Philovom dućanu kad smo ga ˝posjetili˝ prošle
školske godine. Učenici nabrajaju životinje kojih se sjećaju: a fox, a turtle, a monkey, a snake, an owl,
a spider, a fish, a dog, a cat, a parrot. Pitati jesu li sve te životinje tipični kućni ljubimci koje obično
možemo naći u dućanu s kućnim ljubimcima. Učenici će reći da neke nisu. Pitati učenike poznaju li
nekog tko ima neobičnog kućnog ljubimca. Zatim pokazati slikovnu karticu djevojčice Mary i reći im
da i ona ima neobičnog kućnog ljubimca. Učenici pogađaju o kojoj životinji se radi. Kad pogode,
odnosno ako i ne pogode, staviti na ploču slikovnu karticu janjeta i uvesti naziv a lamb.

    INTRODUCE THE STORY (4 min)
Pričati dio po dio priče pomoću teksta u udžbeniku na stranici 55. Prevoditi rečenice kako bi učenici
razumjeli događaje u priči. Zaustavljati se kod svakog odlomka i pitati učenike što misle da u priči
slijedi. Učenici daju odgovore. Prihvatiti sve odgovore pa zatim ispričati što u priči slijedi kako bi
učenici provjerili jesu li bili u pravu. What colour was the lamb? It was white as snow. Where did the
lamb follow Mary one day? It followed her to school one day. Was that all right? No, it was against
the rules. What did the children do? It made the children laugh and play to see the lamb in school.
Učenici se ovdje tek upoznaju s tekstom. Ne inzistirati na oblicima u prošlom vremenu. Pitati učenike
da li bi htjeli imati takvog kućnog ljubimca.

   FOLLOW THE STORY (2 min)
Nakon što su čuli događaje iz priče, učenici otvore udžbenik i pogledaju tekst i sličice. Čitati priču, a
učenici prate tekst u udžbeniku.
   TOUCH THE RIGHT PICTURE (3 min)
Napisati na ploču sljedeće riječi: Mary, lamb, snow, school, rules, children, laugh, see. Izgovarati riječ
po riječ, a učenici trebaju u udžbeniku dotaknuti odgovarajuću sličicu. Pomoći im pri tome. Ponoviti
postupak nekoliko puta sve dok učenici ne usvoje nazive. Služiti se mimikom.

   ACTION STORY (2 min)
Podijeliti učenike u osam skupina: Mary, lamb, snow, school, rules, children, laugh, see. Ponovno
čitati priču. Učenici ustanu kad čuju riječ dodijeljenu njihovoj skupini.

   SAY THE WORDS INSTEAD OF THE PICTURES (2 min)
Čitati zajedno priču. Učiteljica čita tekst, a učenici čitaju riječi s ploče umjesto sličica u udžbeniku.
Pomoći im pri tome. Svaki put pokazati na ploči odgovarajuću riječ koju učenici trebaju pročitati.

   THE DISAPPEARING TEXT (4 min)
Napisati pjesmicu na ploči prije početka sata. Prvo pročitati zajedno pjesmicu.
Zatim izbrisati po jednu riječ u svakom drugom stihu. Trebamo se sjetiti riječi koje su izbrisane i
ponoviti cijelu pjesmicu.
Opet izbrisati određene riječi u pjesmici, ali ovaj put se trebamo sjetiti više riječi koje nedostaju i
ponoviti cijelu pjesmicu.
Što više riječi brišemo, zadatak postaje zahtijevniji, ali pjesmicu je bitno ponoviti što više puta uz
pomoć učiteljice.

   FILL IN THE MISSING WORDS (4 min)
Nakon što su usvojili ključne riječi iz priče, učenici otvore vježbenicu na stranici 73 i dovršavaju
rečenice iz priče. Odaberu tri riječi s ploče koje žele i upisuju ih u svaku rečenicu u kojoj se javljaju.
Zatim provjeravamo jesu li upisali riječi u odgovarajuće rečenice. Ritmički čitati tekst i pokazivati na
ploči riječi koje slijede u rečenicama. Učenici provjeravaju jesu li točno napravili zadatak.

   READ IT WITH THE BEAT (2 min)
Još jednom ritmički čitati cijeli tekst. Učenici uzvikuju riječi koje su upisali u rečenice kad na te
rečenice dođe red.


                    CLOSURE/ ZAVRŠETAK

   LISTEN TO THE SONG AND SING ALONG (3 min)
Reći učenicima da je ta priča zapravo pjesmica koju ćemo sada poslušati s kasete. Slušati pjesmicu.
Učenici prate tekst u udžbeniku i uključuju se u pjevanje kad su na to spremni.

HOMEWORK/ DOMAĆA ZADAĆA:
Nacrtaj svog kućnog ljubimca u vježbenici na stranici 73 u zadatku B. Ako ga nemaš, nacrtaj
životinju koju bi htio imati za svog kućnog ljubimca.
WORKSHEETS / NASTAVNI LISTIĆI* str. 54
Zadatak u nastavnim listićima može poslužiti za dodatno uvježbavanje i ponavljanje gradiva na satu ili
za samostalni rad kod kuće, (umjesto pojedinih aktivnosti ili zadane domaće zadaće) ovisno o
potrebama pojedinog razreda.

								
To top